LABORATUVAR EL KİTABI

HAZIRLAYANLAR
M. Kemal ERBİL
Prof.Dr. Ecz.Kd.Alb. GATA Biyokimya ve Kl. Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Ercan SARUHAN
Dz.Tbp.Kd.Ütğm. GATA Biyokimya ve Kl. Biyokimya Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi

GATA BASIMEVİ ANKARA 2005

ÖNSÖZ 21. yüzyılda tıp alanında kullanılan cihazların gelişmesiyle birlikte, yapılan test çeşitleri ve sayılarına paralel olarak laboratuvarın önemi de artmaktadır. Bu nedenle klinisyenlerin, laboratuvarcıların, öğrencilerin, hemşirelerin ve diğer yardımcı sağlık personelinin kullanabileceği tanı ve tedavi amaçlı testlerin doğru kullanımını sağlamayı amaç edinen, laboratuvar sonuçlarını etkileyen faktörler, güncel referans aralıkları, pratik ve kullanışlı kısa bilgiler içeren kaynak bir cep kitabının son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Bu el kitabının hazırlanmasını planlayan Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.D. Başkanı Prof.Dr.Ecz.Kd.Alb. M. Kemal ERBİL ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim. Türk tıbbına faydalı olması dileklerimle ...

Derviş ŞEN
Prof.Tbp.Tümgeneral Askeri Tıp Fakültesi Dekanı, Eğt.Hst. Baştabibi

laboratuvara ulaştırılması ve testin yapılmasına kadar olan hazırlama safhalarında azami dikkati sarf etmelidir. Bunu önlemek. Analiz sırasında (Analitik) 3. örnek alımı. laboratuvarda bu haklı isteğe zamana karşı yarışarak.Alb. Bunlar: 1. Analiz sonrası (Postanalitik) Analiz öncesi faktörleri kontrol altına almak klinikler ve laboratuvarın birlikte uğraşısını gerektirir. Hekim hastası için istediği testlerin sonuçlarını zamanında ve güvenilir olarak ister.Dr.GİRİŞ Tanı ve tedavinin takibinde laboratuvarlar önemli bir konumda yer alırlar. Numune alımından laboratuvara göndermeye kadar birçok basamaktan etkilenmektedir. Bşk. Bu nedenle klinikle laboratuvar çalışanı arasında uyum ve işbirliği gereklidir. Biyokimya ve Klinik Biyokimya Ana Bilim Dalı olarak hazırladığımız bu kitapçıkla hastanemizde çalışan tüm hekim ve hemşirelerimizle bir uyum içinde çalışacağımıza ve hastalarımıza daha iyi bir hizmet vereceğimize inanıyoruz. . dikkatli ve sorumluluğunun bilincinde olması gerekir. Klinik personelinin bilgili. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve kalite kontrol sistemlerinin uygulanması.Kd. Biyokimya ve Klinik Biyokimya AD. en azından minimal düzeye indirmek için klinisyen ve laboratuvarcı. deneyimli. Kemal ERBİL Prof. kaliteli hizmet vermek için uğraşır. OCAK 2005 M. Test sonuçlarının güvenilirliği sadece laboratuvar çalışmasına bağlı değildir. Bu faktörler bazen test sonuçlarını çok fazla etkileyebilirler.Ecz. analitik dönemdeki hataları azaltmış ve özellikle preanalitik dönem hataları üzerine yoğunlaşmaya neden olmuştur. Analiz öncesi (Preanalitik) 2.

.................... İmmünoloji B.......... Laboratuvarında Yapılan Testler ..........D......... Biyokimya ve Klinik Biyokimya A............ Farmakolojik Toksikoloji A.....................................................İÇİNDEKİLER Sayfa No....................... Amerika Birleşik Devletleri Mayo Klinik Hastanesi ile Anlaşmalı Yapılan Testler .. Laboratuvarında Yapılan Testler ....D....................... Tıbbi Genetik B............. Laboratuvarında Yapılan Testler .........................D...... Mikrobiyoloji A.......... Laboratuvarında Yapılan Testler ........................................................................ Laboratuvar Testlerini Etkileyen Faktörler .......................................... Genel Bilgiler .............................................. Laboratuvarında Yapılan Testler .......D...D............. Mikrobiyoloji ve Kl................D............ Kan Serum ve Plazma testleri Üzerine İlaçların Etkisi 1 9 31 43 44 45 47 53 57 75 ... Tıbbi Farmakoloji A......................... Laboratuvarında Yapılan Testler .........

üre. CEA gibi parametreler sayılabilir. Besinlerin etkisi: Bazı plazma yapıtaşlarının derişimi yakın zamanda yenilip içilen besinlerden etkilenir. Buna paralel olarak enzimler ve protein hormonlar dahil tüm proteinler. Egzersiz sonunda alınan kan örneklerinde aspartat aminotransferaz (AST). proteinlere kısmen bağlı kalsiyum. Bu değişimlere katkıda bulunan başlıca faktörler postür. Postürün etkisi: Ayakta duran bir kişide kan hacmi yatan bir kişiye göre 600-700 ml daha azdır. Gerçek neden kanın proteinsiz sıvısının doku arasına geçmesi olup plazma hacminde önemli farka neden olur. Sirkadiyen değişim: Beden sıvılarının çoğu yapıtaşı gün boyu döngüsel değişim gösterir. Bu döngüsel değişimler oldukça büyük değerlere varabildiğinden numune alma standardizasyonunun iyi denetlenmesi 1 . bilirubin ve proteine bağlı ilaçların konsantrasyonu etkilenir. 6. Ayrıca serumun lipemik olması ölçümler için kullanılan yöntemleri etkileyebilir. büyüme hormonunun patolojik düzeylere ulaştığı göz önünde bulundurulmalıdır. plazma renin aktivitesi. transferrin sonuçlarında yükselmelerin olduğu. stres. 3. laktat dehidrogenaz (LDH). Kahve. Bu durumun 16 saatten uzun olmaması gerekir.LABORATUVAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Kan alımından önceki etkiler (Preanalitik) : 1. gün ışığı. 5. aldosteron. kreatinin. Egzersizin etkisi: Egzersizin vücut sıvılarının yapılarına etkisi aktivitenin süresi ve yoğunluğu ile ilgilidir. vitamin B12. trigliserid. Sigara içme: İçerdiği nikotinden dolayı sigara birçok testi etkiler. 2. Bunların içinde lipidler. aktivite. Bu durum kan hacminde %10 civarında azalmayı gösterir. çay. kan glukozunun değişimler gösterdiği. alkalen fosfataz (özellikle intestinal izoenzim) sayılabilir. kola gibi kafein bulunan içecekler yapıtaşlarının konsantrasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Açlık durumu: Açlık kan şekeri düzeyi ölçümü gibi bazı testler için istenen bir durum olduğu gibi laboratuvar işleminin standardizasyonu ve teknikleri açısından numune alımında 10-12 saatlik açlık istenir. 4. kreatin kinaz (CK). beslenme. karanlık. uyku ve uyanıklıktır. hormonlar. Bunların içinde kan glukozu.

İdrar hacmi ve kreatinin atılımı gece azalır. safra. sabah ve akşam daha yüksek düzeydedir. Alınan kanın hemolize olmaması için azami gayret gereklidir.safra taşları. fosfor. kalsiyum. fosfat %2 . plazma. Numuneleri alırken de dikkat edilmesi gereken durumlara uyulmalıdır.gerekir. bilirubin.10 civarında artarken. gaita. yetişkin olmasına ve cinsiyete göre çeşitli hormon. elementler gibi birçok parametre değişim gösterir. mide suyu. Puberteden sonra aktivite azalır. CK.5 civarında azalır. Kan numunesi alınan kola takılan turnikenin bir dakikadan fazla kalmaması gerekir. lipidler. amniyosentez sıvıları gibi). ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler. serumda potasyum. İlaçların etkisi: İlaçlar analiz yöntemlerini in vitro etkilediği için in vivo değişimlere de yol açabilirler. Gebelik: Down sendromu riski için yapılan ilk ve ikinci trimester testlerinin ultrason verileri gününde olmalıdır. tam kan. 7. 10. Cinsiyet ve yaşın etkisi: Hastanın yeni doğan. Örn. puberte. Bu durum ileride her test için ayrı ayrı belirtilmiştir. 8. ayrıca çeşitli sıvılar (plevral. tükürük. saç. enzim. Numune Alımı Laboratuvarda kullanılan numuneler çok çeşitlidir. Mecbur kalınırsa infüzyona 10 . ter. doku materyali ve semen bunların başlıcalarıdır. Turnike ile yapılan birkaç dakikalık staz venöz kanda birçok parametreyi etkiler. Ca %5 . Oysa bazal plazma insülini. Serum. idrar. ALT. Büyüme hormonu uykuya daldıktan kısa süre sonra yükselir. FSH gibi testler için kan gönderilirken döngü gününün de belirtilmesi unutulmamalıdır. Örneğin: alkalen fosfataz. ACTH ve kortizol gece saatlerinde minimal düzeydedir. eritrosit paketi. perikardiyal. Yüksek ateş: Serum hormon düzeyleri yanı sıra lipidler. LDH. enzimler gibi parametrelerin yüksek çıkmasının yanısıra diğer ölçüm 2 . glukoz. Sıvı veya kan vermede kullanılan bir damar ve setten örnek alınmamalıdır. Hemoliz. böbrek . 9. albumin. CA-125 menstrüel periyotta normalin 2 katına çıkabilir. Iökosit paketi. Bu durumlarda diğer kol tercih nedeni olmalıdır. Menstrüel döngü sırasında da kadınların hormon değerleri çok değiştiğinden LH.20 dakika ara verildikten sonra numune alınabilir. kemik büyümesine paralel olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır.

Listemizde bu durum testlere göre ayrı ayrı belirtilmiştir. yazılır ve idrar kabına 50 mL civarı örnek konarak laboratuvara gönderilir. İdrarda ölçülecek parametre için koruyucu gerekiyorsa laboratuvara danışılmalıdır.yöntemlerinde de hataya neden olur. Kan örneğine eklenen antikoagülan da önemlidir. İdrar analizlerinde 24 saatlik idrarda yapılan tetkikler için 24 saatlik idrarın tümü karıştırılıp hepsi gönderilmelidir. Spot idrar ve gaita numunelerinin laboratuvara çabuk ulaşması gerekir. 3 . Kanın ölçülecek parametreye uygun antikoagülanla alınması gereklidir. Hemen çalışılmayacak örneklerin de bekleme süresi ve derecesine dikkat edilmemesi durumunda istenmeyen hatalı sonuçlar çıkabilir. Yatan hastalarda 24 saatlik idrar karıştırılıp hacmi belirlenir.

Damardan çıkmamaya dikkat ediniz. Sağ elinizle tüpü çıkartırken sol elinizle de iğneyi sabitleyiniz.KAN ALIM TEKNİĞİ Holder’ı sağ elinizin baş ve işaret parmakları arasında sıkıca tutarak 15° açıyla damara girin Sol elinizle destek yaparken sağ elinizin baş parmağıyla tüpü yerleştirin. Turnikeyi 1 dakikadan uzun süre tutmayın. Kan vakumlu tüpe dolarken sağ elinizle turnikeyi çıkartın. 4 .

basamaktan itibaren aynı işlemleri tekrarlayın. Başka bir tüpe daha kan alınacaksa 2. KAN ALMA TÜPLERİNİN ÖZELLİKLERİ 5 .Tüpü yavaşça 2-3 kez çevirerek kanın tüpün içindeki kimyasal maddeyle homojen şekilde karışmasını sağlayın.

dikkatlice toplama kabına biriktirin.09 saatlerinde alınmalı Kan. karanlık bir ortamda tutunuz. Bekletmeden laboratuvara getiriniz. 3. 24 s idrar toplama tekniği: • İdrar toplamaya başlayacağınız sabah ilk idrarınızı tuvalete boşaltın. BOŞUNA KAN ALINMIŞ OLUNUR. • Birinci idrar toplama kabı dolarsa. Kola.KAN ALMADA UYULMASI GEREKEN ÖNEMLİ KURALLAR 1. İstek formunun üzerine kan alma zamanı mutlaka yazılmalı YANLIŞ ZAMANDA ALINAN KAN. 5. Mümkünse kan sabah 07 . • İdrar toplama kabını siyah. ilaç alımından sonraki pik ve steady-state fazı düşünülmeli. Bu andan itibaren tüm idrarınızı gündüz ve gece boyunca. idrar toplama işlemini tamamlayınız. Ertesi sabahki idrarınızı da (örneğin ertesi sabah saat 08:00'deki idrarınız) toplama kabına ekleyerek. • Biriktirme süresince evin en serin yerinde. • 3-5 litrelik temiz ve kuru bir kap temin ediniz. 6 . • Cuma ve Cumartesi günleri 24 s idrar toplamayınız. 2. • Size önerilen diyet varsa dikkatlice uygulayınız. KAN ALMAMAKTAN DAHA KÖTÜDÜR LABORATUVAR SONUÇLARININ GEÇ ULAŞMASI KAN ÖRNEĞİNİN İSRAFI DEMEKTİR. başka idrar toplama kabına geçtiğinizde bir önceki kapta bulunan idrarın yaklaşık yarısını da bu kaba karıştırınız. tanı konmadan ve tedavi başlamadan önce alınmalı İlaç monitorizasyonu esnasında. deterjan gibi maddelerin konmuş olduğu kaplar kesinlikle uygun değildir. ışık geçirmeyen bir poşet içinde hastaneye getiriniz. en az 12 saatlik açlık sonrası alınmalı Kan. 7. Su için kullanılan pet şişeler en uygunudur. 4. saati not edin (örneğin sabah saat 08:00). 6.

kafein.Kanda lipid (kolesterol. aspirin. domates. fenotiyazinler. metildopa. çikolata. 4. trigliserid. LPa) analizi öncesi bilinmesi gerekenler • En az 3 hafta değiştirilmemesi. ApoA1. • Yanlış sonuçlara neden olabilen ilaçlar: Asetaminofen. aminofilin ve diğer birçok ilaç. erik ve ceviz. Ateşli hastalık durumunda idrar toplanmamalı. promazine. alkollü içecekler. Çok düşük proteinli diyet uygulanmamalı. kahve. İdrarda VMA (vanilmandelik asit). • 24 s idrar toplama kurallarına uyulmalı. 7 . levodopa. lityum. portakal. kolalı içecekler. 3. 2. ananas. HVA (homovanilik asit) ve 5-HIAA (5-hidroksi indol asetik asit). ananas. metanefrinler testleri öncesi bilinmesi gerekenler • Akut stres ve ağır egzersizden kaçınılmalıdır. patlıcan. • 3 gün öncesinden itibaren alkol alınmaması önerilir. 1. tetrasiklinler. reserpine. MAO inhibitörleri. • 3 gün öncesinden itibaren ve örnek toplanma süresince aşağıda belirtilen gıdalar ve ilaçlar kullanılmamalıdır. vanilya (dondurma vs. eritromisin. HDL-C. Jöleli gıdalar yenmemeli.). Etli gıdaların tüketiminden kaçınmalı. İdrarda Hidroksiprolin testi öncesi bilinmesi gerekenler İdrar biriktirmeye başlamadan iki gün öncesinde ve idrar biriktirirken. çay. • Alınmaması gereken yiyecek ve içecekler: Muz. • Duygusal ve fiziksel stresten sakınılması. Apo B. süresince beslenme alışkanlıklarının • Kilonun sabit olarak korunması (ani kilo değişikliklerinden kaçınılması) • 12 saatlik açlık sonrası kan verilmesi.

Ig. Ferritin Protein Elektroforez. CA 125. TSH. SHBG Tiroid Fonksiyon Testleri. 8 .TESTLERİN MİNİMUM TEKRARLAMA ARALIKLARI Biyokimyasal parametrelerin belirli yarı ömürleri vardır. CEA. Aldosteron. GH Vitamin B12. Vit-E. IgE. IGF-1. Testosteron. CA 15. Renin. FT3 Demir (Fe). Bakır (Cu) Lipid Profili. Prolaktin. Bu süreden önce testin tekrarlanması hastalığın takibi açısından fayda sağlamayacağı gibi ülke ekonomisine de ek yük getirecektir. Vit-A ARALIKLAR 1 Gün 3 Gün 7 Gün 13 Gün 13 Gün 13 Gün 14 Gün 28 Gün 28 Gün 28 Gün 60 Gün 60 Gün 90 Gün * Parasetamol intoksikasyonu. HDLKolesterol FSH. Kolesterol. Kreatinin *Karaciğer Fonksiyon Testleri Çinko (Zn). Kriyoglobulin AFP.3. E2. Vitamin D1:25. Akut Hepatit ve Akut Kolestaz için geçerli değildir.9. PSA Progesteron. FT4. CA 19. Bu nedenle klinisyenler tarafından her testin minimum tekrarlanma süresinin bilinmesi oldukça önemlidir. LH. Trigliserid. Parathormon. Folik Asit HbA1c Vitamin D25. TESTLER Üre.

3 0-16Y : < 640 16-18Y : < 480 >18Y : 38 .4 Kadın Luteal :1.35 3.2202 = pmol/L x0.BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA A. SGPT) Albumin Aldolaz Aldosteron Alfa-1 Antitripsin Alfa Fetoprotein (AFP) Alkalen Fosfataz (ALP) U/L pg/mL U/L g/dL U/L pg/mL mg/dL U/mL U/L Cuma Hergün Hergün Hergün Randevulu (Tel:3344) Hergün Perşembe Hergün Hergün Pazartesi Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün x1 = ng/L x0.200 < 11.02 Hamile :1.3.0277 = nmol/L x0.65 Erkek : 10 . LABORATUVARINDA YAPILAN TESTLER KAN TESTLERİ TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) Erkek : 0.155 30 .5 .41 < 30 25 .017 = µkat/L • • • • • • • .06 .1.40.26 .28 Follikuler : 0.40 Kadın : 10 .4 .6 .5 2-8 Ayakta : Yatarak : 78 .017 = µkat/L x10 = g/L x0.5.017 = µkat/L Ertesi Gün Cuma Ertesi Gün Aynı Gün x0.4.1 = g/L x1 = µg/L x0.355 8 .172 BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün * Soğuk Zincirde Gönderilmeli SONUÇ VERME GÜNLERİ Ertesi Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI • • • 9 17-Alfa Hidroksi Progesteron ng/mL Adenozin deaminaz (ADA) *Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) Alanin aminotransferaz (ALT.D.

33 8 .52 < 6.140 < 0.22 < 10 GEBELİK : 3 .8 .TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 25 . SGOT) Bakır (Cu) Beta-2 mikroglobulin Beta-hCG x1 = nmol/dk/mL x0.16 Hafta 17 .4 .90 9 .35 70 .017 = µkat/L x0.4 Hafta : 5.40 Kadın : 10 .8 Hafta : 3697 .750 5 .56451 8175 .58176 • Biotinidaz 4.6 Hafta : 217 .62530 12039 .14 Hafta 15 .10 Hafta 12 .149571 BİRİM U/L µmol/L U/L pg/mL U/mL U/mL U/L µg/dL mg/dL mU/mL ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün Hergün Perşembe Çarşamba Hergün Hergün Hergün Çarşamba Perşembe Hergün : : : : SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün Aynı Gün Cuma Pazartesi Ertesi Gün Ertesi Gün Aynı Gün Perşembe Cuma Ertesi Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x0.186977 27832 .157 = µmol/L x1 = U/L 9 .017 = µkat/L • • • • • • • • • • 10 Amilaz Amonyak (Acil Biyokimya) Angiotensin converting enzim (ACE) *Antidiüretik Hormon (ADH) Anti-Tiroglobulin Antikor Anti-TPO Antikor Aspartat aminotransferaz (AST.926 = ng/L x0.12 Randevulu (Tel:3321) .31795 7 .7 < 115 < 34 Erkek : 10 .18 Hafta nmol/dk/mL 63803 .

8 0.14 Hb A : 96. Total Dehidroepiandros.1 . sülfat (DHEA-SO4) Elektroforez-ALP İzoenzim x0.151 Erkek : 225 .2 0.480 Kadın : 215 .2 .179 = µmol/L x0.100 Hb A2 : 0 .33 = nmol/L x1 = kU/L x1 = kU/L x1 = kU/L x0.5 .2 .75 Barsak : 0 .3.480 Erkek : 211 .2 < 35 < 25 < 39 50 .153 = µmol/L x0.Direk Bilirubin .407 Karaciğer : 16 .5 Hb F : 0-2 Hb S .3.120 Erkek : 53 .492 Kadın : 148 .İndirek Bilirubin .0 1.179 = µmol/L x0.1.86 Kemik : 20 .167 Kadın : 49 .Total C-Peptid CA-125 CA-15-3 CA-19-9 Çinko (Zn) Demir (Fe) Demir Bağlama Kapasitesi.1 = µmol/L • • • • • • • • • • • • • Bilirubin .D : 0 BİRİM mg/dL mg/dL mg/dL ng/mL U/mL U/mL U/mL µg/dL µg/dL µg/dL µg/dL U/L ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün Hergün Hergün Perşembe Hergün Hergün Hergün Çarşamba Hergün Hergün Hergün Randevulu (Tel:3342) Pazartesi SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Cuma Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Perşembe Aynı Gün Aynı Gün Ertesi Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x17.0.027 = µmol/L 11 Elektroforez-Hemoglobin % Salı .TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 0.

42.6 .67 = pmol/L Fenilalanin mg/dL Randevulu (Tel:3321) .6 III : 17 .4 Erkek : 7.7 < 1.2 .12.14 Gamma Globulin : 12 -22 9 .54.166 Menopoz : 5 .62 Albumin :52 .8 .31.5 .5 Alfa-2 Globulin : 7 .35 Beta : 36 .52 Pre-Beta : 4 .6 Kadın Luteal : 43.5 .3 V : 3.2 .26.9 .3 Alfa : 18 .30 < 1.211 Follikuler : 12.65 Alfa-1 Globulin : 2.1 .5 II : 29.17.13 Beta Globulin : 8 .2 IV : 5.TESTİN ADI • • • • • • • Elektroforez-LDH İzoenzim Elektroforez-Lipoprotein REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) I : 16.5 BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Randevulu (Tel:3342) Randevulu (Tel:3342) SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI % % Elektroforez-Protein % Hergün 2 gün sonra 12 Eritropoetin Eritrosit Protoporfirin (FEP) mU/mL µmol/L RBC Perşembe Perşembe Cuma Cuma Estradiol (E2) pg/mL Hergün Ertesi Gün x3.41.

5.1 .-12.4 Kadın Luteal : 1.09 .3.02 BİRİM ng/mL mg/dL ng/mL ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün Hergün Hergün SONUÇ VERME GÜNLERİ Ertesi Gün Aynı Gün Ertesi Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x1 = µg/L x0.107 65 .7.49 Kadın : 7 .5 Menopoz : 25.5 Erkek : 0.400 Kadın : 13 .323 = mmol/L U/L mg/dL mg/dL U / gr Hb ng/mL Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Ertesi Gün Ertesi Gün x0.01 = g/L x2.13.17.7.83 Kadın : 0.5 < 150 Negatif Erkek : 10 .107 4.8 < 12Y : 3.10 .7 .265 = nmol/L Follikül Stimüle Edici Hormon (FSH) mU/mL Hergün Ertesi Gün x1 = U/L Fosfor (P) Galaktoz / Gal 1 P Gal-1-P Üridil Transferaz Tarama Gama Glutamil Transferaz (GGT) Glukoz (AKŞ) Glukoz (Tokluk) Glukoz 6 Fosfat Dehidrojenaz Growth Hormon (GH) mg/dL mg/L Hergün Randevulu (Tel:3321) Randevulu (Tel:3321) Hergün Hergün Hergün Çarşamba Cuma Hergün Aynı Gün x0.134.5 .12.6 .017 = µkat/L x0.6 .6 .TESTİN ADI • • • • • • • • • • • • 13 Ferritin Fibrinojen Folat REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) Erkek : 30 .9 > 12Y : 2.32 65 .7 Follikuler : 3.150 200 .4.0645 = mU/mol Hb x1 = µg/L .400 3.8 .5 Erkek : 1.0555 = mmol/L x0.

831 288 .570 71 .476 100 .521 129 .945 = pmol/L Kadın Yaş 12 .756 261 .526 30 .354 SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x10 = mg/L • • • • • Haptoglobulin Hemoglobin A1c (HbA1c) *Homosistein İnsulin İnsulin-Like Growth Faktör-1 (IGF-1) Yaş 0 .20Y: 20 .5.7 5 .16Y: 16 .956 215 .383 30 .152 44 .4Y: 4 .752 236 .8Y: 8 .6Y: 6 .628 169 .276 43 .575 110 .258 Perşembe Hergün 14 • • Kalsitonin Kalsiyum (Ca) Pazartesi Aynı Gün x1 = ng/L x0.9 % BİRİM mg/dL ÇALIŞMA GÜNLERİ Perşembe Hergün Salı.6 .100 6 .117 30 .480 96 .624 193 .Cuma Hergün Perşembe Erkek SONUÇ VERME GÜNLERİ Cuma 2 Gün sonra Ertesi Gün Ertesi Gün Aynı Gün Kadın 163 .3Y: 3 .14 2.995 358 .870 239 .25Y: 25 .7Y: 7 .289 29 .484 22 .591 119 .392 81 .5 .2Y: 2 .24.303 78 .972 153 .640 97 .50Y: 50 .14Y: 14 .12Y: Erkek 4 .466 µmol/L µU/mL ng/mL x6.10.40Y: 40 .131 24 .502 130 .30Y: 30 .18Y: 18 .1Y: 1 .699 < 60 8.10Y: 10 .9Y: 9 .494 101 .373 24 .11Y: 11 .991 203 .5 55 .630 197 .TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 16 .150 33 .200 4 .290 72 .15Y: 15 .70Y: pg/mL mg/dL 20 .25 = mmol/L .428 108 .5Y: 5 .23Y: 23 .13Y: 13 .

240 37 .4 Sigara içen : < 4.1.4 = µmol/L x0.2 .70 60 .TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 4.65 Sigara içmeyen : < 3.3 .25 = mmol/L • • • • • • • • • • • • • • 15 Kalsiyum.11.5.19.70 Kadın : 20 .6 = nmol/L x88.4 Akşam : 2.2 Erkek : 24 .3 98 .0259 = mmol/L x0.HDL Kolesterol .40 Sabah : 6. İyonize * Kan Gazları (Acil Biyokimya) (Heparinli enjektör) Karnitin.017 = µkat/L .VLDL Kortizol Kreatinin Kreatin Kinaz (CK) Hergün Aynı Gün Erkek : 30 .9 0.35 -7. Serbest Karsinoembriyonik Antijen (CEA) Klor (Cl) Kolesterol.45 : 80-100 : 35-45 : 22-26 : 97-100 BİRİM mg/dL mmHg mmHg mEq/L % µmol/L ng/mL mmol/L mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL µg/dL mg/dL U/L ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x0. Total Kolesterol .6 .107 150 .4 pH PO2 PCO2 HCO3 SaO2 : 7.0259 = mmol/L x0.2 .0259 = mmol/L x0.160 10 .LDL Kolesterol .190 Kadın : 24 .0259 = mmol/L x27.170 Randevulu (Tel:3321) Hergün Hergün Hergün Hergün Hergün Hergün Hergün Hergün Hergün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün x1 = µg/L x1 = mg/dL x0.

166 114.89Y: 90 .140 88.017 = µkat/L x0.179 Kadın 81 .128 16 • • • • Kriyofibrinojen Kriyoglobulin Ksiloz Yükleme Testi (15g) *Laktat Negatif Negatif < 17 0.5 108 .73 64 .5 .73 m2 ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün Hergün SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x0.00963 = mL/sn/m2 • • Kreatin Kinaz MB (CK-MB) (Acil Biyokimya) Kreatinin Klerensi Yaş 0 .TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 24 BİRİM U/L ml/dk/ 1.5 ppm H2 mmol/L Hergün Hergün Randevulu (Tel:3321) Çarşamba Cuma 1 Hafta sonra 1 Hafta sonra Ertesi Gün .14Y: 20 .29Y: 30 .5Y: 6 .5 95 .8Y: 9 .172.72 83 .59Y: 60 .5 .109 88 .146.5 .5 .39Y: 40 .159.134 75 .99Y: Erkek 45 .146 82 .79Y: 80 .153 101.69Y: 70 .5 121 .49Y: 50 .2.

