Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu : 5 Tarikh :11/2/2012


TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.2 Mengenal prinsip rekaan 4.1.2.1

Hari :

Rabu
CATATAN EMK: Keusahawanan (EK1EK5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya dan gambar gasing. 2.Media: Box Board, lidi sate, pensel warna solitape, artline dan gunting. Refleksi: 22/22 orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Aplikasi Seni 4.2.1 Media 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Proses dan teknik

Tahun 2 Akif Masa : 11.00-12.00 tgh Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Permainan)

Tema dan Tajuk : Objek buatan Manusia ( gasing )

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.Mengenal, memahami dan menyatakan unsur seni yang ada pada gasing. 2.Mengetahui dan memahami unsur seni,media serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. Aktiviti P&P: 1.Guru menunjukkan contoh hasil karya yang telah siap menggunakan komputer dan bersoal jawab tentang pelbagai jenis gasing. 2. Guru menunjukkan langkah-langkah penghasilan gasing. Penilaian P&P: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gasing berdasarkan dua Standard Kandungan.( catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan )

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu : 6 Tarikh :18/2/2012
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

Hari :

Rabu
CATATAN 4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 4.4.2 EMK: Keusahawanan (EK1EK5), Kreativiti dan inovasi , TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya dan gambar gasing. 2. Media : Box Board, lidi sate,pensel, warna, solitape, artline dan gunting.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 Ekspresi Kreatif 4.3.1 4.3.2 4.3.3

Tahun 2 Akif Masa : 11.00-12.00 tgh Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Permainan) Tema dan Tajuk : Objek buatan manusia ( Gasing )

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran teknik dan proses dalam penghasilan gasing dalam bentuk 3D. 2.Murid dapat membuat apresiasi seni terhadap hasil karya berdasarkan bahasa seni visual yang telah dipelajari.

Refleksi:

20 orang murid

Aktiviti P&P: 1.Guru menunjukkan semula langkah-langkah menghasilkan gasing. 2.Murid menghasilkan gasing mengikut langkah-langkah yang ditunjukkan oleh guru. 3.Murid mempamer dan menceritakan hasil karya seni yang dihasilkan.

Penilaian P&P: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gasing berdasarkan empat standard kandungan.

dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan diluar waktu P&P.