Anda di halaman 1dari 4

RPH 1 MATA PELAJARAN : SAINS KELAS : 4 DEDIKASI TARIKH : 16 MAC 2011 MASA : 8.00O PAGI 9.

.00 PAGI BILANGAN MURID : 20 ORANG BIDANG PELAJARAN : Tajuk : Keperluan Asas Benda Hidup OBJEKTIF PELAJARAN : Perkumuhan dan Penyahtinjaan Haiwan HASIL PEMBELAJARAN : DI AKHIR SESI PEMBELAJARAN INI, MURID DAPAT : A . Menguasai isi kandungan : 1. 2. 3. 4. Menyatakan haiwan mengalami proses perkumuhan dan penyahtinjaan Menyatakan hasil perkumuhan haiwan Menyatakan hasil penyahtinjaan haiwan Memberi sebab haiwan perlu melakukan proses perkumuhan dan penyahtinjaan

B. Membina kemahiran saintifik, berfikir, dan strategi berfikir 1. Mengumpul maklumat hasil perkumuhan dan penyahtinjaan haiwan 2. Membincangkan kepentingan proses penyahtinjaan dan perkumuhan

C. Mengamalkan Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : 1. Bersyukur dengan kejadian tuhan 2. Pemerhatian 3. Menyayangi haiwan

SENARAI ISTILAH / KONSEP / PRINSIP / HUKUM / TEORI 1. 2. 3. 4. PERKUMUHAN PENYAHTINJAAN NAJIS GINJAL

BAHAN BANTU MENGAJAR DAN BELAJAR 1. 2. 3. 4. TAYANGAN VIDEO ( HAIWAN MEMBUANG NAJIS DAN KENCING ) SLIDE POWER POINT ( ORGAN PENAFASAN HAIWAN ) GAMBAR HAIWAN CARTA SAINS ( TOPIK PERKUMUHAN DAN PENYAHTINJAAN )

LANGKAH BERJAGA-JAGA : i. Pastikan murid menggunakan gunting dengan cermat untuk mengelakkan kecederaan dan luka.

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID : i. Murid telah melihat kerbau,lembu dan ayam membuang najis. ii. Murid ada melihat organ-organ haiwan di televisyen.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Fasa Isi kandungan Aktiviti guru Aktiviti murid Nota

Permulaan / mencungkil idea

Perkumuhan dan Penyahtinjaan adalah satu proses megeluarkan bahan buangan yang tidak berguna pada badan

( 5 minit )

Menunjukkan tayangan video bagi membuat perkaitan topik dan mencungkil idea murid.

Membuat pemerhatian tentang tayangan video dan murid memberi respon.

Strategi teknik: Pemerhatian

Abm : video

Menstruktur semula

A. Contoh bahan perkumuhan : 1. Air 2. Peluh 3. Air kencing B. Contoh bahan penyahtinjaan : 1. Najis C. Kepentingan perkumuhan dan penyahtinjaan : 1. Mengelakkan mendapat penyakit 2. Menjaga kesihatan diri.

Memberikan satu persoalan untuk dibincangkan : ( lampiran 1 )

Murid membuat perbincangan dalam kumpulan dengan dibekalkan dengan bahan rujukan.

Strategi /teknik :Perbincangan kumpulan dan ( inkuiri penemuan )

( 30 minit )

Apakah contoh bahan perkumuhan dan penyahtinjaan.

Menampal dan menggunting gambar.

Apakah kepentingan proses perkumuhan dan penyahtinjaan.

Sikap saintifik : bersyukur dengan kejadian tuhan

bekerjasama

Sebagai fasilitator.

Aplikasi idea ( 10 minit )

Contoh aktiviti perkumuhan dan penyahtinjaan :

Paparan klip video

Strategi aktiviti : Tayangan

power point. 1. 2. 3. 4. Berlari Buang air besar Bernafas Buang air kecil

Membetulkan miskonsepsi ketika sesi pebentagan tugasan

Membentangkan hasil tugasan dan dapatan dari perbincangan

Pembentangan tugasan

Refleksi

Contoh bahan perkumuhan : 1. Air 2. Peluh 3. Air kencing Contoh bahan penyahtinjaan : 1. Najis Kepentingan perkumuhan dan penyahtinjaan :

( 5minit )

Penaksiran kefahaman murid melalui penyoalan lisan.

Memberi respon kepada soalan secara rawak.

Strategi : Penyoalan keseluruhan kelas.

Latihan nota peta minda. ( lampiran 2)

Menyatakan isi pelajaran yang dipelajari

Sumber : Latihan

1. Mengelakkan mendapat penyakit 2. Menjaga kesihatan diri.