153 : 65 . dk : 65 .58.8.5 1.139 mU/mL Hergün Ertesi Gün x1 = U/L • • • • • Magnezyum (Mg) Methemoglobin Miyoglobin (Acil Biyokimya) OGTT 50 g (Gestasyonel DM Tarama Testi) OGTT 75 g (Standard OGTT) mg/dL % ng/mL mg/dL Hergün Hergün Hergün Randevulu (Tel:3337) Randevulu (Tel:3337) Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün x0.6 Kadın Luteal : 1 .2. dk 120.107 : 65 . dk 90.9 .0555 = mmol/L mg/dL x0.165 : 65 .017 = µkat/L • • • • • 17 Laktat Dehidrojenaz (LDH) Laktoz Tolerans Testi (50g) Lipoprotein a (Lp a) Lityum (Li) < 30 mg/dL Perşembe Çarşamba Cuma Perşembe Luteinize Edici Hormon (LH) Erkek : 1.450 BİRİM U/L ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün Randevulu (Tel:3337) SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x0.107 0.4 Follikuler : 2.7 . dk 60.7 .12.5 0-1 < 107 0.107 60. dk : 65 .11.411 = mmol/L x0.6 Menopoz : 7.4 .0555 = mmol/L .TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 220 . dk : 65 .

1.2 .65.295 15 .190 120.5 .105 60. (aPTT) *Piruvat (Perklorik asitli tüpte) REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 0.38 0.1.0.1 Negatif Ayakta : 3.27 Follikuler : 0.2 .65 25 .21.5.165 180.145 11 .1 . dk : 65 .9 < 10 3.TESTİN ADI • • • • • 18 OGTT 100 g Gestasyonel DM Tanı Testi *Osteokalsin Osmolalite (Acil Biyokimya) *Parathormon (PTH) Parsiyel Tromboplastin Zam.5 .4 .6 Yatarak : 2.8 BİRİM mg/dL ng/mL mosm/kg pg/mL sn mmol/L ÇALIŞMA GÜNLERİ Randevulu (Tel:3337) Her gün Her gün Her gün Her gün Çarşamba Cuma Randevulu (Tel:3321) Perşembe Randevulu (Tel:3321) Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x0. dk : 65 . dk : 65 .43 275 . dk : 65 .5 Menopoz : 0.05 .7 .0555 = mmol/L Ertesi Gün Aynı Gün Ertesi Gün Aynı Gün Ertesi Gün x1 = µg/L x1 = ng/L • • • • • Plazma Porfirin Tarama *Plazma Renin Aktivitesi (PRA) Plazma Total Porfirin Potasyum (K) pg/mL nmol/L mmol/L Cuma x1 = µg/L Aynı Gün x1 = mEq/L Progesteron ng/mL Her gün Ertesi Gün .0.5 Erkek : 0.4 Kadın Luteal : 1.

11.TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) Erkek : 4.4 Kadın : 6 .9 = nmol/L x10 = µmol/L .15 Kadın : 0 .3 Kadın : 19.8 .8.9 .1.21.4 .29.93 .15 < 2Ay : 4.9 Erkek : <4 > 0.145 BİRİM ng/mL ng/mL ÇALIŞMA GÜNLERİ Her gün Her gün Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün Çarşamba Aynı Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Cuma Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x1 = µg/L x1 = µg/L • • • • • • • • • • • • 19 Prolaktin Prostat Spesifik Antijen (PSA) PSA.7 25 .63 135 .4 0.122 2 .14 Erkek : 4.6 .20 Erkek : 11. Total Protrombin Zamanı (PTZ) Pseudokolinesteraz Sedimentasyon (ESR) Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) Serbest T3 (FT3) Serbest T4 (FT4) Seruloplazmin Sodyum (Na) g/dL sn kU/L mm/s nmol/L pg/mL ng/dL mg/dL mmol/L Her gün Her gün Salı Her gün Her gün Her gün Her gün Perşembe Her gün x10 = g/L x1 = U/mL x0. Serbest / Total Protein.8 Erkek : 0 .3 10 .4.7 > 2Ay : 6.6 .4 .6 .5 Kadın : 3.154 = nmol/L x12.10.52.

7-6.4-1.5 4-10.0-20.3 3.85 0-0.8 0.0 10.5-22.5-13.5 0.0 31-55 150-450 85-110 2-3 Yıl 5-12 1.02-0.4-34 1.5-10 2-17 0.5 0.0-5.5 10.1-4.1 11-14 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 106 /µL g/dL % 103 /µL fL Birim 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 106 /µL g/dL 20 LÖKOSİT: NÖTROFİL: LENFOSİT: MONOSİT: EOZİNOFİL: BAZOFİL: ERİTROSİT: HEMOGLOBİN: .1 0.5 13.85 0-0.9-6.5 0.5-22.6 3.85 0-0.85 0-0.8 0.8 0.5-13.5 1.6 3.5 15-30 Gün 5-20 1-9 2.6 3.9-5.85 0-0.5 4-13.1-5.TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün Birim SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI • Tam Kan 0-1 Gün LÖKOSİT: NÖTROFİL: LENFOSİT: MONOSİT: EOZİNOFİL: BAZOFİL: ERİTROSİT: HEMOGLOBİN: HEMATOKRİT: PLATELET: MCV: 9-30 6-26 2-11 0.5-8.5-16.05-1.5 2-17 0.05-0.5-7 0-0.02-0.7 0-0.65 0-0.5-21.4-1.5 1.9-6.65 0-0.0 42-60 150-450 88-120 6-11 Ay 6-11 1.4-1.05-1.0 39-60 150-450 86-120 1-2 Yıl 6-11 1.3 4.5 10-14 1-7 Gün 9.1 0.02-0.5-7 0-0.8 0-0.0 42-60 150-350 98-120 2-5 Ay 5-15 1-8.0 10.02-0.5-8.02-0.5-8.3 3.5 8-14 Gün 5-21 1-9.1 0.7-6.0 12.05-1.0 13.6 3.6 3.8 0-0.

3 4.5-90.5-6.8 0-0.8 0-0.5 6-11 Yaş HEMATOKRİT: PLATELET: MCV: RDW: 28-42 150-350 77-110 - % 103 /µL fL % Erkek 3.1-5.5 33-43 150-450 74-89 12-14 .TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 2-5 Ay 6-11 Ay 33-40 150-450 74-89 3-5 Yaş Erkek Kadın 4-12 1.5 1.5-6.5-7 0-0.65 0-0.3 11-14.1-5.7-43 150-450 78.1-5.8 1.3 4.5 35.6-13.2-5.65 0-0.5-90.8-14.3 4.5-8.2 11.4 Birim 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 106 /µL g/dL % 103 /µL fL % 21 LÖKOSİT: NÖTROFİL: LENFOSİT: MONOSİT: EOZİNOFİL: BAZOFİL: ERİTROSİT: HEMOGLOBİN: HEMATOKRİT: PLATELET: MCV: RDW: 4-12 1.5-8.5-8 1.3 4.5 1.8 0-0.5 0-0.5 0-0.7 35-44 150-450 74-89 12-14 BİRİM 1-2 Yıl 33-40 150-450 74-89 - ÇALIŞMA GÜNLERİ SONUÇ VERME GÜNLERİ Birim SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI 2-3 Yıl 33-42 150-450 74-89 12-14.5 1.8-42.4 150-450 76.5 0-0.8 0-0.6 12-14 Kadın 3.5 0-0.5-8 1.5-7 0-0.4-9.3 12-14.4-10.1 12-14 35.4 11.

2-13.0113 = mmol/L .5 38.800 Kadın : 6 .6-98.5-10.2 12.6-13.8 0.TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 12-15 Yaş Erkek Kadın 3.5 Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün Birim 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 106 /µL g/dL % 103 /µL fL % x3.5 1.50 50 .9-5.3 3.27 .3-43.7-7 1.5 0-0.2-5.5 4.05-0.9-92.9-44.05-0.3 36.5 1.82 1.2-5.1 11.9 1.8 0-0.03 12-15.50 Kadın : 15 .7-7 0.8-8 1.5 34.4-91.8-15.5 Kadın : 0.3-0.05-0.9 0-0.3 0-0.4-5.4. Total Tiroglobulin Tiroid Stimulating Hormon (TSH) Transferrin Saturasyonu Trigliserid Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün x0. Serbest Testosteron.9 0.5 150-450 81.200 BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI LÖKOSİT: NÖTROFİL: LENFOSİT: MONOSİT: EOZİNOFİL: BAZOFİL: ERİTROSİT: HEMOGLOBİN: HEMATOKRİT: PLATELET: MCV: RDW: >15 Yaş Erkek 3.5-10.1-8.3-0.5 .9-2.2 Erkek : 20 .4 .3 4.2 1.8 11.8-16 12.7-7 0.32-5.9-15.5 0-0.1-5.3 0-0.8 37.47 = pmol/L x0.9-2.3-47.3 11.9 0.3-0.5 0-0.9 0.9 Erkek : 288 .1 4.0347 = nmol/L x1 = µg/L x1 = mU/L 22 • • • • • • Testosteron.5 0.42.6 pg/mL ng/dL ng/mL µU/mL % mg/dL Kadın 3.3 11.5-17.3.72 13.3 4.5 0-0.02 .4 150-450 150-450 81.2-14.9 79.2-95.8-50 150-450 81.78 0.6-9.9 0.8-8 1.2 0-0.5 Erkek : 11.

TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 0.6 .6.866 11 .4 <9 15 .2 Kadın : 2.44 Erkek : 3.8.1 197 .496 = nmol/L . 25 OH ng/mL U/mL mg/dL mg/dL pg/mL ng/mL x0.70 BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Perşembe SONUÇ VERME GÜNLERİ Ertesi Gün Aynı Gün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün Ertesi Gün Cuma SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI • • • • • • • 23 Triple Test Troponin-I (Acil Biyokimya) TSH Reseptör Antikoru Üre (BUN) Ürik Asit Vitamin B-12 Vitamin D3.357 = mmol/L x0.059 = mmol/L x0.3 .738 = pmol/L x2.

15 Negatif 5 .450 BİRİM mg/gün µg/gün U/gün µmol/mmol krea µg/gün µg/gün µg/gün ÇALIŞMA GÜNLERİ Salı Perşembe Her gün Salı.2 = µmol/gün x5.63 = µmol/gün .60 Negatif 150 .8 15 .4 .0157 = µmol/gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x5.3 = mmol/gün x7.1.480 Normal Patern < 3.İDRAR TESTLERİ TESTİN ADI *5 Hidroksi İndol Asetik asit (5-HIAA) *Adrenalin Amilaz Amino Asit Kağıt Kromatografisi Aminolevülinik Asit (ALA) NUMUNE TÜRÜ 24 s 24 s Spot/24 s Spot Spot Spot/24 s Spot 24 s Spot 24 s Spot/24 s Spot/24 s Spot/24 s Spot 24 s 0.3 1 .53 = nmol/gün x32.1200 Negatif 65 . Perşembe Perşembe Her gün Her gün Her gün Her gün Her ayın 1 ve 15’inde * Tuz ruhu eklenmeli SONUÇ VERME GÜNLERİ Çarşamba Cuma Aynı Gün Ertesi Gün x0.17 g/gün mg/dL mg/gün REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) <9 < 20 0 . Perşembe Randevulu (Tel:3321) Çarşamba Her gün Çarşamba Salı.46 = nmol/gün 24 Bakır (Cu) Bence Jones Protein Çinko (Zn) Demir 3 Klorür Testi (Fe3Cl) *Dopamin Elektroforez-Protein Fosfor (P) Glukoz Hemosiderin Hidroksiprolin Perşembe Aynı Gün Perşembe 2 Gün sonra Cuma 3 gün sonra Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün 2 Gün sonra x6.

7 10 .2.10Y : 0.35 .49 = µmol/gün x0.43 .87 15 .1820 50 .2.76 = nmol/gün x8.411 = mmol/gün x5.67 > 18Y : 0.5Y : 0.TESTİN ADI Homojentizik Asit Tarama *Homovalinik Asit (HVA) *Kalsiyum (Ca) Keto Asit Tarama (DNPH) Klor (Cl) Kortizol.38 2 .300 Negatif 140 .7 Kadın : 9 .001 .2Y : .6 1 .4.150 Negatif 74 .156 980 .298 < 1Y : 0.574 = mmol/mol krea 25 *Metanefrin Çarşamba Perşembe .84 = µmol/gün x0.1.18Y : 0.001 .5.15Y : 0.05 .001 .1.2 BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Randevulu (Tel:3321) SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x5.250 Erkek : 28 .0.27 . Serbest Kreatinin Magnezyum (Mg) Melanin NUMUNE TÜRÜ Spot 24 s Spot/24 s Spot Spot/24 s 24 s Spot/24 s Spot/24 s Spot 24 s Spot REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) Negatif <8 100 .99 5 .025 = mmol/gün mg/gün mg/gün mmol/gün µg/gün mg/gün mg/gün µg/gün µg/mg Krea Salı Her gün Salı Perşembe Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Çarşamba Aynı Gün Ertesi Gün Aynı Gün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün x2.07 = nmol/gün x0.213.

91 = nmol/gün .14 9 .60 30 .5Y 5 .28 18 .18 11 .9 Negatif mg/gün mg/dL Perşembe Her gün mgGAG/ mmol krea < 6 Ay 6 .2Y 2 .3Y 3 .105 105 .11 µg/gün µg/gün Perşembe 26 *Noradrenalin *Normetanefrin Oligosakkarid Kromatografisi 24 s 24 s Spot 23 .30 26 .TESTİN ADI Metilmalonik Asit Tarama Metabolik Hastalık Taraması Mikroalbumin Miyoglobin Mukopolisakkarid-Total NUMUNE TÜRÜ Spot Spot 24 s Spot Spot Spot REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) Negatif BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Randevulu (Tel:3344) Salı Perşembe SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI 2 Gün sonra Cuma Aynı Gün Pazartesi < 30 < 1.354 Negatif Perşembe Çarşamba Randevulu (Tel:3344) Cuma Perşembe x5.12 Ay 1 .35 28 .26 14 .6Y > 7Y : : : : : : : : 35 .4Y 4 .

