Anda di halaman 1dari 2

L81LMuAn

3
L8SAMAAn kuAu8A1 l
kINGkASAN MA1LkI
8enLuk umum

2
0 , - .

nllal x yang memenuhl persamaan dlsebuL akar akar
penyelesalan dlnyaLakan dengan
2
dan
nllal
2
dan dapaL dlcarl dengan

2
2
4
2
- - ,.

,
I


enls[enls akar penyelesalan dapaL dlllhaL darl nllal
ulsktlmlooo (u)
2
4 - ,.
lka u 0 maka nllal
2
dan real dan berlalnan [enls
lka u 0 maka nllal
2
dan sama (kembar)
lka u 0 maka nllal
2
dan lmaglner (Lldak real)

ConLoh soal
1 Salah saLu akar penyelesalan darl persamaan
kuadraL
2
2
2
2
3 3
( 2 ) 4 0
3 4 3 36 0
4 (berlaku) 3 (tidak berlaku)
( 4)( 2)
4 atau 2
( 2 ) dan 4
6 6 6 6 ... ...
log( 8) log 2

2 2 2

, ,

, ,
, 2 - 2 . 2


c


2
(2 ) 2 2 0 , , adalah 2 Maka akar
persamaan yang laln adalah
awab
2
(2 ) 2 2 0 , , dengan

2
Sehlngga

2
2 (2 )2 2 2 0 , ,
4 4 2 2 2 0 , ,
8 2 0 ,
2 8 ,
4 ,

2 1enLukan nllal yang memenuhl persamaan
eksponen
2 4
2 2 48 0


awab
2 4
2 2 48 02
4
2 2 2 48 0

c

2
2 6 2 48 0


Mlsal 2

,
2
6 48 0 , ,
( 4)( 2) 0 , ,
2
4 atau 2 , ,

4
2
2 2

2
2
2
2
log2

2
2
2
log 4 3 c

2 2
2
log 4 log3

2
2
2 log3
3 2 2 2 2 ... ....
awab
Mlsal 2 2 2 2 ...

2
2 2 2 2 ...
2
2
2
0 2
0 ( 4)( 3)
2
4 (berlaku) 3 (tidak berlaku)

4 1enLukan lnLerval nllal m pada persamaan kuadraL
2
( 2 ) 4 0 2 2 2 sehlngga akarakar
penyelesalannya
a
2
dan x real dan berbeda
b
2
dan x sama (kembar)
c
2
dan x lmaglner (Lldak real)
awab
a
2
4 0 - ,.
2 dan 4 , 2 - 2 . 2
2
( 2 ) 4 ( 4) 0 2 2 2
2 2
4 4 4 6 0 2 2 2
4 6 0 2
4 2

4
2

4
2

b
2
4 0 - ,.
2 dan 4 , 2 - 2 . 2
2
( 2 ) 4 ( 4) 0 2 2 2
2 2
4 4 4 6 0 2 2 2
4 6 0 2
4 2

4
2

4
2
c
2
4 0 - ,.
2 dan 4 , 2 - 2 . 2
2
( 2 ) 4 ( 4) 0 2 2 2
2 2
4 4 4 6 0 2 2 2
4 6 0 2
4 2

4
2

4
2


Soal laLlhan
1 Salah saLu akar penyelesalan darl persamaan
kuadaraL
2
2 (4 5) 6 0 5 5 5
adalah 2 Akar penyelesalan yang laln
adalah
2 6 6 6 6 ... ...
3 1enLukan lnLerval nllal m pada persamaan
kuadraL
2
( 2) 5 0 2 2 2 sehlngga
akarakar penyelesalannya
a
2
dan x real dan berbeda
b
2
dan x sama (kembar)
c
2
dan x lmaglner (Lldak real)
4 1enLukan nllal yang memenuhl persamaan
2
3 4 3 36 0

c
3 lLung nllal yang memnuhl persamaan
3 3
log( 8) log 2
6 nllal p agar persamaan kuadaraL
2
2 ( 2) 3 0 5 5 5 memlllkl akar
kembar adalah

engayaan
1 uua buah bllangan genap beruruLan [umlah
kuadraL kedua bllangannya adalah 340 kedua
bllangan LersebuL adalah
2 nllal x yang memenuhl persamaan
2 2 2 3
log ( 4) log( 4) 4 0 adalah

Anda mungkin juga menyukai