SK TAMAN TAWAU, PETI SURAT 62281, 91032, TAWAU.

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

ISU

MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80%

MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80%

STRATEGIK -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. -mengadakan gotongroyong

INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang

Pelan laluan kecemasan tidak disediakan setiap kelas. Keseluruhan pelajar SK Menyediakan pelan Taman Tawau tidak laluan kecemasan mengetahui pelan laluan setiap bilik. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % MATLAMAT Meningkatkan tahap keselamatan sekolah STRATEGIK -Taklimat laluan keselamatan di dalam kawasan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESELEMATAN INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. pejabat dan bilikbilik khas. kecemasan Memantapkan system keselamatan sekolah Peratus kecederaan pelajar menurun dari masa ke semasa .

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESIHATAN ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan MATLAMAT Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan STRATEGIK -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. -Bebas denggi. INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan .

Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. STRATEGIK Perkhidmatan berkualiti menjelang 2012. 5. 4. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. 2013. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Kekurangan dalam keceriaan kantin.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KANTIN ISU MASALAH 1. Pengurusan kantin kurang memuaskan . MATLAMAT Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2012. INDIKATOR PENCAPAIAN Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran Memastikan menu Pelbagai menu dapat disediakan seperti disediakan menjelang yang dipaparkan. 2.

PELAN TAKTIKAL UNIT 3K 2012 . PETI SURAT 62281.SK TAMAN TAWAU. 91032. TAWAU.

-Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci Sepanjang tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 60% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat . kebersihan dan keceriaan tandas. INTEGRITI kondusif dan SEKOLAH menarik.PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Murid Sepanjang Tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat 3 TANDAS ANGKAT Meningkatkan imej. Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak Tempoh November Kos/ Sumber -PIBG LPBT TOV Tahap keceriaan mencapai 80% ETR Tahap keceriaan mencapai 85% Indikator Pencapaian Peratus keceriaan sekolah tercapai 1 SEKOLAH DALAM TAMAN 2 Menjadikan kelas lebih PERTANDINGAN ceria. bersih.

1 HIDUP SIHAT 2 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.PELAN TAKTIKAL UNIT KESIHATAN 2012 Bil Program Objektif Mencapai tahap kesihatan 80%. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain. . Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -semua guru -semua murid Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik TOV Murid yang sihat seramai 78% ETR Tahap kesihatan murid mencapai 85% Indikator Pencapaian Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

PELAN TAKTIKAL UNIT KESELAMATAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG TOV Tahap kesedaran murid mencapai 80% ETR Tahap kesedaran murid mencapai 90% Indikator Pencapaian Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah 1 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG 2 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas. -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid Sepanjang tahun -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat 3 Program Kecemasan Sekolah Meningkatkan -PK HEM Jan-Jul kesedaran -semua guru dan Jul-Okt murid tentang warga sekolah pelan sekolah RM 200 Unit keselamatan dan kecemasan Peratus murid yang mengetahui pelan keselamatan laluan kebakaran 80% Peratus murid mengetahui pelan laluan keselamatan kebakaran 100% Peratus murid yang tahu soal keselamatan dan pelan keselamatan .

PELAN TAKTIKAL UNIT KANTIN 2012 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Nov Kos/ Sumber .Kantin TOV -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun ETR -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c Indikator Pencapaian i/Perkhidmatan bermutu ii/ Pengusaha kantin 1 1.Program Hidup Sihat 2 Meningkatkan i/ Pengusaha tahap Kantin kesihatan ii/Pihak sekolah Jan – Nov Kementerian -90% Kesihatan amalan hidup sihat dapat dicapai -100% i/Penyediaan pengusaha menu/makanan kantin dapat yang sihat menerapkan nilai 3C .cepat & perkhidmatan ii/ AJK kantin ceria) 2.Program Meningkatkan i/ Pengusaha K3C mutu kantin (cekap.

