SK TAMAN TAWAU, PETI SURAT 62281, 91032, TAWAU.

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

ISU

MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80%

MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80%

STRATEGIK -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. -mengadakan gotongroyong

INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang

kecemasan Memantapkan system keselamatan sekolah Peratus kecederaan pelajar menurun dari masa ke semasa . ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % MATLAMAT Meningkatkan tahap keselamatan sekolah STRATEGIK -Taklimat laluan keselamatan di dalam kawasan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. Pelan laluan kecemasan tidak disediakan setiap kelas.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESELEMATAN INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. pejabat dan bilikbilik khas. Keseluruhan pelajar SK Menyediakan pelan Taman Tawau tidak laluan kecemasan mengetahui pelan laluan setiap bilik.

INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan . -Bebas denggi.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESIHATAN ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan MATLAMAT Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan STRATEGIK -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

Kekurangan dalam keceriaan kantin. MATLAMAT Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2012. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. 2013. 2. STRATEGIK Perkhidmatan berkualiti menjelang 2012. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. 4. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. 5. INDIKATOR PENCAPAIAN Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran Memastikan menu Pelbagai menu dapat disediakan seperti disediakan menjelang yang dipaparkan. Pengurusan kantin kurang memuaskan .PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KANTIN ISU MASALAH 1. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3.

PELAN TAKTIKAL UNIT 3K 2012 . PETI SURAT 62281. 91032. TAWAU.SK TAMAN TAWAU.

bersih. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci Sepanjang tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 60% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat . -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Murid Sepanjang Tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat 3 TANDAS ANGKAT Meningkatkan imej. Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak Tempoh November Kos/ Sumber -PIBG LPBT TOV Tahap keceriaan mencapai 80% ETR Tahap keceriaan mencapai 85% Indikator Pencapaian Peratus keceriaan sekolah tercapai 1 SEKOLAH DALAM TAMAN 2 Menjadikan kelas lebih PERTANDINGAN ceria. INTEGRITI kondusif dan SEKOLAH menarik.PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. kebersihan dan keceriaan tandas.

PELAN TAKTIKAL UNIT KESIHATAN 2012 Bil Program Objektif Mencapai tahap kesihatan 80%. 1 HIDUP SIHAT 2 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -semua guru -semua murid Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik TOV Murid yang sihat seramai 78% ETR Tahap kesihatan murid mencapai 85% Indikator Pencapaian Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. . -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain.

Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG TOV Tahap kesedaran murid mencapai 80% ETR Tahap kesedaran murid mencapai 90% Indikator Pencapaian Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah 1 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG 2 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas. -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid Sepanjang tahun -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat 3 Program Kecemasan Sekolah Meningkatkan -PK HEM Jan-Jul kesedaran -semua guru dan Jul-Okt murid tentang warga sekolah pelan sekolah RM 200 Unit keselamatan dan kecemasan Peratus murid yang mengetahui pelan keselamatan laluan kebakaran 80% Peratus murid mengetahui pelan laluan keselamatan kebakaran 100% Peratus murid yang tahu soal keselamatan dan pelan keselamatan .PELAN TAKTIKAL UNIT KESELAMATAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.

cepat & perkhidmatan ii/ AJK kantin ceria) 2.Program Meningkatkan i/ Pengusaha K3C mutu kantin (cekap.Kantin TOV -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun ETR -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c Indikator Pencapaian i/Perkhidmatan bermutu ii/ Pengusaha kantin 1 1.Program Hidup Sihat 2 Meningkatkan i/ Pengusaha tahap Kantin kesihatan ii/Pihak sekolah Jan – Nov Kementerian -90% Kesihatan amalan hidup sihat dapat dicapai -100% i/Penyediaan pengusaha menu/makanan kantin dapat yang sihat menerapkan nilai 3C .PELAN TAKTIKAL UNIT KANTIN 2012 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Nov Kos/ Sumber .

SK TAMAN TAWAU. PETI SURAT 62281. PELAN OPERASI UNIT 3K 2012 . TAWAU. 91032.

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN NAMA PROJEK 1. . Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. Pekerja Kontrak sekolah 1. PK HEM. Taklimat program 2. AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. Taklimat Guru Bessar 3. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 4. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. November Kawasan sekolah GB. Semua guru. SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 1. PK HEM. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Kos yang terhad GB.

menarik dan lebih kondusif. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. Guru Tingkatan. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai PROSES KERJA 2. Perbincangan guru kelas dengan murid tentang program 3. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Sepanjang tahun Semua murid/ kelas GB.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 2. Sumber kewangan 3. semua murid 1. 2. AJK 3K. Guru kelas. guru bertugas harian. PK HEM.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. PK HEM. guru bertugas harian. AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Vandalisme di dalam kelas.

AJK 3K. semua kaki tangan sekolah. Pelantikan penyelaras program. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. AJK Kebajikan. 2. PK HEM. TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. . Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. PK HEM. guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. Guru bertugas harian. semua murid 1. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. AJK 3K. Sepanjang tahun Semua warga SMK Balai Ringin GB.NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 3.

Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. PK HEM. -Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. PELAN OPERASI UNIT KESIHATAN NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. GB. penceramah luar/ pegawai kesihatan 1. 4. Semua murid. SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. -Pelantikan penyelaras program. Sepanjang tahun. 5.1 Pembahagian murid mengikut kelas. semua guru. Kenal pasti kumpulan sasaran. 2. GB. -Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. Pelaksanaan aktiviti. 3.2. 2. AJK 3K. Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . semua murid. PK HEM. Taklimat SAYA SIHAT -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan.

Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan GB. Post-mortem program. 4. Pelaksanaan aktiviti. PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Mac dan Julai Semua warga SK Taman Tawau GB. Semua guru. PK HEM. Ibu bapa/ penjaga murid OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. c. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. a.NAMA PROJEK 2. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. b. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. 5. 2. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 6. Taklimat oleh Guru Besar.

3. AJK 3K. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. Taklimat program Ucapan Guru Besar Ucapan PK HEM-penerangan program 2.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Pengawal keselamatan OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1.3. Januari-November Semua murid SK Taman Tawau GB. semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang berjalan kaki dan basikal. GB. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . PK HEM. PK HEM. Pelaksanaan program 3. PELAN OPERASI UNIT KESELAMATAN NAMA PROJEK 1.

-Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. 2. Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. -Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Pelaksanaan program -Taklimat program -Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas Januari hingga November Semua murid SK Taman Tawau GB. GB. . Taklimat oleh Guru Besar. Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. Mesyuarat pembentukan AJK 3. OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .NAMA PROJEK 2. -Guru kelas melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Ketua Panitia. -penyediaan pelan kecemasan Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Guru Kelas. PK HEM. guru subjek 1. PK HEM.

AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. Kesuntukan masa guru – guru 2.1 Ucapan HEM 1. Mesyuarat Program K3c 1. AJK kantin. Kenalpasti kumpulan sasaran . cepat dan ceria ) Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Januari hingga November Pengusaha Kantin AJK kantin 1.pengusaha dan pekerja kantin 3. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Program dijalankan sepanjang tahun 4.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. 1. K3C ( Kantin cekap. HEM. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan.2 Penerangan tentang program 1. GB. pengawas sekolah Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan hasil penilaian.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .

Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah 2. Berdasarkan hasil penilaian. 3. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap kesihatan Januari hingga November Program Hidup Sihat Pelajar dan guru-guru PK HEM.AJK kantin 1. 1. Taklimat kepada pengusaha kantin 2. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. Taklimat PK HEM 1.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. 2.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat.

Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar.AJK kantin dan Guru Besar 1. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program.PK HEM. 2. 3.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.

penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program.AJK kantin dan Guru Besar 1.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM.Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar. 3. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.PK HEM. 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.