Anda di halaman 1dari 11

MARKAH KELOMPOK KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KERTAS KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT)
SESI 2010 - 2011

Markah
BIL

Nama Calon

Ting

No. K/P

Angka
giliran

HF18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AHMAD KAIROL BIN ABD NAKIL
AKMAL AFIF BIN ADAM
FAIZLY BIN TARUDIN
JALALUDDIN BIN APLI
KUSAIRI BIN MAHALIL
MASDIN AIDIL BIN MENSIH
MOHD AZMIL BIN OSMAN
MOHD HAFIZ BIN REZAL
MOHID AHMANSAH BIN AHMADAL
MUHAMMAD JAYA PADRIYAMZAH
NORMAN BIN ROGER
RAZAMLI BIN SADI

2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B

971122126245
970408126491
970612126489
970503125671
970220126367
970417126555
970421125061
XEA2072
971001126601
971031126565
970101126989
971108126775

Tingkatan 1 (10%)
Tingkatan 2 (10%)
Tingkatan 2 (10%)
Tingkatan 3 (10%)
Jumlah
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Jum 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Jum 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Jum 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Jum

4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10
10
8.5
10
10
10
10

4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
10

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

10
10
10
10
10
10
10
10
7.5
10
10
10

3 2.3 3.MARKAH KELOMPOK KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KERTAS KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) SESI 2010 .5 10 7.5 Jum 3.1 1.4 2.2 1.5 Jum 4.5 10 9. K/P 662710 970911155095 971005126481 97111126923 970918126203 971016125249 970331126355 XEA2072 970601126045 XEA2072 970721126509 599504 970723126107 970327126711 704406 971020125209 970824126245 971102126651 970804126803 970313125777 970831126411 970827126427 970724126467 Angka giliran Tingkatan 1 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 3 (10%) Jumlah Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 1.5 .3 1.5 9 7 9 10 9 10 9.5 9.1 4.5 6 7.5 10 10 10 9.3 4.1 2.5 Jum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 9.4 4.5 9.4 1.2 2.2011 Markah BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nama Calon ABDUL LAJI BIN ABDUL HAMID AHMAD RADZMIL B RASUL ARIS BIN AMIN ARSABAINSHA BIN ARBAIN @ JAIS BADRUL HISHAM BIN LATIF BRADLEY PETER MOHAMAD ZAIHAN BIN ROSLAND MOHAMMAD FAISAL BIN ARBI MOHAMMAD ZULKARNAIN AWG NASIB MOHD AMSYARI BIN HARUN MOHD AZMI BIN MARIANUS MOHD EFFANDI ISMAIL MOHD IRIEL BIN JAMALUDDIN MOHD NAZLI BIN ALI MUHAMMAD NIRWAN BIN DELL NASRIN BIN NURELL REZWAN BIN AMIN RIDZKAN BINTI KADIR SAFARUDDIN BIN SAMSUDIN SAIRIN BIN MAJURIN SHARUL HAIQAL BIN JUMAT SYARIFI BIN MOHAMMAD ZULNIZAM BIN AWANG Ting 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C No.5 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8.5 9 10 10 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 0 3 3 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9.5 6 8 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 0 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 10 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.5 Jum 2.2 4.4 3.1 3.5 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 9.5 10 9.5 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 6 10 10 10 9.5 9.2 3.

