Daftar Sungai Dalam Daerah Aliran Sungai pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur

No Wilayah Sungai DAS 02.15.93 Bengawan Solo Bengawan Solo Orde 1 2 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab./ Kota Lokal C.A. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS

Nama Sungai

I. 1

Bengawan Solo

*

Ngawi Pacitan Ponorogo Madiun Bojonegoro Tuban Lamongan Gresik * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngawi, Magetan Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi

16,106.66 12,736.48

K. Jantur K. Ked.Banteng K. Anjuk ampih K. Pragah K. Glonggong K. Losari K. Bancong K. Sadang K. Pelem K. Tambak Lulong. K. Kedung Pring K. Sangkil K. Sono K. Kukur K. Sedis K. Sawahan K. Lodolo

7.14 17.05 10.53 3.48 19.58 7.98 22.27 16.03 22.27 20.30 7.98 49.21 4.73 116.43 14.04 4.87 4.29

2.58 5.00 5.00 5.00 10.82 3.99 5.00 4.58 10.28 19.82 13.23 6.34 1.84 18.95 2.74 6.91 12.77

Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun

No

Wilayah Sungai DAS

Nama Sungai 1 K. Nglencong K. Pengok K. Ngiyom K. Nanas K. Gembok K. Randuponggo K. Sidowayah K. Soko K. Ked.Galon K. Sirigon K. Ngale K. Pilangbango K. Gebas K. Ngadirejo K. Tameng K. Kedung K. Gadungan K. Tambak K. Sopan K. Tinggang K. Gilit K. Pundung K. Towak K. Gandong K. Bendo K. Tidu K. Julan K. Ngunut K. Jagalan 2 *

Orde 3 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5

Lokasi Lintas Propinsi / Kab./ Kota Lokal Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro

C.A. ( Km2)

L (Km)

Wilayah Kerja Balai PSAWS Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo

94.75 33.08 10.88 25.92 7.05 19.07 27.34 18.56 12.53 6.03 16.59 7.74 11.71 59.38 3.94 23.20 22.27 19.58 12.53 126.98 18.18 9.28 3.71 241.58 19.58 132.75 21.17 10.67 4.64

18.95 8.16 11.47 10.04 2.91 7.75 13.71 9.77 5.00 5.00 26.68 18.42 5.00 10.53 23.35 28.00 8.00 7.50 6.00 12.50 23.50 21.00 12.00 45.00 7.50 39.00 7.80 8.00 22.00

No

Wilayah Sungai DAS

Nama Sungai 1 K. Kening K. Kedung Bajul K. Kedung Banteng K. Kunci K. Soko K. Pacak K. Bantalan K. Mati K. Pati. K. Barong K. Sukat K. Besuki K. Prembangan K. Penganten K. Mekuris K. Pohwates. K. Prijetan K. Semarmendem K. Cawak K. Kerjo K. Kotapak K. Pundong K. Keduk K. Ganggang K. Gebang K. Puter K. Sarangan K. Marak K. Pandan 2 * *

Orde 3 4 5

Lokasi Lintas Propinsi / Kab./ Kota Lokal Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro

C.A. ( Km2)

L (Km)

Wilayah Kerja Balai PSAWS

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

613.87 102.81 7.31 4.87 6.15 33.41 3.48 8.70 3.13 5.57 12.53 162.78 10.67 8.45 117.10 10.79 6.03 49.65 42.11 7.54 12.53 17.15 44.12 77.72 51.21 49.83 19.73 48.12 20.73

42.00 20.00 11.00 12.00 13.00 66.00 10.00 5.00 3.00 4.00 6.00 25.00 8.00 6.40 43.00 9.00 13.00 45.00 11.00 15.00 6.00

Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Benawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo 18.70 Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo

02 39.62 48.00 3. Soko K.00 22. Prijetan K. Gambang K.00 9.34 53.60 34.40 17.41 42.40 8. Asinan K.40 15.93 9. Rendos K.00 .No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.00 17. Bektiharjo K. Deket.60 73. Kalangan K.00 26. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 150.33 132. Ampel K. Ked.40 86. Corong K. Jurangkrapak K.00 8.18 38. Plalangan K.73 40.00 12. Prak K.00 24. Gondang K. KetopaK K.99 770.00 25.20 8.04 28.40 38.60 15.00 4. Wangen K. Maling K.00 6. Tembalon K.40 88.00 25. Kacangan K.41 20.A. Mengkuli K.00 18. Blawi K.60 5. Kruwul K.70 60.40 19./ Kota Lokal Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Tuban Tuban Tuban Tuban C.00 14.10 8.00 4. Kening K.32 46.70 6. K. Ingas K.93 154. Buntu 2 * * * * * * * Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.40 239.20 9. Dapur K.56 7. Pengaron K.00 5.37 45.00 7.00 9. Palangan K. Betoyo K.

00 12.25 188. Ked Cilik K.40 35. Mruwah K.00 22.58 7.70 17. Jetis K.00 14. Glonggong K. Pucong K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.00 30.50 76. Catur K.54 15.00 5.84 4. Ngrayun K.97 7. Madiun K.00 5. Semawur K.00 15.00 86. Tahunan K.00 5. Ked.00 7.00 5. Glonggong K.97 13.80 116.57 8.03 6.Gede K. Soko K. Batil K.29 7.60 15.74 8. Ampo K.80 5.14 88. Guwoterus K.40 48.93 22. Ngunut K.60 5. Ponorogo Madiun Madiun Madiun C.18 24. Jad K.43 44.55 19.05 18.A. Bojonegoro Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun.00 5. Tlegung K. Bringin K.18 20.00 5.80 100.45 5.40 29. Gunting K.23 31.91 17. Magetan Kota Madiun. Asin K.315. Sepi K.00 35.00 25. Sareng K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Madiun Madiun Ponorogo Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun 29. Kenteng K.89 11. Ngawi.00 9. Klenen K. Brangkal 2 Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.97 13.94 .18 15.00 5.00 12. Gendong K./ Kota Lokal Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Madiun.19 5. Kejuron K.52 4.31 12.20 50.75 2.00 5.

32 3.70 1.00 10. KlitiK K. Gunting K.44 34. Ngasinan 2 Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Notopuro K.42 3.37 4. Sono K.03 39.58 7.99 19.85 4.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.69 28. Piring K. Ngawi Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun. Tempuron K. Wuluh K.43 7.45 1.60 8. Sarangan K.99 7.60 12.27 6.80 10. Bojonegoro Madiun Madiun Madiun.40 29. Gandu K. Ploso K.96 4.54 4.A.16 4.47 20.00 14. Tretes K.18 3.36 4.95 8. Glonggong K.49 11.38 5.00 5.20 6.50 22. Ngawi.46 2.63 7.69 6. Bojonegoro Lokal C.12 3. Ketok K.94 5.66 124. Kembang K.Dawung K. Sukorejo K. Gede K.90 4. Bendo K. Ked.76 16. Celelek K. Jeroan K. Abu K.69 .57 8.65 2.86 6.55 8.40 17. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Bengawan Solo 665./ Kota Madiun. Saradan K.22 10. Randualas K.53 5.00 5. Ancar K.80 25.49 8.03 9.48 12.65 4. Tangkil K. Kokopon K.

Selojajar K.00 Madiun Madiun 6.20 37.80 31. Slahung K.37 6. Kuncen K.69 Madiun 13.75 Madiun 5. Ked.27 14. Madiun Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Magetan Magetan Magetan C.64 7. Celeng K. Dremi K. Pang K. Sidodadi.53 Madiun 3. Sekayu K.33 Madiun 11.59 17.76 Madiun 6. Jungke K.00 Bengawan Solo 5.16 Madiun 24. Jabung K.24 Madiun 16. Butuh K.97 Madiun 15.82 Madiun 12.80 51. Gurdo K. Dung Gogor K.91 Madiun 16. Kukur K./ Kota Lokal Madiun Bojonegoro Ngawi Ngawi.11 Madiun 5. Ketonggo K. Bero K.86 303.32 Madiun 12.00 Madiun 17.87 Madiun .47 Madiun 7. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 345.14 Madiun 1.24 1.01 Madiun 9.86 Madiun 12.16 2. Jember K.26 26. Cangkring K. Trinil K.05 117.55 25.84 2.82 19. Pucang 2 * Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Monggong K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.75 6.72 Madiun 15. Ketegan K.45 2.24 Madiun 30.25 4. K. Tambak Kromo K.78 18.08 4.97 7. Tabohwah K.22 10.78 14. Ngelang K.99 15.61 Madiun 17.21 Madiun 7. Boro K.72 7. Renggo K. Padas K.02 4. Sekar K.47 Madiun 14.13 Madiun 8.97 37.90 Madiun 6.68 15.56 Madiun 10.A.

47 1.16 50.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Kukur K.23 4. Tiron K. Gondang Kidul K. Semawor K.38 3.56 19.16 10.94 27.95 9.55 88.74 14.46 16. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun 4.90 23.98 15. Ampo K.50 14.97 14.A.56 8.78 5. Jongke K. Gondang Lor K.92 5.97 26. Kenteng K. Sobo K.80 7. Bringin K.33 11.85 5.19 11. Ngunut K.87 143.26 8. Trinil Lor K.12 2.00 11. Ondo K. Tringen K.49 7. Gandong K. Trinil Kidul K.80 6.77 98. Gongging K.00 24.80 145.65 5.32 5.14 13. Ngampin K.69 23.93 1.69 3.64 3.02 9.00 12. Sepi K.82 3. Gununglor K.31 4.62 62.62 7. Tambak Kromo K.38 4.43 10.15 4.12 3. Trinil K. Tapen K.95 8.92 26. Genting K.49 12.86 5. Gonggang K.25 7.37 1.83 . Ngreyeng K.26 1. Ngadisanan K.35 28. Purwodadi K./ Kota Lokal Ngawi Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo C. Duroh 2 * Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.

23 4.00 5.89 21.02 7.00 4. Payu K.95 74.48 5. 3. Jutangwuluh K.75 18.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Srandal.24 7. Galak K.98 3. Ketegan K.00 7.33 3. Ked.00 14.32 9.57 1. Murang K. Gawang 2 Orde 3 4 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lokasi Lintas Propinsi / Kab.05 3.24 6. Pacitan K.62 5.Pring K.20 7. Malon K. Nambong K. Pacitan. Boyong K. Cengkir K.09 7.81 6. Gendol K. Cepogo K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun 2 3 4 Boyong.97 38.04 190.89 1. Ngindeng K.63 325.52 11.83 9. Nglengkong K.50 4.30 5.88 8.00 2. Ngujil K.50 19.82 3.45 3.23 3.A. Brahu K./ Seradan K. Jelak K.94 1.75 3.78 50.49 19. Tambul K. Ngujil.58 10. Wates K. Suteng K.64 33. Keyang K.53 13. Cerme K./ Kota Lokal Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan C.89 9. Kokok K.91 2.19 2.99 13.05 4.33 .15 2. Munggu K. Kresek K.99 37.37 7.00 6.00 2.80 4.41 5. Tadahwon K.00 9.28 8.30 2.

