DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011

KELAS NO

: 10 A SOAL NAMA NOMOR KUNCI Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor 1 A A 1 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 E 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 0 B 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 91 2 E E 1 E 1 C 0 B 0 E 1 E 1 E 1 E 1 B 0 E 1 C 0 C 0 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 D 0 C 0 D 0 E 1 D 0 C 0 E 1 E 1 D 0 D 0 0 D 0 D 0 E 1 E 1 D 0 C 0 C 0 47 3 D C 0 C 0 B 0 B 0 D 1 A 0 A 0 A 0 A 0 B 0 C 0 C 0 B 0 B 0 B 0 C 0 C 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 D 1 A 0 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 A 0 6 4 B B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 E 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 A 0 B 1 94 5 D D 1 D 1 B 0 A 0 B 0 B 0 B 0 B 0 E 0 B 0 B 0 D 1 B 0 B 0 B 0 D 1 B 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 C 0 0 E 0 E 0 E 0 B 0 E 0 B 0 E 0 12 6 A C 0 C 0 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 D 0 C 0 A 1 A 1 C 0 B 0 0 A 1 C 0 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 D 0 A 1 B 0 0 B 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 59 7 D D 1 B 0 B 0 D 1 D 1 B 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 A 0 D 1 D 1 D 1 D 1 B 0 D 1 D 1 C 0 D 1 D 1 C 0 D 1 D 1 A 0 0 E 0 D 1 0 E 0 D 1 D 1 C 0 65 MULTIPLE CHOICE 8 9 10 11 C D B A A E A A 0 0 0 1 D E E C 0 0 0 0 C D E A 1 1 0 1 C D C A 1 1 0 1 B C A D 0 0 0 0 C D A A 1 1 0 1 C D B A 1 1 1 1 C A B C 1 0 1 0 B E A A 0 0 0 1 C C B A 1 0 1 1 C D C A 1 1 0 1 C D B A 1 1 1 1 C C C A 1 0 0 1 C D A A 1 1 0 1 C D C A 1 1 0 1 C E B C 1 0 1 0 C C A A 1 0 0 1 C B C A 1 0 0 1 C E A A 1 0 0 1 A D E A 0 1 0 1 C E A A 1 0 0 1 A C E A 0 0 0 1 C D A A 1 1 0 1 E C A A 0 0 0 1 A D A 0 1 0 1 A C B A 0 0 1 1 C C C A 1 0 0 1 0 C 1 A 0 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 68 0 D 1 D 1 E 0 E 0 D 1 C 0 B 0 41 0 A 0 E 0 A 0 A 0 E 0 B 1 E 0 21 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 88 12 E D 0 D 0 D 0 C 0 B 0 C 0 E 1 E 1 C 0 D 0 C 0 E 1 D 0 C 0 B 0 A 0 C 0 C 0 E 1 B 0 E 1 B 0 E 1 B 0 B 0 B 0 C 0 0 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 D 0 B 0 29 13 A A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 E 0 A 1 D 0 A 1 A 1 A 1 D 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 88 14 D D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 B 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 C 0 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 94 15 D D 1 D 1 D 1 D 1 B 0 D 1 A 0 D 1 D 1 D 1 B 0 D 1 B 0 D 1 D 1 B 0 B 0 D 1 B 0 D 1 B 0 D 1 B 0 B 0 B 0 D 1 D 1 0 D 1 D 1 B 0 B 0 D 1 D 1 D 1 62 16 D D 1 A 0 D 1 C 0 A 0 B 0 B 0 A 0 E 0 E 0 A 0 E 0 A 0 E 0 D 1 D 1 A 0 A 0 E 0 E 0 E 0 E 0 0 A 0 E 0 E 0 E 0 0 D 1 E 0 E 0 A 0 E 0 E 0 E 0 15 17 A A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 D 0 A 1 D 0 A 1 D 0 A 1 A 1 A 1 B 0 0 A 1 A 1 D 0 E 0 A 1 A 1 A 1 82 18 C A 0 A 0 A 0 C 1 A 0 C 1 C 1 A 0 D 0 C 1 C 1 C 1 C 1 E 0 D 0 B 0 C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 B 0 C 1 C 1 C 1 A 0 A 0 0 D 0 C 1 E 0 E 0 C 1 C 1 C 1 53 19 A C 0 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 B 0 E 0 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 B 0 0 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 71 JUMLAH 20 D BENAR NILAI A 0 11 33 A 0 8 24 D 1 13 39 E 0 13 39 A 0 8 24 A 0 13 39 A 0 15 45 E 0 11 33 A 0 8 24 D 1 14 42 E 0 9 27 E 0 15 45 A 0 7 21 A 0 12 36 A 0 14 42 D 1 12 36 E 0 10 30 D 1 10 30 D 1 12 36 E 0 12 36 D 1 11 33 A 0 10 30 D 1 13 39 D 1 10 30 A 0 11 33 A 0 12 36 A 0 6 18 0 D 1 E 0 B 0 B 0 E 0 E 0 D 1 29 0 11 13 10 9 13 12 11 0 33 39 30 27 39 36 33 ISIAN 1 1 6 1 6 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 1 6 1 6 1 7 1 8 1 8 1 6 1 8 1 6 1 8 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 4 0 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 2 0 2 0 2 1 8 1 6 0 2 1 6 0 2 1 7 0 2 1 8 1 7 1 7 0 2 1 7 1 5 1 7 1 8 1 6 1 6 0 2 1 6 1 7 1 6 1 8 1 6 1 8 1 8 0 1 8 1 8 1 7 1 4 0 2 1 6 1 6 3 1 8 0 2 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 1 8 1 6 0 3 1 8 1 6 1 6 1 8 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 0 2 0 3 1 8 0 2 0 1 8 1 6 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7 4 1 8 1 7 1 8 1 8 1 4 1 8 1 8 1 5 1 6 1 8 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 1 8 1 8 1 6 1 8 1 6 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 1 8 1 8 0 1 8 0 2 1 8 1 6 1 8 1 8 1 6 5 1 6 1 6 1 7 1 8 1 6 1 8 1 6 1 7 1 7 1 7 1 8 1 8 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7 1 8 1 7 1 6 1 6 1 8 1 8 1 8 1 7 1 8 0 1 6 1 7 1 8 1 8 1 6 1 7 1 6 NILAI 31.2 24.8 39.2 38.4 27.2 38.4 32 32.8 28.8 38.4 39.2 39.2 28 34.4 34.4 37.6 37.6 36 38.4 32 34.4 37.6 36.8 34.4 33.6 39.2 30.4 0 38.4 32 39.2 34.4 32.8 37.6 34.4 71.4 71 69.2 61.4 71.8 73.6 67.4 64.2 48.8 78.2 77.4 51.2 77.4 77 65.8 52.8 80.4 66.2 84.2 49 70.4 76.4 73.6 67.6 66 74.4 68 67.4 67.6 75.8 64.4 66.6 75.2 48.4 TOTAL

URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

INDUK 10.1303 Dewi Afifah 10.1304 Dewi Martila 10.1305 Dewi Marwah 10.1306 Dhurotun Nasicha Aliyatul H 10.1307 Dina Amalia Zahroh 10.1308 Indah Nur Fajriyati 10.1309 Indah Nur Izzah 10.1310 Kholatul Lutfiah 10.1311 Khoridatul Bahiya 10.1313 Lu'luil Masruroh 10.1314 Lu'lu'ul Mukaromah 10.1315 Maulidah Nur Atiqoh 10.1316 Megawati Mulyati Putri 10.1317 Melati Puspita Hapsari 10.1318 Miftachul Jannah 10.1319 Nailul Muna 10.1320 Nikmatul Maghfiroh 10.1321 Nilna Nurilla 10.1322 Niswatul Muawala 10.1323 Nur Inayah 10.1324 Nurmawati 10.1325 Nurul Hidayati 10.1326 Nuzulur Rohmah 10.1327 Qurrota A'yun 10.1328 Rihlatul Kamalah 10.1329 Rizqiyah 10.1330 Sa'deyah 10.1331 Silfiana Ningtyas 10.1332 Siti Mu'izah Ulfa 10.1333 Siti Nadiroh 10.1334 Siti Nuriyatul Ibad 10.1335 Susi Susanti 10.1336 Ummi Hamdana 10.1337 Vika Nur Mafaza 10.1338 Zulaifatul Maulidia

PROSENTASE PENGUASAAN MATERI RATA-RATA

93 74 86 91 91 68

DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS NO NAMA URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 INDUK 10.1339 Anik Silfia 10.1340 Eka Innafatonah Widiyawati 10.1341 Eka Islamiatul Chayat 10.1342 Ekky Rahmawati Vajerin 10.1344 Fifin Munawaroh 10.1345 Halimatus Sa'diyah 10.1346 Haqiqatul Haq 10.1347 Inda Karima 10.1348 Indah Nur Fauziyah 10.1349 Junaynah Ma'sumah 10.1350 Khilmi Zakiyah 10.1351 Khoiril Bariyah 10.1352 Khotimatul Iza 10.1353 Khusniatul Aini 10.1354 Kuni Masyrokhati 10.1355 Lailatul Mukaromah 10.1357 Mas'uda 10.1358 Millatir Rodiyah 10.1360 Nailul Hikmah 10.1361 Nur Anjani 10.1362 Nur Kholifatur Rizka 10.1363 Nur Lailiyah 10.1364 Nurilla Lailatul Khoiriyah 10.1365 Rachmatul Amaliyah Eka Putri 10.1366 Rochmatul Jalilah 10.1367 Rojiatus Saidah 10.1368 Rusiati 10.1369 Siti Amiliya 10.1370 Siti Mar'atus Solicha 10.1371 Siti Noer Faizah 10.1372 Sofroul Laili 10.1373 Ummu Hani 10.1374 Wardatus Sholihah NOMOR KUNCI Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor 1 A A 1 0 C 0 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 C 0 C 0 A 1 B 0 B 0 70 2 E C 0 0 D 0 C 0 E 1 B 0 E 1 D 0 D 0 E 1 C 0 B 0 E 1 C 0 C 0 E 1 D 0 C 0 E 1 E 1 D 0 A 0 0 E 1 E 1 C 0 C 0 E 1 C 0 C 0 B 0 E 1 E 1 36 3 D A 0 0 A 0 D 1 D 1 D 1 C 0 D 1 D 1 A 0 D 1 D 1 D 1 B 0 D 1 D 1 A 0 A 0 B 0 B 0 B 0 B 0 0 D 1 D 1 D 1 B 0 D 1 B 0 D 1 D 1 D 1 C 0 52 4 B B 1 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 0 B 1 A 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 91 5 D D 1 0 E 0 D 1 D 1 D 1 E 0 B 0 B 0 D 1 B 0 D 1 D 1 B 0 B 0 B 0 B 0 D 1 D 1 B 0 E 0 B 0 0 B 0 E 0 B 0 D 1 D 1 D 1 E 0 A 0 E 0 D 1 39 6 A C 0 0 B 0 C 0 C 0 A 1 A 1 C 0 C 0 B 0 C 0 C 0 A 1 A 1 B 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 0 A 1 A 1 C 0 C 0 A 1 A 1 C 0 A 1 52 7 D A 0 0 A 0 D 1 D 1 B 0 A 0 D 1 D 1 C 0 D 1 C 0 C 0 D 1 D 1 C 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 0 D 1 D 1 D 1 A 0 A 0 A 0 D 1 C 0 D 1 E 0 55 : 10 B SOAL MULTIPLE CHOICE 8 9 10 11 C D B A C A E B 1 0 0 0 0 C 1 C 1 C 1 C 1 B 0 B 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 0 C 1 C 1 D 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 85 0 A 0 D 1 D 1 C 0 D 1 E 0 E 0 C 0 C 0 C 0 C 0 D 1 D 1 E 0 C 0 D 1 C 0 D 1 D 1 E 0 0 D 1 D 1 D 1 C 0 C 0 D 1 D 1 C 0 D 1 E 0 42 0 A 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 C 0 B 1 B 1 B 1 A 0 B 1 B 1 A 0 B 1 B 1 B 1 B 1 A 0 B 1 0 B 1 B 1 C 0 B 1 B 1 A 0 B 1 B 1 B 1 B 1 70 0 B 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 B 0 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 A 1 E 0 79 12 E B 0 0 B 0 A 0 B 0 B 0 B 0 E 1 E 1 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 A 0 E 1 E 1 A 0 A 0 A 0 0 D 0 E 1 D 0 D 0 D 0 B 0 A 0 C 0 D 0 E 1 18 13 A A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 E 0 A 1 A 1 D 0 A 1 C 0 85 14 D D 1 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 E 0 91 15 D B 0 0 B 0 D 1 B 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 B 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 0 D 1 B 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 B 0 76 16 D A 0 0 E 0 0 D 1 E 0 A 0 A 0 C 0 A 0 A 0 E 0 A 0 D 1 A 0 C 0 E 0 D 1 D 1 E 0 E 0 A 0 0 A 0 E 0 B 0 A 0 A 0 E 0 D 1 E 0 E 0 A 0 15 17 A D 0 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 D 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 D 0 A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 0 D 0 A 1 E 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 76 18 C C 1 0 A 0 C 1 A 0 D 0 B 0 A 0 E 0 D 0 D 0 C 1 C 1 C 1 C 1 E 0 D 0 A 0 C 1 A 0 0 A 0 0 C 1 A 0 A 0 D 0 B 0 A 0 C 1 A 0 A 0 A 0 27 19 A A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 D 0 B 0 B 0 C 0 A 1 D 0 B 0 B 0 64 JUMLAH 20 D BENAR NILAI A 0 8 24 0 A 0 A 0 A 0 E 0 A 0 C 0 B 0 D 1 E 0 A 0 A 0 D 1 D 1 A 0 A 0 C 0 E 0 E 0 E 0 E 0 0 E 0 A 0 C 0 D 1 E 0 D 1 D 1 A 0 C 0 A 0 18 0 6 15 15 13 11 10 11 13 12 13 14 16 14 11 11 15 17 14 12 12 0 16 12 9 12 9 10 16 9 12 8 0 18 45 45 39 33 30 33 39 36 39 42 48 42 33 33 45 51 42 36 36 0 48 36 27 36 27 30 48 27 36 24 ISIAN 1 1 7 0 1 6 1 7 1 8 1 8 0 2 1 7 1 6 1 8 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 1 8 1 6 1 4 1 6 1 8 1 8 0 3 0 1 8 1 8 1 5 1 4 1 5 1 8 1 8 1 6 1 5 0 2 2 1 8 0 1 8 1 6 1 6 1 8 1 4 1 6 1 6 1 7 1 7 1 8 0 2 1 8 1 8 1 5 1 7 1 8 1 4 1 5 1 5 1 8 0 1 6 1 8 1 6 1 6 1 6 1 4 1 8 0 2 1 4 1 6 3 0 2 0 1 8 1 8 1 8 1 8 0 2 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 0 1 8 1 8 0 3 0 3 1 6 1 8 1 8 1 8 1 8 0 2 4 1 6 0 1 7 1 8 1 8 1 7 0 2 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 1 6 1 8 1 6 0 1 8 1 8 0 3 0 3 1 8 1 8 1 8 1 6 1 8 0 3 5 0 2 0 1 7 1 6 1 6 1 7 0 2 1 6 1 6 1 7 1 6 1 6 1 7 1 7 1 8 1 6 1 8 1 7 1 7 1 7 1 7 1 6 0 1 6 1 8 1 7 1 7 1 7 1 6 1 7 1 6 1 8 1 6 NILAI 26.4 0 36 35.2 36.8 38.4 13.6 36 34.4 38.4 37.6 38.4 32 39.2 40 35.2 34.4 35.2 33.6 33.6 36 32 0 36.8 40 24.8 24 32.8 33.6 39.2 28 32.8 18.4 84.8 76 51.8 60 59.8 63.6 87.2 55 68.8 42.4 54 80.2 81.8 77.4 46.6 66 67.4 77.4 73.6 77.4 74 87.2 82 68.2 67.4 80.2 84.6 75.6 72 68 50.4 TOTAL

PROSENTASE PENGUASAAN MATERI RATA-RATA

78 74 85 84 78 65

4 36 28.8 68.1408 Yuyun Lailatul Masruroh 10.1388 Malichatul Ifada 10.2 30.4 60.1395 Nailul Aizza Rizqiyah 10.8 54 37.8 39.2 58.1384 Jazilatul Khi'miyah 10.8 51.8 36 38.4 64.6 25.1387 Mahfudotul Islamiyah 10.4 73.1390 Miftachul Chasanah 10.4 61 56.4 TOTAL URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 INDUK 10.1385 Lailatul Widad 10.1401 Robiatul Adawiyah 10.4 63 61.4 30.6 27.1407 Ulfatus Sa'diyah 10.2 54.1389 Masitha Ismi Fadilah 10.6 61.8 29.8 60 59.4 28 32.4 66.2 63 41.2 18.1393 Nahdiah Nur Azizah 10.1382 Hinda Warda Sakinah 10.1391 Mukarromah 10.6 66.1375 Ainun Khilmiah 10.4 34.6 38.1403 Siti Fatimah 10.1410 Zauharoh Syarifah PROSENTASE PENGUASAAN MATERI RATA-RATA 77 66 69 85 86 59 .2 34.1392 Musrifah Oktovis Samaniyah 10.4 67.4 68.8 32.1379 Durrotun Nafisah 10.1404 Siti Latifatul Munawwaroh 10.4 36.DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS NO : 10 C SOAL NAMA NOMOR KUNCI Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor 1 A A 1 A 1 A 1 B 0 A 1 D 0 A 1 A 1 0 0 C 0 A 1 C 0 C 0 B 0 B 0 C 0 C 0 A 1 A 1 B 0 A 1 A 1 A 1 B 0 A 1 A 1 C 0 B 0 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 B 0 A 1 C 0 54 2 E C 0 D 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 0 C 0 E 1 E 1 A 0 A 0 E 1 E 1 E 1 E 1 C 0 C 0 C 0 E 1 E 1 C 0 E 1 C 0 E 1 E 1 C 0 C 0 A 0 E 1 E 1 E 1 B 0 C 0 E 1 41 3 D B 0 D 1 C 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 0 0 B 0 A 0 A 0 A 0 C 0 A 0 B 0 B 0 A 0 D 1 B 0 D 1 A 0 D 1 D 1 B 0 D 1 B 0 D 1 A 0 D 1 C 0 C 0 C 0 D 1 A 0 B 0 24 4 B B 1 B 1 D 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 A 0 B 1 B 1 B 1 C 0 B 1 B 1 E 0 B 1 B 1 B 1 C 0 B 1 B 1 C 0 B 1 B 1 B 1 81 5 D A 0 B 0 E 0 D 1 B 0 B 0 B 0 B 0 0 C 0 E 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 A 0 B 0 B 0 0 B 0 B 0 B 0 B 0 E 0 B 0 3 6 A C 0 A 1 A 1 A 1 C 0 C 0 C 0 A 1 0 C 0 A 1 C 0 C 0 C 0 D 0 C 0 C 0 C 0 C 0 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 C 0 B 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 A 1 30 7 D D 1 D 1 B 0 E 0 E 0 D 1 D 1 D 1 0 D 1 B 0 D 1 0 0 D 1 C 0 D 1 0 C 0 D 1 D 1 0 E 0 D 1 D 1 D 1 A 0 C 0 A 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 0 E 0 D 1 D 1 54 MULTIPLE CHOICE 8 9 10 11 C D B A A A B A 0 0 1 1 C D B A 1 1 1 1 C C D E 1 0 0 0 C A A A 1 0 0 1 C C A A 1 0 0 1 E C A A 0 0 0 1 E E A A 0 0 0 1 E E A A 0 0 0 1 0 B 0 E 0 E 0 C 1 C 1 C 1 A 0 E 0 C 1 C 1 C 1 B 0 C 1 C 1 C 1 D 0 C 1 C 1 C 1 A 0 C 1 A 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 62 0 D 1 C 0 C 0 C 0 C 0 D 1 E 0 C 0 D 1 E 0 C 0 A 0 C 0 0 D 1 C 0 C 0 A 0 B 0 D 1 E 0 B 0 C 0 C 0 C 0 B 0 E 0 C 0 19 0 D 0 A 0 A 0 B 1 B 1 A 0 B 1 B 1 B 1 A 0 B 1 C 0 B 1 B 1 B 1 B 1 A 0 B 1 E 0 D 0 B 1 E 0 B 1 B 1 A 0 B 1 C 0 B 1 49 0 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 A 1 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 C 0 A 1 C 0 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 A 1 76 12 E D 0 A 0 A 0 E 1 E 1 B 0 B 0 B 0 0 A 0 B 0 B 0 0 B 0 D 0 D 0 B 0 B 0 E 1 C 0 B 0 C 0 B 0 D 0 B 0 D 0 C 0 D 0 D 0 B 0 E 1 B 0 B 0 B 0 D 0 A 0 A 0 14 13 A A 1 A 1 B 0 A 1 C 0 C 0 B 0 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 E 0 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 81 14 D A 0 D 1 C 0 D 1 D 1 D 1 C 0 D 1 0 D 1 D 1 D 1 C 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 E 0 D 1 D 1 D 1 D 1 E 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 81 15 D D 1 D 1 D 1 C 0 C 0 B 0 B 0 B 0 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 B 0 B 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 B 0 D 1 B 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 70 16 D E 0 E 0 A 0 E 0 0 E 0 A 0 A 0 0 A 0 D 1 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 D 1 A 0 A 0 C 0 D 1 E 0 A 0 A 0 A 0 E 0 A 0 A 0 D 1 D 1 A 0 A 0 A 0 E 0 D 1 A 0 A 0 16 17 A A 1 D 0 B 0 A 1 D 0 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 D 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 D 0 A 1 D 0 A 1 A 1 A 1 D 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 76 18 C E 0 A 0 C 1 A 0 A 0 D 0 D 0 D 0 0 A 0 C 1 D 0 0 A 0 C 1 C 1 C 1 A 0 D 0 C 1 C 1 B 0 B 0 C 1 B 0 D 0 C 1 B 0 C 1 C 1 A 0 A 0 D 0 D 0 A 0 C 1 E 0 35 19 A A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 C 0 0 C 0 C 0 A 1 A 1 A 1 B 0 B 0 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 A 1 A 1 D 0 C 0 D 0 D 0 A 1 A 1 D 0 C 0 A 1 62 JUMLAH 20 D BENAR NILAI D 1 10 30 A 0 13 39 B 0 6 18 D 1 11 33 D 1 8 24 B 0 6 18 B 0 6 18 E 0 8 24 0 A 0 E 0 B 0 B 0 D 1 D 1 A 0 E 0 B 0 A 0 A 0 E 0 A 0 D 1 D 1 A 0 E 0 E 0 A 0 B 0 B 0 B 0 A 0 E 0 D 1 B 0 E 0 B 0 22 0 8 10 10 8 9 11 9 9 10 8 13 10 13 12 14 9 9 11 8 7 12 8 10 12 9 10 9 12 0 24 30 30 24 27 33 27 27 30 24 39 30 39 36 42 27 27 33 24 21 36 24 30 36 27 30 27 36 ISIAN 1 1 8 1 7 0 3 1 4 1 7 1 6 1 7 1 7 0 1 8 1 6 1 8 1 6 1 6 1 7 1 8 1 6 1 6 1 7 1 6 1 7 1 6 1 8 1 8 1 8 1 4 1 6 1 8 1 8 1 8 0 3 1 8 0 3 0 3 1 4 1 8 0 3 2 1 8 0 3 0 2 1 7 0 2 1 7 0 2 1 7 0 1 6 1 7 1 7 1 5 1 7 1 6 1 7 1 7 0 2 1 4 1 4 1 5 1 6 0 2 1 5 0 3 1 6 1 7 1 6 1 8 1 4 1 8 1 6 1 6 1 6 1 6 1 5 0 3 3 0 2 0 2 0 2 1 4 1 8 1 8 0 2 0 3 0 1 4 1 8 1 8 1 8 1 8 0 2 1 8 1 8 0 1 8 1 8 0 2 0 2 0 3 1 8 0 2 1 8 1 8 1 7 1 7 1 5 1 8 1 7 1 8 1 8 1 8 1 4 0 3 4 1 5 1 8 1 5 1 6 1 8 1 8 1 6 1 6 0 1 5 1 8 1 8 1 8 1 7 1 6 1 8 1 8 0 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 4 1 8 1 8 1 7 1 7 1 6 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7 1 4 1 8 5 1 7 1 6 1 6 1 6 1 7 1 7 0 2 1 6 0 1 7 1 8 1 7 1 7 1 7 1 7 1 8 1 7 0 2 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 5 1 7 1 8 1 8 1 8 1 5 1 5 1 8 NILAI 29.4 28.4 34.1394 Nailil Karomah 10.1397 Ni'matun Nuril Wasilah 10.1377 Ayu Nur Fatimah 10.1376 Aisatun Nikmah 10.1383 Imamatus Su'udiyah 10.6 65.6 69.4 29.8 24.1396 Nikmatul Khabibah 10.8 59.6 52.6 29.6 36.1378 Dona Ari Windayanti 10.8 60.1400 Reni Wulandari 10.2 36.1398 Nunuk Mubarokah 10.4 34.1406 Siti Nadhiroh 10.8 66.1343 Illia Rosa 10.1380 Durrotun Nasihah 10.4 37.8 36 19.6 68.4 58.1399 Nur Azizah 10.8 33.6 25.8 32.8 59.6 54.1386 Liana Syaroh 10.2 36 11.1405 Siti Maimunah 10.1402 Sayumi 10.4 58.4 0 30.6 59.1381 Fajriyatul Mubarokah 10.6 36.6 78.1418 Eva Khusnia 10.

1308 10.1316 10.1320 10.1348 10.1341 10.1367 10.1334 10.1342 10.1336 10.1358 10.1328 10.1315 10.1374 Anik Silfia Eka Innafatonah Widiyawati Eka Islamiatul Chayat Ekky Rahmawati Vajerin Fifin Munawaroh Halimatus Sa'diyah Haqiqatul Haq Inda Karima Indah Nur Fauziyah Junaynah Ma'sumah Khilmi Zakiyah Khoiril Bariyah Khotimatul Iza Khusniatul Aini Kuni Masyrokhati Lailatul Mukaromah Mas'uda Millatir Rodiyah Nailul Hikmah Nur Anjani Nur Kholifatur Rizka Nur Lailiyah Nurilla Lailatul Khoiriyah Rachmatul Amaliyah Eka Putri Rochmatul Jalilah Rojiatus Saidah Rusiati Siti Amiliya Siti Mar'atus Solicha Siti Noer Faizah Sofroul Laili Ummu Hani Wardatus Sholihah K 1 A P K 3 A P K 1 A 3 A UAS DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 .1351 10.1360 10.1307 10.1355 10.1314 10.1318 10.1319 10.1322 10.1335 10.1362 10.1370 10.1310 10.1337 10.1313 10.1364 10.1329 10.1372 10.1373 10.1366 10.1324 10.1333 10.1363 10.1365 10.DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS NO : 10 A NAMA TUGAS HARIAN 2 K A P NILAI ULANGAN HARIAN 2 P K A P K RATA-RATA HARIAN P K A P URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 10.1349 10.1323 10.1325 10.1371 10.1347 10.1353 10.1352 10.1361 10.1317 10.1309 10.1340 10.1357 10.1306 10.1327 10.1354 10.1344 10.1338 Dewi Afifah Dewi Martila Dewi Marwah Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah Dina Amalia Zahroh Indah Nur Fajriyati Indah Nur Izzah Kholatul Lutfiah Khoridatul Bahiya Lu'luil Masruroh Lu'lu'ul Mukaromah Maulidah Nur Atiqoh Megawati Mulyati Putri Melati Puspita Hapsari Miftachul Jannah Nailul Muna Nikmatul Maghfiroh Nilna Nurilla Niswatul Muawala Nur Inayah Nurmawati Nurul Hidayati Nuzulur Rohmah Qurrota A'yun Rihlatul Kamalah Rizqiyah Sa'deyah Silfiana Ningtyas Siti Mu'izah Ulfa Siti Nadiroh Siti Nuriyatul Ibad Susi Susanti Ummi Hamdana Vika Nur Mafaza Zulaifatul Maulidia K 1 A P K 3 A P K 1 A 3 A UAS DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS NO : 10 B NAMA TUGAS HARIAN 2 K A P NILAI ULANGAN HARIAN 2 P K A P K RATA-RATA HARIAN P K A P URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 10.1303 10.1339 10.1331 10.1321 10.1346 10.1345 10.1350 10.1369 10.1326 10.1330 10.1305 10.1311 10.1304 10.1368 10.1332 10.

1381 10.1384 10.1410 Ainun Khilmiah Aisatun Nikmah Ayu Nur Fatimah Dona Ari Windayanti Durrotun Nafisah Durrotun Nasihah Eva Khusnia Fajriyatul Mubarokah Hinda Warda Sakinah Illia Rosa Imamatus Su'udiyah Jazilatul Khi'miyah Lailatul Widad Liana Syaroh Mahfudotul Islamiyah Malichatul Ifada Masitha Ismi Fadilah Miftachul Chasanah Mukarromah Musrifah Oktovis Samaniyah Nahdiah Nur Azizah Nailil Karomah Nailul Aizza Rizqiyah Nikmatul Khabibah Ni'matun Nuril Wasilah Nunuk Mubarokah Nur Azizah Reni Wulandari Robiatul Adawiyah Sayumi Siti Fatimah Siti Latifatul Munawwaroh Siti Maimunah Siti Nadhiroh Ulfatus Sa'diyah Yuyun Lailatul Masruroh Zauharoh Syarifah K 1 A P K 3 A P K 1 A 3 A UAS .1399 10.1395 10.1382 10.1394 10.1404 10.1406 10.1408 10.1377 10.1403 10.1400 10.1380 10.1386 10.1401 10.1378 10.1407 10.1388 10.KELAS NO : 10 C NAMA TUGAS HARIAN 2 K A P NILAI ULANGAN HARIAN 2 P K A P K RATA-RATA HARIAN P K A P URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 10.1398 10.1343 10.1389 10.1418 10.1392 10.1396 10.1376 10.1393 10.1405 10.1387 10.1385 10.1375 10.1397 10.1402 10.1391 10.1379 10.1390 10.1383 10.

1350 10.1323 10.1351 10.1373 10.1340 10.1347 10.1374 Anik Silfia Eka Innafatonah Widiyawati Eka Islamiatul Chayat Ekky Rahmawati Vajerin Fifin Munawaroh Halimatus Sa'diyah Haqiqatul Haq Inda Karima Indah Nur Fauziyah Junaynah Ma'sumah Khilmi Zakiyah Khoiril Bariyah Khotimatul Iza Khusniatul Aini Kuni Masyrokhati Lailatul Mukaromah Mas'uda Millatir Rodiyah Nailul Hikmah Nur Anjani Nur Kholifatur Rizka Nur Lailiyah Nurilla Lailatul Khoiriyah Rachmatul Amaliyah Eka Putri Rochmatul Jalilah Rojiatus Saidah Rusiati Siti Amiliya Siti Mar'atus Solicha Siti Noer Faizah Sofroul Laili Ummu Hani Wardatus Sholihah K 1 A P K 3 A P K 1 A 3 A UTS DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 .1352 10.1369 10.1354 10.1310 10.1315 10.1338 Dewi Afifah Dewi Martila Dewi Marwah Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah Dina Amalia Zahroh Indah Nur Fajriyati Indah Nur Izzah Kholatul Lutfiah Khoridatul Bahiya Lu'luil Masruroh Lu'lu'ul Mukaromah Maulidah Nur Atiqoh Megawati Mulyati Putri Melati Puspita Hapsari Miftachul Jannah Nailul Muna Nikmatul Maghfiroh Nilna Nurilla Niswatul Muawala Nur Inayah Nurmawati Nurul Hidayati Nuzulur Rohmah Qurrota A'yun Rihlatul Kamalah Rizqiyah Sa'deyah Silfiana Ningtyas Siti Mu'izah Ulfa Siti Nadiroh Siti Nuriyatul Ibad Susi Susanti Ummi Hamdana Vika Nur Mafaza Zulaifatul Maulidia K 1 A P K 3 A P K 1 A 3 A UTS DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS NO : 10 B NAMA TUGAS HARIAN 2 K A P NILAI ULANGAN HARIAN 2 P K A P K RATA-RATA HARIAN P K A P URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 10.1366 10.1329 10.1348 10.1339 10.1368 10.1371 10.1336 10.1327 10.1319 10.1363 10.1320 10.1370 10.1344 10.1355 10.DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS NO : 10 A NAMA TUGAS HARIAN 2 K A P NILAI ULANGAN HARIAN 2 P K A P K RATA-RATA HARIAN P K A P URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 10.1330 10.1365 10.1342 10.1328 10.1318 10.1362 10.1305 10.1349 10.1361 10.1307 10.1335 10.1321 10.1317 10.1333 10.1341 10.1334 10.1309 10.1357 10.1326 10.1372 10.1322 10.1346 10.1313 10.1331 10.1345 10.1360 10.1314 10.1325 10.1353 10.1306 10.1364 10.1316 10.1367 10.1303 10.1304 10.1337 10.1308 10.1311 10.1324 10.1358 10.1332 10.

