Anda di halaman 1dari 18

1.

0 Pendahuluan Analisis kompenan makna ataupun semantik merupakan satu teknik menganalisis makna dan pertalian yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, semantik merupakan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata (1433 : 2007). Maknamakna yang terkandung dalam setiap perkataan akan dianalisis dan didefinisikan melalui kompenan makna perkataan. Selain itu, analisis komponen makna menunjukkan bahawa setiap kata atau unsur terdiri daripada beberapa unsur yang lain serta bersama- sama membentuk makna kata atau unsur lain. Setiap unsur perkataan dalam analisis menunjukkan suatu perkataan memiliki ciri- ciri yang berbeza. Melalui satu kata dalam sesuatu medan semantik yang sama dapat dibezakan daripada kata yang lain dalam medan yang sama. Analisis komponen makna ini dapat diwakili teori semantik yang digunakan di peringkat kata iaitu teori analisis komponen yang dikemukakan oleh Eugene A. Nida. Teori ini menumpukan perhatian kepada aspek kata sahaja. Tujuan teori ini dihasilkan adalah untuk membantu pada asalnya para pendakwah Kristian menterjemah Greek New Testament dengan membuat kamus Greek yang baru. Tatacara pengumpulan perkataan bukan berdasarkan urutan abjad bagi unit leksikal tetapi berdasarkan ruang lingkupnya (domain) yang tersendiri. Kajian ini melihat analisis komponen makna bagi perkataan-perkataan sinonim yang terdiri daripada tiga jenis kata, iaitu kata kerja, kata nama dan kata adjektif. Objektif kajian adalah bagi memberikan definisi alternatif kepada perkataanperkataan sinonim tersebut.

2.0 Analisis Komponen Makna 2.1 Kata Nama (Keluarga) Bil Entri Definisi dalam Kamus Dewan IV 1. Kaum kerabat, sanak saudara 2. Seisi rumah tangga (yang terdiri daripada suami 1 KELUARGA dan isteri atau beserta anak anak), kelamin,famili 3. Saudara; saudara angkat, keluarga angkat 4. Kelas hidup - hidupan, famili 2 KAUM KERABAT / KERABAT SANAK SAUDARA 1.Orang-orang yang seketurunan(sekerabat), orangorang yang sekaum keluarga. / SANAK 2. saudara sebelah ibu, kemanakan. 1. Orang yang sama ayah dan ibunya, abang atau 4 SAUDARA adik. 2. Orang yang ada hubungan kekeluargaan, sanak 3. orang yang sama darjat (sekutu, segolongan dll) 5 KAUM 3. Saudara, sanak saudara 1. Keluarga 6 FAMILI 2. Kerabat, sanak saudara Sanak saudara, saudara mara, keluarga

2.1.1 Analisis

Pengelasan khusus

Kuantiti yang ramai

Pertalian kekeluargaan yang jauh

Pertalian kekeluargaan yang dekat + + +

Keluarga Kaum kerabat / Kerabat Sanak saudara / Sanak Saudara Kaum Famili

+ + -

+ + + + -

+ +

+ + +

+ + + -

2.1.2 Makna Alternatif KELUARGA - Jenis hubungan yang mempunyai kuantiti yang sederhana serta erat disebabkan pertalian kekeluargaan yang dekat. KAUM KERABAT - Jenis hubungan yang mempunyai bilangan ramai, juga digunakan bagi melambangkan pengaruh diraja serta pertalian kekeluargaan yang jauh disebabkan oleh salasilah keluarga yang panjang. SANAK SAUDARA - Jenis hubungan bagi golongan khusus yang mempunyai bilangan yang ramai serta pertalian kekeluargaan yang jauh disebabkan oleh salasilah keluarga yang panjang.

Salasilah keluarga yang panjang + + + -

Golongan khusus

Jenis hubungan

Kuantiti yang sederhana

Erat

SAUDARA - Jenis hubungan yang mempunyai bilangan yang ramai tetapi erat disebabkan pertalian kekeluargaan yang dekat. KAUM - Jenis hubungan yang mempunyai golongan khusus, kuantiti yang ramai serta pertalian kekeluargaan yang jauh disebabkan oleh salasilah keluarga yang panjang. FAMILI - Jenis hubungan yang mempunyai pengelasan khusus, kuantiti yang sederhana serta erat disebabkan pertalian kekeluargaan yang dekat.

