Anda di halaman 1dari 33

HLN14B4 kLBLRSlB4N

BlRl
HLN14B4 kLBLRSlB4N
BlRl
. .iat di atas sesuai uutuk diuuakau di bauaiau
maua:
SILA CUBA LAGI..
2. Berapa kali anda kena gosok gigi dalam
satu hari?
A. SAT!
. IMIAT
C. TICA
I. !A
SILA CUBA LAGI..
. Bagaimana untuk mengelakkan kuku
berbau seperti di atas?
A I C
SILA CUBA LAGI..
$uaikan dengan padanan yang betul.
SMAK JAWAPAN
$uaikan dengan padanan yang betul.
SMAK JAWAPAN
S\MBR :
HTTP://WWW.SIISHAR.NT/\INANI90/M
NJAGA-PAKAIAN-AN-KBRSIHAN-IRI-
PNIIKAN-KSIHATAN/OWNIOA