Anda di halaman 1dari 1

PETA TOP OGRAFI/TOPOGRAPHY MAP

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DAN BATANGHARI / TANJUNG JABUNG BARAT AND BATANGHARI DIS TRICT
Skala 1 : 250.000 pada ukuran A1/ 1 : 250.000 Scale in A1 size

Lembar ID-H05-250K / Sheet ID-H05-250K

10220'0"E

10240'0"E
0
30

10
0

100

100

(
!

40
0

100 100

300

0
10
400

20
0

20
0

200

300

200

200

200

300

200
200

KAB. INDRAGIRI HILIR

300

Kampungbaru
KEC. BETARA
0

200

100

200

200

20
0
300

300

200
300

20
0

200

20
0

300
300

20
0

20
0

300

300

300

300

500

30
0

100

500

300

200

40
0

Merlung

100

0
10

Lubukkambing

100

Teloekdawan

PROV. JAMBI

10
0

10 100
0
100

100

10
0

Jambi

"
"
)

120'0"S
10
0

100

10
0

KAB. MUARO JAMBI

(
!

100

KEC. MUARA
TEMBESI

Kuap

(
!

JAMBI

100

KAB. KOTA JAMBI

Muaratembesi

KEC. JAMBI
SELATAN

KEC. KOTA BARU

Muaratembesi

100

Paallima

KEC. MUARA
BULIAN

S. Airhitam
laut

Moearaboelian

( Muarabulian
!
KEC. MESTONG

100

KEC.
BAJUBANG

PROV. SUMATERA SELATAN

0
10

100

KAB. MUSI
BANYU ASIN

KEC.
BATIN XXIV

10240'0"E

1030'0"E

Topografi / Topography
Ketinggian(mdpal)/High (m above sea level)
High : > 1000

Informasi Kartografi / Cartographic Information

Low : < 200

Proyeksi Lokal / Local Projection :


UTM, Zone 48 South

100

Proyeksi Geografi / Geographic projection :


Lintang - Bujur / Latitude - Longitude

Garis Kontur/Contour Line

Jaringan Jalan / Road Network

Datum Unit : WGS - 84

Jalan Utama / Major Road

Hidrologi / Hydrologi
Sungai/River
Danau / Lake

Unit Grid / Grid Unit :


Lintang - Bujur dengan interval antar grid 0.3 derajat /
Lat - Long with interval 0.3 degree

Sumber data / Data Source:

U/N

Batas Kabupaten / District Boundary


Batas Kecamatan/Sub District Boundary

10320'0"E

(
!

Legenda/Legend

Kota/Town
Batas Provinsi / Province Boundary

D. Arangarang

TELANAI
PURA

0
10

100

KEC. KUMPEH
ULU

(
!

100

100

Sipin

(
!

(
!

KEC. JAMBI
LUAR KOTA

Padangkelapa

(
!

D. Sipin

(
!

(
!

Ulakmakam

Sekaro

Semuguk

S. BATANG
HARI

Benteng

KEC.
MARO
SEBO ULU

(
!

KEC.
MARO
SEBO ILIR

140'0"S

10
0

100

(
!

Tanahgaro

S. Kumpeh
KEC.
KEC.
DANAU PELAYANGAN
TELUK
KEC.
Jambi
JAMBI
KEC.
KEC.
(
!
TELANAIPURA PASAR TIMUR
JAMBI
KEC.
JELUTUNG

D. Mudung

100

100

Tebingtiggi

Penindjanan

(
!

B. Tabir

Jalan Lori / Lorry Road

Selat

D. Kiri

(
!

100

10
0

100

Jalan Kereta Api/ Rail Way

(
!

KAB. BATANGHARI

100

(
!

Jalan Setapak / Step Road

100

100

100
100

100

KEC. MERSAM

0
10

Pintas

Jalan Lokal / Local Road

Poelaumentaro

D. Bangko

100

100

100

100

0
10

Jalan Kolektor/ Collector Road

Pematangraman

(
!

100

100

0
10

Garis Pantai/Coast Line

100

100

10
0
100

100

10
0

KEC. PEMAYUNG

10
0

100

100

100

100

KEC.
PELEPAT

(
!

100

100

10
0

100

10
0

10
0
10
0

100

10
0

100

10
0
100

100

100

100

(
!

Ibu Kota Provinsi/Province Capital

10
0

10
0

100

100
100

10
0

100
10
0
100

100

10
0

0
10

100

KEC.
TEBO
ILIR

100

100

100
10
0

10
0
100
10
0

100

100

10
0

100

10
0

100

100

100

10
0

100

100

100

D. Kaos

10
0

Muarakuamang

"
"
)

10
0

200

10
0

100

200

100

10
0

10
0

10
0

120'0"S

10
0

100

(
!

10220'0"E

KEC. KUMPEH

KEC. MARO SEBO

100

100

Sungaibengkal

0
10

100

100

0
10

0
10

Doesoenmoedo

(
!

100

100

100
0
10

Tanjung

(
!

D. Alat

(
!

0
10

10
0
100

100

140'0"S

0
10

100

S. Rengas

Danaulamo

0
10

100

100

0
10

100

Tandjung

S. BATANGHARI

100

100

Butungbedarah

KAB.
KEC. TABIR
MERANGIN

10
0

100

100

0
10

100

BT. TALANG
GUNCANG

100

10
0

100

100

0
10

100

10
0

0
10

0
10

KEC.
TEBO
TENGAH

KEC. MUARA
TABIR

0
10

0
10

0
10

100

100

KEC. PELEPAT ILIR

0
10

0
10

100

100

0
10

10
0

0
10
100

100

10
0

0
10

(
!

0
10 100

0
10

100

S. Danaubangko

200

200

Muratebo

100

100

0
10
0
10

100

100

(
!
B. Tebo

10
0

0
10

100

469

100

Londerang

10
0

100

100

0
10 10
0

100

(
!

0
10

100

100
100
0
10

Muaratebo

100

100

100

Moearakilis

(
!

10
10 0
0

100

100

BT.
BAKAR

10
0

0
10

100

200

100

0
10

100
10
0

0
40

0
30

100

10
0

0
10
0
10

200

100

100

100

10
0

0
10

Sungoilandai
0
10

Muaratebo

100

100

(
!

KAB. TEBO

100

100

0
10

KEC.
RIMBO
ILIR

100

10
0

100
0
10

0
10

100

0
10

100
0
10

(
!

0
10

100

0
10

0
10

100

0
10

100

100

0
10

0
10

0
10

100

10
0

(
!

KEC. MENDAHARA ULU


KEC. SEKERNAN

100

200

Djamboe

Batas Administrasi / Administrative Boundary

(
!

0
10

100

0
10

200

100

0
10

100

KEC.
MERLUNG

0
10

100

(
!

KAB.
MERANGIN

KEC.
DENDANG

KEC. GERAGAI

Poelaupaoeh
(
!
S. Pengabuan

(
!

100

100

0
10

Teloeksengkawang

200

30
0
300

0
20

BT.
BT. TELUR
TELUR

(
!

20
0

KEC.
TENGAH
ILIR

0
10

KEC. MUARA SABAK TIMU

S. Dendang

100

0
10

KAB.
BUNGO

! Menungul
(

(
!

0
10

KEC.
BATHIN II
BABEKO

(
!

Menoenggoel

Dusunmudo

S. Sumai
100
10
0

Kotakandis

S. Lagan

S. Sabak

20
0

40
0

300

100

0
30

100

400

300

0
30

0
50

0
30

Lagan

(
!

KAB.
TANJUNG JABUNG
TIMUR
300

60
0

10
0

(
!

500

500

400

0
40

0
10

100

KEC.
RIMBO
BUJANG

Doesoensimamboe

40
0

0
10

(
!

500

Dusunsimambu

S. Pemusiran dalam
S. NIUR

300

500

0
40

S. Tapak

20
0

400

30
0

100

300

100

200

200 2
00

S. BATANG
HARI

200

100

Rantauapoe

200

100

KEC. SERAI
SERUMPUN

300

20
0

0
20

500 5
00

300

200

100

100

200

0
30

10
0

200

(
!
KAB. TANJUNG
JABUNG BARAT

20
0

300

300

200

Palaboehandagang

400

200

300

200

200

0
10

0
20
0
30

0
20

300

KEC. SUMAY

300

0
40

100

400

0
50

200

(
!

200

300

300

300

500

300

400

300

300

0
70 6
00

30
0

20
0
20
0

Muara
Sabak

(
!

