Anda di halaman 1dari 12

Bina ayat berdasarkan Bina ayat berdasarkan

gambar yang diberi. gambar yang diberi.


W engemop lantai yang basah
W memasak
W sudip
W memotong buah-buahan
W !isau
W mencuci pinggan
W membantu
W engeringkan
W Bapa sedang mengemop lantai yang
basah.
W bu sedang memasak di sebelah abang.
W bang sedang memotong epal dengan
sebilah pisau.
W dik mencuci pinggan yang kotor.
W akak membantu adik mengeringkan
pinggan yang telah dibersihkan.

Anda mungkin juga menyukai