LABORATUVAR EL KİTABI

HAZIRLAYANLAR
M. Kemal ERBİL
Prof.Dr. Ecz.Kd.Alb. GATA Biyokimya ve Kl. Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Ercan SARUHAN
Dz.Tbp.Kd.Ütğm. GATA Biyokimya ve Kl. Biyokimya Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi

GATA BASIMEVİ ANKARA 2005

ÖNSÖZ 21. yüzyılda tıp alanında kullanılan cihazların gelişmesiyle birlikte, yapılan test çeşitleri ve sayılarına paralel olarak laboratuvarın önemi de artmaktadır. Bu nedenle klinisyenlerin, laboratuvarcıların, öğrencilerin, hemşirelerin ve diğer yardımcı sağlık personelinin kullanabileceği tanı ve tedavi amaçlı testlerin doğru kullanımını sağlamayı amaç edinen, laboratuvar sonuçlarını etkileyen faktörler, güncel referans aralıkları, pratik ve kullanışlı kısa bilgiler içeren kaynak bir cep kitabının son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Bu el kitabının hazırlanmasını planlayan Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.D. Başkanı Prof.Dr.Ecz.Kd.Alb. M. Kemal ERBİL ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim. Türk tıbbına faydalı olması dileklerimle ...

Derviş ŞEN
Prof.Tbp.Tümgeneral Askeri Tıp Fakültesi Dekanı, Eğt.Hst. Baştabibi

Analiz sonrası (Postanalitik) Analiz öncesi faktörleri kontrol altına almak klinikler ve laboratuvarın birlikte uğraşısını gerektirir. Numune alımından laboratuvara göndermeye kadar birçok basamaktan etkilenmektedir. Bu nedenle klinikle laboratuvar çalışanı arasında uyum ve işbirliği gereklidir. Kemal ERBİL Prof. örnek alımı. Test sonuçlarının güvenilirliği sadece laboratuvar çalışmasına bağlı değildir. Hekim hastası için istediği testlerin sonuçlarını zamanında ve güvenilir olarak ister. . Analiz sırasında (Analitik) 3. Biyokimya ve Klinik Biyokimya Ana Bilim Dalı olarak hazırladığımız bu kitapçıkla hastanemizde çalışan tüm hekim ve hemşirelerimizle bir uyum içinde çalışacağımıza ve hastalarımıza daha iyi bir hizmet vereceğimize inanıyoruz. OCAK 2005 M. Klinik personelinin bilgili. Bunu önlemek.Alb. kaliteli hizmet vermek için uğraşır. Bşk. laboratuvara ulaştırılması ve testin yapılmasına kadar olan hazırlama safhalarında azami dikkati sarf etmelidir. deneyimli. Bu faktörler bazen test sonuçlarını çok fazla etkileyebilirler. laboratuvarda bu haklı isteğe zamana karşı yarışarak. Biyokimya ve Klinik Biyokimya AD. en azından minimal düzeye indirmek için klinisyen ve laboratuvarcı. dikkatli ve sorumluluğunun bilincinde olması gerekir. Bunlar: 1. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve kalite kontrol sistemlerinin uygulanması.GİRİŞ Tanı ve tedavinin takibinde laboratuvarlar önemli bir konumda yer alırlar.Dr.Ecz.Kd. Analiz öncesi (Preanalitik) 2. analitik dönemdeki hataları azaltmış ve özellikle preanalitik dönem hataları üzerine yoğunlaşmaya neden olmuştur.

.......... Laboratuvarında Yapılan Testler ..... Mikrobiyoloji ve Kl....................................D..............................................................D......................D.................... Laboratuvarında Yapılan Testler .... Tıbbi Farmakoloji A.. Laboratuvar Testlerini Etkileyen Faktörler .........................D................... Mikrobiyoloji A.................... Laboratuvarında Yapılan Testler ................. Genel Bilgiler ......................................... Laboratuvarında Yapılan Testler ............D.İÇİNDEKİLER Sayfa No............D............... Amerika Birleşik Devletleri Mayo Klinik Hastanesi ile Anlaşmalı Yapılan Testler ...... Laboratuvarında Yapılan Testler ............... Tıbbi Genetik B..................................................... Laboratuvarında Yapılan Testler .......... Farmakolojik Toksikoloji A... İmmünoloji B...................... Biyokimya ve Klinik Biyokimya A... Kan Serum ve Plazma testleri Üzerine İlaçların Etkisi 1 9 31 43 44 45 47 53 57 75 .................................

Kahve. Postürün etkisi: Ayakta duran bir kişide kan hacmi yatan bir kişiye göre 600-700 ml daha azdır. stres. transferrin sonuçlarında yükselmelerin olduğu.LABORATUVAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Kan alımından önceki etkiler (Preanalitik) : 1. proteinlere kısmen bağlı kalsiyum. Buna paralel olarak enzimler ve protein hormonlar dahil tüm proteinler. laktat dehidrogenaz (LDH). uyku ve uyanıklıktır. 3. 5. kreatinin. alkalen fosfataz (özellikle intestinal izoenzim) sayılabilir. 4. 2. üre. Ayrıca serumun lipemik olması ölçümler için kullanılan yöntemleri etkileyebilir. Bu durum kan hacminde %10 civarında azalmayı gösterir. Egzersiz sonunda alınan kan örneklerinde aspartat aminotransferaz (AST). kan glukozunun değişimler gösterdiği. Bu durumun 16 saatten uzun olmaması gerekir. Besinlerin etkisi: Bazı plazma yapıtaşlarının derişimi yakın zamanda yenilip içilen besinlerden etkilenir. çay. Egzersizin etkisi: Egzersizin vücut sıvılarının yapılarına etkisi aktivitenin süresi ve yoğunluğu ile ilgilidir. gün ışığı. 6. Bunların içinde kan glukozu. kreatin kinaz (CK). Açlık durumu: Açlık kan şekeri düzeyi ölçümü gibi bazı testler için istenen bir durum olduğu gibi laboratuvar işleminin standardizasyonu ve teknikleri açısından numune alımında 10-12 saatlik açlık istenir. Bu değişimlere katkıda bulunan başlıca faktörler postür. Bunların içinde lipidler. aktivite. Bu döngüsel değişimler oldukça büyük değerlere varabildiğinden numune alma standardizasyonunun iyi denetlenmesi 1 . karanlık. plazma renin aktivitesi. Sigara içme: İçerdiği nikotinden dolayı sigara birçok testi etkiler. aldosteron. beslenme. vitamin B12. CEA gibi parametreler sayılabilir. bilirubin ve proteine bağlı ilaçların konsantrasyonu etkilenir. Gerçek neden kanın proteinsiz sıvısının doku arasına geçmesi olup plazma hacminde önemli farka neden olur. kola gibi kafein bulunan içecekler yapıtaşlarının konsantrasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. büyüme hormonunun patolojik düzeylere ulaştığı göz önünde bulundurulmalıdır. hormonlar. Sirkadiyen değişim: Beden sıvılarının çoğu yapıtaşı gün boyu döngüsel değişim gösterir. trigliserid.

albumin. 7. kalsiyum. lipidler. İlaçların etkisi: İlaçlar analiz yöntemlerini in vitro etkilediği için in vivo değişimlere de yol açabilirler. böbrek . saç. Menstrüel döngü sırasında da kadınların hormon değerleri çok değiştiğinden LH. Mecbur kalınırsa infüzyona 10 . fosfat %2 . fosfor. kemik büyümesine paralel olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Sıvı veya kan vermede kullanılan bir damar ve setten örnek alınmamalıdır.safra taşları. idrar. LDH. enzim. Kan numunesi alınan kola takılan turnikenin bir dakikadan fazla kalmaması gerekir. 9. Bu durumlarda diğer kol tercih nedeni olmalıdır. CK.gerekir. Büyüme hormonu uykuya daldıktan kısa süre sonra yükselir. doku materyali ve semen bunların başlıcalarıdır. safra. amniyosentez sıvıları gibi). ayrıca çeşitli sıvılar (plevral. ALT. eritrosit paketi. Cinsiyet ve yaşın etkisi: Hastanın yeni doğan. Numune Alımı Laboratuvarda kullanılan numuneler çok çeşitlidir. Ca %5 . Hemoliz. mide suyu. tam kan. sabah ve akşam daha yüksek düzeydedir. Serum.5 civarında azalır. Puberteden sonra aktivite azalır. İdrar hacmi ve kreatinin atılımı gece azalır. ACTH ve kortizol gece saatlerinde minimal düzeydedir. gaita.10 civarında artarken. Numuneleri alırken de dikkat edilmesi gereken durumlara uyulmalıdır. perikardiyal. Oysa bazal plazma insülini. Bu durum ileride her test için ayrı ayrı belirtilmiştir. ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler. bilirubin. 8. enzimler gibi parametrelerin yüksek çıkmasının yanısıra diğer ölçüm 2 . tükürük.20 dakika ara verildikten sonra numune alınabilir. Alınan kanın hemolize olmaması için azami gayret gereklidir. 10. Örneğin: alkalen fosfataz. Gebelik: Down sendromu riski için yapılan ilk ve ikinci trimester testlerinin ultrason verileri gününde olmalıdır. CA-125 menstrüel periyotta normalin 2 katına çıkabilir. glukoz. Örn. elementler gibi birçok parametre değişim gösterir. FSH gibi testler için kan gönderilirken döngü gününün de belirtilmesi unutulmamalıdır. Iökosit paketi. yetişkin olmasına ve cinsiyete göre çeşitli hormon. Yüksek ateş: Serum hormon düzeyleri yanı sıra lipidler. plazma. puberte. Turnike ile yapılan birkaç dakikalık staz venöz kanda birçok parametreyi etkiler. serumda potasyum. ter.

İdrar analizlerinde 24 saatlik idrarda yapılan tetkikler için 24 saatlik idrarın tümü karıştırılıp hepsi gönderilmelidir. Hemen çalışılmayacak örneklerin de bekleme süresi ve derecesine dikkat edilmemesi durumunda istenmeyen hatalı sonuçlar çıkabilir. İdrarda ölçülecek parametre için koruyucu gerekiyorsa laboratuvara danışılmalıdır. yazılır ve idrar kabına 50 mL civarı örnek konarak laboratuvara gönderilir.yöntemlerinde de hataya neden olur. Kanın ölçülecek parametreye uygun antikoagülanla alınması gereklidir. Listemizde bu durum testlere göre ayrı ayrı belirtilmiştir. Yatan hastalarda 24 saatlik idrar karıştırılıp hacmi belirlenir. 3 . Spot idrar ve gaita numunelerinin laboratuvara çabuk ulaşması gerekir. Kan örneğine eklenen antikoagülan da önemlidir.

Sağ elinizle tüpü çıkartırken sol elinizle de iğneyi sabitleyiniz. 4 . Kan vakumlu tüpe dolarken sağ elinizle turnikeyi çıkartın.KAN ALIM TEKNİĞİ Holder’ı sağ elinizin baş ve işaret parmakları arasında sıkıca tutarak 15° açıyla damara girin Sol elinizle destek yaparken sağ elinizin baş parmağıyla tüpü yerleştirin. Turnikeyi 1 dakikadan uzun süre tutmayın. Damardan çıkmamaya dikkat ediniz.

KAN ALMA TÜPLERİNİN ÖZELLİKLERİ 5 . basamaktan itibaren aynı işlemleri tekrarlayın. Başka bir tüpe daha kan alınacaksa 2.Tüpü yavaşça 2-3 kez çevirerek kanın tüpün içindeki kimyasal maddeyle homojen şekilde karışmasını sağlayın.

İstek formunun üzerine kan alma zamanı mutlaka yazılmalı YANLIŞ ZAMANDA ALINAN KAN. 24 s idrar toplama tekniği: • İdrar toplamaya başlayacağınız sabah ilk idrarınızı tuvalete boşaltın. • Size önerilen diyet varsa dikkatlice uygulayınız. Bekletmeden laboratuvara getiriniz. Ertesi sabahki idrarınızı da (örneğin ertesi sabah saat 08:00'deki idrarınız) toplama kabına ekleyerek. Su için kullanılan pet şişeler en uygunudur. • Birinci idrar toplama kabı dolarsa.KAN ALMADA UYULMASI GEREKEN ÖNEMLİ KURALLAR 1. KAN ALMAMAKTAN DAHA KÖTÜDÜR LABORATUVAR SONUÇLARININ GEÇ ULAŞMASI KAN ÖRNEĞİNİN İSRAFI DEMEKTİR. • Cuma ve Cumartesi günleri 24 s idrar toplamayınız. Mümkünse kan sabah 07 . tanı konmadan ve tedavi başlamadan önce alınmalı İlaç monitorizasyonu esnasında. 3. saati not edin (örneğin sabah saat 08:00). deterjan gibi maddelerin konmuş olduğu kaplar kesinlikle uygun değildir. 6 . • Biriktirme süresince evin en serin yerinde. idrar toplama işlemini tamamlayınız. ışık geçirmeyen bir poşet içinde hastaneye getiriniz. 4.09 saatlerinde alınmalı Kan. • 3-5 litrelik temiz ve kuru bir kap temin ediniz. en az 12 saatlik açlık sonrası alınmalı Kan. dikkatlice toplama kabına biriktirin. başka idrar toplama kabına geçtiğinizde bir önceki kapta bulunan idrarın yaklaşık yarısını da bu kaba karıştırınız. karanlık bir ortamda tutunuz. Kola. 5. Bu andan itibaren tüm idrarınızı gündüz ve gece boyunca. BOŞUNA KAN ALINMIŞ OLUNUR. 2. ilaç alımından sonraki pik ve steady-state fazı düşünülmeli. 6. • İdrar toplama kabını siyah. 7.

fenotiyazinler. kafein. Jöleli gıdalar yenmemeli. Çok düşük proteinli diyet uygulanmamalı. ananas. • Alınmaması gereken yiyecek ve içecekler: Muz. 3. 4. • Duygusal ve fiziksel stresten sakınılması. portakal. reserpine. 1.). aminofilin ve diğer birçok ilaç. kahve. alkollü içecekler. çay. İdrarda Hidroksiprolin testi öncesi bilinmesi gerekenler İdrar biriktirmeye başlamadan iki gün öncesinde ve idrar biriktirirken. HVA (homovanilik asit) ve 5-HIAA (5-hidroksi indol asetik asit). • 24 s idrar toplama kurallarına uyulmalı. Ateşli hastalık durumunda idrar toplanmamalı. 2. • 3 gün öncesinden itibaren alkol alınmaması önerilir.Kanda lipid (kolesterol. Apo B. ananas. 7 . • 3 gün öncesinden itibaren ve örnek toplanma süresince aşağıda belirtilen gıdalar ve ilaçlar kullanılmamalıdır. tetrasiklinler. ApoA1. çikolata. vanilya (dondurma vs. MAO inhibitörleri. domates. Etli gıdaların tüketiminden kaçınmalı. • Yanlış sonuçlara neden olabilen ilaçlar: Asetaminofen. trigliserid. aspirin. erik ve ceviz. LPa) analizi öncesi bilinmesi gerekenler • En az 3 hafta değiştirilmemesi. süresince beslenme alışkanlıklarının • Kilonun sabit olarak korunması (ani kilo değişikliklerinden kaçınılması) • 12 saatlik açlık sonrası kan verilmesi. lityum. metildopa. levodopa. İdrarda VMA (vanilmandelik asit). HDL-C. patlıcan. eritromisin. promazine. metanefrinler testleri öncesi bilinmesi gerekenler • Akut stres ve ağır egzersizden kaçınılmalıdır. kolalı içecekler.

PSA Progesteron. Renin. IGF-1. IgE. Akut Hepatit ve Akut Kolestaz için geçerli değildir. FT4. CA 125. CA 15.3. Trigliserid.9. 8 . LH. Kolesterol. Folik Asit HbA1c Vitamin D25. Parathormon.TESTLERİN MİNİMUM TEKRARLAMA ARALIKLARI Biyokimyasal parametrelerin belirli yarı ömürleri vardır. Bakır (Cu) Lipid Profili. FT3 Demir (Fe). GH Vitamin B12. Ig. Vit-E. Kriyoglobulin AFP. TESTLER Üre. Aldosteron. CEA. Vit-A ARALIKLAR 1 Gün 3 Gün 7 Gün 13 Gün 13 Gün 13 Gün 14 Gün 28 Gün 28 Gün 28 Gün 60 Gün 60 Gün 90 Gün * Parasetamol intoksikasyonu. Testosteron. Bu süreden önce testin tekrarlanması hastalığın takibi açısından fayda sağlamayacağı gibi ülke ekonomisine de ek yük getirecektir. E2. SHBG Tiroid Fonksiyon Testleri. TSH. Vitamin D1:25. CA 19. Kreatinin *Karaciğer Fonksiyon Testleri Çinko (Zn). HDLKolesterol FSH. Bu nedenle klinisyenler tarafından her testin minimum tekrarlanma süresinin bilinmesi oldukça önemlidir. Ferritin Protein Elektroforez. Prolaktin.

155 30 .02 Hamile :1.3 0-16Y : < 640 16-18Y : < 480 >18Y : 38 .5 .017 = µkat/L • • • • • • • .40 Kadın : 10 .355 8 . LABORATUVARINDA YAPILAN TESTLER KAN TESTLERİ TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) Erkek : 0.26 .4 . SGPT) Albumin Aldolaz Aldosteron Alfa-1 Antitripsin Alfa Fetoprotein (AFP) Alkalen Fosfataz (ALP) U/L pg/mL U/L g/dL U/L pg/mL mg/dL U/mL U/L Cuma Hergün Hergün Hergün Randevulu (Tel:3344) Hergün Perşembe Hergün Hergün Pazartesi Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün x1 = ng/L x0.172 BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün * Soğuk Zincirde Gönderilmeli SONUÇ VERME GÜNLERİ Ertesi Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI • • • 9 17-Alfa Hidroksi Progesteron ng/mL Adenozin deaminaz (ADA) *Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) Alanin aminotransferaz (ALT.6 .4 Kadın Luteal :1.BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA A.D.5.40.06 .1 = g/L x1 = µg/L x0.65 Erkek : 10 .35 3.4.017 = µkat/L x10 = g/L x0.200 < 11.017 = µkat/L Ertesi Gün Cuma Ertesi Gün Aynı Gün x0.28 Follikuler : 0.3.1.2202 = pmol/L x0.41 < 30 25 .5 2-8 Ayakta : Yatarak : 78 .0277 = nmol/L x0.

7 < 115 < 34 Erkek : 10 .18 Hafta nmol/dk/mL 63803 .40 Kadın : 10 .22 < 10 GEBELİK : 3 .926 = ng/L x0.8 Hafta : 3697 .16 Hafta 17 .35 70 .140 < 0.14 Hafta 15 .56451 8175 .157 = µmol/L x1 = U/L 9 .186977 27832 .33 8 .52 < 6.4 .90 9 .10 Hafta 12 . SGOT) Bakır (Cu) Beta-2 mikroglobulin Beta-hCG x1 = nmol/dk/mL x0.58176 • Biotinidaz 4.017 = µkat/L x0.TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 25 .62530 12039 .017 = µkat/L • • • • • • • • • • 10 Amilaz Amonyak (Acil Biyokimya) Angiotensin converting enzim (ACE) *Antidiüretik Hormon (ADH) Anti-Tiroglobulin Antikor Anti-TPO Antikor Aspartat aminotransferaz (AST.149571 BİRİM U/L µmol/L U/L pg/mL U/mL U/mL U/L µg/dL mg/dL mU/mL ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün Hergün Perşembe Çarşamba Hergün Hergün Hergün Çarşamba Perşembe Hergün : : : : SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün Aynı Gün Cuma Pazartesi Ertesi Gün Ertesi Gün Aynı Gün Perşembe Cuma Ertesi Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x0.12 Randevulu (Tel:3321) .31795 7 .4 Hafta : 5.6 Hafta : 217 .8 .750 5 .

179 = µmol/L x0.Total C-Peptid CA-125 CA-15-3 CA-19-9 Çinko (Zn) Demir (Fe) Demir Bağlama Kapasitesi.407 Karaciğer : 16 .120 Erkek : 53 .İndirek Bilirubin .86 Kemik : 20 .2 .179 = µmol/L x0. Total Dehidroepiandros.33 = nmol/L x1 = kU/L x1 = kU/L x1 = kU/L x0.0.1 .492 Kadın : 148 .167 Kadın : 49 .153 = µmol/L x0.3.Direk Bilirubin .100 Hb A2 : 0 .1 = µmol/L • • • • • • • • • • • • • Bilirubin .5 .2 .480 Erkek : 211 .TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 0.3.2 0.75 Barsak : 0 .0 1.1.2 < 35 < 25 < 39 50 .5 Hb F : 0-2 Hb S .151 Erkek : 225 .8 0. sülfat (DHEA-SO4) Elektroforez-ALP İzoenzim x0.D : 0 BİRİM mg/dL mg/dL mg/dL ng/mL U/mL U/mL U/mL µg/dL µg/dL µg/dL µg/dL U/L ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün Hergün Hergün Perşembe Hergün Hergün Hergün Çarşamba Hergün Hergün Hergün Randevulu (Tel:3342) Pazartesi SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Cuma Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Perşembe Aynı Gün Aynı Gün Ertesi Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x17.480 Kadın : 215 .14 Hb A : 96.027 = µmol/L 11 Elektroforez-Hemoglobin % Salı .

5 .26.13 Beta Globulin : 8 .54.1 .TESTİN ADI • • • • • • • Elektroforez-LDH İzoenzim Elektroforez-Lipoprotein REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) I : 16.5 .4 Erkek : 7.9 .2 .14 Gamma Globulin : 12 -22 9 .42.8 .5 II : 29.3 V : 3.6 III : 17 .166 Menopoz : 5 .6 Kadın Luteal : 43.5 Alfa-2 Globulin : 7 .62 Albumin :52 .2 .65 Alfa-1 Globulin : 2.211 Follikuler : 12.52 Pre-Beta : 4 .5 BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Randevulu (Tel:3342) Randevulu (Tel:3342) SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI % % Elektroforez-Protein % Hergün 2 gün sonra 12 Eritropoetin Eritrosit Protoporfirin (FEP) mU/mL µmol/L RBC Perşembe Perşembe Cuma Cuma Estradiol (E2) pg/mL Hergün Ertesi Gün x3.6 .35 Beta : 36 .3 Alfa : 18 .30 < 1.12.31.41.2 IV : 5.17.67 = pmol/L Fenilalanin mg/dL Randevulu (Tel:3321) .7 < 1.

400 3.17.3.5 Erkek : 1.6 .02 BİRİM ng/mL mg/dL ng/mL ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün Hergün Hergün SONUÇ VERME GÜNLERİ Ertesi Gün Aynı Gün Ertesi Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x1 = µg/L x0.017 = µkat/L x0.107 65 .1 .49 Kadın : 7 .0645 = mU/mol Hb x1 = µg/L .-12.6 .8 .5.400 Kadın : 13 .83 Kadın : 0.4 Kadın Luteal : 1.323 = mmol/L U/L mg/dL mg/dL U / gr Hb ng/mL Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Ertesi Gün Ertesi Gün x0.7.150 200 .10 .134.09 .107 4.0555 = mmol/L x0.6 .32 65 .7.12.7 .5 Erkek : 0.5 < 150 Negatif Erkek : 10 .4.TESTİN ADI • • • • • • • • • • • • 13 Ferritin Fibrinojen Folat REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) Erkek : 30 .9 > 12Y : 2.5 Menopoz : 25.01 = g/L x2.265 = nmol/L Follikül Stimüle Edici Hormon (FSH) mU/mL Hergün Ertesi Gün x1 = U/L Fosfor (P) Galaktoz / Gal 1 P Gal-1-P Üridil Transferaz Tarama Gama Glutamil Transferaz (GGT) Glukoz (AKŞ) Glukoz (Tokluk) Glukoz 6 Fosfat Dehidrojenaz Growth Hormon (GH) mg/dL mg/L Hergün Randevulu (Tel:3321) Randevulu (Tel:3321) Hergün Hergün Hergün Çarşamba Cuma Hergün Aynı Gün x0.13.8 < 12Y : 3.7 Follikuler : 3.5 .

526 30 .20Y: 20 .14 2.392 81 .2Y: 2 .5 55 .476 100 .9 % BİRİM mg/dL ÇALIŞMA GÜNLERİ Perşembe Hergün Salı.480 96 .Cuma Hergün Perşembe Erkek SONUÇ VERME GÜNLERİ Cuma 2 Gün sonra Ertesi Gün Ertesi Gün Aynı Gün Kadın 163 .289 29 .15Y: 15 .6Y: 6 .5Y: 5 .5 .131 24 .699 < 60 8.991 203 .870 239 .945 = pmol/L Kadın Yaş 12 .24.276 43 .8Y: 8 .373 24 .50Y: 50 .640 97 .5.624 193 .956 215 .100 6 .521 129 .831 288 .10.40Y: 40 .14Y: 14 .70Y: pg/mL mg/dL 20 .117 30 .9Y: 9 .25 = mmol/L .23Y: 23 .756 261 .290 72 .484 22 .16Y: 16 .591 119 .1Y: 1 .30Y: 30 .18Y: 18 .630 197 .11Y: 11 .TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 16 .258 Perşembe Hergün 14 • • Kalsitonin Kalsiyum (Ca) Pazartesi Aynı Gün x1 = ng/L x0.303 78 .494 101 .383 30 .25Y: 25 .995 358 .150 33 .10Y: 10 .972 153 .428 108 .6 .152 44 .4Y: 4 .12Y: Erkek 4 .575 110 .570 71 .752 236 .354 SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x10 = mg/L • • • • • Haptoglobulin Hemoglobin A1c (HbA1c) *Homosistein İnsulin İnsulin-Like Growth Faktör-1 (IGF-1) Yaş 0 .628 169 .502 130 .7Y: 7 .466 µmol/L µU/mL ng/mL x6.7 5 .200 4 .13Y: 13 .3Y: 3 .

2 Erkek : 24 . İyonize * Kan Gazları (Acil Biyokimya) (Heparinli enjektör) Karnitin.25 = mmol/L • • • • • • • • • • • • • • 15 Kalsiyum.0259 = mmol/L x0.2 .45 : 80-100 : 35-45 : 22-26 : 97-100 BİRİM mg/dL mmHg mmHg mEq/L % µmol/L ng/mL mmol/L mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL µg/dL mg/dL U/L ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x0.017 = µkat/L .4 Sigara içen : < 4.4 pH PO2 PCO2 HCO3 SaO2 : 7.70 Kadın : 20 .1.VLDL Kortizol Kreatinin Kreatin Kinaz (CK) Hergün Aynı Gün Erkek : 30 .107 150 .3 98 .6 .2 .HDL Kolesterol .11.5.9 0.70 60 .3 .0259 = mmol/L x0.0259 = mmol/L x27. Total Kolesterol .19.4 Akşam : 2.4 = µmol/L x0.TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 4.40 Sabah : 6.35 -7. Serbest Karsinoembriyonik Antijen (CEA) Klor (Cl) Kolesterol.170 Randevulu (Tel:3321) Hergün Hergün Hergün Hergün Hergün Hergün Hergün Hergün Hergün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün x1 = µg/L x1 = mg/dL x0.240 37 .LDL Kolesterol .160 10 .65 Sigara içmeyen : < 3.190 Kadın : 24 .6 = nmol/L x88.0259 = mmol/L x0.

166 114.69Y: 70 .140 88.5 .00963 = mL/sn/m2 • • Kreatin Kinaz MB (CK-MB) (Acil Biyokimya) Kreatinin Klerensi Yaş 0 .8Y: 9 .146 82 .153 101.5 95 .5 ppm H2 mmol/L Hergün Hergün Randevulu (Tel:3321) Çarşamba Cuma 1 Hafta sonra 1 Hafta sonra Ertesi Gün .128 16 • • • • Kriyofibrinojen Kriyoglobulin Ksiloz Yükleme Testi (15g) *Laktat Negatif Negatif < 17 0.134 75 .5Y: 6 .89Y: 90 .5 .5 121 .146.TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 24 BİRİM U/L ml/dk/ 1.14Y: 20 .59Y: 60 .99Y: Erkek 45 .2.79Y: 80 .5 108 .5 .159.73 64 .109 88 .73 m2 ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün Hergün SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x0.179 Kadın 81 .72 83 .29Y: 30 .49Y: 50 .39Y: 40 .017 = µkat/L x0.172.5 .

dk 60.107 60.6 Menopoz : 7. dk 120.0555 = mmol/L mg/dL x0.450 BİRİM U/L ÇALIŞMA GÜNLERİ Hergün Randevulu (Tel:3337) SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x0. dk 90.4 .TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 220 .6 Kadın Luteal : 1 .017 = µkat/L • • • • • 17 Laktat Dehidrojenaz (LDH) Laktoz Tolerans Testi (50g) Lipoprotein a (Lp a) Lityum (Li) < 30 mg/dL Perşembe Çarşamba Cuma Perşembe Luteinize Edici Hormon (LH) Erkek : 1. dk : 65 .12.411 = mmol/L x0.107 0.165 : 65 . dk : 65 .4 Follikuler : 2.8.9 .2. dk : 65 .139 mU/mL Hergün Ertesi Gün x1 = U/L • • • • • Magnezyum (Mg) Methemoglobin Miyoglobin (Acil Biyokimya) OGTT 50 g (Gestasyonel DM Tarama Testi) OGTT 75 g (Standard OGTT) mg/dL % ng/mL mg/dL Hergün Hergün Hergün Randevulu (Tel:3337) Randevulu (Tel:3337) Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün x0.0555 = mmol/L .5 1.5 0-1 < 107 0.153 : 65 .7 .58.7 .107 : 65 .11.

105 60.5 Erkek : 0.6 Yatarak : 2.27 Follikuler : 0.0555 = mmol/L Ertesi Gün Aynı Gün Ertesi Gün Aynı Gün Ertesi Gün x1 = µg/L x1 = ng/L • • • • • Plazma Porfirin Tarama *Plazma Renin Aktivitesi (PRA) Plazma Total Porfirin Potasyum (K) pg/mL nmol/L mmol/L Cuma x1 = µg/L Aynı Gün x1 = mEq/L Progesteron ng/mL Her gün Ertesi Gün .165 180. dk : 65 .5 . dk : 65 .1 Negatif Ayakta : 3.8 BİRİM mg/dL ng/mL mosm/kg pg/mL sn mmol/L ÇALIŞMA GÜNLERİ Randevulu (Tel:3337) Her gün Her gün Her gün Her gün Çarşamba Cuma Randevulu (Tel:3321) Perşembe Randevulu (Tel:3321) Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x0.2 .5 Menopoz : 0.1 .4 Kadın Luteal : 1.0.9 < 10 3.65 25 .21.0.190 120.1.65.4 .5. (aPTT) *Piruvat (Perklorik asitli tüpte) REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 0.7 .TESTİN ADI • • • • • 18 OGTT 100 g Gestasyonel DM Tanı Testi *Osteokalsin Osmolalite (Acil Biyokimya) *Parathormon (PTH) Parsiyel Tromboplastin Zam.145 11 .2 . dk : 65 .5 .05 .43 275 .1.38 0. dk : 65 .295 15 .

8 .4 Kadın : 6 .TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) Erkek : 4.122 2 .14 Erkek : 4.8 Erkek : 0 .52.6 .11.29.154 = nmol/L x12.9 Erkek : <4 > 0.9 .4 .7 > 2Ay : 6.145 BİRİM ng/mL ng/mL ÇALIŞMA GÜNLERİ Her gün Her gün Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün Çarşamba Aynı Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Cuma Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x1 = µg/L x1 = µg/L • • • • • • • • • • • • 19 Prolaktin Prostat Spesifik Antijen (PSA) PSA.8.1.4.3 Kadın : 19.4 0.6 . Serbest / Total Protein.9 = nmol/L x10 = µmol/L .3 10 .7 25 . Total Protrombin Zamanı (PTZ) Pseudokolinesteraz Sedimentasyon (ESR) Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) Serbest T3 (FT3) Serbest T4 (FT4) Seruloplazmin Sodyum (Na) g/dL sn kU/L mm/s nmol/L pg/mL ng/dL mg/dL mmol/L Her gün Her gün Salı Her gün Her gün Her gün Her gün Perşembe Her gün x10 = g/L x1 = U/mL x0.10.15 < 2Ay : 4.5 Kadın : 3.4 .20 Erkek : 11.6 .15 Kadın : 0 .63 135 .21.93 .

5-7 0-0.5-10 2-17 0.5 13.3 3.5-8.02-0.4-1.7-6.05-1.0-20.5-21.5-16.6 3.5-13.65 0-0.02-0.5 0.5 10-14 1-7 Gün 9.4-1.4-34 1.5 15-30 Gün 5-20 1-9 2.02-0.5-22.3 4.7-6.02-0.85 0-0.5 4-13.02-0.5 0.1 11-14 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 106 /µL g/dL % 103 /µL fL Birim 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 106 /µL g/dL 20 LÖKOSİT: NÖTROFİL: LENFOSİT: MONOSİT: EOZİNOFİL: BAZOFİL: ERİTROSİT: HEMOGLOBİN: .0-5.85 0-0.85 0-0.6 3.0 12.85 0-0.8 0.9-6.8 0.5-8.1 0.0 13.5-7 0-0.5 1.0 42-60 150-450 88-120 6-11 Ay 6-11 1.0 10.6 3.5-13.5 0.6 3.5-22.0 31-55 150-450 85-110 2-3 Yıl 5-12 1.7 0-0.5 8-14 Gün 5-21 1-9.5 1.6 3.5-8.05-0.TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün Birim SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI • Tam Kan 0-1 Gün LÖKOSİT: NÖTROFİL: LENFOSİT: MONOSİT: EOZİNOFİL: BAZOFİL: ERİTROSİT: HEMOGLOBİN: HEMATOKRİT: PLATELET: MCV: 9-30 6-26 2-11 0.0 42-60 150-350 98-120 2-5 Ay 5-15 1-8.05-1.85 0-0.5 4-10.0 39-60 150-450 86-120 1-2 Yıl 6-11 1.1 0.1-4.0 10.65 0-0.9-6.5 10.9-5.8 0-0.05-1.5 2-17 0.3 3.8 0.4-1.8 0-0.1 0.1-5.

8-42.8-14.3 4.5-8.5 1.4 Birim 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 106 /µL g/dL % 103 /µL fL % 21 LÖKOSİT: NÖTROFİL: LENFOSİT: MONOSİT: EOZİNOFİL: BAZOFİL: ERİTROSİT: HEMOGLOBİN: HEMATOKRİT: PLATELET: MCV: RDW: 4-12 1.5 1.3 12-14.6-13.5 35.7 35-44 150-450 74-89 12-14 BİRİM 1-2 Yıl 33-40 150-450 74-89 - ÇALIŞMA GÜNLERİ SONUÇ VERME GÜNLERİ Birim SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI 2-3 Yıl 33-42 150-450 74-89 12-14.5-6.5-90.1-5.3 4.5 0-0.4 150-450 76.5-90.8 0-0.TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 2-5 Ay 6-11 Ay 33-40 150-450 74-89 3-5 Yaş Erkek Kadın 4-12 1.2 11.8 0-0.1 12-14 35.5 33-43 150-450 74-89 12-14 .2-5.8 0-0.7-43 150-450 78.5 1.8 1.5 0-0.5-8 1.3 4.3 11-14.6 12-14 Kadın 3.5-8 1.5 0-0.4-9.65 0-0.5-7 0-0.1-5.4-10.3 4.5 0-0.65 0-0.5-7 0-0.5-8.1-5.5 6-11 Yaş HEMATOKRİT: PLATELET: MCV: RDW: 28-42 150-350 77-110 - % 103 /µL fL % Erkek 3.8 0-0.5-6.4 11.

50 50 .4-5.5 38.05-0.78 0.4-91.2 Erkek : 20 .2-13. Serbest Testosteron.9-15.82 1.2-5.6-9.8 0-0.5 1.7-7 0.9-92.2-14.4 150-450 150-450 81.03 12-15.9-44.800 Kadın : 6 .5 4.6-13.1-5.6 pg/mL ng/dL ng/mL µU/mL % mg/dL Kadın 3.9 1.8 0.5-10.3-47.3-0.3 0-0.2-5.5 Erkek : 11.9-2.50 Kadın : 15 .9 0.2-95.7-7 0.5 0-0.5 0.3.2 12.3 11.02 .3 3.42.8 37.3 4.9 0-0.5 150-450 81.9 Erkek : 288 .5 0-0.9 0.3-43.2 1.27 .5 0-0.5 Kadın : 0.5-10.8-16 12.3-0.5 1.3 4.9 0.1 11.5-17.5 0-0.32-5.1-8.5 Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün Birim 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 103 /µL 106 /µL g/dL % 103 /µL fL % x3.72 13.9-2.8-8 1.47 = pmol/L x0.3 11.05-0.1 4.200 BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI LÖKOSİT: NÖTROFİL: LENFOSİT: MONOSİT: EOZİNOFİL: BAZOFİL: ERİTROSİT: HEMOGLOBİN: HEMATOKRİT: PLATELET: MCV: RDW: >15 Yaş Erkek 3. Total Tiroglobulin Tiroid Stimulating Hormon (TSH) Transferrin Saturasyonu Trigliserid Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün x0.8 11.3-0.4 .9 79.5 34.5 .9-5.8-8 1.05-0.7-7 1.0347 = nmol/L x1 = µg/L x1 = mU/L 22 • • • • • • Testosteron.6-98.2 0-0.0113 = mmol/L .8-15.8-50 150-450 81.TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) 12-15 Yaş Erkek Kadın 3.9 0.3 36.3 0-0.4.

8.1 197 .3 .866 11 .2 Kadın : 2.738 = pmol/L x2.TESTİN ADI REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 0.70 BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Perşembe SONUÇ VERME GÜNLERİ Ertesi Gün Aynı Gün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün Ertesi Gün Cuma SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI • • • • • • • 23 Triple Test Troponin-I (Acil Biyokimya) TSH Reseptör Antikoru Üre (BUN) Ürik Asit Vitamin B-12 Vitamin D3.6 .496 = nmol/L .357 = mmol/L x0. 25 OH ng/mL U/mL mg/dL mg/dL pg/mL ng/mL x0.6.059 = mmol/L x0.4 <9 15 .44 Erkek : 3.

480 Normal Patern < 3.İDRAR TESTLERİ TESTİN ADI *5 Hidroksi İndol Asetik asit (5-HIAA) *Adrenalin Amilaz Amino Asit Kağıt Kromatografisi Aminolevülinik Asit (ALA) NUMUNE TÜRÜ 24 s 24 s Spot/24 s Spot Spot Spot/24 s Spot 24 s Spot 24 s Spot/24 s Spot/24 s Spot/24 s Spot 24 s 0.60 Negatif 150 .15 Negatif 5 . Perşembe Randevulu (Tel:3321) Çarşamba Her gün Çarşamba Salı.46 = nmol/gün 24 Bakır (Cu) Bence Jones Protein Çinko (Zn) Demir 3 Klorür Testi (Fe3Cl) *Dopamin Elektroforez-Protein Fosfor (P) Glukoz Hemosiderin Hidroksiprolin Perşembe Aynı Gün Perşembe 2 Gün sonra Cuma 3 gün sonra Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün 2 Gün sonra x6.450 BİRİM mg/gün µg/gün U/gün µmol/mmol krea µg/gün µg/gün µg/gün ÇALIŞMA GÜNLERİ Salı Perşembe Her gün Salı.53 = nmol/gün x32.17 g/gün mg/dL mg/gün REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) <9 < 20 0 .1.2 = µmol/gün x5.1200 Negatif 65 .63 = µmol/gün .4 .3 1 .0157 = µmol/gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x5.8 15 .3 = mmol/gün x7. Perşembe Perşembe Her gün Her gün Her gün Her gün Her ayın 1 ve 15’inde * Tuz ruhu eklenmeli SONUÇ VERME GÜNLERİ Çarşamba Cuma Aynı Gün Ertesi Gün x0.

87 15 .67 > 18Y : 0.35 .2Y : .574 = mmol/mol krea 25 *Metanefrin Çarşamba Perşembe .150 Negatif 74 .001 .05 .43 .10Y : 0.6 1 .250 Erkek : 28 .2 BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Randevulu (Tel:3321) SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI x5.213.27 .07 = nmol/gün x0.7 Kadın : 9 .025 = mmol/gün mg/gün mg/gün mmol/gün µg/gün mg/gün mg/gün µg/gün µg/mg Krea Salı Her gün Salı Perşembe Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Çarşamba Aynı Gün Ertesi Gün Aynı Gün Ertesi Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün x2.TESTİN ADI Homojentizik Asit Tarama *Homovalinik Asit (HVA) *Kalsiyum (Ca) Keto Asit Tarama (DNPH) Klor (Cl) Kortizol.7 10 .49 = µmol/gün x0.1.156 980 .4. Serbest Kreatinin Magnezyum (Mg) Melanin NUMUNE TÜRÜ Spot 24 s Spot/24 s Spot Spot/24 s 24 s Spot/24 s Spot/24 s Spot 24 s Spot REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) Negatif <8 100 .2.2.300 Negatif 140 .0.001 .298 < 1Y : 0.5.1.99 5 .84 = µmol/gün x0.15Y : 0.76 = nmol/gün x8.38 2 .5Y : 0.411 = mmol/gün x5.18Y : 0.1820 50 .001 .

28 18 .9 Negatif mg/gün mg/dL Perşembe Her gün mgGAG/ mmol krea < 6 Ay 6 .91 = nmol/gün .30 26 .35 28 .26 14 .6Y > 7Y : : : : : : : : 35 .18 11 .3Y 3 .60 30 .354 Negatif Perşembe Çarşamba Randevulu (Tel:3344) Cuma Perşembe x5.5Y 5 .2Y 2 .TESTİN ADI Metilmalonik Asit Tarama Metabolik Hastalık Taraması Mikroalbumin Miyoglobin Mukopolisakkarid-Total NUMUNE TÜRÜ Spot Spot 24 s Spot Spot Spot REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) Negatif BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Randevulu (Tel:3344) Salı Perşembe SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI 2 Gün sonra Cuma Aynı Gün Pazartesi < 30 < 1.12 Ay 1 .11 µg/gün µg/gün Perşembe 26 *Noradrenalin *Normetanefrin Oligosakkarid Kromatografisi 24 s 24 s Spot 23 .14 9 .4Y 4 .105 105 .

4Y : < 0.Kantitatif Porfobilinojen Tarama Potasyum (K) Protein Redüktan Madde Sistin-Homosistin Tarama Sülfit Tarama Sodyum (Na) Şeker Kromatografisi Spot Spot Spot Spot Spot Spot/24 s 24 s Spot Spot Spot Spot/24 s Spot Aynı Gün < 1.001 = g/gün mmol/gün . Total Porfirin Fraksiyonasyonu Porfobilinojen .1 0 .15 > 5Y : < 0.900 35 BİRİM mg/mg krea mg/dL mosm/kg nmol/mmol krea µmol/mmol krea mmol/gün mg/gün ÇALIŞMA GÜNLERİ Randevulu (Tel:3344) Her gün Randevulu (Tel:3321) Randevulu (Tel:3321) Randevulu (Tel:3321) Randevulu (Tel:3321) Her gün Her gün Her gün Her gün Randevulu (Tel:3344) Her gün Randevulu (Tel:3344) SONUÇ VERME GÜNLERİ SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI Oksalat Spot Osmolalite (Acil Biyokimya) Porfirin.5 Negatif 25 .9 300 .125 < 150 Negatif Negatif Negatif 40 .220 27 Aynı Gün Aynı Gün Ertesi Gün 2 Gün sonra Aynı Gün x0.3 6 AY .1.TESTİN ADI NUMUNE TÜRÜ 24 s REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 6 AY : < 0.

