SK TAMAN TAWAU, PETI SURAT 62281, 91032, TAWAU.

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

ISU

MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80%

MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80%

STRATEGIK -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. -mengadakan gotongroyong

INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang

pejabat dan bilikbilik khas. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESELEMATAN INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. kecemasan Memantapkan system keselamatan sekolah Peratus kecederaan pelajar menurun dari masa ke semasa . Keseluruhan pelajar SK Menyediakan pelan Taman Tawau tidak laluan kecemasan mengetahui pelan laluan setiap bilik. ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % MATLAMAT Meningkatkan tahap keselamatan sekolah STRATEGIK -Taklimat laluan keselamatan di dalam kawasan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. Pelan laluan kecemasan tidak disediakan setiap kelas.

-Bebas denggi.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESIHATAN ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan MATLAMAT Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan STRATEGIK -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan .

STRATEGIK Perkhidmatan berkualiti menjelang 2012. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. 4. Pengurusan kantin kurang memuaskan . 5. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. 2. Kekurangan dalam keceriaan kantin.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KANTIN ISU MASALAH 1. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. MATLAMAT Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2012. INDIKATOR PENCAPAIAN Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran Memastikan menu Pelbagai menu dapat disediakan seperti disediakan menjelang yang dipaparkan. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. 2013.

91032. PETI SURAT 62281. TAWAU. PELAN TAKTIKAL UNIT 3K 2012 .SK TAMAN TAWAU.

-Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci Sepanjang tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 60% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat . INTEGRITI kondusif dan SEKOLAH menarik.PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. kebersihan dan keceriaan tandas. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Murid Sepanjang Tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat 3 TANDAS ANGKAT Meningkatkan imej. Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak Tempoh November Kos/ Sumber -PIBG LPBT TOV Tahap keceriaan mencapai 80% ETR Tahap keceriaan mencapai 85% Indikator Pencapaian Peratus keceriaan sekolah tercapai 1 SEKOLAH DALAM TAMAN 2 Menjadikan kelas lebih PERTANDINGAN ceria. bersih.

1 HIDUP SIHAT 2 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.PELAN TAKTIKAL UNIT KESIHATAN 2012 Bil Program Objektif Mencapai tahap kesihatan 80%. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain. . Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -semua guru -semua murid Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik TOV Murid yang sihat seramai 78% ETR Tahap kesihatan murid mencapai 85% Indikator Pencapaian Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

-Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid Sepanjang tahun -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat 3 Program Kecemasan Sekolah Meningkatkan -PK HEM Jan-Jul kesedaran -semua guru dan Jul-Okt murid tentang warga sekolah pelan sekolah RM 200 Unit keselamatan dan kecemasan Peratus murid yang mengetahui pelan keselamatan laluan kebakaran 80% Peratus murid mengetahui pelan laluan keselamatan kebakaran 100% Peratus murid yang tahu soal keselamatan dan pelan keselamatan . Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG TOV Tahap kesedaran murid mencapai 80% ETR Tahap kesedaran murid mencapai 90% Indikator Pencapaian Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah 1 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG 2 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas.PELAN TAKTIKAL UNIT KESELAMATAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.

Program Meningkatkan i/ Pengusaha K3C mutu kantin (cekap.cepat & perkhidmatan ii/ AJK kantin ceria) 2.Program Hidup Sihat 2 Meningkatkan i/ Pengusaha tahap Kantin kesihatan ii/Pihak sekolah Jan – Nov Kementerian -90% Kesihatan amalan hidup sihat dapat dicapai -100% i/Penyediaan pengusaha menu/makanan kantin dapat yang sihat menerapkan nilai 3C .Kantin TOV -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun ETR -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c Indikator Pencapaian i/Perkhidmatan bermutu ii/ Pengusaha kantin 1 1.PELAN TAKTIKAL UNIT KANTIN 2012 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Nov Kos/ Sumber .

