Takwim PPD Sepang 2011

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat

January 2011 03‐Jan‐11 PEMANTAUAN SEKOLAH Pengurusan Sekolah Pembangunan &  Perolehan Peperiksaan AHMAD BIN  ABD  KARIM AHMAD FAUZI  BIN HASHIM ISMAIL BIN HUSIN Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar SU Peperiksaan JPN  SELANGOR Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar KS KEWANGAN  PPD SEPANG DAN AKAUN Murid TADIKA  SWASTA BOSD SMK /  SK  Bandar 

03‐Jan‐11

Buka Pendaftaran UPSR,PMR dan SPM Pengurusan Akademik

04‐Jan‐11

Pemantauan awal tahun

Pengurusan Sekolah

 Menengah

04‐Jan‐11

MESY. PENYELARASAN KAKITANGAN  SUMBER KEWANGAN PPD SEPANG PEMANTAUAN AWAL TAHUN  SEKOLAH SWASTA (PATSS) Pengumpulan dan pengagihan buku  teks Pemantauan Hari Pertama  Persekolahan

Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan

Kewangan & Akaun

MOHD  ZAINUDDIN BIN  NORMA BT EDROS

04‐Jan‐11

Kokurikulum

04‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

HEM

OON BIN IBRAHIM

Guru SPBT &  KS SPBT

04‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

Kokurikulum

AZIZ BIN HAJI  MOHAMED KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  AB GHANI BIN  HASHIM

Pengetua/Guru  Sekolah Besar Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Pengetua/Guru  Sekolah Besar

04‐Jan‐11

Pemantauan Awal Tahun Persekolahan Pengurusan Sekolah

Pengurusan  Maklumat Perhubungan

04‐Jan‐11

PEMANTAUAN HARI PERTAMA  PERSEKOLAHAN

Pengurusan Sekolah

Saturday, 4 December, 2010

Page 1 of 99

Bulan/Tahun

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

NamaProgram

Sektor

Unit

NamaPegawai

Sasaran

Tempat

05‐Jan‐11

PEMANTAUAN AWAL TAHUN  SEKOLAH SWASTA 05‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

Kokurikulum

NORMA BT EDROS

MURID, GURU  DAN FIZIKAL  Pembantu  Pengurusan  Pengurusan  Atasan KS SPBT

TADIKA  SWASTA BILIK  MESYUARAT  PPD SEPANG

05‐Jan‐11

TAKLIMAT PEMBANTU PENGURUSAN  Pengurusan Sekolah MURID BARU Mesyuarat Pengurusan PPDS Bil  1/2011 Pengiraan Stok Buku Teks ( Lebih &  Kurang ) Pemantauan Penempatan Pelajar  Kelas KRK PEMANTAUAN AWAL TAHUN  SEKOLAH SWASTA (PATSS) Mesyuarat Guru Sumber Sub Unit  Kebajikan PEMANTAUAN AWAL TAHUN  SEKOLAH SWASTA (PATSS) Mesyuarat Pasukan Petugas  Kualiti/Dokumentasi PPD Sepang Bil  Pengurusan Sekolah

Prasekolah dan  Permata Pengurusan Kualiti

AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI OON BIN IBRAHIM

05‐Jan‐11

05‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

HEM

BOSD SMK /  SK  Bandar  SMK SERI  SEPANG TADIKA  SWASTA SK. Sungai  Rawang TADIKA  SWASTA PPD SEPANG

06‐Jan‐11

Pengurusan Sekolah

Menengah

ISMAIL BIN HUSIN

Kelas KRK

06‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

Kokurikulum

NORMA BT EDROS

MURID, GURU  DAN FIZIKAL  KS Kebajikan

06‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

PPDa

FAIZAM BIN ABD  WAHAB NORMA BT EDROS

07‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

Kokurikulum

MURID, GURU  DAN FIZIKAL  Petugas Kualiti

07‐Jan‐11

Pengurusan Sekolah

Pengurusan Kualiti

SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI ALWI BIN CHE  SULAIMAN

07‐Jan‐11

Perhimpunan Bulanan PPD Sepang Bil  Pengurusan Sekolah 1/2011 Taklimat Pelaksanaan Program  Kembali Ke Landasan Pengurusan Kemanusiaan

Pengurusan Kualiti

Semua  Pegawai dan  Guru B&K &  Guru Disiplin

PPD SEPANG

07‐Jan‐11

Bim. Kaunseling &  Kerjaya Murid

Pejabat  Pelajaran 

Saturday, 4 December, 2010

Page 2 of 99

Bulan/Tahun

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

NamaProgram

Sektor

Unit

NamaPegawai

Sasaran

Tempat

09‐Jan‐11

Mesyuarat Pengurusan Disiplin  Sekolah‐Sekolah Daerah Sepang 2011

Pengurusan Kemanusiaan

HEM

ZUHAIMI BIN MD  NASIR NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL AB GHANI BIN  HASHIM ISMAIL BIN HUSIN

Guru Disiplin

PPD Sepang

10‐Jan‐11

Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan  Pengurusan Sekolah Program Pendidikan Khas Integrasi Bil  TAKLIMAT KUTIPAN YURAN  PERSEKOLAHAN Pemantauan Penempatan Kelas KRK Pengurusan Sekolah

PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Perhubungan

Penyelaras

BILIK  MESYUARAT 

10‐Jan‐11

Pengetua/Guru  PPD SEPANG Besar Kelas KRK SK  CYBERJAYA SMK  BANDAR 

10‐Jan‐11

Pengurusan Sekolah

 Menengah

10‐Jan‐11

Mesyuarat Pentadbiran Dan  Perkhidmatan Bil.1/2011 Tarikh pendaftaran STPM dibuka

Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik

Pentadbiran &  Perkhidmatan Peperiksaan

ZAIHIDA BT  ZAINAL AHMAD FAUZI  BIN HASHIM FAIZAM BIN ABD  WAHAB AHMAD FAUZI  BIN HASHIM ROHAYA BT  JAAFAR OON BIN IBRAHIM

Pembantu  Tadbir

10‐Jan‐11

SU Peperiksaan JPN  SELANGOR Guru PPDa  Sekolah SMK  CYBERJAYA

10‐Jan‐11

Mesyuarat Pengurusan PPDa Sekolah‐ Pengurusan Kemanusiaan Sekolah Daerah Sepang Buka Pendaftaran STPM/MUET  Pertengahan tahun Mesyuarat Pengurusan Sukan Pengurusan Akademik

PPDa

11‐Jan‐11

Peperiksaan

SU Peperiksaan PPD

11‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

Sukan

Pengetua/Guru  PPD Sepang Besar Guru  SK. Sungai  Penyelaras Susu Rawang Pembantu  Tadbir SK TAMAN  PANTAI 

11‐Jan‐11

Taklimat Pengurusan Susu 1 Malaysia

Pengurusan Kemanusiaan

HEM

11‐Jan‐11

PEMANTAUAN AKAUN 2010 SEKOLAH‐ Perkhidmatan &  SEKOLAH SEPANG ZON 1 Kewangan

Kewangan & Akaun

MOHD  ZAINUDDIN BIN 

Saturday, 4 December, 2010

Page 3 of 99

  4/2010 Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun AHLI JAWATAN  PPD SEPANG E PEROLEHAN Pembantu  Tadbir PK PRA U SK SUNGAI  MERAB PPD Sepang 13‐Jan‐11 PEMANTAUAN AKAUN 2010 SEKOLAH‐ Perkhidmatan &  SEKOLAH SEPANG ZON 3 Kewangan Mesyuarat Penyelarasan Pra U Daerah  Pengurusan Akademik Kali Ke 1 Kewangan & Akaun 13‐Jan‐11 Bahasa Melayu Men Saturday. 4 December. 2010 Page 4 of 99 . J/KUASA E PEROLEHAN BIL.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 11‐Jan‐11 MESYUARAT JAWATANKUASA  PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN  Pengauditan Data EMIS Sekolah Pengurusan Akademik PBS MACHITAH BT  ZAKARIA KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL OON BIN IBRAHIM PK1 BILIK  MESYUARAT  SEKOLAH 11‐Jan‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA HEM Guru Data 12‐Jan‐11 Mesyuarat Pengurusan Guru  Pemulihan Khas Mesyuarat Jawatankuasa SPBT Pengurusan Sekolah Guru  Pemulihan KS SPBT PKG SALAK 12‐Jan‐11 Pengurusan Kemanusiaan PKG Salak 12‐Jan‐11 12‐Jan‐11 MESYUARAT GURU PRASEKOLAH BIL  01/2011 Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Kewangan & Akaun AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD  ZAINUDDIN BIN  MD DOM BIN  SAMIAN FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD  ZAINUDDIN BIN  ROSLI BIN SADALI Guru  Prasekolah Pembantu  Tadbir BILIK  MESYUARAT  SK SUNGAI  PELEK 12‐Jan‐11 PEMANTAUAN AKAUN 2010 SEKOLAH‐ Perkhidmatan &  SEKOLAH SEPANG ZON 2 Kewangan PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah 12‐Jan‐11 Pembangunan &  Bekalan j‐QAF Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Ketua Panitia PKG SALAK 12‐Jan‐11 Mesyuarat Panitia PI SK Pengurusan Akademik 13‐Jan‐11 MESY.

Bulan/Tahun

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

NamaProgram

Sektor

Unit

NamaPegawai

Sasaran

Tempat

13‐Jan‐11

Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal  Murid (HEM) Pengauditan Data EMIS Sekolah

Pengurusan Kemanusiaan

HEM

OON BIN IBRAHIM

Guru Kanan  HEM Guru Data

SK. Taman  Putra  SEKOLAH

13‐Jan‐11

Pengurusan Sekolah

Pengurusan  Maklumat Sukan

KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  ROHAYA BT  JAAFAR MOHD  ZAINUDDIN BIN  FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  SALIZARIZAN BT  MOHAMAD SAIR ISMAIL BIN HUSIN

13‐Jan‐11

Mesyuarat Penyelarasan Kriket

Pengurusan Kemanusiaan

Penolong  Kanan  AJK JKPAK

SJKT teluk  Merbau PPD SEPANG

13‐Jan‐11

MESYUARAT JK PENGURUSAN ASET  ALIH DAN STOR BIL.4/2010 Mesyuarat Panitia PI SM

Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik

Kewangan & Akaun

13‐Jan‐11

j‐QAF

Ketua Panitia

PKG SALAK

13‐Jan‐11

Mesyuarat JPKA Bil 4/2010

Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah

Kewangan & Akaun

Pegawai PPD

Bilik  Mesyuarat  SMK  PANTAI  PPD SEPANG

13‐Jan‐11

Pemantauan kelas KRK

 Menengah

Kelas KRK

14‐Jan‐11

PEMANTAUAN AKAUN 2010 SEKOLAH‐ Perkhidmatan &  SEKOLAH SEPANG ZON 4 Kewangan Mesyuarat Panitia Pendidikan Khas  Daerah Sepang 14‐Jan‐11 MESYUARAT PENGURUSAN  PRASEKOLAH BIL 01/2011 Mesyuarat Pengurusan B&K Sekolah  Daerah Sepang Pengurusan Sekolah

Kewangan & Akaun

MOHD  ZAINUDDIN BIN  NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED ALWI BIN CHE  SULAIMAN

Pembantu  Tadbir Guru  Pendidikan  Guru Besar

14‐Jan‐11

PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Prasekolah dan  Permata Bim. Kaunseling &  Kerjaya Murid

BILIK  MESYUARAT  BILIK  MESYUARAT  SMK SERI  SEPANG

14‐Jan‐11

Pengurusan Sekolah

14‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

Guru B&K

Saturday, 4 December, 2010

Page 5 of 99

Bulan/Tahun

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

NamaProgram

Sektor

Unit

NamaPegawai

Sasaran

Tempat

17‐Jan‐11

PEMANTAUAN AKAUN 2010 SEKOLAH‐ Perkhidmatan &  SEKOLAH SEPANG ZON 5 Kewangan Pengurusan Akademik Mesyuarat Penyelarasan Guru  Cemerlang Sekolah Rendah Bil 1/2011 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan

Kewangan & Akaun

MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD ALIAS BIN  AWANG NORMA BT EDROS

Pembantu  Tadbir Guru  Cemerlang MURID, GURU  DAN FIZIKAL  Pembantu  Tadbir Pegawai PPD

SK DENGKIL

17‐Jan‐11

Sc & MATH

PPD

17‐Jan‐11

Kokurikulum

TADIKA  SWASTA SMK PUTRA  PERDANA JPN  SELANGOR PPD

18‐Jan‐11

PEMANTAUAN AKAUN 2010 SEKOLAH‐ Perkhidmatan &  Kewangan SEKOLAH SEPANG ZON 6 MESYUARAT PENYELARASAN  PEMANTAUAN TADIKA SWASTA Mesyuarat Penyelarasan Guru  Cemerlang Sekolah Menengah Bil  MESY. PANITIA  T.ISLAM  SM Pengurusan Kemanusiaan

Kewangan & Akaun

MOHD  ZAINUDDIN BIN  NORMA BT EDROS

18‐Jan‐11

Kokurikulum

18‐Jan‐11

Pengurusan Akademik

Sc & MATH

MOHD ALIAS BIN  AWANG JAMIAH BT YASIN

Guru  Cemerlang Ketua Panitia

18‐Jan‐11

Pengurusan Akademik

Pendidikan Islam

PKG SALAK

18‐Jan‐11

MESYUARAT PANITIA  BAHASA   MELAYU  SMK 1/2010 Bengkel Pemantapan Sistem  Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008

Pengurusan Akademik

Bahasa

FATIMAH BT  MOHAMMAD  SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI AB GHANI BIN  HASHIM NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL

Ketua Panitia

SMK  DENGKIL PPD SEPANG

18‐Jan‐11

Pengurusan Sekolah

Pengurusan Kualiti

Pegawai dan  Kakitangan

18‐Jan‐11

MESYUARAT PENGURUSAN  Pengurusan Sekolah PERHUBUNGAN, PENDAFTARAN DAN  Mesyuarat Data Pendidikan Khas Pengurusan Sekolah

Perhubungan

Pengetua/Guru  PPD SEPANG Besar Guru  Pendidikan  BILIK  MESYUARAT 

18‐Jan‐11

PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA

Saturday, 4 December, 2010

Page 6 of 99

Bulan/Tahun

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

NamaProgram

Sektor

Unit

NamaPegawai

Sasaran

Tempat

18‐Jan‐11

18‐Jan‐11

MESYUARAT PEMBANTU  PENGURUSAN MURID BIL 01/2011 Mesyuarat RMT

Pengurusan Sekolah

Prasekolah dan  Permata HEM

AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED OON BIN IBRAHIM

Pembantu  Pengurusan  Guru RMT

BILIK  MESYUARAT  SK KLIA

18‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

18‐Jan‐11

Mesyuarat Panitia Daerah Bahasa  Melayu (Men) kali Ke 1 SEMINAR PENGURUSAN IPS

Pengurusan Akademik

Bahasa Melayu Men

ROSLI BIN SADALI

Ketua Panitia

SMK  DENGKIL TADIKA  SWASTA SM TEKNIK  SEPANG

19‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

Kokurikulum

NORMA BT EDROS

PENGUSAHA  TADIKA  Ketua Panitia

19‐Jan‐11

MESYUARAT  PANITIA  BAHASA   INGGERIS Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum  2011 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Daerah BM (Ren) MESY. PANITIA  BA SM

