Anda di halaman 1dari 2

Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Pedagogi kelas bercantum Sosiolinguistik PENGENALAN KELAS BERCANTUM Sejarah penjajahan British Multiple Class Teaching di Lower Primary School Kelas bercantum kelas mengandungi murid-murid yang terdiri lebih dari satu tahun persekolahan Ciri-ciri kelas bercantum Wujud di sekolah rendah Murid berbeza umur dan tahun persekolahan Bilangan murid kurang 10 orang, dgn itu tidak membolehkan satu kelas biasa dibuka Guru mengajar lebih dari satu tahun persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas Strategi P & P berbeza dari kelas biasa

Kepentingan kelas bercantum Dapat mengatasi masalah bilangan murid tidak mencukupi untuk satu kelas tunggal => murid pendalaman dapat peluang untuk belajar di tempat sendiri Dapat meminimakan masalah kekurangan kemudahan asas, infrastruktur dan kewangan di sekolah pendalaman dengan penggunaan yang maksima Kaedah P & P kelas bercantum Prinsip-prinsip pecahan kepada kumpulan Kumpulan sama kebolehan Kumpulan pelbagai kebolehan Kumpulan tahun persekolahan Kumpulan sosial Kumpulan individu

Sosiolinguistik gabungan perkataan sosio + linguistik, menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil, fungsi kelompok, pertembungan antara kelompok, sektor-sektor sosial, perhubungan-perhubungan dan perbezaanperbezaannya dari segi bahasanya. Perbezaan antara sosiolinguistik dengan sosiologi bahasa Sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang mengkaji kesan sebarang aspek masyarakat ke atas bahasa. norma dan nilai dalam masyarakat, harapan masyarakat, suasana yang wujud dalam masyarakat Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya Sosiologi bahasa pula mengkaji kesan bahasa terhadap masyarakatnya

Topik-topik umum yang perlu dipelajari dalam pembahasan sosiolinguistik: Bahasa, dialek dan ragam bahasa Masyarakat bahasa Kedwibahasaan dan kegandabahasaan. Fungsi kemsyarakatan bahasa dan profil sosiolinguistik. Pengunaan bahasa( etnografi berbahasa) Sikap bahasa. Perancangan bahasa Interaksi sosiolinguistik. Bahasa dan kebudayaan.