PELAN OPERASI UNIT 3K 2012 . PETI SURAT 62281. TAWAU.SK TAMAN TAWAU. 91032.

Pekerja Kontrak sekolah 1. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 4. Taklimat program 2. PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN NAMA PROJEK 1. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. PK HEM. Taklimat Guru Bessar 3. PK HEM. November Kawasan sekolah GB. . Semua guru. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Kos yang terhad GB. SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah.PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 1. -aktiviti penanaman pokok dijalankan.

2. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas GB. PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 2. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai PROSES KERJA 2. guru bertugas harian. semua murid 1. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. PK HEM. guru bertugas harian. Perbincangan guru kelas dengan murid tentang program 3. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. menarik dan lebih kondusif. Guru Tingkatan. PK HEM. Guru kelas. AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. Vandalisme di dalam kelas. Sumber kewangan 3. AJK 3K.

Guru bertugas harian. AJK 3K. Pelantikan penyelaras program. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Sepanjang tahun Semua warga SMK Balai Ringin GB. 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. AJK Kebajikan. semua murid 1. semua kaki tangan sekolah. . TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. PK HEM.NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 3. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. AJK 3K. PK HEM. guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan.

Sepanjang tahun. 3.1 Pembahagian murid mengikut kelas. PELAN OPERASI UNIT KESIHATAN NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. 2. Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. semua guru. Taklimat SAYA SIHAT -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. AJK 3K. -Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. -Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. Kenal pasti kumpulan sasaran. Pelaksanaan aktiviti.2. 5. GB. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. GB. -Pelantikan penyelaras program. Semua murid. semua murid. penceramah luar/ pegawai kesihatan 1. PK HEM. Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. 2. 4. PK HEM. Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .

2. Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Mac dan Julai Semua warga SK Taman Tawau GB. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. Post-mortem program. Semua guru. GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. b. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 6. Taklimat oleh Guru Besar. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. 4. 5. PK HEM. Pelaksanaan aktiviti. Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan GB. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. a. c. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. Ibu bapa/ penjaga murid OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut.NAMA PROJEK 2.

Taklimat program Ucapan Guru Besar Ucapan PK HEM-penerangan program 2. Pelaksanaan program 3. 3.3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Januari-November Semua murid SK Taman Tawau GB. AJK 3K. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Pengawal keselamatan OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. PK HEM.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang berjalan kaki dan basikal. semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. PELAN OPERASI UNIT KESELAMATAN NAMA PROJEK 1. GB. PK HEM. SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.

-Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. 2. SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas Januari hingga November Semua murid SK Taman Tawau GB. guru subjek 1. Mesyuarat pembentukan AJK 3. Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. Pelaksanaan program -Taklimat program -Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. Guru Kelas.NAMA PROJEK 2. Taklimat oleh Guru Besar. PK HEM. . Ketua Panitia. OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . -Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. GB. -Guru kelas melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. -penyediaan pelan kecemasan Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. PK HEM.

pengusaha dan pekerja kantin 3. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5.1 Ucapan HEM 1. AJK kantin. Program dijalankan sepanjang tahun 4. Kesuntukan masa guru – guru 2. cepat dan ceria ) Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Januari hingga November Pengusaha Kantin AJK kantin 1. K3C ( Kantin cekap. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. HEM. 1.2 Penerangan tentang program 1. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2. Kenalpasti kumpulan sasaran . AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. pengawas sekolah Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan hasil penilaian. Mesyuarat Program K3c 1. GB.

penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap kesihatan Januari hingga November Program Hidup Sihat Pelajar dan guru-guru PK HEM.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. Taklimat kepada pengusaha kantin 2.AJK kantin 1. Taklimat PK HEM 1.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah 2.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. 3. Berdasarkan hasil penilaian. 2. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. 1.

3. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar.PK HEM. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian.AJK kantin dan Guru Besar 1.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali. 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .

Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM.PK HEM. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali. 3. 2. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar.AJK kantin dan Guru Besar 1.Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful