Anda di halaman 1dari 8

Rumusan : Gaya Kelekatan dan Konsep Kendiri1

PERAPATAN Definisi perapatan atau pertautan ialah ...reciprocal, enduring emotional tie between an infant and a caregiver, each of whom contributes to the quality of the relationship (Papalia et al, 2004). Perapatan terbentuk sejak lahir. Interaksi dan perapatan ibu bapa dengan anak memberi kesan terhadap perkembangan emosi anak-anak itu sendiri . Terdapat tiga jenis perapatan yang utama, iaitu perapatan selamat (secure attachment), perapatan mengelak (avoidant attachment), perapatan bimbang ketidaktentuan (anxious/ambivalent attachment). Seterusnya ialah fasa pembentukan perapatan menurut Bowlby (1969).Fasa pertama (lahir hingga 8 minggu) ialah bayi menerima orang lain di sekelilingnya tetapi kebolehan untuk membezakan mereka adalah sangat terhad. Contohnya, bayi tidak menangis jika didukung oleh sesiapa sahaja. Kemudian, fasa kedua (8 minggu hingga 6 bulan) bayi mula dapat membezakan tingkah laku terhadap individu tertentu. Contohnya, bayi menangis jika didukung oleh individu yang sering menjerit kepadanya. Fasa ketiga pula,(6 bulan hingga 2 tahun) bayi memilih individu tertentu dan

berhati-hati dengan individu lain. Contohnya, bayi hanya membenarkan individu tertentu menyentuh atau duduk berhampirannya. Fasa yang terakhir iaitu fasa keempat (2 tahun ke atas) kanak-kanak mula dapat membezakan hubungan emosinya dengan orang lain. Peringkat ini dianggap permulaan hubungan emosi sebenar. Kemudian, definisi kensep kendiri pula. Konsep kendiri dapat dipandang dari perspektif ABC iaitu Affection,Behavior,dan dan Cognition atau kasih sayang,tingkah laku atau kognisi (Brehm dan Kassin,1993). Komponen kognitif dari adalah bagaimana seseorang mengetahui diri sendiri dan mengembangkan konsep diri. Komponen afektif adalah cara seseorang mengevaluasi diri sendiri,meningkatkan harga diri,dan mengatasi ancaman terhadap harga diri. Kompenen perilaku adalah cara seseorang mempamerkan diri sendiri kepada orang lain dan membentukkan tingkah lakunyanya sesuai

Rumusan : Gaya Kelekatan dan Konsep Kendiri2

dengan keadaan untuk bersosial. Hasil pemerhatian dan soal selidik, didapati bahawa konsep perapatan yang berkait rapat dengan konsep kendiri adalah konsep perapatan selamat. Individu yang mengalami perapatan selamat mempunyai personaliti yang positif sehingga memandang positif terhadap diri sendiri. Hubungan yang baik dan konsep perapatan selamat yang mereka lalui semasa bayi membuatkan mereka berasa selamat dan tidak disingkirkan. Bagi mereka yang menerima perapatan bimbang dan mengelak pula akan berasa tidak yakin akan diri sendiri. Menurut seorang responden yang disoal selidik, dia merasa sukar untuk mengisi ruang yang meminta mereka menulis kekuatan diri berbanding kelemahan diri. Ini menjelaskan bahawa, apabila mereka disuruh mengambarkan diri sendiri, mereka hanya mampu memberikan keburukan mereka sahaja. Menurut Brehm & Kassin (1993) dan Baron & Bryne (1994) hal ini berkaitan pengalaman perapatan yang mereka alami semasa kanak-kanak. Kesimpulannya, gaya kelekatan selamat memberikan impak yang besar dalam konsep kendiri. Oleh itu, dapat kita katakan ibu bapa ialah orang yang bertanggungjawab dalam konsep perapatan ini.

Rumusan : Gaya Kelekatan dan Konsep Kendiri3

REFLEKSI Menurut Papalia at el, 2004 perapatan atau pertautan bermaksud hubungan atau ikatan emosi antara bayi dan ibu bapanya atau penjaganya yang membawa kepada satu tahap perhubungan. Keadaan ini berlaku kerana sejak daripada dalam kandungan ibu lagi bayi sudah menunjukkan pelbagai emosi. Setelah lahir ke dunia, bayi ini akan lebih peka terhadap orang sekeliling sama ada dia akan menyukai atau tidak orang di sekelilingnya.Jika ibu bapa itu sendiri menjaganya dan mengambil berat tentangnya serta cukup kasih sayang terhadapnya,bayi tersebut akan merasa selamat dan mempercayai terhadap ibu bapanya termasuklah orang di sekelilingnya yang turut mengambil berat tentangnya. Perapatan atau pertautan terbentuk sejak lahir. Interaksi antara ibu bapa dengan anak memberi kesan terhadap perkembangan emosi anak itu sendiri. Perapatan atau pertautan terbahagi kepada tga jenis iaitu pertama, pertautan selamat (secure attachment).Kedua, pertautan mengelak(avoidant attachment). Ketiga, pertautan bimbang ketidaktentuan (anxious/ambivalent attachment).Semua jenis-jenis pertautan ini bergantung kepada emosi atau perasaan anak itu sendiri terhadap ibu bapanya.

Terdapat 4 fasa pembentukan perapatan atau pertautan ini iaitu menurut Bowlby,1969 fasa 1 melibatkan tempoh dari bayi mula lahir hingga ke 8 minggu,bayi mula menerima orang lain di sekelilingnya tetapi kebolehan untuk membezakan mereka adalah sangat terhad.Bayi tidak menangis jika didukung oleh sesiapa sahaja.Fasa ke 2 pula apabila bayi sudah berumur 8 minggu hingga ke 6 bulan, bayi ini sudah mula dapat membezakan tingkah laku individu yang berdekatan dengannya. Bayi ini akan menangis jika didukung atau dipegang oleh orang yang selalu menjerit kepadanya. Pada fasa ke 3, bayi ini sudah berumur antara 6 bulan hingga 2 tahun.

Rumusan : Gaya Kelekatan dan Konsep Kendiri4

Bayi ini sudah mula memilih terhadap individu yang disukainya untuk mendekatinya dan menjauhi individu yang tidak disukainya .Manakala fasa 4 bermula apabila bayi sudah berumur 2 tahun dan ke atas.Kanak-kanak mula membezakan hubungan emosinya dengan orang lain. Peringkat inilah yang membentuk kepada hubungan yang sebenar antara kanak-kanak itu sendiri dengan orang di sekelilingnya kerana kanak-kanak tersebut sudah mula bercakap dan memahami sesuatu percakapan.

Konsep perapatan atau pertautan ini berkait rapat dengan konsep kendiri dan merupakan jenis pertautan selamat. Individu yang mengalami pertautan jenis ini dikaitkan mempunyai personaliti yang positif dan kepercayaan yang positif dan tinggi terhadap diri sendiri. Hubungan yang baik melalui konsep pertautan selamat ini yang mereka lalui semasa bayi membuatkan mereka berasa selamat dan tidak disingkirkan. Berbeza pula dengan individu yang mengalami pertautan bimbang, mereka ini suka mengelak dan tidak mempunyai keyakinan yang tinggi atau sebaliknya terhadap diri sendiri.

Melalui konsep perapatan atau pertautan ini,personaliti seseorang individu yang terbentuk apabila dewasa bergantung ketiga-tiga jenis pertautan tersebut dan keadaan disekeliling mereka ketika merka dalam proses untuk berkembang dan matang. Keadaan ini kerana apabila ditanya atau diminta untuk memberi gambaran terhadap kelemahan atau kekuatan diri mereka, sesetengah individu ini tidak dapat melakukannya kerana jika mereka mengalami pertautan bimbang mereka hanya mampu megambarkan kelemahan diri mereka sahaja.

Rumusan : Gaya Kelekatan dan Konsep Kendiri5

Menurut Brehm dan Kassin,1993 serta Baron dan Bryne,1994 keadaan tersebut berkaitan dengan pengalaman perapatan yang mereka alami semasa mereka masih kanak-kanak lagi. Contohnya,jika ibu bapa itu selalu memukulnya dan sebagainya anak itu akan mula berdendam dan mungkin apabila dewasa,anak itu turut melakukan perkara yang sama terhadap anak sendiri pula. Konsep perapatan ini amat penting dalam membentuk sahsiah dan peribadi seseorang individu sama ada membentuk individu yang berfikiran positif atau individu yang berfikiran negatif. Selain itu, dapat kita katakan bahawa gaya hidup seseorang itu berkait rapat dengan cara didikan ibubapa masing-masing dan faktor-faktor fizikal di sekeliling mereka.. Seperti yang kita sedia maklum, ibubapa telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga, mengasuh, dan memberi segala hak anak-anak supaya mereka berfungsi sebagaimana yang dikehendaki ibubapa. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bowlby(1969) , kita dapat kesan bahawa setiap fasa anak-anak membesar mempunyai berlainan perkembangan. Jadi, ibubapa tidak boleh mengabaikan anak-anak mereka kerana faktor kesibukan kerja. Ibubapa haruslah membimbing, memahami, dan menyelami kehendak jiwa anak-anak mereka dan berfikiran terbuka. Ia dapat merapatkan hubungan antara ibubapa dan anak-anak, juga mewujudkan suasana keluarga yang harmonis. Di dalam jurnal ini juga, perkaitan ke atas penelitian antara gaya asuhan ke atas disiplin anak-anak juga antara aspek-aspek penting yang dikaji dalam jurnal ini. Anak yang mempunyai masalah salah laku ini banyak dikaitkan dengan kegagalan gaya asuhan ibubapa yang merupakan salah satu faktornya. Selain itu, ibubapa perlu sentiasa mendampingi anak-anak mereka dan jadikan mereka seperti kawan untuk berkongsi cerita.

