Anda di halaman 1dari 14

BAB 3 METODOLOGI

PENGENALAN

Sebelum memulakan projek kami, kami telah membuat banyak penyelidikan seperti mencari internet dan mencari buku-buku rujukan. Selepas itu, kami

membuat menganalisa dan mengetahui kaedah terbaik untuk membina projek ini.

Walaupun kita telah menghadapi banyak masalah apabila kita melakukan projek kami. Tetapi kerana pasukan-kerja kami, kami sudah menyelesaikan semua masalah kita. Dan akhirnya, kami telah menyiapkan projek kami pada masa yang ditetapkan.

PEMBANGUNAN PROJECT

Kami memula projek ini dengan menggunakan pencipta reka bentuk untuk merekabentuk sebagai panduan utama. Selain itu, kami terus membuat

penyelidikan untuk memperbaiki reka bentuk tersebut sehingga sempurna. Selepas penyelidikan, kita mendapati bahawa konsep bow and arrow adalah terbaik untuk digunakan dalam projek kami. Oleh itu, kami juga sentiasa memikirkan bahan yang sesuai untuk digunakan dalam projek kami.

Peringkat awal

Gambarajah 3.1.1 Ia menunjukkan peringkat awal yang telah direka.

Peringkat awal hasil, kami menggunakan spring untuk menghasilkan kuasa untuk menembak bola badminton. Tetapi, kami memperhatian ia banyak kelemahan pada bahagian spring, tidak banyak kuasa, mudah jatuh bola badminton, tidak stabil tapak dan tidak sesuai untuk menembak bola badminton ke jarak yang juah.

Peringkat akhir

Gambarajah 3.1.2 Ia menunjukkan project hasil kali kedua merekabetuk semula.

Pada peringkat awal hasil project telah dikaji oleh kami disebabkan objektif tidak mencapai. Kami merekabentuk semula semua dan menggunakan bahan

getah untuk menghasilkan kuasa yang kuat untuk menembak bola badminton. Kami akhirnya berjaya menyelesaikan masalah tentang kelemahan pada bahagian spring, tidak banyak kuasa menembak bola badminton ke tempat juah.

Ianya lebih stabil jika berbanbing dengan peringkat awal project kami. Kerana tapah ini adalah berbentuk T. Selain itu, project ini juga boleh melaras sudut yang dikehendaki. Ianya ketinggian adalah 2.5ft dan panjang adalah 2.5 ft.

Bahan yang digunakan membina project 1. Besi keluli berbentuk L 2. Skru dan nut 3. Getah 4. Seletip 5. ft paip pvc dengan diameter 6/8inch

Kerja Proses 1. Sediakan bahan Besi keluli berbentuk L, skru, nut, getah, seletip, pvc paip.

2. Menggunakan gergaji memotong jarak yang dihendaki pada besi keluli berbentuk L dan pvc 3. Membuang serpihan sisih yang boleh mencedera orang. 4. Memulakan proses pemasangan dengan menggunakan spana untuk mengetak skru dan nut. 5. Memasang getah pada bahagian atas. 6. Melekat seletip dengan pvc paip pada bahagian atas penembak bola badminton. 7. Siap dan mengemas project tersebut.

BAB 4 ANAYLISIS

Gelang getah adalah sesuatu boleh mempunyai tenaga keupayaan dihasilkannya jika ia diunjurkan atau dikenalkan daya. Kita boleh dapat melihat tenaga keupayaan dengan cara iaitu diunjurkan dan manambahkan beban untuk memanjangnya. Seperti berikutnya spring, ianya juga sama sifat dengan getah mempunyai elastik. Dalam kes itu, kita boleh menggunakan kaedah Hukum Hookes untuk mendapatkan nilai k bagi sesuatu gelang getah itu.

Dimana, F= Daya x = Perbezaan antara panjang dikenalkan daya dengan panjang asal getah k = Nilai pemalar perkadaran bagi sesuatu spring/getah

Dengan itu, sambung seterusnya adalah mendapatkan tenaga keupayaan anjal dengan menggunakan formula seperti berikut:

Dimana, U = Tenaga keupayaan anjal k = Nilai pemalar perkadaran bagi sesuatu spring/getah x = Perbezaan antara panjang dikenalkan daya dengan panjang asal getah

Contoh, kami telah menjalankan satu kajian terhadap pemanjangan getah untuk mendapatkan data seperti berikut:

Berat(kg) 0 1 2 3

Panjang diukur(cm) 20 28 46 80

jarak,x(cm) 0 8 26 60

Manakala, kami membuat satu graf untuk anggapan berapa daya diguna pada project sebelum direka.
70

60

50

jarak,x(cm)

40

30

20

10

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Berat(kg) Gambarajah 4.1.1 Ia adalah menunjukkan graf berat(kg) berlawan dengan jarak(cm).

Xo

Xo

Sebelum dikenal daya

Xp
XL XL

Selepas dikenal daya

Gambarajah 4.1.2 Ia adalah padangan pelan bagi pemanjangan getah telah dipasang.

Disebabkan itu, (daya sebelah kanan = daya sebelah kiri), (jarak sebelah kanan = jarak sebelah kiri), (jarak selepas pemanjangan belah kanan = jarak selepas pemanjangan belah kiri) Jadi, daya dihasilkan akan keatas seperti gambarajah dibawah.

Getah Asal

Getah ditarik sampai 40cm

Gambarajah 4.1.3 Ia menunjukkan jarak akan ditarik pada getah itu dan mengebalik pada tempat asal.

Oleh itu, kami menggunakan 40cm jarak sebagai menembak bola badminton. Iaitu melihat balik gambarajah pada 4.1.1. Dengan itu, kami mendapat nilai iaitu 2.5kg.

Seterusnya, ganti nilai semua masuk persamaan,

F=2.5x9.81 N

x=40cm=0.4m

Kemudian, masuk nilai

untuk mencari tenaga keupayaan anjal.

Jadi, kuasa adalah tenaga/masa (W). Masa yang dikira dari selepas dikenal daya dengan jarak 40cm dan kembali bentuk asal getah. Disebabkan bergerak terlalu laju, kami menanggap adalah 0.1saat.

0.1Saat

Gambarajah 4.1.4 Ia adalah menunjukkan pergerakan kembali bentuk asal getah.

Oleh itu,

Di dalam project kami adalah mengguna 2 gelang getah. Jadi, kuasa yang dihasilkan adalah perlu 2 kali ganda.

Walaupun kuasa telah dihasil, tapi project kami adalah meletak bola badminton dikeadaan tetap. Disini berlaku pernukaan kuasa kepada bola badminton dalam keadaan momentum.

Persamaan momentum, Jumlah momentum sebelum pelanggaran = Jumlah momentum selepas pelanggaran

Bola badminton

Gambarajah 4.1.5 Ia menunjukkan keadaan momentum kuasa getah kepada bola badminton tersebut.

Bola badminton standard adalah 5 g. Jadi,

Cari m1=?

dimana, m1v1= kuasa = 98.1W m1= 24.525 N m2= 0.05 N v2= 0 m/s dalam keadaan tetap/tidak bergerak

Semua nilai masuk kedalam Persamaan Momentum,

Jawapan v= 8.0m/s adalah kelajuan yang dipindah kepada bola badminton tersebut.

Adakah kuasa 98.1W boleh dilepasi ketinggian setinggi 1.55 meter?

V=0 m/s V=0 m/s

U=8 m/s

U=8 m/s

Gambarajah 4.1.6 Ia menunjukkan bola ditembak dengan 90 keatas.

Persamaan Pergerakan

Dimana, u= halaju awal v= halaju akhir g= gravity bumi s= sesaran/jarak

Masuk semua nilai,

Abaikan (-) negetif dimana ianya adalah menunjuk arah. Jadi, Ia boleh mencapai setinggi atau sejuah dengan 3.262m dan boleh juga melepasi jaring setingginya 1.55m.

Berapa sudut boleh untuk menembah bola badminton sampai ke line1 sejuah (1.98+1.98) ?

1.55m

1.98m

1.98m

Gambarajah 4.1.7 Ia menunjukkan jarak dan tinggi jaring pada padang badminton.

Persamaan Pergerakan Bersudut,

Dimana,

s = jarak/sesaran u = halaju awal t = masa yang perlu digunakan a = pecutan h = ketinggian sesuatu yang dihendaki = sudut

s = 1.98m+1.98m = 3.96 m t = Anggap dalam 3 saat akan sampai ketempat tersebut a = g = 9.81 m/s h = perlu melebihi >1.55 = anggap 2.0m = ???

Masuk semua nilai kedalam Persamaan Pergerakan Bersudut,

) ( { ( ) } )

Jadi, sudut pada

agar bola badminton boleh sampai line1 itu.

Reference

1. http://www.physicsclassroom.com/class/energy/u5l1b.cfm 2. http://www.madphysics.com/exp/hysteresis_and_rubber_bands.htm 3. http://school.mech.uwa.edu.au/~dwright/DANotes/springs/intro/intro.html 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Elastic_modulus 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Elastic_energy 6. http://www.sportsknowhow.com/badminton/dimensions/badminton-courtdimensions.html

Lampiran

Size padang badminton