Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN : 2 B TARIKH : 07. Mac 2007 BILANGAN MURID : 18 ORANG TAJUK: TANAMAN HIASAN SUB - TAJUK : MEMINDAHKAN ANAK POKOK DARI BEG POLETINA KE PASU HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pengajaran murid akan dapat : 1. Menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk memindahkan anak pokok ke dalam pasu. 2. Menyusun dengan tepat turutan langkah memindahkan anak pokok ke dalam pasu. 3. Melakukan sendiri aktiviti ( amali ) memindahkan anak pokok ke dalam pasu. NILAI-NILAI MURNI : 1. Menghargai kurniaan Tuhan. 2. Menyayangi dan memelihara alam semulajadi. HARI : Isnin MASA : 4.00 Ptg 5.20 Ptg

http://tangkapgambar.blogspot.com/

BAHAN BANTU MENGAJAR : 1. Poster menunjukkan proses memindahkan anak pokok ke dalam pasu. 2. Bahan sebenar : Medium memasu Pasu Anak pokok Sudip Penyiram pokok Pecahan batu bata atau pasu.

PENGETAHUAN SEDIA ADA : 1. 2. 3. Murid-murid pernah melihat anak pokok dalam beg politena dan pasu Murid-murid pernah menanam tanaman hiasan di dalam pasu. Murid-muirid pernah melihat bahan dan peralatan yang digunakan.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

KAEDAH PENYAMPAIAN PENGAJARAN ISI KANDUNGAN PEMAHAMAN / KEMAHIRAN Set Induksi ( 3 minit ) Guru menunjukkan dua pokok dalam beg poletina dan dalam pasu. Membuat penakulan. Guru akan apakah perbezaan antara kedua-dua pokok. AKTIVIT GURU AKTIVITI PELAJAR Murid-murid akan menberikan jawapan perbezaan dari segi : 1. lebih cantik 2. lebih sihat 3. lebih menarik Menghargai Berkeyakinan NILAI

mengemukakan soalan berkemungkinan

Tujuan memasu pokok (7 minit ) Memasu pokok bermaksud memindahkan anak pokok dari beg politena ke dalam

Kefahaman : 1. Murid-murid akan memahami tujuan memindahkan anak pokok ke dalam pasu.

Guru menerangkan tentang tujuan memasu pokok.

Memberikan perhatian dan mengambil catatan.

Nilai : 1. Perihatin 2. menghargai

BBM : anak pokok dalam beg poletina dan

http://tangkapgambar.blogspot.com/

pasu. Tujuan memasu ialah: 1. membekalkan medium 2. memudahkan penjagaan anak pokok. 3. memudahkan anak pokok di pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. 4. menjadikan pokok tersebut menjadi lebih menarik.

anak pokok dalam pasu.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

Bahan-bahan yang diperlukan Untuk memindahkan anak pokok : 1. Medium 2. anak pokok 3. pasu platik atau seramik 4. pecahan pasu atau batu bata 5. sudip tangan 6. penyiram pokok Demostrasi ( 10 Minit ) Guru menunjukkan demostrasi memindahkan anak pokok dari beg poletina ke dalam pasu.

Kefahaman : Murid akan mengetahui bahan dan peralatan yang digunakan untuk pemasuan.

Guru menerangkan kepentingan setiap bahan. Guru menunjukkan poster yang disediakan.

Murid mengambil perhatian dan

BBM : Poster

membuat nota penting. Bahan sebenar

Guru menunjukkan poster dan menerangkan setiap langkah yang perlu di ambil. Guru kemudiannya melakukan demostrasi dengan

Memberi perhatian

Nilai : Perihatin

BBM : Poster Bahan sebenar Poster

http://tangkapgambar.blogspot.com/

bahan sebenar. Amali ( 45 minit ) Murid dibahagikan kepada kumpulan. Stiap kumpulan akan membuat pemasuan anak pokok. Setiap langkah perlulah merujuk kepada poster yang disediakan di depan kelas. Mengemas Peralatan (10 minit ) Kemahiran : Menepati waktu Guru mengarahkan murid-murid berhenti membuat aktiviti. Semua peralatan perlu disimpan ke tempat Penutup ( 5 minit ) Rumusan keseluruhan pembelajaran. asal. Guru merumuskan keseluruhan pembelajaran tentang kepentibngan dan langkah pemasuan http://tangkapgambar.blogspot.com/ Murid-murid mengambil perhatian dan membuat catatan Prihatin Murid-murid mengemaskan tempat amali masing-masing. Patuh Menepati waktu Nilai : Nilai : Kemahiran Menyediakan medium Memilih anak pokok Membuat langkahlangkah pemasuan. Guru memberikan arahan dan mengawal pengambilan alatan dan bahan oleh murid. Mengambil bahan yang diperlukan. Melakukan langkah pemasuan berpandukan poster yang disediakan. Nilai : Jaya diri Kerjasama BBM : Poster Bahan sebenar

pokok. Refleksi Guru : ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________

http://tangkapgambar.blogspot.com/