70 8. Pager K.85 4.52 1. Gempol K. Pasang K.62 9. Ponorogo 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Jr.08 12.16 15. Brungkah K. Dawe K. Asemgandok K.81 7. Ponggak K.19 8.24 9.18 5. Jetis K. Minder K.50 3. Sekoro Walemah. Grindulu 7.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.44 42.50 9.25 45.Pasang K.93 10.75 19.50 67. Sekoro K.00 29.00 711.19 4.25 32.65 9. Ked.34 10. Grindulu K. Simpor K.30 7.08 12.25 16.00 33. Paning K.75 47.61 6.50 19.97 13. Walemah K.68 67. Tengi K.90 22.23 15. Janti K.53 7. Sentol K.00 8.00 31. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun 5 6 7 8 9 Padi Pager. Padi K. Galang K.59 7.50 4.50 10. Pengok K.92 3.48 10.Jero K. Gundi K.00 .62 2.50 18.64 11. Pucung K. Pagotan K.86 5. Bawahan 2 Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Pacitan./ Kota Lokal Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan C. Progo K.58 5.00 29.15 1.49 12.00 25.A.51 10.

54 4. Mboto K. Pletes K.25 6.50 15.36 3. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun 10 Sambi 11 Lorog 15. Sambi K. Kopo K. Milis 2 Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.57 10. Tempuran K.87 10.40 9.15 17.19 6.71 6.00 7. Talang K. Ngadiopo K. Jambon K.25 5.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Wetengwulung K.67 4.25 5.75 6.50 2. KlitiK K.76 10. Ploso K.00 10.00 5.00 35.44 8.25 14.70 5.83 6.40 9.60 6.80 108. JeruK K.80 20.00 23.10 15.73 18.00 4.00 297.25 7.66 . Kandangan K. Sumber K.00 3.50 71.80 5. Baskoro K.00 10. Kembangan K./ Kota Lokal Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan C.00 36.49 4.A.50 47. Mangir K.49 5. Pucang K. Tahunan K.50 16. Ploasan K. Kedung Pring K.80 86. Lorog K. Sambi K.95 3.18 8. Sunggah K. Cangkring K.70 21.25 11.24 3.40 8. Blimbing K.23 5.18 5.

Sibra K.50 37.66 6. Seyu K.48 5. Luyur K. Lembung K.53 7.50 18.00 9.73 9.41 9. Kondang K.Bulu. Legun Merem K.35 4. Bubaran K./ Kota Lokal Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Lamongan Lamongan.64 10.00 2.80 5. Lamong 235. Raja K.80 7.Bulu K. Raja.45 8.70 10.20 4.80 18. Ked. Ked. Kenong K.00 37.81 4.14 47. Lamong * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Ngrendeng K. Kresek K.04 3. Mentoloyo. Mireng K.69 15.34 4. Genteng.00 8.00 14.40 8.34 4.66 3.60 7.49 1.20 7.90 6.20 8. Tengah K. Kejangan K.51 8.90 8. Kemplong K.50 8.50 7. Krono K. Kejangan.04 2.60 6.60 37.53 712. Sibra.28 2.00 6. Kresek Legun Merem Lembung.A. Setro K. Gresik C.94 4. Jeruk K.No Wilayah Sungai DAS Kemplong Nama Sungai 1 K. Mireng.00 2.30 7. Tulakan K. Mentoloyo K.90 .50 7. Malang K. Gunung K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo 12 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Luyur Malang.80 8.74 4.00 2. Genteng K.46 2. Prambon K. Gunung. Dadap K. Kenong.

Bandungan K.00 17. Kuwu 2 * * * * * * Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.80 9.00 19.00 8.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Simbatan K.53 14. K.90 11.00 35.00 16.00 72. Gajaran K.50 20.62 21. Pucang K.Pucang K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo * * * * * * * * * * * * * * * * * * 48.00 30.60 36. Bawean Beji Suwuk Bondourung Gajaran Lohgung Klero Guyangan Watutengah Prumpung Boncang Bandungan. Beji K.17 109.00 7.50 8.65 15.00 134.26 9.80 96.A.57 8. Suwuk K.00 71. Boto Menengan Simbatan. Prumpung K. Klero K. Boto K.31 40. Mewek K.00 6. Watutengah K. Menengan K. Glunggung K.13 6. Wolu Tengah 8. Guyangan K. Gaun K.00 .50 7.80 6.00 27./ Kota Lokal Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban C.90 9.00 127.00 7. Lohgung K.80 10.40 9.00 10. Bondourung K. Boncang K. Banter K.00 12. Tegal K. Ked.60 7.00 48. Wolu Tengah.00 28 29 30 31 32 29 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Kep.

25 5.25 8.50 5.00 18.00 6.50 17. Brantas * Malang Kota Malang Kota Batu Blitar Kota Blitar Tulungagung Trenggalek Kediri Kota Kediri Nganjuk Jombang Mojokerto Kota Mojokerto Sidoarjo Kota Surabaya * * * * * * * * * * Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang 14.00 Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan . Lesti K.00 38.00 14.50 16.16 11. Kricik K.95 Brantas Brantas Nama Sungai 1 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab./ Kota Lokal C. Wulu K.50 27. Kemulan K. Klumprit K.00 320. Jaruman K.No Wilayah Sungai DAS 02.00 14.00 225.00 11.00 Bango Gedangan Puncu Selodfono Buntung Paketingan Madiun K.00 4. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS II. Sriping K. Buras Mas gumuk K.15.A.00 13.988.00 11. Aran aran K.00 49.00 24.50 5. 1 K.103. Bambang 24.

00 240.00 4. Taman Sari K.00 4.40 21.00 12.40 60.40 15. Padang K.00 23. Ampel K.00 2.00 6.00 6.00 38.16 18.00 6.60 5. Surang K.40 153.00 11.40 15.60 86.00 8.00 2. Permaru K. Petung K. Biru K.00 2. Sukun K.00 10. Losawi K. Akhir K. Meri K.00 20.00 17. Lanang K.00 6. Bandil K.00 25.40 883. Clohet K. Genteng K. Sowan K.00 21.00 72. Sat K. Urip K.00 8. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 38.81 38.00 10.60 60. Susun K.00 12.40 21.50 21. Lipur K. Pagotan K.00 2. Guwok K.Pang K. Gombang K.00 12./ Kota Lokal Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang C. Grongsil K.00 6.A.60 86.00 6. Sbr.16 2.00 399.60 21.00 .60 2. Banten 2 Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.00 16. Metro K.00 5. Sbr.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.00 6.50 53.00 8.00 9.00 5.

15 60.60 38. Bango K.00 12.00 8. Long long K.00 38. K.00 10. Gajah K. Jeruk K.00 16.00 12.40 9.A.00 20.60 9.00 15.55 9.60 21.81 54.60 70.00 6. Dodo K./ Kota Lokal Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang C.00 390. Mat. Konting K. Lahor K.00 12.40 17. Lunyu K.60 18.00 8. Bambang K.00 4. Jilu K.00 260. Congkong K.40 66.50 10.71 21.00 4. Paras K.00 86. Sambang K.00 6.15 60.00 10. Blandangan K. Sekaran K.00 10.60 60.00 4. Mojosari K.00 6.76 25.00 10. Amprong K. Manggis K.00 9.00 53.00 4.00 135.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Sbr.40 60. Leksowetan K.00 60.00 . Watu K. Sumbersari K.00 9.Rejo 2 Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Wendit K.50 10. Cokro K.00 2.50 6. Pekalongan K.15 28.00 4. Robian K.60 23.75 86.00 5. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 691.

Petung K.00 9. Ploso K.00 21.80 .00 8. Putat K.Tanjung K. Ngotok Ring Kanal K. Konto K.60 9.60 85.40 17. Kabeh K.60 40.60 2.00 4.14 7.A.00 4. Lahar Tetayu K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 69. Pucung K.00 15.00 2.00 10.40 194. Tokol K.60 2.60 13.00 6. Kedok K.00 4. Troyan K.60 2.00 12. Pandan K.60 86.00 7.60 87.00 2.40 6.00 4.60 9.60 9. Cerme K. Lahar Temas K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.60 38.60 9. Lahar Kletek K.00 2. Srengat K.40 146.00 14. Serang K.40 21.00 12.60 29. Tunggeng K./ Kota Lokal Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar C.40 9.74 21.00 4. Ngaglik K. Selodono K.40 9.00 4. Jati Plen K.80 60.00 8.00 2.00 4. Sbr. Banjar Melati K. Bekecek 2 * Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.02 107.40 2.40 9. Gebyang K. Temas K.00 20. Sumeran K.00 113.00 18.00 4.

20 16.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Kreweng K.40 6. Judelingas K. Semut K.60 11.40 4.50 4. Rini 2 * Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.00 14. Bukur K.00 5.50 10.40 7.40 . Timan K.60 92.60 17. Tulung K.40 117.22 5.00 481.10 10. Dander K.74 171.00 9.80 8.50 75. Lekso K. Mobok K. Soso K.A. Putih K. Jari K.40 20. Nglegok K.66 10.20 3. Glondong K.26 402. Delayat K.60 9.00 12. Ludruk K. Baraan K.50 7. Parang K.00 8.40 38.26 6. Ngabak K. Celeng K.50 34.26 19.00 6. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 9.25 24.58 26.00 6.60 16. Samalo K.14 22.00 11.30 153. Abab K.18 38.62 4. Tanggung K./ Kota Lokal Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar C. Icir K.60 6. Loding K.60 86.00 12.00 12.00 8.67 55.00 7.20 22.60 6.40 86.60 75. Gonggang K.75 162. Ewuh K. Mlalo K.50 11.96 11.50 9.00 24.

18 38.20 8.80 7.00 22.00 51.54 38.40 9. Lestari K.40 212.00 8.60 9. Rejoso K.60 5. Judek K. Barek K. Kreceng K.60 9. Kunci K.36 32.40 20.A.60 16. Pleret K.00 6.00 4. Manis K.66 17.40 7.50 38.60 9.00 10. Koni 2 Orde 3 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Genjong K.00 8. Putih K. Lemon K.00 8. Pengkol K.60 11. Mini K.00 2.80 8.60 16.40 14.40 38.00 458. Bugel K.60 8.50 10.40 38. Gedangan K.00 64.60 6. Jimbe K.06 21. Songo K. Sembong K.60 10.00 18. Worowati K.90 127.80 8.75 204.00 34.00 8.00 12. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 83. Tengah K.00 4. Bratang K.90 12. Agung K.00 4. Bambang K. Tapak K. Sbr.00 4. Jarak kerep K./ Kota Lokal Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek C.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.00 . Sentul K.79 8.00 10.00 5.40 38.

26 21.40 43./ Kota Tulungagun. Babaan K. KlitiK K.60 50. Moro Sedo K. Ngepeh K.80 79. Bulu K.00 8.50 42. Picisan K. Munjungan K. Parit Raya K. Song 2 * Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.40 2. Mlinjon K. Bajal K.00 4. Bagong K.00 18.00 8.40 21.00 4.00 6.A. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 1.80 8. Klantor K.00 7.60 7.40 9.40 203.20 10. Mati K. Wudu K.00 6.40 13.00 4.40 6.93 14.50 3.60 38. Ngasinan K. Prambon K.72 16.80 2.60 7. Ngrowo K.60 9. Genting K.66 6. Blubung K.34 4.60 6. Godor K.00 2. Andong K.60 12.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Trenggalek Trenggalek Tulungagun.50 8.00 17.66 6.00 5. Trenggalek Tulungagun.214.60 8.00 62.00 2. Jati K.00 6.96 9.60 12.35 2.60 4.40 2.75 104. Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Lokal C.80 4. Pangkal K. Tuban K. Tawing K. Sukun K.00 21.50 .00 2.14 4.

