SMK TAMAN PANGLIMA Penanda Wacana a)Kata penghubung tetapi supaya b)Penambahan dan selain itu rentetan itu

sebenarnya lebih-lebih lagi tambahan pula sekali lagi tambahan lagi kesinambungan itu bertitik tolak kemudian sementelahan pula hal ini juga lalu sungguhpun jika kerana serta walaupun agar

c)Perbandingan/perbezaan dalam nada yang berbeza jika dibandingkan dengan namun demikian setelah dibandingkan dengan d)Turutan selepas itu kemudiannya e)Contoh seperti misalnya f)Masa pada masa yang sama sebelum itu dewasa ini g)Kesimpulan/rumusan oleh itu konklusinya jika begitu ringkasnya pendek kata maknanya ialah pada keseluruhan Hal ini bermaksud kesudahannya kesimpulannya meskipun demikian sekiranya tidak dapatlah disimpulkan sebagai menggulung jadi jelaslah sebagai intiha akibatnya demikianlah sekiranya begitu oleh yang demikian pada ketika itu sementara itu pada mulanya semenjak itu akhirnya dasawarsa biar kita mengambil contoh contohnya yang dimaksudkan ialah mari kita mengambil contoh akhirnya seterusnya lebih penting lagi lebih awal dari itu selain itu rentetan itu berbeza dengan sungguhpun begitu walau bagaimanapun sebaliknya sehubungan itu selari dengan sama dengan tetapi

h)Penanda wacana umum dengan ini sememangnya sejajar itu sementelahan pula pada kebiasaannya ramai berpendapat bahawa selaras dengan itu sering kali kita berasakan secara khususnya amnya lazimnya justeru umumnya

Disediakan oleh:HBS