PENGURUSAN TINGKAH LAKU

EMOSI Mimik Muka

Teka mimik muka di bawah

Teka mimik muka di bawah:

Apakah gambar yang kamu lihat?

Mari menyanyi..
• Kalau anda gembira tepuk tangan • Kalau anda gembira tepuk tangan • Kalau anda gembira beginilah caranya • Kalau anda gembira tepuk tangan

Murid melakonkan mimik muka gembira
sedih marah kecewa

sakit
malu takut muram

Lihat gambar di bawah dan nyatakan emosinya.