1385 10.1408 10.1384 10.1418 10.1407 10.1383 10.1410 Ainun Khilmiah Aisatun Nikmah Ayu Nur Fatimah Dona Ari Windayanti Durrotun Nafisah Durrotun Nasihah Eva Khusnia Fajriyatul Mubarokah Hinda Warda Sakinah Illia Rosa Imamatus Su'udiyah Jazilatul Khi'miyah Lailatul Widad Liana Syaroh Mahfudotul Islamiyah Malichatul Ifada Masitha Ismi Fadilah Miftachul Chasanah Mukarromah Musrifah Oktovis Samaniyah Nahdiah Nur Azizah Nailil Karomah Nailul Aizza Rizqiyah Nikmatul Khabibah Ni'matun Nuril Wasilah Nunuk Mubarokah Nur Azizah Reni Wulandari Robiatul Adawiyah Sayumi Siti Fatimah Siti Latifatul Munawwaroh Siti Maimunah Siti Nadhiroh Ulfatus Sa'diyah Yuyun Lailatul Masruroh Zauharoh Syarifah K 1 A P K 3 A P K 1 A 3 A UTS .1400 10.1401 10.1397 10.1343 10.1396 10.1380 10.1405 10.1389 10.1381 10.1392 10.1406 10.1379 10.1378 10.1399 10.1387 10.1388 10.1394 10.1398 10.1403 10.1393 10.1395 10.1376 10.1402 10.1375 10.1382 10.1377 10.KELAS NO : 10 C NAMA TUGAS HARIAN 2 K A P NILAI ULANGAN HARIAN 2 P K A P K RATA-RATA HARIAN P K A P URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 10.1390 10.1386 10.1391 10.1404 10.

1315 10.1333 10.1330 10.1353 10.1319 10.1306 10.1369 10.1329 10.1338 Dewi Afifah Dewi Martila Dewi Marwah Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah Dina Amalia Zahroh Indah Nur Fajriyati Indah Nur Izzah Kholatul Lutfiah Khoridatul Bahiya Lu'luil Masruroh Lu'lu'ul Mukaromah Maulidah Nur Atiqoh Megawati Mulyati Putri Melati Puspita Hapsari Miftachul Jannah Nailul Muna Nikmatul Maghfiroh Nilna Nurilla Niswatul Muawala Nur Inayah Nurmawati Nurul Hidayati Nuzulur Rohmah Qurrota A'yun Rihlatul Kamalah Rizqiyah Sa'deyah Silfiana Ningtyas Siti Mu'izah Ulfa Siti Nadiroh Siti Nuriyatul Ibad Susi Susanti Ummi Hamdana Vika Nur Mafaza Zulaifatul Maulidia K 1 A P K 3 A P K 1 A 3 A UAS DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS NO : 10 B NAMA TUGAS HARIAN 2 K A P NILAI ULANGAN HARIAN 2 P K A P K RATA-RATA HARIAN P K A P URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 10.1309 10.1311 10.1328 10.1362 10.1366 10.1334 10.1313 10.1372 10.DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS NO : 10 A NAMA TUGAS HARIAN 2 K A P NILAI ULANGAN HARIAN 2 P K A P K RATA-RATA HARIAN P K A P URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 10.1317 10.1316 10.1346 10.1324 10.1360 10.1339 10.1345 10.1344 10.1357 10.1340 10.1332 10.1354 10.1323 10.1355 10.1335 10.1371 10.1314 10.1308 10.1307 10.1370 10.1320 10.1352 10.1322 10.1303 10.1321 10.1347 10.1327 10.1363 10.1336 10.1361 10.1348 10.1341 10.1368 10.1373 10.1318 10.1367 10.1304 10.1325 10.1349 10.1350 10.1365 10.1364 10.1342 10.1310 10.1374 Anik Silfia Eka Innafatonah Widiyawati Eka Islamiatul Chayat Ekky Rahmawati Vajerin Fifin Munawaroh Halimatus Sa'diyah Haqiqatul Haq Inda Karima Indah Nur Fauziyah Junaynah Ma'sumah Khilmi Zakiyah Khoiril Bariyah Khotimatul Iza Khusniatul Aini Kuni Masyrokhati Lailatul Mukaromah Mas'uda Millatir Rodiyah Nailul Hikmah Nur Anjani Nur Kholifatur Rizka Nur Lailiyah Nurilla Lailatul Khoiriyah Rachmatul Amaliyah Eka Putri Rochmatul Jalilah Rojiatus Saidah Rusiati Siti Amiliya Siti Mar'atus Solicha Siti Noer Faizah Sofroul Laili Ummu Hani Wardatus Sholihah K 1 A P K 3 A P K 1 A 3 A UAS DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 .1326 10.1337 10.1305 10.1351 10.1331 10.1358 10.

1379 10.1400 10.1377 10.KELAS NO : 10 C NAMA TUGAS HARIAN 2 K A P NILAI ULANGAN HARIAN 2 P K A P K RATA-RATA HARIAN P K A P URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 10.1386 10.1388 10.1390 10.1375 10.1389 10.1405 10.1399 10.1376 10.1404 10.1401 10.1403 10.1407 10.1393 10.1406 10.1402 10.1392 10.1384 10.1385 10.1394 10.1396 10.1418 10.1410 Ainun Khilmiah Aisatun Nikmah Ayu Nur Fatimah Dona Ari Windayanti Durrotun Nafisah Durrotun Nasihah Eva Khusnia Fajriyatul Mubarokah Hinda Warda Sakinah Illia Rosa Imamatus Su'udiyah Jazilatul Khi'miyah Lailatul Widad Liana Syaroh Mahfudotul Islamiyah Malichatul Ifada Masitha Ismi Fadilah Miftachul Chasanah Mukarromah Musrifah Oktovis Samaniyah Nahdiah Nur Azizah Nailil Karomah Nailul Aizza Rizqiyah Nikmatul Khabibah Ni'matun Nuril Wasilah Nunuk Mubarokah Nur Azizah Reni Wulandari Robiatul Adawiyah Sayumi Siti Fatimah Siti Latifatul Munawwaroh Siti Maimunah Siti Nadhiroh Ulfatus Sa'diyah Yuyun Lailatul Masruroh Zauharoh Syarifah K 1 A P K 3 A P K 1 A 3 A UAS .1387 10.1397 10.1380 10.1398 10.1343 10.1382 10.1381 10.1408 10.1378 10.1391 10.1383 10.1395 10.

ANALISIS ULANGAN HARIAN MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 Kelas X A Mapel Sosiologi (Penyimpangan Sosial) NO URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NOMOR KUNCI Jawaban Dewi Afifah Skor Jawaban Dewi Martila Skor Jawaban Dewi Marwah Skor Jawaban Dhurotun Nasicha Aliyatul H Skor Jawaban Dina Amalia Zahroh Skor Jawaban Indah Nur Fajriyati Skor Jawaban Indah Nur Izzah Skor Jawaban Kholatul Lutfiah Skor Jawaban Khoridatul Bahiya Skor Jawaban Lu'luil Masruroh Skor Jawaban Lu'lu'ul Mukaromah Skor Jawaban Maulidah Nur Atiqoh Skor Jawaban Megawati Mulyati Putri Skor Jawaban Melati Puspita Hapsari Skor Jawaban Miftachul Jannah Skor Jawaban Nailul Muna Skor Jawaban Nikmatul Maghfiroh Skor Jawaban Nilna Nurilla Skor Jawaban Niswatul Muawala Skor Jawaban Nurmawati Skor Jawaban Nurul Hidayati Skor Jawaban Nuzulur Rohmah Skor Jawaban Qurrota A'yun Skor Jawaban Rihlatul Kamalah Skor Jawaban Rizqiyah Skor Jawaban Sa'deyah Skor Jawaban Siti Nadiroh Skor Jawaban Susi Susanti Skor Jawaban Vika Nur Mafaza Skor Jawaban Zulaifatul Maulidia Skor PROSENTASE PENGUASAAN MATERI RATA-RATA NILAI TERTINGGI NILAI TERENDAH NAMA 1 C C 1 C 1 C 1 C 1 0 C 1 A 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 E 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 B 0 C 1 C 1 C 1 87 2 A A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 97 3 E E 1 E 1 E 1 E 1 0 E 1 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 A 0 D 0 E 1 A 0 A 0 E 1 D 0 E 1 E 1 E 1 A 0 E 1 E 1 E 1 73 4 C A 0 B 0 A 0 C 1 0 B 0 E 0 D 0 C 1 C 1 D 0 B 0 D 0 A 0 E 0 B 0 B 0 B 0 D 0 B 0 D 0 B 0 B 0 C 1 B 0 C 1 B 0 C 1 B 0 D 0 20 5 D A 0 A 0 A 0 D 1 0 A 0 C 0 D 1 A 0 D 1 D 1 D 1 D 1 A 0 A 0 D 1 D 1 A 0 D 1 D 1 D 1 E 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 A 0 D 1 D 1 60 SOAL PILIHAN GANDA 6 7 8 C D B A D B 0 1 1 E D E 0 1 0 C D E 1 1 0 C D B 1 1 1 0 D 0 A 0 E 0 C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 E 0 D 0 D 0 D 0 C 1 C 1 C 1 A 0 D 0 B 0 D 0 A 0 C 1 A 0 D 0 C 1 E 0 37 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 A 0 D 1 D 1 D 1 A 0 A 0 D 1 A 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 A 0 D 1 80 0 B 1 A 0 E 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 E 0 E 0 B 1 B 1 B 1 E 0 B 1 B 1 B 1 D 0 B 1 B 1 B 1 E 0 B 1 B 1 E 0 63 9 A A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 97 10 C C 1 C 1 C 1 C 1 0 C 1 E 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 B 0 A 0 C 1 C 1 C 1 83 11 C E 0 C 1 C 1 C 1 0 C 1 A 0 E 0 C 1 C 1 C 1 C 1 B 0 C 1 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 E 0 E 0 C 1 E 0 E 0 C 1 C 1 B 0 C 1 C 1 C 1 63 12 B B 1 B 1 B 1 B 1 0 B 1 A 0 B 1 B 1 B 1 C 0 B 1 D 0 B 1 B 1 B 1 C 0 A 0 C 0 B 1 B 1 C 0 B 1 B 1 B 1 B 1 C 0 B 1 B 1 B 1 70 13 A A 1 B 0 A 1 B 0 0 D 0 C 0 B 0 B 0 B 0 A 1 B 0 D 0 B 0 A 1 B 0 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 C 0 A 1 B 0 A 1 D 0 D 0 A 1 A 1 C 0 40 14 E E 1 E 1 C 0 E 1 0 E 1 B 0 E 1 A 0 E 1 E 1 E 1 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 D 0 E 1 E 1 E 1 A 0 D 0 E 1 C 0 E 1 70 15 E C 0 E 1 E 1 C 0 0 C 0 A 0 E 1 C 0 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 D 0 E 1 C 0 E 1 E 1 E 1 C 0 C 0 E 1 E 1 E 1 C 0 C 0 D 0 C 0 E 1 50 JUMLAH BENAR 10 10 11 13 0 10 3 10 11 13 13 13 7 10 9 12 9 11 11 11 9 7 10 12 13 11 4 12 11 11 NILAI 50 50 55 65 0 50 15 50 55 65 65 65 35 50 45 60 45 55 55 55 45 35 50 60 65 55 20 60 55 55 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 5 5 5 5 3 2 2 5 5 4 4 5 5 ISIAN 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 NILAI 18 21 24 25 0 25 18 22 16 25 18 25 21 21 19 25 14 22 16 23 18 13 17 22 25 22 11 15 25 17 68 71 79 90 0 75 33 72 71 90 83 90 56 71 64 85 59 77 71 78 63 48 67 82 90 77 31 75 80 72 69 90 0 TOTAL KKM 65 0 0 0 0 0 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 1 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 2 1 5 5 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 5 5 2 1 1 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 0 1 5 5 5 0 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 2 1 5 5 5 2 1 5 1 1 1 5 5 1 1 1 5 5 5 1 2 5 5 5 1 5 5 1 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 1 5 1 2 2 1 5 1 2 2 5 5 0 3 2 5 5 0 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 4 5 5 1 2 4 5 457 337 320 397 423 .

.

ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN Mata Pelajaran Kelas/Semester Satuan Pendidikan : SOSIOLOGI : X B / II : MAN KRATON SOAL NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Anik Silfia Eka Islamiatul Chayat Ekky Rahmawati Vajerin Fifin Munawaroh Halimatus Sa'diyah Haqiqatul Haq Inda Karima Indah Nur Fauziyah Junaynah Ma'sumah 10 Khilmi Zakiyah 11 Khoiril Bariyah 12 Khotimatul Iza 13 Khusniatul Aini 14 Kuni Masyrokhati 15 Lailatul Mukaromah 16 Mas'uda 17 Millatir Rodiyah 18 Nailul Hikmah 19 Nur Anjani NOMOR KUNCI Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban 1 C A 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 A A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 3 E E 1 A 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 C 0 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 4 C D 0 B 0 B 0 B 0 C 1 B 0 B 0 B 0 B 0 A 0 C 1 E 0 B 0 C 1 B 0 C 1 A 0 C 1 C 5 D D 1 C 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 C 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 A 0 D 1 D 1 A 0 D PILIHAN GANDA 6 7 8 C D B E D B 0 1 1 B D B 0 1 1 C D B 1 1 1 C D B 1 1 1 E A E 0 0 0 E B B 0 0 1 C D B 1 1 1 C A B 1 0 1 E D E 0 1 0 C D E 1 1 0 C D B 1 1 1 B D B 0 1 1 A D B 0 1 1 C D E 1 1 0 A D B 0 1 1 D D B 0 1 1 C D B 1 1 1 B D B 0 1 1 E D E 9 A A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 10 C C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 E 0 E 0 C 1 C 1 C 1 E 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 11 C A 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 D 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 D 0 C 1 C 1 C 12 B B 1 A 0 B 1 B 1 B 1 C 0 B 1 D 0 B 1 B 1 B 1 E 0 B 1 B 1 B 1 E 0 B 1 A 0 B 13 A B 0 D 0 A 1 A 1 B 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 B 0 A 1 A 1 B 0 A 1 A 1 B 0 A 14 E D 0 E 1 B 0 E 1 E 1 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 D 0 E 1 E 1 B 0 A 0 E 1 E 1 E 15 E C 0 E 1 E 1 B 0 C 0 E 1 E 1 C 0 E 1 C 0 C 0 B 0 E 1 C 0 E 1 C 0 C 0 C 0 C JUMLAH BENAR NILAI 8 9 13 13 10 9 13 7 11 12 13 8 13 13 10 10 13 10 12 40 45 65 65 50 45 65 35 55 60 65 40 65 65 50 50 65 50 60 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 1 3 5 1 5 2 5 4 5 5 2 1 5 5 2 ISIAN 3 2 1 5 5 5 5 5 1 2 5 4 1 1 5 2 5 1 1 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 .

Pd NIP.SOAL NO 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOMOR KUNCI Nur Anjani Skor Jawaban Nur Kholifatur Rizka Skor Jawaban Nur Lailiyah Skor Jawaban Nur Fidah Rikawati Skor Jawaban Rachmatul Amaliyah Eka Putri Skor Jawaban Rochmatul Jalilah Skor Jawaban Rojiatus Saidah Skor Jawaban Rusiati Skor Jawaban Siti Amiliya Skor Jawaban Siti Mar'atus Solicha Skor Jawaban Siti Noer Faizah Skor Jawaban Ummu Hani Skor Jawaban Wardatus Sholihah Skor PROSENTASE PENGUASAAN MATERI RATA-RATA NILAI TERTINGGI NILAI TERENDAH Pasuruan.Pd NIP. S. SITI KHALIMAH. 21 April 2011 Mengetahui Kepala Madrasah Waka Kurikulum Guru Mata Pelajaran NAMA 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 97 2 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 100 3 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 90 4 C 1 B 0 A 0 D 0 B 0 B 0 E 0 B 0 B 0 D 0 B 0 B 0 D 0 19 5 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 A 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 C 0 81 PILIHAN GANDA 6 7 8 C D B 0 1 0 C D B 1 1 1 B D B 0 1 1 C D D 1 1 0 C D B 1 1 1 C D B 1 1 1 C B D 1 0 0 A B B 0 0 1 C D B 1 1 1 D D B 0 1 1 E D E 0 1 0 E A E 0 0 0 E D E 0 1 0 45 81 68 9 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 100 10 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 87 11 C 1 C 1 B 0 C 1 C 1 C 1 E 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 84 12 B 1 B 1 A 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 77 13 A 1 A 1 B 0 A 1 A 1 D 0 A 1 B 0 B 0 A 1 B 0 B 0 B 0 55 14 E 1 D 0 D 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 B 0 E 1 E 1 E 1 E 1 71 15 E 0 C 0 C 0 C 0 E 1 E 1 C 0 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 C 0 42 JUMLAH BENAR NILAI 12 60 12 8 12 14 12 10 10 12 13 11 10 9 60 40 60 70 60 50 50 60 65 55 50 45 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 2 1 5 1 5 1 1 3 ISIAN 3 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ALI MASYHAR.Ag . S. MUHAMMAD THAHIR. S.

ASIL ULANGAN HARIAN SOAL ISIAN 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 NILAI 19 18 25 25 18 18 25 17 22 22 24 20 21 22 15 18 21 21 22 59 63 90 90 68 63 90 52 77 82 89 60 86 87 65 68 86 71 82 REMIDI REMIDI TUNTAS TUNTAS TUNTAS REMIDI TUNTAS REMIDI TUNTAS TUNTAS TUNTAS REMIDI TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TOTAL TUNTAS / REMIDI .

Ag . 21 April 2011 NILAI 22 25 25 25 21 25 22 20 25 21 25 18 21 TOTAL 82 85 65 85 91 85 72 70 85 86 80 68 66 TUNTAS / REMIDI TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS TUNTAS MUHAMMAD THAHIR. S.SOAL ISIAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66 91 52 Pasuruan.

0 70 95 54 92 TOTAL PROSENTASE PENGUASAAN MATERI RATA-RATA #REF! NILAI TERTINGGI####### NILAI TERENDAH####### .DAFTAR NILAI ULANGN HARIAN SEMESTER GENAP MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS : 10 C NO NAMA URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Ainun Khilmiah Aisatun Nikmah Ayu Nur Fatimah Dona Ari Windayanti Durrotun Nafisah Durrotun Nasihah Eva Khusnia Fajriyatul Mubarokah Illia Rosa Imamatus Su'udiyah Jazilatul Khi'miyah Lailatul Widad Liana Syaroh Mahfudotul Islamiyah Malichatul Ifada Masitha Ismi Fadilah Miftachul Chasanah Mukarromah Musrifah Oktovis Samaniyah Nahdiah Nur Azizah Nailil Karomah Nailul Aizza Rizqiyah Nikmatul Khabibah Ni'matun Nuril Wasilah Nunuk Mubarokah Nur Azizah Reni Wulandari Robiatul Adawiyah Sayumi Siti Fatimah Siti Latifatul Munawwaroh Siti Maimunah Siti Nadhiroh Ulfatus Sa'diyah Yuyun Lailatul Masruroh Zauharoh Syarifah 92 71 68 57 65 52 78 67 65 66 75 89 52 66 90 71 80 85 82 68 67 85 82 65 95 83 78 95 75 62 77 0.

DAFTAR NILAI ULANGN HARIAN SEMESTER GENAP MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS : 10 D NO NAMA URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ana Mustafidah Arini Lutfillah Asna Maulidiyah A'yunin Nadhifah Azizah Charidatul Chusnul Chotimah Dewi Fitria Ilvi Nur Dina Istianah Juma'ati Khusnia Indah Rukmana Lutfiyah Ma'rifah Mas'adah Afifah Mas'udiyah Maulidiyatur Rizqiyah Miftakhul Illiyah Nailil Mukarromah Nailus Sa'adah Nisviatul Laili Nurul Yakin Qori'atul Izzati Roikhatul Mahbubah Siti Aminatu Zuhria Siti Karimatul Aliyah Siti Tughfatul Ummah Sofiyatul Istiqomah Susi Supriyanti Uswatun Hasanah Yuni Arista Zakiyatul Fitriyah Zuhriatul Mufidah NOMOR KUNCI Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor 1 C C 1 C 1 C 1 C 1 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 C 1 C 1 E 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 88 2 A A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 E 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 94 3 E E 1 E 1 E 1 E 1 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 A 0 E 1 E 1 A 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 91 4 E E 1 E 1 E 1 E 1 0 E 1 E 1 E 1 E 1 A 0 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 A 0 C 0 E 1 E 1 D 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 81 5 D D 1 D 1 D 1 D 1 0 A 0 D 1 C 0 B 0 D 1 A 0 D 1 D 1 A 0 A 0 A 0 D 1 E 0 D 1 D 1 D 1 E 0 D 1 D 1 D 1 D 1 A 0 D 1 D 1 D 1 D 1 C 0 63 SOAL PILIHAN GANDA 6 7 8 C D B B D B 0 1 1 B D A 0 1 0 C D B 1 1 1 A D B 0 1 1 0 D 0 A 0 B 0 E 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 C 1 E 0 B 0 E 0 B 0 E 0 A 0 A 0 B 0 E 0 C 1 C 1 E 0 E 0 D 0 A 0 13 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 A 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 94 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 E 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 E 0 B 1 B 1 E 0 B 1 E 0 D 0 B 1 E 0 E 0 E 0 B 1 B 1 E 0 B 1 B 1 66 9 A A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 97 10 C C 1 C 1 C 1 C 1 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 B 0 C 1 E 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 E 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 88 11 C C 1 C 1 B 0 C 1 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 B 0 C 1 C 1 C 1 E 0 E 0 C 1 C 1 D 0 C 1 B 0 C 1 E 0 C 1 D 0 69 12 B B 1 D 0 A 0 B 1 0 B 1 B 1 B 1 A 0 A 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 D 0 B 1 A 0 A 0 A 0 A 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 C 0 B 1 B 1 66 13 A A 1 A 1 B 0 A 1 0 D 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 D 0 A 1 E 0 A 1 A 1 B 0 D 0 A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 B 0 C 0 B 0 B 0 A 1 D 0 A 1 A 1 A 1 59 14 E E 1 D 0 E 1 E 1 0 E 1 E 1 E 1 C 0 E 1 E 1 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 A 0 E 1 E 1 E 1 E 1 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 81 15 E E 1 E 1 E 1 E 1 0 D 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 C 0 E 1 D 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 C 0 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 81 JUMLAH BENAR 14 11 12 14 0 11 14 13 11 12 10 7 13 9 13 13 11 8 14 12 11 9 7 13 12 11 12 14 13 11 14 12 NILAI 70 55 60 70 0 55 70 65 55 60 50 35 65 45 65 65 55 40 70 60 55 45 35 65 60 55 60 70 65 55 70 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 1 1 5 2 2 2 5 2 5 5 1 1 2 5 1 1 5 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 3 5 5 5 1 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 2 2 5 5 5 5 1 5 5 1 1 2 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 5 5 5 2 3 2 2 5 5 ISIAN 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 NILAI 22 22 23 22 0 22 25 23 21 25 13 18 22 18 22 22 23 12 25 25 13 17 17 23 13 15 25 23 22 22 25 25 92 77 83 92 0 77 95 88 76 85 63 53 87 63 87 87 78 52 95 85 68 62 52 88 73 70 85 93 87 77 95 85 TOTAL PROSENTASE PENGUASAAN MATERI RATA-RATA NILAI TERTINGGI NILAI TERENDAH 475 309 403 456 372 56 ####### ####### .

.

Cholid F Samsul Arifin Wildan Luqman Rohamullah NOMOR KUNCI Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor 1 C C 1 D 0 0 C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 0 C 1 0 C 1 0 C 1 C 1 C 1 C 1 0 C 1 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 0 0 C 1 0 C 1 65 2 A A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 0 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 0 0 A 1 0 A 1 76 3 E E 1 E 1 0 E 1 B 0 E 1 E 1 D 0 0 E 1 0 E 1 0 E 1 E 1 E 1 E 1 0 E 1 E 1 E 1 D 0 E 1 E 1 B 0 E 1 D 0 E 1 E 1 0 0 E 1 0 E 1 62 4 E E 1 D 0 0 E 1 E 1 E 1 D 0 E 1 0 E 1 0 D 0 0 E 1 E 1 D 0 A 0 0 D 0 D 0 D 0 E 1 E 1 D 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 0 0 E 1 0 D 0 47 5 D D 1 D 1 0 D 1 C 0 A 0 D 1 A 0 0 E 0 0 A 0 0 D 1 A 0 A 0 D 1 0 D 1 D 1 B 0 A 0 D 1 D 1 C 0 D 1 E 0 A 0 D 1 0 0 D 1 0 D 1 41 SOAL PILIHAN GANDA 6 7 8 C D B A D E 0 1 0 A D E 0 1 0 0 C 1 E 0 C 1 C 1 E 0 0 C 1 0 C 1 0 C 1 B 0 E 0 E 0 0 C 1 A 0 A 0 E 0 A 0 C 1 E 0 C 1 A 0 A 0 E 0 0 0 E 0 0 E 0 26 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 0 D 1 0 D 1 0 D 1 D 1 D 1 D 1 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 0 0 D 1 0 D 1 76 0 B 1 E 0 E 0 B 1 B 1 0 E 0 0 B 1 0 B 1 A 0 B 1 A 0 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 E 0 B 1 B 1 E 0 B 1 0 0 B 1 0 B 1 50 9 A A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 0 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 0 0 A 1 0 A 1 76 10 C C 1 E 0 0 C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 0 C 1 0 C 1 0 C 1 C 1 E 0 C 1 0 C 1 E 0 E 0 A 0 C 1 E 0 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 0 0 C 1 0 C 1 53 11 C C 1 A 0 0 A 0 D 0 E 0 B 0 B 0 0 C 1 0 A 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 0 A 0 E 0 C 1 B 0 C 1 C 1 D 0 C 1 B 0 E 0 C 1 0 0 C 1 0 C 1 26 12 B B 1 A 0 0 B 1 C 0 B 1 B 1 A 0 0 B 1 0 B 1 0 B 1 B 1 B 1 B 1 0 B 1 B 1 B 1 A 0 B 1 B 1 C 0 B 1 A 0 B 1 B 1 0 0 B 1 0 B 1 59 13 A A 1 A 1 0 E 0 A 1 B 0 E 0 D 0 0 B 0 0 E 0 0 E 0 B 0 B 0 E 0 0 A 1 B 0 B 0 D 0 A 1 B 0 A 1 A 1 D 0 D 0 B 0 0 0 A 1 0 B 0 24 14 E E 1 E 1 0 E 1 D 0 D 0 E 1 D 0 0 D 0 0 E 1 0 E 1 E 1 E 1 E 1 0 E 1 A 0 A 0 D 0 E 1 A 0 D 0 E 1 D 0 E 1 E 1 0 0 B 0 0 E 1 44 15 E E 1 E 1 0 E 1 D 0 E 1 E 1 E 1 0 E 1 0 E 1 0 E 1 E 1 E 1 C 0 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 C 0 D 0 E 1 E 1 E 1 E 1 0 0 E 1 0 E 1 65 JUMLAH BENAR 13 8 0 13 7 10 12 6 0 11 0 11 0 13 10 9 9 0 13 9 9 6 14 10 7 15 6 10 13 0 0 13 0 12 NILAI 65 40 0 65 35 50 60 30 0 55 0 55 0 65 50 45 45 0 65 45 45 30 70 50 35 75 30 50 65 0 0 65 0 60 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 1 2 5 5 2 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 3 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 25 0 21 0 25 21 19 17 0 25 25 25 14 23 21 19 25 25 21 14 0 0 23 0 25 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 2 5 5 3 5 2 ISIAN 4 5 5 5 2 5 NILAI 22 22 0 25 25 21 22 17 87 62 0 90 60 71 82 47 0 80 0 76 0 90 71 64 62 0 90 70 70 44 93 71 54 100 55 71 79 0 0 88 0 85 TOTAL PROSENTASE PENGUASAAN MATERI RATA-RATA NILAI TERTINGGI NILAI TERENDAH 382 274 306 382 324 40 ####### ####### .DAFTAR NILAI ULANGN HARIAN SEMESTER GENAP MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS : 10 E NO NAMA URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Abdul Sahal Achmad Munajib Achmad Zakaria Pambudi Achmad Zamroni Ahmad Haris Al Amin Ahmad Nabil Fathulloh Ahmad Rofik Akhmad Alaix Fauzi Akhmad Mashudi Alfi Rahman Asadudin Faizul Fitri Haikal Maslukhi Ihya' Ulumuddin Ismail Listian Ainul Faradis M. Junaedi Mas'ud Misbachul Munir Misbahul Munir Mohamad Nursalim Muhamad Agus Junaidi Muhamad Rifki Yakub Muhamad Zabur Muhammad Abdul Rozak Muhammad Ibnu Najib Muhammad Ilham Affandi Muhammad Najich Syamsuddini Muhammad Nasihuddin Muhammad Syamsul Arifin Muhammad Yahya M.

.

Syakarudin Mochammad Masmuhazir Mochammad Ubaidillah Mohammad Afandi Muh. Khoirul Fata Muhammad Agus Riduwan Muhammad Al-Muzani Muhammad Manarul Hidayat Muhammad Syaifullah Nasih Mujtahid Nabil Suhadak Tobroni Usman Wahyudi Zabidin M. Fauzi NOMOR KUNCI Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban Skor 1 C C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 100 2 A A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 100 3 E C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 C 0 E 1 92 4 E E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 100 5 D D 1 E 0 E 0 D 1 D 1 E 0 E 0 D 1 D 1 D 1 E 0 E 0 E 0 D 1 D 1 D 1 D 1 E 0 E 0 E 0 D 1 D 1 E 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 E 0 D 1 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 53 SOAL PILIHAN GANDA 6 7 8 C D B C C B 1 0 1 C C B 1 0 1 C C B 1 0 1 A D B 0 1 1 C D B 1 1 1 C C B 1 0 1 A D B 0 1 1 C D B 1 1 1 C D B 1 1 1 A D C 0 1 0 A D B 0 1 1 A D E 0 1 0 C C B 1 0 1 B D B 0 1 1 E A B 0 0 1 E A B 0 0 1 A D C 0 1 0 C D B 1 1 1 A D B 0 1 1 A D B 0 1 1 C D B 1 1 1 A D B 0 1 1 A D B 0 1 1 A D B 0 1 1 A D B 0 1 1 A D C 0 1 0 A D B 0 1 1 C D B 1 1 1 C D B 1 1 1 C D B 1 1 1 E A B 0 0 1 A D B 0 1 1 C C D 1 0 0 A D B 0 1 1 A D B 0 1 1 A D B 0 1 1 39 75 86 9 A A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 97 10 C E 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 B 0 C 1 B 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 E 0 C 1 C 1 86 11 C C 1 C 1 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 A 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 E 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 D 0 C 1 C 1 C 1 89 12 B B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 E 0 B 1 E 0 B 1 C 0 C 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 E 0 D 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 C 0 E 0 B 1 B 1 B 1 B 1 78 13 A A 1 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 C 0 A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 E 0 A 1 A 1 A 1 A 1 D 0 A 1 A 1 A 1 83 14 E E 1 A 0 A 0 A 0 E 1 A 0 A 0 E 1 E 1 A 0 E 1 E 1 E 1 D 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 E 1 E 1 A 0 A 0 A 0 A 0 E 1 E 1 E 1 A 0 A 0 E 1 A 0 C 0 A 0 A 0 36 15 E E 1 C 0 C 0 C 0 E 1 C 0 C 0 E 1 E 1 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 C 0 C 0 C 0 E 1 C 0 C 0 E 1 E 1 C 0 C 0 C 0 E 1 E 1 E 1 E 1 C 0 C 0 E 1 E 1 E 1 C 0 C 0 50 JUMLAH BENAR 12 11 11 12 13 11 11 13 15 11 12 9 12 11 10 10 11 13 9 11 15 13 10 12 12 12 14 13 15 12 10 12 9 11 10 11 NILAI 60 55 55 60 65 55 55 65 75 55 60 45 60 55 50 50 55 65 45 55 75 65 50 60 60 60 70 65 75 60 50 60 45 55 50 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 5 1 1 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 3 3 1 1 5 2 5 1 1 1 1 1 3 5 1 1 5 1 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 21 18 21 14 25 19 19 21 21 21 19 25 21 18 21 21 21 23 25 14 21 21 17 25 15 17 17 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 3 5 2 1 5 3 5 5 5 1 5 1 1 5 ISIAN 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 NILAI 18 21 21 19 25 18 15 25 78 76 76 79 90 73 70 90 75 76 78 66 74 80 69 69 76 86 66 74 100 86 68 81 81 81 93 90 89 81 71 77 70 70 67 72 TOTAL PROSENTASE PENGUASAAN MATERI RATA-RATA NILAI TERTINGGI NILAI TERENDAH 486 292 256 486 433 60 100 45 . Rizky Adam Zainurribhi Arifin Ahmad Azizil Hamid Ahmad Badrus Soleh Ahmad Dahlan Ahmad Syaifudin Ahmad Uluwwu Ulil Albab Akhmad Gayuh Nurzaka Busrol Karim Choiron Nasihin Fajar Sidiq Nur Permadi Feri Abdur Rokhman Husaini Ismail A Ismail B Lukman Hakim Moch.DAFTAR NILAI ULANGN HARIAN SEMESTER GENAP MAN KRATON TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 KELAS : 10 F NO NAMA URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Abd Alim Abdul Basid Achmad Jufri Achmad Mahbub A.