Pengurusan Akademik

Bahasa

FATIMAH BT  MOHAMMAD  AZIZ BIN HAJI  MOHAMED ROSLI BIN SADALI

19‐Jan‐11

Pengurusan Kemanusiaan

Kokurikulum

Guru Penolong  PORT  Kanan  DICKSON Ketua Panitia PPD Sepang

19‐Jan‐11

Pengurusan Akademik

Bahasa Melayu Men

19‐Jan‐11

Pengurusan Akademik

Pendidikan Islam

JAMIAH BT YASIN

Ketua Panitia

SAM  BANDAR  PPD

19‐Jan‐11

MESYUARAT AJK PEMBANGUNAN KALI  Pengurusan Sekolah PERTAMA Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Pengurusan Akademik Matematik Sekolah Rendah Bil 1/2011 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Matematik Sekolah Menengah Bil  Pengurusan Akademik

Pembangunan &  Perolehan Sc & MATH

AHMAD BIN  ABD  KARIM MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD ALIAS BIN  AWANG

AJK  PEMBANGUNA Ketua Panitia

19‐Jan‐11

Sekolah  Pengerusi  Sekolah  Pengerusi 

19‐Jan‐11

Sc & MATH

Ketua Panitia

Saturday, 4 December, 2010

Page 7 of 99

 4 December. 2010 Page 8 of 99 . Sungai  Pelek PPD SEPANG 19‐Jan‐11 Pengurusan Kemanusiaan PPDa 19‐Jan‐11 Bengkel Pemantapan Sistem  Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 MESYUARAT  PANITIA  BM  SJK  1/  2010 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti Pegawai dan  Kakitangan Ketua Panitia 20‐Jan‐11 Pengurusan Akademik Bahasa SJKT  TAMAN  Sekolah  Pengerusi  Sekolah  Pengerusi  20‐Jan‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia Sains  Pengurusan Akademik Sekolah Rendah Bil 1/2011 Mesyuarat Penyelarasan Panitia Sains   Pengurusan Akademik Sekolah Menengah Bil 1/2011 Mesyuarat Penyelarasan Ping Pong  MSSD Mesyuarat Penyelarasan GPM Pengurusan Kemanusiaan Sc & MATH Ketua Panitia 20‐Jan‐11 Sc & MATH Ketua Panitia 20‐Jan‐11 Sukan PK  PPD KOKURIKULUM Guru  Perpustakaan  Pegawai  Teknikal  Ketua Panitia Sekolah 20‐Jan‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum 20‐Jan‐11 Mesyuarat Perhubungan Badan  Beruniform Daerah Sepang 2011 MESYUARAT  PANITIA  BAHASA  MALAYSIA  SK  1/ 2010 Pengurusan Kemanusiaan SAM  BANDAR  SK TAMAN  PANTAI  20‐Jan‐11 Pengurusan Akademik Bahasa Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 19‐Jan‐11 PEMANTAUAN AKAUN 2010 SEKOLAH‐ Perkhidmatan &  SEKOLAH SEPANG ZON 6 Kewangan Mesyuarat Penyelarasan Merentas  Desa Mesyuarat Biasiswa Pengurusan Kemanusiaan Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  ROHAYA BT  JAAFAR FAIZAM BIN ABD  WAHAB SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI FATIMAH BT  MOHAMMAD  MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD ALIAS BIN  AWANG AHMAD MUFID  BIN YUSRA SITI AISHAH BT  AZIZ AZIZ BIN HAJI  MOHAMED FATIMAH BT  MOHAMMAD  Pembantu  Tadbir Penolong  Kanan  Guru Biasiswa PKG SALAK 19‐Jan‐11 Sukan SMK Sg  Pelek SMK.

 2010 Page 9 of 99 .  Cyberjaya PPD SEPANG 20‐Jan‐11 Pengurusan Akademik Pendidikan Islam Ketua Panitia 20‐Jan‐11 Mesyuarat Pengurusan Data  SMM/Sismakan Pengurusan Kemanusiaan HEM OON BIN IBRAHIM Guru Data  SMM Guru Data 20‐Jan‐11 Taklimat Pengurusan Markah Laporan  Pengurusan Sekolah Nilaian Prestasi Tahunan Mesyuarat Agihan peruntukan  pertama dan ABM 2011 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan  Maklumat Kewangan & Akaun KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  SALIZARIZAN BT  MOHAMAD SAIR MACHITAH BT  ZAKARIA ROSLI BIN SADALI 20‐Jan‐11 Pegawai PPD Bilik  Mesyuarat  PKG SALAK 20‐Jan‐11 PROGRAM PENATARAN PENTAKSIRAN  Pengurusan Akademik BERASASKAN SEKOLAH UNTUK GURU  Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Daerah Bahasa Tamil Kali Ke 1 Taklimat Kajian Tindakan Pengurusan Akademik PBS Guru Tahun 1 20‐Jan‐11 Bahasa Melayu Men Ketua Panitia PKG SALAK 20‐Jan‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Bahasa SITI AISHAH BT  AZIZ FATIMAH BT  MOHAMMAD  FATIMAH BT  MOHAMMAD  Ketua Bidang Sekolah 21‐Jan‐11 MESYUARAT  PANITIA  BAHASA  INGGERIS  SK 1/2010 MESYUARAT  PANITIA  B. PANITIA  SI&QS Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Bahasa NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL FATIMAH BT  MOHAMMAD  JAMIAH BT YASIN Guru  Pemulihan Ketua Panitia PKG SALAK 20‐Jan‐11 Pengurusan Akademik SJKC   DENGKIL SAM  SG.TAMIL SJKT Pengurusan Akademik Ketua Panitia SK TAMAN   PUTRA   SJKT BBST 21‐Jan‐11 Pengurusan Akademik Bahasa Ketua Panitia Saturday.  MERAB   SK.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 20‐Jan‐11 Mesyuarat Panitia Guru‐Guru  Pemulihan Khas MESYUARAT  PANITIA  BC  SJKC   1/2010 MESY. 4 December.

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 21‐Jan‐11 PROGRAM HRMIS  `IN HOUSE  TRAINING' Kursus perlaksanaan Aktiviti Badan  Beruniform GO dan NGO Peringkat  Kejohanan Skuasy MSS Selangor Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan Kokurikulum ZAIHIDA BT  ZAINAL AZIZ BIN HAJI  MOHAMED AHMAD MUFID  BIN YUSRA ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD ALIAS BIN  AWANG AHMAD FAUZI  BIN HASHIM OON BIN IBRAHIM BAKAL  PPD SEPANG PESARA/STAFF  Guru Pemimpin PUSAT  KOKURIKUL Pengurus/Peng Gombak erusi  PT BRP  SEKOLAH Ketua Panitia SMK  BBST/SMK  Sekolah  Pengerusi  JPN  SELANGOR SMK  CYBERJAYA JPN  SELANGOR SM TEKNIK  SEPANG SJKC  TCHE   MIN PPD SEPANG 23‐Jan‐11 24‐Jan‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan 24‐Jan‐11 PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU  REKOD PERKHIDMATAN DI SEKOLAH Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Matematik Tambahan Sekolah  Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Sc & MATH 24‐Jan‐11 24‐Jan‐11 Mesyuarat Penyelarasan Peperiksaan  Pengurusan Akademik Bersama PPD Bil. 2010 Page 10 of 99 .1 Taklimat  PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU  REKOD PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MESYUARAT  PANITIA BAHASA  INGGERIS  SJK 1/2010 Mesyuarat Pemurnian Fail Meja. 4 December.  Sasaran Kerja Tahunan dan Manual  Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Peperiksaan AHMAD FAUZI  BIN HASHIM ZAIHIDA BT  ZAINAL FATIMAH BT  MOHAMMAD  SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI 25‐Jan‐11 Pentadbiran &  Perkhidmatan Bahasa PT BRP  SEKOLAH Ketua Panitia 25‐Jan‐11 25‐Jan‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti Pegawai dan  Kakitangan  Saturday.1 Taklimat  Mesyuarat Pengurusan SPBT Daerah Pengurusan Kemanusiaan Peperiksaan Pegawai PPD 25‐Jan‐11 HEM Guru SPBT &  KS SPBT Pegawai PPD 25‐Jan‐11 Mesyuarat Penyelarasan Peperiksaan  Pengurusan Akademik Bersama PPD Bil.

 PJPK ( R ) Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan KGSK/GSTT/GG SITI AISHAH BT  AZIZ AFINDI BIN MOHD  SALLEH MOHD ALIAS BIN  AWANG MD DOM BIN  SAMIAN NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL ROHAYA BT  JAAFAR ARFAH BINTI  HALIM OON BIN IBRAHIM Ketua Panitia Sekolah 25‐Jan‐11 MESYUARAT PENGURUSAN KGSK Bil.  SEPANG Sekolah  Pengerusi  25‐Jan‐11 Sc & MATH Ketua Panitia 26‐Jan‐11 Pembangunan &  Bekalan PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Sukan Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Penyelaras PPD SEPANG 26‐Jan‐11 Mesyuarat Perancangan Aktiviti  Pengurusan Sekolah Kurikulum & ko kurikulum  Pendidikan  Kejohanan Golf MSSD Sepang Pengurusan Kemanusiaan 26‐Jan‐11 Sekolah‐ Nilai Spring sekolah Daerah  Pegawai PPD PPD SEPANG 26‐Jan‐11 KURSUS PENDEDAHAN ICT Pengurusan Sekolah Latihan Profesional 26‐Jan‐11 Pengumpulan dan pengagihan buku  teks Mesyuarat Penyelarasan Panitia Fizik  Sekolah Menengah Bil 1/2011 Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru & KS SPBT BOSD SMK /  SK  Bandar  Ketua Panitia Sekolah  Pengerusi  SMK  DENGKIL SMK. 1  Pengurusan Sekolah /2011 Mesyuarat Penyelarasan Panitia Kimia  Pengurusan Akademik Sekolah Menengah Bil 1/2011 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pegawai PPD PPD.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 25‐Jan‐11 Mrsy. 2010 Page 11 of 99 .DENGKI L/SEKOLAH  26‐Jan‐11 Pengurusan Akademik Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG FATIMAH BT  MOHAMMAD  ZAIHIDA BT  ZAINAL 26‐Jan‐11 MESYUARAT  PANITIA BC SMK 1/2010 Pengurusan Akademik Bahasa Ketua Panitia 26‐Jan‐11 PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU  REKOD PERKHIDMATAN DI SEKOLAH Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan PT BRP  SEKOLAH Saturday. 4 December.

  Sasaran Kerja Tahunan dan Manual  Pengiraan Stok Buku Teks (Lebih &  Kurang) Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI OON BIN IBRAHIM Pegawai Sektor  PPD SEPANG Pengurusan  KS SPBT BOSD SMK /  SK Bandar  SMK   SUNGAI   PPD Sepang 27‐Jan‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM 27‐Jan‐11 MESYUARAT  PANITIA BT  SMK 1/2010 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  ZUHAIMI BIN MD  NASIR SITI AISHAH BT  AZIZ AZIZ BIN HAJI  MOHAMED MOHD ALIAS BIN  AWANG FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI AHMAD FAUZI  BIN HASHIM FAIZAM BIN ABD  WAHAB Ketua Panitia 27‐Jan‐11 Pengumpulan dan Penggabungan  Data SSDM (Menengah) Fasa 1 2011 Mesy. 4 December. 2010 Page 12 of 99 . Sejarah Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru data  SSDM Ketua Panitia 27‐Jan‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum Sekolah 27‐Jan‐11 Mesyuarat Pelarasan Aktiviti  Pengakap 2011 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Biologi Sekolah Menengah Bil 1/2011 Mesyuarat Program Jati Diri Pelajar Pengurusan Kemanusiaan Guru Pemimpin PKG SALAK 27‐Jan‐11 Pengurusan Akademik Sc & MATH Ketua Panitia Sekolah  Pengerusi  ppd sepang 27‐Jan‐11 Pengurusan Akademik j‐QAF Ketua Panitia 27‐Jan‐11 Mesyuarat Pemurnian Fail Meja.  Sasaran Kerja Tahunan dan Manual  Pendaftaran MUET Pertengahan  Tahun ditutup Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti Pegawai Sektor  PPD SEPANG Pengurusan  PPD 28‐Jan‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan 28‐Jan‐11 Mesyuarat Pelaksanaan KWAPM ( M &  Pengurusan Kemanusiaan R ) PPDa GPK HEM SMK  DENGKIL Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 26‐Jan‐11 Mesyuarat Pemurnian Fail Meja.

  PELEK 01‐Feb‐11 Kejohanan Merents Desa MSSD Sepang Pengurusan Kemanusiaan Semua sekolah  SK Sg  daerah Sepang Rawang GURU‐GURU  BARU GSTT PPD. 4 December. Sepang 01‐Feb‐11 PENEMPATAN GURU GSTT SM / SJKC /  Pengurusan Sekolah SJKT  KGSK/GSTT/GG Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 31‐Jan‐11 Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal  Kokurikulum Akademik 2011 Taklimat Pendaftaran Peperiksaan  UPSR Peringkat Daerah Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI AHMAD FAUZI  BIN HASHIM MOHD ALIAS BIN  AWANG NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL Pegawai  Teknikal  SUPeperiksaan PKG SALAK 31‐Jan‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan PPD 31‐Jan‐11 Mesyuarat Penyelarasan KSSR Sains Bil  Pengurusan Akademik 1/2011 Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan  Pengurusan Sekolah Program Pendidikan Khas Integrasi Bil  Sc & MATH Penyelaras  Sains KSSR  Penyelaras PPD Sepang 31‐Jan‐11 PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA SMK  BANDAR  February 2011 01‐Feb‐11 Pengumpulan data Penyertaan  Kokurikulum Daerah Sepang Mesyuarat pengurusan sekolah Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI ISMAIL BIN HUSIN Guru Penolong  PPD Sepang kanan  Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Penyelaras  Matematik  PPD Sepang 01‐Feb‐11 Pengurusan Sekolah  Menengah 01‐Feb‐11 Mesyuarat Penyelarasan KSSR  Matematik Bil 1/2011 Pengurusan Akademik Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG AZIZ BIN HAJI  MOHAMED KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  ROHAYA BT  JAAFAR AFINDI BIN MOHD  SALLEH 01‐Feb‐11 Mesyuarat Pelarasan Program Aktiviti  Pengurusan Kemanusiaan Pergerakan Puteri Islam 2011 Mesyuarat Verifikasi Data Emis  Kutipan Januari Pengurusan Sekolah Kokurikulum Guru Pemimpin SK KLIA 01‐Feb‐11 Pengurusan  Maklumat Sukan Guru Data PKG SG. 2010 Page 13 of 99 .