Sengon K.50 6. Jambu K. Ked.60 9.00 2. Ked Sekluk K. Kotesan K.00 4.00 10.00 30.00 10.80 2.60 206.60 60.60 9.00 117.00 60. Ngasinan K. Tlogoburet K.00 2. Diodo K. Andong K.60 6. Dawir K.40 2.79 4.00 17.00 13. Sbr.00 .00 6.00 12.Bandil K.40 104.00 15. Puring K.00 35.83 8. Gondang K.00 20. Sumurup 2 Orde 3 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono 4.00 14.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.50 14.88 1. Sbr.60 5.14 5. Ngelo K.00 4. Pulosari K.60 21. Bangi K. Kalong Dowo K. Sbr. Blendis K.20 21.91 9.35 6.00 4.00 171.90 9.25 10.00 6.60 9. Ngino K. Batan K. Dawir K. Poh Plemben K.Bringin K.86 21.50 4. Sbr.A.00 13.60 139.00 9.60 9.00 13.00 4.00 64.50 17.00 4. Pari K. Tretes K. Trenggalek Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri C.60 240.60 4. Kreco K.Agung K. Ngesong K.00 37.60 117. Kunden K./ Kota Lokal Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung.

Puncu K.00 24. Sbr. Agung K. K. Segaran K.40 25.00 22. Sukorejo. Lanang K.40 16.16 172.00 2.25 13. Sub. Jeruk 2 * Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Kota Kediri Kabupaten Kediri 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.73 38.89 958. Konto K. Kresek K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Sbr.00 14.33 794. Sbr.40 110.40 38. Bromo K. Bluwah K.00 8. Kalasan K. Nganjuk Nganjuk Nganjuk .40 23. Petung K.98 36.76 28.04 434. Sempu K.90 8. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono 11.76 431.00 31. Dandang K.00 34.60 4.45 40. Pucung K. Parang K.50 12.06 402. Kediri.60 173.65 18.00 2. Toyoaning K. Sbr. Julung K.A.Sedayu K. Bruni K. Kedak K.80 13.75 50.35 86.00 12.00 36.98 92.26 342.00 5. Surat K.50 2.49 27.25 20.00 8.00 Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri./ Kota Lokal Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri C.22 90. Banjar Mati K.73 28.98 163.00 8. Tritis K.80 12.40 301.60 45.40 117.90 6. Srinjing K.74 93.00 16. Konto Kediri K.00 17. Selondo K. Kwarasan K.00 7.94 345.

Padang K. Bedokrosok K. Sopeng K.00 5.15 21.00 5.50 15. Sbr.00 6./ Kota Nganjuk.00 3. Madiun Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Madiun Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Lokal C. Babatan K.A.70 15.00 4. Logawe K.00 11. Sbr.00 7.00 5.00 . Rejoso K.43 67. Sbr.Kolokoso K.80 20. Jurang. Cacing K. Senggowar K.50 10. Tretes K.30 31.00 20.75 7. Mencoro K.Soko K.00 3.75 4.Soko K. Juranglimas K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Puncu Selodono. Wadenan K.20 4.75 8.00 4.60 78.00 0.25 254.00 132. Trincingan K.75 7.00 5. Perning K. Ked. Bakung K.18 63.Kemiri K.00 4. Tarokan K. Masam K.50 4.00 25.10 5.12 3.00 8.00 6. Ked.00 9. Wangkal K.50 7. Hardisingat K.14 12.Klampok K.00 7.00 6. Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Madiun Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono 339.00 7.00 5.00 5.75 3. Widas K. Manyung K.50 9. Tukliwet K.10 9. Ked.25 5.75 4.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.00 11.55 78.25 7. Ked.00 15.90 85. Dandang K.00 7.Soko 2 * Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.18 15.00 5.

No

Wilayah Sungai DAS

Nama Sungai 1 K. Ked. Galeh K. Pun. Salak K. Punang K. Tunggak K. Ked. Pedet K. Kuncir Kanan K. Kun K. Bodor K. Genjeng K. Putih K. Watu Lanang K. Marmoyo. K. Gumbrek K.Katimas K. Kaden K. Kulah K. Kabuh K.Doro K.Bapong K.Kedawung K.Wadung K.Bancang K. Kwagen K. Brangkal K. Watudakon K. Kedung bajul K. Gunting. K. Catak Banteng K. Pancir 2

Orde 3 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5

Lokasi Lintas Propinsi / Kab./ Kota Lokal Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang

C.A. ( Km2)

L (Km)

Wilayah Kerja Balai PSAWS Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono

12.75 4.25 4.00 4.50 24.88 18.88 6.00 216.80 153.60 9.60 53.60 105.74 9.60 9.60 9.60 29.40 57.14 168.34 9.60 9.60 9.60 60.00 86.40 93.75 93.75 346.74 101.40 38.40

4.50 7.50 10.50 10.50 10.00 28.00 10.00 26.00 16.00 4.00 16.00 25.00 4.00 4.00 4.00 7.00 12.50 16.75 4.00 4.00 4.00 10.00 12.00 15.00 16.00 12.50 4.00 13.00 8.00

No

Wilayah Sungai DAS

Nama Sungai 1 K. Pasinan K. Jero K. Bengawan. K. Gentong. K. Kali Wungu K. Srati K. Karangparas K. Pakel K. Bening K. Putih K. Sembung K. Pengajaran K. Jarak K. Tembelang K. Jabon K. Konto K. Konto surabaya K. Marmoyo K. Gamping K. Asin K. Kemlagi K. Pandankrajon K. Pandan Kuning K. Kedung Soro K. Banger K. Sidoringin K. Brangkal K. Watudakon K. PiIkatan 2

Orde 3 4 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lokasi Lintas Propinsi / Kab./ Kota Lokal Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto

C.A. ( Km2)

L (Km)

Wilayah Kerja Balai PSAWS Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Puncu Selodono Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan

9.60 21.60 75.94 9.60 9.60 21.60 53.60 5.40 148.95 109.35 9.60 15.00 15.00 19.84 109.35 168.34 168.34 224.40 14.40 91.20 46.80 43.20 28.80 67.20 55.20 12.00 107.39 48.62 48.62

4.00 6.00 11.25 4.00 4.00 6.00 16.00 3.00 27.50 13.50 4.00 5.00 5.00 5.75 13.50 31.75 16.75 14.00 3.00 8.00 6.00 6.00 3.00 8.00 23.00 5.00 15.00 5.00 26.00

No

Wilayah Sungai DAS

Nama Sungai 1 K. Landean K. KluraK K. Galuh K. Manting K. Petung K. Jurangcetot K. Sadar K. Janjing K. Gembolo K.Jubel K. Sbr.Pasinan K. Sbr. Wonodadi K. Sbr. Kembar K. Sbr. Glagak K. Sbr. Ngayung K. Tekuk K. Bangsal K. Banyak K. Jubel K. Kanal Wonokromo K. Karangpilang K. Kedurus K. Medokan K. Mas K. Pegirikan K. Jebloka K. Bokor 2

Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5

Lokasi Lintas Propinsi / Kab./ Kota Lokal Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya

C.A. ( Km2)

L (Km)

Wilayah Kerja Balai PSAWS Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan

77.64 16.52 24.57 13.25 23.30 29.75 347.07 62.12 6.07 60.00 60.00 19.20 14.40 72.00 14.40 67.20 31.68 19.20 12.48 353.08 213.84 48.50 90.74 97.06 6.00 6.70 29.86

11.80 4.00 8.00 10.00 8.00 12.00 23.00 18.00 25.00 3.00 10.00 4.00 6.00 6.00 6.00 16.00 12.00 4.00 4.00 9.00 18.00 15.00 17.00 8.20 10.00 9.00 11.00

Pringapus K. Purwo K. Cumpat K. Wonorejo K.34 42. Kalisari K.00 12. Tengger K.42 1.40 29. Larangan K.80 66.42 2. Dami K. Surabaya K. Tund K.00 .00 32.49 50.00 9. Bang K.00 7. Klakah K.15 6.00 12.00 8. Dadap 2 Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Balong K. Karangpilang K.00 12.24 29.00 14.24 95.00 16.00 9. Prabonan K. Kandangan K. Wediawu K. Kedurus K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Jogromo K.86 53.70 59.56 29. Tambakwedi K.00 11.00 7. Surabaya Surabaya Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang C. Kebonagung K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tengger.00 10.34 38.46 42.46 20.39 23.00 30.00 8.A.00 9.24 18. Anak K. Kenjeran K.04 32.44 5.00 8. Krembangan K.26 100.00 8./ Kota Lokal Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya. Tundo Klakah Kunir Wediawu Purwo Jogromo Prabonan Pringapus Bang Dadap 54. Greges K.00 4. Keputih K.29 6.00 53.08 2. Sememi K.40 14.90 3.24 56.50 25.00 6. Kunir K.

Wonosari K.14 13.50 208.18 80.92 13. Blitar Malang.35 43.93 162.00 4.30 19.35 28. Bengkung K./ Kota Lokal Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang. Bambang K. Sederum. Arjosari K. Lumajang Malang Malang Malang Malang Malang C.74 24.00 12.70 10.41 21. Siderum K. Sbr.00 16.54 4.00 6. Karanganyar K.72 80.40 16. Penguluran K.30 7. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sat Barek Trubus Pang Sumber Manjing Sumber Manis Lele Ngliyep Arjosari Donowari Pakem Karanganyar Jurangmadangan Wonosari Bengkung Balai Kambang Manjing Bangkrah Ganco. Sbr Jambu K. Pakem K.40 9. Blitar Malang. Jurangmadangan K.59 24. Donowari K. Sumber Manjing K. Ngliyep K.00 4. Lele K. Sbr. Ksd. Sumber Manis K. 14. Ganco K.03 20.00 10.35 12. Clungup K.A. Jengger K. Barek K.00 4.00 4.50 .Banteng K.62 13.88 60. Blitar Malang Malang Malang. Bangkrah K.30 4. Sat K.60 45.59 15. Manjing K. Wonosari K. Jokromo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Trubus K.00 38. Pang K.40 5.05 2.00 8.Jengger. Balai Kambang K.No Wilayah Sungai DAS Clungup Penguluran Nama Sungai 1 K.80 4.00 8.

Kemudinan K. Segoro Lurang K.00 . Kandang K. Bendo K. Jubel K.60 8.96 4.A. Lewengngembak K.60 101./ Kota Lokal Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar C.60 9.40 228. Pasiraman K. Sumber Reja K.29 3. Kemudinan Kondang Merah Lemiru Kandang Nama Sungai 1 K.51 60.04 3.85 15.00 16.00 8.40 13. Durmo K. Serang K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Jowo Gayam Gufitmas Bendo Buhpenceng Pehpulo Serang Klatak Kenongo Benjol Centong Pasiraman Ulamati Lewengngembak Bawang 39. Gading K.40 216.00 9. Bantur K.26 2. Bawang * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.66 15.00 14. Jeding K.50 7. Jowo K. Kondang Merah K. Ulamati K. Benjol K.91 18. Lemiru K. Gufitmas K.00 4. Undangan.91 16. Pehpulo K.31 16.20 23.71 10.00 38.06 7. Klatak K.66 34.00 14.00 5. Buhpenceng K.60 15.59 9.60 7.60 5. Kenongo K. Gayam K.00 8.No Wilayah Sungai DAS Sumber Rejo. Centong K. Undangan K.29 28.78 17. Sadeng K.40 271.00 4.61 10.

Trenggalek Blitar.82 67. Sumber Beles K. Trenggalek Tulungagung. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 57 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tulungagung.01 5.40 12.No Wilayah Sungai DAS Ringinbandulan Nama Sungai 1 K. Ngelo K.34 38.80 Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 3. Krecek K. Ked.60 Bango Gedangan Bango Gedangan 10.46 10.40 2.06 4.54 7. Sumber Pucung Sumber Beles Wringin Sewu Ngadirenggo Dlodo Krecek Ngelo Brumbon Klatak Manding Kuteng Bengkorok Wancir Blancer.50 Bango Gedangan 8. Ngadirenggo K. Mulang K. Gerang K. Nglanap Sanggar. Nglanap K. Kab.60 Bango Gedangan 8.24 1. Blitar Blitar Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung.40 Bango Gedangan 11. Wancir K.00 Bango Gedangan 2.31 18.00 Bango Gedangan 2. Menjangan K.22 3.40 Bango Gedangan 2. Ringinbandulan K. Manding K./ Kota Blitar.42 42. Wringin Sewu K.18 3. Kedung Sopoyono K. Trenggalek Tulungagung Tulungagung Tulungagung 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Mulang Jolo Sutra Kedung Sopoyono Ngadirenggo. 103.14 18. Klatak K. Sanggar * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Brumbon K.90 14.60 Bango Gedangan Bango Gedangan 10. Blancer K. Dlodo K.40 Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 5.40 Bango Gedangan 9.00 Bango Gedangan 2.86 47.16 20.00 Bango Gedangan .84 31. Songan K.78 15.51 14.A.74 26. Bengkorok K.00 4.06 6. Kuteng K. Sumber Pucung K.60 Bango Gedangan 6.75 2. Gerang. Tulungagung Lokal C. Tulungagung Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Kota Blitar.Biru K. Ngadirenggo K. Jolo Sutra K.

Tarangan K. Konang K.40 14.40 9. Ngadi K.76 24.65 0.No Wilayah Sungai DAS Ngemplak Cengkrok Gilang Ngepoh Ciuh Wonojoyo Watuputih Perahuremak Timpaknongko Jabung Tarangan Penden Salam Weru Panggul Ngulung Konang Jetis.81 3. Ciuh K.00 1.40 2. Watuputih K.40 9.A. Weru K.29 211. Jabung K.60 2. Singgahan K. Sugo K.63 6. 29.00 8.60 12. Ngepoh K. Tum K. Ngulung K. Nama Sungai 1 K.44 71. Mawar K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 * * * * 100 Singgahan. Perahuremak K.00 .23 0. Salam K. Tarongan * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.40 38.32 15. 102 Tarokan. Suwan K. Gilang K.94 38.41 3. Panggul K. Mawar.82 18.17 0. Pandean K.00 8. Blander K.60 1. Wonojoyo K.00 2. Ngomo K.40 2.00 2.77 1.00 4. Cengkrok K.60 9. Ngadi Ngomo. 101 Sogo.00 4.00 2.57 16.49 0./ Kota Lokal Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek C. Ngemplak K. Penden K.40 8.54 2. Timpaknongko K.61 1. Jetis K.05 63.00 4.

00 3. Ked.Nguling K.00 25.86 28. KlutuK K.00 11. Ked.90 6.30 21. Wrati * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.70 3. Kramang K.A. Larangan K.97 44.26 94. Cantel K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.10 7. Wilayut K.90 12.89 22. Sumber K.00 14. 100. Jomblang K.32 10.Kemambang K. Jatinan K. Ketegan K.12 12.33 31.19 20. Boder K.20 16. Kedungan K. Botokan K.38 32.20 5. GedeK. Buntung K.90 7.68 27. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 104 Perbatasan 105 Bulubendo 106 Jomblang.20 15.60 7.58 51./ Kota Lokal Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo.26 25.50 40.00 8.96 8. Sidokare K.12 412. K. Perbatasan K. Balong Putat K. 107 Paketingan. BrosoK.13 52.35 35.50 48. Surabaya Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Pasuruan C. Puncung Donowati K.28 16.00 Sidoarjo Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Buntung Paketingan Gembong Pekalen 8.70 Buntung Paketingan .30 8.70 75.00 16. Ked. Bulubendo K.00 6.57 101. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 103 Buntung. K.00 11.00 6.00 15.16 24. Paketingan K.40 6.00 6.53 15.

92 8.00 2. wangi K. bandung K.00 2.22 32.42 21.00 10. Kambeng K.00 4. Sogo K.45 31.30 240.Rejoso Kambeng Kedunglarangan Nama Sungai 1 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.64 2. Tanggul K.80 8.96a Welang .09 8. Lebak Sari K.75 6.25 16.00 16. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS III.98 2. Truwas K. Ulu Ulu Banyu K. Sidoarjo Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan.00 4. Dungbatang K./ Kota Lokal C.20 3.00 12.87 2. Kadal Pang K.67 32.75 15. Get.00 6. 1 2 K. Sbr Kajar K.00 Gembong Pekalen Buntung Peketingan Gembong Pekalen Buntung Peketingan Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Buntung Paketingan Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen .00 8.Kedandang K.Kombang K.59 12.00 8.00 9. Wrati K.A. Sbr Ondong K.53 8.63 2. Medalan K.90 17.00 2. Kedunglarangan K.15.43 40. Mojokerto Pasuruan.00 4. Tretes K.00 2.32 9.No Wilayah Sungai DAS 02. Lumbang * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Pasuruan. Kasiman K. Bekacak K. Suko K.48 11.76 2. Kroyokan K.59 37.70 2.543.75 144. Sidoarjo Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan 3.00 4.00 12.42 8.00 4.

60 40.No Wilayah Sungai DAS Masaran Nama Sungai 1 K.00 6. KeduK K.00 5.84 10./ Kota Lokal Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan.90 13.05 102.80 2.21 8. Gerongan K.88 10.70 8.75 13. Pucung K. Pilang K.00 4. Dewa * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Mad K.00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Probolinggo. Sbr.40 2. Wragon K.00 19.98 22.65 7. Pekaren K.40 5. Masaran K. Wangen K.00 8.70 .47 9.38 6.84 511.50 5. Pajekan K.Penang K. Sudimoro K.50 4. Cendono K.64 1. Probolinggo Malang C. Ketawang K. Surak K.60 6.50 5. Jolotundo K. Rembangan K.00 4.85 4.66 6. Krangkang K.00 7.22 147.00 8.80 1.71 8. 7. Raci K. Kengket K.13 12. Banyak K.A. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Bango Gedangan Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen 3 4 5 6 7 Raci Gerongan Pilang Welang 69.87 87.62 2.00 4.01 18.00 10.00 4.13 6.58 2. Probolinggo.20 9.00 14.38 35. Oroburu K. Crh. Kening K.45 7.50 7.00 5. Sbr. Getih K. Welang K. Keleng K.30 7. Sebondang K.40 8. Talong K.00 6.

Gembong K.Tembero K. Kedung Pengaron K.42 79.00 Gembong Pekalen 8. Probolinggo Probolinggo Lokal C.Kepoh K.55 8.45 35.80 Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen .80 Gembong Pekalen 8. Kegombat K.42 40.00 17.30 Gembong Pekalen 6.00 Gembong Pekalen 5. Kota Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan.71 32. Krikil K. Srb.80 Gembong Pekalen 12. Mandiran K.00 Gembong Pekalen 7.42 19. Bulugilang K.00 Gembong Pekalen 8.25 22.A.40 Gembong Pekalen 7. Kota Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan.90 Gembong Pekalen 9.00 Gembong Pekalen 8.No Wilayah Sungai DAS Gembong Nama Sungai 1 K. Banger K.00 9. Soko K.60 Gembong Pekalen 8.50 Gembong Pekalen 7. Malang K.50 Gembong Pekalen 9.28 18.00 8. Soko K. Curah Menjangan * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.09 22.40 Gembong Pekalen Gembong Pekalen 6. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 Petung 10 Rejoso 11 12 Laweyan Curah Menjangan 58.45 8.23 158.30 Gembong Pekalen 8.52 36.20 Gembong Pekalen 6.20 Gembong Pekalen 6. Srb. Curah Pah K. Karanganyar K.28 134. Rejoso K.23 8. Sidun K.70 Gembong Pekalen 8.61 235.07 43. Watu Malang K. Winong K.43 361.Cerame K. Poras K. Sbr.45 30.00 Gembong Pekalen Gembong Pekalen 14.90 Gembong Pekalen 9.85 15. Wakon K.42 5.13 30.52 4.Topen K. Piceng K.40 Gembong Pekalen 6.16 Gembong Pekalen 8. Pang K.98 46.20 18.70 Gembong Pekalen 7. Bendoso K. Ked.30 9. Laweyan K. Sbr./ Kota Pasuruan. Jatikenci K. Petung K.60 Gembong Pekalen 6.

82 2. Pesisir K. Patalan K.20 3.50 21. WaraK.00 Gembong Pekalen Gembong Pekalen 13.13 26. Kedungan K. 18 Legundi 19 20 Umbul Kedunggaleng Probolinggo. Probolinggo. Probolinggo.80 8. Kukun K.70 14. Probolinggo. . Umbul K.60 6. Waturit K.59 60. Probolinggo.60 5.50 10.88 3.50 110.48 6. Probolinggo.16 45. Probolinggo. Kembang K. Besi Nama Sungai 1 K.50 9.No Wilayah Sungai DAS Kedungjati Bayeman Blobo. Probolinggo.20 Gembong Pekalen Gembong Pekalen 10.65 7.A. Jr Cambut K. Probolinggo Kota Probolinggo C. Probolinggo.00 Gembong Pekalen 7.00 Gembong Pekalen Gembong Pekalen 6. K. Sepirit K.72 38. Probolinggo. Bedes K.50 8. Jetis K. Kedasih K. Probolinggo. During K. Probolinggo. Kempol K. Probolinggo.00 24. Jenggiri K.00 6. Blobo K.61 2. Besi K.00 Gembong Pekalen Gembong Pekalen 12.00 7. Kedunggaleng * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Ked. Probolinggo Probolinggo. Probolinggo.40 3.71 264. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 13 14 15 16 17 Pesisir 13./ Kota Lokal Probolinggo Probolinggo Probolinggo.00 Gembong Pekalen 12.10 35. Bayeman K.92 18. Kedungjati K.69 14.62 5.78 2.00 Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Bondoyudo Mayang * * * * * * * * * * * * * * * * Probolinggo Kota Probolinggo Lumajang Probolinggo Kota Probolinggo Probolinggo.12 3. Sariwani K.00 Gembong Pekalen 10.92 13.43 8. Gong K. Probolinggo. Legundi K.00 6.20 7.

