Anda di halaman 1dari 13

PENYATA GAJI DAN ELAUN BAGI GURU PENGGANTI

TIDAK TERLATIH BUKAN SISWAZAH GRED DB17 (KUP)

Nama Penuh No. Baucer Bayaran: Tarikh : 16.07.2007


Wong Su Ee
Sekolah : SJK Chung San Riam, Miri.
Perihal Pendapatan :- No. KP, No. Akaun
G.P. : RM963.64 & Nama bank Potongan
I.T.K.A. : RM160.00 890206-13-5320 Jumlah KWSP
B.I.W. : RM192.73 1108-0093341-52-6 G.P I.T.K.A B.I.W Penda- 13101 Jumlah Gaji Tanda-
CIMB patan (P) (M) Potongan Bersih Tangan
April Bilangan Hari
Mula : 4/16/2007 #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? 963.64 x = #NAME? 160.00 x = ### 192.73 x = ### #NAME? 64.00 70.00 64.00 #NAME?
Hingga : 4/30/2007 30 30 30

x = x = x = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0 0

x = x = x = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0 0

x = x = x = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0 0

Jumlah Kecil #NAME? #NAME? #NAME? 0.00 #NAME? 64.00 70.00 64.00 #NAME?
Jumlah Besar 134.00
Ringkasan
Disediakan
: ......................................…….
Oleh Jumlah dibayar kepada pekerja - RM #NAME?
Gaji Pokok 29201 RM #NAME? Nama : TIPI BIN HANIPAH
I.T.K.A. 29202 RM #NAME? Jawatan : Pembantu Tadbir N17 Jumlah dibayar kepada KWSP - RM 134.00
B.I.W./E.Sukar 29202 RM #NAME?
KWSP (Majikan) 29203 RM 70.00 RM #NAME?
Jumlah Besar: RM ### Disahkan:Oleh
................................................
Nama : HALIJAH BT. LEMAN
Jawatan : Pembantu Tadbir N17
Tarikh : 16.07.2007

Page 1
PENYATA GAJI DAN ELAUN BAGI GURU PENGGANTI
TIDAK TERLATIH BUKAN SISWAZAH GRED DB17 (KUP)

Nama Penuh No. Baucer Bayaran: Tarikh : 16.07.2007


Ahmad Bin Danni
Sekolah : S.J.K. Chung Hua Miri.
Perihal Pendapatan :- No. KP, No. Akaun
G.P. : RM1,802.62 & Nama bank Potongan
I.T.K.A. : RM115.00 811102-13-6128 Jumlah KWSP
B.I.W. : RM236.00 161202003880 G.P I.T.K.A B.I.W Penda- 13101 Jumlah Gaji Tanda-
Maybank Berhad patan (P) (M) Potongan Bersih Tangan
Februari Bilangan Hari
Mula : 2/1/2008 29 29 29
29 1,802.62 x = 1,802.62 115.00 x = 115.00 236.00 x = 236.00 2,153.62 #REF! #REF! #REF! #REF!
Hingga : 2/29/2008 29 29 29

0 0 0
x = x = x = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0
x = x = x = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0
x = x = x = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jumlah Kecil 1,802.62 115.00 236.00 0.00 2,153.62 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah Besar #REF!
Ringkasan
Disediakan
: ......................................…….
Oleh Jumlah dibayar kepada pekerja - RM #REF!
Gaji Pokok 29301 RM 1,802.62 Nama : TIPI BIN HANIPAH
I.T.K.A. 29302 RM 115.00 Jawatan : Pembantu Tadbir N17 Jumlah dibayar kepada KWSP - RM #REF!
B.I.W./E.Sukar 29302 RM 236.00
KWSP (Majikan) 29303 RM #REF! RM #REF!
Jumlah Besar: RM #REF! Disahkan:Oleh
................................................
Nama : HALIJAH BT. LEMAN Maklumat Peribadi
Jawatan : Pembantu Tadbir N17 No. Telefon Bimbit : …………………………………….
Tarikh : 16.07.2007 Alamat E-mel : …………………………………….

Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13