Rumusan : Gaya Kelekatan dan Konsep Kendiri6

Tingkah laku seseorang pelajar dapat menggambarkan cara didikan yang telah diberikan sejak azali lagi. Ini bertepatan dengan kata-kata, anak-anak ibarat ibarat kain putih, dan tugas ibubapalah yang mencorakkan mereka. Ini bermaksud pergaulan dan cara berkomunikasi itu bermula dari rumah dan buruk atau baik pergaulan itu adalah cara yang ditunjukkan oleh ibubapa mereka sendiri.. Ini kerana anak-anak akan mencontohi pola-pola pergaulan dari ibubapa ketika mereka berinteraksi sesama mereka. Perapatan penting kepada semua manusia. Panjagaan dari orang dewasa adalah satu keperluan bagi bayi untuk mendapatkan makanan, membersihkan diri atau mendapatkan perlindungan. Penjagaan dan kasih sayang yang cukup yang diberikan oleh ibu bapa atau penjaga bukan sahaja dapat membantu dalam proses perkembangan minda, malah dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perkembangan moral. Perapatan mempengaruhi cara kanak-kanak menilai diri, menganggap diri berharga, dan berhubungan dengan orang lain dari segi emosinya. Konsep kendiri yang lahir melalui perapatan akan mempengaruhi personaliti kanak-kanak ini hingga dewasa. Ikatan antara ibu bapa dan anakanak memainkan peranan yang penting dalam membentuk perapatan selamat. Apabila kanakkanak dilindungi, dikasihi, disayangi, diberi segala keperluan , kanak-kanak dapat membentuk perapatan selamat dengan ibu bapa atau penjaga. Bagi kanak-kanak yang membentuk perapatan tidak selamat pula, ia dikaitkan dengan status ekonomi sosial keluarga yang tidak stabil, keluarga yang tidak aman, atau menjadi mangsa penderaaan. Perapatan selamat akan membentuk gaya perapatan selamat dalam diri kanak-kanak. Begitu juga dengan bentuk perapatan yang lain. Sekiranya anak-anak menerima perapatan selamat, mereka juga akan mempamerkan sikap-sikap yang positif, berkasih-sayang serta

Rumusan : Gaya Kelekatan dan Konsep Kendiri7

menghargai orang lain. Mereka gembira untuk berinteraksi, bergaul, serta boleh mengasihi dan dikasihi oleh orang lain. Perapatan yang mengelak atau bimbang ketidaktentuan pula berkemungkinan akan menghasilkan kanak-kanak yang rendah diri, pemarah, ganas, dan tidak menghormati orang lain. Mereka selalunya bermasalah dalam perhubungan dengan rakan-rakan kerana konsep kendiri yang rendah, berfikiran negatif serta selalu menyalahkan diri dan orang lain. Perkara ini dapat kita lihat amat berleluasa berlaku dalam negara kita. Kebanyakan pelajar yang bermasalah kini datangnya dari keadaan keluarga yang porak-peranda. Apabila pelajar berada di rumah, mereka merasakan diri mereka tidak membawa maksud dalam keluarganya. Oleh itu, apabila bersama kawan-kawan mereka akan sama-sama memberontak atas disebabkan hubungan yang tidak baik dengan ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa dan penjaga memainkan peranan yang besar dalam membentuk individu. Apabila perapatan selamat dilakukan, individu yang lahir semestinya individu yang positif. Walau bagaimanapun, ibu bapa haruslah berpada-pada dalam memberi kesenangan kepada anak-anak. Seharusnya, mereka harus tahu bagaimana untuk melahirkan individu yang seimbang. Maksudnya di sini, sekiranya pelejar yang terlalu diberi kesenangan juga dapat melahirkan individu yang pasif sepertimalas belajar dan bekerja kerana pada mereka harta ibu bapa mereka cukup untuk menanggung mereka seumur hidup. Ibu bapa harus memberi kasih sayang dan kesenangan harta benda dengan seimbang. Kesimpulannya, kajian yang dilakukan dapat membuktikan bahawa perapatan selamat amat berkait rapat dalam membentuk konsep kendiri. Sekali lagi ingin kami nyatakan, individu yang wujud di dunia ini semestinya adalah acuan yang dibentuk oleh ibu bapa atau penjaganya.

Rumusan : Gaya Kelekatan dan Konsep Kendiri8