1.001 = g/gün mmol/gün .15 > 5Y : < 0.900 35 BİRİM mg/mg krea mg/dL mosm/kg nmol/mmol krea µmol/mmol krea mmol/gün mg/gün ÇALIŞMA GÜNLERİ Randevulu (Tel:3344) Her gün Randevulu (Tel:3321) Randevulu (Tel:3321) Randevulu (Tel:3321) Randevulu (Tel:3321) Her gün Her gün Her gün Her gün Randevulu (Tel:3344) Her gün Randevulu (Tel:3344) SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI Oksalat Spot Osmolalite (Acil Biyokimya) Porfirin.Kantitatif Porfobilinojen Tarama Potasyum (K) Protein Redüktan Madde Sistin-Homosistin Tarama Sülfit Tarama Sodyum (Na) Şeker Kromatografisi Spot Spot Spot Spot Spot Spot/24 s 24 s Spot Spot Spot Spot/24 s Spot Aynı Gün < 1.TESTİN ADI NUMUNE TÜRÜ 24 s REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 6 AY : < 0.1 0 .4Y : < 0.5 Negatif 25 .220 27 Aynı Gün Aynı Gün Ertesi Gün 2 Gün sonra Aynı Gün x0.9 300 .125 < 150 Negatif Negatif Negatif 40 . Total Porfirin Fraksiyonasyonu Porfobilinojen .3 6 AY .

TESTİN ADI Tam İdrar NUMUNE TÜRÜ Spot REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün NEGATİF NEGATİF Kadın <5 SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI Ph Dansite Glukoz Protein Bilirubin Ürobilinojen Tirozinemi Tarama Testi Üre Ürik Asit Spot Spot/24 s Spot/24 s 24 s Normal 12 .13 :<7 : < 4.16Y 16 .27 : 11 .1030 NEGATİF NEGATİF NEGATİF NORMAL Keton Nitrit Mikroskopi Erkek Lökosit <3 Eritrosit <2 Randevulu (Tel:3344) g/gün mg/gün Her gün Her gün Salı Aynı Gün Aynı Gün Çarşamba *Valinmandalik Asit (VMA) Spot : 1 .5 : 15 .05 = µmol/gün 28 µg/mg krea x0.5 : < 6.000571 = mmol/mol krea .2 : 2.5.20Y >20Y <1Y 1 .0357 = mol/gün x0.5Y 5 .19Y >19Y 5-8 1005 .3 .6 : 2 .6.2.5 :<7 mg/gün x0.4 .15Y 15 .2 : 1.3.10Y 10 .0059 = mmol/gün x5.20 < 750 < 6Y 6 .

5 Negatif Negatif nmol/gr kuru gaita Her gün Randevulu (Tel:3321) Rand.2 .45 142 . (Tel:3321) Her gün Her gün Rand.49 50 .3.BOS TESTİN ADI Adenozin deaminaz (ADA) Albumin Aspartat aminotransferaz (AST) Glukoz Klor Kreatin Kinaz (CK) Laktat Laktat dehidrogenaz (LDH) Oligoklonal Band Tayini Potasyum Protein Sodyum Üre Nitrogen NUMUNE TÜRÜ BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 10 10 .150 5 .3 15 .5 .35 7 .130 0-5 0. Total Porfirin Fraksiyonasyonu pH Redüktan Madde Şeker Kromatografisi Gaita Gaita Gaita Gaita Gaita Gaita Negatif < 200 < 5.85 120 . (Tel:3344) Aynı Gün Ertesi Gün Ertesi Gün .25 BİRİM U/L mg/dL U/L mg/dL mEq/L U/L mmol/L ÇALIŞMA GÜNLERİ Cuma Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Rand.2. (Tel:3342) Her gün Her gün Her gün Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ Pazartesi Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI 29 mEq/L mg/dL mEq/L mg/dL x10 = mg/L GAİTA TESTLERİ Gaitada Gizli Kan (GGK) Porfirin.5 Serum LDH’ın ~% 10’u Negatif 2.

1 BİRİM U/L g/dL ÇALIŞMA GÜNLERİ Cuma Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ Pazartesi Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI 30 Negatif DİĞER TESTLER Anaerobik Egzersiz Testi Böbrek Taşı Analizi Semende Fruktoz Ter Testi Hastanın Kendisi Böbrek Taşı Sperm Hastanın Kendisi 150 .4.3 . Total Rivalta Testi Trigliserid Üre NUMUNE TÜRÜ Plevra Plevra Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 45 0.600 0 .PONKSİYON SIVISI TESTİN ADI Adenozin deaminaz (ADA) Albumin Alkalen Fosfataz (ALP) Amilaz Glukoz Kolesterol Laktat Dehidrojenaz (LDH) Protein.60 mg/dL mmol/L NaCl Randevulu (Tel:3321) Perşembe Her gün Randevulu (Tel:3321) Cuma Ertesi Gün .

LABORATUVARINDA YAPILAN TESTLER OTOANTİKOR TEST ADI ANA (ELISA) ANA (IFA) dsDNA (EIA) Centromer (EIA) Histon (EIA) ENA IMMUN BLOT ENA Screen (EIA) ssA (Anti-Ro) (EIA) ssB (Anti-La) (EIA) Anti-RNP (EIA) Anti-Scl 70 (EIA) Anti-Sm Ab (EIA) Jo.D.Anca (MPO) (EIA) Referans Değer <1 Negatif <40 <25 <25 Negatif <1 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <10 <10 <7 <10 <5 Birim İV U/mL U/mL U/mL İV U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL GPL/mL MPL/mL APL/mL U/mL Çalışma Günü Pazartesi Salı Salı Salı Salı Salı Pazartesi Salı Salı Salı Salı Salı Salı Pazartesi Salı Salı Salı Pazartesi Materyal Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Alım Şekli Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp En Az Alınması Gereken Miktar 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL Sonuç Verme Süresi 7 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 7 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 7 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 7 Gün 31 .1(EIA) Anti Kardiyolipin Screen (EIA) Anti Kardiyolipin IgG (EIA) Anti Kardiyolipin IgM (EIA) Anti Kardiyolipin IgA (EIA) p.İMMÜNOLOJİ B.

1(EIA) Gliadin IgG (EIA) Gliadin IgA (EIA) Endomisyum IgG (EIA) Endomisyum IgA (EIA) Glomerular Bazal Membran (IFA) Insülin (EIA) Islet Cell Antikor (IFA) Anti Smoot Muscle Ab (IFA) HLA Class I TİP (TERASAKİ) HLA B-27 (TERASAKİ) HLA B-5 (TERASAKİ) Referans Değer <5 Negatif Negatif <3 >10 <25 <12 <12 <10 <10 Negatif <10 Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Birim U/mL mg/mL U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL - Çalışma Günü Pazartesi Salı Salı Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Salı Pazartesi Salı Salı Randevulu Perşembe Perşembe Materyal Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Canlı Hücre Canlı Hücre Canlı Hücre Alım Şekli Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp ACD' Li Tüp ACD' Li Tüp ACD' Li Tüp En Az Alınması Gereken Miktar 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL (2 Tüp) 7 Ml 7 mL Sonuç Verme Süresi 7 Gün 6 Gün 6 Gün 7 Gün 7 Gün 7 Gün 7 Gün 7 Gün 7 Gün 7 Gün 6 Gün 7 Gün 6 Gün 6 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 32 .2.Anca(PR3) (EIA) p.Anca(MPO) (IFA) c.Anca(PR3) (IFA) B.Mikroglobulin (EIA) AMA (EIA) LKM.TEST ADI c.

0 -22.0 4.0 2.0 2.0 1.0 1.0 9.0-26.0-23.0 41.0 5.0-58.0 5.0-85.0 88-100 1.0-6.0 17.0 6.0-8.3-6.0-8.0 52.3 33 .0-38.0-23.0 4.0 88-100 1.0 10.0.0 41.0-2.0-2. LENFOSİT ALT GRUPLARI Yaş Grupları Neonatal Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 CD4/CD8 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık(%) 28.6 1.0-76.0-26.2 Ay CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 60.6 1 hafta .0 3.22.FLOW SİTOMETRİ Tüm testler çalışıldıktan 1 gün sonra sonuç verilmektedir.0-68.

0-39.0-39.0 13.0-54.0-58.0-39.0-14.0 15.0-8.0-76.035.077.0 14.0-25.15 Ay CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 54.058.0 88-100 1.1 34 .0-9.0 12.0 14.0 33.0 1.6-3.0 1.0 13.0 2.0 2.Yaş Grupları 2 Ay .0-39.0-8.0 11.026.0 2.0 33.0-75.8 5 Ay .0 88-100 1.7-3.0 13.0-13.0-28.5 Ay Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık(%) 48.035.0 2.0-7.0 15.9 50.9 Ay CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 9 Ay .0 31.

041.1 2.7 43.0 88-100 0.0 3.044.0-23.0-8.9 39.0 17.050.5 Yaş CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 35 .0-16.073.24 Ay CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 2Yaş .0 88-100 1.0 4.0 3.0 17.9 15 Ay .0 23.0 14.044.0 14.0 3.032.048.0 2.0-17.9-2.041.0 3.033.1 2.0 88-100 09-3.0-8.0-13.0-12.Yaş Grupları Testin Adı CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık(%) 2.0-8.0 11.0 14.0 25.3-3.076.0-8.

0-24.0-27.6 10Yaş 16 Yaş CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 52.0-35.10Yaş Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık(%) 55.0 19.0-26.0 10.0 2.0-31.0-78.0 27.0 1.0-31.9-3.0 10.95 95 .0-8.0-34.0 6.0 3.0 88-100 0.0 88-100 0.4 FAGOSİTOZ Testin Adı Monositler Granülositler Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Yeşil kapaklı tüp Yeşil kapaklı tüp Referans Aralık (%) 65 .0 9.0 4.1 2.0 25.0 8.0-24.Yaş Grupları 5 Yaş .0-78.0 8.0-8.0-48.99 36 .0-14.9-2.0-8.0-53.

0 6.0-78.0-16.0-8.4 11.0 2.0-24.100 KALP NAKLİ PANEL Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3-CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 CD23 CD25 CD38 CD54 CD69 CD57 IgG1(kontrol) IgG2a(kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 52.100 95 .9-3.0-8.0 8.0-20.0 1.0 8.0 18.0 9.0-35.0 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 37 .0-48.0-24.0-27.OKSİDATİF BURST Testin Adı Monositler Granülositler Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Yeşil kapaklı tüp Yeşil kapaklı tüp Referans Aralık (%) 70 .0 88-100 0.0 25.

0 19.1 0 -8.0-8.0 88-100 11.0 18.0-20.0 60.0 .0 0 .0-8.0-85.0-16.0 2.0 .0 2.0-85.0-85.0 60.0 29.0-16.59.48.0 11.0 11.0-85.0 2.1.0-8.0-16.0 38 .ALL PANEL Testin Adı CD3 CD14 CD45 CD23 CD25 CD5 CD7 CD33 CD13 CD34 Anti HLA DR CD71 Anti Tdt IgG1(kontrol) IgG2a(kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 60.0 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur AML PANEL Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 60.

0 11.0-20.0 0 .0 Yoktur 6.0 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur KLL PANEL Testin Adı CD3 CD14 CD45 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 60.0-29.0 18.0-85.0-85.0-8.0-20.0 2.0 60.2.1.0 2.0 0.1 0 -8.0 0.0-16.0-16.0-85.Testin Adı CD11b CD11c CD15 CD16 CD10 CD22 CD45 CD23 CD25 CD5 CD7 CD33 CD13 CD34 Anti HLA DR CD71 Anti MPO IgG1(kontrol) IgG2a(kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 2.0 88-100 11.0 88-100 39 .0 60.0-8.30.

Testin Adı CD23 CD25 CD5 CD7 CD33 CD13 CD34 Anti HLA DR CD71 IgG1(kontrol) IgG2a(kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 11.0 2.0-8.0 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur PNH PANEL Testin Adı CD3 CD14 CD45 CD55 CD59 CD95 IgG1(kontrol) IgG2a(kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 60.0-16.0-85.1 0 -8.0 18.0 60.0-85.0-20.0-85.0 0 .1.0 88-100 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 40 .0-8.0 60.0 2.

0 Yoktur 6.0-20.0 11.0 .59.1.0 11.0-85.0-85.0 19.0 18.0 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 41 .0 11.0 60.0-16.1 0 -8.0 2.0 88-100 11.0 60.0-16.0-8.0 .0-16.KML PANEL Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD11b CD11c CD15 CD16 CD10 CD22 CD45 CD23 CD25 CD5 CD7 CD33 CD13 CD34 Anti HLA DR CD71 CD57 IgG1 (kontrol) IgG2a (kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 60.0 0.0-29.0 0 .0-20.0-85.0-8.0 2.2.48.0 2.30.0-16.0 29.0 0.

0-16.9-2.3 42 .0 £3 0.0 0.9-1.4 0.0 0.4-2.7-4.3-2.8 0.35 7.DOKU TESTLERİ Tüm testler çalışıldıktan 1 gün sonra sonuç verilmektedir. Testin Adı Alfa 1 Antitripsin (serum) C3 (serum) C4 (serum) Haptoglobulin (serum) HsCRP (serum) Ig A (serum) Ig G (BOS) Ig G (serum) Ig M (serum) Çalışıldığı Gün Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Alındığı Materyal Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Referans Aralık (G/L) 0.1-0. Testin Adı HLA DQ Low Resolution HLA DR Low Resolution HLA A Low Resolution HLA B Low Resolution HLA C Low Resolution HLA B27 Low Resolution Çalışıldığı Gün Randevulu Randevulu Randevulu Randevulu Randevulu Randevulu Materyal EDTA’lı pb/solid organ dalak EDTA’lı pb/solid organ dalak EDTA’lı pb/solid organ dalak EDTA’lı pb/solid organ dalak EDTA’lı pb/solid organ dalak EDTA’lı pb/solid organ dalak Örnek Gönderme Şekli Soğuk zincir Soğuk zincir Soğuk zincir Soğuk zincir Soğuk zincir Soğuk zincir NEFELOMETRE TESTLERİ Tüm testler çalışıldıktan 2 gün sonra sonuç verilmektedir.0 < 0.

20 µg/ml 10 .25 µg/ml Hangi Tüpe Alınacağı Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Mor kapaklı tüp Örnek Kabulü Hergün 12:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Perşem be 17:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Sonuç Verme Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Karbamazepin 4 .0 µmol/L 72. saatte: < 0.9-2.8 .Testin Adı Kappa (serum) Lambda (serum) Çalışıldığı Gün Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Alındığı Materyal Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Referans Aralık (G/L) 1.1 TIBBİ FARMAKOLOJİ AD LABORATUVARINDA DÜZEYİ ÖLÇÜLEN İLAÇLAR İlacın Adı Fenitoin Fenobarbital Tedavi Aralığı 10 .1.5 . İlaç düzeyi ölçülecek numunelerinin en geç saat 12:00’ye kadar getirilmesi gerekmektedir.0 . Hergün Ertesi 12:00’ye Gün kadar Transplantasyonlu hastalarda siklosporin düzeyi değişebilir.0 µmol/L 48.10 µg/ml Primidon Valproik asid Digoksin 5 .2 µmol/L 150-500 ng/mL Metotreksat Kırmızı kapaklı tüp Ertesi Gün Siklosporin 1.7-3. saatte: 0.12 µg/ml 50 . 5. saatte: 5. Mor kapaklı tüp 43 .20 ng/ml 24. 3. Daha sonra gelen numuneler ertesi gün çalışılmaktadır.7 0.10. Takrolimus hariç diğer ilaçlar hafta içi her gün saat 13:00’den itibaren çalışılmaktadır. 2.100 µg/ml 0. 4. İlaç düzeyleri çalışılmaya başlamadan önce örneğin 1 saat dinlenmesi gerekmektedir.2 ng/ml Takrolimus 5 . Son ilaç dozunu hasta almadan kan numunesi alınmalıdır.

