Anda di halaman 1dari 9

Nama: Tan Jia Yi No. Pengenalan: 900629137404 Mata Pelajaran: Pendidikan Moral Tarikh: Masa: 1 Jam ( 09.00 a.m.

10.00a.m.) Kelas: Tahun 5 Bilangan: 20 orang Tajuk: Unit 12 Eratkan Hubungan Kekeluargaan Bidang Perbelajaran: BP 2 Nilai Berkaitan Dengan Diri dan Keluarga Nilai: 2.2 Nilai- Hormat dan Taat kepada anggota keluarga Nilai Sampingan: Kasih saying, toleransi, kesabaran Kandungan dalam akademik: Hubungan keluarga yang rapat adalah penting dan usaha mengekalkan hubungan kekeluargaan seperti ziarah-menziarahi dan meraikan hari istimewa/majlis kekeluargaan adapalh perlu agar dapat menjalin kemesraan. Pendekatan: Penerangan Nilai, , Pembelajaran secara kooperatif, Teknik: Nyanyian, Soal Jawab, Main Peranan Bahan Bantu Mengajar: petikan teks, video, kad, powerpoint, kertas warna-warni. Hasil Pembelajaran Afektif Moral: Pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat: i. ii. Menjaga kebersihan di kawasan tempat tinggal Melibatkan diri dalam aktiviti pembersihan persekitaran

Hasil Pembelajaran Kognitif Moral: Pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat: i.
ii.

Menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan berdasarkan situasi yang diberikan. Memberikan pandangan yang sewajarnya terhadap situasi yang diberikan serta boleh menklasifikasikan sampah-sarap sama ada dapat dikitar semula atau tidak.

Hasil Pembelajaran Perlakuan Moral: Pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat: i.
ii.

Mengamalkan cara hidup yang bersih bagi mengekalan kebersihan dan keceriaan kawasan setempat setiap masa. Menyatakan cara untuk memastikan kawasan persekitaran setempat sentiasa bersih dan ceria.

Hasil Pembelajaran KBKK: Pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat: i. ii. Dapat melengkapkan borang grafik yang diberikan berdasarkan petikan tentang aktiviti kebersihan dan keceriaan. Boleh membuat dan menggunakan semula bahan yang boleh dikitar semula berdasarkan kreativiti individu.

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN

KBKK

BBM

CATATAN

Set Induksi (3 minit)

Lagu Balik Kampung Soalan:


a) Apakah perasaan kamu

PEMBELAJARAN 1. Guru memperdengarkan lagu Balik Kampung dan meminta murid menyanyikan lagu mengikut irama lagu.
2. Guru bertanya kepada murid

Pegalaman dan pengetahuan yang sedia ada.

Lagu dan video

Guru memastikan semua murid memberikan perhatian dalam aktiviti yang dijalankan.

Menjanakan idea. Menghubungkaitka n nilai.

apabila menyanyi lagu ini? b) Apa yang anda terfikir apabila balik kampung? Video kartun Hormat pada orang tua a) Siapa yang selalu balik kampung bersama keluarga? b) Bila masa anda balik kampung? c) Apakah tujuan kamu dan keluarga kamu pulang ke kampung? Ringkasan nilai: Hormat dan taat kepada

tentang perasaan balik kampung.


3. Guru menanyangkan satu

video kartun yang bertajuk Hormat pada orang tua 4. Guru mempersoalkan murid tentang kampung halaman masing-masing.
5. Guru menerangkan maksud

Guru menggalakkan murid melibatkan dalam aktiviti tersebut.

Eratkan Hubungan Kekeluargaan kepada murid.

Langkah 1 (13 minit)

anggota keluarga Petikan Pulangku Mengubat Rindu dalam buku teks pada muka surat 56 dan 57. Soalan:
a) Nyatakan cara Daniel dan

1. Guru meminta murid merujuk

Pemahaman teks Pemikiran kritis dan kreatif

Buku teks (muka surat 56 dan 57) Kad

Pastikan semua murid bergiliran membaca petikan.

buku teks pada halaman 56 dan 57.


2. Guru meminta murid

membaca petikan tersebut secara senyap terlebih dahulu kemudian panggil nama murid untuk membaca secara bergiliran. 3. Guru menyoal soalan yang berkaitan berdasarkan petikan yang dibacakan tersebut.

Pastikan semua murid mendengar bacaan petikan apabila dibaca oleh murid lain.

keluarganya mengekalkan hubungan kekeluargaan. b) Mengapakah Daniel berjanji untuk menziarahi datuk dan neneknya lagi? c) Bagaimanakah cara keluarga kamu mengekalkan hubungan dengan sanak saudara?

Isi-isi penting: Perjalanan pulang ke kampung.


4. Guru menunjukkan kad isi-isi

penting kepada murid-murid. 5. Beberapa murid dipilih oleh Berasa gembira dan rindu akan datuk, nenek Melawat saudara mara yang lain. Berat hati meninggalkan kampung. Berjanji akan pulang menziarahi lagi. Penekanan tentang: Mengekalkan hubungan kekeluargaan antara anggota keluarga dengan ziarahmenziarahi dan meraikan hariLangkah 2 (15 minit) hari istimewa bersama. PowerPoint (Lampiran A) Situasi: Kamu sangat rindukan adik
1. Guru meminta murid meneliti

guru untuk menampalkan kad di papan hitam.


6. Guru menerangkan rumusan

petikan dan nilai yang terdapat pada petikan yang dibacakan.

Pemikiran kritis dan kreatif. Kooperatif

PowerPoint Kertas warna

Guru menggalakkan murid memberi

dan membaca situasi yang ditunjukkan pada powerpoint.

saudara kamu yang berumur tiga tahun. Ibu dan bapa kau tidak dapat dapat membawa kamu pergi berjumpanya, Mereka sangat sibuk. Bagaimana kamu ingin mengubati rindu kamu kepada adik saudara kamu itu?

2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang situasi tersebut.

Perbincangan Kemahiran klasifikasi

pendapat masingmasing. Setiap kumpulan diminta memilih ketua dan murid yang lakonkan situasi A dan situasi B.

Lakonan Situasi: A. Ibu dan bapa saudara tinggal di pusat Bandar Melaka. Telefon kepada mereka dan beritahu tentang rancangan cuti untuk menziarahi mereka. B. Nenek telefon kepada ibu dan mengadu bahawa sudah lama tidak berjumpa dengan cucu yang comel. Nenek rindu akan cucu tetapi ibu bapa sibuk

3. Murid-murid dibahagikan

Guru memastikan setiap ahli kumpulan terlibat dalam perbincangan masing-masing.

kepada 4 kumpulan.
4. Dua kumpulan diberikan

situasi A dan situasi B dan lakonkan situasi tersebut dengan menggunakan dialog yang disediakan.
5. Dua kumpulan pula diminta

membincang tentang cara penyelesaian berdasarkan situasi A dan situasi B.


6. Guru memberikan penekanan

Guru memastikan murid mencatat hasil perbincangan mereka.

bekerja. Dialog situasi (Lampiran B)

kepada dialog yang menggunakan kata-kata sopan semasa berucap dengan orang lain.

Langkah 3 (14 minit)

Powerpoint (Lampiran A) Gambar 1: Sambutan hari jadi nenek Gambar 2: Sambutan hari keluarga di tadika Gambar 3:Hari Konvokesyen abang. Gambar 4: Perkahwinan sepupu

1. Guru menunjukkan empat

Pemikiran kritis dan kreatif. Kooperatif

Powerpoint

Setiap kumpulan diminta menghantar seorang wakil untuk membuat pembentangan hasil kerja mereka masing-masing.

gambar tentang Hari Istimewa yang diraikan bersama keluarga. 2. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. 3. Setiap kumpulan disuruh berkongsikan pengalaman tentang gambar yang diberikan. 4. Setiap kumpulan menghantar satu wakil untuk

Memastikan setiap ahli kumpulan terlibat dalam aktiviti.

Perbincangan: a) Mengapa meraikan hari


b) Bagaimana kamu

membentangkan hasil kumpulan masing-masing. menyoal jawab dengan murid. 6. Guru menekankan

istimewa bersama keluarga? 5. Guru berbincang dan menunjukkan rasa hormat

dan taat sesame anggota keluarga samasa meraikan sambutan tersebut?

kepentingan amalan bekerjasama antara ahli-ahli kumpulan dalam melaksanaakan sesuatu tugasan.

Langkah 4 (10 minit)

Powerpoint (Lampiran A) Penerangan nilai: Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Borang grafik (Lampiran C)

1. Guru menayangkan definisi nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga. 2. Setiap murid diberi satu gafik yang mengandungi banyak huruf. 3. Murid diminta cari dan bulatkan kata kunci yang terkandung dengan nilai yang dipelajari. 4. Murid-murid diberi masa untuk menghafal dan ingatkan definisi nilai yang dipelajari.

Pemikiran kritis dan kreatif.

Powerpoint Borang grafik

Memastikan setiap murid melibatkan dalam aktiviti. Pilihan individu secara rawak bagi menghafal difinisi nilai.

Borang soal selidik dan senarai semak

5. Murid diberikan satu borang

soal selidik dan senarai

semak agar lebih memahami anggota keluarga. 6. Guru menganalisiskan hasil Penutup ( 5 minit) Ajaran: Berhubung erat dengan anggota keluarga dapat mewujudkan keluarga yang harmoni. Soalan: a) Apakah nilai yang anda belajar hari ini?
b) Apakah kebaikan

aktiviti tersebut. Guru membuat rumusan secara ringkas: 1. Guru menyoal tentang nilai yang berkaitan dengan tajuk yang telah dipelajari.
2. Guru menunjukkan kad yang

Mengimbas kembali

Kad ayat

Semua murid membacakan ayat yang ditunjukkan tersebut.

ditulis dengan ayat Saya amalkan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga saya.. 3. Murid diminta bersama-sama membacakan ayat tersebut sebanyak 3 kali.

mangamalkan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga?