Anda di halaman 1dari 5

28

TEORI KINETIK GAS

Teori ini didasarkan atas 3 pengandaian: 1. Gas terdiri daripada molekul-molekul yang bergerak secara acak dan tanpa henti. 2. Ukuran molekul-molekul dianggap terlalu kecil sehingga boleh diabaikan, maksudnya garis pusatnya lebih kecil daripada jarak purata yang dilaluinya antara perlanggaran. 3. Molekul-molekul gas tidak berinteraksi antara satu sama lain. Perlanggaran sesama sendiri dan dengan dinding bekas adalah kenyal iaitu jumlah tenaga kinetik molekulnya sama sebelum dan sesudah perlanggaran.

HUBUNGAN TEKANAN DENGAN KELAJUAN

Tekanan yang dikenakan oleh suatu gas adalah akibat tumbukan molekul-molekul pada dinding batas. kelajuan molekul gas, v -- terdiri daripada komponen-komponen kelajuan dalam arah x, y dan z vx, vy, vz
z

v
vz x vy vx y

29

Diketahui bahwa: atau

= vx

+ vy

+ v

2 z

v = (vx2 + vy2 + vz2)

(1)

Kelajuan rata-rata pangkat dua ialah


v2 = vx

+ vy

+ vz

vi N

(2)

di mana N = bilangan molekul Anggaplah


vx
2

vy

=
2

vz

v2

= 3 vx

vx

1 3

v2

(3)

(sama juga bagi vy dan vz)

Tekanan Gas Pada Dinding Andaikan satu molekul gas yang bermassa m, bergerak dalam sebuah kubus dengan laju vx yang searah dengan sumbu x . Molekul ini menumbuk dinding kanan dan memantul balik denagn laju vx.

30

Perubahan momentum pada dinding kanan untuk satu tumbukan= mv x ( m v x ) = 2 mv x

Misalkan ukuran kubus itu dengan sisi l. Bagi setiap tumbukan, molekul akan bergerak sejauh 2l (pergi dan balik) dalam selang waktu t. Menurut Hukum Newton II, gaya ialah perubahan momentum per satuan waktu F = = = = P =
Perubahan momentum waktu

2mvx t

2mvx 2l

(keranat =

2l ) vx

mvx l

F mvx = A l3

mvx = V

(A = luas dinding, V = volume kubus) Andaikan dalam kubus itu ada N molekul dan tumbukan berlaku ke semua arah dengan laju rata-rata vx , vy dan vz , maka Px = Dari (3),
Nmvx V
vx
2

;
vy
2

Py = =
vz
2

Nmvy V
1 3

Pz =

Nmvz V

v2 jika Px = Py = Pz = P

P =

N v2 m 3V

31

atau atau

PV = PV =

1 Nmv2 3 1 nMv2 3

(4) (5)

di mana n = N/NA dan M = mNA = jisim molar disebut laju rata-rata pangkat dua. Oleh kerana ia hanya bergantung kepada suhu, maka pada suhu tetap,
v2

PV = konstan

Hukum Boyle

ENERGI KINETIK RATA-RATA

Bagi 1 molekul:
ek = 1 mv2 2 Ek = 1 Nmv2 2 Ek = 1 NAmv2 2

Bagi N molekul:

(6) =
1 Mv2 2

Bagi NA molekul (1 mol) :

(7)

Hubungan tekanan dan volume dengan energi kinetik Dari (6), PV = =


1 Nmv2 3

2 1 2 Nmv 3 2 2 Ek 3

PV = PV

(8) nRT. Substitusikan dalam

Untuk gas ideal, persamaan (8):

=
2 Ek 3

nRT =
Ek =

3 nRT 2

(9)

32

Latihan: Buktikan bahwa

(v )
2

1 2

3RT M

1 2

Akar dari laju rata-rata pangkat dua

v2 ,

disebut vrms.

Soal: Sebuah silinder yang tingginya 0.5 m dan berdiameter 20 cm, mengandung 2.4 x 1034 molekulmolekul gas CO2. Berapa, vrms tekanan dan energi kinetik gas itu pada suhu 380 K ?

Anda mungkin juga menyukai