Anda di halaman 1dari 5

CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Mendengar dan

bertutur 4 Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis B4DL1 Mendengar dan menyebut ayat mudah dengan betul. B4DL1E1 Mendengar dan menyebut ayat mudah dengan jelas. Contoh: BAHAN: 1. Senarai ayat mudah. 2. Mengikut sebutan guru yang mengandungi ayat mudah. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Murid mendengar bacaan guru yang mengandungi sebutan ayat mudah. 2. Murid mengulang ayat mudah yang didengar. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN ( B4DL1E1 )

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Mendengar dan bertutur 4 Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis B4DL1 Mendengar dan mentebut ayat mudah dengan mudah. B4DL1E2 Mendengar dan mengulang ayat mudah ang mengandungi huruf bersyaddah di dalam perkataan. Contoh: BAHAN: 1. Senarai ayat mudah yang mengandungi huruf bersyaddah di dalam perkataan. 2. Sebutan guru yang mengandungi huruf bersyaddah di dalam perkataan yang diajar. 3. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru meminta murid mendengar sebutan ayat mudah daripada suara guru yang mengandungi huruf yang bersyaddah. RUJUK LAMPIRAN

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Membaca 4 Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis B4DL1 Membaca ayat mudah dengan betul. B4DB1E2 Membaca dan memahami ayat mudah dengan betul mengikut bimbingan. Contoh: BAHAN: 1.Cata gantung yang mengandungi ayat mudah. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menunjukkan carta gantung ayat mudah kepada murid. 2. Guru meminta murid membaca ayat mudah dengan betul. 3. Murid membaca ayat mudah dengan betul mengikut bimbingan guru.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN

CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Membaca 4 Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis B4DB1 Membaca ayat mudah dengan betul. B4DB1E2 Membaca dan memahami ayat mudah serta menentukan huruf hijaiyyah yang terletak di awal, di tengah dan di akhir perkataan dengan betul mengikut bimbingan. BAHAN: 1.Cata gantung yang mengandungi ayat mudah. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menunjukkan carta gantung yang mengandungi ayat mudah kepada murid. 2. Guru meminta murid membaca ayat mudah tersebut serta menentukan huruf hijaiyyah yang terletak di awal, di tengah dan di akhir perkataan dengan betul. 3. Murid membaca ayat mudah dan menentukan huruf hijaiyyah yang terletak di awal, di tengah dan di akhir perkataan dengan betul mengikut bimbingan.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN

Anda mungkin juga menyukai