Probolinggo. Masaran K. Probolinggo.00 6. Oroburu K.77 73.00 4.71 8.10 7.00 2. Pekaren K.30 12. Sumberasih K.66 27.68 45.00 6. Probolinggo. Probolinggo.20 6.07 9. Probolinggo.71 65. Gending K. K. Cangkring Klumprit. Blimbing. Probolinggo.50 10.76 9. Probolinggo.45 8. Ambulu K.00 5. Paiton K.00 9.84 22. Menjangan. Watu. Probolinggo.50 22.00 8. Probolinggo.00 21.00 12.94 1.13 37. Probolinggo. Probolinggo. Probolinggo.00 . Rembangan K. Probolinggo. Probolinggo.50 50. Probolinggo Probolinggo.70 13. Probolinggo.82 59.92 4./ Kota Lokal Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Probolinggo Probolinggo. Blimbing K. Probolinggo.45 4.50 12. Probolinggo.01 18.00 5. Probolinggo.00 4. Kesing K. TambahuK.50 8.A. Bujel K. Lumbang K.Solo K. Paiton. Cabon. C.00 12.00 5. Sbr. S * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Probolinggo.13 86. Calpeg K.62 71.75 103.96 40.No Wilayah Sungai DAS Masaran Nama Sungai 1 K. Jati K. Tupo'san K. Bandeng K. Kotor 31 32 33 34 Lumbang. Menjangan K.00 4.02 48.00 13.07 7. Bujel.25 59. Denggo K. Karipon K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen 21 22 Gending * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 23 24 25 26 27 28 29 30 Sumberasih Bandeng.00 1.34 14. Ked. Probolinggo. Klumprit K.58 67. Bribis K. Mergayu K. Blado K.13 97. Sbr. Jati 82.00 5. Cangkring K.94 33. Probolinggo.26 21.50 3.70 6. Cabon K. Kotor K.

Buburung K. 7 Rondoningo 13. 1 2 3 4 5 6 Sbr. Probolinggo. Banyu Biru Gending Bandeng Sumberasih Pinangan Pekalen K.40 8. Probolinggo.14 225.00 4.70 20.50 15. Jember Probolinggo.09 208. Semar K.13 12.85 75.13 22. Seritop K.A.20 77.48 8. 12. C.60 39.75 1. Sileter K. Probolinggo.Sampean Banyu Biru K.70 10.50 5.00 5. Soko K.80 6. Paleren loh K.66 135. Probolinggo Probolinggo./ Kota Lokal Probolinggo. Talang K. Probolinggo. Probolinggo. Talang. Tamen 2 Orde 3 4 * * * * * * * 5 * Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Semar. Sbr.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Kedaton K. Probolinggo.88 26.00 5. Bremi * * * * * * * * * * * * * * * * Probolinggo.98 16.50 Gembong Pekalen Bondoyudo Mayang Gembong Pekalen Bondoyudo Mayang Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen . Gendin K.20 118.Kening.42 10. Probolinggo. Gatel K. Probolinggo. Probolinggo.43 5. Probolinggo.Kening K. Probolinggo.32 9.Guwo K.20 28. Bandeng K. Tamen.50 5. Sinyonya K.090. Pinangan K. Kertosono K. Probolinggo.00 6. Krucil K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen 35 36 37 38 IV.60 15.13 7. Dunglulang K.50 6. Lumajang Probolinggo. Pekalen K.42 12.00 Pekalen . Probolinggo. Rondoningo K.85 28.00 4.40 7.30 15. Sbr. Lumajang Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo.60 7. Probolinggo.00 115.00 5. Sumberasih K.65 20.

44 30.No Wilayah Sungai DAS Kertosono Nama Sungai 1 K.66 2.46 1. K.75 1.33 1. Kukusan K. Taman K.50 Gembong Pekalen 7.20 6.85 20. Gading K. Kertosono K.17 2.15 Gembong Pekalen 6.66 2. Besuk K.05 42.50 Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Bondoyudo Mayang Gembong Pekalen Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru . Crh Gugur K.13 35.41 1. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 8 9 10 11 12 Kandangjati Besuk Jabung Pancarglagas * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13 14 15 16 Paiton Kresek Taman Klatakan 72. Jreng K. Tambak Ukir K.A. Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo. Probolinggo.10 1.13 3.50 Gembong Pekalen 7. Paiton K.13 28.18 1. Kresek K. Taman K. Pancir K. Lumajang Probolinggo. Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo C. Pancoran * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Griting K. Pandanlaras K.60 1. Patemon K.93 15. Pancarglagas K. Probolinggo Probolinggo. Klatakan K.13 8.74 143.33 2. Crh Jati K.50 Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen Gembong Pekalen 43. Sumur K. Probolinggo. Anyar K. BuyuK. Kandangjati K.81 23.30 Gembong Pekalen 43.57 6.84 37.52 13. Pandanlaras K.Secang K. Nangger K. Probolinggo.50 Gembong Pekalen 2.89 26.76 1. Probolinggo./ Kota Lokal Probolinggo Probolinggo. Bacandu K. Jabung K.

Penjalinan K.11 27. Klenang K. Tanjung K. Bales K.25 36. Basiyan K.40 8. Jumain K.54 25.Bendo K. Sletreng K. Polombo K.00 13. Duren K.00 7. Sbr.40 19.10 3.41 13.50 38.60 12.90 6. Glindung K. Cangkir Mas K. Tamben K.35 45. Baru K. Mati Putih K.80 8.50 4.41 26.03 12.70 8.10 8. Bondowoso Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo C. Sadeng K. Beser * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.94 45.00 4.75 8.60 7. Deluwang K.25 6.60 3. Maeng K.41 29.70 6.80 8.35 9.No Wilayah Sungai DAS Tampong Klontong Sletreng Lobawang Nama Sungai 1 K.A.29 44.19 162.93 31.74 45.12 5. Babaran K.00 23./ Kota Lokal Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo. Taman K.35 54. Merakan K.40 14. Tampong K. Selowogo K. Klontong K.70 7. Kencur K.42 16. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru 17 18 19 20 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 21 22 23 Jumain Cangkir Mas Deluwang 24 25 26 27 28 Penjalinan Taman Kencur Merakan Selowogo 2. Tegalan K.20 91.04 21. Pakel K.00 . Lobawang K.70 94.43 100.50 6.70 7.

Kembangsari K.38 45. Majid K. Situbondo C.40 6. Sekar Putih K.00 4. Pecaron K.A. Tlogo K. Banyu Putih K. Curah Udang K.00 3. Situbondo Bondowoso.60 Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru 9.96 78. Mandire K. Bondowoso Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Bondowoso. Pandansari Ringgit Pecaron Kukusan Majid 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Mulje Bije Macan Patemon Curah Kalak Curah macan Banyu Putih Bayeman Kalor Koran Bunut Mandire Curah Udang Kembangsari Tlogo Ampel 5.10 17.10 Sampean Baru 7. Taman K.87 92.50 Sampean Baru 7. Bayeman K. Patemon K. Mulje K. Gondang K.00 2.81 3. Bije K.40 3.61 97. Kalor Koran K. Curah macan K.00 Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru 9.75 4. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 29 30 31 32 33 34 Udang.66 1. Nongkring K.69 14.67 190.24 2.14 49. Pandansari K. Lamparan K.80 234. Ampel 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.10 11. Bunut K.60 Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru .31 93.80 2./ Kota Lokal Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo. Situbondo Banyuwangi Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Bondowoso.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Kukusan K. Macan K. Ringgit K.85 21.00 Sampean Baru 2. Udang K.81 2.58 8.00 8.70 85. Curah Kalak K.

70 2. Awar-Awar K.13 7.80 6. Nongkring K. Pokakah K. Jeru Kedung Dowo.54 49.50 . Gatel K. GumuK K.10 7. Kotor K.No Wilayah Sungai DAS Sekar Putih Asin Wetan Awar-Awar.60 9.50 15. Sekar Putih K.66 145.66 80. Bungur K.00 80. 12.A. Taman K.57 44.66 131.18 57.74 89.30 14. 62 63 64 Kroso.40 14.67 29. Pokakah.00 17.60 3. TambakuK K.06 71.35 79.40 86. Bongeran Nama Sungai 1 K.40 40.55 72. KalaK K.60 7. JeruK K.50 31. Legandung.90 5.10 7.34 11. Kedung Dowo K. Patanga K. Jatisari K.10 6.80 176.38 5. Jangkar K.75 7. Legandung K. Sabran * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Nogo 65 66 67 68 Patanga.60 6. Asin Wetan K. Sabrang. Ambulu K. Bongeran K.81 86.10 45./ Kota Lokal Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo C.53 61.70 7.30 8. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru 50 51 52 53 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 54 55 56 57 58 59 60 Bungur Gatel Gumu Jangkar.60 6.63 11.74 61.90 8.97 47. Majit K.97 26.00 6. Kikir K.00 5. Nogo K.94 28. Jatisari. Crh. Pecinan K. Dalem K. 61 Kotor.20 6. Karangan K.80 7.25 7.20 7. Pecinan.00 5.40 96.00 7. Taman Celeng K.69 14. Kroso K.

Bondowoso. Bondowoso.78 26.20 16. Sbr.40 4.10 5. Gubri K.80 26. Blimbing K. Situbondo Bondowoso.20 9.50 5.00 19. Kedawung K. Tengah. Pakisan K.90 2. Terbang K.60 1. Biru K. Bondowoso.No Wilayah Sungai DAS Sibendi Sipao Slateng.25 199. Kemiri K.78 8. K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru 69 70 71 72 73 74 * * * * * * * * 96.25 12. Bondowoso. Slateng K.75 8.Bluncong K./ Kota Lokal Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Bondowoso.50 . Bondowoso.00 20.88 68.00 64. Bondowoso. Jeru K.00 5.60 5.25 22.84 16. Tengah K.80 3.25 54.15 17. Tembelan * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Situbondo Bondowoso. Grujugan K. Bondowoso. Klampokan K. KarasaK. Bondowoso.75 124.70 6.A.50 14.65 46.42 13. Situbondo Bondowoso.10 4.40 6.50 60. Petemon K.Gembulo K. Bringin K.60 6. Bondowoso. Dawuhan K. Bondowoso.75 9.00 4.44 303.75 3. Bondowoso. Bondowoso. Kemuning K.14 25. Bondowoso.75 48.18 95. Pakis K. Telekan. Telekan K. Bondowoso.80 2. Sampean K. Bondowoso.56 73.70 47.59 2. Sibendi K. Sampean Nama Sungai 1 K. Bondowoso.50 4. Bondowoso. Gali K. Pinang K. Bondowoso.40 22. Purba K.42 17.50 23.48 12.60 51. Bondowoso.20 18. C.347. Sipao K.00 6.41 69.25 4.

00 6.15.03 4. Renggong K. K. Bondowoso. Kajau K. Batalan K.09 11. Tangkap K.Bajulmati Bajulmati K.A. K.70 V. Bondowoso.60 45. K.90 19. K. Bajulmati K.50 8.90 41.60 35.50 78.22 9.00 29. Situbondo Bondowoswo Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Sampean Baru 8.38 26.84 3.10 2.70 11.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.40 Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumber Temung Widoro porong Bongaring Ganggangan Selogiri Sabeni Ketapang Paleran Klatak Sukowidi K.62 33.56 5. Crh. K.40 21.75 2.90 14.08 26.60 8.04 72. C.24 7.41 4.50 9.70 19. Bondowoso. Crh. 1 02.25 11.101 Baru . Pakis K. Bondowoso.00 8. Bondowoso.00 7. Kendal K. Patirana K. K.662.60 15.35 48.01 201.50 6. K.96 66.20 1. Tangkap K. Bondowoso./ Kota Lokal Bondowoso.50 .15 24. K.57 79. Taman K. K. Bondowoso. Bondowoso.00 7. Sukajar K.67 39. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru 2. Crh.35 25. Badulan K. Jambearum 2 Orde 3 4 5 * * * * * * * * * * * Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Langat K. Pakis K.00 5. 83. Bondowoso. Malang Sumber Temung Widoro porong Bongaring Ganggangan Selogiri Sabeni Ketapang Paleran Klatak Sukowidi * * * * * * * * * * * * * * * Banyuwangi. Sbr.37 67. Bondowoso.

80 Sampean Baru .84 141.50 Sampean Baru 6.00 27.82 Sampean Baru 8.40 29. Banyuwangi.92 29. Banyuwangi K.74 * * * * * * * * * * * * * 22 23 Komis Blambangan Sampean Baru 7.Manggis K. Loo K. Lateng K. Binau K. Pandan K.00 Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru 16.50 21. Topan K.06 31.40 23. Banyuwangi. Banyuwangi.00 18.50 Sampean Baru 7. Soko K. Banyuwangi.00 Sampean Baru Sampean Baru 6.34 142.50 20.60 Sampean Baru 7.60 Sampean Baru 6. Glondong K.49 144. Banyuwangi.A.15 78. Banyuwangi.40 86. Banyuwangi.00 Sampean Baru 12. Secawan K.14 182. Banyuwangi. Blambangan K. Bendo K. Banyuwangi.50 Sampean Baru 28.25 Sampean Baru Sampean Baru 17. Tengah * * * * * * * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Banyuwangi. Pekul K.10 33.20 Sampean Baru 7.41 53. Bading K.70 Sampean Baru Sampean Baru 22.60 Sampean Baru 9. Banyuwangi. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Glondong Lungun Mangir Bomo 38. Bondowoso Banyuwangi. Banyuwangi.20 54. Pakis K. C. Mangir K.25 21.74 45.00 Sampean Baru 6.10 Sampean Baru 6.10 Sampean Baru 7.No Wilayah Sungai DAS Banyuwangi Loo Bendo Pakis Sekawan Tambong Nama Sungai 1 K. Komis K./ Kota Lokal Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi.80 Sampean Baru 8.20 Sampean Baru 5. Banyuwangi. Banyuwangi. Pang Pang K. Sekawan K.60 23. Wagut K.00 30. Banyuwangi. Banyuwangi.70 Sampean Baru 7. Lungun K.90 Sampean Baru 6. Mengarang K. Banyuwangi.70 Sampean Baru 15. Genteng K. Tambong K.35 27.09 25.00 25. Bondowoso Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi. Sempu K. Bomo K.75 29.60 27. Sbr. Patrang K.

54 3. Banyuwangi. Kampit K.50 16.25 9. Grajakan K. Banyuwangi.52 202. Kajar K. Jember Banyuwangi. Simbar K. Bango K. Setail K.50 49.00 163.81 35. Arjasa K.50 139.75 6.98 64.No Wilayah Sungai DAS Sangkar Setail Nama Sungai 1 K. Cindrian K.57 6.70 11. Ked.70 22.25 5. Kajitan K.08 621.75 44. Porolinggo K.37 2. Kedungpring K. Suger K. Banger Selatan Banger Utara Bango * 11.88 25.A.88 41.00 . Banyuwangi. Baru K.35 43. Banyuwangi.50 8. Segoroanakan K.62 11. Sepanjang K. Banyuwangi. Wadung K. Durahim K.20 5. Wagut * * * * * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.82 295. Banyuwangi.25 6.44 6.35 33.85 3. Karang Tambak K. Pait K. Jember Bondowoso.75 21.14 29.60 70.60 49.63 68.25 13.75 7. Banyuwangi.75 10.34 3. Kajar Banter K.00 6. Macan K.58 49.58 8. Cerung K. Banyuwangi Banyuwangi Bondowoso. sangkar K.60 5.60 17.64 7. Jember Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi C. Grajagan K.70 8. Banger Utara K.56 77. Sukamade K.50 19./ Kota Lokal Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi. Banger Selatan K. Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi. Apel K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Kedungpring Segoroanakan Pait Durahim Grajagan Grajakan Cindrian Baru * * * * * * * * * * * * * * * * 34 35 36 37 38 39 40 41 Karang Tambak Sukamade Arjasa Suger Apel. Banyuwangi.

06 19. Jember Jember Jember Jember Jember 5.50 5. Bulusan K. Grojogan K. Tanggul K.Taisawi Crh. 1 02.60 9.90 6. Bulusan Crh.95 35.00 51.00 6.35 70.90 9. Crh. Crh.23 66. Sedani K.70 11.20 6.10 5.330. Bondoyudo K.15. Temung K.No Wilayah Sungai DAS Banyuwangi Bangaring Candrian Crh.13 32.20 VI.98 53.30 8.69 7.26 75.25 7.27 121.61 108. Bate K. Banyuwangi.60 64.326.00 15. Taisawi K. Candrian K. Sogo K.50 8.00 8. Suko K.00 15.90 101.00 24. Banyuwangi. Glodak K. Kramasan K. Kramasa n Crh. LipraK.56 8.50 7. Banyuwangi K.80 1. Kajar K.57 121. Crh. Bangaring K.94 42. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru Sampean Baru 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 101. LataK K. JaraK K.00 7.00 18. Crh.40 13.98 Bondoyudo Bedadung Bondoyudo K.58 62. Watu dodol K.19 7. Sawo K. * * * * * Lumajang. Padekan K.84 109.35 38. Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwabgi Banyuwangi.10 109.84 86.00 6./ Kota Lokal Banyuwangi Banyuwangi. C.20 11.Jara Ganggangan Glodak Grojogan Kajar Lata Padekan Sbr.90 8.40 69.99 106. Loo K.00 90. Karangasem K.Temung Sedani Sogo Watu dodol Widoroporong Nama Sungai 1 K. Sbr. Crh.93 21.50 9.40 115. Banyuwangi. Widoroporong * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Ganggangan K. K.A.50 Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang .

52 35. Ireng ireng K.70 12. Menjangan K. Lumajang. Sengku K.25 129.00 12. Lumajang.50 7.80 9. Lumajang. Tanjung K.00 10. C. Lumajang.25 18.60 4.00 5. Bence K.02 20. KreteK K. Lumajang.50 7.00 4.60 66. Pepe K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.00 11. Watu urip K. Blukon K.00 5.00 18.00 17.00 21.Kulon K.00 34.00 29. Betoto K.00 10.42 8. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang 19.00 45. K.00 8. PengkoK.A. Lumajang.80 20. Lumajang. K.00 12.00 28.00 6. KreseK K.00 8. Tengah K.85 15.00 15. Jatiroto K.50 12. Pronggol K.00 5. Lumajang.00 9. Laban K. Lumajang.00 10. Lumajang.00 11.70 2.00 12.43 18.00 6. Lumajang.50 7. Lumajang.00 155. Lumajang.00 7.00 27. Crh. Lumajang. Lanteng K. Crh. Lumajang. Tengah K. Lumajang.00 4.25 8. Ked. PojoK K.Banter K. Lumajang. Argosoni K.50 5.50 7.60 8. Lumajang.60 11. TeluK. Landingan K.25 20. Watu lumpang 2 Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lumajang. Tangkil K.00 16.50 4. B. Lumajang.00 15. Ungup ungu K. Lumajang. Jember 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.00 13. Boto K./ Kota Lokal Jember Jember Jember Jember Jember Jember Lumajang. Lumajang.50 .00 40. Kencong Lama K.

Krai K.40 142. Malang Lumajang.00 6.17 37.84 38.40 10. Bodang K. Lumajang. Besukbang 2 Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lumajang. Besuktompo K. Besuksat K.00 4. Lumajang. Lumajang.00 4.00 10.00 30.00 4.36 71.00 34. Poh K.60 9.15 17.00 Malang Malang . Lumajang. Grobokan K. Lumajang. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bango Gedangan Bango Gedangan Bango Gedangan Bondoyudo Mayang 2 Mujur 3 4 5 6 Rejali Welang Rawaan. Klakah K.79 8. Lumajang.40 4.80 3. Lebak K. Mujur K. Rejali K. Tunggeng K.Langsat K.00 15. Lumajang.00 7. Ledoktempero K. Majing K. C. Lajaran K. Malang 4 * 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Glidik 5. Lumajang.00 8. Lumajang. Klatakan K.67 12. Welang K.70 59.A. Rawaan K. Lumajang.00 8.00 20. Lumajang.82 7. Lumajang Lumajang Lumajang.80 34.70 44.89 23.00 9.00 15.00 5. Lumajang.00 14. Pakem K. Lumajang. DureK.00 34. Glidik K. K. Pancing K. Besuk Semut K.00 4./ Kota Lokal Lumajang.80 14. Lumajang.00 9.00 7.00 16.00 274.82 19. Lumajang.60 9.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Dadapan K.00 10. Mayit K.00 31. Lumajang Lumajang.10 135.00 6.00 9.90 10.00 15.00 24. Crh. Lumajang. Gendong Mas K.78 20.70 56. Tanjung K. Lumajang.80 10. Lumajang.78 24.

Jambe K.70 Bondoyudo Mayang 9. Jenggawa K. Bondowoso Jember.60 Bondoyudo Mayang 46. Jember. Ampirogo K. Jompo K.50 Bondoyudo Mayang 6. Mayang K. Jember. K.50 Bondoyudo Mayang 7.74 3.18 53.60 Bondoyudo Mayang 6. Sruni K.75 Bondoyudo Mayang Sampean Baru 15. Ambulu K. Bejing K.162. Jember. Jember.00 Bondoyudo Mayang 8.00 Bondoyudo Mayang 7.35 41. Jember.60 3.00 Bondoyudo Mayang 23. Tanggul K.17 163. Angsana K.Pangbang K.35 8. Mrawan K.80 Bondoyudo Mayang 13. Bedadung K. Mendigu * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Jember.50 Bondoyudo Mayang 8.50 Bondoyudo Mayang .60 Bondoyudo Mayang 7. Petung K.60 Bondoyudo Mayang 8.00 1.58 12. Lingo K.40 3.38 136.50 Bondoyudo Mayang 9. Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember C.74 110.00 Bondoyudo Mayang 3.35 24.20 60. Dinoyo K.00 34.35 7.50 27. Kramat apung K.86 80.12 Bondoyudo Mayang 5. Jember.50 Bondoyudo Mayang 33. Jember.40 Bondoyudo Mayang 8.30 1.66 25.40 Bondoyudo Mayang 6. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 7 8 449.80 Bondoyudo Mayang 8.50 Bondoyudo Mayang 6. Sbr. Wates K.00 178. Jember.A.40 117.35 144. Putih K.258.60 Bondoyudo Mayang 9. Jember Jember.70 Bondoyudo Mayang 33.38 155./ Kota Lokal Jember Jember. K. Jember. Cemondong K.35 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 Mayang Bondoyudo Mayang 48.80 Bondoyudo Mayang 6. Jember. Polo K.No Wilayah Sungai DAS Tanggul Bedadung Nama Sungai 1 K. Sanen K. Puring K. KetajaK.30 143.60 Bondoyudo Mayang 8. Mati K. JeruK.50 Bondoyudo Mayang 7.82 44. Jember. Jember.57 3. Jember. Wonojali K.75 32.

97 1. C.60 38.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. LepraK.00 12. Silo K. Kujar K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang 10 11 Gede Rajawali.47 9./ Kota Lokal Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Lumajang Lumajang. Suren K.91 10. Lembengan K. Rejali K. Merapen K. 12 Besini. Dampar K.73 21.00 5.00 11. Klatakan K. Suco K. Mumbul K.75 4.00 8. Lumajang. Gila K.75 9.00 6.50 8.00 12. Gadung K.02 3.34 5.14 8. Crh Mendilis K.35 6. Paleran 2 Orde 3 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Mendilis K.35 3.40 7.25 8.00 3.25 4.00 . K. Dampar K.00 8.50 7.50 9.50 27.30 1.20 20.34 0. Jember.40 8.89 7.33 3.50 8.50 7.50 10.86 22.54 10.20 59.00 7. Lumajang. Slating K.75 6.34 12.15 2. Besini K. Gede K.73 226.00 6.50 11.40 9. Crh Tangkir K. Regoyo K. Rajawali K.75 226. Jember. Jember.A.15 4.20 1. Jember.00 7. Karang Semanding K. 4. Crh Berkong K.00 6.40 12. Lumajang. Besukkobokan K.84 4.30 2. Ajung K.00 89. Penjalinan K. Watu Ampar K. Lumajang.35 3.

00 13. Dlambah Laget K. Jember.40 8. KlobogowoK. Sumberlanjang K. Kepulauan Madura 1 Blega K.90 5.88 3.60 8. Sbr. Angkota K. Jember.50 7.81 10. Jember.40 3. Janjang K.10 157.749.65 522. Pangkah K.00 VII.78 8.40 5.35 78. Bangkalan K. Olbek * 5. Jember. Blega * Bangkalan.58 25.90 126.22 3.21 5.76 5. Sumberpetung K. Tampur K. 166. Pangliyan K.10 0. Sumberpucung Kali Tlegung K.80 2.70 3.70 8.93 50.93 43.20 Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura .90 3. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang Bondoyudo Mayang 13 Dampar.40 7.40 4.50 4.40 26.87 7. Bangsal K.78 2.89 Madura 2 Bangkalan K. K.41 4./ Kota Lokal Jember.00 6. Lumajang.51 12.65 52. Dampar 2 Orde 3 * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Sampang Bangkalan Sampang * * * * * * * * * * * * * * * Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan 4. Batupao K.73 38.40 101.10 3. C. Langet K. Labuan K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Baratan K.92 5.10 5.90 5. Jetis K.41 0.00 395.50 3. Kepang K.A.80 2.01 14. Pakem K.

46 4.10 12.90 2.56 16. Glintong K.64 16.67 3.54 30.56 10. Sabiyan K. Durga K. Koalas K.00 5.61 9.39 5. Jongklom K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Budur Bumi Anyar Galadaklanjang Glintong Gunungan Janjang Jilanbune Julang Kebun Koalas Lembung Paseser Mencel Morombuh Paloh Pandan Pangpong Petesan Rojing Sabiyan 23 24 Sbr Kolla Sukolilo 27.92 4.97 5.50 2.81 52. Calteng K.15 43./ Kota Lokal Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan C. Budur K.A.84 17.83 9.06 1. Lembung Paseser K.50 3. Asem Tanto K.12 7. Bubut K. Sbr Kolla K Sukolilo * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Gunungan K. Sonda K.13 3. Jilanbune K Julang K. Bumi Anyar K.41 17. Glagah K.10 2.92 39. Mencel K Morombuh K Paloh K Pandan K Pangpong K Petesan K Rojing K.43 8.No Wilayah Sungai DAS AsemTanto Nama Sungai 1 K.71 5. Nyataan K. Kebun K.79 8.25 4.80 .20 8.92 25.74 4. Janjang K.12 3.20 2.80 3.41 3.39 10.05 13.45 23. Galadaklanjang K.

93 5.57 6.No Wilayah Sungai DAS Tambangan Nama Sungai 1 K. Kanyak K. Dungruduk K.13 12.34 0.29 23.10 7. Marmen K. Bangsana K.68 9. Torbuk K.90 2.50 7. Pancaran K. Isatur K. Dulkalas * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab./ Kota Lokal Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan C.50 3.70 1. Serpang K.53 3. Durbuk K.80 5.66 2.68 13.00 5. Torpang K.38 12.00 4. Langgelang K. Manunggal K. Cetak K.97 6.00 42. Jangmarang K.25 2.44 1.10 4. Songatan K.13 3.98 3. Tambangan K.55 2. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura 25 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 26 27 28 29 30 31 Torpang Bangsana Durbuk Isatur Lekasepat Pangarengan 142. Larangan K.91 6. Lekasepat K. Langgelang K.58 4.74 4.50 33.50 31.A.20 1.56 3. Bindeng/Karangasem K.00 5.75 1. Teloga K.90 4.13 3.50 12.91 1.53 3.50 5.06 3. Pangereman K.60 5. Pakem K.13 6.20 13.35 9. Sumber Mata K.50 2. Lekesanga K.26 1.00 5.32 55. Daya lorong K. Pangarengan K.12 42.50 2.67 11.37 . Gangsean K.

( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Penyeburan Saga Sbr.00 57. Gladagmati K. Sbr.50 Madura 4.30 Madura 2. Semparseh K.03 102. Taburjan K. Sikecil K.00 Madura 5.64 35.80 Madura . Sbr.Gening Sbr. Umbul K. Gladag Cina K.13 23. Tombok/Torpong K.90 Madura 3.50 Madura 24. Poce K.00 19.00 Madura 10.21 5.00 Madura 3.13 4. Petong 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Orde 3 * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.92 3.20 Madura 4.45 3.48 8. Gening K.70 Madura 3. Sumber Nangger K.00 16.90 35. Lanjang K.21 Madura 11. Kikir K.23 21. Bancaran K.Kolbuk Sikecil Jambu GladagCina Kolpoh SumberNangger Bancaran Taburjan Brumbang 44 45 46 47 48 49 Gladagmati Nangsoka Srogan Mocangan Lembung Tombok 3.00 20.40 18.00 12.50 15.00 6. Saga K.10 Madura 2.93 26. Jambu K.00 Madura 8.50 Madura 3. Nangsoka K.44 Madura 15.13 2.70 6.00 Madura 3.60 3.A. Kolpoh K. Purwa K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.80 Madura Madura Madura Madura Madura 6.70 20. Srogan K.50 Madura 5.63 Madura 3. Ganggakap K. Brumbang K. Mocangan K.60 6.10 Madura 5.87 60. Torbang K./ Kota Lokal Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan C. Kolbuk K.60 Madura 6.50 Madura 2. Lembung K.75 27.50 Madura 7. Penyeburan K.80 28.

20 2.06 5.No Wilayah Sungai DAS Budduk Nama Sungai 1 K.13 3. Batukenong K.87 1.50 3.50 8.21 3.00 2.50 .14 16.50 2. Sampang Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Sampang.11 8. Montor K.13 3.50 3.42 2. Palengguran * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.13 18.13 7. Pandian K. Durbungan K.45 6.10 2.39 4. Aengkonok K. Budduk K. Gajur K.46 3.45 2.A. Tlaga K Kemuning K Klampis K.00 2.50 4.13 6.30 133.24 71. Ngatah K.00 2.70 3.50 89. Temulawak K. Brumbung K.70 2.00 7.00 1. Larangan K.97 4.16 3.91 3. Sumber Kemuning K. Gangsian K.00 3. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura 50 * * * * * * * * * * 51 52 53 Kemuning Klampis Nipah * * * * * * * * * * * * * * * 25. Sumberjangjang K.50 5. Pandean K. Olar K.70 2. Sawah landung K.00 2.44 10. Durbuk K.00 13. Sumber Lelor K. Palengleng K.13 2.00 350.81 5. Nipah K.46 2. Pamekasan Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang C.50 2.27 4.50 7.00 3.41 2.31 3. Sumberpandan K./ Kota Lokal Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan. Bungkepet K.13 4.50 3.89 8.50 12. Batuampar K. Prengkeles K.

05 8.00 31.13 6. Sumber Jranggo K Mandiri K.12 2.15 20.13 69. Tesang K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.A.84 1. Ganduran K. Amparo K. Cangkok K.95 3.09 13. Camplong K. Rapropan K. Kayuamper K.00 2.50 2.00 1. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 54 55 Sodug Patemon 4.95 0. Dempoan K. Kotok K.00 Madura 2.52 2. Gantangan K Geluran K Masaran K.92 5.07 4.70 8. Brambang K. Torbuk K.27 2.30 15. Lampenan * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 29. Patemon 2 Orde 3 * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.12 18.16 3.94 13. Bahung K.50 2.50 Madura 7. Sawaan K.93 7.93 38.23 21.17 5.50 8.01 4.50 Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura .21 7.00 Madura 1. Anggrek K. Panjegan K.09 0.54 3.87 9./ Kota Lokal Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang. Tuan K. Pamekasan Sampang Pamekasan Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang C.55 1.53 25.00 23. Rabian K.81 13.07 Madura 56 57 Gumorong Sowaan 58 Brambang 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Mandiri Panjegan Dempoan Geluran Masaran Rabian Anggrek Bahung Camplong Ganduran Kotok Lampenan K Gumorong K. Kadur K Sodug K.

45 2. Lanalayaran K.13 0. Gunung Mada K. Panyeburan K.46 133.72 6.No Wilayah Sungai DAS Pagigi Panganding Panyeburan Taberi Sampang Nama Sungai 1 K. Jalegung * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Bundalem K.72 1.13 9.40 13.28 3. Baban K.A. Peeg K.55 3. Bahkomis K.60 2.16 5. Sampang K. Kacodur K.58 5.20 1.20 6.25 8.34 14. Gelanggang K. Colok K.05 8.35 0.40 3. Karongan K.24 18. Gangsian K.00 3. Bararaja K. Taberi K.80 2.00 . Panganding K. Romanah K.40 1.09 21.39 7.88 3. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura 71 72 73 74 75 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 7. Pagigi K.02 5.50 10.25 1.98 4.61 0.10 1.55 4. Belengkon K.50 1. Terbang K.57 7. Lembanah K.92 4.95 1.70 2. Bungkeh K.00 5.80 6. Bungsambi K.20 11.03 2.76 40.50 4. Klampok K./ Kota Lokal Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang C.35 14.99 6.25 5.77 1.28 8. Anggresek K. Pangetongan K.

50 2. Tanahraja K.50 3. Balang K.65 4./ Kota Lokal Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang C. Durbungan K. Bungkan 2 * Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Bungcarang K.53 3.80 1. Taji K.40 1.09 0.01 2.64 2.80 2.33 90.65 6.98 49. Angpang K.00 3.50 3.24 2.63 17.50 22.26 3.00 4. Sumber Klumpang K. Jongjing K.Jongjing Sodung 78 79 Sorok Ragung 38. Sbr.98 2. Sodung K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K. Sorok K.30 3.50 1.00 7.60 7. Lancaran K.00 22. Majangan K. Ragung K. Ceko K.13 115. Malengku K. Sergang K.88 1.38 6.90 8.01 228.13 4.13 18.00 2.62 2.45 1. Dabungan K.50 6.00 2. Lekuadang K.19 5.00 2. Kolpoh K.70 2. Bungkesek K.50 6.75 2. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura 76 77 Sbr. Kongberkong K. Bungcraba K. Bakrengga K.00 2. Mandukan K.00 .13 3.00 3.21 36.30 2.65 2. Gumno K.A. Dabung K.50 3. Bunglanwan K.66 1.13 1.13 2.00 8. Babarampar K.91 45.

13 28./ Kota Lokal Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang C. 88 Mandirah K. K. Bangcelo K.50 6.22 2.28 23.75 13. Bungbunter Mandirah K. Marong K.50 2. Sumberbanger K.40 4. Ampadan Kalah Bakbaji K.75 84. Aenglembung K.50 8. Arcak K. 6. Bakung Gulbung K.13 43.50 21.50 3.00 2.50 2.62 4.13 18.80 4.17 24.10 2.00 27.00 11. Bakrongsi K. K.60 17.38 5.00 5. Lampenang Madegan Taddan Tambakbato K.85 15. K.00 2.13 15.50 12.00 2. Papan Kangkongan Cangkereman K.31 4.50 13.00 3.28 4.23 2.00 4.00 1.13 26.50 3.50 3. Baturasang K.60 8. K.50 0. K.80 3. K. Bungpandan K.30 1.52 1.30 5.50 2.00 3.50 5.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.00 2.00 15.A.00 .93 8. Klampis K. Lambung K. Ranjan K. Badang K. Dempol K.13 60.20 4.50 7.67 31.00 3. K. Sumberpandan Sumberbira 2 Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. 89 Sumberbira K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura 80 81 82 83 84 85 86 87 Kangkongan Cangkereman Gulbung Madegan Taddan Tambakbato Kalah Bakbaji K.25 3.

19 56. Bungur K. Bahlaseng K.38 6.13 6.50 6. Lancaran K.24 4.06 18. Jombang K.30 280.00 2.50 5. Klowang K. Sumberpayung K. Songlesong K.30 13.13 1. Sumenep 92 Tamberu 28.62 10. Jatiglegung K.80 .22 3. Bubut K. Nanglendeng K.06 16. Aengrosok K.20 22.50 8.33 131.22 3.10 18.37 4.65 6.00 10.20 38. Bawarokom K.13 52. Kenek K.50 6. Bungcarok K. Balengkengkeng K.70 14.09 3. Peroklopoh K.58 2. Raja K. Mapar K.00 3. Dorbuk K.No Wilayah Sungai DAS Pajegan Semajid Nama Sungai 1 K. Kongberkong * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.84 91.00 3. Bungmaka K Tamberu K.50 3. Sadeng K.63 10.21 6. Sopen K.50 13.13 94.62 4. Semajid K.50 1. Pajegan K. Karangtangga K.01 5.67 3.38 40.20 8.84 6.A.13 3.69 75.50 8.10 10. Sampun K.70 95.14 4.60 3./ Kota Lokal Sampang Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan C.00 7.50 7.00 4.13 107. Lombungbundor K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura 90 91 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Pamekasan.50 2.00 4.

88 21.38 12. Cemongan K.20 1. Lesong K. Sampang Pamekasan Sampang Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Lokal C. Bates K.21 5. Juiket * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Lenteng K.94 Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura .90 2.33 4. Bancungi K. Taman K.58 62. Campalok K Klompang K Sbr Nangka K.54 0.30 5.48 5. Burai K Panyepen K.37 23.18 2.67 4.13 5.13 8. Banyar K.No Wilayah Sungai DAS Pasean Nama Sungai 1 K Pasean K.70 7.42 12.77 1.57 9.96 9.94 11.62 2.61 3.71 1. Enggrang K. Leun * * * * * * * * 44.41 37. Dingin K.40 6. Longsoran K. Tambok K.40 6.00 5.55 25.94 14. Bertaman K Gangsian K. Sumenep Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan. Angsoka K.79 11.25 2. Kayuanyang K.91 5.23 2. Bungpao K.26 10.89 4. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura 93 94 95 Panyepen Lesong 96 97 98 Klompang Sbr Nangka Angsoka 99 Gangsian 100 Kramat 101 Juiket 102 103 104 105 Bancungi Bates Taman Beringin 106 Cemongan 107 Enggrang 108 Leun K.13 55. Kramat K.69 3.73 29.70 90. Bangdadap K. Sumenep Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan.44 2. Beringin K.85 24.00 34.03 2.A./ Kota Pamekasan.46 6.

Pabukaan K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura 109 Langsoran 110 Pangatosan 111 112 113 114 Panyarangan Sarpao Tembok Galuran 115 TambakPonteh 116 Bahlanjang 117 Sarokah 118 Marengan K.70 1.68 7.90 328.94 21. Galuran K. Jebungan K.90 8. Anjuk K.00 84.64 8./ Kota Lokal Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Sumenep. Pangatosan K.72 169.76 28. Bahlanjang K.59 6. Tembok K. Batuampar K.50 8.00 13. Taman K.80 1.00 55.20 4.24 13.00 4.50 1.10 105.78 Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura .13 6.50 1.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.13 4.81 72.50 7. Sumberjati K. Sarokah * * * * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Sidalam K.15 3.13 3. Terrosan K.A.62 1.50 5.13 12. Pangrebaan K.21 6. Panyabagan K.60 2. Durbung K.17 370.50 3.13 6.50 3. Tambak Ponteh K.86 5. Langsoran K. Panyarangan K.20 42. Legung K.13 2. Rombukambang K.70 43.00 7.50 16. Marengan * * * * * * * * * * * * * * Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep 84.13 1.53 8. Bakondang K. Pamekasan Sumenep Pamekasan C. Sarpao K.50 3. Palampat K.00 2. Bantar K.62 31.85 38.50 2.

09 6.65 11.A.11 22. Penanggangsa K.63 25.68 30. Tolesan K.71 2.03 54. Pamekasan Sumenep Pamekasan Sumenep Sumenep.24 6./ Kota Sumenep.24 56. Jobabaung K.62 15.45 33.61 5. Gangsean K Kodes K Kapang Panggang K Batu Putih K Beluk Raja K Bantelan K. Pamekasan Sumenep Pamekasan Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Lokal C.91 0.13 43.46 0. Bokek K. Longos K Bajung K.24 4. Gocoreng K.50 36.89 1. Bodokan K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K Pasongsongan * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Kedeblek * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 34.19 7.21 8.87 42.42 76. Burok/Bakul K.86 34.27 13.56 Madura Madura 122 Tambak Bakul 123 Dungkek 124 Burok/Bakul 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 Kodes Kapang Panggang Batu Putih Beluk Raja Bantelan Longos Bajung Pendi Sbr Payung Prenduan Tolesan Bokek Bodokan Gocoreng Jobabaung Jodung Kedeblek K Tambak Bakul K Dungkek K. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 119 Pasongsongan 120 Tambak Agung 121 Pakamban K Tambak Agung K Pakamban * * 64.38 128. Pendi K Sbr Payung K Prenduan K.60 8.35 16.16 1.35 Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura .42 7. Jodung K.40 12.

Kengka K. Sesong K.12 11.05 Madura 2.03 400.50 6.00 44. Jadung K.64 4.45 117. Kep. Plaringan K. Ambat K.53 Madura Madura Madura Madura Madura 5.31 * * * * * * * * * * 157 Lasong/Patreyan 5.13 2.44 2.45 76. Longkang K.16 Madura Madura Madura 6. Polagan Paneleh K.61 Madura 2.45 Madura 3. Kerung K. Tambak Bukkoi K. Gedangbigi K. Sumberklompek/Braji K.34 25. Lasong/Patreyan K. Butak K. Batuampar K.53 Madura 6./ Kota Lokal Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep C. Panabasin K.KangeanSapudi Kekbau Jadung Polagan Paneleh Nama Sungai 1 K. Majung K.45 43.40 Madura 6. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 56.86 41.94 Madura 3.00 1.19 12.96 2.21 24.72 3.00 Madura 3.Sapudi K.15 5. Museng * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Orde 3 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab.90 Madura 1.06 31. Kotta K.43 Madura 2.58 Madura Madura Madura Madura 19.00 Madura 5. Kangean .60 Madura 5.No Wilayah Sungai DAS Kengka Kerung Kiban Kotta Parobah Plaringan Palangan TambakBukkoi Tanduk Torbungan Kep. Torbungan K.92 Madura . Parobah K.70 Madura 2.35 4.50 Madura 2.35 56.01 2. Tanduk K.00 Madura 2. Kekba K.40 32.00 Madura 1.00 1.A.06 29. Kiban K.07 25. Palangan K. Bringin K.

58 5.25 3. K.42 2.83 4.13 2.20 5. K.50 0. ( Km2) L (Km) Wilayah Kerja Balai PSAWS Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura Madura 158 159 160 161 Ponjukjati Aengruan Sumberpaoh Lantong K. Madek Dorbungan K.80 2. Campong K. 162 Dorbungan K. Pendi K.00 2.07 4.50 4. Pamekasan Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep. Codol Ponjukjati Aengruan Sumberpaoh Lantong K.38 0.60 1.00 1.50 2.00 1. 167 Kebedda 168 Bunglanjang K.88 0. Aenglor K.03 0. Bonabang K./ Kota Lokal Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep.00 1. Pangeburan K.54 1.00 22.50 1.28 38. Leun K.45 3.33 5.60 3. Gangsean Kebedda Bunglanjang K. Trabah Sabuntar K.73 10.64 9.A. Durbuk K. Jinten 2 * Orde 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 5 Lokasi Lintas Propinsi / Kab. Bulu K.72 29. K.90 4.72 1.55 22. Lembung K.76 7.30 9.05 43.19 5.30 4. 163 Sumberbaju 164 Buddagan 165 Pekanban K.46 32. Polagan K.13 18. Pamekasan Sumenep Sumenep Sumenep C.20 1.68 8. K. K. Bugjeruk K.09 3. Bungkar Atas K.No Wilayah Sungai DAS Nama Sungai 1 K.40 11. K.53 3. Sarin K. 166 Sabuntar K.81 37.19 .75 3. 40.99 3.13 12.76 13.50 5.50 2.43 12.63 6.46 7.76 25. Tamben Sumberbaju Buddagan Pekanban K.23 3.10 6.34 6.