SK TAMAN TAWAU, PETI SURAT 62281, 91032, TAWAU.

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

ISU

MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80%

MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80%

STRATEGIK -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. -mengadakan gotongroyong

INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang

Keseluruhan pelajar SK Menyediakan pelan Taman Tawau tidak laluan kecemasan mengetahui pelan laluan setiap bilik. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. kecemasan Memantapkan system keselamatan sekolah Peratus kecederaan pelajar menurun dari masa ke semasa .PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESELEMATAN INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Pelan laluan kecemasan tidak disediakan setiap kelas. ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % MATLAMAT Meningkatkan tahap keselamatan sekolah STRATEGIK -Taklimat laluan keselamatan di dalam kawasan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. pejabat dan bilikbilik khas.

INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan .PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESIHATAN ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan MATLAMAT Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan STRATEGIK -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. -Bebas denggi.

STRATEGIK Perkhidmatan berkualiti menjelang 2012. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KANTIN ISU MASALAH 1. MATLAMAT Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2012. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. 2013. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. INDIKATOR PENCAPAIAN Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran Memastikan menu Pelbagai menu dapat disediakan seperti disediakan menjelang yang dipaparkan. Pengurusan kantin kurang memuaskan . 2. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. 5. 4. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. Kekurangan dalam keceriaan kantin. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3.

SK TAMAN TAWAU. TAWAU. PELAN TAKTIKAL UNIT 3K 2012 . PETI SURAT 62281. 91032.

-Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Murid Sepanjang Tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat 3 TANDAS ANGKAT Meningkatkan imej. INTEGRITI kondusif dan SEKOLAH menarik. bersih. Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak Tempoh November Kos/ Sumber -PIBG LPBT TOV Tahap keceriaan mencapai 80% ETR Tahap keceriaan mencapai 85% Indikator Pencapaian Peratus keceriaan sekolah tercapai 1 SEKOLAH DALAM TAMAN 2 Menjadikan kelas lebih PERTANDINGAN ceria. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci Sepanjang tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 60% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat .PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. kebersihan dan keceriaan tandas.

Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -semua guru -semua murid Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik TOV Murid yang sihat seramai 78% ETR Tahap kesihatan murid mencapai 85% Indikator Pencapaian Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. 1 HIDUP SIHAT 2 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. . -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain.PELAN TAKTIKAL UNIT KESIHATAN 2012 Bil Program Objektif Mencapai tahap kesihatan 80%.

Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG TOV Tahap kesedaran murid mencapai 80% ETR Tahap kesedaran murid mencapai 90% Indikator Pencapaian Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah 1 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG 2 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas.PELAN TAKTIKAL UNIT KESELAMATAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid Sepanjang tahun -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat 3 Program Kecemasan Sekolah Meningkatkan -PK HEM Jan-Jul kesedaran -semua guru dan Jul-Okt murid tentang warga sekolah pelan sekolah RM 200 Unit keselamatan dan kecemasan Peratus murid yang mengetahui pelan keselamatan laluan kebakaran 80% Peratus murid mengetahui pelan laluan keselamatan kebakaran 100% Peratus murid yang tahu soal keselamatan dan pelan keselamatan .

PELAN TAKTIKAL UNIT KANTIN 2012 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Nov Kos/ Sumber .cepat & perkhidmatan ii/ AJK kantin ceria) 2.Program Hidup Sihat 2 Meningkatkan i/ Pengusaha tahap Kantin kesihatan ii/Pihak sekolah Jan – Nov Kementerian -90% Kesihatan amalan hidup sihat dapat dicapai -100% i/Penyediaan pengusaha menu/makanan kantin dapat yang sihat menerapkan nilai 3C .Kantin TOV -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun ETR -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c Indikator Pencapaian i/Perkhidmatan bermutu ii/ Pengusaha kantin 1 1.Program Meningkatkan i/ Pengusaha K3C mutu kantin (cekap.

SK TAMAN TAWAU. 91032. TAWAU. PETI SURAT 62281. PELAN OPERASI UNIT 3K 2012 .

. Taklimat Guru Bessar 3. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Kos yang terhad GB. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. PK HEM. PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN NAMA PROJEK 1. Semua guru. SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. PK HEM. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 4. November Kawasan sekolah GB. Taklimat program 2.PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 1. Pekerja Kontrak sekolah 1. AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah.

semua murid 1. Guru Tingkatan.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 2. Guru kelas. Perbincangan guru kelas dengan murid tentang program 3. guru bertugas harian. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai PROSES KERJA 2. AJK 3K. Sumber kewangan 3. menarik dan lebih kondusif. AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. 2. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Vandalisme di dalam kelas. PK HEM. guru bertugas harian. PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. PK HEM. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas GB.

PK HEM. AJK Kebajikan. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. semua murid 1. PK HEM. guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. AJK 3K. Sepanjang tahun Semua warga SMK Balai Ringin GB. 2. semua kaki tangan sekolah.NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 3. Guru bertugas harian. AJK 3K. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. . PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Pelantikan penyelaras program.

Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. 2. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. PK HEM. PELAN OPERASI UNIT KESIHATAN NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. GB. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. semua murid. PK HEM. Kenal pasti kumpulan sasaran. 4. Sepanjang tahun. -Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. 3. Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. -Pelantikan penyelaras program.2. semua guru. 2. GB. SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. -Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . 5. Semua murid.1 Pembahagian murid mengikut kelas. AJK 3K. Taklimat SAYA SIHAT -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. Pelaksanaan aktiviti. penceramah luar/ pegawai kesihatan 1.

Taklimat oleh Guru Besar. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. 2. Pelaksanaan aktiviti. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 6. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. b. Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan GB. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. Mac dan Julai Semua warga SK Taman Tawau GB. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. 5. Semua guru. PK HEM.NAMA PROJEK 2. Post-mortem program. PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). a. c. Ibu bapa/ penjaga murid OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . 4.

GB. Januari-November Semua murid SK Taman Tawau GB. Pengawal keselamatan OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. PK HEM. 3. Taklimat program Ucapan Guru Besar Ucapan PK HEM-penerangan program 2.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. Pelaksanaan program 3. PELAN OPERASI UNIT KESELAMATAN NAMA PROJEK 1. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . PK HEM. semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam.3. AJK 3K.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang berjalan kaki dan basikal.

Taklimat oleh Guru Besar. Pelaksanaan program -Taklimat program -Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. PK HEM. 2. -Guru kelas melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. -Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik.NAMA PROJEK 2. Guru Kelas. Ketua Panitia. Mesyuarat pembentukan AJK 3. -penyediaan pelan kecemasan Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. -Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. GB. Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. guru subjek 1. PK HEM. SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas Januari hingga November Semua murid SK Taman Tawau GB. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . .

Kesuntukan masa guru – guru 2. Kenalpasti kumpulan sasaran . K3C ( Kantin cekap. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan.pengusaha dan pekerja kantin 3.2 Penerangan tentang program 1. HEM.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . pengawas sekolah Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan hasil penilaian.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5.1 Ucapan HEM 1. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. 1. Program dijalankan sepanjang tahun 4. Mesyuarat Program K3c 1. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. GB. cepat dan ceria ) Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Januari hingga November Pengusaha Kantin AJK kantin 1. AJK kantin.

1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. Berdasarkan hasil penilaian.AJK kantin 1.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. 3. Taklimat kepada pengusaha kantin 2. 1.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah 2. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. Taklimat PK HEM 1. 2.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap kesihatan Januari hingga November Program Hidup Sihat Pelajar dan guru-guru PK HEM. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program.

kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.AJK kantin dan Guru Besar 1.PK HEM. 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. 3. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM.Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar.

Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali. 3. 2.PK HEM. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM.AJK kantin dan Guru Besar 1.Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful