Anda di halaman 1dari 4

JENIS KONFLIK 1. TINGKAT KONFLIK 2. SITUASI KONFLIK 3.

CIRI HUBUNGAN DALAM KERJA TINGKAT KONFLIK INTRApersonal Konflik kognitif Matlamat Suka-suka,Suka tidak suka,Tidak suka-Tidak suka

l - Antara 2 @ > Individu PUNCA KONFLIK (Whetten,1991) INTRAkumpulan pertentangan antara individu dalam sesebuah kumpulan INTERkumpulan 1.personal 2.kurang maklumat, 3.ketidakselarasan peranan, 4.tekanan sekitaran(sumber terhad,polisi luar,persaingan,perubahan struktur)

Antara kumpulan ,Pasukan @ PUNCA=> Kewangan,Status,Pangkat,Kuasa

INTERorganisasi Antara organisasi Majikan dan kesatuan Antara Kementerian

JENIS SITUASI KONFLIK 1. KONFLIK VERTIKAL Peringkat Hierarki Organisasi Pekerja dan Penyelia 2. KONFLIK HORIZONAL Antara Hierarki yang sama Sama kuasa,budaya,personaliti,nilai 3 KONFLIK LINE-STAFF Jaringan struktur tugas dan tanggungjawab 4 KONFLIK PERANAN Konflik Peranan Intrapengirim=Arahan melaksanakn > tugasan serentak

Konflik Peranan Interpengirim=Tugasan dilaksanakan hasil dari banyak pihak. Konflik Interperanan=perlu melaksanakan 2 @ > peranan. =Contohnya:Wanita bekerja-Isteri&Pekerja Konflik Peranan Sendiri.=Diberi peranan tak serasi dengan imej,jangkaan sendiri, =Tidak upaya dari segi biological, =jurang pembangunan diri dengan jangkaan peranan 3CIRI HUBUNGAN DALAM PEKERJAAN 1.

SALING BERGANTUNGAN 2. BEZA PERSEPSI -Horizon Waktu=(Ketepatn waktu,jauh,dekat,segera,lambat,urgent) -Tidak Pasti Status=(Bezakan peribadi dan rasmi) -Persepsi Stereotaip= (Wanita ketua) 3. PERBEZAAN MATLAMAT =Perlu pengkhususan kerja,imbuhan berbeza 4. KESAMARAN PERANAN =JOB SPEC yang smakin samar semakin tinggi konflik. 5. KEKURANGAN SUMBER Wang,Staf

TAHAP TAHAP KONFLIK PENDEKATAN JUDITH R.G 1. Konflik Terpendam 2. Konflik Dikesan 3. Konflik Sedar 4. Konflik Manifestasi 5. Kesan Konflik Konflik TerpendamTidak disedari

Potensi konflik wujud Dua jabatan rancang program tanpa sedar pertembungan krisis

wang,masa dan sumber terhad Boleh hilang tanpa sedar dengan interaksi dan hebata maklumat

Konflik DiKesan -timbul perbezaan persepsi, idea, pendapat - tidak bertindak, menyimpan dalam hati -tinggal sebagai rungutan senyap

Konflik Sedar Tindakan mula kelihatan untuk menyelesaikan masalah Merasai tekanan yang lebih kuat Tindakan untuk menunjukkan dan menzahirkan rasa tak puas hati.

Konflik Manifestasi Penggunaan fizikal dan mental Percakapan,pertengkaran,bantahan,desakan,demonstrasi,

pergaduhan fizikal Kesan/Hasil Konflik Kitaran akhir konflik sama ada positif atau negative Positif timbul aturan baru, ganjaran baru, system yang baru Negatif kerosakan hubungan,hartabenda, kewangan