SK TAMAN TAWAU, PETI SURAT 62281, 91032, TAWAU.

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012

PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

ISU

MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80%

MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80%

STRATEGIK -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. -mengadakan gotongroyong

INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang

Pelan laluan kecemasan tidak disediakan setiap kelas. kecemasan Memantapkan system keselamatan sekolah Peratus kecederaan pelajar menurun dari masa ke semasa . Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESELEMATAN INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % MATLAMAT Meningkatkan tahap keselamatan sekolah STRATEGIK -Taklimat laluan keselamatan di dalam kawasan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. pejabat dan bilikbilik khas. Keseluruhan pelajar SK Menyediakan pelan Taman Tawau tidak laluan kecemasan mengetahui pelan laluan setiap bilik.

INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan . -Bebas denggi.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KESIHATAN ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan MATLAMAT Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan STRATEGIK -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

Pengurusan kantin kurang memuaskan . Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. STRATEGIK Perkhidmatan berkualiti menjelang 2012. 2. 2013. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. MATLAMAT Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2012. 5.PELAN STRATEGIK UNIT 3K 2012 UNIT KANTIN ISU MASALAH 1. 4. Kekurangan dalam keceriaan kantin. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. INDIKATOR PENCAPAIAN Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran Memastikan menu Pelbagai menu dapat disediakan seperti disediakan menjelang yang dipaparkan. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga.

PELAN TAKTIKAL UNIT 3K 2012 . 91032.SK TAMAN TAWAU. TAWAU. PETI SURAT 62281.

-Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci Sepanjang tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 60% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat . -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Murid Sepanjang Tahun -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat 3 TANDAS ANGKAT Meningkatkan imej. kebersihan dan keceriaan tandas. INTEGRITI kondusif dan SEKOLAH menarik. Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak Tempoh November Kos/ Sumber -PIBG LPBT TOV Tahap keceriaan mencapai 80% ETR Tahap keceriaan mencapai 85% Indikator Pencapaian Peratus keceriaan sekolah tercapai 1 SEKOLAH DALAM TAMAN 2 Menjadikan kelas lebih PERTANDINGAN ceria.PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. bersih.

.PELAN TAKTIKAL UNIT KESIHATAN 2012 Bil Program Objektif Mencapai tahap kesihatan 80%. Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -semua guru -semua murid Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik TOV Murid yang sihat seramai 78% ETR Tahap kesihatan murid mencapai 85% Indikator Pencapaian Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. 1 HIDUP SIHAT 2 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain.

Tanggungjawab -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Tempoh Sepanjang tahun Kos/ Sumber -PIBG TOV Tahap kesedaran murid mencapai 80% ETR Tahap kesedaran murid mencapai 90% Indikator Pencapaian Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah 1 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG 2 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas.PELAN TAKTIKAL UNIT KESELAMATAN 2012 Bil Program Objektif Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid Sepanjang tahun -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat 3 Program Kecemasan Sekolah Meningkatkan -PK HEM Jan-Jul kesedaran -semua guru dan Jul-Okt murid tentang warga sekolah pelan sekolah RM 200 Unit keselamatan dan kecemasan Peratus murid yang mengetahui pelan keselamatan laluan kebakaran 80% Peratus murid mengetahui pelan laluan keselamatan kebakaran 100% Peratus murid yang tahu soal keselamatan dan pelan keselamatan .

Program Meningkatkan i/ Pengusaha K3C mutu kantin (cekap.cepat & perkhidmatan ii/ AJK kantin ceria) 2.Kantin TOV -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun ETR -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c Indikator Pencapaian i/Perkhidmatan bermutu ii/ Pengusaha kantin 1 1.Program Hidup Sihat 2 Meningkatkan i/ Pengusaha tahap Kantin kesihatan ii/Pihak sekolah Jan – Nov Kementerian -90% Kesihatan amalan hidup sihat dapat dicapai -100% i/Penyediaan pengusaha menu/makanan kantin dapat yang sihat menerapkan nilai 3C .PELAN TAKTIKAL UNIT KANTIN 2012 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Nov Kos/ Sumber .

PETI SURAT 62281. PELAN OPERASI UNIT 3K 2012 .SK TAMAN TAWAU. TAWAU. 91032.

PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Kos yang terhad GB. SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. PK HEM. AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 4. . Semua guru. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. Taklimat Guru Bessar 3. PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN NAMA PROJEK 1. November Kawasan sekolah GB. Pekerja Kontrak sekolah 1. PK HEM.PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 1. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. Taklimat program 2.

menarik dan lebih kondusif. PK HEM. PK HEM. Guru kelas. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas GB. Perbincangan guru kelas dengan murid tentang program 3.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai PROSES KERJA 2. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 2. AJK 3K. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. semua murid 1. 2. guru bertugas harian. Sumber kewangan 3. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Vandalisme di dalam kelas. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. guru bertugas harian. Guru Tingkatan.

PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. . guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. semua murid 1. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Guru bertugas harian. Pelantikan penyelaras program. TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. PK HEM. semua kaki tangan sekolah. AJK 3K. PK HEM.NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 3. 2. AJK Kebajikan. AJK 3K. Sepanjang tahun Semua warga SMK Balai Ringin GB.

Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . GB. 5. semua murid. 2. Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Sepanjang tahun. PELAN OPERASI UNIT KESIHATAN NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. AJK 3K. SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik.1 Pembahagian murid mengikut kelas. Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. -Pelantikan penyelaras program. Kenal pasti kumpulan sasaran. 4. GB. penceramah luar/ pegawai kesihatan 1. PK HEM. Pelaksanaan aktiviti. PK HEM.2. -Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. Semua murid. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. 2. semua guru. Taklimat SAYA SIHAT -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. 3. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. -Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik.

Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Post-mortem program. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 6. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. 5. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. a. b. 4. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.NAMA PROJEK 2. 2. Ibu bapa/ penjaga murid OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Taklimat oleh Guru Besar. Mac dan Julai Semua warga SK Taman Tawau GB. c. Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan GB. Semua guru. Pelaksanaan aktiviti. PK HEM.

3.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. Taklimat program Ucapan Guru Besar Ucapan PK HEM-penerangan program 2. Pengawal keselamatan OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA 1. AJK 3K.3. Pelaksanaan program 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . PELAN OPERASI UNIT KESELAMATAN NAMA PROJEK 1. PK HEM. SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. Januari-November Semua murid SK Taman Tawau GB.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang berjalan kaki dan basikal. PK HEM. GB.

PK HEM. -penyediaan pelan kecemasan Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat.NAMA PROJEK 2. GB. -Guru kelas melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Taklimat oleh Guru Besar. Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. Mesyuarat pembentukan AJK 3. Ketua Panitia. -Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Pelaksanaan program -Taklimat program -Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal/bilik khas Januari hingga November Semua murid SK Taman Tawau GB. PK HEM. OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . guru subjek 1. . 2. Guru Kelas. -Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal.

Kenalpasti kumpulan sasaran . GB. HEM.1 Ucapan HEM 1. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. Mesyuarat Program K3c 1. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Program dijalankan sepanjang tahun 4. pengawas sekolah Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan hasil penilaian.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2. K3C ( Kantin cekap.2 Penerangan tentang program 1. 1.pengusaha dan pekerja kantin 3. AJK kantin. cepat dan ceria ) Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Januari hingga November Pengusaha Kantin AJK kantin 1.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT 1. Kesuntukan masa guru – guru 2. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan.

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan tahap kesihatan Januari hingga November Program Hidup Sihat Pelajar dan guru-guru PK HEM.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. 2. 1. Berdasarkan hasil penilaian. Taklimat PK HEM 1.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah 2. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun. Taklimat kepada pengusaha kantin 2.AJK kantin 1.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . 3.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan.

2.Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. 3.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN .PK HEM. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar.AJK kantin dan Guru Besar 1. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.

kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN . 3.Unit 3K menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program.Nama projek OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM.PK HEM. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Guru Besar.AJK kantin dan Guru Besar 1. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful