Anda di halaman 1dari 3

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SUBMISSION KE URUSETIA OSC MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH

Bil 1 2 3 Salinan Borang A

Dokumen

Jumlah 3 2

Tindakan ZMD ZMD

2 Keping CD-R a. Pelan Susunatur b. Ringkasan Maklumat Projek

3
4 5 6 7 8 9 10 11

38 Salinan Pelan Susunatur Lengkap


3 Salinan Pelan Susunatur Berwarna Saiz A3 5 Salinan Pelan Akuan Ukur 5 Salinan Pelan Ukur Terperinci 8 Salinan Pelan Jalan Dan Parit (dibukukan/dijilidkan) 1 Salinan Pelan Koridor (BKI) 1 Salinan Laporan Perancangan beserta PDC1 2 Salinan Borang DCA (jika perlu) 1 Salinan Surat Perlantikan Jururancang

38
3 5 5 8 1 1 2 1

ZMD
ZMD Jurukur Jurukur C&S C&S + M&E C&S Jurukur Pemilik

12
13 14 15

6 Salinan LCP
2 Salinan Surat Permohonan daripada Pemohon 2 Salinan carian rasmi terkini ( fotokopi) 2 Salinan surat kelulusan atau syarat-syarat yang dikeluarkan oleh JKBB, kecuali : i. Permohonan pelan susunatur yang tidak perlu kebenaran JKBB ii. Permohonan pelan susunatur belum mendapat kelulusan JKBB Bayaran Proses (cek atas nama : MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH) RM 420 14 unit @ RM 30 /unit = RM 420

6
2 2

ZMD
ZMD Pemilik

16

Pemilik

JADUAL BAYARAN PROSES PELAN TATATUR


BIL
1.

JENIS DAN KOMPONEN PEMAJUAN


PEMBINAAN BANGUNAN BARU DI ATAS TANAH KOSONG ATAU MENGGANTIKAN BANGUNAN YANG SEDIA ADA DI ATAS SESUATU TANAH A. KEDIAMAN i. 100 Unit Pertama ii. 100 Unit Selepas itu iii. Lebih 200 unit iv. Kediaman Kos Rendah B. KOMPLEKS PERDAGANGAN/PEJABAT/INSTITUSI i. Bagi setiap 100 meter persegi ii. Plot Perniagaan C. RUMAH KEDAI/PEJABAT (JENIS TERES) Bagi setiap tingkat D. INDUSTRI i. 1000 meter persegi ke bawah ii. 1001 meter persegi iii. Bagi setiap 4,046 meter persegi ( 1ekar) E. HOTEL/RUMAH PENGINAPAN Kemudahan-kemudahan lain mengikut kiraan Kompleks Perniagaan/Pejabat

FI(RM)

30/unit 25/unit 20/unit 10/unit

30 100

50

50 70 100

20/bilik

F.

STESYEN MINYAK/GAS

500/unit 1000/permohonan

G. PADANG GOLF H. KEMUDAHAN MASYARAKAT (SWASTA) Kompleks Swasta seperti Institusi Pendidikan, Perubatan Dan Kerajaan Yang Diswastakan I. PEMBANGUNAN AKAN DATANG

500/permohonan

Seperti fi yang dikenakan dalam ruang 2, perenggan A-J

J.

LAIN-LAIN Kubur/Krematorium Swasta

1000/permohonan

2.

UNTUK MENJALANKAN TAMBAHAN/PINDAAN i. Untuk Tambahan/pindaan yang Melibatkan Tambahan Bilangan Unit

Seperti fi yang dikenakan dalam ruang 2, perenggan A-J bagi setiap tambahan unit/ruang lantai

ii. Untuk Tambahan /Pindaan yang tidak melibatkan tambahan bilangan unit(bagi bangunan sesebuah)
3. 4. BELAHAN BAHAGI TANAH PERTANIAN PENYATUAN TANAH

Tidak dikenakan fi

20/plot 10/plot

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SUBMISSION KE PEJABAT TANAH DAERAH MELAKA TENGAH- JKBB

Bil 1

Dokumen Borang 12D (SBMS) common seal (dengan 2 ahli lembaga pengarah perlu tandatangan/setiausaha syarikat/no PA (jika berkaitan) Salinan Resit Cukai Tanah Terkini Carian Rasmi (Asal) MAA / Perbadanan (disahkan oleh ROC) Borang 24 (disahkan oleh ROC) Borang 49 (disahkan oleh ROC) Surat Perlantikan Jururancang (jika atas nama syarikat)

Jumlah 4

Tindakan Pemilik (ZMD akan sediakan) Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik

2 3 4 5 6 7

2 1 2 2 2 1

8
9 10 11 12 13 14

5 Salinan Pelan Tatatur


Power Attorney (PA) - jika bukan pemilik tanah Surat Pelepasan Gadaian Bank jika berkaitan Senarai Harga Jualan Borang Penyata di bawah Seksyen 210(3)(II) Surat Membatalkan Permohonan Terdahulu (jika Berkaitan) Bayaran Proses (cek atas nama : PENTADBIR TANAH DAERAH MELAKA TENGAH) RM 200/lot

5
2 1 1 1 1 1

ZMD
Pemilik Pemilik Pemilik ZMD Pemilik Pemilik