SK TAMAN TAWAU, PETI SURAT 62281, 91032, TAWAU.

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

ISU

MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80%

MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80%

STRATEGIK -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. -mengadakan gotongroyong

INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang

ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % MATLAMAT Meningkatkan tahap keselamatan sekolah STRATEGIK -Taklimat laluan keselamatan di dalam kawasan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESELEMATAN INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Pelan laluan kecemasan tidak disediakan setiap kelas. Keseluruhan pelajar SK Menyediakan pelan Taman Tawau tidak laluan kecemasan mengetahui pelan laluan setiap bilik. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. kecemasan Memantapkan system keselamatan sekolah Peratus kecederaan pelajar menurun dari masa ke semasa . pejabat dan bilikbilik khas.

INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan . -Bebas denggi.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESIHATAN ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan MATLAMAT Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan STRATEGIK -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. INDIKATOR PENCAPAIAN Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran Memastikan menu Pelbagai menu dapat disediakan seperti disediakan menjelang yang dipaparkan. 4. Pengurusan kantin kurang memuaskan . Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. 2. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KANTIN ISU MASALAH 1. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. Kekurangan dalam keceriaan kantin. MATLAMAT Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2012. 2013. STRATEGIK Perkhidmatan berkualiti menjelang 2012. 5. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap.

91032. PETI SURAT 62281. PELAN TAKTIKAL UNIT 3K 2012 .SK TAMAN TAWAU. TAWAU.

kebersihan dan keceriaan tandas. INTEGRITI kondusif dan SEKOLAH menarik. bersih. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Murid Sepanjang Tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat 3 TANDAS ANGKAT Meningkatkan imej. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci Sepanjang tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 60% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat .PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak Tempoh November Kos/ Sumber -PIBG LPBT TOV Tahap keceriaan mencapai 80% ETR Tahap keceriaan mencapai 85% Indikator Pencapaian Peratus keceriaan sekolah tercapai 1 SEKOLAH DALAM TAMAN 2 Menjadikan kelas lebih PERTANDINGAN ceria.

Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -semua guru -semua murid Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik TOV Murid yang sihat seramai 78% ETR Tahap kesihatan murid mencapai 85% Indikator Pencapaian Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain. .PELAN TAKTIKAL UNIT KESIHATAN 2012 Bil Program Objektif Mencapai tahap kesihatan 80%. 1 HIDUP SIHAT 2 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

-Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid Sepanjang tahun -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat 3 Program Kecemasan Sekolah Meningkatkan -PK HEM Jan-Jul kesedaran -semua guru dan Jul-Okt murid tentang warga sekolah pelan sekolah RM 200 Unit keselamatan dan kecemasan Peratus murid yang mengetahui pelan keselamatan laluan kebakaran 80% Peratus murid mengetahui pelan laluan keselamatan kebakaran 100% Peratus murid yang tahu soal keselamatan dan pelan keselamatan . Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG TOV Tahap kesedaran murid mencapai 80% ETR Tahap kesedaran murid mencapai 90% Indikator Pencapaian Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah 1 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG 2 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas.PELAN TAKTIKAL UNIT KESELAMATAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.

Program Hidup Sihat 2 Meningkatkan i/ Pengusaha tahap Kantin kesihatan ii/Pihak sekolah Jan – Nov Kementerian -90% Kesihatan amalan hidup sihat dapat dicapai -100% i/Penyediaan pengusaha menu/makanan kantin dapat yang sihat menerapkan nilai 3C .Program Meningkatkan i/ Pengusaha K3C mutu kantin (cekap.PELAN TAKTIKAL UNIT KANTIN 2012 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Nov Kos/ Sumber .Kantin TOV -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun ETR -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c Indikator Pencapaian i/Perkhidmatan bermutu ii/ Pengusaha kantin 1 1.cepat & perkhidmatan ii/ AJK kantin ceria) 2.