 2010 Page 14 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 02‐Feb‐11 02‐Feb‐11 MESYUARAT JAWATANKUASA GURU  PRASEKOLAH BIL 01/2011 Mesyuarat Pelarasan Pertandingan  Bercerita Tahap 1 dan Tahap 2  Taklimat Pendaftaran Peperiksaan  SPM Peringkat Daerah Taklimat Pendaftaran Peperiksaan  PMR Peringkat Daerah OPERASI SEMAKAN NAIK  PANGKAT/TIME BASED MESYUARAT PEMBANGUNAN  (PERMOHONAN SEKOLAH) Jtidiri pelajar Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Kokurikulum AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD HALIM BIN  SAHRI MOHD BIN MUDA Jurulatih  Utama  Jurulatih BILIK  MESYUARAT  PPD Sepang 02‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan 02‐Feb‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan SU Peperiksaan PPD 02‐Feb‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA SU Peperiksaan PPD 02‐Feb‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Pentadbiran &  Perkhidmatan Pembangunan &  Perolehan j‐QAF ZAIHIDA BT  ZAINAL AHMAD BIN  ABD  KARIM FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  FATIMAH BT  MOHAMMAD  ZAIHIDA BT  ZAINAL KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  FATIMAH BT  MOHAMMAD  PEMBANTU  TADBIR  SK TMN  SEROJA 03‐Feb‐11 Pengetua/Guru  PPD Besar Pelajar PKG SALAK 03‐Feb‐11 Pengurusan Akademik 03‐Feb‐11 MESYUARAT PENYELARASAN  PROGRAM OPERASI SEMAKAN NAIK  PANGKAT/TIME BASED Mesyuarat  Data OPMEN Kutipan  Januari MESYUARAT  PENYELARASAN DATA  BAHASA Pengurusan Akademik Bahasa Ketua Bidang &  SMK   Ketua Panitia DENGKIL PEMBANTU  TADBIR  Guru Data SK TMN  SEROJA SMK  SUNGAI  PKG  SALAK 03‐Feb‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Pentadbiran &  Perkhidmatan Pengurusan  Maklumat Bahasa 03‐Feb‐11 05‐Feb‐11 Pengurusan Akademik Guru Bahasa Saturday. 4 December.

 JK PENGURUSAN ASET ALIH  KERAJAAN BIL.J/K KERJA TADIKA SWASTA Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS AJK TADIKA  SWASTA Pembantu  Pengurusan  Guru Agama PPD SEPANG 07‐Feb‐11 07‐Feb‐11 SEMINAR PENYEDIAAN PEMAKANAN  SEIMBANG Buka Pelaksanaan Kerja Kursus &  PAFA UPSR MESY.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 07‐Feb‐11 MESY.1/2011 PPD Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Peperiksaan AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD BIN MUDA PKG SALAK 07‐Feb‐11 Pengurusan Akademik PKG SALAK 07‐Feb‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  AZIZ BIN HAJI  MOHAMED ARFAH BINTI  HALIM MOHD  ZAINUDDIN BIN  SITI AISHAH BT  AZIZ AHMAD BIN  ABD  KARIM AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHLI JPKAK  PPD SEPAN G PPD SEPANG 07‐Feb‐11 Mesyuarat Pelarasan Program Aktiviti  Pengurusan Kemanusiaan Pergerakan Pandu Puteri Daerah  Kursus Asas  Bahasa Inggeris Pengurusan Sekolah Kokurikulum Guru Pemimpin SMK SERI  SEPANG Pegawai PPD PPD Sepang 07‐Feb‐11 Latihan Profesional 07‐Feb‐11 SEMAKAN PATSKOM BAGI AKAUN  2010 ZON 1 Mesy. 2010 Page 15 of 99 . PSV ( R ) Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Kewangan & Akaun Pembantu  Tadbir Ketua Panitia PPD 08‐Feb‐11  Sains  Kemasyarakatan Pembangunan &  Perolehan Sukan Sekolah 08‐Feb‐11 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar PT/Pengadil/Jur SMK Putra  ulatih Perdana Pengurus/Peng KUALA  erusi  LANGAT 08‐Feb‐11 Kejohanan Ping Pong MSSD Pengurusan Kemanusiaan 08‐Feb‐11 Kejohanan Perahu Layar MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan Saturday. 4 December.

 PSK ( M ) Pengurusan Kemanusiaan Pengurusan  Maklumat HEM KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  OON BIN IBRAHIM 09‐Feb‐11 Guru Data & KS  PPD Sepang SMM Pembantu  Tadbir SU PIBG SMK  CYBERJAYA PPD SEPANG 09‐Feb‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  AB GHANI BIN  HASHIM SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SITI AISHAH BT  AZIZ MOHD HALIM BIN  SAHRI MOHD HALIM BIN  SAHRI NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL 09‐Feb‐11 Perhubungan 09‐Feb‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti Pengurusan  Atasan Ketua Panitia PPD SEPANG 09‐Feb‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum Sekolah 09‐Feb‐11 Mesyuarat penyelarasan  Pengurusan Kemanusiaan perkhemahan KRS Daerah Sepang dan  Mesyuarat Penyelarasan / Aktiviti KRS  Pengurusan Kemanusiaan dan TKRS Daerah Sepang 2011 Pemantauan program pendidikan  khas/pemulihan & Pemantauan  Pengurusan Sekolah Jurulatih PPD Sepang 09‐Feb‐11 Kokurikulum Guru Pemimpin PPD Sepang 09‐Feb‐11 PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Pegawai PPD Sekolah Saturday. 4 December.MURID.FI TADIKA  ZIKAL  SWASTA Guru ICT PPD SEPANG 09‐Feb‐11 Mesyuarat Jawatankuasa  Pengurusan Sekolah Pembangunan ICT Daerah Sepang Kali  Semakan dan Penggabungan Data  SMM ( R ) SEMAKAN PATSKOM BAGI AKAUN  2010 ZON 3 MESYUARAT PENYELARASAN  PENGURUSAN PIBG Mesyuarat Pengurusan PPDS Bil  2/2011 Mesy. 2010 Page 16 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 08‐Feb‐11 Mesyuarat Pelarasan Pertandingan  Forum Remaja sekolah Menengah  PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI NORMA BT EDROS Jurulatih SAM  BANDAR  09‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU.

 Ekonomi Pengurusan Kemanusiaan Peperiksaan MOHD BIN MUDA SU Peperiksaan PPD 10‐Feb‐11 HEM OON BIN IBRAHIM Guru Data  SMM & KS  Ketua Panitia PPD Sepang 10‐Feb‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Sukan SITI AISHAH BT  AZIZ ROHAYA BT  JAAFAR NORMA BT EDROS Sekolah 10‐Feb‐11 Mesyuarat Penyelarasan Boling Tenpin Pengurusan Kemanusiaan Penolong  Kanan  MURID. Kaunseling &  Kerjaya Murid Peperiksaan ALWI BIN CHE  SULAIMAN MOHD BIN MUDA Guru B&K 11‐Feb‐11 Mesyuarat Pemilihan Pelantikan  Pengurusan Akademik Penyelia Kawasan dan Semakan Inden  Perhimpunan Bulanan Bil 2/2011 Pengurusan Sekolah PK1 11‐Feb‐11 Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI OON BIN IBRAHIM Semua  pegawai dan  KS SMM PPD SEPANG 11‐Feb‐11 Penggabungan Data SMM &  Pelaporan (M & R) Pengurusan Kemanusiaan HEM PPD Sepang Saturday. 2010 Page 17 of 99 . GURU  DAN FIZIKAL  Pembantu  Tadbir Ketua Panitia PPD Sepang 10‐Feb‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum TADIKA  SWASTA PKG SALAK 10‐Feb‐11 SEMAKAN PATSKOM BAGI AKAUN  2010 ZON 4 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Daerah Bahasa Cina kali Ke 1 Mesyuarat Dan Bengkel Data e‐ Kaunseling 2011 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  ROSLI BIN SADALI 10‐Feb‐11 Bahasa Melayu Men SMK  SUNGAI  Pejabat  Pelajaran  PPD 10‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan Bim.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 10‐Feb‐11 Tutup Pendaftaran Peperiksaan STPM  Pengurusan Akademik (Calon Sekolah Kerajaan) Semakan dan Penggabungan Data  SMM ( M ) Mesy. 4 December.

 4 December. Pendidikan Muzik Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Pembangunan &  Perolehan Kokurikulum Sekolah 15‐Feb‐11 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Jurulatih SMK SERI  PUTERI  15‐Feb‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pertandingan  Pengurusan Kemanusiaan Pidato Sekolah Menengah 2011 Saturday. 2010 Page 18 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 12‐Feb‐11 MESYUARAT PERANCANGAN  TAHUNAN  BAHASA Profesionalisme GPI Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  AHMAD MUFID  BIN YUSRA FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  ARFAH BINTI  HALIM MOHD HALIM BIN  SAHRI MOHD BIN MUDA Ketua Bidang/  Ketua  Panitia GPI Sepang  2011 NILAI   SPRINGS Dewan SMK  DABB 12‐Feb‐11 Pengurusan Akademik j‐QAF 14‐Feb‐11 Kejohanan Kriket MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan Pengurus/Peng Daerah  erusi  Kuala Langat Ketua Panitia ppd 14‐Feb‐11 mesyuarat MTQ Daerah Pengurusan Akademik j‐QAF 14‐Feb‐11 KERJA SEBAGAI SATU IBADAH Pengurusan Sekolah Latihan Profesional Pegawai PPD PPD SEPANG 14‐Feb‐11 Taklimat Kelab Dan Persatuan Sekolah  Pengurusan Kemanusiaan Menengah dan Rendah Daerah  Mesyuarat Penyelarasan ULBS SPM Pengurusan Akademik Kokurikulum Penyelaras  Kelab dan  PPD Sepang 14‐Feb‐11 Peperiksaan SU Peperiksaan PPD 14‐Feb‐11 Mesyuarat Karnival PPDa Pengurusan Kemanusiaan PPDa FAIZAM BIN ABD  WAHAB SITI AISHAH BT  AZIZ AHMAD BIN  ABD  KARIM MOHD HALIM BIN  SAHRI Guru‐Guru  PPDa Sekolah Ketua Panitia PPD Sepang 15‐Feb‐11 Mesy.

  PJPK Pengurusan Akademik Ketua Panitia Sekolah 17‐Feb‐11 Bengkel Pemantapan Panitia Bahasa  Melayu (Menengah) TAKLIMAT PROSEDUR DAN  PELAKSANAAN AKTIVITI  Pengurusan Akademik Ketua Panitia PKG SALAK 17‐Feb‐11 Pengurusan Sekolah Perhubungan AB GHANI BIN  HASHIM AZIZ BIN HAJI  MOHAMED MOHD ALIAS BIN  AWANG PK  PPD SEPANG KOKURIKULUM Guru Pemimpin SMK  BANDAR  Guru Sains SMK Dengkil 17‐Feb‐11 Mesyuarat Sambutan Hari Kepanduan  Pengurusan Kemanusiaan Pandu Puteri Daerah Sepang 2011 Bengkel Peningkatan Prestasi Sains  PMR Pengurusan Akademik Kokurikulum 17‐Feb‐11 Sc & MATH Saturday. 2010 Page 19 of 99 . 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 16‐Feb‐11 Mesyuarat Pemilihan dan Pelantikan  Penyelia Kawasan PMR dan Semakan  Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA PK1 PPD 16‐Feb‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pertandingan  Pengurusan Kemanusiaan Public Speaking Daerah Sepang 2011 Mesyuarat Pelaksanaan Program j‐ QAF 2011 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Pengurusan Akademik Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD ALIAS BIN  AWANG KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  SITI AISHAH BT  AZIZ ROSLI BIN SADALI Jurulatih SAM SG.  MERAB  ppds 16‐Feb‐11 j‐QAF Ketua Panitia 16‐Feb‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Sc & MATH Staf  Sekolah  Sokongan/Guru Bermasalah Guru  Matematik Guru Data SMK Sg  Pelek SEKOLAH 16‐Feb‐11 Bengkel Peningkatan Prestasi  Matematik PMR Pengauditan Data EMIS Sekolah 17‐Feb‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat  Sains  Kemasyarakatan Bahasa Melayu Men 17‐Feb‐11 Mesy.

 2010 Page 20 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 17‐Feb‐11 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan Kokurikulum ZAIHIDA BT  ZAINAL NORMA BT EDROS Staff Sokongan  Sekolah  Dan Guru Bermasalah GURU.FI TADIKA  ZIKAL  SWASTA GPK HEM PPD Sepang 17‐Feb‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS 17‐Feb‐11 Mesyuarat 3K Peringkat Daerah Pengurusan Kemanusiaan HEM OON BIN IBRAHIM 17‐Feb‐11 Bengkel Pemantapan Panitia Bahasa  Melayu (Rendah) MESYUARAT KECEMERLANGAN  BAHASA Mesyuarat Penyelarasan Program  Aktiviti Kadet Polis Daerah Sepang  Mesyuarat Pengurusan Kantin Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI Ketua Panitia PKG SALAK 18‐Feb‐11 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  AZIZ BIN HAJI  MOHAMED OON BIN IBRAHIM Guru Bahasa SMT   SEPANG 18‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum Guru Pemimpin PKG SALAK 18‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru  Penyelaras  SK. 4 December.MURID. Sungai  Rawang 18‐Feb‐11 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan Sukan ZAIHIDA BT  ZAINAL AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD HALIM BIN  SAHRI Staff Sokongan  Sekolah  Dan Guru Bermasalah Pengurus/Peng Daerah  erusi  Klang Guru  Matematik Jurulatih PKG SALAK 19‐Feb‐11 Kejohanan Merentas Desa MSSS  Selangor Bengkel Peningkatan Prestasi  Matematik UPSR 21‐Feb‐11 Pengurusan Akademik Sc & MATH 21‐Feb‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pertandingan  Pengurusan Kemanusiaan Bahas Bahasa Inggeris Ala Parlimen  Kokurikulum SMK SERI  SEPANG Saturday.

 4 December. Pendidikan Moral ( R ) Pengurusan Sekolah 22‐Feb‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Sc & MATH Ketua Panitia Sekolah 22‐Feb‐11 Bengkel Peningkatan Prestasi Sains  UPSR Pengurusan Sistem Maklumat  Prasekolah Kebangsaan (SMPK) Mesyuarat Pengurusan Kesihatan Pengurusan Akademik Guru Sains PKG SALAK 22‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum Peg/Penyelia  Pend.  Cyberjaya Sekolah‐ City Plaza sekolah daerah  Guru Pemimpin PKG SALAK 22‐Feb‐11 Kejohanan Boling Tenpin MSSD Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA AZIZ BIN HAJI  MOHAMED AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED 22‐Feb‐11 Mesyuarat Penyelarasan Program /  Aktiviti PBSM Daerah Sepang 2011 Kejohanan Golf MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum 22‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan Pengurus/Peng Saujana  erusiTeknik/Jur Impian  Murid  Prasekolah SK KLIA 23‐Feb‐11 23‐Feb‐11 PROGRAM BIJAK SENI PRASEKOLAH  DAERAH SEPANG Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Saturday. Swasta JPN  SELANGOR 22‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM OON BIN IBRAHIM Guru Kesihatan SK. 2010 Page 21 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 21‐Feb‐11 Kejohanan Ping Pong MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA MD DOM BIN  SAMIAN ARFAH BINTI  HALIM SITI AISHAH BT  AZIZ MOHD ALIAS BIN  AWANG NORMA BT EDROS Pengurus/Peng HULU  erusi  SELANGOR Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Pegawai PPD PPD SEPANG 22‐Feb‐11 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pembangunan &  Bekalan Latihan Profesional 22‐Feb‐11 KURSUS ASAS PENGGUNAAN  INTERNET Mesy.

 PSK ( R ) Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED ROSLI BIN SADALI Guru Pemimpin PKG SALAK 23‐Feb‐11 Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men Guru Bahasa BAGAN  LALANG 23‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED SITI AISHAH BT  AZIZ NORMA BT EDROS Guru Pemimpin PKG SALAK 23‐Feb‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum Ketua Panitia Sekolah 23‐Feb‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan GURU. Swasta Juruteknik  Komputer Ketua  pentaksir  JPN  SELANGOR PKG SALAK 24‐Feb‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat PBS KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  MACHITAH BT  ZAKARIA 24‐Feb‐11 BENGKEL PEMANTAPAN PENTAKSIRAN  Pengurusan Akademik BERASASKAN SEKOLAH UNTUK  PKG SALAK Saturday. 2010 Page 22 of 99 .  BANGUNAN  Jurulatih TADIKA  SWASTA SK KOTA  WARISAN TADIKA  SWASTA PPD SEPANG 23‐Feb‐11 Mesyuarat Penyelarasan Spelling  Competition Sekolah Rendah Daerah  Pengurusan Sistem Maklumat  Prasekolah Kebangsaan (SMPK) KURSUS LAPORAN DAPATAN  PEMANTAUAN AUDIT Pengurusan Sistem Maklumat Murid  Prasekolah Kebangsaan (SMPK) Mesyuarat Penyelarasan Juruteknik  Komputer Sekolah Daerah sepang Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI NORMA BT EDROS 23‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum Peg/Penyelia  Pend.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 23‐Feb‐11 Mesyuarat Penyelarasan  Perkhemahan Kadet Bomba Daerah  Bengkel Pendedahan KOMSAS Teks  baharu Mesyuarat Penyelarasan  Perkhemahan Kadet Bomba Daerah  Mesy.MURID. Swasta Pegawai PPD 24‐Feb‐11 Pengurusan Sekolah Latihan Profesional ARFAH BINTI  HALIM NORMA BT EDROS 24‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum Peg/Penyelia  Pend. 4 December.

 2010 Page 23 of 99 . 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 24‐Feb‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU. Geografi Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI 24‐Feb‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Peperiksaan SITI AISHAH BT  AZIZ MOHD BIN MUDA Ketua Panitia 24‐Feb‐11 Mesyuarat  Pemilihan danPelantikan  Penyelia   Kawasan dan Semakan  Perkhemahan KRS /TKRS Peringkat  Daerah Sepang MESYUARAT PENYELARASAN KERJA  PENTAKSIRAN UNTUK KETUA  MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK  HARI GURU Pengurusan Akademik PK1 PPD 24‐Feb‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI MACHITAH BT  ZAKARIA AB GHANI BIN  HASHIM MOHD HALIM BIN  SAHRI OON BIN IBRAHIM Murid SAM  BANDAR  BILIK  MESYUARAT  24‐Feb‐11 Pengurusan Akademik PBS Ketua  pentaksir  24‐Feb‐11 Pengurusan Sekolah Perhubungan Pengetua/Guru  PPD SEPANG Besar Jurulatih SMK  SUNGAI  SMK. Dato  Abu Bakar  SMK  BANDAR  SMK BBST 24‐Feb‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pertandingan  Pengurusan Kemanusiaan Coral Speaking Sekolah‐sekolah Derah  Taklimat Pesanan Bekalan buku Teks  2012 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum 24‐Feb‐11 HEM Guru  &  KS  SPBT Pegawai  Teknikal  Pengawas  Sekolah 25‐Feb‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pertandingan  Pengurusan Kemanusiaan Pantun Sekolah Menengah Daerah  27‐Feb‐11 Program Nadwah kepemimpinan  Pelajar Islam daerah Sepang Pengurusan Akademik Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  25‐Feb‐11 j‐QAF Saturday.MURID.FI TADIKA  ZIKAL  SWASTA Guru Bahasa BAGAN  LALANG Sekolah 24‐Feb‐11 Bengkel Pendedahan KOMSAS Teks  baharu Mesy.

 Kajian Tempatan Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Kewangan & Akaun SITI AISHAH BT  AZIZ MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD HALIM BIN  SAHRI MACHITAH BT  ZAKARIA SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD  ZAINUDDIN BIN  Ketua Panitia Sekolah 01‐Mar‐11 LAWATAN PEMANTUAN AKAUN  SEKOLAH DAN PENGURUSAN ASET  Pertandingan Kuiz Pelancongan  Daerah Sepang 2011 MESYUARAT PENYELARASAN KERJA  PENTAKSIRAN UNTUK KETUA  Mesyuarat Pengurusan PPDS Bil  3/2011 LAWATAN PEMANTUAN AKAUN  SEKOLAH DAN PENGURUSAN ASET  Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pengetua/Guru  SEKOLAH  Besar ZON  Murid PKG SALAK 01‐Mar‐11 Kokurikulum 02‐Mar‐11 Pengurusan Akademik PBS Ketua  pentaksir  Pengurusan  Atasan BILIK  MESYUARAT  PPD SEPANG 02‐Mar‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti 02‐Mar‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun Pengetua/Guru  SEKOLAH  Besar ZON  Saturday. 2010 Page 24 of 99 .PMR  Pengurusan Akademik / Tarikh tutup pindah pusat MUET  28‐Feb‐11 MESYUARAT JAWATANKUASA  PELAKSANA TEMASYA SUKAN  TAKLIMAT PENDAFTARAN MURID Pengurusan Sekolah Peperiksaan SU Peperiksaan PPD 28‐Feb‐11 Prasekolah dan  Permata Perhubungan AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED AB GHANI BIN  HASHIM ARFAH BINTI  HALIM Guru  Prasekolah PK HEM BILIK  MESYUARAT  PPD SEPANG 28‐Feb‐11 Pengurusan Sekolah 28‐Feb‐11 MESYUARAT LADAP Pengurusan Sekolah Latihan Profesional SETIAUSAHA  LADAP PPD SEPANG March 2011 01‐Mar‐11 Mesy.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 28‐Feb‐11 Mesyuarat Perkhemahan KRS dan  TKRS Daerah Sepang 2011 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI MOHD BIN MUDA Guru Pemimpin PKG SALAK 28‐Feb‐11 Tarikh tutup pendaftaran    UPSR. 4 December.

MURID. PSV (M) Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Pembangunan &  Bekalan Sukan SITI AISHAH BT  AZIZ MD DOM BIN  SAMIAN AHMAD MUFID  BIN YUSRA FAIZAM BIN ABD  WAHAB MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD  ZAINUDDIN BIN  ROSLI BIN SADALI 03‐Mar‐11 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Penolong  Kanan  Guru Asrama SMK  PANTAI  PKG SALAK 03‐Mar‐11 Mesyuarat Penyelarasan Bola Baling Pengurusan Kemanusiaan 03‐Mar‐11 Mesyuarat Pengurusan Asrama Pengurusan Kemanusiaan PPDa 03‐Mar‐11 Mesyuarat Pemurniaan Soalan  Daerah  Bil 1/2011 LAWATAN PEMANTUAN AKAUN  SEKOLAH DAN PENGURUSAN ASET  Bengkel penilaian dan Pentaksiran  Berkualiti BM (Ren) Pengurusan Akademik Sc & MATH Guru  Cemerlang SMK BBST 03‐Mar‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Kewangan & Akaun Pengetua/Guru  SEKOLAH  Besar SEKITAR  Guru Bahasa SK TMN  SEROJA 03‐Mar‐11 Bahasa Melayu Men Saturday. 2010 Page 25 of 99 . 4 December.B TADIKA  ANGUNAN  SWASTA Ketua Panitia Sekolah 03‐Mar‐11 Mesy.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 02‐Mar‐11 Kursus Kenaikan pangkat Sarjan dan  Staf Sarjan Peringkat Daerah Sepang Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL MOHD HALIM BIN  SAHRI NORMA BT EDROS Murid BAGAN  LALANG SK KLIA 02‐Mar‐11 Mesyuarat Pengurusan Data Program  Pengurusan Sekolah Pemulihan Khas Daerah Sepang Mesyuarat Penyelarasan Pertandingan  Pengurusan Kemanusiaan Drama  Bahasa Inggeris Sekolah  PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Kokurikulum Guru  Pemulihan Jurulatih 02‐Mar‐11 SMK  CYBERJAYA 02‐Mar‐11 Kokurikulum GURU.

 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 03‐Mar‐11 TAKLIMAT /OPERASI SISTEM  MAKLUMAT STAFF BIL.  BANGUNAN  Guru‐Guru  PPDa sekolah Semua  Pegawai dan  SK KLIA 03‐Mar‐11 TADIKA  SWASTA PKG SALAK 03‐Mar‐11 Taklimat Pemantauan Bilik/Sudut  PPDa ke sekolah‐sekolah Perhimpunan Bulanan Bil 3/2011 Pengurusan Kemanusiaan PPDa FAIZAM BIN ABD  WAHAB SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD  ZAINUDDIN BIN  ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD HALIM BIN  SAHRI MOHD BIN MUDA 04‐Mar‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti PPD SEPANG 04‐Mar‐11 LAWATAN PEMANTUAN AKAUN  SEKOLAH DAN PENGURUSAN ASET  Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun Pengetua/Guru  SEKOLAH  Besar SEKITAR  Pembantu  Tadbir Jurulatih PORT  DICKSON SK KOTA  WARISAN 07‐Mar‐11 Kursus Perkhidmatan Dan Pentadbiran  Perkhidmatan &  Kewangan (Kur.1/2010) Bengkel Penggubalan Perbendaharaan  Pengurusan Kemanusiaan Kata untuk "Spelling Competition"  Serahan dokumen dan disket  Pendaftaran Peperiksaan UPSR LAWATAN PEMANTUAN AKAUN  SEKOLAH DAN PENGURUSAN ASET  KURSUS KOMUNIKASI BERKESAN KE  ARAH BUDAYA KERJA CEMERLANG 08‐Mar‐11 BENGKEL SISTEM MAKLUMAT  PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Kokurikulum 07‐Mar‐11 07‐Mar‐11 Peperiksaan SU Peperiksaan PPD 07‐Mar‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  ARFAH BINTI  HALIM AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED Pengetua/Guru  SEKOLAH  Besar ZON PPD  Pegawai PPD PPD SEPANG 08‐Mar‐11 Latihan Profesional 08‐Mar‐11 Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Guru  Prasekolah BILIK  MESYUARAT  Saturday.MURID. 2010 Page 26 of 99 .1/2011 PEMANTAUAN BERKALA IPS Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan Kokurikulum ZAIHIDA BT  ZAINAL NORMA BT EDROS Pembantu  Tadbir GURU.

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 08‐Mar‐11 Mesyuarat Penyelarasan Olahraga  MSSD Serahan dokumen dan disket  Pendaftaran Peperiksaan PMR Mesyuarat Pengurusan RIMUP ( R ) Pengurusan Kemanusiaan Sukan ROHAYA BT  JAAFAR MOHD BIN MUDA Penolong  Kanan  SMK  CYBERJAYA 08‐Mar‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan SU Peperiksaan PPD 08‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM OON BIN IBRAHIM Guru RIMUP SK KLIA 08‐Mar‐11 Mesyuarat Pengurusan Olahraga  Pendidikan Khas Daerah Sepang LAWATAN PEMANTUAN AKAUN  SEKOLAH DAN PENGURUSAN ASET  Mesyuarat Penyelarasan Bola Jaring Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Kewangan & Akaun NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL MOHD  ZAINUDDIN BIN  ROHAYA BT  JAAFAR ZAIHIDA BT  ZAINAL NORMA BT EDROS Penyelaras SMK BBST 08‐Mar‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pengetua/Guru  SEKOLAH  Besar ZON PPD  Penolong  Kanan  Pembantu  Tadbir GURU.  BANGUNAN  Jurulatih SK Kg  Baharu  PORT  DICKSON TADIKA  SWASTA SMK  DENGKIL BAGAN  LALANG 08‐Mar‐11 Sukan 08‐Mar‐11 Kursus Perkhidmatan Dan Pentadbiran  Perkhidmatan &  (Kur. 2010 Page 27 of 99 . 4 December.MURID.1/2010) Kewangan PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan Kokurikulum 09‐Mar‐11 09‐Mar‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pertandingan  Pengurusan Kemanusiaan Tarian Sekolah‐sekolah Daerah Sepang  Bengkel Peningkatan P & P Berkesan  (CCTS) Bahasa Melayu (Men) Mesyuarat Pengurusan Olahraga  Pendidikan Khas Daerah Sepang Pengurusan Akademik Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI ROSLI BIN SADALI 09‐Mar‐11 Bahasa Melayu Men Guru Bahasa 09‐Mar‐11 Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL Guru Data PPKI PPD Sepang Saturday.

 2010 Page 28 of 99 . Kaunseling &  Kerjaya Murid Perhubungan ALWI BIN CHE  SULAIMAN AB GHANI BIN  HASHIM OON BIN IBRAHIM Murid Pusat  Pemulihan  PPD SEPANG 09‐Mar‐11 Pengurusan Sekolah KETUA  JABATAN KS SPBT 09‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM JPN  SELANGOR PORT  DICKSON 09‐Mar‐11 Kursus Pentadbiran Dan Perkhidmatan  Perkhidmatan &  Kewangan Bil.1/2011 Serahan dokumen dan disket  Pendaftaran Peperiksaan SPM Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Peperiksaan ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD BIN MUDA Pembantu  Tadbir 09‐Mar‐11 SU Peperiksaan PPD 09‐Mar‐11 Mesyuarat Penyelarasan Bola Tampar Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD  ZAINUDDIN BIN  AFINDI BIN MOHD  SALLEH OON BIN IBRAHIM Penolong  Kanan  PPD Sepang 09‐Mar‐11 LAWATAN PEMANTUAN AKAUN  SEKOLAH DAN PENGURUSAN ASET  Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun Pengetua/Guru  SEKOLAH  Besar BAGI ZON  Pembantu  Tadbir KS SPBT PKG SALAK 10‐Mar‐11 TAKLIMAT PENGURUSAN GURU GANTI  Pengurusan Sekolah KGSK KEPADA PEMBANTU T ADBIR  Key‐in Pesanan Bekalan Buku Teks  2012 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan KGSK/GSTT/GG 10‐Mar‐11 HEM JPN  SELANGOR 10‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU. 4 December.B TADIKA  ANGUNAN  SWASTA Guru RIMUP SMK  BANDAR  10‐Mar‐11 Mesyuarat Pengurusan RIMUP ( M ) Pengurusan Kemanusiaan HEM OON BIN IBRAHIM Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 09‐Mar‐11 Program Menangani  Disiplin Murid  ( Menggilap Permata 2) MESYUARAT BERSAMA JABATAN  (MBJ) NGO Key‐in Pesanan Bekalan Buku Teks  2012 Pengurusan Kemanusiaan Bim.MURID.

 Kaunseling &  Kerjaya Murid HEM Guru  Prasekolah Murid CAMERON  HIGHLANDS Pusat  Pemulihan  JPN  SELANGOR 11‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan 11‐Mar‐11 Ke‐in Pesanan Bekalan Buku Teks 2012 Pengurusan Kemanusiaan KS SPBT 14‐Mar‐11 PEPERIKSAAN TEORI ABRSM Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA SU Peperiksaan SMK SG  PELEK Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 10‐Mar‐11 Pertandingan Bahas Bahasa Melayu  Ala Parlimen Sekolah‐sekolah  LAWATAN PEMANTUAN AKAUN  SEKOLAH DAN PENGURUSAN ASET  Bengkel Peningkatan P & P Berkesan  (CCTS) Bahasa melayu (Men) Program Menangani  Disiplin Murid (Menggilap Permata 2) Mesy. Pendidikan Moral (M) Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI MOHD  ZAINUDDIN BIN  ROSLI BIN SADALI Murid SMK  PANTAI  10‐Mar‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Kewangan & Akaun Pengetua/Guru  SEKOLAH  Besar BAGI ZON  Guru Bahasa BAGAN  LALANG Pusat  Pemulihan  Sekolah 10‐Mar‐11 Bahasa Melayu Men 10‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Bim. 2010 Page 29 of 99 . Kaunseling &  Kerjaya Murid  Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum ALWI BIN CHE  SULAIMAN SITI AISHAH BT  AZIZ MOHD HALIM BIN  SAHRI ARFAH BINTI  HALIM AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED ALWI BIN CHE  SULAIMAN OON BIN IBRAHIM Murid 10‐Mar‐11 Pengurusan Akademik Ketua Panitia 10‐Mar‐11 Pertandingan Bercerita Tahap 1 dan  Tahap 2 Sekolah Rendah Daerah  KURSUS MICROSOFT EXCEL (  TRANSFER DATA ) 13‐Mar‐11 LAWATAN MUHIBAH DAN PENANDA  ARAS Program Menangani  Disiplin Murid (Menggilap Permata 2) Pengurusan Kemanusiaan Murid SK KLIA 10‐Mar‐11 Pengurusan Sekolah Latihan Profesional Pegawai PPD PPD SEPANG 11‐Mar‐11 Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Bim. 4 December.

 2010 Page 30 of 99 . 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 14‐Mar‐11 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan Pengurusan  Maklumat Kokurikulum ZAIHIDA BT  ZAINAL KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  NORMA BT EDROS Staff Sokongan  Sekolah  Dan Guru Bermasalah Guru ICT CAMERON  HIGHLANDS PUSAT  TUISYEN 14‐Mar‐11 16‐Mar‐11 Kursus  Pembangunan & Pelaksanaan  Pengurusan Sekolah Aplikasi ICT Daerah PEMANTAUAN BERPADU PUSAT  TUISYEN Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Pengurusan Kemanusiaan 15‐Mar‐11 GURU DAN  FIZIKAL  15‐Mar‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Perkhidmatan &  Kewangan Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Kewangan & Akaun ZAIHIDA BT  ZAINAL SALIZARIZAN BT  MOHAMAD SAIR ZAIHIDA BT  ZAINAL FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  NORMA BT EDROS Staff Sokongan  Sekolah  Dan Guru Bermasalah Pegawai PPD KUALA  LUMPUR 15‐Mar‐11 Bengkel ABM 2012‐2013 16‐Mar‐11 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Pentadbiran &  Perkhidmatan j‐QAF Staff Sokongan  Sekolah  dan Guru Bermasalah Hakim MTQ ppd 16‐Mar‐11 Mesyuarat MTQ Daerah 2 16‐Mar‐11 PEMANTAUAN BERPADU PUSAT  TUISYEN PEMANTAUAN BERPADU PUSAT  TUISYEN Program peningkatan Sejarah  ( 1 ) Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum PUSAT TUISYEN PUSAT  TUISYEN PUSAT TUISYEN PUSAT  TUISYEN Guru Sejarah Sekolah 17‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS 17‐Mar‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Pengurusan  Maklumat SITI AISHAH BT  AZIZ KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  18‐Mar‐11 Mesyuarat Pengurusan Majlis  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang  Pengurusan Sekolah Pegawai Dan  Kakitangan  PPD SEPANG Saturday.

 4 December.SWASTA BIL 1 Mesyuarat Penyelarasan Badminton  MSSD MTQ Daerah Pengurusan Kemanusiaan PBS KETUA  PENTAKSIR  PEG/PENYELIA  PEND SWASTA Penolong  Kanan  Pelajar PKG SALAK 22‐Mar‐11 Kokurikulum PPD  GOMBAK SMK  DENGKIL SMK DABB 23‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan ROHAYA BT  JAAFAR FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  ROSLI BIN SADALI 23‐Mar‐11 Pengurusan Akademik j‐QAF 23‐Mar‐11 Bengkel Peningkatan P & P Berkesan  (CCTS) Bahasa Cina Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men Guru Bahasa PKG SALAK Saturday.2 Mesyuarat Penyelarasan Kursus  Pengurusan Kemanusiaan Kenaikan Pangkat Sarjan / Staf Sarjan  Mesyuarat Pengurusan Biasiswa Pengurusan Kemanusiaan SU Peperiksaan PPD 21‐Mar‐11 Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI OON BIN IBRAHIM Guru Pemimpin SMK  BANDAR  Guru RIMUP SAM  BANDAR  MASJID KLIA 22‐Mar‐11 HEM 22‐Mar‐11 kbs Pengurusan Akademik j‐QAF FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  MACHITAH BT  ZAKARIA NORMA BT EDROS Pelajar 22‐Mar‐11 BENGKEL PEMANTAPAN PENTAKSIRAN  Pengurusan Akademik BERASASKAN SEKOLAH UNTUK  MESYUARAT PENGURUSAN  PEND.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 21‐Mar‐11 Kejohanan Boling Tenpin MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD BIN MUDA Pengurus/Peng Petaling  erusi  Utama Guru  Prasekolah BILIK  MESYUARAT  21‐Mar‐11 21‐Mar‐11 MESYUARAT JAWATANKUASA  PELAKSANA TEMASYA SUKAN  Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Peperiksaan 21‐Mar‐11 Pendaftaran SPMU Daerah / Msyuarat  Pengurusan Akademik Penyelarasan Bersama PPD Bil. 2010 Page 31 of 99 .

FI TADIKA  ZIKAL  SWASTA GURU.FI TADIKA  ZIKAL  SWASTA Guru Bahasa PKG SALAK 24‐Mar‐11 PEMANTAUAN BERKALA Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS 24‐Mar‐11 Bengkel Penilaian Dan Pentaksiran  Berkualiti Bahasa Melayu (SPM) Mesyuarat Pegurusan Pembimbing  Rakan Sebaya Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI 24‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Bim.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 23‐Mar‐11 Mesyuarat Penyelarasan Karnival  Akademik Program Pemulihan Khas  Mesyuarat Penyelarasan Tenis Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Sukan NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL AHMAD MUFID  BIN YUSRA ROSLI BIN SADALI Guru  Pemulihan Penolong  Kanan  Guru Bahasa SK KOTA  WARISAN SMK SERI  SEPANG PKG SALAK 23‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan 23‐Mar‐11 Bengkel Penilaian Dan Pentaksiran  Berkualiti Bahasa Melayu (PMR) Semakan dan serahan disket  Pendaftaran Peringkat Negeri/LPM Kursus Pengurusan Kelab Dan  Persatuan PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men 23‐Mar‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pegawai PPD JPN  SELANGOR SMK SERI  PUTERI  23‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI NORMA BT EDROS Murid 23‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU. 4 December.MURID. 2010 Page 32 of 99 . Kaunseling &  Kerjaya Murid Kokurikulum ALWI BIN CHE  SULAIMAN MOHD HALIM BIN  SAHRI ARFAH BINTI  HALIM Guru B&K SMK  SUNGAI  SK TAMAN  PANTAI  PPD SEPANG 24‐Mar‐11 Pertandingan Story Telling and Action  Pengurusan Kemanusiaan Song Sekolah Rendah Daerah Sepang  MESYUARAT PEMANTAPAN  PEMANTAUAN SEKOLAH BIL 1/2011 Pengurusan Sekolah Murid 24‐Mar‐11 Latihan Profesional Pegawai PPD Saturday.MURID.

 4 December.2/2010 Pendaftaran SPMU Daerah Pengurusan Kemanusiaan PPDa 28‐Mar‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Peperiksaan 28‐Mar‐11 28‐Mar‐11 Pertandingan Pidato Piala Diraja  Sekolah Daerah Sepang 2011 Mesyuarat Jawatankuasa Karnival  PPDa Mesyuarat Pengurusan Sekolah  Menengah Kali ke ‐ 3/11 Mesyuarat Pengumpulan Data  Kokurikulum Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI FAIZAM BIN ABD  WAHAB ISMAIL BIN HUSIN Murid SMK  TAMAN  PPD Sepang 28‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan PPDa Guru‐Guru  PPDa Sekolah 28‐Mar‐11 Pengurusan Sekolah  Menengah Pengetua/Guru  PPD SEPANG Besar Guru Penolong  PKG SALAK Kanan  28‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED Saturday.  Cyberjaya 24‐Mar‐11 Mesyuarat Penggabungan Data  KWAMP ® Pengurusan Kemanusiaan 25‐Mar‐11 Mesyuarat Penyelarasan Sofball MSSD Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA FAIZAM BIN ABD  WAHAB ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD BIN MUDA PT/Pengadil/Jur SMK  ulatih SUNGAI  Guru Data  Kwamp Pembantu  Tadbir Pelajar SMK.  Cyberjaya Bilik  Mesyuarat  PPD 25‐Mar‐11 Mesyuarat Penggabungan Data  KWAMP ( M ) Mesyuarat Pentadbiran Dan  Perkhidmatan Bil. 2010 Page 33 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 24‐Mar‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan  Program Pendidikan Khas Integrasi PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Pembangunan &  Perolehan HEM NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL AHMAD BIN  ABD  KARIM OON BIN IBRAHIM Penyelaras PPD Sepang 24‐Mar‐11 Pengurusan Sekolah Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Guru Data  KWAMP SK.

 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 28‐Mar‐11 Bengkel Peningkatan Prestasi SPM :  FIZIK Mesyuarat Penyelarasan Memanah Pengurusan Akademik Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD HALIM BIN  SAHRI AZIZ BIN HAJI  MOHAMED OON BIN IBRAHIM Guru  Sekolah  Cemerlang dan  Pengerusi  PK  SAM  KOKURIKULUM BANDAR  Jurulatih SMK SERI  PUTERI  28‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan 28‐Mar‐11 Mesyuarat Penyelarasan Koir. 2010 Page 34 of 99 . Puisi  dan Lagu sekolah‐sekolah Daerah  Mesyuarat Pengumpulan Data  Kokurikulum Taklimat Pemantauan BOSS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum 28‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum Guru Penolong  PKG SALAK Kanan  Guru & KS SPBT PKG SALAK 28‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM 29‐Mar‐11 Kejohanan Balapan dan Padang MSSD  Pengurusan Kemanusiaan Sepang Mesyuarat Penyelarasan Bola Sepak Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD MUFID  BIN YUSRA ROSLI BIN SADALI Urusetia/Pegaw Stadium  ai/Jurulatih Majlis  Penolong  Kanan  Ketua Panitia PPD Sepang 29‐Mar‐11 Sukan 29‐Mar‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Pengurusan Akademik Daerah Bahasa Melayu (Men) Kali ke‐2 Program peningkatan Ekonomi ( 1 ) Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men SMK  DENGKIL Sekolah 29‐Mar‐11  Sains  Kemasyarakatan Sc & MATH SITI AISHAH BT  AZIZ MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD HALIM BIN  SAHRI Guru Ekonomi 29‐Mar‐11 Bengkel Peningkatan Prestasi SPM :  KIMIA Pengurusan Akademik Guru  Sekolah  Cemerlang dan  Pengerusi  Murid SMK  BANDAR  29‐Mar‐11 Pertandingan Forum Remaja Sekolah‐ Pengurusan Kemanusiaan sekolah Menengah Daerah Sepang Kokurikulum Saturday.

FI TADIKA  ZIKAL  SWASTA Murid SK KOTA  WARISAN SK. 2010 Page 35 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 30‐Mar‐11 Perkhemahan TKRS Peringkat Daerah  Pengurusan Kemanusiaan Sepang Mesyuarat Penyelarasan Sepak Takraw Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED AZIZ BIN HAJI  MOHAMED MOHD BIN MUDA Murid BAGAN  LALANG SM TEKNIK  SEPANG BILIK  MESYUARAT  SMK SERI  SEPANG PPD 30‐Mar‐11 Sukan Penolong  Kanan  Guru  Prasekolah Murid 30‐Mar‐11 30‐Mar‐11 MESYUARAT GURU PRASEKOLAH BIL  02/2011 Sambutan Hari Perpanduan  pergerakan Puteri Islam Peringkat  Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Kokurikulum 30‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan 30‐Mar‐11 Mesyuarat Pemilihan dan Pelantikan  Pengurusan Akademik Penyelia Kawasan dan Semakan Inden  Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Daerah Bahasa Cina Kali Ke‐2 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Akademik Peperiksaan PK1 30‐Mar‐11 Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI Ketua Panitia PKG SALAK 30‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU. 4 December.MURID. Taman  Pantai  SMK  PANTAI  SMK  SUNGAI  31‐Mar‐11 "Spelling Competition" Sekolah‐ sekolah Rendah Daerah Sepang Taklimat Pemantauan 3K Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI OON BIN IBRAHIM 31‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru & SU 3K 31‐Mar‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pertandingan  Pengurusan Kemanusiaan Memasak Sekolah‐sekolah Menengah  Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Bahasa TamilDaerah Kali Ke ‐2 Pengurusan Akademik Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED ROSLI BIN SADALI Jurulatih 31‐Mar‐11 Bahasa Melayu Men Ketua Panitia Saturday.

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 31‐Mar‐11 Program peningkatan Geografi ( 1 ) Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum SITI AISHAH BT  AZIZ NORMA BT EDROS Guru Geografi Sekolah 31‐Mar‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan GURU.MURID. 4 December.FI TADIKA  ZIKAL  SWASTA Murid Inti College  University Sekolah Seri  Puteri PPD 31‐Mar‐11 Kursus Asas Pembimbing Rakan  sebaya(PRS) Mesyuarat Penyelarasan Hoki Pengurusan Kemanusiaan Bim. 2010 Page 36 of 99 . Kaunseling &  Kerjaya Murid Sukan ALWI BIN CHE  SULAIMAN AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD BIN MUDA 31‐Mar‐11 Pengurusan Kemanusiaan Penolong  Kanan  Pegawai PPD 31‐Mar‐11 Tarikh tutup pendaftaran STPM calon  Pengurusan Akademik sekolah swasta dan persendirian  Peperiksaan April 2011 01‐Apr‐11 Mesyuarat Penyelarasan Bola  Keranjang MSSD Mesyuarat Verifikasi Data Emis  Kutipan Mac Mesyuarat Penyelarasan panitia BM  (Ren) kali ke‐2 04‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  ROSLI BIN SADALI PK  PPD KOKURIKULUM Guru Data SK  CYBERJAYA Sekolah 01‐Apr‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat Bahasa Melayu Men 04‐Apr‐11 Pengurusan Akademik Ketua Panitia 04‐Apr‐11 TAKLIMAT KEPEGAWAIAN TEMASYA  Pengurusan Sekolah SUKAN PRASEKOLAH DAERAH SEPANG Pertandingan "Coral Speaking"  Sekolah‐sekolah Daerah Sepang Kejohanan Badminton MSSD Sepang Pengurusan Kemanusiaan Prasekolah dan  Permata Kokurikulum AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD HALIM BIN  SAHRI AHMAD MUFID  BIN YUSRA Guru  Prasekolah Murid PKG SUNGAI  PELEK SMK  SUNGAI  04‐Apr‐11 04‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan Urusetia/Jurula SJKC Dengkil tih/Pengadil Saturday.

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 04‐Apr‐11 Mesyuarat Pertandingan Kawad Kaki  Peringkat Daerah Sepang Hari Kor Kadet Polis Daerah Sepang Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED AZIZ BIN HAJI  MOHAMED ROHAYA BT  JAAFAR MOHD BIN MUDA Guru Pemimpin PKG SALAK 04‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum Murid IPD SEPANG 04‐Apr‐11 Mesyuarat Penyelarasan Ragbi Pengurusan Kemanusiaan Sukan Penolong  Kanan  Pelajar SK KOTA  WARISAN SEKOLAH 04‐Apr‐11 MUET Speaking pertengahan tahun Pengurusan Akademik Peperiksaan 04‐Apr‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pertandingan  Pengurusan Kemanusiaan Kompang Formasi Sekolah‐sekolah  PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI AHMAD BIN  ABD  KARIM MOHD HALIM BIN  SAHRI MOHD ALIAS BIN  AWANG NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL ARFAH BINTI  HALIM MACHITAH BT  ZAKARIA Jurulatih SMK  SUNGAI  05‐Apr‐11 Pembangunan &  Perolehan Kokurikulum Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Murid SMK  BANDAR  05‐Apr‐11 Pesta Pantun Sekolah‐sekolah  Menengah Daerah Sepang Bengkel Peningkatan Prestasi SPM :  MATEMATIK TAMBAHAN Mesyuarat Kejohanan Olahraga  Pendidikan Khas Bil 2 KURSUS PEMANTAPAN ROHANI Pengurusan Kemanusiaan 05‐Apr‐11 Pengurusan Akademik Sc & MATH Guru  Sekolah  Cemerlang dan  Pengerusi  Guru  Pendidikan  Pegawai PPD SMK  BANDAR  PPD SEPANG 05‐Apr‐11 Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Latihan Profesional 05‐Apr‐11 Pengurusan Sekolah 05‐Apr‐11 MESYUARAT PENYELARASAN ANTARA  Pengurusan Akademik KETUA PENTAKSIR DENGAN  PBS Ketua  pentaksir  BILIK  MESYUARAT  Saturday. 2010 Page 37 of 99 . 4 December.

MURID. Salak 06‐Apr‐11 MUET Speaking pertengahan tahun Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar SEKOLAH 06‐Apr‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU.FI TADIKA  ZIKAL  SWASTA Guru Bahasa BAGAN  LALANG PPD SEPANG 06‐Apr‐11 Kursus Ketatabahasaan Bahasa  Melayu Sekolah Rend/Men/Pra‐U Mesyuarat Pengurusan PPDS Bil  4/2011 Bengkel Peningkatan Prestasi SPM :  MATEMATIK Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan  Makmal komputer Sekolah Bengkel Peningkatan Prestasi SPM :  BIOLOGI Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI 06‐Apr‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD ALIAS BIN  AWANG KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  MOHD ALIAS BIN  AWANG Pengurusan  Atasan 06‐Apr‐11 Pengurusan Akademik Sc & MATH Guru  Sekolah  Cemerlang dan  Pengerusi  Guru ICT PPD SEPANG 06‐Apr‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat Sc & MATH 07‐Apr‐11 Pengurusan Akademik Guru  Sekolah  Cemerlang dan  Pengerusi  Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 05‐Apr‐11 Kejohanan Bola Baling MSSD Sepang Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD BIN MUDA Urusetia/Penga SK Bukit  dil/Jurulatih Bangkong Pelajar SEKOLAH 05‐Apr‐11 MUET Speaking pertengahan tahun Pengurusan Akademik Peperiksaan 05‐Apr‐11 Mesyuarat  Permuafakatan Pejabat  Pelajaran Daerah Sepang Kali 1/2011 Taklimat Kuiz Kesihatan Pengurusan Kemanusiaan HEM ZUHAIMI BIN MD  NASIR OON BIN IBRAHIM Agensi‐agensi  Kerajaan yang  PPD Sepang 05‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru Kesihatan SK. 4 December. 2010 Page 38 of 99 .

Bulan/Tahun

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

NamaProgram

Sektor

Unit

NamaPegawai

Sasaran

Tempat

07‐Apr‐11

Kursus Ketatabahasaan Bahasa  Melayu Sekolah Ren/Men/Pra‐U

Pengurusan Akademik

Bahasa Melayu Men

ROSLI BIN SADALI

Guru Bahasa  SPM/Pra‐ AHLI JK E  PEROLEHAN  Murid

BAGAN  LALANG PPD SEPANG

07‐Apr‐11

MESY. JK PENGURUSAN E PEROLEHAN  Perkhidmatan &  BIL. 1 TAHUN 2011 PPD SEPANG Kewangan Perkhemahan Pandu Puteri Daerah  Sepang PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan

Kewangan & Akaun

MOHD  ZAINUDDIN BIN  AZIZ BIN HAJI  MOHAMED NORMA BT EDROS

07‐Apr‐11

Kokurikulum

BAGAN  LALANG

07‐Apr‐11

Pengurusan Kemanusiaan

Kokurikulum

GURU,MURID,FI TADIKA  ZIKAL  SWASTA Jurulatih Sekolah

07‐Apr‐11

Bengkel Pemilihan Kajian Tindakan

Pengurusan Akademik

 Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum

SITI AISHAH BT  AZIZ AZIZ BIN HAJI  MOHAMED MOHD HALIM BIN  SAHRI SALIZARIZAN BT  MOHAMAD SAIR AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED FATIMAH BT  MOHAMMAD  OON BIN IBRAHIM

07‐Apr‐11

Perkhemahan Kadet Bomba Sekolah‐ sekolah Daerah Sepang Pertandingan Bahas Bahasa Inggeris  Sekolah‐sekolah Menengah Daerah  Mesyuarat JPKA Bil 1/2011

Pengurusan Kemanusiaan

Murid

BALAI  BOMBA KLIA SMK SERI  SEPANG Bilik  Mesyuarat  SK TAMAN  PANTAI  HOTEL   ROSA   SMK. Seri  Puteri

07‐Apr‐11

Pengurusan Kemanusiaan

Kokurikulum

Murid

07‐Apr‐11

Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah

Kewangan & Akaun

Pegawai PPD

07‐Apr‐11

07‐Apr‐11

TEMASYA SUKAN PRASEKOLAH  DAERAH SEPANG KURSUS  PEMANTAPAN BAHASA   INGGERIS  SEKOLAH  MENENGAH   Mesyuarat Jawatankuasa SPBT 2

Prasekolah dan  Permata Bahasa

Guru  Prasekolah Ketua Panitia

07‐Apr‐11

Pengurusan Akademik

08‐Apr‐11

Pengurusan Kemanusiaan

HEM

KS SPBT

Saturday, 4 December, 2010

Page 39 of 99

Bulan/Tahun

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

NamaProgram

Sektor

Unit

NamaPegawai

Sasaran

Tempat

08‐Apr‐11

Perhimpunan Bulanan Bil 4/2010

Pengurusan Sekolah

Pengurusan Kualiti

SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD  ZAINUDDIN BIN  ALWI BIN CHE  SULAIMAN MOHD HALIM BIN  SAHRI MOHD BIN MUDA

Semua  Pegawai dan  Pembantu  Tadbir Guru B&K

PPD SEPANG

11‐Apr‐11

KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN  DAN PERAKAUNAN SEKOLAH 2011 Mesyuarat Karnival PPDa & Aktiviti  Kerjaya Pertandingan Drama Bahasa Inggeris  Sekolah‐sekolah Menengah Daerah  MUET Speaking pertengahan tahun

Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan

Kewangan & Akaun

HOTEL  GRAND  Pejabat  Pelajaran  SK  CYBERJAYA SEKOLAH

11‐Apr‐11

Bim. Kaunseling &  Kerjaya Murid Kokurikulum

11‐Apr‐11

Pengurusan Kemanusiaan

Murid

11‐Apr‐11

Pengurusan Akademik

Peperiksaan

Pelajar

11‐Apr‐11

Kejohanan Balapan dan Padang MSS  Selangor KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN  DAN PERAKAUNAN SEKOLAH 2011

Pengurusan Kemanusiaan

Sukan

AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD  ZAINUDDIN BIN  AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD BIN  ABD  KARIM SITI AISHAH BT  AZIZ AZIZ BIN HAJI  MOHAMED

Pengurus/Peng KUALA  erusi  SELANGOR Pembantu  Tadbir HOTEL  GRAND 

12‐Apr‐11

Perkhidmatan &  Kewangan

Kewangan & Akaun

12‐Apr‐11

Kejohanan Bola Tampar MSSD Sepang Pengurusan Kemanusiaan

Sukan

Urusetia/Penga SJKC Dengkil dil/Jurulatih Pengetua/Guru  PPD Besar Guru Geografi Sekolah

12‐Apr‐11

MESYUARAT BERSAMA KONTRAKTOR  Pengurusan Sekolah KESELAMATAN Program peningkatan Geografi (  2 ) Pengurusan Akademik

Pembangunan &  Perolehan  Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum

12‐Apr‐11

12‐Apr‐11

Taklimat Majlis Keselamatan Jalan  Raya

Pengurusan Kemanusiaan

Murid

SMK  BANDAR 

Saturday, 4 December, 2010

Page 40 of 99

Bulan/Tahun

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

NamaProgram

Sektor

Unit

NamaPegawai

Sasaran

Tempat

12‐Apr‐11

Kejohanan Bola Sepak MSSD Sepang

Pengurusan Kemanusiaan

Sukan

AHMAD MUFID  BIN YUSRA NORMA BT EDROS

Urusetia/Penga SMK BB  dil/Jurulatih Salak Tinggi  GURU/MURID/ FIZIKAL TADIKA  SWASTA

12‐Apr‐11

PEMANTAUAN BERKALA IPS

Pengurusan Kemanusiaan

Kokurikulum

12‐Apr‐11

Kejohanan Tenis MSSD Sepang

Pengurusan Kemanusiaan

Sukan

AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD BIN MUDA

Urusetia/Penga SM  Teknik  dil/Jurulatih Sepang Jurulatih  Utama  Pelajar PKG SALAK

12‐Apr‐11

12‐Apr‐11

MESYUARAT JAWATANKUASA GURU  PRASEKOLAH MUET Speaking pertengahan tahun

Pengurusan Sekolah

Prasekolah dan  Permata Peperiksaan

12‐Apr‐11

Pengurusan Akademik

SEKOLAH

13‐Apr‐11

Pengauditan Data EMIS Sekolah

Pengurusan Sekolah

Pengurusan  Maklumat Sukan

KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD BIN MUDA

Guru Data

SEKOLAH

13‐Apr‐11

Kejohanan Hoki Menengah/Rendah  MSSD Sepang MUET Speaking pertengahan tahun

Pengurusan Kemanusiaan

Urusetia/Penga Seremban 2 dil/Jurulatih Pelajar SEKOLAH

13‐Apr‐11

Pengurusan Akademik

Peperiksaan

13‐Apr‐11

Mesyuarat Panitia PI SK

Pengurusan Akademik

j‐QAF

FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  MOHD HALIM BIN  SAHRI MOHD  ZAINUDDIN BIN 

Ketua Panitia

PKG SALAK

13‐Apr‐11

Mesyuarat Penyelarasan Karnival  Sains Dan teknologi Daerah Sepang KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN  DAN PERAKAUNAN SEKOLAH 2011

Pengurusan Kemanusiaan

Kokurikulum

Jurulatih

SM TEKNIK  SEPANG HOTEL  GRAND 

13‐Apr‐11

Perkhidmatan &  Kewangan

Kewangan & Akaun

Pembantu  Tadbir

Saturday, 4 December, 2010

Page 41 of 99

FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Ketua  Panitia/Ketua  SMK SERI  PUTERI  14‐Apr‐11 Seminar Integriti Perkhidmatan Awam  Pengurusan Kemanusiaan 1 MESYUARAT JAWATANKUASA  PELAKSANA HARI GURU 1 Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas Pengurusan Sekolah Kaunselor  Pentadbir/Latihan Perhubungan NOR HASNAN BIN  SARABANI AB GHANI BIN  HASHIM NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL MOHD  ZAINUDDIN BIN  ROSLI BIN SADALI 14‐Apr‐11 JAWATANKUAS PPD SEPANG A PELAKSANA  Murid STADIUM  BBST HOTEL  GRAND  BAGAN  LALANG PKG SALAK 14‐Apr‐11 Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Kewangan & Akaun 14‐Apr‐11 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN  DAN PERAKAUNAN SEKOLAH 2011 Bengkel Peningkatan P&P Berkesan  (CCTS) BM (Ren) Peningkatan PMR/spm Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pembantu  Tadbir Guru Bahasa 14‐Apr‐11 Bahasa Melayu Men 14‐Apr‐11 Pengurusan Akademik j‐QAF FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SITI AISHAH BT  AZIZ FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  GuRU MATA  PELAJARAN Ketua  Unit/Pegawai Guru Sejarah 14‐Apr‐11 Bengkel Buletin PPD Sepang  bil 1/2011 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti PPD SEPANG 14‐Apr‐11 Program peningkatan Sejarah  ( 2 ) Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan j‐QAF Sekolah 14‐Apr‐11 Mesyuarat Panitia PI SM Pengurusan Akademik Ketua Panitia PKG SALAK Saturday. 4 December.MURID.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 13‐Apr‐11 Bengkel Peningkatan P&P Berkesan  (CCTS) BM (Ren) PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI Guru Bahasa BAGAN  LALANG 13‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU. 2010 Page 42 of 99 .

  Bandar Baru  18‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan PPDa 18‐Apr‐11 Kejohanan Sofball MSSD Pengurusan Kemanusiaan Sukan PT/Pengadil/Jur SMK  ulatih SUNGAI  Saturday.1/2011 Bengkel Pemantapan Pedagogi  Matematik Sekolah Rendah Mesyuarat Pengurusan KWAMP 2 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Sc & MATH Staff Sokongan 18‐Apr‐11 Guru  PKG SALAK Cemerlang dan  Guru KWAMP SMK. 4 December. 2010 Page 43 of 99 . BUKIT  BANGKONG GENTING  HIGHLANDS 18‐Apr‐11 Kurus Pengurusan Fail Dan Hal Ehwal  Pejabat Bil.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 14‐Apr‐11 Kursus Juru Audit MS ISO 9001:2008 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI FATIMAH BT  MOHAMMAD  MOHD BIN MUDA Pegawai dan  Kakitangan Pegawai Dan  Kakitangan  Ketua  Unit/Pegawai Pegawai dan  Kakitangan Ketua Panitia PPD SEPANG 15‐Apr‐11 Mesyuarat Pengurusan Majlis  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang  Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat Pengurusan Kualiti PPD SEPANG 15‐Apr‐11 Bengkel Buletin PPD Sepang  bil 1/2011 Pengurusan Sekolah PPD SEPANG 15‐Apr‐11 Kursus Juru Audit MS ISO 9001:2008 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti PPD SEPANG 17‐Apr‐11 MESYUARAT PANITIA  BC SMK 2/2010 Pengurusan Akademik Bahasa SMK   DENGKIL 18‐Apr‐11 Mesyuarat Pemprosesan Data Petugas  Pengurusan Akademik Peperiksaan UPSR/SPMU Bersama PPD Pertandingan Kawad Kaki NGO Pengurusan Kemanusiaan Peperiksaan SU Peperiksaan PPD 18‐Apr‐11 Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD ALIAS BIN  AWANG FAIZAM BIN ABD  WAHAB AHMAD MUFID  BIN YUSRA Murid KG.

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 19‐Apr‐11 PEMANTAUAN DASAR SEKOLAH  SWASTA PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS TADIKA  SWASTA TADIKA  SWASTA 19‐Apr‐11 Pengurusan Sekolah Pembangunan &  Perolehan Sc & MATH AHMAD BIN  ABD  KARIM MOHD ALIAS BIN  AWANG FATIMAH BT  MOHAMMAD  AHMAD MUFID  BIN YUSRA ROHAYA BT  JAAFAR AHMAD MUFID  BIN YUSRA AZIZ BIN HAJI  MOHAMED ZUHAIMI BIN MD  NASIR SITI AISHAH BT  AZIZ JAMIAH BT YASIN Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Guru  PKG SALAK Cemerlang dan  Ketua Panitia SMK  DENGKIL 19‐Apr‐11 Bengkel Pemantapan Pedagogi  Matematik Sekolah Menengah MESYUARAT  PANITIA  BM  SMK   2/2010 Kejohanan Ragbi MSS Selangor Pengurusan Akademik 19‐Apr‐11 Pengurusan Akademik Bahasa 19‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan Pengurus/Peng SABAK  erusi  BERNAM PK  SMK DAB  KOKURIKULUM Baginda PT/Pengadil/Jur Sek Seri  ulatih Puteri Murid KG.I SM 2/2011 Pengurusan Akademik Ketua Panitia SMK  BBST Saturday. BUKIT  BANGKONG CAMERON  HIGHLANDS Sekolah 19‐Apr‐11 Mesyuarat Penyelarasan Catur MSSD Pengurusan Kemanusiaan Sukan 19‐Apr‐11 Kejohanan Bola Keranjang MSSD Pengurusan Kemanusiaan Sukan 19‐Apr‐11 Pertandingan Kawad kaki GO  Peringkat Daerah Sepang Kursus Pemantapan Pengurusan  Disiplin Sekolah‐Sekolah Daerah  Program peningkatan Ekonomi ( 2 ) Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum 19‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru Disipilin  Sekolah Guru Ekonomi 19‐Apr‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Pendidikan Islam 19‐Apr‐11 MESY. 2010 Page 44 of 99 . 4 December. PANITIA  T.

 4 December. PANITIA  BA  SM  2/2011 Pengurusan Sekolah Bahasa Ketua Panitia PKG SALAK 20‐Apr‐11 Prasekolah dan  Permata Pendidikan Islam Jurulatih  Utama  Ketua Panitia PKG SALAK 20‐Apr‐11 Pengurusan Akademik SAM  BANDAR  Saturday. 2010 Page 45 of 99 .FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Urusetia/Penga S M Teknik  dil/Jurulatih Sepang Guru Disiplin  Sekolah Guru  Pemulihan Ketua Panitia CAMERON  HIGHLANDS Sekolah 20‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum 20‐Apr‐11 Kejohanan Sepak Takraw MSSD Sepang Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA ZUHAIMI BIN MD  NASIR NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL FATIMAH BT  MOHAMMAD  ARFAH BINTI  HALIM FATIMAH BT  MOHAMMAD  AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED JAMIAH BT YASIN 20‐Apr‐11 Kursus Pemantapan Pengurusan  Disiplin Sekolah‐Sekolah Daerah  Pemantauan Program Intergerasi &  pemulihan Khas / Pemantauan Dasar  Pengurusan Kemanusiaan HEM 20‐Apr‐11 Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Bahasa 20‐Apr‐11 MESYUARAT  PANITIA  BI SMK 2/2010 Pengurusan Akademik SM TEKNIK  SEPANG PPD SEPANG 20‐Apr‐11 KURSUS MS ACCESS ( QUIRI ) Pengurusan Sekolah Latihan Profesional Pegawai PPD 20‐Apr‐11 KURSUS  PEMANTAPAN PENGURUSAN Pengurusan Akademik PANITIA 20‐Apr‐11 BENGKEL PENGHASILAN BAHAN  BANTU MENGAJAR PRASEKOLAH MESY.1/2011 Kewangan Bengkel Pemantapan Pedagogi Sains  Sekolah Rendah PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Sc & MATH ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD ALIAS BIN  AWANG NORMA BT EDROS Staf Sokongan GENTING  HIGHLANDS 20‐Apr‐11 Guru  PKG SALAK Cemerlang dan  GURU.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 19‐Apr‐11 Kursus Pengurusan Fail Dan Hal Ehwal  Perkhidmatan &  Pejabat Bil.MURID.

 4 December.1/2011 Kewangan MESYUARAT  BM  SK 2 /2010 Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Bahasa ZAIHIDA BT  ZAINAL FATIMAH BT  MOHAMMAD  MOHD ALIAS BIN  AWANG AZIZ BIN HAJI  MOHAMED AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD HALIM BIN  SAHRI MOHD BIN MUDA Staff Sokongan GENTING  HIGHLANDS SK  TAMAN  PANTAI  20‐Apr‐11 Ketua Panitia 21‐Apr‐11 Bengkel Pemantapan Pedagogi Sains  Sekolah Menengah Kursus Peningkatan Kualiti Guru  Badan Beruniform Kejohanan Memanah MSSD Pengurusan Akademik Sc & MATH Guru  PKG SALAK Cemerlang dan  Guru Pemimpin GENTING  HIGHLANDS PT/Pengadil/Jur SAM  ulatih BANDAR  Murid SMK  DENGKIL BAGAN  LALANG SMK SG  PELEK 21‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum 21‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan 21‐Apr‐11 Pertandingan Tarian Sekolah‐sekolah  Daerah Sepang Team Building SPP/PPD Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum 21‐Apr‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan Pegawai PPD 21‐Apr‐11 MESYUARAT  PANITIA  BT SMK 2/2010 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  NORMA BT EDROS Ketua Panitia 21‐Apr‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU. Kaunseling &  Kerjaya Murid Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 20‐Apr‐11 Kursus Pengurusan Fail Dan Hal Ehwal  Perkhidmatan &  Pejabat Bil. 2010 Page 46 of 99 .FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Guru Disiplin  Sekolah Guru  PROSTAR/  CAMERON  HIGHLANDS PKG SALAK 21‐Apr‐11 Kursus Pemantapan Pengurusan  Disiplin Sekolah‐Sekolah Daerah  Mesyuarat PROSTAR daerah Sepang Pengurusan Kemanusiaan HEM ZUHAIMI BIN MD  NASIR ALWI BIN CHE  SULAIMAN 21‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan Bim.MURID.

 YANG  DILANTIK CAMERON  HIGHLANDS 25‐Apr‐11 KUR.ASET BAGI PEG.  Kejohanan Bola Sepak MSS Selangor Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD HALIM BIN  SAHRI FAIZAM BIN ABD  WAHAB 25‐Apr‐11 Sukan Pengurus/Peng Gombak erusi  Pengurus/Peng KUALA  erusi  LANGAT Urusetia/Penga SM TekNIK  dil/Jurulatih SEPANG/SK  Murid SMK SERI  PUTERI  PKG SALAK 25‐Apr‐11 Kejohanan Badminton MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan 25‐Apr‐11 Kejohanan Ragbi MSD Sepang Pengurusan Kemanusiaan Sukan 25‐Apr‐11 Pertandingan Koir.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 21‐Apr‐11 MESYUARAT PANITIA  BM  SK 2/2010 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  JAMIAH BT YASIN Ketua Panitia SK TAMAN  PANTAI  SAM  SG. 4 December.ASET. 2010 Page 47 of 99 .  PEMERIKSA ASET DAN PEG. PANITIA  SI & QS  2/2011 Pengurusan Akademik Pendidikan Islam Ketua Panitia 22‐Apr‐11 MESYUARAT  PANITIA BI  SK 2/2010 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  MOHD BIN MUDA Ketua Panitia 23‐Apr‐11 MUET Writing / Listening / Reading Pengurusan Akademik Peperiksaan Pelajar 23‐Apr‐11 Kursus Pemantapan P&P Pra‐U Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI Guru Pengajian  SMK  Am CYBERJAYA PEG.PEM. PENG. Puisi dan Lagu  Sekolah‐sekolah Daerah Sepang Mesyuarat Jawatakuasa Pelaksana  Karnival PPDa 2/2010 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum 26‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan PPDa AJK PPDa Saturday.  MERAB   SK  TAMAN  PUTRA  SEKOLAH 21‐Apr‐11 MESY.

ASET.  PEMERIKSA ASET DAN PEG.ASET BAGI PEG.  PEMERIKSA ASET DAN PEG. YANG  DILANTIK Pembantu  Pengurusan  CAMERON  HIGHLANDS BILIK  MESYUARAT  27‐Apr‐11 KUR. 4 December.ASET BAGI PEG. PENG. PENG. YANG  DILANTIK AHLI KGSK 26‐Apr‐11 KGSK/GSTT/GG 26‐Apr‐11 Pengurusan Sekolah  Menengah Pengetua/Guru  PPD SEPANG Besar Pengerusi  Teknik/Jurulati Murid SMK DAB  Baginda SMK  SUNGAI  26‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan ROHAYA BT  JAAFAR AZIZ BIN HAJI  MOHAMED MD DOM BIN  SAMIAN FATIMAH BT  MOHAMMAD  AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD  ZAINUDDIN BIN  AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED 26‐Apr‐11 Perkhemahan PBSM Daerah Sepang Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum 26‐Apr‐11 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pembangunan &  Bekalan Bahasa Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Ketua Panitia SJKT   TAMAN  26‐Apr‐11 MESYUARAT  PANITIA  BM SJK  2/2010 Pengurusan Akademik 26‐Apr‐11 Kejohanan Bola Jaring MSSD Sepang Pengurusan Kemanusiaan Sukan Urusetia/Penga Dewan KLIA dil/Jurulatih PEG.PEM. 1 / 2011 Mesyuarat Pengurusan Sekolah   Menengah Kejohanan Catur MSSD Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Kewangan & Akaun PEG.  TAKLIMAT PENGURUSAN AHLI KGSK  Bil.  27‐Apr‐11 MESYUARAT PEMBANTU  PENGURUSAN MURID BIL 02/2011 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Kewangan & Akaun 27‐Apr‐11 Prasekolah dan  Permata Saturday.ASET.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 26‐Apr‐11 Sambutan Hari Qualiti Puteri Islam Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED MOHD  ZAINUDDIN BIN  AFINDI BIN MOHD  SALLEH ISMAIL BIN HUSIN Murid BAGAN  LALANG CAMERON  HIGHLANDS PKG SALAK 26‐Apr‐11 KUR. 2010 Page 48 of 99 .PEM.

FI TADIKA  ZIKAL SWASTA SU Peperiksaan PPD 28‐Apr‐11 Mesyuarat Pemprosesan Data Petugas  Pengurusan Akademik Peperiksaan UPSR/SPMU Bersama PPD MESYUARAT KETUA BIDANG BAHASA  Pengurusan Akademik 1/2010 Bengkel Pengurusan Data e‐ Kaunseling ke 2 Pengurusan Kemanusiaan Peperiksaan MOHD BIN MUDA 29‐Apr‐11 Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  ALWI BIN CHE  SULAIMAN Ketua Bidang SMK  DENGKIL Pejabat  Pelajaran  29‐Apr‐11 Bim. 4 December. Kaunseling &  Kerjaya Murid ALWI BIN CHE  SULAIMAN Guru B&K LKIM Camar  Laut Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 27‐Apr‐11 Kursus Kenaikan Pangkat Sarjan dan  Staf Sarjan KRS PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED NORMA BT EDROS Murid SAM  BANDAR  27‐Apr‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU.MURID. Kaunseling &  Kerjaya Murid Guru B&K May 2011 02‐May‐11 Seminar Pemantapan Profesionalisme  Pengurusan Kemanusiaan Pengurusan Perkhidmatan Guru  Bim. 2010 Page 49 of 99 .MURID. Sungai  Rawang JAWATANKUAS PPD SEPANG A PELAKSANA  Ketua Panitia SJKC  TCHE  MIN 28‐Apr‐11 MESYUARAT JAWATANKUASA  PELAKSANA HARI GURU 2 MESYUARAT PANITIA BC SJKC 2/2010 Pengurusan Sekolah Perhubungan AB GHANI BIN  HASHIM FATIMAH BT  MOHAMMAD  NORMA BT EDROS 28‐Apr‐11 Pengurusan Akademik Bahasa 28‐Apr‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Ketua Panitia SJKC  TCHE   MIN 27‐Apr‐11 MESYUARAT  PANITIA  BI  SJK  2/2010 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  OON BIN IBRAHIM 28‐Apr‐11 Mesyuarat Khas Karnival SPBT Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru & KS SPBT SK.

