Anda di halaman 1dari 3

Lampiran A

CARTA ALIR PENGENDALIAN INVENTORI DAN HARTA MODAL Proses Carta Alir Mul a Pegawai Bertanggungjawab Dokumen Rujukan & Rekod Terbitan

.
PT (W) H1, PT(W) H3 Pesanan Penghantaran dan Invois

Menerima permohonan

Harga

KPSUK (W) H Kos perolehan di bawah RM 1,000 Kos perolehan di atas RM 1,000

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Rekod di dalam Daftar Inventori (KEW.PA-3)

Rekod di dalam Daftar Harta Modal (KEW.PA-2)

PT (W) H3

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Harta Modal : KEW.PA-2 Inventori : KEW.PA-3

Kemaskini Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-5)

Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4)

PT (W) H3

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Senarai Daftar Harta Modal : KEW.PA-4 Senarai Daftar Inventori : KEW.PA-5

Proses Carta Alir

Pegawai Bertanggungjawab

Dokumen Rujukan &

Rekod Terbitan A

.
Pelabelan No. Siri pada aset PT (W0 H3 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Penempatan Aset di Lokasi

PT (W) H3

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

PT (W) H3 Penyelenggaraan Kehilangan PSU (W) H2

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Kew. PA- 13, Kew. PA-14 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Kew. PA -19, Kew. PA-28, Kew. PA 30 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Kew. PA -9

Baiki

Rosak

Siasatan Kehilangan

PSU (W) H1, PT (W) H3

PSU (W) H2, PT (W) H3

Ikut Prosedur Peenyeleng araan

Pelupusan ikut Prosedur TPA

Hapuskira

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Kew. PA -15, Kew. PA-16, Kew. PA-17, Kew. PA-18, Kew. PA-19. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Kew. PA -31, Kew. PA-32, Kew. PA-33

PSU (W) H2

Tamat