Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran Kelas Bil.

Murid Masa Tarikh Topik Sub Topik

: Sivik dan Kewarganegaraan : 4 Bestari : 30 orang : 9.00-9.30 pagi : 1 Jun 2009 (Rabu) : Malaysia Negaraku : Penduduk

Hasil pembelajaran: 1. Menjelaskan ciri-ciri penduduk berbilang kaum di Malaysia 2. Menjelaskan kepelbagaian cara agama, cara hidup, tradisi dan budaya penduduk di Malaysia 3. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur Objektif eksplisit: Diakhir pembelajaran, murid-murid dapat 1. Menyatakan dengan baik nama 3 dari 6 kaum utama di Malaysia 2. Menamakan dengan jelas 3 jenis agama utama, tradisi dan perayaan kaumkaum di Malaysia 3. Membandingkan dan membezakan 3 perkara mengenai tradisi dan budaya masyarakat berbilang kaum di Malaysia Isi kandungan pelajaran: 1. Memahami pelbagai agama, tradisi, dan budaya masyarakat Malaysia 2. Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat 3. Menghormati kaum dan budaya lain Pengetahuan sedia ada: Murid telah mempunyai pengetahuan asas tentang perbezaan kaum di Malaysia Nilai murni: Kerjasama, hornat menghormati berbangga dan menghargai Unsur patriotism: Bersyukur dan berbangga BBM/SPP B Senarai Sumber il 1 Papan putih 2 Marker pen 3 Laptop 5 Video klip Rumah terbuka Malaysia 6 Speaker 7 MP3 Lagu (Lagu Selamat Hari Raya, Lagu mandarin, Lagu Tamil, Lagu bahgra dan Lagu Kadazan 8 Lembaran nota 9 Lembaran kerja Kuantiti (unit) 1 1 1 1 1 5 30 30

Pelaksanaan Prosedur Pelaksanaan Set Induksi (3 minit) Guru menerangkan mengenai tajuk apa yang bakal dipelajari oleh murid Murid diminta mendengar lagu yang dimainkan Murid diminta meneka lagu dari kaum apakah yang dimainkan Murid akan bersoal jawab dengan guru Soalan guru: Namakan lagu dari kaumkaum mana ia berasal? Jangkaan jawapan murid: Murid akan menjawab berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka Langkah 1 (8 minit) Murid mendengar penerangan guru menerusi Powerpoint tentang 6 kaum-kaum utama di Malaysia 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kaum Kaum Kaum Kaum Kaum Kaum Melayu Cina India Sikh Kadazan Iban Kecerdasan Pelbagai (TKP) Verbal-linguistik Visual ruang Interpersonal Intrapersonal Kemahiran Berfikir (KB) Menjana idea Mengkategorikan Membanding beza Pembelajaran Kontekstual Sumber LCD Laptop Power Point Lembaran nota Nilai Bangga dan menghargai Elemen Pembelajaran Bestari Kecerdasan Pelbagai (TKP) Verbal-linguistik Catatan Sumber Laptop Speaker MP3 Lagu Nilai Menghargai dan berbangga

Kemahiran Berfikir (KB) Menjana idea Mengkategorikan Pembelajaran Kontekstual

Perkara yang ditekankan 1. Agama 2. Pakaian kaum tradisi 3. Jenis tarian 4. Perayaan Pelajar diminta melengkapkan point-point utama di dalam lembaran nota yang diberikan Langkah 2 (8 minit) Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan (15 kumpulan) dengan setiap kumpulan berbincang secara share and compare menerusi lembaran nota yang perlu dilengkapkan tentang maklumat yang dikutip sepanjang tugasan di Langkah 1 Guru bertindak sebagai pembimbing sepanjang aktiviti dilaksanakan

Kemahiran belajar (KB) Mencatat nota Memperolehi maklumat

Kecerdasan Pelbagai (TKP) Verbal-linguistik Interpersonal Intrapersonal Kemahiran Berfikir (KB) Menjana idea Mengklasifikasi Banding beza Kemahiran Belajar Mengingat Pembelajaran Koperatif Share and compare

Sumber Peta magnetik Gambar mercu tanda ibunegeri Label nama Borang banding beza Nilai Kerjasama, hormat menghormati

Langkah 3 (8 minit) Guru akan memainkan semula lagu berdasarkan kaum secara satu persatu Selesai lagu dimainkan guru akan menyebut nama murid untuk ditanya soalan Murid akan dipilih secara rawak untuk memberi jawapan berdasaran Kecerdasan Pelbagai (TKP) Verbal-linguistik Interpersonal Intrapersonal Kemahiran Berfikir (KB) Merumus Sumber Laptop Speaker MP3 Lagu Lembaran nota

soalan oleh guru Soalan guru boleh berbentuk: a) Bertumpu b) Bercapah Murid dan guru berbincang, menilai dan merumuskan hasil jawapan tersebut Pelajar akan menampal nota yang telah dilengkapkan ke dalam buku latihan

Penutup (3 minit) Murid-murid diminta merumuskan isi pelajaran Guru menerapkan unsur patriotisme dan nilai Murid diberi tugasan di dalam buku kerja bagi pengukuhan

Kecerdasan Pelbagai (TKP) Verbal linguistik

Sumber Lembaran kerja Unsur patriotisme Berbangga dan bersyukur

Kemahiran Belajar (KB) Mengingat, merumus

Nilai Kerjasama

Refleksi