Anda di halaman 1dari 2

La separaci de sllabes; diftongs i hiats

Cada cop de veu que fem quan pronunciem una paraula s una sllaba. En general, una paraula t tantes sllabes com vocals. Per hi ha casos en qu trobem dues vocals seguides. Per separar les paraules en sllabes cal tenir en compte els grups de vocals (diftongs i hiats) i els grups consonntics (dgrafs o altres). shan de separar rr: tj: ss: tg: sc: tx: ix: ll: no shan de separar

els dgrafs i els grups consonntics sor-ra gu: se-guir plat-ja qu: pa-quet car-ros-sa ll: ba-llar met-ge ny: ca-nya a-do-les-cent cot-xe rei-xa til-la tots els hiats els diftongs Ma-ri-a, a-vi-, pe-ru- fei-na, quo-ta, tre-uen

Els diftongs sn la uni de dues vocals en una mateixa sllaba. Els diftongs poden ser: creixents qu / gu + vocal qua: pas-qua gua qe: se-qn-ci-a gent qi: o-bli-qi-tat quo: a-qus gua: llenge: ungi: pin-g guo: ai-gus decreixents vocal + i / vocal + u ai: xer-rai-re au: cau-re ei: ser-vei eu: neu ii: no-vii * iu: piu-lar oi: boi-na ou: bou ui: bui-dar uu: duus * nuvi, en la varietat balear. i o u consonntiques - a principi de mot: io-gurt, hie-na - entre vocals: no-ia, cre-uen

Fora dels diftongs del quadre anterior, les combinacions de vocals formen hiat, s a dir, no sn a la mateixa sllaba. Aix, cal comptar com a sllabes separades els grups: a-vi-at, ri-e-ra, ca-mi-, du-a-na, pu-e-ril, su-or Has de tenir en compte que: 1. Shan de respectar els elements que integren un mot compost. a-les-ho-res bes-a-vi mil-ho-mes tot-ho-ra an-h-dric con-hort nos-al-tres re-in-ci-dir ben-es-tar in-ter-t-nic sub-al-tern trans-at-ln-tic 2. En un text no sha de deixar cap lletra sola a final de ratlla, ni al principi de la segent. Aix, podem separar la-vi per no a-vi o famli-a. 3. Quan hem de partir un mot amb ll a final de ratlla, el gui substitueix el punt volat. 4. Si has de separar un mot a final de ratlla, recorda que els diftongs i els triftongs no se separen mai. 5. Els diftongs depenen de la pronunciaci. Diem: fei-na o fe--na? boi-na o bo--na? creu-re o cre--re? mo-uen o mo--en? Fixat que la primera pronncia de cada parella s la bona: la i i la u no es pronuncien amb la fora dautntiques vocals, sn semivocals o semiconsonants. En canvi, si marquem amb una diresi la i o la u, les pronunciarem com a veritables vocals, s a dir, com a nucli de sllaba. ve - - na, Llu - - sa, pe - c 6. Hi ha alguns mots en qu pronunciem tres vocals en un sol cop de veu. s la combinaci dun diftong creixent i un de decreixent. Sn els triftongs: iai iai ieu f - ieu uai guai - ta eu li - qeu ueu cre - ueu