PETI SURAT 62281.SK TAMAN TAWAU. PELAN OPERASI UNIT 3K 2012 . TAWAU. 91032.

-menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. . PK HEM. Taklimat program 2. November Kawasan sekolah GB. SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 4. PK HEM. PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN NAMA PROJEK 1. Taklimat Guru Bessar 3. AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. Semua guru.PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 1. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Kos yang terhad GB. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. Pekerja Kontrak sekolah 1.

Perbincangan guru kelas dengan murid tentang program 3. PK HEM. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. guru bertugas harian. menarik dan lebih kondusif. guru bertugas harian. Guru kelas. AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. semua murid 1. AJK 3K. PK HEM. Guru Tingkatan.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 2. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas GB. PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai PROSES KERJA 2. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. Vandalisme di dalam kelas. Sumber kewangan 3. 2. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1.

2. Guru bertugas harian. semua murid 1. semua kaki tangan sekolah. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. PK HEM. Sepanjang tahun Semua warga SMK Balai Ringin GB. Pelantikan penyelaras program. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. AJK Kebajikan.NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 3. PK HEM. guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. AJK 3K. . Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. AJK 3K.

2. semua guru. 3. Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. 5. PK HEM. SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. semua murid. PK HEM. 2. Pelaksanaan aktiviti. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .1 Pembahagian murid mengikut kelas. -Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. Kenal pasti kumpulan sasaran. -Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. -Pelantikan penyelaras program. GB. Semua murid. PELAN OPERASI UNIT KESIHATAN NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. GB. Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. 4. penceramah luar/ pegawai kesihatan 1.2. Taklimat SAYA SIHAT -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. Sepanjang tahun. AJK 3K.

agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. Pelaksanaan aktiviti. Taklimat oleh Guru Besar. Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan GB. 2. a.NAMA PROJEK 2. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). b. GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. 4. Semua guru. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Ibu bapa/ penjaga murid OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. PK HEM. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 6. Post-mortem program. 5. c. Mac dan Julai Semua warga SK Taman Tawau GB.

Pengawal keselamatan OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. Taklimat program Ucapan Guru Besar Ucapan PK HEM-penerangan program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. AJK 3K. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang berjalan kaki dan basikal. 3. GB. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . PK HEM.3. PK HEM. Januari-November Semua murid SK Taman Tawau GB. Pelaksanaan program 3. PELAN OPERASI UNIT KESELAMATAN NAMA PROJEK 1.

Guru Kelas. -penyediaan pelan kecemasan Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas Januari hingga November Semua murid SK Taman Tawau GB. 2. Taklimat oleh Guru Besar. OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Pelaksanaan program -Taklimat program -Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. PK HEM. guru subjek 1. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Mesyuarat pembentukan AJK 3. -Guru kelas melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. PK HEM. Ketua Panitia. -Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. -Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. GB. Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. .NAMA PROJEK 2.

HEM. cepat dan ceria ) Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Januari hingga November Pengusaha Kantin AJK kantin 1. pengawas sekolah Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan hasil penilaian.1 Ucapan HEM 1. Kenalpasti kumpulan sasaran . Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. AJK kantin. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Mesyuarat Program K3c 1. Program dijalankan sepanjang tahun 4.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. GB. Kesuntukan masa guru – guru 2.2 Penerangan tentang program 1. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2. K3C ( Kantin cekap. 1. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program.pengusaha dan pekerja kantin 3.

Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. 1. 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. Taklimat kepada pengusaha kantin 2. 3.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap kesihatan Januari hingga November Program Hidup Sihat Pelajar dan guru-guru PK HEM. Taklimat PK HEM 1.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat.AJK kantin 1.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah 2. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Berdasarkan hasil penilaian.

PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM. 3.AJK kantin dan Guru Besar 1. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali. 2. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.PK HEM.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.

kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.PK HEM.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. 2.Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian.AJK kantin dan Guru Besar 1. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM. 3. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful