Anda di halaman 1dari 5

PONDOK RAMADHAN 1429 H

SDN KALIPANG 01
KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR
MATERI I AQIDAH Disusun oleh: Rudi Hartono, S.PdI A. RUKUN IMAN Rukun iman ada enam, yaitu: 1. Iman kepada Allah 2. Iman kepada malaikat Allah 3. Iman kepada kitab-kitab Allah 4. Iman kepada rasul-rasul Allah 5. Iman kepada hari akhir 6. Iman kepada qodlo dan qodhar B. SIFAT-SIFAT ALLAH DAN ASMAUL HUSNA a. Sifat-sifat Allah Sifat-sifat Allah terdiri dari: a) 20 sifat wajib bagi Allah 1. 2. 3. 4. Wujud (

) artinya ada Qidam ( ) artinya maha terdahulu Baqo' ( ) artinya maha kekal Mukholafatu lil hawaditsi (
Qiyamuhu bi nafsihi ( Wahdaniyah (

) artinya berbeda dengan makhluk


5. berdiri sendiri 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Yang Maha Kuasa 15. Yang Maha Berkehandak

) artinya

) artinya Maha Esa Qudrot ( ) artinya Maha Kuasa Irodat ( ) artinya Maha Berkehandak 'ilmu ( ) artinya Maha Mengetahui Hayat ( ) artinya Maha Hidup Sama' ( ) artinya Maha Mendengar Bashor ( ) artinya Maha Melihat Kalam ( ) artinya Maha Berfirman Kaunuhu qodiron ( ) artinya Dzat
Kaunuhu Muridan (

) artinya Dzat

Materi Pondok Ramadhan 1429 H

16. Yang Maha Mengetahui 17. Maha Hidup 18. Yang Maha Mendengar 19. Yang Maha Melihat

Kaunuhu 'Aliman ( Kaunuhu Hayan (

) artinya Dzat ) artinya Dzat ) artinya Dzat ) artinya

) artinya Dzat Yang

Kaunuhu Sami'an (

Kaunuhu Bashiron (

20. Kaunuhu Mutakaliman ( Dzat Yang Maha Berfirman b) 20 sifat mustahil bagi Allah 1. Wujud 2. Qidam 3. 4. Hawaditsi 5. Ihtiyaj ( pada yang lain lawan dari sifat Qiyamuhu Binafsihi 6. Wahdaiyah 7. Qudrot 8. Irodah 9. 10. 11. Sama' 12. 13. Ta'adud ( "Ajjzun ( 'Adam (

)artinya tidak ada lawan dari sifat )artinya baru lawan dari sifat

Huduts ( Fana'(

)artinya rusak lawan dari sifat Baqo' Mumatsalatu lil hawaditsi ( ) artinya membutuhkan )artinya berbilang lawan dari sifat ) artinya terpaksa lawan dari sifat ) artinya lemah lawan dari sifat

)artinya sama dengan makhluk lawan dari sifat Mukholafatu Lil

Karohah ( Jahlun (

) artinya bodoh lawan dari sifat 'Ilmu Mautun ( ) artinya mati lawan dari sifat Hayat Shomamun ( )artinya tuli lawan dari sifat )artinya buta lawan dari sifat Bashor Bakamun ( ) artinya bisu lawan dari sifat Kalam Kaunuhu 'Ajizan ( ) artinya dzat
'Ama (

14. yang lemah lawan dari Kaunuhu Qodiron

15. Kaunuhu Karihan ( yang terpaksa lawan dari sifat Kaunuhu Muridan 16. Kaunuhu Jahilan ( yang bodoh lawan dari sifat Kaunuhu 'Aliman

) artinya dzat

) artinya dzat

Materi Pondok Ramadhan 1429 H

17. Kaunuhu Mayitan ( mati lawan dari sifat Kaunuhu Hayan

) artinya dzat yang ) artinya dzat

18. Kaunuhu Ashomma ( yang tuli lawan dari sifat Kaunuhu Sami'an 19. Kaunuhu A'ma ( buta lawan dari sifat Kaunuhu Bashiron

) artinya dzat yang ) artinya dzat

20. Kaunuhu Abbkamu ( yang bisu lawan dari sifat Kaunuhu Mutakalliman c) 1 sifat jaiz bagi Allah

Sifat jaiz bagi Allah yaitu Fi'lu Kulli Mumkinin Au Tarkuhu ( menciptkan b. Asmaul husna Asmaul Husna: 1. Allah 2. Ar-Rahman - Maha Pemurah 3. Ar-Rahim - Maha Penyayang 4. Al-Malik - Maha Merajai/Pemerintah 5. Al-Quddus - Maha Suci 6. As-Salam - Maha Penyelamat 7. Al-Mumin - Maha Pengaman 8. Al-Muhaymin - Maha Pelindung/Penjaga 9. Al-Aziz - Maha Mulia/Perkasa 10. Al-Jabbar - Maha Pemaksa 11. Al-Mutakabbir - Maha Besar 12. Al-Khaliq - Maha Pencipta 13. Al-Bari - Maha Perancang 14. Al-Musawwir - Maha Menjadikan Rupa Bentuk 15. Al-Ghaffar - Maha Pengampun 16. Al-Qahhar - Maha Menundukkan 17. Al-Wahhab - Maha Pemberi 18. Ar-Razzaq - Maha Pemberi Rezeki 19. Al-Fattah - Maha Pembuka 20. Al-Alim - Maha Mengetahui 21. Al-Qabid - Maha Penyempit Hidup 22. Al-Basit - Maha Pelapang Hidup 23. Al-Khafid - Maha Penghina 24. Ar-Rafi - Maha Tinggi 25. Al-Muiz - Maha Pemberi Kemuliaan/Kemenangan 26. Al-Muthil - Maha Merendahkan 27. As-Sami - Maha Mendengar 28. Al-Basir - Maha Melihat 29. Al-Hakam - Ma! ha Menghukum 30. Al-Adl - Maha Adil 31. Al-Latif - Maha Halus 32. Al-Khabir - Maha Waspada 33. Al-Halim - Maha Penyantun 34. Al-Azim - Maha Agong 35. Al-Ghafur - Maha Pengampun 36. Ash-Shakur - Maha Pengampun 37. Al-Aliyy - Maha Tinggi Martabat-Nya 38. Al-Kabir - Maha Besar 39. Al-Hafiz - Maha Pelindung 40. Al-Muqit - Maha Pemberi Keperluan
Materi Pondok Ramadhan 1429 H

) artinya Allah punya sifat berwenang untuk menciptakan atau tidak

41. Al-Hasib - Maha Mencukupi 42. Aj-Jalil - Maha Luhur 43. Al-Karim - Maha Mulia 44. Ar-Raqib - Maha Pengawas 45. Al-Mujib - Maha Mengabulkan 46. Al-Wasi - Maha Luas Pemberian-Nya 47. Al-Hakim - Maha Bijaksana 48. Al-Wadud - Maha Pencinta 49. Al-Majid - Maha Mulia 50. Al-Baith - Maha Membangkitkan 51. Ash-Shahid - Maha Menyaksikan 52. Al-Haqq - Maha Benar 53. Al-Wakil - Maha Berserah 54. Al-Qawiyy - Maha Memiliki Kekuatan 55. Al-Matin - Maha Sempurna Kekuatan-Nya 56. Al-Waliyy - Maha Melinuingi 57. Al-Hamid - Maha Terpuji 58. Al-Muhsi - Maha Menghitung 59. Al-Mubdi - Maha Memulai/Pemula 60. Al-Muid - Maha Mengembalikan 61. Al-Muhyi - Maha Menghidupkan 62. Al-Mumit - Maha Mematikan 63. Al-Hayy - Maha Hidup 64. Al-Qayyum - Maha Berdiri Dengan Sendiri-Nya 65. Al-Wajid - Maha Menemukan 66. Al-Majid - Maha Mulia 67. Al-Wahid - Maha Esa 68. As-Samad - Maha Diminta 69. Al-Qadir - Maha Kuasa 70. Al-Muqtadir - Maha Menentukan 71. Al-Muqaddim - Maha Mendahulukan 72. Al-Muakhkhir - Maha Melambat-lambatkan 73. Al-Awwal - Maha Pemulaan 74. Al-Akhir - Maha Penghabisan 75. Az-Zahir - Maha Menyatakan 76. Al-Batin - Maha Tersembunyi 77. Al-Wali - Maha Menguasai Urusan 78. Al-Mutaali - Maha Suci/Tinggi 79. Al-Barr - Maha Bagus (Sumber Segala Kelebihan) 80. At-Tawwab - Maha Penerima Taubat 81. Al-Muntaqim - Maha Penyiksa 82. Al-Afuww - Maha Pemaaf 83. Ar-Rauf - Maha Mengasihi 84. Malik Al-Mulk - Maha Pemilik Kekuasaan 85. Zhul-Jalali wal-Ikram - Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan 86. Al-Muqsit - Maha Mengadili 87. Aj-Jami - Maha Mengumpulkan 88. Al-Ghaniyy - Maha Kaya Raya 89. Al-Mughni - Maha Penberi Kekayaan 90. Al-Mani - Maha Membela/Menolak 91. Ad-Darr - Maha Pembuat Bahaya 92. An-Nafi - Maha Pemberi Manfaat 93. An-Nur - Maha Pemberi Cahaya 94. Al-Hadi - Maha Pemberi Petunjuk 95. Al-Badi - Maha Indah/Tiada Bandingan 96. Al-Baqi - Maha Kekal 97. Al-Warith - Maha Membahagi/Mewarisi 98. Ar-Rashid - Maha Pandai/Bijaksana 99. As-Sabur - Maha Penyabar
Materi Pondok Ramadhan 1429 H

C. MALAIKAT ALLAH Malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui ada 10, yaitu: 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu 2. Malaikat mikail bertugas membagi rizki 3. Malaikat Isrofil bertugas meniup sangkakala di hari kiamat 4. Malaikat 'Izroil bertugas mencabut nyawa 5. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga 6. Malaikat Munkar bertugas menanya manusia di alam kubur 7. Malaikat Nakir bertugas menanya manusia di alam kubur 8. Malaikat Rokib bertugas mencatat amal baik 9. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk 10. Malaikan malik bertugas menjaga neraka D. KITAB-KITAB ALLAH 1. 2. 3. 4. saw Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa as Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud as Kitan Injil ditrunkan kepada Nabi Isa as Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad

E. IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH Rasul-rasul Allah yang wajib diketahui ada 25 14. Musa 15. Harun 16. Dzulkifli 17. Dawud 18. Sulaiman 19. Ilyas 20. Ilyasa 21. Yunus 22. Zakaria 23. Yahya 24. Isa 25. Muhammad saw

1. Adam 2. Idris 3. Nuh 4. Hud 5. Shaleh 6. Ibrahim 7. Luth 8. Isma'il 9. Ishaq 10. Ya'qub 11. Yusuf 12. Ayyub 13. Syuaib

Materi Pondok Ramadhan 1429 H