KEC. TUNGKAL ILIR

100

300 300

0
40

500

300

200
20
0

300

700

300

0
20

200

300

200

200

300

200

300

300

400
400

400

10
0

0
30
300

300
20
0

300

200

Pematangloemoet

0
10

300

20
0

100

10
0

200

0
30

30
0

0
30
30
0

100

0
30

400

0
20

300

0
40

0
20

Doesoensimamboe

Kampungbaru

0
20

0
50

0
30

400

0
30

200
200
200

0
40

0
20

10
0

(
!

100

300

400

KEC.
MUARA
SABAK BARA

KEC. TUNGKAL ULU

0
30

30
0

S. Menggatal

0
30

300

0
20

400

30
0

0
30

300

20
0

(
!

KEC.
KUALA
JAMBI

200

50
0
30
0

KUALA
JAMBI
Teloekmadjebi

(
!

200

0
20

0
30

0
30

200

Parit

KEC. MENDAHARA

0
10

300

Mendaha

(
!

0
20

300

0
50

20
0

200

20
0

300
100
20
0

200

20
0

300

30
0

0
30

20
0

0
10

0
40

400

0
0 50
40
400
400
400

400

400

40
0

100

100
200

0
10

400

Muarasungailagana

0
10
0
10

200
200

300

0
40

500

400

100
10
0

300

40
0

0
30

Tebingtinggi
Tebing
Tinggi

(
!

0
40

200

40
0

500

S. Bulan

200

200
500

0
50

763
763

300

300

500

0
50

50
0

200

400

10 100
0

100

400

0
20
0
70

10'0"S

10
0
200

300
300

200

0
60

S. MANDAHARA

20
0

300

400

100

200

200

200

700

500

100

200

600

700

600

200

0
20

300

70
0

300

KEC.
TEBO
ULU

100

Batuampar

(
!

500

10'0"S

200

300

200

400

700

0
60

300

KEC.
KOTO
ILIR

300

300

100

0
70

BT. JANJANG
KAMBING 400
BT. JANJANG
KAMBING

100

KEC. PENGABUAN

KEC. KEMUNING

100

200

300

700
600

400

400

200

0
0
20 20

S. Ketip

30
0

0
30

100

0
20

30
0

200

200

60
0

0
20
200

600

0
40

300

200 200

(
!

Kualainuman

0
20

0
10

KAB. INDRAGIRI HULU

PROV.
RIAU

400

300

200

100

0
20

KEC. BATANG GANSAL

SE LAT M AL A KA

Keritang

0
20

200

0
50

0
60

(
!
300

100

40
0

0
10

20
0

100

50
0

0
30

0
30

200

300

20
0

300

500

200

0
50

300

100

200

Kualabetara

Paritsaman

(
!

Lubukbesar

Keritang

300

200

10
0

30
0
400

(
!

0
30

400

0
40

(
!
KEC. KERITANG

10
0

Muaradanan

200

0
20

40
0

300

KEC.
BATANG
CENAKU

S. TUNGKAL

300

10
0

1040'0"E

Senjerang

300

500

300

100

Paritpiapi !
(

S. Keritang

100

10340'0"E

KEC.
RETEH

100

20
0

0
50

100

100
100

0
10

30
0

! Nangkakerap
(

100

0
60

100

10
0

100

0
10

300

200

600

100

200

200

0
10

30
0

10320'0"E
0

100

200

200

200

200
100

1030'0"E

Gambar background / Image background :


ESRI Shade Relief World 2D
SRTM 30 M

Skala / Scale :
1 : 250.000 pada ukuran A1 / 1 : 250.000 at A1 size
1 cm di peta sama dengan 25 km di lapangan /
1 cm equals with 25 km in the field
0

4.5

18

(
!

10340'0"E

Keterangan Dokumen / Document Properties


ID peta / Map ID : 2010-06-21_ID-H05-250K_index
Dibuat tanggal / production date :
21 Juni 2010 / June 21, 2010
Dibuat oleh / produce by :

1040'0"E

ID-G04-250K

ID-G05-250K

ID-G06-250K

ID-H04-250K

ID-H05-250K

ID-H06-250K

ID-I04-250K

ID-I05-250K

ID-I06-250K

ID-J04-250K

ID-J05-250K

ID-J06-250K

Peta Dasar / Base Map :


Peta dasar digital Bakosurtanal Skala 1 : 250.000/
Digital Basemap, Bakosurtanal 1 : 250.000 Scale
Batas administrasi/administrative boundary :
peta BPS 2006

Kilometers