Anda di halaman 1dari 1

Nama : Adi Setiadi NPM : 3911172 Kelas : 1ID06

A. Pengertian Penderitaan

Kebimbangan

Siksaan yang sifatnya psikis

Kesepian

Ketakutan

B. S I K S A A N

Claustrophobia

Agorophobia

Sebab Seseorang Merasa Ketakutan

Gamang

Kesakitan

Kegelapan

Kegagalan

MANUSIA DAN PENDERITAAN

Gejala-gejala permulaan seseorang mengalami kekalutan mental

Tahapan-tahapan gangguan kejiwaan

C. KEKALUTAN MENTAL
Sebab-sebab timbulnya kekalutan mental

D. PENDERITAAN DAN PERJUANGAN E. PENDERITAAN, MEDIA MASA DAN SENIMAN

Penderita kekalutan mental banyak terdapat dalam lingkungan

F. PENDERITAAN DAN SEBABSEBABNYA

Penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia

Penderitaan yang timbul karena penyakit, siksaan/azab Tuhan

G. PENGARUH PENDERITAAN