PELAN OPERASI UNIT 3K 2012 . 91032. PETI SURAT 62281.SK TAMAN TAWAU. TAWAU.

Taklimat program 2. AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. PK HEM. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. PK HEM. November Kawasan sekolah GB. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Kos yang terhad GB. PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN NAMA PROJEK 1. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. -aktiviti penanaman pokok dijalankan.PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 1. Pekerja Kontrak sekolah 1. Semua guru. SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 4. . Taklimat Guru Bessar 3.

AJK 3K. AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Guru kelas. PK HEM. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai PROSES KERJA 2. Sumber kewangan 3. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. 2. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. PK HEM.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 2. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. Guru Tingkatan. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas GB. guru bertugas harian. Vandalisme di dalam kelas. PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . guru bertugas harian. semua murid 1. Perbincangan guru kelas dengan murid tentang program 3. menarik dan lebih kondusif.

PK HEM. semua kaki tangan sekolah. AJK 3K. guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. PK HEM. TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. 2. Guru bertugas harian. Sepanjang tahun Semua warga SMK Balai Ringin GB. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan.NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 3. semua murid 1. AJK Kebajikan. . Pelantikan penyelaras program. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. AJK 3K. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas.

5. 2. PK HEM. SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. semua guru. -Pelantikan penyelaras program. Semua murid. penceramah luar/ pegawai kesihatan 1.2. PELAN OPERASI UNIT KESIHATAN NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. semua murid. Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Sepanjang tahun. -Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. -Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. 4. Pelaksanaan aktiviti. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. Kenal pasti kumpulan sasaran. AJK 3K. 3. PK HEM.1 Pembahagian murid mengikut kelas. GB. Taklimat SAYA SIHAT -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. 2. GB. Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .

Taklimat oleh Guru Besar. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Ibu bapa/ penjaga murid OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. a. 4. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 6. Semua guru. 5. 2. GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan GB. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). c. PK HEM. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut.NAMA PROJEK 2. Post-mortem program. Pelaksanaan aktiviti. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. b. Mac dan Julai Semua warga SK Taman Tawau GB. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan.

AJK 3K.3.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang berjalan kaki dan basikal. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. Pelaksanaan program 3. Pengawal keselamatan OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. GB. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. PK HEM.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. PK HEM. Januari-November Semua murid SK Taman Tawau GB. Taklimat program Ucapan Guru Besar Ucapan PK HEM-penerangan program 2. 3. PELAN OPERASI UNIT KESELAMATAN NAMA PROJEK 1. SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.

Taklimat oleh Guru Besar. -Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik.NAMA PROJEK 2. -penyediaan pelan kecemasan Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. . Ketua Panitia. OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . PK HEM. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. -Guru kelas melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Mesyuarat pembentukan AJK 3. Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. Guru Kelas. GB. guru subjek 1. Pelaksanaan program -Taklimat program -Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. PK HEM. SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas Januari hingga November Semua murid SK Taman Tawau GB. -Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. 2. Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah.

AJK kantin. pengawas sekolah Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan hasil penilaian.pengusaha dan pekerja kantin 3. Mesyuarat Program K3c 1. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Kenalpasti kumpulan sasaran . AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. K3C ( Kantin cekap. HEM. Program dijalankan sepanjang tahun 4.2 Penerangan tentang program 1.1 Ucapan HEM 1. cepat dan ceria ) Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Januari hingga November Pengusaha Kantin AJK kantin 1.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. 1. Kesuntukan masa guru – guru 2. GB. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5.

penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Taklimat kepada pengusaha kantin 2. Taklimat PK HEM 1.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun. AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. 1. 3. 2.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap kesihatan Januari hingga November Program Hidup Sihat Pelajar dan guru-guru PK HEM. Berdasarkan hasil penilaian.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .AJK kantin 1.

AJK kantin dan Guru Besar 1.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. 3. 2.Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.PK HEM. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.

3. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM.Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. 2. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.PK HEM.AJK kantin dan Guru Besar 1. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful