Anda di halaman 1dari 3

lAST CHll0 PF0lH

lnLro C C C u C

C Lm
Lngkau yang sedang paLah haLl
Am u
Menanglslah dan [angan ragu ungkapkan
8m Lm
8eLapa pedlh haLl yang LersaklLl
Am u
8acun yang membunuhmu secara perlahan

C Lm
Lngkau yang saaL lnl pllu
Am u
8eLapa menanggung beban kepedlhan
8m Lm
1umpahkan saklL lLu dalam Langlsmu
Am u
?ang menusuk relung haLl yang pallng dalam

chorus
C C
Panya dlrl sendlrl
C u C
?ang Lak mungkln orang laln akan mengerLl
Lm 8m
ul slnl ku Lemanl kau dalam Langlsmu
C C u
8lla alr maLa dapaL calrkan haLl
Lm 8m
kan ku cabuL durl pedlh dalam haLlmu
C C u
Agar kullhaL senyum dl Lldurmu malam nanLl


Lm
Anggaplah semua lnl
8m
SaLu langkah dewasakan dlrl
C u
uan Lak Lerpungklrl [uga bagl


C Lm
Lngkau yang haLlnya Lerluka
Am u
ul peluk nesLapa Lersapu derlLa
8m Lm
Selrlng saaL kerlngnya alr maLa
Am u
1ak mampu menahan pedlh yang Lak ada ha
blsnya

chorus
C C
Panya dlrl sendlrl
C u C
?ang Lak mungkln orang laln akan mengerLl
Lm 8m
ul slnl ku Lemanl kau dalam Langlsmu
C C u
8lla alr maLa dapaL calrkan haLl
Lm 8m
kan ku cabuL durl pedlh dalam haLlmu
C C u
Agar kullhaL senyum dl Lldurmu malam nanL
l

Lm
Anggaplah semua lnl
8m
SaLu langkah dewasakan dlrl
C u
uan Lak Lerpungklrl [uga bagl

lnLerlude C Lm Am u 8m Lm Am u


chorus
C C
Panya dlrl sendlrl
C u C
?ang Lak mungkln orang laln akan mengerLl
Lm 8m
ul slnl ku Lemanl kau dalam Langlsmu
C C u
8lla alr maLa dapaL calrkan haLl
Lm 8m
kan ku cabuL durl pedlh dalam haLlmu
C C u
Agar kullhaL senyum dl Lldurmu malam nanL
l

Lm
Anggaplah semua lnl
8m
SaLu langkah dewasakan dlrl
C u
uan Lak Lerpungklrl [uga bagl
C
Lngkau yang sedang paLah haLl
AYu Tlt6 Tlt6 - AlAHAT
PAlSu
Intro 8 C A 8 C D 8 C A 8 2x
Lm u C 8m C 8m

8m Lm 8m 8m Lm 8m
kemana kemana kemana ku harus mencarl
kemana
A C
kekaslh LerclnLa Lak Lahu rlmbanya
Lm A C l# C 8m
lama Lak daLang ke rumah

8m Lm 8m 8m Lm 8m
dlmana dlmana dlmana Llnggalnya sekarang
dlmana

lnLerlude 8m A C 8m 2x
A 8m A 8m

8eff
8m
ke sana kemarl membawa alamaL
A
namun yang ku Lemul bukan dlrlnya
C A 8m A 8m
sayang yang ku Lerlma alamaL palsu
8m
ku Lanya sama LemanLeman semua
A
LeLapl mereka bllang Lldak Lahu
C A 8m
sayang mungkln dlrlku Llah LerLlpu
Lm l# 8m l# C 8m
membuaL aku frusLrasl dlbuaLnya

8m Lm 8m 8m Lm 8m
dlmana dlmana dlmana Llnggalnya sekarang
dlmana

lnL 8m A C 8m 2x
A 8m A 8m

8m
ke sana kemarl membawa alamaL
A
namun yang ku Lemul bukan dlrlnya
C A 8m A 8m
sayang yang ku Lerlma alamaL palsu
8m
ku Lanya sama LemanLeman semua
A wwwmuslk[lneL
LeLapl mereka bllang Lldak Lahu
C A 8m
sayang mungkln dlrlku Llah LerLlpu
Lm l# 8m l# C 8m
membuaL aku frusLrasl dlbuaLnya

8m Lm 8m 8m Lm 8m
dlmana dlmana dlmana Llnggalnya sekarang
dlmana

8m Lm 8m 8m Lm 8m
kemana kemana kemana ku harus mencarl
kemana
A C
kekaslh LerclnLa Lak Lahu rlmbanya
Lm A C l# C 8m
lama Lak daLang ke rumah
8m Lm 8m 8m Lm 8m
dlmana dlmana dlmana Llnggalnya sekarang
dlmana