Anda di halaman 1dari 2

*DZIKIR DAN DOA PEMBUKA PINTU REZEKI*.

by Organisasi Majelis Zikir Ainun Jariah. on Thursday, May 12, 2011 at 6:47am

A. Dzikir dan Doa


1.Membaca

Abu Hurairah ra meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda," Barang siapa yang Allah pakaikan baginya kenikmatan hendaklah banyak mengucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang banyak dosanya hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan barang siapa yang lambat datang rezekinya hendaklah banyak mengucapkan l hawla wal quwwata ill billh (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)." (HR. al-Thabrani di al-Awsath) Asad Ibn Wdiah ra meriwayatkan, Nabi saw bersabda," Barang siapa mengucapkan l hawla wal quwwata ill billhil aliyyil azhm (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung) sebanyak 100 X setiap hari maka tidak akan tertimpa kefakiran selamanya." (HR. Ibn Abi al-Duny)

2. Membaca

Abu al-Nuaim meriwayatkan dari Malik bin Anas dan al-Dailami dalam musnad al-Firdaus dari Ali ra, Nabi saw bersabda," Barang siapa setiap hari membaca l ilha illallh al-malikul haqqul mubn (tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Benar lagi Maha Nyata) sebanyak 100 X, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penenteram dari rasa takut dalam qubur." (HR. Abu Nuaim dan al-Dailami)

3. Melanggengkan (dawam) beristighfar Ibn Abbas ra meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda," Barang siapa melanggengkan istighfar (astaghfirullh=aku mohon ampunan kepada Allah) niscaya Allah melapangkan segala kesempitan hidupnya, mengeluarkan ia dari segala kesusahan dan memberikan ia rezeki dari arah yang tidak diduganya." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

4. Membaca surat al-Ikhlas ketika masuk rumah Ibn Masud meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda," Barang siapa yang membaca qul huwallhu ahad(surat alIkhlas) ketika masuk rumah maka (berkah bacaan) menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya."(HR. al-Thabrani)

5. Membaca surat al-Waqiah setiap malam Ibn Masud ra meriwayatkan: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda," Barang siapa membaca surat al-Waqiah setiap malam maka tidak akan ditimpa kesempitan hidup." (HR. al-Baihaqi dalam Syuab al-Iman)

Anas ra meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda," Surat al-Waqiah adalah surat kaya karena itu bacalah dan ajarkanlah surat itu pada anak-anak kalian."(HR. Ibn Mardawiyyah)

6. Memperbanyak shalawat atas Nabi saw Ubay bin Kaab meriwayatkan: Bila telah berlalu sepertiga malam Rasulullah saw berdiri seraya bersabda," Wahai manusia, berdzikirlah mengingat Allah, berdzikirlah mengingat Allah. Akan datang tiupan (sangkakala kiamat) pertama kemudian diiringi tiupan kedua. Akan datang kematian dan segala kesulitan yang ada di dalamnya." Berkata Ubay," Wahai Raulullah, aku memperbanyak bershalawat atasmu, lantas berapa kadar banyaknya shalawat yang sebaiknya aku lakukan?" Beliau saw menjawab," Berapa banyaknya terserah padamu." Ubay berkata," Bagaimana kalau seperempat (dari seluruh doa yang aku panjatkan)?"

Beliau menjawab," Terserah padamu. Tetapi jika engkau menambah maka akan lebih baik lagi." Ubay berkata," Bagaimana jika setengah?" Beliau saw menjawab," Terserah padamu, tatapi jika engkah menambah maka akan lebih baik lagi." Ubay berkata," Bagaimana jika duapertiga?" Beliau saw menjawab,"Terserah padamu, tetapi jika engkau menambah maka akan lebih baik lagi." Ubay berkata," Kalau demikian maka aku jadikan seluruh doaku adalah shalawat untukmu." Bersabda Nabi saw," Jika demikian halnya maka akan tercukupi segala keinginanmu dan diampuni segala dosamu."

7. Membaca


Ibn Umar ra meriwayatkan: Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw," Wahai Rasulullah, dunia telah berpaling dariku sedangkan dayaku pun lemah." Maka Rasulullah saw pun bersabda," Mengapa engkau tidak menggunakan shalat para malaikat dan tasbih segenap mahluk yang dengan itu mereka diberikan rezeki?" Laki-laki itu bertanya," Apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda," Katakanlah: subhnallh wa bihamdih, subhnallhil azhm, astaghfirullh (maha suci Allah dan pujian bagi-Nya, maha suci Allah yang Maha Agung, aku mohon ampunan kepada Allah) sebanyak 100x di antara waktu terbit fajar sampai shalat subuh. Maka dunia akan datang kepadamu dengan sendirinya dan Allah Azza wa Jalla menciptakan dari setiap kalimat itu seorang malaikat yang bertasbih kepada Allah Taala sampai hari kiamat yang pahala tasbihnya itu diberikan untukmu." (HR. al-Mustaghfiri dalam al-Daawt, dinukilkan dari Ihy Ulmiddin alGhazali)

*Ainun Jariyah*.(cpt).