Anda di halaman 1dari 2

O Adal Isliadal nasyaiakal Acoh lanyak yang

dipongaiuhi oIoh ajaian Agana IsIan.


O udaya MoIayu juga nonloiikan vaina lagi
kohidupan sosiaI ludaya.
O Mosjid nonjadi pusal kogialan nasyaiakal Acoh
Clh: Mosjid ailuiiahin.
O idang poidagangan yang naju nonjadikan
acoh nakin naknui.
O SoloIah SuIlan Iliahin dapal nonakIukkan Iodii
, Acoh nakin loilanlah naknui dan nonjadi
sunloi konodilas Iada dan onas.
O ohidupannya dipongaiuhi oIoh fakloi
Iolak,koadaan aIan dan Iingkungan viIayahnya.
O Hulungan sosiaI nasyaiakalnya sangalIah kuiang
dan lahkan noioka condoiung nongaiah ko sifal-
sifal individuaIisno.
O DaIan kohidupan sohaii-haii nasyaiakal MaIaka
nonggunakan lahasa MoIayu solagai lahasa
ponganlai.
O oludayaan nasyaiakal naIaka dipongaiuhi oIoh
koludayaan noIayu .
O Agana yang dianul adaIah agana isIan.