Anda di halaman 1dari 6

Pendidikan Muzik T4 / PKSR 1 2011 1 jam

NAMA PELAJAR ___________________________________ DARJAH : 4 KELAS : _______________

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BAGAN SERAI

C IO

PEPERIKSAAN SEMESTER 1

PENDIDIKAN MUZIK

M
1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3. 4.

Penilaian ini mengandungi 4 bahagian. Bahagian 1 dan 2 wajib dijawab semasa peperiksaan (1 jam). Bahagian 3 dan 4 akan diisi oleh guru semasa praktikal. Gunakan pensel sahaja untuk menjawab.

kertas soalan ini boleh dimuat turun dari http://mymusicpanel.blogspot.com/

SJKT BAGAN SERAI

PEN.MUZIK / PKSR 1 / TAHUN 4 / 2011

BAHAGIAN 1 : TEORI ASAS MUZIK (12 m) 1. Apakah nama set garisan berikut.

A. klef trebel B. not muzik C. baluk D. garis 2. Apakah nama bahagian yang ditunjukkan di bawah?

A. bar B. ruang C. garis bar D. garis 3. Apakah nama bahagian yang ditunjukkan di bawah?

A. bar B. ruang C. garis bar D. garis 4. Apakah nama bahagian yang ditunjukkan di bawah?

A. bar B. ruang C. garis bar D. garis 5. Apakah nama bahagian yang ditunjukkan di bawah?

SJKT BAGAN SERAI

PEN.MUZIK / PKSR 1 / TAHUN 4 / 2011

A. bar B. ruang C. garis bar D. garis

6. Apakah nama not muzik berikut?

A. not F B. not A C. not C D. not E

7. Apakah nama not muzik berikut?

A. not F B. not A C. not C D. not E

8. Apakah nama not muzik berikut?

A. not F B. not A C. not C D. not E

9. Apakah nama not muzik berikut?

A. not F

SJKT BAGAN SERAI

PEN.MUZIK / PKSR 1 / TAHUN 4 / 2011

B. not A C. not C D. not E 10. Lukiskan not muzik C pada baluk di bawah.

11. Lukiskan not muzik F pada baluk di bawah.

12. Lukis satu klef treble pada baluk di bawah

BAHAGIAN 2 : PERALATAN MUZIK (10 m)

1. Apakah nama alat muzik berikut?

A. glockenspiel B. maracas C. castanet D. triangle

2. Apakah nama alat muzik berikut? 4

SJKT BAGAN SERAI

PEN.MUZIK / PKSR 1 / TAHUN 4 / 2011

A. jingle stick 8 bells B. maracas C. jingle stick 4 bells D. triangle

A. glockenspiel B. maracas C. castanet D. triangle

3. Apakah nama alat muzik berikut?

6. Apakah nama alat muzik berikut?

A. glockenspiel A. glockenspiel B. maracas C. castanet D. triangle

B. jingle stick 6 bells


C. castanet

D. jingle stick 3 bells 7. Apakah nama alat muzik berikut?

4. Apakah nama alat muzik berikut?

A. jingle stick 8 bells


A. glockenspiel B. tambourine C. castanet D. triangle B. maracas C. castanet

D. jingle stick 9 bells 8. Apakah nama alat muzik berikut?

5. Apakah nama alat muzik berikut?

SJKT BAGAN SERAI

PEN.MUZIK / PKSR 1 / TAHUN 4 / 2011

A. wood mallet B. two tone omiya C. castanet D. triangle

A. glockenspiel B. drum C. castanet D. shaken drum BAHAGIAN 3 : NYANYIAN (10m) 1. Nyanyikan lagu NEGARAKU dengan sebutan dan intonasi yang betul.

9. Apakah nama alat muzik berikut?

BAHAGIAN 4 : BUKU LATIHAN (18m) A. maracas B. wood malet C. triangle D. two tone omiya 1. Tugasan dalam buku latihan mulai bulan Januari hingga April 2011

10. Apakah nama alat muzik berikut?

disediakan oleh, openonlinedata@gmail.com

Anda mungkin juga menyukai