3 µg/L 0. LABORATUVARLARINDA YAPILAN ANALİZLER * Rutin dışında ihtiyaç duyulan diğer toksikolojik analizler Eczacılık Bilimleri Merkezi Farmasötik Toksikoloji AD. Analiz Adı Aluminyum Çinko Kurşun Bakır Civa Kadmiyum Arsenik Biyolojik Materyal Serum Plazma Tam Kan Karaciğer Doku Plazma Tam Kan İdrar Tam Kan Saç Tırnak Tam Kan Magnezyum Kalsiyum Selenyum Demir Gümüş Mangan Nikel Krom Kobalt Alkol Toksikolojik Analizler Salisilat Plazma Plazma Plazma İdrar Plazma Tam Kan Tam Kan Serum Serum Serum Plazma Her Türlü Materyal Serum Referans Değer <50 ng/ml 700-1200 µg/L <25 ng/ml <200 µg/g 1-1.023 µg/ml 1-10 µg/L 2-7.ECZACILIK BİLİMLERİ MERKEZİ F.5 µg/L 2-10 mg/100ml (Terapötik Değer) 15-30 mg/100ml (Romatoid Artrit) >30 mg/100ml (Toksik Konsantrasyon) - Parasetamol Metil Alkol Bağımlılık Yapıcı Madde Tarama Testi Serum Tam Kan İdrar 44 .5 µg/ml <5 µg/L <20 µg/gün <5 µg/L <1 µg/g <1 µg/g <50 ng/ml 18-23 mg/L 80-105 mg/L <150 ng/ml 0. TOKSİKOLOJİ AD. Başkanlığı ile koordine edilerek bilgi alınabilir.6-1 mg/gün 400-1600 µg/L 0.1-0.14 µg/L 0.013-0.

TIBBİ GENETİK BİLİM DALI’NDA YAPILAN TESTLER
SİTOGENETİK İNCELEMELER Periferik kandan kromozom analizi Amnion sıvısından kromozom analizi Kordosentez (fetal) materyalinden kromozom analizi Deri fibroblast kültüründen kromozom analizi Gebelik tahliye materyalinden kromozom analizi Kemik iliği materyalinden kromozom analizi Solid tümörden kromozom analizi Spontan kromozom kırık sayımı Fragile-X kromozom analizi Marker kromozom analizi MOLEKÜLER SİTOGENETİK İNCELEMELER Satellit probu ile FISH çalışması (Anöploidi taraması) Loküs spesifik proplar ile mikrodelesyon sendromlarının tasısı Williams sendromu (7q11.23) Di George sendromu (22q13) Retinoblastoma (13q14) Angelman sendromu (15q11-q13 Prader-Willi sendromu (15q11-q13) Kallmann sendromu (Xp22.3) Miller-Dieker (17p11.2) Smith-Magenis sendromu (17p13.3) Wolf-Hirschhorn sendromu (4p16.3) Tüm kromozom probları ile yapısal kromozomal düzensizliklerin analizi PREİMPLANTASYON GENETİK TANI Embriyolarda sık görülen kromozom düzensizliklerinin taranması Kromozomal translokasyonların segregasyon ürünlerinin embriyolarda tanımlanması HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE MOLEKÜLER SİTOGENETİK TANI BCR/ABL t(9;22) PML/RARA t(15;17) MOLEKÜLER GENETİK - Dokudan DNA izolasyonu Periferik kandan DNA eldesi Kemik iliği materyalinden DNA eldesi Kordosentez materyalinden DNA eldesi Amnion sıvısından DNA eldesi Gebelik tahliye materyalinden DNA eldesi Koryonik villus örneğinden DNA eldesi Solid tümör materyalinden DNA eldesi TEK GEN HASTALIKLARINDA MOLEKÜLER TANI Duchenne tipi Müsküler Distrofisinde (DMD) mutasyon Analizi Spinal Müsküler Atrofide (SMA) mutasyon analizi

45

Kistik Fibrozda mutasyon analizi Orak hücreli anemide mutasyon analizi Ailesel Akdeniz Ateşinde (FMF) mutasyon analizi Faktor V leiden mutasyon analizi İşitme kayıplarında Connexin 26 mutasyon analizi Y delesyonu SRY gen varlığı p53 mutasyon analizi p15 ve p16 mutasyon analizi

MATERYAL GÖNDERME
KEMİK İLİĞİ Steril koşullarda alınmış en az 2 ml heparinli kan. KORDOSENTEZ (FETAL KAN) MATERYALİ Steril koşullarda alınmış en az 1 ml PERİFERİK KAN Steril koşullarda alınmış en az 2 ml heparinli kan. CİLT MATERYALİ Steril koşullarda alınmış en az 0.5 cm çapında cilt materyali. Daha önce BD’mızdan temin edilmiş transport ortam içine konulmalı. TÜMÖR DOKUSU Steril koşullarda alınmış cilt materyali. Daha önce BD’mızdan temin edilmiş transport ortam içine konulmalı. DÜŞÜK MATERYALİ Steril koşullarda alınmış gebelik tahliye materyali. Daha önce BD’mızdan temin edilmiş transport ortam içine konulmalı. AMNİYOTİK SIVI Steril koşullarda alınmış yaklaşık 20 ml amniyotik sıvı. KORYONİK VİLLUS DOKUSU Steril koşullarda alınmış yaklaşık 10 mg doku. MOLEKÜLER TESTLER Duchenne tipi Müsküler Distrofisi (DMD), Spinal Müsküler Atrofide (SMA), Kistik Fibroz, Orak hücreli anemi, Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), Faktor V leiden, Connexin 26, Y delesyonu, SRY gen varlığı, p53, p15 ve p16 mutasyon çalışmaları EDTA’lı tüpe alınmış 5 ml kan

46

MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D. LABORATUVARINDA YAPILAN TESTLER
A Gr.Beta Hemolitik Strep.Tayini ADENOVIRUS DNA (PCR) Akciğer Biyopsi Kültürü (MİKO) Akciğer Biyopsisi DB. (MİKO) Amnios Mayi Antibiog. (BAKT) Amnios Mayi Direkt Bakı (BAKT) Amnios Mayi Direkt Bakı (MİKO) Amnios Mayi Kültür (BAKT) Amnios Mayi Kültürü (MİKO) Anaerob Kan Kültürü Anaerob Kültür Anti-HBc total (ELFA) Antiseptik Sıvı Antibiogram (BAKT) Antiseptik Sıvı Direkt Bakı (BAKT) Antiseptik Sıvı Direkt Bakı (MİKO) Antiseptik Sıvı Kültürü (BAKT) Antiseptik Sıvı Kültürü (MİKO) API Bakteri İdentifikasyon Apse Antibiogram (BAKT) Apse Aspirat Antibiogram (BAKT) Apse Aspirat Direkt Bakı (BAKT) Apse Aspirat Direkt Bakı (MİKO) Apse Aspirat Kültür+Bakı (TÜBERKÜLOZ) Apse Aspirat Kültürü (BAKT) Apse Aspirat Kültürü (MİKO) Apse Direkt Bakı (BAKT) Apse Direkt Bakı (MİKO) Apse Kültürü (BAKT) Apse Kültürü (MİKO) Artropod Tanımlama Ascites Mayii Kültür+Bakı (TÜBERKÜLOZ) ASO (Anti streptolizin O) ASO Kantitatif Aspirat Antibiogram (BAKT) Aspirat Direkt Bakı (BAKT) Aspirat Kültürü (BAKT) BAL Antibiogram BAL Direkt Bakı (BAKT) BAL Direkt Bakı (MİKO) BAL Kültürü (BAKT) BAL Kültürü (MİKO) BAL Kültürü+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) BAL'da Parazitolojik İnceleme Balgam Antibiogram Balgam direkt Bakı (BAKT) Balgam direkt Bakı (MİKO) Balgam Kültürü (BAKT) Balgam Kültürü (MİKO) Balgam Kültürü+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) Balgamda Parazitolojik İnceleme Biopsi materyalinde Parazit.İnc. Biyopsi Materyal Kültürü (MİKO)

47

B.B.Biyopsi Materyali Antibiogram Biyopsi Materyali D.B. (MİKO) Biyopsi Materyali Kültürü (BAKT) Biyopsi Materyeli Kültür+D.difficile Toksin A Cansız Ortam Antibiogram Cansız Ortam Direkt bakı (BAKT) Cansız Ortam Direkt bakı (MİKO) Cansız Ortam Kültürü (BAKT) Cansız Ortam Kültürü (MİKO) Cerrahi Yara antibiogram Cerrahi Yara direkt Bakı (BAKT) Cerrahi Yara direkt Bakı (MİKO) Cerrahi Yara Kültürü (BAKT) Cerrahi Yara Kültürü (MİKO) Chlamydia antijen <swap sürüntü> CMV DNA (PCR) CMV IgG CMV IgM CRP (C Reaktif Protein) CRP Kantitatif Deri Kazıntısı antibiogram Deri Kazıntısı direkt bakı (BAKT) Deri Kazıntısı direkt bakı (MİKO) Deri Kazıntısı Kültürü (BAKT) Deri Kazıntısı Kültürü (MİKO) Deri kazıntısında Parazit. (TÜBERKÜLOZ) Boğaz Sürüntü Antibiogram Boğaz Sürüntü Direkt Bakı (BAKT) Boğaz Sürüntü Kültürü (BAKT) BOS Antibiogram BOS Direkt Bakı (BAKT) BOS Direkt Bakı (MİKO) BOS Kültür+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) BOS Kültürü (BAKT) BOS Kültürü (MİKO) BOS Kültürü (özel zenginleştirme) BOS'da Parazitolojik İnceleme Brusella IgG (ELISA) Brusella IgM (ELISA) Burun Sürüntü Antibiogram Burun Sürüntü Direkt Bakı (BAKT) Burun Sürüntü Kültürü (BAKT) C. İnceleme EBV DNA (PCR) EBV IgG EBV IgM 48 . (BAKT) Biyopsi Materyali D. İnceleme Dezenfektan Aktivite Tayini Dışkı Antibiogram (BAKT) Dışkı Kültür+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) Dren antibiogram Dren direkt bakı (BAKT) Dren direkt bakı (MİKO) Dren Kültürü (BAKT) Dren Kültürü (MİKO) Duedonal Tubajda Parazit.

Ejekülat direkt bakı (BAKT) Ejekülat direkt bakı (MİKO) Ejekülat Kültür+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) Ejekülat Kültürü (MİKO) El Sürüntü Antb. El Sürüntü DB. (BAKT) El Sürüntü Kültürü (BAKT) Endoservikal Antb. Endoservikal DB. Endoservikal Kültür Entamoeba histolytica antijen Entamoeba histolytica IgG (ELISA) Fasciola hepatica (IHA) Foley Kateter Ucu Antb. Foley Kateter Ucu DB. (BAKT) Foley Kateter Ucu Direkt Bakı Foley Kateter Ucu Kültürü (BAKT) Foley Kateter Ucu Kültürü (MİKRO) Fonksiyon Muayenesi Gaita kültürü (BAKT) Gaita mikroskobisi Gaitada Parazitolojik İnceleme Gastrik Lavaj Antb. Gastrik Lavaj DB. (BAKT) Gastrik Lavaj DB. (MİKO) Gastrik Lavaj Kültür+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) Gastrik Lavaj Kültürü (BAKT) Gastrik Lavaj Kültürü (MİKO) Gastrik Lavajda Parazit.İnceleme Göbek Sürüntü Antb. Göbek Sürüntü DB. (BAKT) Göbek Sürüntü DB. (MİKO) Göbek Sürüntü Kültürü (BAKT) Göz Sürüntü Antb. Göz Sürüntü DB. (BAKT) Göz Sürüntü Kültürü (BAKT) Gözyaşı Antb. Gözyaşı DB. (BAKT) Gözyaşı Kültürü (BAKT) Gram Boyama ve Mikroskobik Tetkik Greft Antb. Greft DB. (BAKT) Greft DB. (MİKO) Greft Kültürü (BAKT) Greft Kültürü (MİKO) Grup Aglutinasyonu H.influenza PCR (kulak) H.influenza PCR (kulak) H.pylori dışkıda antijen saptama HBV DNA (PCR) HCV RNA (PCR) Her Türlü Kültür HSV DNA (PCR) HSV-1 IgG HSV-1 IgM HSV-2 IgG

49

HSV-2 IgM Idrar Antibiogram Idrar Direkt Bakı (BAKT) Idrar Direkt Bakı (MİKO) Idrar Kültür+AARB (Tüberküloz) Idrar Kültürü (BAKT) Idrar Kültürü (MİKO) İdrarda Parazitolojik İnceleme Kan Antb. Kan DB. (BAKT) Kan Direkt Bakı (MİKO) Kan Kültürü (BAKT) Kan Kültürü (MİKO) Kanda Parazitolojik İnceleme Kemik Antb. Kemik DB. Kemik Direkt Bakı (MİKO) Kemik İliği Antb. Kemik İliği DB. (BAKT) Kemik İliği Direkt Bakı (MİKO) Kemik İliği Kültürü (BAKT) Kemik İliği Kültürü (MİKO) Kemik iliğinde Parazit.İnceleme Kemik Kültürü (BAKT) Kemik Kültürü (MİKO) Kist Hidatik IgG (ELISA) Korneal Kazıntı Antb. Korneal Kazıntı DB. (BAKT) Korneal Kazıntı DB. (MİKO) Korneal Kazıntı Kültürü (BAKT) Korneal Kazıntı Kültürü (MİKO) Korneal Materyalde Parazit.İnc. Kulak Akıntı Direkt Bakı (MİKO) Kulak Akıntı Kültürü (MİKO) Kulak Antb. Kulak DB. (BAKT) Kulak Kültürü (BAKT) Kulak Sürüntü Direkt Bakı (MİKO) Kulak Sürüntü Kültürü (MİKO) Kültür ve Antibiyotik Duyarlılık Leishmania infantum IgG ELISA Lenf Sıvısı Antb. Lenf Sıvısı DB. (BAKT) Lenf Sıvısı Direkt Bakı (MİKO) Lenf Sıvısı Kültürü (BAKT) Lenf Sıvısı Kültürü (MİKO) Lenf sıvısında Parazit.İnceleme Lezyon akıntı Direkt Bakı (MİKO) Lezyon akıntı Kültürü (MİKO) Mikoplazma Kültürü Mono Test Mukokütanöz Direkt Bakı Mukokütanöz Kültürü Mumps IgG (ELISA) Mumps IgM (ELISA) Nazofarenks Direkt Bakı

