Anda di halaman 1dari 14

PLMLRIKSAAN SLRCLCCI

SALMCNLLLA TYPHCSA
AVIADDINA RAMADHANI
C0009035
Pemerlksuun Serologl
Apu llu serologl !!!
Cubung llmu lmunologl yung mempelu|url
reuksl unllgen unllbodl securu lnvllro.
Reuksl serologls lnl dllukukun berdusurkun
usumsl buhvu ugen lnfekslus memlcu sel
hosl menghusllkun unllbodl speslflk.
Kegunuunnyu:
unluk mengeluhul respon lubuh lerhudup
ugen lnfekslus. bulk securu kuulllullf muupun
kuunlllullf
Keunlungunnyu:
- 8lsu unluk menegukkun dlugnosls kurenu
reuksl serologls speslflk unluk ugen lnfekslus
lerlenlu
- Reuksl leblh slngkul durlpudu pemerlksuun
kullur
- Pengumbllun sumpel muduh (duruh)
Mucum Pemerlksuun Serologl
W Pemerlksuun Vldul
W Pemerlksuun Vussermun
Pemerlksuun Vldul
Pemerlksuun serologls yung dlgunukun unluk
4 Dlugnosls penyukll
4 demum lyphold
4 lyphus ubdomlnulls Sulmonellu
4 purulyphosu A. 8. C. D
4 Mengeluhul prognosls penyukll
4 Mengeluhul udu/llduknyu uglullnln dulum
serum penderllu
Sulmonellu sp
W Kumun grum negullf
W 8enluk bulung
W Flugel perllrlclu
W Tlduk bersporu
W 8erkupsul
W Tumbuh pudu suusunu uerob
dun fukullullf unuerob
Mucum-mucum Anllgen Sulmonellu sp
erbedaan Ant|gen n Ant|gen C Ant|gen V|
LeLak llagela
(flagellalr anLlgen)
8adan
(somaLlk anLlgen)
kapsul
(envelop anLlgen)
anas (Lermo) Labll SLabll Labll
1erhadap asam
alkall
1ldak Lahan 1ahan 1ldak Lahan
8eaksl CepaL LambaL Leblh cepaL darl C
leblh lambaL darl P
AgluLlnasl Awan/kapas aslr Cranulalr
1erhadap
penggo[ogan
Pllang 1ldak hllang
keslmpulan pada
kenalkan LlLer
osL vakslnasl /
lnfeksl Lelah berlalu
lnfeksl akLlf karler
CaL anLlgen vl menghambaL agluLlnasl anLlgen C
Mekunlsme Ker|u Anllgen Anllbodl
W Tubuh lerlnfeksl Sulmonellu lyphosu lubuh membenluk
unllbodl H. C. Vl
W Pembenlukun uglullnln ler|udl pudu ukhlr mlnggu I.
menlngkul cepul dun puncuk pudu mlnggu 4. dun lelup llnggl
selumu beberupu mlnggu
W Fuse uvul llmbul C. dllkull H.
W Pudu orung yung suduh sembuh. uglullnln C lelup dl|umpul
seleluh 4 6 bulun. Sedungkun uglullnln H menelup leblh
lumu yullu 9 I2 bulun.
1udl. vldul llduk blsu dlgunukun unluk menenlukun kesembuhun
penyukll.
Prlnslp Ker|u
Memunfuulkun reuksl uglullnusl durl
kompleks unllgen dun unllbodl.
Keleblhun
Muruh. pruklls. husllnyu cepul (|um) sehlnggu
efekllf unluk keuduun guvul dururul
Kelemuhun
Serlng menlmbulkun reuksl poslllf pulsu
Fuklor yung Mempenguruhl Husll
Pemerlksuun Vldul
W Fuklor penderllu
Keuduun umum suul pengumbllun sumpel (glzl buruk)
Pengobulun dengun unllblollk
Penyukll-penyukll lerlenlu (ugumuglobullnemlu.
leukemlu)
Cbul-obul lmunosupreslf
Vukslnusl
W Fuklor leknls
W Konsenlrusl suspensl unllgen
W Slrulns sulmonellu yung dlgunukun
W Pemlllhun unllgen (kolonl kumun yung bulk. smoolh.
vlrulensl llnggl)
Poslllf Pulsu
W Posl vukslnusl
W Infeksl subkllnls
W Dueruh endemlk
W Reuksl unumneslls
Negullf Pulsu
W Mulnulrlsl
W AIDS
W Cerlulrl
W Terupl slloslullku (unllkunker) dun slerold
Mucum-mucum Lfek Reuksl Vldul
I. Lfek Prozone
Reuksl vldul () pulsu kurenu unllbodl yung
berleblhun
2. Lfek Anumneslls
Reuksl vldul () pulsu kurenu lnfeksl kumun
luln
3. Lfek Cuslelunl
Unluk membedukun reuksl durl Sulmonellu
lyphosu dengun Sulmonellu purulyphosu
TLRIMA KASIH