Anda di halaman 1dari 1

Syalr dan arLl lagu 1euku umar

@DDD,

Meuseuhu nomo umor poh/owon
1ermasyur namanya umar ahlawan
Moso neu meupronq deunqon 8e/ondo
ulsuaLu masa saaL berperang melawan 8elanda
1euku Meu/oboh qeuboh qe/or non
1euku Meulaboh adalah gelarnya
4soi jie sienon mu/o qeuteuko
ulsanalah asal mula keberadaannya

1euku umor 1euqoh neu meupronq
1euku umar sangaL kuaL dalam berperang
Neupertohonkon nonqqroe nqon bonqso
unLuk memperLahankan negerl dan bangsanya
1euku umor syohid do/om pronq
1euku umar syahld dalam berperang
keunonq sinopon tentro 8e/ondo
1erkena senapan LenLara 8elanda

uo/om pronq oceh /eubeh meuqoh non
ualam perang Aceh LerdapaL nama yang sangaL megah
lohon poh/owon qoqoh perkoso
!ohan ahlawan Cagah erkasa
8e/ondo qundoh susoh kon woyonq
8elanda gundah dan sangaL susah
Poyoh thot jih pronq /eu motee tentro
Mereka Lerdesak dan banyak LenLara mereka yang Lewas