Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DUNGUN 23000 Dungun, Terengganu.

NOTA SERAHAN TUGAS PEGAWAI BERTUKAR KELUAR


Nama Pegawai : Jawatan : No. KP : Mulai Di Sini : Bertukar dr : Ke : Mulai : No. Rujukan Surat Pertukaran : 9/04/2009 BADRULNIZAM BIN ROSNAN PEMBANTU MAKMAL 850101-11-6645 Hingga : 15/10/2011

SEK MEN TEKNIK DUNGUN SEK MEN TENGKU MAHMUD 2 16 OKTOBER 2011 KP(PP)0045/153/1/2 (143)

KANDUNGAN
Bil 1 2 3 Kandungan Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Tugas Senarai Tugas Jawatan Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai Senarai Hartabenda / Peralatan pejabat Kedudukan Kewangan / Akaun Dan Lain-Lain Fail Meja Menual Produser Kerja Lain-lain Hal Muka Surat 1 2 3

4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

1.

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA SERAH TUGAS a) Adalah saya BADRULNIZAM BIN ROSNAN yang menyandang jawatan PEMBANTU MAKMAL di Sekolah Menengah Teknik Dungun dari 9 APRIL 2009 hingga 15 OKTOBER 2011 bersamasama ini menyerahkan Nota Serah tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melaui surat .......................( ) bertarikh ...................... Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja / Manual Prosedur Kerja* Diserahkan oleh: .................................
Pegawai yang bertukar

Disemak oleh : ..................................


Ketua bahagian

Nama : BADRULNIZAM BIN ROSNAN Nama :

b)

Adalah saya ............................. yang mengambil alih tugas jawatan ......................., di Sekolah Menengah Teknik Dungun mulai tarikh ............ mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja / Manual Prosedur Kerja*

Diserahkan oleh: .................................


Pegawai yang mengambil alih tugas

Disemak oleh : ..................................


Ketua bahagian

Nama :

Nama :

Catatan : * Potong mana yang tidak berkaitan

- 1 -

2.

SENARAI TUGAS JAWATAN

Nama Pegawai Nama Jawatan Gelaran Jawatan

: BADRULNIZAM BIN ROSNAN : PEMBANTU MAKMAL : TETAP

Bertanggungjawab Kepada:

- 2 -

3.

KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI Rujukan Fail, Pegawai, Jabatan Yang Berkaitan

Bil

Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

Kedudukan Sekarang

Tindakan Susulan Yang Diperlukan

Catatan

- 3 -

4. Bil 1 2 3 4 5

SENARAI HARTABENDA / PERALATAN PEJABAT Barangan/Peralatan MEJA KERJA KERUSI TELEFON KOMPUTER ALMARI BESI 1 1 1 1 1 Kuantiti Catatan

- 4 -

5.

KEDUDUKAN KEWANGAN / AKAUN DAN LAIN-LAIN (Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)

5 -

6.

FAIL MEJA (Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

MENYEDIAKAN BAHAN EKSPERIMEN YANG DI TEMPAH OLEH GURU MEMBERSIH PERALATAN YANG TELAH DIGUNAKAN DAN MENYIMPAN DI TEMPAT SIMPANAN MEMBANTU GURU JIKA PERLU KETIKA AMALI SEDANG DIJALANKAN MENGAWAL LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI PATUHI OLEH PELAJAR MEMASTIKAN KEBERSIHAN DI DALAM MAKMAL MEMPERBAIKI ASPEK KECERIAAN DI DALAM MAKMAL MELABELKAN PERALATAN SAINS YANG BARU DI TERIMA

6 -

7.

MANUAL PROSEDUR KERJA (Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A2 jika melibatkan Ketua Bahagian/Program ke atas)

- 7 -

8.

LAIN-LAIN HAL

- 8 -

Anda mungkin juga menyukai