50

Nazofarenks Kültürü Otoklav Kontrol Antb. Otoklav Kontrol DB. (BAKT) Otoklav Kontrol Direkt Bakı (MİKO) Otoklav Kontrol Kültür (BAKT) Otoklav Kontrol Kültür (MİKO) PARVOVIRUS DNA (PCR) Parvovirus B19 IgG Parvovirus B19 IgM Perianal Sürüntü Antb. (BAKT) Perianal Sürüntü DB. (BAKT) Perianal Sürüntü Kültürü (BAKT) Perikardiyal Mayi Antb. Perikardiyal Mayi DB. (BAKT) Perikardiyal Mayi DB. (MİKO) Perikardiyal Mayi Kültürü (BAKT) Perikardiyal Mayi Kültürü (MİKO) Peritonal mayii Kültür++BAKI (TÜBERKÜLOZ) Peritoneal Mayi Antb. Peritoneal Mayi DB. (BAKT) Peritoneal Mayi DB. (MİKO) Peritoneal Mayi Kültürü (BAKT) Peritoneal Mayi Kültürü (MİKO Plevral Mayi Antb. Plevral Mayi DB. (BAKT) Plevral Mayi DB. (MİKO) Plevral Mayi Kültürü (MİKO) Plevral Mayi Kültürü (BAKT) Plevral Mayi Parazitolojik inc. Plevral Mayii Kültür+BAKI (TÜBERKÜLOZ) Ponksiyon sıvısında Parazit.İnc. ProBAL Kültürü+Direkt Bakı Prostat Sıvısı Antb. Prostat Sıvısı DB. (BAKT) Prostat Sıvısı DB. (MİKO) Prostat Sıvısı Kültürü (BAKT.) Prostat Sıvısı Kültürü (MİKO) RF (Romatoid Faktör) RF Kantitatif Rose Bengal Rubeola IgG (ELISA) Rubeola IgM (ELISA) Saç Direkt Bakı (MİKO) Saç Kültürü (MİKO) Safra Mayi Antb. Safra Mayi DB. (BAKT) Safra Mayi Direkt Bakı (MİKO) Safra Mayi Kültürü (BAKT) Safra Mayi Kültürü (MİKO) Safra mayinde Parazit.İnceleme Selofan bant yöntemi Serviks Sürüntü Direkt Bakı Serviks sürüntüsü (Chlamydia) Serviks sürüntüsü (Mycoplasma) Serviks sürüntüsü (N.gonorrhoeae) Sinüs Mayi Antb.

51

(BAKT) Vaginal Akıntı Direkt Bakı (MİKO) Vaginal Akıntı Kültürü (MİKO) Vajen sürüntüsü (clue cell) Vajen sürüntüsü (G. Sinüs Mayi Kültürü Snovial sıvı Antb.gonorrhoeae) Vajen sürüntüsü (Trichomonas) Vajinal akıntıda Parazit İnceleme 52 . (BAKT) Snovial sıvı DB. (MİKO) Transtrakeal Aspirat Kültür (BAKT Transtrakeal aspirat Kültür (MİKO) TTV DNA (PCR) Uretral Akıntı Direkt Bakı (BAKT) Uretral Akıntı Direkt Bakı (MİKO)) Uretral Akıntı Kültür+BAKI (TÜBERKÜLOZ) Üreoplazma Antibiogram (BAKT) Üreoplazma DB (BAKT) Üreoplazma Kültür (BAKT) Üretral akıntıda Parazit İnceleme Vaginal Akıntı DB.vaginalis) Vajen sürüntüsü (N. (BAKT) Snovial sıvı Kültür+BAKI (TÜBERKÜLOZ) Snovial sıvı Kültürü (BAKT) Snovial sıvı Kültürü (MİKO) Soğuk Aglutinasyon Streptokok Grup Tayini TBC-PCR (Ascites Mayi) TBC-PCR (BOS) TBC-PCR (Apse Asp) TBC-PCR (BAL) TBC-PCR (Balgam) TBC-PCR (Biyopsi Mat.Sinüs Mayi DB. (BAKT) Transtrakeal aspirat DB.) TBC-PCR (Dışkı) TBC-PCR (Ejekülat) TBC-PCR (Gastrik Lavaj) TBC-PCR (Idrar) TBC-PCR (Peritonal Mayi) TBC-PCR (Plevral Mayii) TBC-PCR (ProBAL) TBC-PCR (Snovial sıvı) TBC-PCR (Uretral akıntı) Tırnak Kazıntısı Direkt Bakı Tırnak Kazıntısı Kültürü Toxocara canis IgG+M Elisa Toxocariasis IgG (ELISA) Toxoplasma IgG Toxoplasma IgM Toxoplasma (PCR) TPHA Trakeal Lavaj Direkt Bakı Trakeal Lavaj Kültürü Transtrakeal Aspirat Antibiogram Transtrakeal Aspirat DB. (MİKO) Snovial sıvı DB.

(BAKT) Vasküler Kateter DB. Vasküler Kateter DB. (MİKO) Vitreus Mayi Kültürü (BAKT) Vitreus Mayi Kültürü (MİKO) VZV IgG VZV IgM Wright (Brucella) Aglutinasyonu Wright 2ME/Rivanol Wright Coombs'lu Yanık Materyali Antb.D. Vitreus Mayi DB. (3301-3307) BLOOD TESTS 5'Nucleotidase 21-Hydroxylase Antibody Acetylcholine Receptor Binding Antibody Acetylcholine Receptor Modulating Antibody Acetylcholinesterase (RBC) Activated Protein C Resistance Adenylate Kinase (RBC) ALA Dehydratase Alkaline Phosphatase Score (WBC) Alpha-1 Antitrypsin Clearance Alpha Fucosidase (WBC) Alpha Galactosidase Alpha Galactosidase (WBC) Alpha Iduronidase (WBC) Alpha Mannosidase (WBC) Alpha N-Acetylglucosaminidase Alpha Subunit Pituitary Glycoprotein Aluminium Ammonia Amphiphysin Androstenedion Antiplasmin Activity Antithrombin III Activity Antithrombin III Antigen Arginine Vasopressin 53 .Vasküler Kateter Antb. Yanık Materyali DB. (BAKT) Yanık Materyali DB. Başkanına danışınız. (MİKO) Yanık Materyali Kültürü (BAKT) Yanık Materyali Kültürü (MİKO) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MAYO KLİNİK HASTANESİ İLE ANLAŞMALI TESTLER Bu testleri Biyokimya ve Klinik Biyokimya A. (MİKO) Vasküler Kateter Kültürü (BAKT) Vasküler Kateter Kültürü (MİKO) VDRL Vitreus Mayi Antb. (BAKT) Vitreus Mayi DB.

Oxygen Dissociation Curve Hemoglobin. Fractionated Free Methomoglobin M Ratio Methomoglobin Reductase Muramidase Mycophenolic Acid Myeloperoxidase Antibodies Myocardial Antibodies Myoglobin Pancreatic Amylase Parathyroid Hormone Related Peptide Phosphofructokinase Phospholipids Plasminogen Activity Porphyrin Fractionation (RBC) Porphyrins. Plasma Iodine Lipase Manganese Metanephrine. Solubility Test for HbS Hemoglobin-F. Serum D-Lactic Acid. Alkali Resistant Hexokinase Hexosaminidase A (MUGS) Hexosaminidase. Total (RBC) Proinsulin Properdin Factor B Prostatic Acid Phosphatase 54 . Total (WBC) Hexosaminidase. Total Histamine. Free (FFA) Felbamate FK506 (Tacrolimus) Galactokinase (RBC) Galactose 1 Phosphatase Uridyltransferase Gastrin Glucagon Glucose Phosphate Isomerase (RBC) Glutathione (RBC) Hemoglobin. Plasma Deoxycorticosteroids Erythrocyte Splenic Sequestration Erythrocyte Survival 51Cr Fatty Acids. Fractionation Cerebroside Beta-galactosidase (WBC) Cotinine Cystanin C.Arsenic Arylsulfatase A (WBC) Ascorbic Acid (Vitamin C) Atrial Natriuretic Factor Beta Hydroxybutyrate Beta Galactosidase Beta Glucosidase Band 3 Fluorescence Staining CA 27-29 Carotene Catecholamines.

25 Dihydroxy Vitamin E URINE TESTS 17 Ketosteroids Aldosterone Ammonia Arylsulfatase Carnitine Citrate Excretion Cortisone Cotinine Creatine Cystine. Quantitative D-Lactic Acid FSH Glycolate and Glycerate Glycosaminoglycans Histamine Homocysteine Iodine Excretion Iron Ketogenic Steroids LH Manganese Methaqualone Methylmalonic Acid MHPG MIAA Muramidase N-Methylhistamine 55 . Free Protein S Antigen.Protein C Activity Protein C Antigen Protein S Activity Protein S Antigen. Total Proteinase 3 Antibodies Pyruvate Kinase (RBC) Reptilase Time Riboflavin Vitamin B2 Ristocetin Cofactor Selenium Soluble Fibrin Monomer Complex Testosterone. Bioavailable Thiamin. RBC Thiopurine Methyltransferase Thromboelastogram Thyroid Stimulating Immunglobulin Thyroxine Binding Protein Electrophoresis Tyrosine Viscosity Vitamin A Vitamin B6 Vitamin B12 Binding Capacity Vitamin D 1.

Total Iduronate Sulfatase N-Acetylgalactosamine-6-Sulfate Sphingomyelinase Other Tissues Aluminium. Bicarbonate Tubular Reabsorption. Brain Carnitine. Liver Copper. Muscle. Phosphate Tubular Reabsorption. Total Potassium Sodium CEREBRO SPINAL FLUID 14-3-3 Protein Alpha-Fetoprotein Amphiphysin Beta-Glucuronidase Beta-Human Chorionic Gonadotropin CEA Chloride Myelin Basic Protein SALIVA Nicotine and Metabolites BIOPSY TESTS Fıbroblasts Alpha-Fucosidase Alpha-Galactosidase Alpha-Iduronidase Alpha-Mannosidase Alpha-N-Acetylglucoseaminidase Arylsulfatase A Arylsulfatase B Beta-Galactosidase Beta-Glucosidase Beta-Glucuronidase Cerebroside Beta-Galactosidase Hexosaminidase. Liver Iron.Orotic Acid Pregnanetriol Pyridinoline-deoxypyridinoline Selenium Sulfate Tubular Reabsorption. Liver 56 . Bone. Sodium Xanthine STOOL TESTS Alpha-1-Antitrypsin Fat Hemoquant Nitrogen.

GENEL BİLGİLER BİYOİSTATİSTİK Hasta topluluğu T Pozitif E S T Negatif Hasta Gerçek pozitif (GP) Duyarlılık Yalancı negatif (YN) Sağlıklı Yalancı pozitif (YP) Gerçek negatif (GN) Özgüllük Bir testin özelliğinin tanımlanması: GN Özgüllük: YP + GN GP Pozitif öngörü değeri : GP + YP GN Negatif öngörü değeri: YN + GN Duyarlılık: GP + YN GP Normal Dağılım (Gauss Eğrisi) M ± 2 standart sapma (SS) = değerlerin % 95’i “sağlıklı” 57 .

Epidemiyolojik ve demografik parametreler Ölenlerin sayısı Mortalite = Kişi sayısı Ölenlerin sayısı Letalite = Hastalığa yakalananların sayısı Yeni hastalananların sayısı İnsidans = Toplumu oluşturan birey sayısı Hastalananların sayısı* Prevalans = Toplumu oluşturan birey sayısı * Belli bir zaman diliminde Ondalık Sayılar : Faktör 10 10-2 10-3 10 10 10 -4 -1 Önek deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto Sembol d c m µ n p f a z y Faktör 10 102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1012 1015 1018 1021 1024 1 Önek deka hekto kilo myria mega giga tera peta exa zetta yotta Sembol da/dk h k my M G T P E Z Y 10-5 -6 10-7 -8 10-9 10-10 10-12 10-15 10 -18 10-21 10-24 58 .

Anyon Açığı = [Na+] – ( [Cl-] + [HCO3] ) Referans Aralığı: 8-16 mmol/L Glukoz (mg/dL) BUN (mg/dL) B. Ozmolal Açık (mOsm/kg) = Ölçülen Ozmolalite – Hesaplanan Ozmolalite Referans Aralığı: 0-6 mOsm/kg UxV D. mEq/L = ----------------------------Atom Ağırlığı Trigliserid I.pH) – 24 mg/dL x 10 x Valans H.86 x [Na+] + -------------------.02} G.HESAPLAMALAR A.+ 9 18 2. Ozmolalite(Hesaplanan) :1.8 C. INR = PTHasta ------------------------PTLaboratuar Ortalaması PT: Protrombin Zamanı INR: International Normalized Ratio ISI (International Sensitivity Index): Her kit için farklı ISI değerleri prospektüsünde yer alır.+ ---------------. Glomeruler Filtrasyon Hızı (GFR) = ---------P U: Maddenin idrardaki konsantrasyonu P: Maddenin plazmadaki konsantrasyonu V: İdrar hacmi (mL/dakika) 1. 59 . LDL Kolesterol = Total Kolesterol – ( HDL + -------------.4 . Baz Fazlalığı (mEq/L) = HCO3 + 10 x (7.x -------A PKreatinin A = Vücut Yüzey Alanı (m2) V = İdrar Hacmi (ml) F. Kreatinin Klirensi = ----------------. ISI J. Düzeltilmiş [Ca] = Ölçülen [Ca] + {(4 .[albumin]) x 0.) 5 * Bu formül Trigliserid 400 mg/dL nin üzerinde uygulanamaz.73 UKreatinin x V E.

36-7.38-7.6-6.42 >80 >10.42 90-100 12-13.45 mmHg Metabolik asidoz Normal Metabolik alkaloz 35 mm Hg Metabolik asidoz ve respiratuar alkaloz Respiratuar alkaloz Kombine metabolik ve respiratuar alkaloz 60 .38-7.+2 -2 .6-6.0 95-97 Venöz 7.Kan gazlarının analizi (normal değerler) Parametre pH pO2 pCO2 Oksijen saturasyonu (SO2) Standart bikarbonat (HCO3) Baz fazlalığı (BE) mmHg kPa mmHg kPa % Birim Arteriyel 7.+2 -2 .0 95-97 mmol/L 21-29 24-30 21-29 mmol/L -2 .3 35-45 4.6 55-70 Kapiller 7.+2 ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ pCO2 HCO3 21 mmol/L altı 21-29 mmol/L 29 mmol/L üzeri 45 mm Hg Kombine metabolik ve respiratuar asidoz Respiratuar asidoz Metabolik alkaloz ve respiratuar asidoz 35 .3-6.40 35-45 4.1-6.6 38-45 5.0 40-50 5.

1 11.18 Açlık kan şekerine göre x 0.0 108 140 Bozulmuş glukoz toleransı Diyabet yok Diyabet yok x 0.0 180 9.0 216 200 11.0 144 7.0 234 Diyabet Diyabet 12.7 7.0 198 10.0 270 14.7 6.0 252 13.DIABETES MELLITUS NORMAL DEĞERLER mmol/L % mg 15.0555 Oral glukoz tolerans testi 75 g (100 g) glukozdan 2 saat sonra 61 .0 126 120 6.0 162 8.

ENDOKRİNOLOJİDE KULLANILAN DİNAMİK TESTLER 62 .

K vitamini Standart: 68-82 sn.X. (parsiyel tromboplastin bütününün işlevini faktörlerin eksikliği ya da zamanı) gösterir inhibisyonu. trombasteni.X. trombin 13-17 sn. kumarinle Aktive edilmiş: 11-15 sn. asetil salisilik asit Pıhtılaşma zamanı "Ekstrensek" ve I.VII. fibrinolitik tedavi. karaciğer kullanılır hastalıkları PTT "İntrensek" sistemin I. E) DIC. tedavinin kumarinle antikoagülan izlenmesinde tedavi.XII. % 150-450 mg enfeksiyonlar 1. ürünleri (FYÜ) yarı nicel olarak karaciğer hastalıkları 8 µg/mL'nin üzeri saptanması Etanol testi Fibrin monomerlerinin saptanması Fibrinolitik etkinliği gösterir DIC. antikoagülan tedavi (yönteme göre değişebilir) Trombin zamanı Heparin tedavisinin Afibrinojenemi. D.XI. protrombin zamanı %70-100) Testin işlevi Patolojik test sonuçlarının nedeni Trombositoz Trombositopeni "Ekstrensek" I.XI.5-4.II. inhibisyonu.II. DIC.IX. Lee-White: 8-18 dk.5 g/L Fibrinojen yıkım FYÜ'nin (X. karaciğer hastalıkları Heparin verilen bir Fibrin ve fibrinojen hastada ortaya çıkan monomerlerinin varlığında DIC'in heparin dışı uzamıştır: DIC nedenlerinin aydınlatılması 63 .VIII. Y. fibrinolitik tedavi. fibrinolitik tedavi Oglobülin lizis zamani 2 saatin üzerinde Reptilaz zamanı 18-22 sn. izlenmesinde inhibitörleri. DIC Fibrinojen Afibrinojenemi. faktörlerin sistemin bütününün eksikliği ya da işlevini gösterir.XII. "ortak" pıhtılaşma faktörlerden birinin sisteminin eksikliği (%3'ün altında) bütününün işlevini gösterir Pıhtılaşma faktörleri Kalıtsal eksiklik.PIHTILAŞMA TESTLERİ Test (normal değerler) Trombositler (150 000-400 000) Quick (tromboplastin zamanı. Duke: 1-4 dk.VIII. heparin kullanılır tedavisi Kanama zamanı Trombosit işlevlerinin Trombositopeni.IX. eksikliği.II. DIC. antikoagülan K vitamini eksikliği.X.V. bütününü gösterir Willebrand hastalığı.V.V. karaciğer Normalin %50-200'ü hastalıkları. von Ivy: 1-9 dk.

K vitamini eksikliği.PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ Pıhtılaşmada işlev gördüğü sistem Ortak Ortak Ekstrensek Faktör Adları Hastalıklar I II III IV V Fibrinojen Protrombin Doku tromboplastini Afibrinojenemi K vitamini eksikliği. kalıtsal VII Prokonvertin Antihemofilik faktör A Antihemofilik faktör B Christmas faktörü Stuart faktörü Ekstrensek VIII İntrensek IX İntrensek X Ortak XI Plazma tromboplastin antesedanı (PTA) Hagemann faktörü Fibrini stabilize eden faktör İntrensek Kalıtsal XII İntrensek Kalıtsal XIII Ortak Kalıtsal 64 . Kalıtsal Hemofili A Hemofili B. karaciğer hastalıkları. karaciğer hastalıkları K vitamini eksikliği. karaciğer hastalıkları Kalsiyum iyonu Universal Proakselerin Ortak Kalıtsal eksiklik K vitamini eksikliği. karaciğer hastalıkları.

5 MCV (fl) MCH (pg) MCHC (g/dL) Hct x 10 RBC Hb x 10 RBC Hb x 10 Htc 87 ±7 29 ±2 34 ±2 Retikülosit %7-15 35000-75000/µL Trombosit 150000-400000/µL Lökosit 4000-10000/µL Lökosit formülü Nötrofil Eozinofil Bazofil Lenfosit Monosit parçalı çomak Yüzde 40-70 5-15 2-10 0-1 20-40 2-10 Mutlak sayı 2000-7000 200-800 100-600 0-100 1500-5 000 100-800 MCV: Ortalama eritrosit hacmi MCH: Ortalama eritrosit hemoglobini MCHC: Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu 65 .NORMAL KAN SAYIMI DEĞERLERİ Erkek Hb g/dL Hct % 6 Eritrosit (x10 ) 14-18 41-51 4.0-5.5-6.0 Kadın 12-16 37-47 4.

KIRMIZI İDRAR/GLOMERÜLER ERİTROSİTLER 66 .

laktat (kan) <2. Assitler Bakteriyel peritonit bulguları .0 0. ancak tipik tablonun görülmemesi.5-5.6 <1.7 mmol/L ya da: laktat (assit) . II.45 Normal ya da yükselmiş <1.Protein >25 g/L (kardiyak ya da sirotik asit hiçbir zaman >30 g/L olmaz) . 9 Örneğin.2 mmol/L: enfekte 67 .Laktat >3.2x10 (lenfositler (polimorf) yükselmiş) %50-80 <%40 %50-80 <1x10 (Monosit ve lenfositler hakim) <%40 9 0.2x10 /L'den fazla olması bakteriyel menenjit göstergesi sayılırken.2 mmol/L : steril >2.6 Negatif Çoğunlukla Çoğunlukla >1. Beyin-Omurilik Sıvısı Viral Normal menenjit Görünüm Çok berrak Berrak Basınç (cm H2O) Hücre sayısı (litrede) Glukoz (serum düzeyinin %'si) Albumin (g/L) Laktat (mmol/L) Direkt yayma 5-12 Normal ya da yükselmiş 6 9 Bakteriyel Tüberküloz menenjit menenjit Bulanık Berrak-bulanık >20 Normal ya da yükselmiş 9 1-4x10 <10 >1.PONKSİYONLA ALINAN SIVILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ I. bu değerin altındaki sayılar tanıyı reddettirmez. söz konusu etiyolojinin bulunmadığını göstermez.6 Negatif %80 pozitif %35 pozitif Dikkat: Yukarıdaki bulgular tipiktir. hücre sayısının 1.0 >1.1-0.0 9 Lökosit >1x10 /L (>%50 parçalı) III.6 >1. Plevra sıvısı Enfeksiyon bulguları Protein >30g/L Relatif protein (serum değerinin %'si) > %50 Relatif LDH (serum değerinin %'si) > %60 pH <7.

Eklem ponksiyon sıvısı Temel ponksiyon bulguları Hacim (diz eklemi) Normal değerler <3.5 mL Bulanık Sarı/yeşilimsi Düşük/ değişken >100 000b Hemorajik Hast. (Grup I) >3. • <%25 granülosit: Enfeksiyon yok.Lökosit : 6 9 • <300 x 10 /L. enfeksiyon yok. (Grup IV) Bulanık Renk Viskozite Lökosit Sayısı (µL’de) Polimorf çekirdekli lökositler Kültür Müsin pıhtısı Glukoz Bulanık/kanlı Kırmızımsı Artmış Eritrosit <% 25 <% 25 <% 50 ve üstü <% 75 ve üstüb Sıklıkla pozitif Kırılgan müsin pıhtısı Çoğunlukla Kan şekerinDen önemli Derecede düşüka Bakteriyel enfeksiyonlar Kan tablosu gibi Negatif Negatif Sıkı Kan şekerine yakına Negatif Sıkı Kan şekerine yakına Dejeneratif (osteoartroz) Travma Hemorajik de dahil) Osteokondromatozis Nöropatik Eklem hst. 68 .5 mL Berrak Renksiz Yüksek <200 Enflamatuar olmayan Hast. ama steril assit vakalarının %50'sinde. 2 x 10 /L'ye kadar assitler steril olabilir.5 mL Bulanık Sarı/ksantokromikbeyaz arasında Düşük 2000-1000 000 Septik Hast.) Psoriyatrik artrit.. granülosit >%25 IV. Ülseratif kolit ve Rejyonal enterit (Crohn) Romatizmal ateş (Grup I dahil) SLE (Grup I dahil) Progrestif sistemik skleroz (skleroderma) (Grup I dahil) Kan şekerine yakına Travma Kanamaya eğilimin artması Nöropatik Eklem hastalığı (Grup I dahil) Neoplaziler Hemanjiyom Sinoviyom Pigmente Villonodüler Sinovit (Grup I ya da II dahil) Olası etiyoloji aAynı anda alınan serumda bTedavi sırasında ve düşük virülanslı suşlarda daha düşüktür. (grup IV dahil) Hipertrofik osteoartropati Negatif Gevşek ya da yok %25’inden fazlası kan şekerinden düşüka Romatoid artrit Reiter sendromu Gut ve psödogut Ankilozan spondilit (Bechterew hst. (Grup III) >3.5 mL Berrak Açık sarı Yüksek 200-2000 Enflamatuar Hastalıklar (Grup II) >3.

32 7.7.5 Eksuda > 1016 >3 > 0.6 > 1000 Değişken Serumdan düşük > 55 > 0.4 .45 Bulanık Değişken 69 .32 7.Transuda – Eksuda Ayrımı: Bulgular Dansite Protein (g/dL) Plevra:Serum oranı Transuda < 1016 <3 < 0.6 < 1000 Çok az Serum ile aynı < 55 < 0.5 Berrak Soluk sarı > 200 > 0.5 LDH (U/L) Plevra:Serum oranı Lökosit Eritrosit Glukoz Kolesterol Plevra:Serum oranı pH Görünüm Renk < 200 < 0.35 .7.

PSA : Prostat özgül antijen) 70 . Tg : Tiroglobulin. TPA : Doku polipeptid antijeni (Tissue polypeptide antigen). AFP: Alfa fetoprotein. 4 ayda bir) Küratif rezeksiyon sonrası postoperatif Büyük tedavi girişimlerinden önce Tedavi değişikliği öncesinde Klinik tablonun kuşkulu değişikliklerinde Yenilenen evrelemede Tümör marker ve organ düzeni CEA : Karsinoembriyonik antijen. HCG : İnsan koryonik gonadotropini. NSE: Nörona özgül enolaz. PAP : Prostatik asit fosfataz. hCT : İnsan kalsitonini.TÜMÖR BELİRTEÇLERİ Kullanıldığı yerler Erken tanıda Belirti bulunan hastalarda Risk gruplarının izlenmesinde Belirti olmayan hastalarda gerekli değil İzlemede İzleme programları içinde (örn. SCC : Yassı epitel hücreli karsinom antijeni (Squamous cell carcinoma antigen).

HEPATİT TİPLERİ Hepatit tipi A B Uzun kuluçka süreli hepatit C "NANB" Posttrans -füzyon hepatiti D E Sinonimleri Enfeksiyoz Kisa kulucka süreli hepatit "Delta" "Enteral hepatiti. ~%6 Olabilir.2 %1-3 %2 HBV + HDV Gebelerde Kronikleşme Yok Olabilir. RNA Delta virüsü virüsü Parenteral Cinsel temasla Perinatal Bulaşma Fekal-oral Parenteral Fekal-oral Seroloji Anti HAVIgM Anti HAVIgG Anti HDVAnti HCV IgM HBsAg HCV Anti HEV HDAg RNA HDV RNA Klinik seyir İyileşme HBV taşıyıcılığı HCV taşıyıcılığı Fulminan hepatit %0. NAND" yalnızca HBV ile birlikte ortaya çıkabilir Kısaltmalar HAV HBV HCV HDV HEV Kuluçka süresi 10-15 gün 90-180 gün 6-12 Hafta 3-15 Hafta ~ 6 hafta Virüs Hepadna RNA RNA virüsü virüs virüsü. ~ % 50 Olabilir Yok 71 . Pikornavirüs DNA virüsü C virüsü Parenteral Cinsel temasla Perinatal HBsAg HBcAg HBeAg HBV DNA HBV DNA polimeraz Defektli E virüsü.1-0. RNA virüsü.

HBV ve HCV koinfeksiyonu* 72 . aktif replike virus* + + Kronik Hepatit B. Tip B (HBV takibi veya prenatal tarama) Kronik. veya EBV Kronik Hepatit B. non replike virus* Kronik Hepatit B */** Kronik Hepatit C*** Non-B. enterik bulaş Akut. bilinmeyen tip + + + + + + + + + + + + + + - Akut Hepatit A Hepatit E infeksiyonu Akut Hepatit A Akut Hepatit * Akut veya Kronik Hepatit C Erken dönem Hepatit C veya Hepatit E.VİRAL HEPATİT SEROLOJİK BELİRTEÇLERİ Anti-HCV Anti-HAV (IgM ) Anti-HAV (total) Anti-HBs Anti-HBc (IgM) Anti-HBc (Total) Anti-HBe HBsAg HBeAg Profil YORUM Akut. CMV. non-enterik veya bilinmeyen tip + Kronik. C Hepatit*** Kronik Hepatit.