0357 = mol/gün x0.2 : 1.3.0059 = mmol/gün x5.05 = µmol/gün 28 µg/mg krea x0.3 .19Y >19Y 5-8 1005 .27 : 11 .16Y 16 .4 .2.2 : 2.000571 = mmol/mol krea .5.5 :<7 mg/gün x0.20Y >20Y <1Y 1 .1030 NEGATİF NEGATİF NEGATİF NORMAL Keton Nitrit Mikroskopi Erkek Lökosit <3 Eritrosit <2 Randevulu (Tel:3344) g/gün mg/gün Her gün Her gün Salı Aynı Gün Aynı Gün Çarşamba *Valinmandalik Asit (VMA) Spot : 1 .TESTİN ADI Tam İdrar NUMUNE TÜRÜ Spot REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) BİRİM ÇALIŞMA GÜNLERİ Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ Aynı Gün NEGATİF NEGATİF Kadın <5 SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI Ph Dansite Glukoz Protein Bilirubin Ürobilinojen Tirozinemi Tarama Testi Üre Ürik Asit Spot Spot/24 s Spot/24 s 24 s Normal 12 .6 : 2 .15Y 15 .6.13 :<7 : < 4.5Y 5 .10Y 10 .5 : < 6.5 : 15 .20 < 750 < 6Y 6 .

5 Negatif Negatif nmol/gr kuru gaita Her gün Randevulu (Tel:3321) Rand.25 BİRİM U/L mg/dL U/L mg/dL mEq/L U/L mmol/L ÇALIŞMA GÜNLERİ Cuma Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Rand.85 120 .3.150 5 .5 . Total Porfirin Fraksiyonasyonu pH Redüktan Madde Şeker Kromatografisi Gaita Gaita Gaita Gaita Gaita Gaita Negatif < 200 < 5. (Tel:3344) Aynı Gün Ertesi Gün Ertesi Gün .3 15 .BOS TESTİN ADI Adenozin deaminaz (ADA) Albumin Aspartat aminotransferaz (AST) Glukoz Klor Kreatin Kinaz (CK) Laktat Laktat dehidrogenaz (LDH) Oligoklonal Band Tayini Potasyum Protein Sodyum Üre Nitrogen NUMUNE TÜRÜ BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 10 10 .2 .5 Serum LDH’ın ~% 10’u Negatif 2.45 142 .130 0-5 0.49 50 .2. (Tel:3321) Her gün Her gün Rand.35 7 . (Tel:3342) Her gün Her gün Her gün Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ Pazartesi Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI 29 mEq/L mg/dL mEq/L mg/dL x10 = mg/L GAİTA TESTLERİ Gaitada Gizli Kan (GGK) Porfirin.

60 mg/dL mmol/L NaCl Randevulu (Tel:3321) Perşembe Her gün Randevulu (Tel:3321) Cuma Ertesi Gün .3 .600 0 .1 BİRİM U/L g/dL ÇALIŞMA GÜNLERİ Cuma Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün SONUÇ VERME GÜNLERİ Pazartesi Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün Aynı Gün SI ÜNİTE DÖNÜŞÜM KATSAYISI 30 Negatif DİĞER TESTLER Anaerobik Egzersiz Testi Böbrek Taşı Analizi Semende Fruktoz Ter Testi Hastanın Kendisi Böbrek Taşı Sperm Hastanın Kendisi 150 .4. Total Rivalta Testi Trigliserid Üre NUMUNE TÜRÜ Plevra Plevra Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı Ponksiyon sıvısı REFERANS DEĞER (Geleneksel Ünite) < 45 0.PONKSİYON SIVISI TESTİN ADI Adenozin deaminaz (ADA) Albumin Alkalen Fosfataz (ALP) Amilaz Glukoz Kolesterol Laktat Dehidrojenaz (LDH) Protein.

Anca (MPO) (EIA) Referans Değer <1 Negatif <40 <25 <25 Negatif <1 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <10 <10 <7 <10 <5 Birim İV U/mL U/mL U/mL İV U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL GPL/mL MPL/mL APL/mL U/mL Çalışma Günü Pazartesi Salı Salı Salı Salı Salı Pazartesi Salı Salı Salı Salı Salı Salı Pazartesi Salı Salı Salı Pazartesi Materyal Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Alım Şekli Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp En Az Alınması Gereken Miktar 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL Sonuç Verme Süresi 7 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 7 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 7 Gün 6 Gün 6 Gün 6 Gün 7 Gün 31 . LABORATUVARINDA YAPILAN TESTLER OTOANTİKOR TEST ADI ANA (ELISA) ANA (IFA) dsDNA (EIA) Centromer (EIA) Histon (EIA) ENA IMMUN BLOT ENA Screen (EIA) ssA (Anti-Ro) (EIA) ssB (Anti-La) (EIA) Anti-RNP (EIA) Anti-Scl 70 (EIA) Anti-Sm Ab (EIA) Jo.1(EIA) Anti Kardiyolipin Screen (EIA) Anti Kardiyolipin IgG (EIA) Anti Kardiyolipin IgM (EIA) Anti Kardiyolipin IgA (EIA) p.D.İMMÜNOLOJİ B.

1(EIA) Gliadin IgG (EIA) Gliadin IgA (EIA) Endomisyum IgG (EIA) Endomisyum IgA (EIA) Glomerular Bazal Membran (IFA) Insülin (EIA) Islet Cell Antikor (IFA) Anti Smoot Muscle Ab (IFA) HLA Class I TİP (TERASAKİ) HLA B-27 (TERASAKİ) HLA B-5 (TERASAKİ) Referans Değer <5 Negatif Negatif <3 >10 <25 <12 <12 <10 <10 Negatif <10 Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Birim U/mL mg/mL U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL U/mL - Çalışma Günü Pazartesi Salı Salı Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Salı Pazartesi Salı Salı Randevulu Perşembe Perşembe Materyal Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Serum Canlı Hücre Canlı Hücre Canlı Hücre Alım Şekli Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp Düz Tüp ACD' Li Tüp ACD' Li Tüp ACD' Li Tüp En Az Alınması Gereken Miktar 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL (2 Tüp) 7 Ml 7 mL Sonuç Verme Süresi 7 Gün 6 Gün 6 Gün 7 Gün 7 Gün 7 Gün 7 Gün 7 Gün 7 Gün 7 Gün 6 Gün 7 Gün 6 Gün 6 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 32 .Anca(PR3) (EIA) p.Mikroglobulin (EIA) AMA (EIA) LKM.Anca(PR3) (IFA) B.Anca(MPO) (IFA) c.TEST ADI c.2.

LENFOSİT ALT GRUPLARI Yaş Grupları Neonatal Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 CD4/CD8 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık(%) 28.3 33 .22.6 1 hafta .0-6.0 4.0-26.0 1.0-76.0 6.0 4.0-23.0-26.0 9.0 88-100 1.3-6.0-58.0-68.0 3.0-8.0 41.0 17.0-85.2 Ay CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 60.0-8.FLOW SİTOMETRİ Tüm testler çalışıldıktan 1 gün sonra sonuç verilmektedir.0-2.0 2.0 10.0 41.0 52.0 2.0 88-100 1.6 1.0-2.0-38.0 5.0 1.0-23.0.0 5.0 -22.

7-3.1 34 .0 14.0 15.0 33.0-8.0 33.0 1.0 13.0-8.0 11.077.0-39.0 2.0 88-100 1.0-9.0-14.0 2.6-3.0-28.0-39.0-25.8 5 Ay .058.0 31.0 13.0 15.035.0-7.0 2.0 1.0-75.Yaş Grupları 2 Ay .0-58.5 Ay Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık(%) 48.0 13.0-13.035.9 Ay CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 9 Ay .15 Ay CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 54.0 88-100 1.0-39.0 14.0-54.0-39.9 50.0 12.026.0-76.0 2.

9-2.0-17.9 39.0 17.7 43.3-3.044.1 2.1 2.048.0-23.044.0-12.9 15 Ay .Yaş Grupları Testin Adı CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık(%) 2.0 14.0 23.0 11.0-8.033.0 14.0 25.0 88-100 0.032.041.050.5 Yaş CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 35 .0 88-100 09-3.0 3.0 17.0 3.0 14.0 2.0-16.0 88-100 1.073.041.0 3.0-8.24 Ay CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 2Yaş .0-13.0 4.0-8.076.0-8.0 3.

99 36 .0-8.0-35.0 88-100 0.0-26.0 88-100 0.0 10.0-24.0 19.0-78.6 10Yaş 16 Yaş CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 52.Yaş Grupları 5 Yaş .10Yaş Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık(%) 55.0-31.0-48.0 25.0 8.0 8.0-27.0-24.0-8.0 1.0-53.95 95 .1 2.0 27.0 6.0-31.4 FAGOSİTOZ Testin Adı Monositler Granülositler Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Yeşil kapaklı tüp Yeşil kapaklı tüp Referans Aralık (%) 65 .0-14.0 9.0-78.0-34.9-3.0 10.9-2.0 3.0 2.0 4.0-8.

0 88-100 0.0-8.0-16.0 2.0 25.100 95 .0 8.0-24.0 8.0-35.0 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 37 .0-24.0 6.100 KALP NAKLİ PANEL Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD3-CD16+56+ CD3+HLA DR+ CD45 CD4/CD8 CD23 CD25 CD38 CD54 CD69 CD57 IgG1(kontrol) IgG2a(kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 52.0-78.9-3.0-48.4 11.0-27.0 18.0-8.0-20.OKSİDATİF BURST Testin Adı Monositler Granülositler Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Yeşil kapaklı tüp Yeşil kapaklı tüp Referans Aralık (%) 70 .0 1.0 9.

0 11.0 38 .ALL PANEL Testin Adı CD3 CD14 CD45 CD23 CD25 CD5 CD7 CD33 CD13 CD34 Anti HLA DR CD71 Anti Tdt IgG1(kontrol) IgG2a(kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 60.0-8.1.1 0 -8.0 11.0-20.0 2.0 0 .0-16.0-85.0 2.0 60.0 88-100 11.0-8.0-16.0 18.0 19.0 .0 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur AML PANEL Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 60.0-85.0 29.0-16.0 60.0-85.0-85.0 .59.0 2.48.0-8.

0-20.0 0.0-8.0 11.0-16.30.0 18.Testin Adı CD11b CD11c CD15 CD16 CD10 CD22 CD45 CD23 CD25 CD5 CD7 CD33 CD13 CD34 Anti HLA DR CD71 Anti MPO IgG1(kontrol) IgG2a(kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 2.0-85.0 2.1 0 -8.2.0 88-100 39 .0-29.0 Yoktur 6.1.0-8.0-20.0 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur KLL PANEL Testin Adı CD3 CD14 CD45 Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 60.0 2.0-85.0 0.0 60.0-85.0-16.0 88-100 11.0 60.0 0 .

0-8.0-85.0 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur PNH PANEL Testin Adı CD3 CD14 CD45 CD55 CD59 CD95 IgG1(kontrol) IgG2a(kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 60.0 60.1 0 -8.0-20.0 18.0 2.0 88-100 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 40 .Testin Adı CD23 CD25 CD5 CD7 CD33 CD13 CD34 Anti HLA DR CD71 IgG1(kontrol) IgG2a(kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 11.0-8.0-16.0 2.0-85.0 0 .0 60.1.0-85.

0 60.0-20.0-16.0 11.0 19.0 Yoktur 6.0 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 41 .48.KML PANEL Testin Adı CD3 CD4 CD8 CD19 CD20 CD14 CD11b CD11c CD15 CD16 CD10 CD22 CD45 CD23 CD25 CD5 CD7 CD33 CD13 CD34 Anti HLA DR CD71 CD57 IgG1 (kontrol) IgG2a (kontrol) Çalışıldığı Gün Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Randevulu (Tel:4347) Alındığı Materyal Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Sarı kapaklı tüp Referans Aralık (%) 60.0 0 .0-8.0 .0 .0 60.0 0.0 29.0-16.0 11.0-16.2.0 0.0-29.0 11.0 2.0-8.30.0 18.0-85.1.0-16.0 88-100 11.0 2.0-20.0 2.0-85.1 0 -8.59.0-85.

4 0.1-0.3 42 .7-4. Testin Adı Alfa 1 Antitripsin (serum) C3 (serum) C4 (serum) Haptoglobulin (serum) HsCRP (serum) Ig A (serum) Ig G (BOS) Ig G (serum) Ig M (serum) Çalışıldığı Gün Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Alındığı Materyal Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Referans Aralık (G/L) 0.0 < 0.9-1. Testin Adı HLA DQ Low Resolution HLA DR Low Resolution HLA A Low Resolution HLA B Low Resolution HLA C Low Resolution HLA B27 Low Resolution Çalışıldığı Gün Randevulu Randevulu Randevulu Randevulu Randevulu Randevulu Materyal EDTA’lı pb/solid organ dalak EDTA’lı pb/solid organ dalak EDTA’lı pb/solid organ dalak EDTA’lı pb/solid organ dalak EDTA’lı pb/solid organ dalak EDTA’lı pb/solid organ dalak Örnek Gönderme Şekli Soğuk zincir Soğuk zincir Soğuk zincir Soğuk zincir Soğuk zincir Soğuk zincir NEFELOMETRE TESTLERİ Tüm testler çalışıldıktan 2 gün sonra sonuç verilmektedir.DOKU TESTLERİ Tüm testler çalışıldıktan 1 gün sonra sonuç verilmektedir.0-16.0 £3 0.0 0.3-2.35 7.8 0.4-2.9-2.0 0.

3.2 ng/ml Takrolimus 5 .1. İlaç düzeyleri çalışılmaya başlamadan önce örneğin 1 saat dinlenmesi gerekmektedir.1 TIBBİ FARMAKOLOJİ AD LABORATUVARINDA DÜZEYİ ÖLÇÜLEN İLAÇLAR İlacın Adı Fenitoin Fenobarbital Tedavi Aralığı 10 . Hergün Ertesi 12:00’ye Gün kadar Transplantasyonlu hastalarda siklosporin düzeyi değişebilir.100 µg/ml 0.7 0. saatte: 5.10 µg/ml Primidon Valproik asid Digoksin 5 . saatte: 0. Mor kapaklı tüp 43 . Daha sonra gelen numuneler ertesi gün çalışılmaktadır. saatte: < 0.2 µmol/L 150-500 ng/mL Metotreksat Kırmızı kapaklı tüp Ertesi Gün Siklosporin 1. 2.9-2.0 . Takrolimus hariç diğer ilaçlar hafta içi her gün saat 13:00’den itibaren çalışılmaktadır.5 .0 µmol/L 72.25 µg/ml Hangi Tüpe Alınacağı Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Mor kapaklı tüp Örnek Kabulü Hergün 12:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Perşem be 17:00’ye kadar Hergün 12:00’ye kadar Sonuç Verme Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Ertesi Gün Karbamazepin 4 . 5.20 ng/ml 24.10.12 µg/ml 50 .0 µmol/L 48. 4.8 .7-3. İlaç düzeyi ölçülecek numunelerinin en geç saat 12:00’ye kadar getirilmesi gerekmektedir.Testin Adı Kappa (serum) Lambda (serum) Çalışıldığı Gün Pazartesi Çarşamba Cuma Pazartesi Çarşamba Cuma Alındığı Materyal Kırmızı kapaklı tüp Kırmızı kapaklı tüp Referans Aralık (G/L) 1. Son ilaç dozunu hasta almadan kan numunesi alınmalıdır.20 µg/ml 10 .

023 µg/ml 1-10 µg/L 2-7. Başkanlığı ile koordine edilerek bilgi alınabilir. Analiz Adı Aluminyum Çinko Kurşun Bakır Civa Kadmiyum Arsenik Biyolojik Materyal Serum Plazma Tam Kan Karaciğer Doku Plazma Tam Kan İdrar Tam Kan Saç Tırnak Tam Kan Magnezyum Kalsiyum Selenyum Demir Gümüş Mangan Nikel Krom Kobalt Alkol Toksikolojik Analizler Salisilat Plazma Plazma Plazma İdrar Plazma Tam Kan Tam Kan Serum Serum Serum Plazma Her Türlü Materyal Serum Referans Değer <50 ng/ml 700-1200 µg/L <25 ng/ml <200 µg/g 1-1.14 µg/L 0.5 µg/L 2-10 mg/100ml (Terapötik Değer) 15-30 mg/100ml (Romatoid Artrit) >30 mg/100ml (Toksik Konsantrasyon) - Parasetamol Metil Alkol Bağımlılık Yapıcı Madde Tarama Testi Serum Tam Kan İdrar 44 .5 µg/ml <5 µg/L <20 µg/gün <5 µg/L <1 µg/g <1 µg/g <50 ng/ml 18-23 mg/L 80-105 mg/L <150 ng/ml 0. TOKSİKOLOJİ AD.ECZACILIK BİLİMLERİ MERKEZİ F.3 µg/L 0.6-1 mg/gün 400-1600 µg/L 0.1-0.013-0. LABORATUVARLARINDA YAPILAN ANALİZLER * Rutin dışında ihtiyaç duyulan diğer toksikolojik analizler Eczacılık Bilimleri Merkezi Farmasötik Toksikoloji AD.

TIBBİ GENETİK BİLİM DALI’NDA YAPILAN TESTLER
SİTOGENETİK İNCELEMELER Periferik kandan kromozom analizi Amnion sıvısından kromozom analizi Kordosentez (fetal) materyalinden kromozom analizi Deri fibroblast kültüründen kromozom analizi Gebelik tahliye materyalinden kromozom analizi Kemik iliği materyalinden kromozom analizi Solid tümörden kromozom analizi Spontan kromozom kırık sayımı Fragile-X kromozom analizi Marker kromozom analizi MOLEKÜLER SİTOGENETİK İNCELEMELER Satellit probu ile FISH çalışması (Anöploidi taraması) Loküs spesifik proplar ile mikrodelesyon sendromlarının tasısı Williams sendromu (7q11.23) Di George sendromu (22q13) Retinoblastoma (13q14) Angelman sendromu (15q11-q13 Prader-Willi sendromu (15q11-q13) Kallmann sendromu (Xp22.3) Miller-Dieker (17p11.2) Smith-Magenis sendromu (17p13.3) Wolf-Hirschhorn sendromu (4p16.3) Tüm kromozom probları ile yapısal kromozomal düzensizliklerin analizi PREİMPLANTASYON GENETİK TANI Embriyolarda sık görülen kromozom düzensizliklerinin taranması Kromozomal translokasyonların segregasyon ürünlerinin embriyolarda tanımlanması HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE MOLEKÜLER SİTOGENETİK TANI BCR/ABL t(9;22) PML/RARA t(15;17) MOLEKÜLER GENETİK - Dokudan DNA izolasyonu Periferik kandan DNA eldesi Kemik iliği materyalinden DNA eldesi Kordosentez materyalinden DNA eldesi Amnion sıvısından DNA eldesi Gebelik tahliye materyalinden DNA eldesi Koryonik villus örneğinden DNA eldesi Solid tümör materyalinden DNA eldesi TEK GEN HASTALIKLARINDA MOLEKÜLER TANI Duchenne tipi Müsküler Distrofisinde (DMD) mutasyon Analizi Spinal Müsküler Atrofide (SMA) mutasyon analizi

45

Kistik Fibrozda mutasyon analizi Orak hücreli anemide mutasyon analizi Ailesel Akdeniz Ateşinde (FMF) mutasyon analizi Faktor V leiden mutasyon analizi İşitme kayıplarında Connexin 26 mutasyon analizi Y delesyonu SRY gen varlığı p53 mutasyon analizi p15 ve p16 mutasyon analizi

MATERYAL GÖNDERME
KEMİK İLİĞİ Steril koşullarda alınmış en az 2 ml heparinli kan. KORDOSENTEZ (FETAL KAN) MATERYALİ Steril koşullarda alınmış en az 1 ml PERİFERİK KAN Steril koşullarda alınmış en az 2 ml heparinli kan. CİLT MATERYALİ Steril koşullarda alınmış en az 0.5 cm çapında cilt materyali. Daha önce BD’mızdan temin edilmiş transport ortam içine konulmalı. TÜMÖR DOKUSU Steril koşullarda alınmış cilt materyali. Daha önce BD’mızdan temin edilmiş transport ortam içine konulmalı. DÜŞÜK MATERYALİ Steril koşullarda alınmış gebelik tahliye materyali. Daha önce BD’mızdan temin edilmiş transport ortam içine konulmalı. AMNİYOTİK SIVI Steril koşullarda alınmış yaklaşık 20 ml amniyotik sıvı. KORYONİK VİLLUS DOKUSU Steril koşullarda alınmış yaklaşık 10 mg doku. MOLEKÜLER TESTLER Duchenne tipi Müsküler Distrofisi (DMD), Spinal Müsküler Atrofide (SMA), Kistik Fibroz, Orak hücreli anemi, Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), Faktor V leiden, Connexin 26, Y delesyonu, SRY gen varlığı, p53, p15 ve p16 mutasyon çalışmaları EDTA’lı tüpe alınmış 5 ml kan

46

MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D. LABORATUVARINDA YAPILAN TESTLER
A Gr.Beta Hemolitik Strep.Tayini ADENOVIRUS DNA (PCR) Akciğer Biyopsi Kültürü (MİKO) Akciğer Biyopsisi DB. (MİKO) Amnios Mayi Antibiog. (BAKT) Amnios Mayi Direkt Bakı (BAKT) Amnios Mayi Direkt Bakı (MİKO) Amnios Mayi Kültür (BAKT) Amnios Mayi Kültürü (MİKO) Anaerob Kan Kültürü Anaerob Kültür Anti-HBc total (ELFA) Antiseptik Sıvı Antibiogram (BAKT) Antiseptik Sıvı Direkt Bakı (BAKT) Antiseptik Sıvı Direkt Bakı (MİKO) Antiseptik Sıvı Kültürü (BAKT) Antiseptik Sıvı Kültürü (MİKO) API Bakteri İdentifikasyon Apse Antibiogram (BAKT) Apse Aspirat Antibiogram (BAKT) Apse Aspirat Direkt Bakı (BAKT) Apse Aspirat Direkt Bakı (MİKO) Apse Aspirat Kültür+Bakı (TÜBERKÜLOZ) Apse Aspirat Kültürü (BAKT) Apse Aspirat Kültürü (MİKO) Apse Direkt Bakı (BAKT) Apse Direkt Bakı (MİKO) Apse Kültürü (BAKT) Apse Kültürü (MİKO) Artropod Tanımlama Ascites Mayii Kültür+Bakı (TÜBERKÜLOZ) ASO (Anti streptolizin O) ASO Kantitatif Aspirat Antibiogram (BAKT) Aspirat Direkt Bakı (BAKT) Aspirat Kültürü (BAKT) BAL Antibiogram BAL Direkt Bakı (BAKT) BAL Direkt Bakı (MİKO) BAL Kültürü (BAKT) BAL Kültürü (MİKO) BAL Kültürü+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) BAL'da Parazitolojik İnceleme Balgam Antibiogram Balgam direkt Bakı (BAKT) Balgam direkt Bakı (MİKO) Balgam Kültürü (BAKT) Balgam Kültürü (MİKO) Balgam Kültürü+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) Balgamda Parazitolojik İnceleme Biopsi materyalinde Parazit.İnc. Biyopsi Materyal Kültürü (MİKO)

47

(MİKO) Biyopsi Materyali Kültürü (BAKT) Biyopsi Materyeli Kültür+D.B. (BAKT) Biyopsi Materyali D. (TÜBERKÜLOZ) Boğaz Sürüntü Antibiogram Boğaz Sürüntü Direkt Bakı (BAKT) Boğaz Sürüntü Kültürü (BAKT) BOS Antibiogram BOS Direkt Bakı (BAKT) BOS Direkt Bakı (MİKO) BOS Kültür+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) BOS Kültürü (BAKT) BOS Kültürü (MİKO) BOS Kültürü (özel zenginleştirme) BOS'da Parazitolojik İnceleme Brusella IgG (ELISA) Brusella IgM (ELISA) Burun Sürüntü Antibiogram Burun Sürüntü Direkt Bakı (BAKT) Burun Sürüntü Kültürü (BAKT) C.Biyopsi Materyali Antibiogram Biyopsi Materyali D. İnceleme EBV DNA (PCR) EBV IgG EBV IgM 48 .B.difficile Toksin A Cansız Ortam Antibiogram Cansız Ortam Direkt bakı (BAKT) Cansız Ortam Direkt bakı (MİKO) Cansız Ortam Kültürü (BAKT) Cansız Ortam Kültürü (MİKO) Cerrahi Yara antibiogram Cerrahi Yara direkt Bakı (BAKT) Cerrahi Yara direkt Bakı (MİKO) Cerrahi Yara Kültürü (BAKT) Cerrahi Yara Kültürü (MİKO) Chlamydia antijen <swap sürüntü> CMV DNA (PCR) CMV IgG CMV IgM CRP (C Reaktif Protein) CRP Kantitatif Deri Kazıntısı antibiogram Deri Kazıntısı direkt bakı (BAKT) Deri Kazıntısı direkt bakı (MİKO) Deri Kazıntısı Kültürü (BAKT) Deri Kazıntısı Kültürü (MİKO) Deri kazıntısında Parazit.B. İnceleme Dezenfektan Aktivite Tayini Dışkı Antibiogram (BAKT) Dışkı Kültür+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) Dren antibiogram Dren direkt bakı (BAKT) Dren direkt bakı (MİKO) Dren Kültürü (BAKT) Dren Kültürü (MİKO) Duedonal Tubajda Parazit.

Ejekülat direkt bakı (BAKT) Ejekülat direkt bakı (MİKO) Ejekülat Kültür+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) Ejekülat Kültürü (MİKO) El Sürüntü Antb. El Sürüntü DB. (BAKT) El Sürüntü Kültürü (BAKT) Endoservikal Antb. Endoservikal DB. Endoservikal Kültür Entamoeba histolytica antijen Entamoeba histolytica IgG (ELISA) Fasciola hepatica (IHA) Foley Kateter Ucu Antb. Foley Kateter Ucu DB. (BAKT) Foley Kateter Ucu Direkt Bakı Foley Kateter Ucu Kültürü (BAKT) Foley Kateter Ucu Kültürü (MİKRO) Fonksiyon Muayenesi Gaita kültürü (BAKT) Gaita mikroskobisi Gaitada Parazitolojik İnceleme Gastrik Lavaj Antb. Gastrik Lavaj DB. (BAKT) Gastrik Lavaj DB. (MİKO) Gastrik Lavaj Kültür+Direkt Bakı (TÜBERKÜLOZ) Gastrik Lavaj Kültürü (BAKT) Gastrik Lavaj Kültürü (MİKO) Gastrik Lavajda Parazit.İnceleme Göbek Sürüntü Antb. Göbek Sürüntü DB. (BAKT) Göbek Sürüntü DB. (MİKO) Göbek Sürüntü Kültürü (BAKT) Göz Sürüntü Antb. Göz Sürüntü DB. (BAKT) Göz Sürüntü Kültürü (BAKT) Gözyaşı Antb. Gözyaşı DB. (BAKT) Gözyaşı Kültürü (BAKT) Gram Boyama ve Mikroskobik Tetkik Greft Antb. Greft DB. (BAKT) Greft DB. (MİKO) Greft Kültürü (BAKT) Greft Kültürü (MİKO) Grup Aglutinasyonu H.influenza PCR (kulak) H.influenza PCR (kulak) H.pylori dışkıda antijen saptama HBV DNA (PCR) HCV RNA (PCR) Her Türlü Kültür HSV DNA (PCR) HSV-1 IgG HSV-1 IgM HSV-2 IgG

49

HSV-2 IgM Idrar Antibiogram Idrar Direkt Bakı (BAKT) Idrar Direkt Bakı (MİKO) Idrar Kültür+AARB (Tüberküloz) Idrar Kültürü (BAKT) Idrar Kültürü (MİKO) İdrarda Parazitolojik İnceleme Kan Antb. Kan DB. (BAKT) Kan Direkt Bakı (MİKO) Kan Kültürü (BAKT) Kan Kültürü (MİKO) Kanda Parazitolojik İnceleme Kemik Antb. Kemik DB. Kemik Direkt Bakı (MİKO) Kemik İliği Antb. Kemik İliği DB. (BAKT) Kemik İliği Direkt Bakı (MİKO) Kemik İliği Kültürü (BAKT) Kemik İliği Kültürü (MİKO) Kemik iliğinde Parazit.İnceleme Kemik Kültürü (BAKT) Kemik Kültürü (MİKO) Kist Hidatik IgG (ELISA) Korneal Kazıntı Antb. Korneal Kazıntı DB. (BAKT) Korneal Kazıntı DB. (MİKO) Korneal Kazıntı Kültürü (BAKT) Korneal Kazıntı Kültürü (MİKO) Korneal Materyalde Parazit.İnc. Kulak Akıntı Direkt Bakı (MİKO) Kulak Akıntı Kültürü (MİKO) Kulak Antb. Kulak DB. (BAKT) Kulak Kültürü (BAKT) Kulak Sürüntü Direkt Bakı (MİKO) Kulak Sürüntü Kültürü (MİKO) Kültür ve Antibiyotik Duyarlılık Leishmania infantum IgG ELISA Lenf Sıvısı Antb. Lenf Sıvısı DB. (BAKT) Lenf Sıvısı Direkt Bakı (MİKO) Lenf Sıvısı Kültürü (BAKT) Lenf Sıvısı Kültürü (MİKO) Lenf sıvısında Parazit.İnceleme Lezyon akıntı Direkt Bakı (MİKO) Lezyon akıntı Kültürü (MİKO) Mikoplazma Kültürü Mono Test Mukokütanöz Direkt Bakı Mukokütanöz Kültürü Mumps IgG (ELISA) Mumps IgM (ELISA) Nazofarenks Direkt Bakı

50

Nazofarenks Kültürü Otoklav Kontrol Antb. Otoklav Kontrol DB. (BAKT) Otoklav Kontrol Direkt Bakı (MİKO) Otoklav Kontrol Kültür (BAKT) Otoklav Kontrol Kültür (MİKO) PARVOVIRUS DNA (PCR) Parvovirus B19 IgG Parvovirus B19 IgM Perianal Sürüntü Antb. (BAKT) Perianal Sürüntü DB. (BAKT) Perianal Sürüntü Kültürü (BAKT) Perikardiyal Mayi Antb. Perikardiyal Mayi DB. (BAKT) Perikardiyal Mayi DB. (MİKO) Perikardiyal Mayi Kültürü (BAKT) Perikardiyal Mayi Kültürü (MİKO) Peritonal mayii Kültür++BAKI (TÜBERKÜLOZ) Peritoneal Mayi Antb. Peritoneal Mayi DB. (BAKT) Peritoneal Mayi DB. (MİKO) Peritoneal Mayi Kültürü (BAKT) Peritoneal Mayi Kültürü (MİKO Plevral Mayi Antb. Plevral Mayi DB. (BAKT) Plevral Mayi DB. (MİKO) Plevral Mayi Kültürü (MİKO) Plevral Mayi Kültürü (BAKT) Plevral Mayi Parazitolojik inc. Plevral Mayii Kültür+BAKI (TÜBERKÜLOZ) Ponksiyon sıvısında Parazit.İnc. ProBAL Kültürü+Direkt Bakı Prostat Sıvısı Antb. Prostat Sıvısı DB. (BAKT) Prostat Sıvısı DB. (MİKO) Prostat Sıvısı Kültürü (BAKT.) Prostat Sıvısı Kültürü (MİKO) RF (Romatoid Faktör) RF Kantitatif Rose Bengal Rubeola IgG (ELISA) Rubeola IgM (ELISA) Saç Direkt Bakı (MİKO) Saç Kültürü (MİKO) Safra Mayi Antb. Safra Mayi DB. (BAKT) Safra Mayi Direkt Bakı (MİKO) Safra Mayi Kültürü (BAKT) Safra Mayi Kültürü (MİKO) Safra mayinde Parazit.İnceleme Selofan bant yöntemi Serviks Sürüntü Direkt Bakı Serviks sürüntüsü (Chlamydia) Serviks sürüntüsü (Mycoplasma) Serviks sürüntüsü (N.gonorrhoeae) Sinüs Mayi Antb.

51

gonorrhoeae) Vajen sürüntüsü (Trichomonas) Vajinal akıntıda Parazit İnceleme 52 .vaginalis) Vajen sürüntüsü (N.) TBC-PCR (Dışkı) TBC-PCR (Ejekülat) TBC-PCR (Gastrik Lavaj) TBC-PCR (Idrar) TBC-PCR (Peritonal Mayi) TBC-PCR (Plevral Mayii) TBC-PCR (ProBAL) TBC-PCR (Snovial sıvı) TBC-PCR (Uretral akıntı) Tırnak Kazıntısı Direkt Bakı Tırnak Kazıntısı Kültürü Toxocara canis IgG+M Elisa Toxocariasis IgG (ELISA) Toxoplasma IgG Toxoplasma IgM Toxoplasma (PCR) TPHA Trakeal Lavaj Direkt Bakı Trakeal Lavaj Kültürü Transtrakeal Aspirat Antibiogram Transtrakeal Aspirat DB. (BAKT) Snovial sıvı DB. (BAKT) Transtrakeal aspirat DB. (MİKO) Snovial sıvı DB. (MİKO) Transtrakeal Aspirat Kültür (BAKT Transtrakeal aspirat Kültür (MİKO) TTV DNA (PCR) Uretral Akıntı Direkt Bakı (BAKT) Uretral Akıntı Direkt Bakı (MİKO)) Uretral Akıntı Kültür+BAKI (TÜBERKÜLOZ) Üreoplazma Antibiogram (BAKT) Üreoplazma DB (BAKT) Üreoplazma Kültür (BAKT) Üretral akıntıda Parazit İnceleme Vaginal Akıntı DB. Sinüs Mayi Kültürü Snovial sıvı Antb. (BAKT) Vaginal Akıntı Direkt Bakı (MİKO) Vaginal Akıntı Kültürü (MİKO) Vajen sürüntüsü (clue cell) Vajen sürüntüsü (G.Sinüs Mayi DB. (BAKT) Snovial sıvı Kültür+BAKI (TÜBERKÜLOZ) Snovial sıvı Kültürü (BAKT) Snovial sıvı Kültürü (MİKO) Soğuk Aglutinasyon Streptokok Grup Tayini TBC-PCR (Ascites Mayi) TBC-PCR (BOS) TBC-PCR (Apse Asp) TBC-PCR (BAL) TBC-PCR (Balgam) TBC-PCR (Biyopsi Mat.

(MİKO) Yanık Materyali Kültürü (BAKT) Yanık Materyali Kültürü (MİKO) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MAYO KLİNİK HASTANESİ İLE ANLAŞMALI TESTLER Bu testleri Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.D.Vasküler Kateter Antb. (BAKT) Vitreus Mayi DB. (BAKT) Vasküler Kateter DB. (BAKT) Yanık Materyali DB. Yanık Materyali DB. (MİKO) Vasküler Kateter Kültürü (BAKT) Vasküler Kateter Kültürü (MİKO) VDRL Vitreus Mayi Antb. Vitreus Mayi DB. (MİKO) Vitreus Mayi Kültürü (BAKT) Vitreus Mayi Kültürü (MİKO) VZV IgG VZV IgM Wright (Brucella) Aglutinasyonu Wright 2ME/Rivanol Wright Coombs'lu Yanık Materyali Antb. Başkanına danışınız. Vasküler Kateter DB. (3301-3307) BLOOD TESTS 5'Nucleotidase 21-Hydroxylase Antibody Acetylcholine Receptor Binding Antibody Acetylcholine Receptor Modulating Antibody Acetylcholinesterase (RBC) Activated Protein C Resistance Adenylate Kinase (RBC) ALA Dehydratase Alkaline Phosphatase Score (WBC) Alpha-1 Antitrypsin Clearance Alpha Fucosidase (WBC) Alpha Galactosidase Alpha Galactosidase (WBC) Alpha Iduronidase (WBC) Alpha Mannosidase (WBC) Alpha N-Acetylglucosaminidase Alpha Subunit Pituitary Glycoprotein Aluminium Ammonia Amphiphysin Androstenedion Antiplasmin Activity Antithrombin III Activity Antithrombin III Antigen Arginine Vasopressin 53 .

Plasma Iodine Lipase Manganese Metanephrine. Fractionated Free Methomoglobin M Ratio Methomoglobin Reductase Muramidase Mycophenolic Acid Myeloperoxidase Antibodies Myocardial Antibodies Myoglobin Pancreatic Amylase Parathyroid Hormone Related Peptide Phosphofructokinase Phospholipids Plasminogen Activity Porphyrin Fractionation (RBC) Porphyrins.Arsenic Arylsulfatase A (WBC) Ascorbic Acid (Vitamin C) Atrial Natriuretic Factor Beta Hydroxybutyrate Beta Galactosidase Beta Glucosidase Band 3 Fluorescence Staining CA 27-29 Carotene Catecholamines. Free (FFA) Felbamate FK506 (Tacrolimus) Galactokinase (RBC) Galactose 1 Phosphatase Uridyltransferase Gastrin Glucagon Glucose Phosphate Isomerase (RBC) Glutathione (RBC) Hemoglobin. Plasma Deoxycorticosteroids Erythrocyte Splenic Sequestration Erythrocyte Survival 51Cr Fatty Acids. Total (WBC) Hexosaminidase. Fractionation Cerebroside Beta-galactosidase (WBC) Cotinine Cystanin C. Solubility Test for HbS Hemoglobin-F. Oxygen Dissociation Curve Hemoglobin. Total (RBC) Proinsulin Properdin Factor B Prostatic Acid Phosphatase 54 . Total Histamine. Alkali Resistant Hexokinase Hexosaminidase A (MUGS) Hexosaminidase. Serum D-Lactic Acid.

Protein C Activity Protein C Antigen Protein S Activity Protein S Antigen.25 Dihydroxy Vitamin E URINE TESTS 17 Ketosteroids Aldosterone Ammonia Arylsulfatase Carnitine Citrate Excretion Cortisone Cotinine Creatine Cystine. Bioavailable Thiamin. Total Proteinase 3 Antibodies Pyruvate Kinase (RBC) Reptilase Time Riboflavin Vitamin B2 Ristocetin Cofactor Selenium Soluble Fibrin Monomer Complex Testosterone. Free Protein S Antigen. RBC Thiopurine Methyltransferase Thromboelastogram Thyroid Stimulating Immunglobulin Thyroxine Binding Protein Electrophoresis Tyrosine Viscosity Vitamin A Vitamin B6 Vitamin B12 Binding Capacity Vitamin D 1. Quantitative D-Lactic Acid FSH Glycolate and Glycerate Glycosaminoglycans Histamine Homocysteine Iodine Excretion Iron Ketogenic Steroids LH Manganese Methaqualone Methylmalonic Acid MHPG MIAA Muramidase N-Methylhistamine 55 .

Muscle. Brain Carnitine. Liver Iron. Sodium Xanthine STOOL TESTS Alpha-1-Antitrypsin Fat Hemoquant Nitrogen. Total Iduronate Sulfatase N-Acetylgalactosamine-6-Sulfate Sphingomyelinase Other Tissues Aluminium.Orotic Acid Pregnanetriol Pyridinoline-deoxypyridinoline Selenium Sulfate Tubular Reabsorption. Bone. Liver Copper. Phosphate Tubular Reabsorption. Total Potassium Sodium CEREBRO SPINAL FLUID 14-3-3 Protein Alpha-Fetoprotein Amphiphysin Beta-Glucuronidase Beta-Human Chorionic Gonadotropin CEA Chloride Myelin Basic Protein SALIVA Nicotine and Metabolites BIOPSY TESTS Fıbroblasts Alpha-Fucosidase Alpha-Galactosidase Alpha-Iduronidase Alpha-Mannosidase Alpha-N-Acetylglucoseaminidase Arylsulfatase A Arylsulfatase B Beta-Galactosidase Beta-Glucosidase Beta-Glucuronidase Cerebroside Beta-Galactosidase Hexosaminidase. Liver 56 . Bicarbonate Tubular Reabsorption.

GENEL BİLGİLER BİYOİSTATİSTİK Hasta topluluğu T Pozitif E S T Negatif Hasta Gerçek pozitif (GP) Duyarlılık Yalancı negatif (YN) Sağlıklı Yalancı pozitif (YP) Gerçek negatif (GN) Özgüllük Bir testin özelliğinin tanımlanması: GN Özgüllük: YP + GN GP Pozitif öngörü değeri : GP + YP GN Negatif öngörü değeri: YN + GN Duyarlılık: GP + YN GP Normal Dağılım (Gauss Eğrisi) M ± 2 standart sapma (SS) = değerlerin % 95’i “sağlıklı” 57 .

Epidemiyolojik ve demografik parametreler Ölenlerin sayısı Mortalite = Kişi sayısı Ölenlerin sayısı Letalite = Hastalığa yakalananların sayısı Yeni hastalananların sayısı İnsidans = Toplumu oluşturan birey sayısı Hastalananların sayısı* Prevalans = Toplumu oluşturan birey sayısı * Belli bir zaman diliminde Ondalık Sayılar : Faktör 10 10-2 10-3 10 10 10 -4 -1 Önek deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto Sembol d c m µ n p f a z y Faktör 10 102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1012 1015 1018 1021 1024 1 Önek deka hekto kilo myria mega giga tera peta exa zetta yotta Sembol da/dk h k my M G T P E Z Y 10-5 -6 10-7 -8 10-9 10-10 10-12 10-15 10 -18 10-21 10-24 58 .

4 .02} G. Düzeltilmiş [Ca] = Ölçülen [Ca] + {(4 . Baz Fazlalığı (mEq/L) = HCO3 + 10 x (7. Anyon Açığı = [Na+] – ( [Cl-] + [HCO3] ) Referans Aralığı: 8-16 mmol/L Glukoz (mg/dL) BUN (mg/dL) B. LDL Kolesterol = Total Kolesterol – ( HDL + -------------.+ 9 18 2.+ ---------------.HESAPLAMALAR A.86 x [Na+] + -------------------. ISI J.) 5 * Bu formül Trigliserid 400 mg/dL nin üzerinde uygulanamaz. Ozmolalite(Hesaplanan) :1.8 C. Glomeruler Filtrasyon Hızı (GFR) = ---------P U: Maddenin idrardaki konsantrasyonu P: Maddenin plazmadaki konsantrasyonu V: İdrar hacmi (mL/dakika) 1. mEq/L = ----------------------------Atom Ağırlığı Trigliserid I.x -------A PKreatinin A = Vücut Yüzey Alanı (m2) V = İdrar Hacmi (ml) F.[albumin]) x 0.73 UKreatinin x V E. 59 . Kreatinin Klirensi = ----------------.pH) – 24 mg/dL x 10 x Valans H. INR = PTHasta ------------------------PTLaboratuar Ortalaması PT: Protrombin Zamanı INR: International Normalized Ratio ISI (International Sensitivity Index): Her kit için farklı ISI değerleri prospektüsünde yer alır. Ozmolal Açık (mOsm/kg) = Ölçülen Ozmolalite – Hesaplanan Ozmolalite Referans Aralığı: 0-6 mOsm/kg UxV D.

38-7.42 >80 >10.45 mmHg Metabolik asidoz Normal Metabolik alkaloz 35 mm Hg Metabolik asidoz ve respiratuar alkaloz Respiratuar alkaloz Kombine metabolik ve respiratuar alkaloz 60 .42 90-100 12-13.0 95-97 Venöz 7.3 35-45 4.0 40-50 5.+2 ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ pCO2 HCO3 21 mmol/L altı 21-29 mmol/L 29 mmol/L üzeri 45 mm Hg Kombine metabolik ve respiratuar asidoz Respiratuar asidoz Metabolik alkaloz ve respiratuar asidoz 35 .+2 -2 .36-7.40 35-45 4.0 95-97 mmol/L 21-29 24-30 21-29 mmol/L -2 .6 38-45 5.6-6.3-6.1-6.6 55-70 Kapiller 7.Kan gazlarının analizi (normal değerler) Parametre pH pO2 pCO2 Oksijen saturasyonu (SO2) Standart bikarbonat (HCO3) Baz fazlalığı (BE) mmHg kPa mmHg kPa % Birim Arteriyel 7.6-6.38-7.+2 -2 .

0555 Oral glukoz tolerans testi 75 g (100 g) glukozdan 2 saat sonra 61 .18 Açlık kan şekerine göre x 0.0 108 140 Bozulmuş glukoz toleransı Diyabet yok Diyabet yok x 0.0 252 13.0 198 10.0 162 8.7 7.0 234 Diyabet Diyabet 12.7 6.0 126 120 6.0 216 200 11.1 11.0 270 14.0 144 7.0 180 9.DIABETES MELLITUS NORMAL DEĞERLER mmol/L % mg 15.

ENDOKRİNOLOJİDE KULLANILAN DİNAMİK TESTLER 62 .

fibrinolitik tedavi.V.II.VIII. fibrinolitik tedavi Oglobülin lizis zamani 2 saatin üzerinde Reptilaz zamanı 18-22 sn.XII. E) DIC.X. von Ivy: 1-9 dk.XI. ürünleri (FYÜ) yarı nicel olarak karaciğer hastalıkları 8 µg/mL'nin üzeri saptanması Etanol testi Fibrin monomerlerinin saptanması Fibrinolitik etkinliği gösterir DIC.5 g/L Fibrinojen yıkım FYÜ'nin (X.IX. karaciğer Normalin %50-200'ü hastalıkları. bütününü gösterir Willebrand hastalığı.IX. heparin kullanılır tedavisi Kanama zamanı Trombosit işlevlerinin Trombositopeni.VIII. eksikliği. izlenmesinde inhibitörleri. (parsiyel tromboplastin bütününün işlevini faktörlerin eksikliği ya da zamanı) gösterir inhibisyonu. K vitamini Standart: 68-82 sn. "ortak" pıhtılaşma faktörlerden birinin sisteminin eksikliği (%3'ün altında) bütününün işlevini gösterir Pıhtılaşma faktörleri Kalıtsal eksiklik.X. trombin 13-17 sn.V. DIC Fibrinojen Afibrinojenemi. inhibisyonu.XII.PIHTILAŞMA TESTLERİ Test (normal değerler) Trombositler (150 000-400 000) Quick (tromboplastin zamanı. % 150-450 mg enfeksiyonlar 1. karaciğer hastalıkları Heparin verilen bir Fibrin ve fibrinojen hastada ortaya çıkan monomerlerinin varlığında DIC'in heparin dışı uzamıştır: DIC nedenlerinin aydınlatılması 63 . Lee-White: 8-18 dk. karaciğer kullanılır hastalıkları PTT "İntrensek" sistemin I. faktörlerin sistemin bütününün eksikliği ya da işlevini gösterir. Y.VII. trombasteni.II. DIC. protrombin zamanı %70-100) Testin işlevi Patolojik test sonuçlarının nedeni Trombositoz Trombositopeni "Ekstrensek" I.5-4.II.XI. kumarinle Aktive edilmiş: 11-15 sn. DIC. tedavinin kumarinle antikoagülan izlenmesinde tedavi.X. Duke: 1-4 dk. D. antikoagülan tedavi (yönteme göre değişebilir) Trombin zamanı Heparin tedavisinin Afibrinojenemi.V. asetil salisilik asit Pıhtılaşma zamanı "Ekstrensek" ve I. fibrinolitik tedavi. antikoagülan K vitamini eksikliği.

kalıtsal VII Prokonvertin Antihemofilik faktör A Antihemofilik faktör B Christmas faktörü Stuart faktörü Ekstrensek VIII İntrensek IX İntrensek X Ortak XI Plazma tromboplastin antesedanı (PTA) Hagemann faktörü Fibrini stabilize eden faktör İntrensek Kalıtsal XII İntrensek Kalıtsal XIII Ortak Kalıtsal 64 . K vitamini eksikliği. karaciğer hastalıkları. karaciğer hastalıkları. karaciğer hastalıkları Kalsiyum iyonu Universal Proakselerin Ortak Kalıtsal eksiklik K vitamini eksikliği.PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ Pıhtılaşmada işlev gördüğü sistem Ortak Ortak Ekstrensek Faktör Adları Hastalıklar I II III IV V Fibrinojen Protrombin Doku tromboplastini Afibrinojenemi K vitamini eksikliği. karaciğer hastalıkları K vitamini eksikliği. Kalıtsal Hemofili A Hemofili B.

0 Kadın 12-16 37-47 4.0-5.5 MCV (fl) MCH (pg) MCHC (g/dL) Hct x 10 RBC Hb x 10 RBC Hb x 10 Htc 87 ±7 29 ±2 34 ±2 Retikülosit %7-15 35000-75000/µL Trombosit 150000-400000/µL Lökosit 4000-10000/µL Lökosit formülü Nötrofil Eozinofil Bazofil Lenfosit Monosit parçalı çomak Yüzde 40-70 5-15 2-10 0-1 20-40 2-10 Mutlak sayı 2000-7000 200-800 100-600 0-100 1500-5 000 100-800 MCV: Ortalama eritrosit hacmi MCH: Ortalama eritrosit hemoglobini MCHC: Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu 65 .NORMAL KAN SAYIMI DEĞERLERİ Erkek Hb g/dL Hct % 6 Eritrosit (x10 ) 14-18 41-51 4.5-6.

KIRMIZI İDRAR/GLOMERÜLER ERİTROSİTLER 66 .

ancak tipik tablonun görülmemesi. 9 Örneğin. bu değerin altındaki sayılar tanıyı reddettirmez.6 Negatif %80 pozitif %35 pozitif Dikkat: Yukarıdaki bulgular tipiktir.laktat (kan) <2.1-0.6 Negatif Çoğunlukla Çoğunlukla >1.0 0.Protein >25 g/L (kardiyak ya da sirotik asit hiçbir zaman >30 g/L olmaz) .45 Normal ya da yükselmiş <1.Laktat >3. Assitler Bakteriyel peritonit bulguları . Plevra sıvısı Enfeksiyon bulguları Protein >30g/L Relatif protein (serum değerinin %'si) > %50 Relatif LDH (serum değerinin %'si) > %60 pH <7.7 mmol/L ya da: laktat (assit) .6 >1.PONKSİYONLA ALINAN SIVILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ I.0 9 Lökosit >1x10 /L (>%50 parçalı) III.2x10 (lenfositler (polimorf) yükselmiş) %50-80 <%40 %50-80 <1x10 (Monosit ve lenfositler hakim) <%40 9 0.6 <1.2 mmol/L: enfekte 67 .2x10 /L'den fazla olması bakteriyel menenjit göstergesi sayılırken. söz konusu etiyolojinin bulunmadığını göstermez.2 mmol/L : steril >2.0 >1.5-5. Beyin-Omurilik Sıvısı Viral Normal menenjit Görünüm Çok berrak Berrak Basınç (cm H2O) Hücre sayısı (litrede) Glukoz (serum düzeyinin %'si) Albumin (g/L) Laktat (mmol/L) Direkt yayma 5-12 Normal ya da yükselmiş 6 9 Bakteriyel Tüberküloz menenjit menenjit Bulanık Berrak-bulanık >20 Normal ya da yükselmiş 9 1-4x10 <10 >1. hücre sayısının 1. II.

) Psoriyatrik artrit.5 mL Berrak Renksiz Yüksek <200 Enflamatuar olmayan Hast. 68 . ama steril assit vakalarının %50'sinde.5 mL Bulanık Sarı/ksantokromikbeyaz arasında Düşük 2000-1000 000 Septik Hast. enfeksiyon yok.. (Grup III) >3. Ülseratif kolit ve Rejyonal enterit (Crohn) Romatizmal ateş (Grup I dahil) SLE (Grup I dahil) Progrestif sistemik skleroz (skleroderma) (Grup I dahil) Kan şekerine yakına Travma Kanamaya eğilimin artması Nöropatik Eklem hastalığı (Grup I dahil) Neoplaziler Hemanjiyom Sinoviyom Pigmente Villonodüler Sinovit (Grup I ya da II dahil) Olası etiyoloji aAynı anda alınan serumda bTedavi sırasında ve düşük virülanslı suşlarda daha düşüktür.Lökosit : 6 9 • <300 x 10 /L. • <%25 granülosit: Enfeksiyon yok. (Grup I) >3. (Grup IV) Bulanık Renk Viskozite Lökosit Sayısı (µL’de) Polimorf çekirdekli lökositler Kültür Müsin pıhtısı Glukoz Bulanık/kanlı Kırmızımsı Artmış Eritrosit <% 25 <% 25 <% 50 ve üstü <% 75 ve üstüb Sıklıkla pozitif Kırılgan müsin pıhtısı Çoğunlukla Kan şekerinDen önemli Derecede düşüka Bakteriyel enfeksiyonlar Kan tablosu gibi Negatif Negatif Sıkı Kan şekerine yakına Negatif Sıkı Kan şekerine yakına Dejeneratif (osteoartroz) Travma Hemorajik de dahil) Osteokondromatozis Nöropatik Eklem hst. 2 x 10 /L'ye kadar assitler steril olabilir. (grup IV dahil) Hipertrofik osteoartropati Negatif Gevşek ya da yok %25’inden fazlası kan şekerinden düşüka Romatoid artrit Reiter sendromu Gut ve psödogut Ankilozan spondilit (Bechterew hst.5 mL Bulanık Sarı/yeşilimsi Düşük/ değişken >100 000b Hemorajik Hast. Eklem ponksiyon sıvısı Temel ponksiyon bulguları Hacim (diz eklemi) Normal değerler <3.5 mL Berrak Açık sarı Yüksek 200-2000 Enflamatuar Hastalıklar (Grup II) >3. granülosit >%25 IV.

7.5 Berrak Soluk sarı > 200 > 0.6 > 1000 Değişken Serumdan düşük > 55 > 0.6 < 1000 Çok az Serum ile aynı < 55 < 0.35 .45 Bulanık Değişken 69 .7.Transuda – Eksuda Ayrımı: Bulgular Dansite Protein (g/dL) Plevra:Serum oranı Transuda < 1016 <3 < 0.32 7.32 7.4 .5 LDH (U/L) Plevra:Serum oranı Lökosit Eritrosit Glukoz Kolesterol Plevra:Serum oranı pH Görünüm Renk < 200 < 0.5 Eksuda > 1016 >3 > 0.

NSE: Nörona özgül enolaz. SCC : Yassı epitel hücreli karsinom antijeni (Squamous cell carcinoma antigen). PSA : Prostat özgül antijen) 70 . HCG : İnsan koryonik gonadotropini. Tg : Tiroglobulin. TPA : Doku polipeptid antijeni (Tissue polypeptide antigen). 4 ayda bir) Küratif rezeksiyon sonrası postoperatif Büyük tedavi girişimlerinden önce Tedavi değişikliği öncesinde Klinik tablonun kuşkulu değişikliklerinde Yenilenen evrelemede Tümör marker ve organ düzeni CEA : Karsinoembriyonik antijen. hCT : İnsan kalsitonini. PAP : Prostatik asit fosfataz. AFP: Alfa fetoprotein.TÜMÖR BELİRTEÇLERİ Kullanıldığı yerler Erken tanıda Belirti bulunan hastalarda Risk gruplarının izlenmesinde Belirti olmayan hastalarda gerekli değil İzlemede İzleme programları içinde (örn.

~ % 50 Olabilir Yok 71 . RNA virüsü. RNA Delta virüsü virüsü Parenteral Cinsel temasla Perinatal Bulaşma Fekal-oral Parenteral Fekal-oral Seroloji Anti HAVIgM Anti HAVIgG Anti HDVAnti HCV IgM HBsAg HCV Anti HEV HDAg RNA HDV RNA Klinik seyir İyileşme HBV taşıyıcılığı HCV taşıyıcılığı Fulminan hepatit %0. ~%6 Olabilir. Pikornavirüs DNA virüsü C virüsü Parenteral Cinsel temasla Perinatal HBsAg HBcAg HBeAg HBV DNA HBV DNA polimeraz Defektli E virüsü.1-0. NAND" yalnızca HBV ile birlikte ortaya çıkabilir Kısaltmalar HAV HBV HCV HDV HEV Kuluçka süresi 10-15 gün 90-180 gün 6-12 Hafta 3-15 Hafta ~ 6 hafta Virüs Hepadna RNA RNA virüsü virüs virüsü.2 %1-3 %2 HBV + HDV Gebelerde Kronikleşme Yok Olabilir.HEPATİT TİPLERİ Hepatit tipi A B Uzun kuluçka süreli hepatit C "NANB" Posttrans -füzyon hepatiti D E Sinonimleri Enfeksiyoz Kisa kulucka süreli hepatit "Delta" "Enteral hepatiti.

enterik bulaş Akut. HBV ve HCV koinfeksiyonu* 72 .VİRAL HEPATİT SEROLOJİK BELİRTEÇLERİ Anti-HCV Anti-HAV (IgM ) Anti-HAV (total) Anti-HBs Anti-HBc (IgM) Anti-HBc (Total) Anti-HBe HBsAg HBeAg Profil YORUM Akut. veya EBV Kronik Hepatit B. C Hepatit*** Kronik Hepatit. non replike virus* Kronik Hepatit B */** Kronik Hepatit C*** Non-B. bilinmeyen tip + + + + + + + + + + + + + + - Akut Hepatit A Hepatit E infeksiyonu Akut Hepatit A Akut Hepatit * Akut veya Kronik Hepatit C Erken dönem Hepatit C veya Hepatit E. Tip B (HBV takibi veya prenatal tarama) Kronik. aktif replike virus* + + Kronik Hepatit B. non-enterik veya bilinmeyen tip + Kronik. CMV.

Anti-HCV Anti-HAV (IgM ) Anti-HAV (total) Anti-HBs Anti-HBc (IgM) Anti-HBc (Total) Anti-HBe HBsAg HBeAg Profil YORUM HBV bağışıklık taraması HAV bağışıklık taraması Hepatit taraması (geçirilmiş enfeksiyon) + + +/+ + + + + + + + + + - + + + *HDV (delta) ko-infeksiyonu düşünülür HBV bağışıklık mevcut HAV bağışıklık mevcut İyileşme/Bağışıklık gelişmiş HAV infeksiyonu Aktif Hepatit A İyileşme/Kroniklik gelişmiş HCV infeksi. Kronik veya taşıyıcı Akut Hepatit B* İyileşme/Bağışıklık gelişmiş HBV infeksiyonu Erken Dönem Akut Hepatit B (pencere dönemi) Muhtemel non A. asemptomatik Hepatit B. C Hepatit virüs infeksiyonu 73 **HBV-DNA istenmeli ***Kalitatif HCV-RNA testi istenmeli . HBV infeksiyonu erken dönem. B.

HEPATİTLERDE SEROLOJİK SEYİR 74 .

) Heparin İon değiştirici reçine INH Metisilin Spiranolakton Laktobasillus Asidofilus MAO İnhibitörleri Neomisin NaHC03 NaCI Fluorid Vitamin D Düşürür Fluorid Alkalen Fosfataz Amino asidler Amonyak 75 .KAN SERUM VE PLAZMA TESTLERİ ÜZERİNE İLAÇLARIN ETKİSİ Testler Asid Fosfataz Albumin Yükseltir Androjenler Klofibrat Estrojenler Penisilin Salisilatlar X-ray Allopurinol Ampisilin Anabolik steroid Androjenler Barbitüratlar Karbamazepin Sefaloridin Sefalotin Kloramfenikol Kolşisin Eritromisin Estrojenler Furosemid İndometazin Linkomisin Meperidin Morfin Oral kontraseptif Fenotiazinler Probenesid Prokainamid Progesteronlar Fenotiazinler Probenesid Prokainamid Progesteronlar Epinefrin İnsülin Sülfonamidler Kortikosteroidler Asetazolamid Glukoz (I.V.

) BUN 76 .Testler Amilaz Yükseltir Etil Alkol Kodein Kortikosteroidler Siproheptadin Etakrinik asid Furosemid Histamin Meperidin Morfin Oxasilin Pankreozimin Salisilatlar Tetrasiklinler Tiazid düretikler X-ray Viomisin Asetaminofen Amfoterisin B Anabolik steroidlar Androjenler Klordiazepoksid Difenil hidantoin Eritromisin İndometazin INH Metil DOPA Nitrofurantoin Fenotiazinler Pirazinamid Sülfanomidler Vitamin K X-ray Alüminyum içeren antasidler Amfoterisin B Kalsiyum antasid Sefaloridin Etakrinik asid Furosemid Gentamisin İndometazin INH Mg antasidleri Metisilin Metildopa Nikotinik asid Oxasilin Propranolol Spiranolakton Streptokinaz Sülfonamidler Tetrasiklinler Düşürür Barbitüratlar Bikarbonat Bilirubin Triamteren Biguanidler Kafein Kolestiramin Glukoz (I.V.

V) Heparin İnsülin Mg içeren antasidler Metisilin Viomisin CO2 EDTA Sülfonamidler Metisilin Oral kontraseptif Bilirubin Kortikosteroidler Kortikotropin Dehidrokolik asit İndometazin Meperidin Metotrexate Oral kontraseptifler Fenotiazinler Vitamin A Klorpropamid Kolestiramin Klofibrat D-Tiroxin Eritromisin Estrojenler Haloperidol Heparin Kanamisin Levotiroksin Nikotinik asid Salisilatlar Tetrasiklinler Tiroglobilin Tetrasiklinler X-ray Kortikosteroidler Epinefrin X-ray Heparin Serüloplazmin Kolesterol Pıhtılaşma zamanı Dextran Streptokinaz Tetrasiklinler Coombs testi Sefaloridin Sefalotin Metildopa Penisilin Kinidin Kinin Oral kontraseptifler Heparin Bakır (Cu) Kortikosteroidler 77 .Testler Yükseltir Trazin diüretikler Triamteren Vankomisin X-ray Düşürür Kalsiyum Anabolik steroidler Androjenler Ca içeren antasidler Bakır Estrojenler Oral kontraseptif Progesteronlar NaHCO3 NaCI Tiazid diüretikler Vitamin D EDTA Glukoz (I.

Testler Kreatinin Yükseltir Amfoterisin B Barbitüratlar Klofibrat Kanamisin Mannitol Metildopa Fenosülfafitaleyn Streptokinaz Tiroglobulin Triamteren Vitamin C Klofibrat Aminosalisilik asid Amfoterisin A Ampisilin Barbitüratlar Sefalotin Klorpropamid Dijital Difenilhidantoin Epinefrin Eritromisin Etakrinik asid Hidralazin İyod içeren ilaçlar INH Kanamisin Metiserzid Penisilin Fenotiazinler Probenesid Prokainamid Prokain Kinidin Kinin Salisilatlar Streptokinaz Sülfonamid Tetrasiklinler Triamteren Vankomisin Viomisin Oral kontraseptifler Estrojenler Siproheptadin Aminosalisilik asit Kafein Düşürür Viomisin Kortikosteroidler Levotiroksin Kreatinin Fosfokinaz Eozinofil Sayısı Kortikosteroidler Kortikotropin Faktör VII-VIII Faktör IX Glukoz Asetaminofen Biguanid Klorpropamid Fluorid İnsülin 78 .

V.Testler Yükseltir Kortikosteroidler Diazoksid Difenilhidantoin Epinefrin Estrojenler Etakrinik asid Furosemid Glukoz (I.) Heparin İndometazin INH Lityum karbonat Nikotinik asid Oral kontraseptif Fenotiazinler Fizostigmin Tiabendazol Tiazid diüretikleri Triamteren Düşürür Paraamino benzoik asid Paraldehid KCI Propranolol Salisilatlar Tetrasiklinler Tolbutamid Glukoz Tolerans Testi Kortikosteroidler Nikotinik asid Oral kontraseptifler Tiazid diüretikleri Kloramfenikol Demir Propranolol Demir Alüminyum Antasidler Kortikosteroid Kortikotropin Klofibrat Kortikosteroid Heparin LDH LE Hücresi Aminosalisilik asid Barbitüratlar Digital Difenilhidantoin Griseofulvin Hidralazin İyod içeren ilaçlar INH Metildopa Oral kontraseptifler Penisilin Fenotiazin Fenilbutazon Probenesid Prokainamid Propiltiyourasil Reserpine Streptomisin Sülfonamid Tetrasiklinler Tiazid diüretikler 79 .

Testler Total Lipid Methemoglobin Yükseltir Düşürür Kolestiramin Estrojenler Asetaminofen Aminosalisilik asid INH Fenasetin Pirimakin Salisilatlar Sülfonamidler EDTA İyodokloroquin Heparin Tetrasiklin Vitamin D Alüminyum antasid Epinefrin İnsülin Parathormon Asetozolamid Aminosalisilik asid Amfoterisin B Kloramfenikol Klorokin Kolşisin Etakrinik asid Methotrexate Metildopa Penisilin Fenilbutazon Kinidin/Kinin Salisilatlar Sülfonamidler Tiazid diüretikler Asetozolamid Aminosalisilik asit Amfoterisin B Kortikosteroidler Epinefrin Etakrinik asid Furosemid İnsülin Mannitol Diüretikler Salisilatlar Tetrasiklinler Tiazid diüretikler Viomisin pH Fenilketonüri İnorganik Fosfor Platelet Sayısı Vitamin E Potasyum Aminokaproik asid Biguanidler Sefaloridin Bakır Demir (oral) INH Penisilin KCI Spironolakton Triamteren 80 .

Testler Total Protein Yükseltir Aminosalisilik asid Bilirubin Klofibrat Aminofilin Kloralhidrat Kloramfenikol Klordiazepoxid Kolestiramin Difenilhidantoin Heparin İndometazin Kanamisin Neomisin Propiltiyourasil Kinidin/kinin Streptomisin Vitamin A Dextran Metildopa Metiserzid Penisilamin Fenotiazinler Vitamin A Asetaminofen Allopurinol Amantadin Aminosalisilik asid Amfoterisin B Ampisilin Anabolik steroidler Androjenler Karbamazepin Sefalotin Klordiazepoksid Klorokin Klofibrat Kodein Kolşisin Eritromisin Estrojenler Furosemid Gentamisin İndometazin INH Düşürür Pirazinamid Protrombin Zamanı Alüminyum antasidler Klofibrat Kortikosteroid Griseofulvin Haloperidol Oral kontraseptif Pirazinamid Salisilatlar Barbitüratlar D-tiroxin Sedimantasyon SGOT-SGPT 81 .

Testler Yükseltir Linkomisin Metotrexat Metildopa Morfin Nikotinik asid Nitrofurantoin Oral kontraseptifler Fenotiazinler Propranolol Pirazinamid Salisilatlar Sülfonamidler Tetrasiklin Tiobendazol Probenesid Düşürür Sodyum Anabolik steroidler Androjenler Bakır Kortikosteroidler Demir (oral) Mannitol Metisilin Metildopa Oral kontraseptifler Penisilin Potasyum klorür Reserpine Sodyum klorür Dextran Asetozolamid Etil alkol Sefaloridin Klortalidone Kortikosteroidler Diazoksid Epinefrin Etakrinik asid Ethionamid Furosemid Civalı diüretikler Metisilin Nikotinik asid Piperazin Pirazinamid Salisilatlar Spironolakton Sülfinpirazon Tiazid diüretikler Triamtaren Vitamin C Kalsiyum içeren antasidler Etakrinik asid Furosemid Heparin Civalı diüretikler Spironolakton Triamteren Kan Grubu Crossmatching Ürik asid Metildopa Allopurinol Klofibrat Kortikosteroid Kortikotropin Etakrinik asid Metotrexat Fenotiazinler Probenesid Salisilatlar Sülfinpirazon 82 .

İDRAR TESTLERİ ÜZERİNE İLAÇLARIN ETKİSİ Testler Aseton Yükseltir Asetaminofen Antipirin Biguanidler Fenasetin Ferformin Fenolsülfofitaleyn Ampisilin İyod içeren ilaçlar Penisilin Salisilatlar Tolbutamid X-ray Kortikosteroidler Kortikotropin Tetrasiklin Bromid Bakır İyod içeren ilaçlar X-ray Anabolik steroidler Androjenler Kolestiramin Parathormon Vitamin D Eritromisin Hidralazin Metildopa Nikotinik asid Fenotiazinler Kinidin Kinin Riboflavin Tetrasiklinler Anabolik steroidler Androjenler Kortikosteroidler Kortikotropin Antipirin NaHCO3 Fenotiazinler Tetrasiklinler Vitamin B12 Vitamin D Etil alkol Streptomisin Sülfonamidler Tiazid diüretikler Triamteren Vitamin C Düşürür Salisilatlar Albumin Aminoasitler Kan (Eritrosit) Kalsiyum Sodyum HCO3 Tiyazid diüretikler Triamteren Katekolaminler Kreatin Kreatinin Diasetik asid Estrojenler Galaktoz 83 .

Testler Glukoz Yükseltir Bizmut tuzları Kortikosteroidler Kortikotropin Epinefrin Glukoz (I.) INH Lityum karbonat Morfin Nikotinik asid Salisilat Tetrasiklin Tiazid diüretikler Vitamin C Asetanilide Mefenezin Methokarbanol Reserpin Metisergid Fenotiazinler Aminosalisilik asid Klorokin Klorpropamid Etoksazin Griseofulvin Morfin Oral kontraseptif Fenazopiridin Fenotiazinler Fenilhidralazin Prokain Salisilatlar Progesteronlar Vitamin E Aminofilin Sulfonamid Aminosalisilik asid Amfoterisin B Ampisilin Basitrasin Bizmut tuzları Gentamisin Altın tuzları Griseofulvin Fe sorbitol INH Kanamisin Lityum karbonat Mefenamik asid Metisilin Neomisin Oxasilin Düşürür Civalı diüretikler 5-HIAA Etil alkol Barbitüratlar Siproheptadin Heparin Porfirinler Pregnanediol Protein 84 .V.

Testler Yükseltir Paraldehit Penisilamin Salisilatlar NaHCO3 Tolbutamid Trimetadion Viomisin Vitamin D X-ray Düşürür Dansite Ampisilin Dextranlar X-ray Kortikosteroidler Kortikotropin Probenesid Salisilatlar Vitamin C Aminosalisilik asid Antipirin Bromsulfaleyn Fenazopiridin Fenotiazinler Prokain SüIfonamidler Asetazolamid Allopurinol Etakrinik asid Tiazid diüretikler Ampisilin Sefaloridin Sefalotin Kloramfenikol Eritromisin Gentamisin Kanamisin Metisilin Nafsilin Oksasilin Streptomisin Tetrasiklinler Guanetidin Reserpin Ürik asid Ürobilinojen Vanil Mandelik Asid (VMA) Etil alkol Barbitüratlar Kafein Kloralhidrat Epinefrin Eritromisin Glutetimid Kinin Kinidin Salisilatlar Tetrasiklinler Vitamin B kompleksi Vitamin B12 Kafein Kloralhidrat KIordiazepoxid Kolşisin Hidroksizin İyod içeren ilaçlar Meprobamat 17-Hidroksi Kortikosteroidler Dexametazon Difenilhidantoin Estrojenler Oral kontraseptif Fenotiazinler Reserpin Tiyazid diüretikler 85 .

Testler Yükseltir Nitrofurantoin Paraldehit Kinin Spironolakton Sülfonamidler Triasetil oleandomisin Düşürür 17-Ketojenik Steroidler 17-Ketosteroidler Nalidiksik asid Penisilin Anabolik steroidler Androjenler Glutetimid Meprobomat Fenotiazinler Morfin Nalidiksik asid Penisilin Spiranolakton Vitamin C Fenasetin Fenotiazinler Salisilatlar Streptomisin Sülfonamidler Kortikosteroid Kortikotropin Dexametazon Difenilhidantoin Estrojenler Oral kontraseptif Probenesid Pirazinamid Reseptin BOS Proteini 86 .