Borang ini dikeluarkan dengan percuma

NO SIRI BORANG :

BORANG PERMOHONAN

WAKIL PENJUAL STESEN PETRONASSTESEN YANG DIPOHON MENGIKUT KEUTAMAAN NEGERI:-
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
(Seperti yang disebutkan dalam iklan)
Nama Pemohon: No. Kad Pengenalan:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Rumah:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ Poskod: ___________________
No. Telefon (Pejabat): _____________(Rumah):____________(Bimbit): _______________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ Poskod: ___________________
No. Telefon (Pejabat): _____________(Rumah):____________(Bimbit): _______________
Lekatkan
gambar
berukuran
paspot di sini
T/t ringkas
- 2 -
SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PEMOHON

1. Adalah warganegara Malaysia.
2. Bersedia mengendalikan stesen secara sepenuh masa atas dasar milik perseorangan.
3. Berumur di antara 25 - 45 tahun pada tarikh pemohonan ditutup.
4. Membuktikan dapat menyediakan modal pusingan sebanyak RM170,000; dalam bentuk aset cair (liquid asset) dan membuktikan mampu
menyediakan cagaran/surat Jaminan Bank (dalam bentuk aset cair atau aset tetap) sebanyak RM100,000.
5. Berkelulusan sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia atau yang setaraf dengannya.

PANDUAN MENGISI BORANG

1. Anda dinasihatkan untuk membaca dengan teliti dan menjawab semua soalan dengan tepat dan ringkas. Kertas lain boleh digunakan
sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi.
2. Borang ini juga digunakan hanya untuk satu permohonan sahaja. Pemohon yang mengemukakan lebih dari satu Borang Permohonan tidak
akan dilayan.
3. Borang hendaklah diisi dengan tulisan tangan pemohon sendiri. Setiap helaian Borang Permohonan ini perlu ditandatangani ringkas
(“initial”) di dalam kotak yang disediakan di sebelah kanan di bahagian bawah borang.
4. Borang Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan dokumen-dokumen berikut:-
o Kad pengenalan (depan/belakang)
o Sijil-sijil akedemik, pencapaian atau berkaitan dengannya.
o Bukti-bukti kewangan/ harta/ slip pendapatan bulanan.
5. Sila tulis “Permohonan Stesen Minyak PETRONAS” di penjuru atas sebelah kiri sampul surat permohonan yang akan dihantar.
6. Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan. Sebarang rayuan mengenai sebab-sebab kelewatan, termasuk
kelewatan perkhidmatan pos tidak akan dilayan.
7. Hanya maklumat-maklumat yang diberikan di dalam Borang Permohonan ini sahaja akan digunakan untuk tujuan senarai pendek. Pemohon
yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
8. Borang Permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah sampai pada atau sebelum tarikh tutup permohonan kepada alamat seperti yang
dinyatakan di dalam iklan.- 3 -
1. MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON

Nama Penuh (mengikut kad pengenalan): ___________________________________________________ Jantina: _______________

Tarikh Lahir: ________________________ Umur: _________________ Tempat Lahir: ______________________________________

Warganegara: _______________________ Bangsa: _____________________________ Agama: ______________________________

Pencapaian Akademik Tertinggi: _____________________________ No K/P:________________________________________

Bahasa Pertuturan: 1)__________________________ 2)____________________________ 3)_______________________________

Pengalaman bekerja atau penglibatan dalam bidang perniagaan:

Jawatan Nama Majikan dan Lokasi
Skop Bidang
Pekerjaan
Pendapatan
Bulanan (RM)
Dari – Hingga
(Tahun)


i) Pendapatan bersih bulanan yang diharapkan jika mengendalikan stesen minyak

______________________________

ii) Berikan pandangan umum anda berhubung dengan stesen minyak PETRONAS


T/t ringkas
- 4 -
iii) Senaraikan perisian-perisian komputer (computer software) yang anda mahir.
a) _____________________________________________
b) _____________________________________________
c) _____________________________________________

iv) Nyatakan minat peribadi anda (Kerja amal, Persatuan, Hobi dan lain-lain)
a) _____________________________________________
b) _____________________________________________
c) _____________________________________________

v) Pernahkah anda memohon untuk menjadi Wakil Penjual Stesen PETRONAS sebelum ini?

Ya Tidak Jika ‘Ya’, sila nyatakan: Lokasi stesen:________________Peringkat pencapaian pemilihan:_______________

vi) Adakah anda sedang mengusahakan stesen minyak lain?

Ya Tidak Jika ‘Ya’, sila nyatakan: Nama Stesen:_____________ Lokasi: _____________ Syarikat Minyak:____________

vii) Adakah ahli keluarga anda Wakil Penjual Stesen Minyak Syarikat lain?

Ya Tidak Jika ‘Ya’, sila nyatakan: Nama Stesen:________________ Lokasi: _______________ Hubungan: ____________

Syarikat Minyak:______________

2. MAKLUMAT PASANGAN (SUAMI ATAU ISTERI – JIKA ADA) DAN ANAK BERUMUR 18 TAHUN KE ATAS

No. Nama Hubungan Umur Pekerjaan (Jika ada) Pendapatan
Bulanan (RM)


T/t ringkas
- 5 -
3. MAKLUMAT KEWANGAN / HARTA

(Hanya yang didaftarkan di atas nama pemohon dan pasangan sahaja)

PERKARA PEMOHON PASANGAN (SUAMI / ISTERI)
NILAI
SEMASA
(RM)
BAKI
PINJAMAN
(RM)
NILAI
BERSIH
(RM)
NILAI
SEMASA
(RM)
BAKI
PINJAMAN
(RM)
NILAI
BERSIH
(RM)
a) AKAUN SEMASA

b) AKAUN SIMPANAN

c) LAIN-LAIN SIMPANAN -Tabung Haji

- Simpanan Premium

- Simpanan Tetap

-

d) SAHAM - ASN
- ASB
- ASM/ ASW2020/ ASD
- Lain-lain saham

-
e) LAIN – LAIN (Nyatakan)
JUMLAH A (a hingga e)
f) TANAH
Lokasi i _______________________
Lokasi ii _______________________
Lokasi iii _______________________
g) RUMAH
Lokasi i _______________________

Lokasi ii _______________________
JUMLAH B (f hingga g)
JUMLAH BESAR (A) + (B)


PENTING: Sertakan salinan dokumen untuk menyokong semua maklumat di atas.
T/t ringkas
- 6 -
4.KAJIAN PERNIAGAAN STESEN MINYAK

Berikan contoh penyata untung / (rugi) bagi sebuah stesen minyak yang anda ketahui (Nama dan lokasi stesen tidak perlu dinyatakan)

UNTUNG/RUGI
STESEN CONTOH YANG DIKAJI
ANGGARKAN PENYATA UNTUNG/ RUGI
YANG BAKAL ANDA PEROLEHI JIKA
ANDA SENDIRI YANG MENGENDALIKAN
PERNIAGAAN INI

Bahan
Kuantiti
Jualan
Sebulan
(LITER)
Nilai
Jualan
Sebulan
(RM)
Kos
Belian
Sebulan
(RM)
Jumlah
Untung
Kasar
(RM)
Kuantiti
Jualan
Sebulan
(LITER)
Nilai
Jualan
Sebulan
(RM)
Kos
Belian
Sebulan
(RM)
Jumlah
Untung
Kasar
(RM)
i.PENDAPATAN
(JUALAN MINYAK) - PRIMAX 3
- DIESEL
- NGV
JUALAN KEDAI MESRA (RM)
JUMLAH (A)

ii.PERBELANJAAN - GAJI/ UPAH
- UTILITI (ELEKTRIK & AIR)
- SUSUTNILAI
- LAIN-LAIN
JUMLAH (B)

iii. KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI (A TOLAK B)

a) Kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti bagi stesen yang dikaji
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
b) Bagaimanakah anda mencapai sasaran untung/rugi di atas, jika anda yang mengendalikan stesen yang dikaji?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
T/t ringkas
- 7 -
5. PENGAKUAN PEMOHON.

Dengan ini saya mengaku bahawa :-

i. Sumber kewangan yang diperlukan untuk perniagaan ini adalah milik persendirian dan pasangan suami/isteri saya
ii. Akan menjalankan perniagaan secara sepenuh masa sekiranya terpilih
iii. Saya adalah bukan:
a. Kakitangan PETRONAS/ Anak Syarikat PETRONAS Jika Ya sila nyatakan
b. Suami/Isteri kakitangan PETRONAS/ Anak Syarikat PETRONAS _____________________________________________
c. Ayah/Ibu/Mertua kepada kakitangan PETRONAS/ Anak Syarikat PETRONAS _____________________________________________
d. Anak kepada kakitangan PETRONAS/ Anak Syarikat PETRONAS _____________________________________________
iv. Kesemua maklumat yang saya berikan adalah benar

Saya juga mengesahkan bahawa:

i. Saya tidak pernah menghadapi sebarang tindakan undang-undang berhubung kedudukan hutang-piutang saya dan tidak pernah diisytiharkan sebagai
muflis
ii. Saya tidak pernah disabitkan oleh mahkamah atas kesalahan jenayah
iii. Saya tidak pernah diletak di bawah penguasaan polis atas apa-apa sebab
iv. Saya tidak pernah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri
v. Saya tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan, penagihan dan pengedaran dadah
vi. Saya sihat tubuh badan dan tidak menghidap sebarang penyakit kronik. (Tandakan sekiranya ada)
a) Sakit Jantung d) Buah Pinggang g) Cacat Anggota
b) Darah Tinggi e) Kanser/Barah h) Lain-lain (sila nyatakan)_________
c) Kencing Manis f) Sawan

vii. Saya tidak pernah menjadi Wakil Penjual kepada mana-mana syarikat minyak.
(Jika pernah, sila nyatakan syarikat berkenaan dan lokasi stesen: _____________________________________________)
viii. Keluarga terdekat saya yang berkerja dengan syarikat minyak pesaing-pesaing (jika ada) adalah:
Hubungan Syarikat Minyak Jawatan
a. _____________ ___________________________ ____________________
b. _____________ ___________________________ ____________________

Sekiranya saya terpilih sebagai Wakil Penjual, saya sedia maklum bahawa PETRONAS berhak membatalkan dan menamatkan perlantikan saya sekiranya
terdapat mana-mana keterangan yang saya berikan adalah tidak benar.

PEMOHON SAKSI
Tandatangan
Nama
Alamat
No Kad Pengenalan
Tarikh
T/t ringkas
- 8 -
Lekatkan
setem 20
sen di sini
KEPADA :
* Sila tulis nama dan alamat tuan J puan
Tuan f Puan

PERMOHONAN WAKIL PENJUAL STESEN PETRONAS.

Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan tuanfpuan telah diterima.

Kami mengucapkan terima kasih di atas minat tuanfpuan untuk berurusan
dengan PETRONAS.

Terima Kasih.
NO. S!R!

Borang Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan dokumen-dokumen berikut:o Kad pengenalan (depan/belakang) o Sijil-sijil akedemik. 4. Adalah warganegara Malaysia. Borang ini juga digunakan hanya untuk satu permohonan sahaja. . Bersedia mengendalikan stesen secara sepenuh masa atas dasar milik perseorangan. 3. PANDUAN MENGISI BORANG 1. Berkelulusan sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia atau yang setaraf dengannya. Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan. 3. pencapaian atau berkaitan dengannya.45 tahun pada tarikh pemohonan ditutup. Pemohon yang mengemukakan lebih dari satu Borang Permohonan tidak akan dilayan. 2. 6. Pemohon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Membuktikan dapat menyediakan modal pusingan sebanyak RM170.-2SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PEMOHON 1. 7. termasuk kelewatan perkhidmatan pos tidak akan dilayan. Kertas lain boleh digunakan sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi. o Bukti-bukti kewangan/ harta/ slip pendapatan bulanan.000. Borang Permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah sampai pada atau sebelum tarikh tutup permohonan kepada alamat seperti yang dinyatakan di dalam iklan. Hanya maklumat-maklumat yang diberikan di dalam Borang Permohonan ini sahaja akan digunakan untuk tujuan senarai pendek. 5. Sila tulis “Permohonan Stesen Minyak PETRONAS” di penjuru atas sebelah kiri sampul surat permohonan yang akan dihantar. 4. Anda dinasihatkan untuk membaca dengan teliti dan menjawab semua soalan dengan tepat dan ringkas. 5. 2. Borang hendaklah diisi dengan tulisan tangan pemohon sendiri. 8. Sebarang rayuan mengenai sebab-sebab kelewatan. Berumur di antara 25 .000. Setiap helaian Borang Permohonan ini perlu ditandatangani ringkas (“initial”) di dalam kotak yang disediakan di sebelah kanan di bahagian bawah borang. dalam bentuk aset cair (liquid asset) dan membuktikan mampu menyediakan cagaran/surat Jaminan Bank (dalam bentuk aset cair atau aset tetap) sebanyak RM100.

-31. MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON Nama Penuh (mengikut kad pengenalan): ___________________________________________________ Jantina: _______________ Tarikh Lahir: ________________________ Umur: _________________ Tempat Lahir: ______________________________________ Warganegara: _______________________ Bangsa: _____________________________ Agama: ______________________________ Pencapaian Akademik Tertinggi: _____________________________ No K/P:________________________________________ Bahasa Pertuturan: 1)__________________________ 2)____________________________ 3)_______________________________ Pengalaman bekerja atau penglibatan dalam bidang perniagaan: Jawatan Nama Majikan dan Lokasi Skop Bidang Pekerjaan Pendapatan Bulanan (RM) Dari – Hingga (Tahun) i) Pendapatan bersih bulanan yang diharapkan jika mengendalikan stesen minyak ______________________________ ii) Berikan pandangan umum anda berhubung dengan stesen minyak PETRONAS T/t ringkas .

sila nyatakan: Nama Stesen:________________ Lokasi: _______________ Hubungan: ____________ Syarikat Minyak:______________ 2. MAKLUMAT PASANGAN (SUAMI ATAU ISTERI – JIKA ADA) DAN ANAK BERUMUR 18 TAHUN KE ATAS No. Nama Hubungan Umur Pekerjaan (Jika ada) Pendapatan Bulanan (RM) T/t ringkas . sila nyatakan: Lokasi stesen:________________Peringkat pencapaian pemilihan:_______________ vi) Adakah anda sedang mengusahakan stesen minyak lain? Ya Tidak Jika ‘Ya’. sila nyatakan: Nama Stesen:_____________ Lokasi: _____________ Syarikat Minyak:____________ vii) Adakah ahli keluarga anda Wakil Penjual Stesen Minyak Syarikat lain? Ya Tidak Jika ‘Ya’. a) _____________________________________________ b) _____________________________________________ c) _____________________________________________ iv) Nyatakan minat peribadi anda (Kerja amal. Persatuan. Hobi dan lain-lain) a) _____________________________________________ b) _____________________________________________ c) _____________________________________________ v) Pernahkah anda memohon untuk menjadi Wakil Penjual Stesen PETRONAS sebelum ini? Ya Tidak Jika ‘Ya’.-4iii) Senaraikan perisian-perisian komputer (computer software) yang anda mahir.

T/t ringkas .ASM/ ASW2020/ ASD .ASN .Simpanan Premium . MAKLUMAT KEWANGAN / HARTA (Hanya yang didaftarkan di atas nama pemohon dan pasangan sahaja) PERKARA NILAI SEMASA (RM) PEMOHON BAKI PINJAMAN (RM) NILAI BERSIH (RM) PASANGAN (SUAMI / ISTERI) NILAI BAKI NILAI BERSIH PINJAMAN SEMASA (RM) (RM) (RM) a) AKAUN SEMASA b) AKAUN SIMPANAN c) LAIN-LAIN SIMPANAN -Tabung Haji .ASB .Lain-lain saham e) LAIN – LAIN (Nyatakan) JUMLAH A (a hingga e) f) TANAH Lokasi i _______________________ Lokasi ii _______________________ Lokasi iii _______________________ g) RUMAH Lokasi i _______________________ Lokasi ii _______________________ JUMLAH B (f hingga g) JUMLAH BESAR (A) + (B) PENTING: Sertakan salinan dokumen untuk menyokong semua maklumat di atas.Simpanan Tetap d) SAHAM .-53.

KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI (A TOLAK B) a) Kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti bagi stesen yang dikaji ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ b) Bagaimanakah anda mencapai sasaran untung/rugi di atas.PRIMAX 3 .NGV JUALAN KEDAI MESRA (RM) JUMLAH (A) ii.LAIN-LAIN JUMLAH (B) iii.-64.KAJIAN PERNIAGAAN STESEN MINYAK Berikan contoh penyata untung / (rugi) bagi sebuah stesen minyak yang anda ketahui (Nama dan lokasi stesen tidak perlu dinyatakan) UNTUNG/RUGI STESEN CONTOH YANG DIKAJI Kuantiti Jualan Sebulan (LITER) Nilai Jualan Sebulan (RM) Kos Belian Sebulan (RM) Jumlah Untung Kasar (RM) ANGGARKAN PENYATA UNTUNG/ RUGI YANG BAKAL ANDA PEROLEHI JIKA ANDA SENDIRI YANG MENGENDALIKAN PERNIAGAAN INI Kuantiti Jualan Sebulan (LITER) Nilai Jualan Sebulan (RM) Kos Belian Sebulan (RM) Jumlah Untung Kasar (RM) Bahan i.GAJI/ UPAH .SUSUTNILAI . jika anda yang mengendalikan stesen yang dikaji? ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ T/t ringkas .UTILITI (ELEKTRIK & AIR) .PENDAPATAN (JUALAN MINYAK) .PERBELANJAAN .DIESEL .

Dengan ini saya mengaku bahawa :i. Sumber kewangan yang diperlukan untuk perniagaan ini adalah milik persendirian dan pasangan suami/isteri saya ii. _____________ ___________________________ ____________________ Sekiranya saya terpilih sebagai Wakil Penjual. Keluarga terdekat saya yang berkerja dengan syarikat minyak pesaing-pesaing (jika ada) adalah: Syarikat Minyak Jawatan Hubungan a. Saya tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan. Kakitangan PETRONAS/ Anak Syarikat PETRONAS Jika Ya sila nyatakan b. Saya adalah bukan: a. _____________ ___________________________ ____________________ b. penagihan dan pengedaran dadah vi. sila nyatakan syarikat berkenaan dan lokasi stesen: _____________________________________________) viii. Kesemua maklumat yang saya berikan adalah benar Saya juga mengesahkan bahawa: Saya tidak pernah menghadapi sebarang tindakan undang-undang berhubung kedudukan hutang-piutang saya dan tidak pernah diisytiharkan sebagai muflis ii. Saya tidak pernah disabitkan oleh mahkamah atas kesalahan jenayah iii. PEMOHON Tandatangan Nama Alamat No Kad Pengenalan Tarikh SAKSI i. Saya sihat tubuh badan dan tidak menghidap sebarang penyakit kronik. (Jika pernah. Saya tidak pernah diletak di bawah penguasaan polis atas apa-apa sebab iv. Saya tidak pernah menjadi Wakil Penjual kepada mana-mana syarikat minyak. Anak kepada kakitangan PETRONAS/ Anak Syarikat PETRONAS _____________________________________________ iv. T/t ringkas . Saya tidak pernah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri v. Akan menjalankan perniagaan secara sepenuh masa sekiranya terpilih iii. Ayah/Ibu/Mertua kepada kakitangan PETRONAS/ Anak Syarikat PETRONAS _____________________________________________ d. Suami/Isteri kakitangan PETRONAS/ Anak Syarikat PETRONAS _____________________________________________ c. (Tandakan sekiranya ada) a) Sakit Jantung d) Buah Pinggang g) Cacat Anggota b) Darah Tinggi e) Kanser/Barah h) Lain-lain (sila nyatakan)_________ f) Sawan c) Kencing Manis vii. PENGAKUAN PEMOHON. saya sedia maklum bahawa PETRONAS berhak membatalkan dan menamatkan perlantikan saya sekiranya terdapat mana-mana keterangan yang saya berikan adalah tidak benar.-75.

-8- .

! ## ! " .