Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh , Saudaraku hafiz , Ana telah menulis wasiat ini , menasihatimu sedangkan ana seor ang

yang sangatlah banyak dosanya disisi Allah S.w.t. , tetapi kalaulah setiap s eorang yang bersaudara itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar nescaya akan ter zahirlah kemunkaran dan akan hilanglah kebaikan . Saudaraku hafiz , dengarlah dariku semoga kebenaranlah yang aku akan ku katakan , bertakwa lah kep ada Allah nescaya kamu akan menjadi seorang yang berilmu ,Jadilah orang yang qan aah maka akan jadi orang paling kaya , Kasihanilah manusia yang lain sebagaimana kamu kasih pada dirimu sendiri maka kamu akan menjadi manusia yang adil, Jadil ah orang yang berguna kepada masyarakat nescaya kamu akan jadi manusia yang baik , Banyakkan zikrullah nescaya kamu akan jadi antara yang teristimewa di sisi Al lah , Perelokkan akhlakmu nescaya imanmu akan sempurna , Saudaraku hafiz , dengar dariku semoga kebenaranlah yang aku akan ku katakan, beribadatlah kepada Allah seolah-olah kamu melihatNya dan jika engkau tidak merasa demikaan yakin ba hawa Dia sentiasa melihatmu maka engkau akan termasuk didalam golongan muhsinin , tunaikan segala kewajipan yang difardhukan Allah keatas kita maka kamu akan t ermasuk dalam golongan mereka yang taat , Bersihkan diri daripada najis dosa nes caya engkau akan menemui Allah dalam keadaan suci daripada dosa , Jangan menzali mi orang lain maka engkau akan dihitung pada hari qiamat di bawah cahaya . Saudaraku hafiz , semoga kebenaranlah yang aku akan aku sampaikan, Kasihanilah dirimu dan kasihan ilah orang lain nescaya Allah akan mengasihanimu pada hari qiamat , Banyakkan be ristighfar nescaya akan dihapuskan dosa- dosamu, Sentiasalah bertawakkal kepada Allah nescaya engkau akan jadi orang yang hebat, Sentiasalah berada dalam keadaa n bersih nescaya Allah akan memurahkan rezeki kepadamu. Cintailah segala apa yan g disukai oleh Allah dan rasulNya maka engkau termasuk dalam golongan yang dicin tai oleh Mereka , Jauhilah makanan yang haram nescaya segala permohonanmu akan diterimaNya , tutuplah keburukan orang lain nescaya Allah akan menutup keaibanm u pada hari qiamat . Ana telah diwasiatkan oleh para guru-guru dan para masyakikh ana supaya sentiasa melazimi ilmu maka ana harapkan supaya enta pun sentiasa melazimi majlis ilmu . untuk akhirnya saudaraku ... semoga kita dapat berjumpa lagi..doakan ana .. ana sangat lemah.. Telah selesai ditulis pada 8/11/2010 - 4.02 Pagi