Anda di halaman 1dari 15

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 1

a) Bentuk 4 kumpulan dan cari maklumat tentang teori pemerolehan bahasa, teori behavioris / mekanis, teori mentalis, teori kognitif dan teori interaksionalis

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 2


a) Bina satu peta minda pada sehelai kertas bagi menjelaskan prinsipprinsip intervensi bahasa untuk murid pendidikan pemulihan

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 3


a) Dalam kumpulan bertiga anda dikehendaki menyenaraikan kemahiran-kemahiran lisan yang sesuai untuk murid-murid pendidikan pemulihan

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 4


a) Secara berkumpulan, anda dikehendaki merancang strategi pengajaran dan pembelajara bertutur menerusi Latih tubi Nyanyian Perbualan Pemintal lidah

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 5


a) MENCARI MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN Definisi dan konsep membaca Kesediaan membaca Kaedah membaca

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 6


a) MENCARI MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN Masalah dalam membaca Strategi pengajaran dan pembelajaran membaca

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 7


b) MENCARI MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN KAEDAH MEMBACA c) MENCARI MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN BAHAN BANTU BELAJAR DALAM KAEDAH MEMBACA d) MENGUMPULKAN BAHAN UJIAN DIAGNOSTIK LISAN

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 8


a) MENCARI MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN : DEFINISI KEFAHAMAN TAHAP KEFAHAMAN MENGUMPUL BAHAN UJIAN DIAGNOSTIK KEMAHIRAN MEMBACA

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 9


a) MENCARI MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEFAHAMAN b) MENGUMPUL BAHAN UJIAN DIAGNOSTIK KEMAHIRAN MEMBACA

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 10


a) ANDA DIKEHENDAKI MENGUMPUL DAN MENYENARAI BEBERAPA KEMAHIRAN BACAAN DAN KEMAHIRAN KEFAHAMAN BAGI TUJUAN PEMBINAAN INSTRUMEN UJIAN DIAGNOSTIK DALAM KEDUA-DUA KEMAHIRAN TERSEBUT

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 11


a) ANDA DIKEHENDAKI MENGKAJI SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU BAGI TAHAP 1 SEKOLAH RENDAH b) PILIH DAN SENARAIKAN BEBERAPA KEMAHIRAN YANG SESUAI DIGUNAKAN UNTUK MURID-MURID PEENDIDIKAN PEMULIHAN c) MUAT TURUN DARI LAMAN WEB PPK

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 12


a) DENGAN MERUJUK KEPADA CONTOH RPI, BINA SATU RPH PENGAJARAN SECARA INDIVIDU BAGI P&P BAHASA MELAYU KELAS PENDIDIKAN PEMULIHAN (30 MINIT)

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 13


a) Cari maklumattentang cirri-ciri bahan bantu belajar yang ideal untuk murid-murid pendidikan pemulihan

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 14


a) Anda dokehendaki mengenalpasti satu masalah murid pemulihan dalam maapelajaran bahasa melayu. Bina dan lengkapkan satu contoh borang rpi untuk murid tersebut

INDEPENDENT STUDENT LEARNING 15


a) Huraikan satu rancangan pengajaran harian untuk pengajaran kelas bercantum dalam kelas pendidikan pemulihan anda