5 10 10 10 9.5 9 9.3 2.4 1.5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 9.2 4.1 1.5 Jum 2.3 4.5 10 10 9.5 6.5 7.5 10 10 9.3 1.2011 Markah BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nama Calon ABDUL NORHAFIZ BIN ABDUL MALIK AZWIE BIN KAMAL HASYIM ASHARI BIN BASRI JULKIFLI BIN AJIJUL MOHAMAD NORAZLAN BIN ROSLAN MOHAMMAD SHARIZAN SOMESOM MOHD ADRIAN BIN SAPARI MOHD HAZRUL BIN JEFRRY MOHD MUKHAIRIE MUINUDDIN MOHD SHAHRIN BIN AWANG SAILEH MOHD WANAZRI BIN MINUARI MOHD.5 9.5 Jum 4.5 10 10 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 0 3 2 3 4 4 3 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 9.5 10 10 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 9.5 9.3 3.1 2.5 Jum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 8.5 6 9.2 2.5 9.2 1.5 9.4 4.5 9.2 3.1 4.4 3.5 Jum 3.MARKAH KELOMPOK KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KERTAS KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) SESI 2010 . AZRUL HISYAM BIN ANSAU MUHAMMAD HANAFIAH SIDEK MUHAMMAD NAJIM BIN PAULUS RAIHAN PADLAYI RAMLEE B ROSLAN SHA NIZAM B DAMSAH SYED MOHD KASSIM SYED JAAFAR Ting 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D No.4 2.5 9.5 10 8 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 9. K/P 971209126483 XEA2072 XEA2072 971209126539 970802125137 XEA2072 970320155085 970922126791 971012125145 971216126449 970918125091 971109126523 970707126633 971002145847 970617126533 970330126165 970627126457 970422125779 Angka giliran Tingkatan 1 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 3 (10%) Jumlah Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 1.1 3.5 7 10 .5 8 9.

3 1.4 4.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9.MARKAH KELOMPOK KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KERTAS KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) SESI 2010 .3 2.4 1.5 Jum 3.5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 0 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 10 10 10 7.1 3. K/P 971124126433 XEA2072 971118126429 970810125743 971106126245 970625126437 971117126881 970802125134 ANO599718 970317126267 970913125113 970812126117 970130125635 970316125801 970603126831 971013125075 970125126393 970912126907 970525126325 970702126319 Angka giliran Tingkatan 1 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 3 (10%) Jumlah Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 1.5 10 7.5 Jum 4.5 4 0 3 4 4 4 4 0 4 3 0 4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 4 4 4 4 0 2 3 0 0 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9.5 7.1 2.5 9 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 10 9 . ARIF BIN JAMAL MUHD KHAIRUL BIN ABDUL MUMIN SUFIAN BIN FAIZAL Ting 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E No.5 10 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 9.5 10 8 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 9.2 3.3 3.1 1.2 2.2 4.5 6 9.5 10 10 7.5 10 10 10 8 7 9.4 2.3 4.5 6 10 10 7.5 10 8 7.5 Jum 2.5 10 7.4 3.2 1.5 Jum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9.5 9.5 10 9.1 4.2011 Markah BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nama Calon ASWAN BIN JOHAN FAZLEE BIN HASAHNUDIN MOHAMAD IDHAM AWANG SULUNG MOHAMMAD ERDWIN BIN SALLEHUDIN MOHAMMAD SABRI BIN YUSRI MOHD ALI BIN ZANI MOHD FARHAN BADRUL MOHD ARIF MOHD HAFISZAN BIN HUSIN MOHD IRWAN SHAH BIN ROSMAN MOHD KASMIN BIN KASSIM MOHD KHIRZANSHA FIQRI BIN TAHIR MOHD NORFHADLY BIN NURIDIN MOHD RAZMI BIN BOBBY MOHD RIZWAN BIN MOHD TAIB MOHD RIZWANSHAH BIN MADRASHA MOHD SUFIANO B ISKANDAR MOHD SYAFIQ BIN WAHAB MOHD.5 9.5 6 9.

5 Jum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3.5 9.5 7 4 4 4 4 4 2 4 4 0 4 4 3 4 4 3 10 10 6 4 3 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 10 9 7 9.5 9.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 10 9.4 1.2 4.5 .3 2.2011 Markah BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nama Calon ABDUL RAHMAN BIN JUNAI AL-ISYA BIN IDRIS ASNAWI BIN JAFRI AZMI BIN ABDULLAH JAMANI BIN NORDIN JAMIL BIN ARSAD MHD FAZLE BIN AMIRSAH MOHAMMAD ALIF BIN AZMAN MOHAMMAD QHAIRUL MOHD HARIS MOHD AZRIN BIN MOHD IBRAHIM MOHD KHAIRUL HELMI BIN MADZLAN MOHD NADIR NIZARSHAH BIN ASARAF MOHD ROSDI BIN KAMARDIN MOHD SYUKRI BIN SANDRIE NORHAFIZAN BIN IBRAHIM OMAR MOKHTAR BIN BARNES RASMAN BIN MOHAMAD RIZWAN BIN ABAIL SARIJAN SABLEE SHARIZAN BIN YOK ZULHILMIE BIN ZULHAMSAL Ting 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F No. K/P 970925126025 970917127191 971130126245 970607126177 A600074 XEA2072/081 971121126235 970805126397 970815126125 970115126197 XEA2072 970118126133 970817126167 XEA2072 XEA2072 970208126225 XEA2072 971023126297 970520126721 970620126235 970316125895 Angka giliran Tingkatan 1 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 3 (10%) Jumlah Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 1.3 4.4 4.1 3.5 10 10 10 9 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 3 3 3 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 10 4 4 6 8.1 2.2 3.5 9 10 10 9.1 4.MARKAH KELOMPOK KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KERTAS KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) SESI 2010 .2 1.1 1.2 2.5 10 4 0 4 4 4 4 3 2 4 4 9.3 3.5 Jum 2.5 7.3 1.5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 10 10 8.5 6.5 10 4 9.5 Jum 4.5 10 4 4 0 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 10 10 8 7.5 7 10 10 7.4 2.5 Jum 3.7 10 9 10 8 10 9.4 3.5 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 10 9 9 7.

MARKAH KELOMPOK KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KERTAS KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) SESI 2010 .5 4 4 4 3 4 9.5 3 3 4 4 4 9 4 4 4 3 4 9.5 3 4 4 4 4 9.5 Jum 2.5 4 4 3 4 4 9.3 3.5 4 4 4 2 3 8.5 4 4 4 2 4 9 0 4 4 1 3 6 0 2 3 3 3 5.1 2.1 3.5 3 3 3 3 3 7.5 4 4 4 4 4 10 0 4 4 2 4 7 4 4 3 4 4 9.5 4 4 3 4 4 9.3 1.1 4.5 3 3 3 4 4 8.5 4 4 4 4 4 10 4 4 4 3 4 9.5 3 3 4 4 4 9 4 4 4 4 4 10 3 4 4 3 4 9 4 3 3 4 4 9 4 4 4 4 3 9.5 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 10 4 3 4 4 4 9.4 1.5 3 4 4 3 4 9 4 3 0 3 3 6.5 4 4 4 3 3 9 0 4 4 0 2 5 4 4 4 4 4 10 3 4 4 3 4 9 4 3 4 4 4 9.5 4 4 3 3 4 9 4 4 4 2 4 9 4 3 3 4 4 9 4 4 3 3 3 8.5 4 4 3 2 3 8 3 4 4 4 3 9 4 4 3 4 4 9.4 4.5 3 3 4 4 4 9 4 4 4 4 4 10 0 4 4 2 4 7 4 3 4 4 4 9.5 0 4 4 2 4 7 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 10 4 4 4 3 4 9.2 1.5 8.5 4 4 4 2 3.5 4 4 4 4 4 10 0 3 3 3 4 6.5 4 4 4 4 4 10 0 4 4 0 4 6 2 3 3 4 4 8 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 10 4 3 3 4 4 9 4 4 4 3 4 9.5 4 3 3 3 3 8 3 4 4 2 4 8. NASARUDDIN MOHAMMAD NIZAM BIN LANDU MOHD ADDAM BIN SIBLE MOHD ADZRIEN BIN FADZIR MOHD HAIRI BIN MANJA MOHD HASRIZAL BIN MOHD ARIFIN MOHD HERDI BIN TAHA MOHD HISHAM BIN ROMEL MOHD ISLAM KHAN BIN RABANI MOHD IZZUAN SHAH BIN BAHARUN MOHD KAMAROLARIFFIN B MAULANA MOHD SHAFREZAN BIN SAIDIN MOHD SHARIN BIN ALIUDIN MOHD SOBRIE BIN JAMEMURAT MUHAMMAD ASRUL RIDHUAN MUHAMMAD EZZAMI BI BITCHA MUHAMMAD FAUZAN SAMAT MUHAMMAD KHAIRUDDIN ALI HUSSIN RAIS BIN BUANG RIECARDI BIN RAMLI SHAH FEZAN BIN SAADAN SHARIN B JANAIDI SHARIZAL BIN AMIN Ting 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G No.3 2.5 4 4 4 3 4 9.5 3 3 4 4 4 9 4 4 4 2 3 9 4 4 4 3 4 9.5 4 4 4 2 4 9 4 4 3 4 4 9.5 3 4 4 4 4 9.4 2.5 3 4 4 4 4 9.5 Jum 4 4 4 4 4 10 0 4 4 3 4 7.5 4 4 4 4 4 10 4 4 4 2 4 9 3 3 3 3 3 7.2 3.5 4 4 4 4 4 10 4 3 3 3 4 8.3 4.5 3 3 3 3 3 7.5 Jum 4.5 4 4 4 4 4 10 4 4 4 2 4 9 3 3 3 3 3 7.5 3 4 4 4 4 9.7 4 4 4 3 4 9.5 3 4 4 4 4 9.2 2.1 1.5 4 4 4 2 4 9 0 4 4 3 4 7.5 4 3 3 2 4 8 4 4 4 3 4 9.5 1 2 4 3 3 6.5 4 4 2 3 2 7.5 3 4 4 2 4 8.5 0 4 4 3 4 7.5 2 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 10 0 4 3 3 3 6.4 3.5 4 3 4 4 4 9. K/P 970315126319 971021126027 970429126333 970429126261 A587378 970617126613 XEA2072 970929126815 970922125297 970115126779 970131125995 970601126133 971107126319 970901125103 XEA2072 A661582 970714126367 1506/97 970930126687 970923125379 970116126113 970916155019 971203126511 971023126709 XEA2072 XEA2072 XEA2072 970525126261 970822125441 XEA2072 A037174 970327126981 XEA2072 970305126075 Angka giliran Tingkatan 1 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 3 (10%) Jumlah Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 1.5 4 3 3 4 4 9 .2 4.2011 Markah BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Nama Calon ABDUL KHALIK BIN MUAIYAD ABDUL SAN BIN ABDUL HAN AERIX DAINIEL BIN DUHIMAN AHMAD KHAIRUL BIN TAMBUYUNG AHMAD MADUN BIN YUSOF AWANG AZLIE BIN AWG AZIZ ERAWAN BIN ROSLIE FAZRI BIN KAMAL HAFIZ BIN BENASAL ISMADI BIN ISMAIL MOH SIN BIN KUSSIN MOHAMAD RITAUDDIN B.5 Jum 3.5 4 4 4 4 4 10 4 4 4 3 4 9.

1 2.MARKAH KELOMPOK KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KERTAS KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) SESI 2010 .5 9 9 10 9.5 5.5 3 3 3 3 3 7.4 4.3 2.5 Jum 2.5 .3 1.2 1.5 8.4 3.5 Jum 4 4 4 4 4 10 3 4 4 3 4 9 3 4 3 4 4 9 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 8 10 10 6.5 Jum 4. AZMAN BIN SALAH MUHAMMAD HANAFI BIN HARIZAN MUHAMMAD JEFRI BIN ASTRNO RAHMAT MUHAYAT BIN AHMAD RAZMAN BIN MUSTAFA SAIFUL BIN NORDIN SHAHDAN BIN BINJU 2H 2H 2H 2H 2H 2H 2H XEA2072 XEA2072 970821126143 A662227 970702126095 970315125973 XEA2072 Angka giliran Tingkatan 1 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 2 (10%) Tingkatan 3 (10%) Jumlah Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 1.5 Jum 3. K/P AHMADSUN BIN TALON ALHADZAL BIN TOMAS AMIDI BIN MAJINUN AZHAR BIN ALI IRWAN ISKANDAR BIN ROSLAN MD AZFAIZWAN BIN MD YUSOP MOHAMMAD SHARIDZ FIRDHAUS MOHD ARSHAD BIN SABRI MOHD FAZIL BIN JUWANDAH MOHD MAZLI BIN RAMLE MOHD NOR BIN BAKRI MOHD RIZAM BIN KADIR 2H 2H 2H 2H 2H 2H 2H 2H 2H 2H 2H 2H XEA2072 XEA2072 970504125999 231007 971001126687 A599933 970803125673 A599044 970925126535 XEA2072 970917125209 971115126183 MOHD.5 4 4 4 4 4 10 3 4 4 2 4 8.5 4 4 4 4 4 10 4 4 4 3 4 9.2 2.5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 0 2 0 2 4 0 2 3 0 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 3 1 4 1 3 3 3 4 4 8.2 4.1 4.5 5 9 5.2 3.3 3.1 1.5 6 9.5 9 10 9 8.5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 10 9.4 1.1 3.4 2.5 3 3 3 3 3 7.5 9 10 7.3 4.5 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 5.2011 Markah BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nama Calon Ting No.5 4 3 4 4 4 9.

Compatibility Report for markah individu_final_Kretif2223. Minor loss of fidelity Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format.xls Run on 7/13/2009 9:11 The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. # of occurrences 1 . These features may be lost or degraded when you save this workbook in an earlier file format. These formats will be converted to the closest format available.

1 2.ERT 2009 .3 2.5 .2 2.4 Modul 2 1.4 2.2 1.5 Jum 2.2011 TINGKATAN 2 DINAMIK Markah Nama Calon Ting Angka Tingkatan 1 (10%) giliran No.MARKAH KERJA KURSUS KHB .3 1. K/P BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ASYIKIN BINTI ELTON DAYANG MAZIANA BINTI AHMADAL DAYANG NOORLELA BTE NONOI DAYANG SABRINAH BINTI RAMLAN DILA BTE ABDURASOH HADIZAH BINTI HAMIDON HASHIDAH BINTI ISMAIL NARSIDA BINTI JUNAIDI NORFAZILAH BINTI ROSLI NORKARMILAH BINTI JUFRI NORZANAH BINTI SYED HASSAN NUR ADHA BTE BUNJING NUR AMIRA BINTI AMIN NUR SUHADA BINTI ALI HASHIM NURNADHIRAH IZZATI BINTI ABDULLAH NURPATIHA BTE OLI NURUL SYAFIQAH BTE DIRGA RAFIDAH BTE ABD LAJAH SITI HAZIERAH BADRIAH BINTI HUSIN SITI ZALEHA BTE MOHD ASRAF SITI ZUBAIDAH BINTI AWANG SURIANI BINTI ABDU FATAH ZUNISAH BINTI SAMSUDIN 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 960711126362 961011125654 961112126728 960402126246 960211125320 960123125830 960423126114 960229125900 960418126574 961019125990 960620126340 960427125880 960708126118 961026126158 960724126484 961214126518 961010126524 961205126508 960516126172 961013126458 960926126220 XEA2072/8309/96 960224125362 Modul 1 1.1 K000 Tingkatan 2 (10%) 1.

.4 4.1 3.2011 Markah 2 (10%) Tingkatan 2 (10%) l2 Tingkatan 4 (10%) Modul 3 Jum 3.3 4.4 3.1 4.2 4.2 3.5 Jum Jumlah .5 Jum 4.3 Modul 4 3.

The overlapping cells will show different conditional formatting. # of occurrences 4 'Sheet1'!B445:B44 6 'Sheet1'!B438:B44 0 'Sheet1'!B443 'Sheet1'!B448 . These features may be lost or degraded when you save this workbook in an earlier file format. Earlier versions of Excel will not evaluate all of the conditional formatting rules on the overlapping cells.xls Run on 8/18/2010 10:13 The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. Significant loss of functionality Some cells have overlapping conditional formatting ranges.Compatibility Report for 3 ino 2010.

                   @°–ff°% % @°–ff°% % @°–ff°% % @°–ff°% % ¯f .      ¯      ¯      ¯      ¯                                                                                                                                                                                                                                                                                                          # ! #&#$&$#&!#$!& #%$#% % $$   . . .ff  -f¯f. .