2.2 Kata Nama (Sudu) Bil Entri Definisi dalam Kamus Dewan IV 1 Alat(daripada tempurung, tembikar, logam, dll)untuk 1 SUDU mencedok gulai dll, camca, senduk, alat

pencedok(daripada daun pisang dll) 2 CAMCA sudu 1. Segala jenis alat yang digunakan untuk mencedok 3 SENDUK nasi (menimbuk gulai dll), centong, sudip:~nasi(gulai dll) 2. Sudu, camca :~makan (teh, sup) 1. Pencedok yang tangkainya seperti gayung dll 4 CENTONG 2. = ~ nasi senduk nasi *menimbuk=mengacau 5 SUDIP 1. Alat seperti sudu(daripada kayu dll) untuk mencedok

2.2.1 Analisis Sebagai alat kutleri

Bertangkai selain daripada logam

Digunakan untuk menyenduk kuah (cecair)

SUDU CAMCA SENDUK CENTONG SUDIP

+ + -

+ + + + -

+ + -

+ +

+ + +

+ + -

+ +

+ -

2.2.2 Makna alternatif SUDU - Peralatan dapur yang digunakan untuk menyenduk kuah(cecair) serta digunakan sebagai alat kutleri kerana bersaiz sederhana. CAMCA - Peralatan dapur yang digunakan untuk menyenduk kuah(cecair) kerana bersaiz kecil. SENDUK - Peralatan dapur yang digunakan bagi menyenduk nasi(pepejal) dan kuah(cecair), bertangkai selain daripada logam dan bersaiz besar. CENTONG - Peralatan dapur yang digunakan untuk menyenduk nasi(pepejal) dan kuah(cecair), alat memasak, bertangkai selain daripada logam serta bersaiz besar bagi memudahkan untuk menimbuk gulai. SUDIP - Peralatan dapur yang digunakan sebagai alat memasak, bertangkal selain daripada logam serta bersaiz sederhana.

Digunakan untuk menimbuk gulai + -

Digunakan untuk menyenduk nasi (pepejal)

Peralatan dapur

Saiz sederhana

Sebagai alat memasak

Saiz besar

Saiz kecil

2.3 Kata Adjektif (Marah) Bil. Entri 1. Marah Definisi dalam Kamus Dewan Edisi Baru (1989) 1. Berasa panas hati kerana ditipu (dihina,dll) , perasaan panas hati, berang, gusar, murka 2. 3. 4. 5. 6. Berang Gusar Murka Radang Palak Marah (yang amat sangat) , kegusaran Berang, marah 1. Marah, meradang Gerah, meriang, palak, marah sungguh, panas hati, geram Berasa panas, marah, radang (hati)

2.3.1 Analisis Tidak Keruan + Emosi yang mengganggu fikiran Darjah tinggi Mengancam diri seseorang Nada suara tinggi Kegeraman + + Nada suara sederhana

Darjah sederhana

Marah Berang Gusar Murka Radang Palak

+ + + +

+ + -

+ + + -

+ + +

+ + + -

+ -

Sukar dikawal + + +

Bahasa istana

2.3.2 Makna Alternatif MARAH - Emosi yang mengganggu fikiran darjah sederhana dengan menggunakan nada suara sederhana yang dapat menimbulkan kegeraman. BERANG - Emosi yang menggangu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan nada suara tinggi yang boleh mengancam diri seseorang ,sukar dikawal dan menimbulkan kegeraman. GUSAR - Emosi yang menggangu fikiran darjah sederhana dengan menggunakan nada suara sederhana disebabkan oleh perasaan tidak keruan. MURKA - Emosi yang menggangu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan nada suara yang sederhana yang boleh mengancam diri seseorang dan merupakan bahasa istana. RADANG - Emosi yang mengganggu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan nada suara yang tinggi yang boleh mengancam diri seseorang dan sukar dikawal. PALAK - Emosi yang menggangu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan nada suara yang tinggi yang sukar dikawal.

2.4 Kata Adjektif (Muram) Bil. Entri Definisi dalam Kamus Dewan IV Guram, kelam, suram, tidak berseri, tidak gembira, tidak bahagia, tidak cerah, buram.

1. Muram

1.

Buram

Muram, suram, kabur, kabut (kaca), tidak jernih, tidak cerah, kelam.

2.

Kelam

Tidak berapa terang, gelap, suram, tidak berapa terang, kurang Nampak, tidak dapat melihat dengan terang, kabur.

3.

Kabur

Tidak dapat melihat dengan terang atau nyata, kurang terang, pudar, kurang jernih, tidak terang atau jelas, tidak cerah, tidak atau kurang jelas, tidak nyata, samar- samar, Pudar

4.

Pudar

Kurang cahayanya, tidak terang atau cerah, tidak berseriseri, tidak berapa terang, kabur, pucat(warna), tidak berseri- seri, luyu, ruyup (mata), suram.

5.

Suram

Tidak berapa terang, agak gelap, kurang cahaya, redup, tidak berkilau, tidak bening, buram, tidak berseri- seri, kuyu, muram, kurang seronok, kurang bahagia, susah hati, sedih, kusam.

6.

Kusam

Tidak berseri- seri, suram, muram, pucat.

2.4.1 Analisis Memberi kesan bahaya + + + + + + Tempat cerah Tempat gelap Pemerhatian yang teliti Memerlukan cahaya Masih dapat dilihat Tidak dapat dilihat

Muram Buram kelam Kabur Pudar Suram Kusam

+ + + + + +

+ -

+ + -

+ +

+ + + + -

+ + +

Kepucatan + -

Keadaan

2.4.2 Makna Alternatif MURAM -Keadaan yang masih dapat dilihat dengan ekspresi wajah yang ditunjukkan apabila berada di tempat cerah. BURAM -Keadaan yang masih dapat dilihat dan memerlukan pemerhatian yang teliti apabila berada di tempat yang gelap. KELAM -Keadaan yang tidak dapat dilihat juga memerlukan cahaya bagi pemerhatian yang teliti apabila berada di tempat yang gelap serta memberi kesan bahaya. KABUR -Keadaan yang masih dapat dilihat yang memerlukan cahaya bagi pemerhatian yang teliti apabila berada di tempat gelap dan memberi kesan bahaya. PUDAR -Keadaan masih yang dapat dilihat dan memerlukan pemerhatian yang teliti apabila berada di tempat gelap dan merujuk kepada kepucatan.
9

Ekspresi wajah

SURAM -Keadaan yang masih dapat dilihat.apabila berada di tempat cerah. KUSAM -Keadaan yang masih dapat dilihat dan memerlukan ekspresi wajah apabila berada di tempat cerah.

2.5 Kata Kerja (Bercakap) Bil. Entri 1. Bercakap Definisi dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) 1. Berkata, berbicara, bertutur 2. Berbual, bersembang, berborak 2. Berkata Mengeluarkan apa yang terfikir dengan kata-kata,

mengeluarkan kata-kata, bertutur 3. Berbicara 1. Bercakap 2. Bermesyuarat 3. Mengemukakan pendapat (fikiran, dll.) 4. 5. Bertutur Berbual Bercakap, berbicara, berkata 2. Bercakap-cakap (mengenai pelbagai perkara) ,

berborak, beromong-omong 6. Beromongomong 7. 8. 9. Bersembang Berborak Bergebang Berbual, berborak, bercakap-cakap Berbual (-bual), bergebang Berbual, bersembang Bercakap-cakap, berkata-kata

10

omong Perbuatan dengan menggunakan mulut

Berkata

Berbual

Bertutur

Berborak Komunikasi satu hala + + + + + + + + + + + + + + + + Komunikasi dua hala Situasi rasmi Situasi tidak rasmi

Bercakap

Berbicara

Bergebang + +

Beromong-

Bersembang

2.5.1 Analisis

11

+ + + + + + + + + + -

+ + + -

+ + + -

+ + + +

Darjah keakraban tinggi Darjah keakraban sederhana Bersungguh-sungguh Bersahaja Mengemukakan pendapat Melibatkan fikiran yang tajam Spontan

2.5.2 Makna Alternatif BERCAKAP -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi dua hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi secara bersahaja dan spontan, melibatkan fikiran yang tajam dengan tujuan mengemukakan pendapat. BERKATA -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi satu hala yang digunakan dalam situasi rasmi secara bersungguh-sungguh,melibatkan fikiran yang tajam dengan tujuan mengemukakan pendapat. BERBICARA -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi satu hala yang digunakan dalam situasi rasmi secara bersungguh-sungguh,melibatkan fikiran yang tajam dengan tujuan mengemukakan pendapat. BERTUTUR -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi satu hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi secara bersahaja. BERBUAL -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi dua hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi mempunyai darjah keakraban tinggi dan secara bersahaja. BEROMONG-OMONG -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi dua hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi secara bersahaja dan spontan.

12

BERSEMBANG

-Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi dua hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi mempunyai darjah keakraban tinggi dan secara bersahaja.

BERBORAK

-Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi dua hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi mempunyai darjah keakraban sederhana, secara bersahaja dan spontan.

BERGEBANG

-Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi dua hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi secara bersahaja.

13

2.6 Kata Kerja (Membawa) Bil. Entri 1. Membawa Definisi dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) Mengangkat sesuatu sambil bergerak ke suatu tempat lain, mengangkut, memikul, mendukung, menjunjung 2. Mengangkut 1. Mengangkat dan membawa (ke sesuatu tempat) 2. Membawa dari satu tempat ke tempat yang lain (bukan kenderaan, dll) , memuatkan dan membawa ke suatu tempat dengan menggunakan alat pengangkutan 3. Memikul Membawa barang dengan galas di atas bahu, mengandar, menggalas 4. 5. 6. Menjunjung Mengandar Menggalas Membawa sesuatu di atas kepala Membawa barang dengan kandar, memikul, menggalas 1. Memikul barang-barang dengan menggalas (kandar, mengandar) 2. Menyandang (bungkusan dll) di atas bahu, memikul 7. Mengusung 1. Membawa menandu 2. Mengangkat (membawa) beramai-ramai 8. 9. Menandu Mendukung Mengusung dengan tandu Membawa kanak-kanak kecil sama ada ia bercelapak pada pinggang (atau dibelakang) atau dengan menyokong punggung kanak-kanak itu dengan sebelah tangan dan sebelah tangan lagi diletakkan di bawah ketiaknya, mengendong (orang) dengan menggunakan tandu,

14

2.6.1 Analisis

Perbuatan yang

anggota badan

pengangkutan

Muatan ringan

menggunakan

Menggunakan sederhana

Menggunakan

tenaga tinggi

Muatan berat

Tanpa alatan

Penggunaan

Penggunaan

Memerlukan

Membawa Mengangkut Memikul Menjunjung Mengandar Menggalas Mengusung Menandu Mendukung

+ + + -

+ + + +

+ + + + + -

+ + + +

+ -

+ + + -

+ + -

+ + + +

2.6.2 Makna Alternatif MEMBAWA - Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan penggunaan tenaga sederhana dan tanpa menggunakan alatan. MENGANGKUT -Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan penggunaan tenaga tinggi dan menggunakan pengangkutan untuk muatan berat. MEMIKUL - Perbuatan yang menggunakan anggota badan tanpa menggunakan alatan untuk muatan ringan. MENJUNJUNG - Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan menggunakan alatan dan memerlukan ketelitian.
15

Kemahiran + -

ketelitian

tenaga

alatan

MENGANDAR - Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan penggunaan tenaga sederhana dan menggunakan alatan. MENGGALAS - Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan penggunaan tenaga sederhana dan tanpa menggunakan alatan untuk muatan ringan. MENGUSUNG - Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan penggunaan tenaga tinggi dan menggunakan alatan untuk muatan berat serta memerlukan ketelitian. MENANDU - Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan penggunaan tenaga tinggi dan menggunakan alatan untuk muatan berat serta memerlukan ketelitian dan kemahiran. MENDUKUNG - Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan penggunaan tenaga sederhana dan tanpa menggunakan alatan serta memerlukan ketelitian.

16

3.0

Kesimpulan

Terdapat 6 jenis komponen makna yang dianalisis iaitu terdiri daripada kata nama keluarga dan sudu, kata adjektif marah dan muram dan kata kerja membawa dan bercakap. Perkataan sinonim bagi kata nama keluarga ialah kaum kerabat, sanak saudara, saudara, kaum dan famili. Kata nama ini merujuk kepada jenis hubungan kekeluargaan. Manakala bagi kata nama sudu pula terdiri daripada camca, senduk, centong dan sudip. Kata adjektif marah yang merujuk kepada emosi yang menggangu fikiran merangkumi berang, gusar, murka, radang dan palak. Seterusnya komponen kata adjektif muram yang merujuk kepada sesuatu keadaan atau suasana ialah buram, kelam, kabur, pudar, suram dan kusam. Kata kerja membawa terdiri daripada mengangkut, memikul, menjunjung, mengandar, menggalas, mengusung, menandu dan mendukung. Kata kerja ini merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan anggota badan. Selain itu, kata kerja bercakap iaitu perbuatan yang menggunakan mulut untuk berkomunikasi terdiri daripada berkata, berbicara, bertutur, berbual,

beromong-omong, bersembang, berborak dan bergebang. Setiap komponen makna yang dianalisis mempunyai fitur-fitur berlainan yang membezakan makna sesuatu perkataan dengan perkataan yang lain. Oleh itu, penggunaan perkataan yang sesuai dalam ayat dapat menghuraikan makna sesuatu perkataan mengikut konteksnya.

17

4.0 Rujukan

Kamus Dewan Edisi Baru. 1989. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

18