Anda di halaman 1dari 8

SULIT

....................................................... :
....................................................... :


2011

2011


) (

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi TUJUH bahagian iaitu

. dan
2. Jawab semua soalan.

. .

.
.

1
SULIT

. SULIT

. .
.


.

.

3
SULIT


.

.
.
.

.
.

4
SULIT

. .

5
SULIT

. .

SULIT

.
.

SULIT

Anda mungkin juga menyukai