Anda di halaman 1dari 2

KAUNSELOR UNIVERSITI UCSI

1. NAMA JAWATAN Kaunselor S41 2. PERINGKAT ORGANISASI Universiti UCSI 3. RINGKASAN TUGAS Bertanggungjawab merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan bidang psikologi dan kaunseling kepada klien. 3.1 Bertanggungjawab terus kepada COO Associate Prof. Dr Keith Robert Thomas 4. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS 4.1 BIDANG PSIKOLOGI 4.1.1 Melaksanakan program pembangunan modal insan berdasarkan pendekatan psikologi merangkumi aspek pembangunan, pencegahan, pemulihan dan intervensi. Menjalankan program pembangunan modal insan. Membantu melaksanakan aktiviti pemantauan, penyelidikan dan kajian pembangunan modal insan. Memberi khidmat rundingan berkaitan perkhidmatan psikologi dan kaunseling. Mentadbir dan menyediakan laporan ujian psikologi Menyelenggara, menyimpan dan mengedar alat-alat ujian dan inventori psikologi. Membantu memberi input psikologi untuk tujuan pembangunan, pencegahan dan pemulihan. Melaksanakan dasar dan polisi berkaitan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dijalankan di peringkat universiti.

4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8

4.2 BIDANG KAUNSELING 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 Menjalankan sesi kaunseling secara individu dan kelompok, e-kaunseling, khidmat perundingan dan intervensi krisis Melaksanakan aktiviti kaunseling yang merangkumi aspek pertumbuhan dan perkembangan kendiri/kerjaya, intervensi, pencegahan dan pemulihan. Menyediakan laporan sesi dan aktiviti berkaitan perkhidmatan kaunseling. Menyediakan laporan pemantauan klien bagi tujuan rekod dan pelaporan. Menyediakan cadangan keperluan alat-alat ujian dan inventori psikologi yang sesuai. Melaksanakan aktiviti/program latihan dan urusan pentadbiran, interpretasi alat ujian dan inventori psikologi.

5. HUBUNGAN KERJA (JARINGAN)

5.1 Dalaman 5.1.1 5.1.2 5.2 Luaran 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 Orang awam Kumpulan Profesional Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Persatuan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Agensi-agensi antarabangsa Rakan sekerja di UCSI University Pegawai dan kakitangan di dalam organisasi yang sama