SK TAMAN TAWAU, PETI SURAT 62281, 91032, TAWAU.

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

ISU

MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80%

MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80%

STRATEGIK -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. -mengadakan gotongroyong

INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang

ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % MATLAMAT Meningkatkan tahap keselamatan sekolah STRATEGIK -Taklimat laluan keselamatan di dalam kawasan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. pejabat dan bilikbilik khas. Pelan laluan kecemasan tidak disediakan setiap kelas. Keseluruhan pelajar SK Menyediakan pelan Taman Tawau tidak laluan kecemasan mengetahui pelan laluan setiap bilik. kecemasan Memantapkan system keselamatan sekolah Peratus kecederaan pelajar menurun dari masa ke semasa .PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESELEMATAN INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESIHATAN ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan MATLAMAT Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan STRATEGIK -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan . -Bebas denggi.

5. Pengurusan kantin kurang memuaskan . Kekurangan dalam keceriaan kantin. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. INDIKATOR PENCAPAIAN Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran Memastikan menu Pelbagai menu dapat disediakan seperti disediakan menjelang yang dipaparkan. 4. MATLAMAT Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2012.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KANTIN ISU MASALAH 1. STRATEGIK Perkhidmatan berkualiti menjelang 2012. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. 2. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. 2013. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013.

SK TAMAN TAWAU. PETI SURAT 62281. TAWAU. 91032. PELAN TAKTIKAL UNIT 3K 2012 .

INTEGRITI kondusif dan SEKOLAH menarik. bersih.PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. kebersihan dan keceriaan tandas. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci Sepanjang tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 60% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat . Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak Tempoh November Kos/ Sumber -PIBG LPBT TOV Tahap keceriaan mencapai 80% ETR Tahap keceriaan mencapai 85% Indikator Pencapaian Peratus keceriaan sekolah tercapai 1 SEKOLAH DALAM TAMAN 2 Menjadikan kelas lebih PERTANDINGAN ceria. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Murid Sepanjang Tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat 3 TANDAS ANGKAT Meningkatkan imej.

Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -semua guru -semua murid Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik TOV Murid yang sihat seramai 78% ETR Tahap kesihatan murid mencapai 85% Indikator Pencapaian Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. 1 HIDUP SIHAT 2 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. .PELAN TAKTIKAL UNIT KESIHATAN 2012 Bil Program Objektif Mencapai tahap kesihatan 80%. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain.

PELAN TAKTIKAL UNIT KESELAMATAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid Sepanjang tahun -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat 3 Program Kecemasan Sekolah Meningkatkan -PK HEM Jan-Jul kesedaran -semua guru dan Jul-Okt murid tentang warga sekolah pelan sekolah RM 200 Unit keselamatan dan kecemasan Peratus murid yang mengetahui pelan keselamatan laluan kebakaran 80% Peratus murid mengetahui pelan laluan keselamatan kebakaran 100% Peratus murid yang tahu soal keselamatan dan pelan keselamatan . Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG TOV Tahap kesedaran murid mencapai 80% ETR Tahap kesedaran murid mencapai 90% Indikator Pencapaian Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah 1 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG 2 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas.

Kantin TOV -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun ETR -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c Indikator Pencapaian i/Perkhidmatan bermutu ii/ Pengusaha kantin 1 1.PELAN TAKTIKAL UNIT KANTIN 2012 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Nov Kos/ Sumber .cepat & perkhidmatan ii/ AJK kantin ceria) 2.Program Hidup Sihat 2 Meningkatkan i/ Pengusaha tahap Kantin kesihatan ii/Pihak sekolah Jan – Nov Kementerian -90% Kesihatan amalan hidup sihat dapat dicapai -100% i/Penyediaan pengusaha menu/makanan kantin dapat yang sihat menerapkan nilai 3C .Program Meningkatkan i/ Pengusaha K3C mutu kantin (cekap.

