Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A

Bina lima ayat lengkap berpandukan gambar dan kata yang diberi.

menganyam

menggantung

sembahyang

tetamu

pelbagai juadah

1.

________________________________________________.

2.

________________________________________________.

3.

________________________________________________.

4.

________________________________________________.

5.

________________________________________________.

( 10 markah )

Bahagian B ( I )
Lengkapkan ayat di bawah dengan jawapan yang sesuai.

Pokok kelapa ialah tanaman yang banyak ditanam di Malaysia. Pokok kelapa ada
_______________ kegunaannya. _______________ kelapa dapat digunakan untuk
(1)
(2)
membuat ____________ dan tikar. ____________kelapa pula dapat dijadikan titi
(3)
(4)
untuk ______________ anak sungai.
(5)
____________ kelapa yang telak masak dapat diproses untuk membuat sabun
(6)
dan ______________. Lidi kelapa dapat dijadikan _____________. Air kelapa enak
(7)
(8)
diminum untuk _________________ badan. Hampas kelapa dapat dijadikan baja dan
(9)
makanan _____________ ternakan.
(10)
Batang
banyak

/
/

haiwan

menyejukkan

Daun
/

Buah

marjerin
/

bakul

/
/

penyapu
menyeberangi
( 10 Markah )

Bahagian B ( II )
Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan frasa yang sesuai.

1.

Pak Abu melarang anak-anaknya __________________________________

2.

Amir dan Azli tidak ___________________________________________.

3.

Amir terpijak _______________________________________________.

4.

Amir terjatuh dari ___________________________________________.

5.

Kaki Amir luka dan Pak Abu _____________________________________.

sebatang dahan yang telah reput

memanjat pokok mangga di belakang rumah

membawanya ke klinik

mendengar nasihat ayah mereka

dahan pokok yang dipijaknya itu

( 20 Markah )
4

Bahagian C ( I )
Isikan tempat kosong di bawah dengan nilai yang sesuai.

1.

Kita haruslah menjaga _________________ taman bunga.

2.

Kita hendaklah _______________ alat-alat yang disediakan di taman bunga


dengan baik.

3.

Kita tidak boleh _________________ pokok-pokok bunga yang terdapat di


taman bunga.

4.

Kita mestilah _______________ sampah ke dalam tong sampah yang


disediakan.

5.

Kita hendaklah ________________ arahan yang ditetapkan di taman bunga.

mematuhi

membuang

menggunakan

kebersihan

merosakkan

( 10 Markah )

Bahagian C ( II )
Baca puisi di bawah. Kemudian lengkapkan ayat dengan jawapan yang betul.

Ibu

Ibu,
Engkaulah mentari
Sering bersinar
Menerangi kami
Tanpamu
Hidup tidak akan bererti.

Ibu,
Kami kau jaga
Kami kau didik
Tiada erti jemu
Penuh kasih dan sayang.
Ibu,
Jasamu akan ku kenang
Jasamu akan kubalas
Kerana kaulah ibuku.

Ibu,
Keranamu kami dewasa
Keranamu jua
Kami kenal erti hidup.

1.

Kita mesti membalas ______________________________________.

2.

Janganlah kita ___________________________________________.

3.

Kita seharusnya sentiasa _______________________ kerana mereka lebih


tua daripada kita.

4.

_______________________________ hendaklah dipatuhi.

5.

Sentiasalah menggembirakan hati ibu dengan _______________________.

Nasihat dan tunjuk ajarnya

jasa dan pengorbanan ibu

perkara-perkara yang baik

menderhaka ibu

menghormati ibu

( 10 markah )