Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DL1 Mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar.

EVIDENS

B1 DL1 E1 Mengajuk bunyi yang didengar.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:  Pita rakaman (bunyi-bunyi binatang) Langkah Pentaksiran: 1. Guru memperdengarkan bunyi binatang, seperti lembu, itik, kucing, kambing dan burung. 2. Murid mengecam dengan teliti bunyi-bunyi tersebut. 3. Murid mengajuk bunyi yang didengar.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 NAMA: ................................................................ KELAS: ............................................. RUJUKAN: B1 DL1 E1 ARAHAN: Dengar bunyi berikut dengan teliti kemudian bunyikannya. TARIKH: ............................

Bunyi lembu

Bunyi itik

Bunyi kucing

Bunyi kambing

Bunyi burung

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DL1 Mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar.

EVIDENS

B1 DL1 E2 Menentukan arah bunyi yang didengar.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:  Kain penutup mata  Empat buah kerusi. Langkah Pentaksiran: 1. Memilih empat orang murid untuk duduk di kerusi yang disediakan. 2. Arahkan murid yang hendak diuji berdiri di tengah iaitu tempat bertanda X seperti dalam gambar rajah 1. 3. Murid tersebut menutup mata dengan kain penutup mata. 4. Guru memberi isyarat kepada empat orang murid untuk bertepuk tangan secara bergilir-gilir. 5. Murid yang diuji menyatakan arah bunyi dengan isyarat tangan secara sopan berdasarkan arah bunyi yang didengari.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 NAMA: ................................................................ KELAS: ............................................. RUJUKAN: B1 DL1 E2 ARAHAN: Tunjukkan arah bunyi yang didengar. Situasi dalam bilik darjah belakang: ketukan pintu TARIKH: ............................

kanan: bunyi loceng

kiri: tiupan wisel

hadapan: ketukan pintu

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DB1 Membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.

EVIDENS

B1 DB1 E1 Membunyikan huruf vokal dan menamakan huruf konsonan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:  Kad huruf Langkah Pentaksiran: 1. Minta murid membunyikan dan menamakan huruf vokal. 2. Minta murid membunyikan dan menamakan huruf kosonan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 NAMA: ................................................................ KELAS: ............................................. RUJUKAN: B1 DB1 E1 ARAHAN : Tunjuk dan menyebut huruf vokal dan huruf konsonan. TARIKH: ............................

A. Huruf vokal

i
B. Huruf konsonan

u

e

o

a

b j r c

q h t l

f k n m

w d z g

s p v y

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DB1 Membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.

EVIDENS

B1 DB1 E2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dan tertutup.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:  Kad perkataan dan kad suku kata Langkah Pentaksiran: 1. Minta murid menyebut suku kata terbuka. 2. Minta murid mengeja suku kata terbuka. 3. Minta murid membatangkan suku kata terbuka.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 NAMA: ................................................................ KELAS: ............................................. RUJUKAN: B1 DB1 E2 ARAHAN: Membaca suku kata terbuka dan tertutup. TARIKH: ............................

A. Suku kata terbuka

baju kera suka
B. Suku kata tertutup

teko lima roti

sup gam mop

pin pen bas
Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DB1 Membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.

EVIDENS

B1 DB1 E3 Membaca perkataan yang terdiri daripada kata nama.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:  Kad perkataan dan kad gambar Langkah Pentaksiran: 1. Minta murid membaca perkataan yang terdiri daripada kata nama berdasarkan gambar.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 NAMA: ................................................................ KELAS: ............................................. RUJUKAN: B1 DB1 E3 ARAHAN: Eja dan batang perkataan yang diberi. TARIKH: ............................

a i

pi bu

api ibu oren epal ulat

ru mah ji po pa bo ran kok gar tol

rumah jiran pokok pagar botol

o ren e pal u lat

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DT1 Menulis huruf, suku kata dan perkataan.

EVIDENS

B1 DT1 E1 Menulis huruf, suku kata dan perkataan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Langkah Pentaksiran: 1. Minta murid menulis huruf b, d, p, t, r, m dan n. 2. Minta murid menulis suku kata ba, le,, hu, ko, di dan te(bunyi e- pepet). 3. Minta murid menulis perkataan buku, meja, sofa, pasu, ciku dan tali.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 NAMA: ................................................................ KELAS: ............................................. RUJUKAN: B1 DT1 E1 ARAHAN: Tuliskan huruf, suku kata dan perkataan. A. Tuliskan huruf. TARIKH: ............................

B. Tuliskan suku kata.

C. Tuliskan perkataan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.