Anti-HCV Anti-HAV (IgM ) Anti-HAV (total) Anti-HBs Anti-HBc (IgM) Anti-HBc (Total) Anti-HBe HBsAg HBeAg Profil YORUM HBV bağışıklık taraması HAV bağışıklık taraması Hepatit taraması (geçirilmiş enfeksiyon) + + +/+ + + + + + + + + + - + + + *HDV (delta) ko-infeksiyonu düşünülür HBV bağışıklık mevcut HAV bağışıklık mevcut İyileşme/Bağışıklık gelişmiş HAV infeksiyonu Aktif Hepatit A İyileşme/Kroniklik gelişmiş HCV infeksi. asemptomatik Hepatit B. B. HBV infeksiyonu erken dönem. C Hepatit virüs infeksiyonu 73 **HBV-DNA istenmeli ***Kalitatif HCV-RNA testi istenmeli . Kronik veya taşıyıcı Akut Hepatit B* İyileşme/Bağışıklık gelişmiş HBV infeksiyonu Erken Dönem Akut Hepatit B (pencere dönemi) Muhtemel non A.

HEPATİTLERDE SEROLOJİK SEYİR 74 .

) Heparin İon değiştirici reçine INH Metisilin Spiranolakton Laktobasillus Asidofilus MAO İnhibitörleri Neomisin NaHC03 NaCI Fluorid Vitamin D Düşürür Fluorid Alkalen Fosfataz Amino asidler Amonyak 75 .KAN SERUM VE PLAZMA TESTLERİ ÜZERİNE İLAÇLARIN ETKİSİ Testler Asid Fosfataz Albumin Yükseltir Androjenler Klofibrat Estrojenler Penisilin Salisilatlar X-ray Allopurinol Ampisilin Anabolik steroid Androjenler Barbitüratlar Karbamazepin Sefaloridin Sefalotin Kloramfenikol Kolşisin Eritromisin Estrojenler Furosemid İndometazin Linkomisin Meperidin Morfin Oral kontraseptif Fenotiazinler Probenesid Prokainamid Progesteronlar Fenotiazinler Probenesid Prokainamid Progesteronlar Epinefrin İnsülin Sülfonamidler Kortikosteroidler Asetazolamid Glukoz (I.V.

Testler Amilaz Yükseltir Etil Alkol Kodein Kortikosteroidler Siproheptadin Etakrinik asid Furosemid Histamin Meperidin Morfin Oxasilin Pankreozimin Salisilatlar Tetrasiklinler Tiazid düretikler X-ray Viomisin Asetaminofen Amfoterisin B Anabolik steroidlar Androjenler Klordiazepoksid Difenil hidantoin Eritromisin İndometazin INH Metil DOPA Nitrofurantoin Fenotiazinler Pirazinamid Sülfanomidler Vitamin K X-ray Alüminyum içeren antasidler Amfoterisin B Kalsiyum antasid Sefaloridin Etakrinik asid Furosemid Gentamisin İndometazin INH Mg antasidleri Metisilin Metildopa Nikotinik asid Oxasilin Propranolol Spiranolakton Streptokinaz Sülfonamidler Tetrasiklinler Düşürür Barbitüratlar Bikarbonat Bilirubin Triamteren Biguanidler Kafein Kolestiramin Glukoz (I.) BUN 76 .V.

Testler Yükseltir Trazin diüretikler Triamteren Vankomisin X-ray Düşürür Kalsiyum Anabolik steroidler Androjenler Ca içeren antasidler Bakır Estrojenler Oral kontraseptif Progesteronlar NaHCO3 NaCI Tiazid diüretikler Vitamin D EDTA Glukoz (I.V) Heparin İnsülin Mg içeren antasidler Metisilin Viomisin CO2 EDTA Sülfonamidler Metisilin Oral kontraseptif Bilirubin Kortikosteroidler Kortikotropin Dehidrokolik asit İndometazin Meperidin Metotrexate Oral kontraseptifler Fenotiazinler Vitamin A Klorpropamid Kolestiramin Klofibrat D-Tiroxin Eritromisin Estrojenler Haloperidol Heparin Kanamisin Levotiroksin Nikotinik asid Salisilatlar Tetrasiklinler Tiroglobilin Tetrasiklinler X-ray Kortikosteroidler Epinefrin X-ray Heparin Serüloplazmin Kolesterol Pıhtılaşma zamanı Dextran Streptokinaz Tetrasiklinler Coombs testi Sefaloridin Sefalotin Metildopa Penisilin Kinidin Kinin Oral kontraseptifler Heparin Bakır (Cu) Kortikosteroidler 77 .

Testler Kreatinin Yükseltir Amfoterisin B Barbitüratlar Klofibrat Kanamisin Mannitol Metildopa Fenosülfafitaleyn Streptokinaz Tiroglobulin Triamteren Vitamin C Klofibrat Aminosalisilik asid Amfoterisin A Ampisilin Barbitüratlar Sefalotin Klorpropamid Dijital Difenilhidantoin Epinefrin Eritromisin Etakrinik asid Hidralazin İyod içeren ilaçlar INH Kanamisin Metiserzid Penisilin Fenotiazinler Probenesid Prokainamid Prokain Kinidin Kinin Salisilatlar Streptokinaz Sülfonamid Tetrasiklinler Triamteren Vankomisin Viomisin Oral kontraseptifler Estrojenler Siproheptadin Aminosalisilik asit Kafein Düşürür Viomisin Kortikosteroidler Levotiroksin Kreatinin Fosfokinaz Eozinofil Sayısı Kortikosteroidler Kortikotropin Faktör VII-VIII Faktör IX Glukoz Asetaminofen Biguanid Klorpropamid Fluorid İnsülin 78 .

V.Testler Yükseltir Kortikosteroidler Diazoksid Difenilhidantoin Epinefrin Estrojenler Etakrinik asid Furosemid Glukoz (I.) Heparin İndometazin INH Lityum karbonat Nikotinik asid Oral kontraseptif Fenotiazinler Fizostigmin Tiabendazol Tiazid diüretikleri Triamteren Düşürür Paraamino benzoik asid Paraldehid KCI Propranolol Salisilatlar Tetrasiklinler Tolbutamid Glukoz Tolerans Testi Kortikosteroidler Nikotinik asid Oral kontraseptifler Tiazid diüretikleri Kloramfenikol Demir Propranolol Demir Alüminyum Antasidler Kortikosteroid Kortikotropin Klofibrat Kortikosteroid Heparin LDH LE Hücresi Aminosalisilik asid Barbitüratlar Digital Difenilhidantoin Griseofulvin Hidralazin İyod içeren ilaçlar INH Metildopa Oral kontraseptifler Penisilin Fenotiazin Fenilbutazon Probenesid Prokainamid Propiltiyourasil Reserpine Streptomisin Sülfonamid Tetrasiklinler Tiazid diüretikler 79 .

Testler Total Lipid Methemoglobin Yükseltir Düşürür Kolestiramin Estrojenler Asetaminofen Aminosalisilik asid INH Fenasetin Pirimakin Salisilatlar Sülfonamidler EDTA İyodokloroquin Heparin Tetrasiklin Vitamin D Alüminyum antasid Epinefrin İnsülin Parathormon Asetozolamid Aminosalisilik asid Amfoterisin B Kloramfenikol Klorokin Kolşisin Etakrinik asid Methotrexate Metildopa Penisilin Fenilbutazon Kinidin/Kinin Salisilatlar Sülfonamidler Tiazid diüretikler Asetozolamid Aminosalisilik asit Amfoterisin B Kortikosteroidler Epinefrin Etakrinik asid Furosemid İnsülin Mannitol Diüretikler Salisilatlar Tetrasiklinler Tiazid diüretikler Viomisin pH Fenilketonüri İnorganik Fosfor Platelet Sayısı Vitamin E Potasyum Aminokaproik asid Biguanidler Sefaloridin Bakır Demir (oral) INH Penisilin KCI Spironolakton Triamteren 80 .

Testler Total Protein Yükseltir Aminosalisilik asid Bilirubin Klofibrat Aminofilin Kloralhidrat Kloramfenikol Klordiazepoxid Kolestiramin Difenilhidantoin Heparin İndometazin Kanamisin Neomisin Propiltiyourasil Kinidin/kinin Streptomisin Vitamin A Dextran Metildopa Metiserzid Penisilamin Fenotiazinler Vitamin A Asetaminofen Allopurinol Amantadin Aminosalisilik asid Amfoterisin B Ampisilin Anabolik steroidler Androjenler Karbamazepin Sefalotin Klordiazepoksid Klorokin Klofibrat Kodein Kolşisin Eritromisin Estrojenler Furosemid Gentamisin İndometazin INH Düşürür Pirazinamid Protrombin Zamanı Alüminyum antasidler Klofibrat Kortikosteroid Griseofulvin Haloperidol Oral kontraseptif Pirazinamid Salisilatlar Barbitüratlar D-tiroxin Sedimantasyon SGOT-SGPT 81 .

Testler Yükseltir Linkomisin Metotrexat Metildopa Morfin Nikotinik asid Nitrofurantoin Oral kontraseptifler Fenotiazinler Propranolol Pirazinamid Salisilatlar Sülfonamidler Tetrasiklin Tiobendazol Probenesid Düşürür Sodyum Anabolik steroidler Androjenler Bakır Kortikosteroidler Demir (oral) Mannitol Metisilin Metildopa Oral kontraseptifler Penisilin Potasyum klorür Reserpine Sodyum klorür Dextran Asetozolamid Etil alkol Sefaloridin Klortalidone Kortikosteroidler Diazoksid Epinefrin Etakrinik asid Ethionamid Furosemid Civalı diüretikler Metisilin Nikotinik asid Piperazin Pirazinamid Salisilatlar Spironolakton Sülfinpirazon Tiazid diüretikler Triamtaren Vitamin C Kalsiyum içeren antasidler Etakrinik asid Furosemid Heparin Civalı diüretikler Spironolakton Triamteren Kan Grubu Crossmatching Ürik asid Metildopa Allopurinol Klofibrat Kortikosteroid Kortikotropin Etakrinik asid Metotrexat Fenotiazinler Probenesid Salisilatlar Sülfinpirazon 82 .

İDRAR TESTLERİ ÜZERİNE İLAÇLARIN ETKİSİ Testler Aseton Yükseltir Asetaminofen Antipirin Biguanidler Fenasetin Ferformin Fenolsülfofitaleyn Ampisilin İyod içeren ilaçlar Penisilin Salisilatlar Tolbutamid X-ray Kortikosteroidler Kortikotropin Tetrasiklin Bromid Bakır İyod içeren ilaçlar X-ray Anabolik steroidler Androjenler Kolestiramin Parathormon Vitamin D Eritromisin Hidralazin Metildopa Nikotinik asid Fenotiazinler Kinidin Kinin Riboflavin Tetrasiklinler Anabolik steroidler Androjenler Kortikosteroidler Kortikotropin Antipirin NaHCO3 Fenotiazinler Tetrasiklinler Vitamin B12 Vitamin D Etil alkol Streptomisin Sülfonamidler Tiazid diüretikler Triamteren Vitamin C Düşürür Salisilatlar Albumin Aminoasitler Kan (Eritrosit) Kalsiyum Sodyum HCO3 Tiyazid diüretikler Triamteren Katekolaminler Kreatin Kreatinin Diasetik asid Estrojenler Galaktoz 83 .

Testler Glukoz Yükseltir Bizmut tuzları Kortikosteroidler Kortikotropin Epinefrin Glukoz (I.V.) INH Lityum karbonat Morfin Nikotinik asid Salisilat Tetrasiklin Tiazid diüretikler Vitamin C Asetanilide Mefenezin Methokarbanol Reserpin Metisergid Fenotiazinler Aminosalisilik asid Klorokin Klorpropamid Etoksazin Griseofulvin Morfin Oral kontraseptif Fenazopiridin Fenotiazinler Fenilhidralazin Prokain Salisilatlar Progesteronlar Vitamin E Aminofilin Sulfonamid Aminosalisilik asid Amfoterisin B Ampisilin Basitrasin Bizmut tuzları Gentamisin Altın tuzları Griseofulvin Fe sorbitol INH Kanamisin Lityum karbonat Mefenamik asid Metisilin Neomisin Oxasilin Düşürür Civalı diüretikler 5-HIAA Etil alkol Barbitüratlar Siproheptadin Heparin Porfirinler Pregnanediol Protein 84 .

Testler Yükseltir Paraldehit Penisilamin Salisilatlar NaHCO3 Tolbutamid Trimetadion Viomisin Vitamin D X-ray Düşürür Dansite Ampisilin Dextranlar X-ray Kortikosteroidler Kortikotropin Probenesid Salisilatlar Vitamin C Aminosalisilik asid Antipirin Bromsulfaleyn Fenazopiridin Fenotiazinler Prokain SüIfonamidler Asetazolamid Allopurinol Etakrinik asid Tiazid diüretikler Ampisilin Sefaloridin Sefalotin Kloramfenikol Eritromisin Gentamisin Kanamisin Metisilin Nafsilin Oksasilin Streptomisin Tetrasiklinler Guanetidin Reserpin Ürik asid Ürobilinojen Vanil Mandelik Asid (VMA) Etil alkol Barbitüratlar Kafein Kloralhidrat Epinefrin Eritromisin Glutetimid Kinin Kinidin Salisilatlar Tetrasiklinler Vitamin B kompleksi Vitamin B12 Kafein Kloralhidrat KIordiazepoxid Kolşisin Hidroksizin İyod içeren ilaçlar Meprobamat 17-Hidroksi Kortikosteroidler Dexametazon Difenilhidantoin Estrojenler Oral kontraseptif Fenotiazinler Reserpin Tiyazid diüretikler 85 .

Testler Yükseltir Nitrofurantoin Paraldehit Kinin Spironolakton Sülfonamidler Triasetil oleandomisin Düşürür 17-Ketojenik Steroidler 17-Ketosteroidler Nalidiksik asid Penisilin Anabolik steroidler Androjenler Glutetimid Meprobomat Fenotiazinler Morfin Nalidiksik asid Penisilin Spiranolakton Vitamin C Fenasetin Fenotiazinler Salisilatlar Streptomisin Sülfonamidler Kortikosteroid Kortikotropin Dexametazon Difenilhidantoin Estrojenler Oral kontraseptif Probenesid Pirazinamid Reseptin BOS Proteini 86 .