TAWAU. PETI SURAT 62281. 91032. PELAN OPERASI UNIT 3K 2012 .SK TAMAN TAWAU.

PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 1. Taklimat program 2. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. . PK HEM. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 4. Taklimat Guru Bessar 3. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Kos yang terhad GB. SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN NAMA PROJEK 1. Semua guru. November Kawasan sekolah GB. Pekerja Kontrak sekolah 1. PK HEM.

guru bertugas harian. menarik dan lebih kondusif. PK HEM. Sumber kewangan 3. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. Perbincangan guru kelas dengan murid tentang program 3.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 2. guru bertugas harian. 2. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas GB. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Vandalisme di dalam kelas. PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Guru Tingkatan. semua murid 1. AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. PK HEM. AJK 3K. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai PROSES KERJA 2. Guru kelas.

PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Guru bertugas harian. AJK Kebajikan. Sepanjang tahun Semua warga SMK Balai Ringin GB. semua kaki tangan sekolah. PK HEM. PK HEM. semua murid 1. guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. 2. Pelantikan penyelaras program. AJK 3K. TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. . Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. AJK 3K.NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 3.

2. -Pelantikan penyelaras program. PELAN OPERASI UNIT KESIHATAN NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. semua guru. -Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. semua murid. GB. Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. 2. Pelaksanaan aktiviti. -Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. 5. penceramah luar/ pegawai kesihatan 1. 3.2. Semua murid. GB. SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. PK HEM. PK HEM. Kenal pasti kumpulan sasaran.1 Pembahagian murid mengikut kelas. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. AJK 3K. Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . 4. Taklimat SAYA SIHAT -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. Sepanjang tahun.

Post-mortem program. b. c. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Mac dan Julai Semua warga SK Taman Tawau GB. Taklimat oleh Guru Besar. Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan GB. PK HEM. Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . 5. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. Semua guru. Pelaksanaan aktiviti. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. 4. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 6. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. a.NAMA PROJEK 2. Ibu bapa/ penjaga murid OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. 2.

GB.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang berjalan kaki dan basikal. PELAN OPERASI UNIT KESELAMATAN NAMA PROJEK 1. Pengawal keselamatan OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. Pelaksanaan program 3.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Januari-November Semua murid SK Taman Tawau GB. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Taklimat program Ucapan Guru Besar Ucapan PK HEM-penerangan program 2.3. 3. semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. PK HEM. PK HEM. AJK 3K.

GB. -penyediaan pelan kecemasan Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . -Guru kelas melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Pelaksanaan program -Taklimat program -Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. Ketua Panitia. -Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. -Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Guru Kelas. PK HEM. . Mesyuarat pembentukan AJK 3. Taklimat oleh Guru Besar. 2. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah.NAMA PROJEK 2. guru subjek 1. SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas Januari hingga November Semua murid SK Taman Tawau GB. PK HEM.

Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. K3C ( Kantin cekap.2 Penerangan tentang program 1. GB. Kesuntukan masa guru – guru 2. Program dijalankan sepanjang tahun 4. AJK kantin. cepat dan ceria ) Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Januari hingga November Pengusaha Kantin AJK kantin 1. Mesyuarat Program K3c 1. Kenalpasti kumpulan sasaran .3 Perlantikan Penyelarasan Program 2. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. HEM.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. pengawas sekolah Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan hasil penilaian. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .pengusaha dan pekerja kantin 3.1 Ucapan HEM 1. 1. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5.

AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. 2. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah 2. Taklimat PK HEM 1.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. 1.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap kesihatan Januari hingga November Program Hidup Sihat Pelajar dan guru-guru PK HEM. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun. Berdasarkan hasil penilaian.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang.AJK kantin 1. 3. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Taklimat kepada pengusaha kantin 2.

Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar. 3. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri. 2.AJK kantin dan Guru Besar 1.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali.PK HEM. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.

Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . 3. 2.PK HEM.Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali.AJK kantin dan Guru Besar 1. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.