 BUKIT  BANGKONG KG. 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 02‐May‐11 Mesyuarat  Data OPMEN Kutipan April Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat Kokurikulum KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  MOHD HALIM BIN  SAHRI AZIZ BIN HAJI  MOHAMED AHMAD MUFID  BIN YUSRA SITI AISHAH BT  AZIZ MOHD BIN MUDA Guru Data SMK  BANDAR  KG. Sejarah Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum Murid 03‐May‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan Pengurus/Peng SABAK  erusi  BERNAM Ketua Panitia Sekolah 03‐May‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Peperiksaan 04‐May‐11 Ujian Speaking MUET Pengurusan Akademik Pelajar SEKOLAH 04‐May‐11 Kejohanan Ragbi MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD  ZAINUDDIN BIN  AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI Pengurus/Peng Klang erusi  Staff Sokongan  Sekolah  dan Guru Bermasalah KS KEWANGAN  PPD SEPANG DAN AKAUN Guru  Prasekolah Pengurusan  Atasan GENTING  HIGHLANDS PPD SEPANG 04‐May‐11 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Perkhidmatan &  Kewangan Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan Kewangan & Akaun 04‐May‐11 MESY. PENYELARASAN KAKITANGAN  SUMBER KEWANGAN PPD SEPANG 06‐May‐11 04‐May‐11 KURSUS PENINGKATAN  Pengurusan Sekolah PROFESIONALISME GURU PRASEKOLAH Mesyuarat Pengurusan PPD Sepang   Bil 5/2011 Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Pengurusan Kualiti 04‐May‐11 Saturday. 2010 Page 50 of 99 . BUKIT  BANGKONG 02‐May‐11 Pertandingan Kompang Dalam Formasi Pengurusan Kemanusiaan Murid 03‐May‐11 Pertandingan Kawad Kaki Peringkat  Daerah Sepang Kejohanan Hoki Menengah MSS  Selangor Mesy.

 Taman  Penyelaras Susu Putra  Pelajar SEKOLAH 05‐May‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA 06‐May‐11 Ujian Speaking MUET Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar SEKOLAH 06‐May‐11 Perhimpunan Bulanan Bil 5/2011 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI Pegawai dan  Kakitangan PPD SEPANG Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 04‐May‐11 Mesyuarat Pengurusan Data Bulan  April 2011 Kuiz Pengguna Daerah Sepang Pengurusan Sekolah  Menengah ISMAIL BIN HUSIN Guru Data dan  SMK  PK 1 CYBERJAYA Murid SMK  DENGKIL 05‐May‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED ZAIHIDA BT  ZAINAL MD DOM BIN  SAMIAN SITI AISHAH BT  AZIZ NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL MOHD HALIM BIN  SAHRI OON BIN IBRAHIM 05‐May‐11 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Pentadbiran &  Perkhidmatan Pembangunan &  Bekalan  Sains  Kemasyarakatan PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Kokurikulum Staff Sokongan   Sekolah  Dan Guru Bermasalah Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Ketua Panitia Sekolah 05‐May‐11 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN 05‐May‐11 Mesy. 4 December. 2010 Page 51 of 99 . PJPK M Pengurusan Akademik 05‐May‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan  Program Pendidikan Khas Integrasi Bengkel Penggalakan Karnival Sains  Dan Teknologi Sekolah‐sekolah  Mesyuarat Pengurusan Susu 1  Malaysia Ujian Speaking MUET Pengurusan Sekolah Penyelaras PPD Sepang 05‐May‐11 Pengurusan Kemanusiaan Jurulatih SM TEKNIK  SEPANG 05‐May‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru  SK.

ASET BAGI PEG.  Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun Saturday.  PEMERIKSA ASET DAN PEG. 4 December. YANG  DILANTIK PD 09‐May‐11 KUR. 2010 Page 52 of 99 .  Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun 09‐May‐11 Kejohanan Bola Tampar MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan Pengurus/Peng HULU  erusi  LANGAT Pembantu  Tadbir Murid PKG SALAK 09‐May‐11 SEMAKAN BERSEPADU PERAKAUNAN  Perkhidmatan &  SEKOLAH BIL.PEM.ASET.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 09‐May‐11 Kejohanan Sepak Takraw MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD BIN MUDA Pengurus/Peng Petaling  erusi/Jurulatih Perdana Pengurus/Peng Gombak erusi  Pelajar SEKOLAH 09‐May‐11 Kejohanan Memanah MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan 09‐May‐11 Ujian Speaking MUET Pengurusan Akademik Peperiksaan 09‐May‐11 Kejohanan Tenis MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD  ZAINUDDIN BIN  AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD  ZAINUDDIN BIN  AZIZ BIN HAJI  MOHAMED AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD  ZAINUDDIN BIN  Pengurus/Peng HULU  erusi  LANGAT PEG. YANG  DILANTIK PD 09‐May‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan 10‐May‐11 KUR.ASET BAGI PEG. ASET.  PEMERIKSA ASET DAN PEG. PENG.PENG.1/2011 (KUMPULAN 1 ) Kewangan Perkhemahan Kadet Polis Daerah  Sepang Kejohanan Bola Keranjang MSS  Selangor Kejohanan Bola jaring MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Kewangan & Akaun 09‐May‐11 Kokurikulum BAGAN  LALANG 09‐May‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan Pengurus/Peng Petaling  erusi  Utama Pengurus/Peng Hulu  erusi  Selangor PEG.

  PEMERIKSA ASET DAN  Perkhidmatan &  Kewangan PEG.1/2011 (KUMPULAN 2) Kewangan SEMAKAN BERSEPADU AKAUN  SEKOLAH (KUMPULAN 3) KURSUS P&P ICT  BAHASA Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pembantu  Tadbir Pembantu  Tadbir Guru Bahasa PKG SALAK 11‐May‐11 Kewangan & Akaun SK  CYBERJAYA SMK  SERI   SEPANG PKG SALAK 11‐May‐11 Bahasa 11‐May‐11 Mesyuarat Penyelarasan Data  pemulihan khas Mesy. YANG  DILANTIK PD Saturday. 2010 Page 53 of 99 . 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 10‐May‐11 Kejohanan Sofball MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA SITI AISHAH BT  AZIZ AHMAD MUFID  BIN YUSRA AHMAD MUFID  BIN YUSRA SITI AISHAH BT  AZIZ MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD  ZAINUDDIN BIN  FATIMAH BT  MOHAMMAD  NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL SITI AISHAH BT  AZIZ MOHD  ZAINUDDIN BIN  Pengurus/Peng Sepang erusi  Guru Geografi Sekolah 10‐May‐11 Program peningkatan Geografi ( 3 ) Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Sukan 10‐May‐11 Kejohanan Hoki Rendah MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Pengurus/Peng SABAK  erusi  BERNAM Pengurus/Peng Klang erusi  Ketua Panitia Sekolah 10‐May‐11 Kejohanan Catur MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan 10‐May‐11 Mesy.PENG. PJPK R Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Kewangan & Akaun 10‐May‐11 SEMAKAN BERSEPADU PERAKAUNAN  Perkhidmatan &  SEKOLAH BIL. ASET. ASET BAGI PEG. Pendidikan Muzik R & M Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA  Sains  Kemasyarakatan Kewangan & Akaun Guru  Pemulihan Ketua Panitia 11‐May‐11 Pengurusan Akademik Sekolah 11‐May‐11 KUR.

FI TADIKA  ZIKAL SWASTA SU Peperiksaan SEKOLAH 11‐May‐11 Tutup Tukar Pusat Peperiksaan PMR Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA 11‐May‐11 Pemantapan Pedagogi Bahasa Melayu  Pengurusan Akademik Guru‐Guru Bukan Opsyen SEMAKAN BERSEPADU AKAUN  SEKOLAH (KUMPULAN 4)SEMAKAN  Perkhidmatan &  Kewangan Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI Guru Bahasa PKG SALAK 12‐May‐11 Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD BIN MUDA Pembantu  Tadbir SK TAMAN  PANTAI  12‐May‐11 Mesyuarat Penyelarasan Bersama PPD  Pengurusan Akademik Bil.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 11‐May‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU. 2010 Page 54 of 99 . Pendidikan Seni Visual R Pengurusan Akademik Guru Bahasa PKG SALAK 12‐May‐11  Sains  Kemasyarakatan SITI AISHAH BT  AZIZ Ketua Panitia Sekolah Saturday. 4 December.3/2011 MESYUARAT JAWATANKUASA  PELAKSANA HARI GURU 3 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Peperiksaan SU Peperiksaan PPD 12‐May‐11 Pentadbiran &  Perkhidmatan Perhubungan ZAIHIDA BT  ZAINAL AB GHANI BIN  HASHIM NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL SITI AISHAH BT  AZIZ ROSLI BIN SADALI Pembantu  Tadbir SK TMN  SEROJA 12‐May‐11 JAWATANKUAS PPD SEPANG A PELAKSANA  Penyelaras SMK  PANTAI  Sekolah 12‐May‐11 Mesyuarat Pengurusan Program  Pengurusan Sekolah Perkhemahan Pendidikan Khas Daerah  Program peningkatan Sejarah ( 3 ) Pengurusan Akademik PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA  Sains  Kemasyarakatan Bahasa Melayu Men 12‐May‐11 Guru Sejarah 12‐May‐11 Pemantapan Pedagogi Bahasa Melayu  Pengurusan Akademik Guru‐Guru Bukan Opsyen Mesy.MURID.3 Mesyuarat Pentadbiran Dan  Perkhidmatan Bil.

  Cyberjaya Guru  Prasekolah SK KOTA  WARISAN 18‐May‐11 Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Peperiksaan AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD BIN MUDA 18‐May‐11 Pengurusan Akademik SU Peperiksaan PPD 18‐May‐11 MESYUARAT PENGURUSAN KGSK Bil.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Pelajar PPD 13‐May‐11 Buka Pendaftaran MUET Akhir Tahun Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA 13‐May‐11 Mesyuarat Pasukan Petugas  Kualiti/Dokumentasi PPDS bil 2/2011 Mesyuarat Pengurusan SPBT Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI OON BIN IBRAHIM Pegawai dan  Kakitangan PPD SEPANG 16‐May‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru & KS SPBT SMK.MURID. 2010 Page 55 of 99 .  Daerah 18‐May‐11 PERTANDINGAN INOVASI DAN  KREATIVITI PRASEKOLAH Pendaftaran  MUET Akhir Tahun di  buka Pengurusan Kemanusiaan Guru Kesihatan SK.  Dengkil Pegawai dan  Kakitangan PENGERUSI  TADIKA Guru Ekonomi PPD SEPANG 16‐May‐11 Mesyuarat Penyelarasan Audit  Dalaman MS ISO JPN/PPD PEMANTAUAN KURIKULUM SWASTA Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI NORMA BT EDROS 17‐May‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum TADIKA  SWASTA Sekolah 17‐May‐11 Program peningkatan Ekonomi ( 3 ) Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan HEM SITI AISHAH BT  AZIZ OON BIN IBRAHIM 17‐May‐11 Mesyuarat Induk Kuiz Kesihatan P.2  Pengurusan Sekolah /2011 KGSK/GSTT/GG AFINDI BIN MOHD  SALLEH Pegawai PPD Bilik  Gerakan  Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 12‐May‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU. 4 December.

 Sungai  Rawang PPD SEPANG 20‐May‐11 Taklimat Penyelenggaraan Peralatan  ICT Sekolah Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat Pembangunan &  Perolehan Latihan Profesional KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  AHMAD BIN  ABD  KARIM ARFAH BINTI  HALIM AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD BIN MUDA Guru ICT 20‐May‐11 MESYUARAT AJK PEMBANGUNAN KALI  Pengurusan Sekolah KEDUA MESYUARAT PENGUMPULAN DATA  LAPORAN DALAM PERKHIDMATAN 24‐May‐11 MESYUARAT PENGURUSAN  PRASEKOLAH BIL 02/2011 Pengurusan Sekolah AJK  PEMBANGUNA SETIAUSAHA  LADAP Guru Besar PPD 23‐May‐11 PPD SEPANG 24‐May‐11 Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Peperiksaan BILIK  MESYUARAT  24‐May‐11 Mesyuarat Pemprosesan Data Petugas  Pengurusan Akademik Peperiksaan PMR Bersama PPD PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah SU Peperiksaan PPD 24‐May‐11 Pembangunan &  Bekalan HEM MD DOM BIN  SAMIAN OON BIN IBRAHIM Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Guru Kantin SK. 4 December. Kaunseling &  Kerjaya Murid Bahasa Melayu Men 25‐May‐11 Pengurusan Akademik Guru Bahasa Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 19‐May‐11 Mesyuarat JK Karnival SPBT Pengurusan Kemanusiaan HEM OON BIN IBRAHIM KS SPBT SK. 2010 Page 56 of 99 . Taman  Putra  SMK  CYBERJAYA CAMERON  HIGHLANDS SMK  SUNGAI  25‐May‐11 Mesyuarat Pengurusan Kantin Pengurusan Kemanusiaan 25‐May‐11 Karnival PPDa Daerah Sepang 2011 Pengurusan Kemanusiaan PPDa FAIZAM BIN ABD  WAHAB ALWI BIN CHE  SULAIMAN ROSLI BIN SADALI Penyertaan  Sekolah‐ Guru B&K 25‐May‐11 Bengkel Pengurusan Pelaksanaan  Program Kembali Ke Landasan(PKKL) Bengkel Peningkatan P & P Berkesan  (CCTS) Bahasa Tamil Pengurusan Kemanusiaan Bim.

 Kaunseling &  Kerjaya Murid Perhubungan ALWI BIN CHE  SULAIMAN AB GHANI BIN  HASHIM ROSLI BIN SADALI Guru B&K CAMERON  HIGHLANDS 26‐May‐11 Pengurusan Sekolah JAWATANKUAS HOTEL  A PELAKSANA  EMPRESS Guru Bahasa SMK  SUNGAI  PPD Sepang 26‐May‐11 Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men 26‐May‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM ZUHAIMI BIN MD  NASIR KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  SITI AISHAH BT  AZIZ MOHD  ZAINUDDIN BIN  AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED ZUHAIMI BIN MD  NASIR ALWI BIN CHE  SULAIMAN MOHD  ZAINUDDIN BIN  Guru Data  SSDM 26‐May‐11 Kursus Penggunaan Aplikasi ICT Untuk  Pengurusan Sekolah Pegawai dan Kakitangan PPD Sepang Pembentangan Kajian Tindakan Pengurusan Akademik Pengurusan  Maklumat  Sains  Kemasyarakatan Kewangan & Akaun Pegawai dan  PPD SEPANG Kakitangan PPD Guru Mata  Pelajaran Pegawai PPD Sekolah 26‐May‐11 27‐May‐11 KURSUS PENGURUSAN ASET DAN  STOR BAGI PEGAWAI PPD 29‐May‐11 LAWATAN PENANDA ARAS Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah IPOH 27‐May‐11 Prasekolah dan  Permata HEM Guru Besar PULAU  LANGKAWI PPD Sepang 27‐May‐11 Pengumpulan dan Penggabungan  Data SSDM (Menengah) Fasa 1 2011 Bengkel Pengurusan Pelaksanaan  Program Kembali Ke Landasan(PKKL) KURSUS PENGURUSAN ASET DAN  STOR BAGI PEGAWAI PPD Pengurusan Kemanusiaan Guru Data  SSDM Sekolah Guru B&K 27‐May‐11 Pengurusan Kemanusiaan Bim. Kaunseling &  Kerjaya Murid Kewangan & Akaun CAMERON  HIGHLANDS IPOH 28‐May‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pegawai PPD Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 26‐May‐11 Bengkel Pengurusan Pelaksanaan  Program Kembali Ke Landasan(PKKL) SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT  DAERAH SEPANG Bengkel Peningkatan P & P Berkesan  (CCTS)Bahasa Tamil Pengumpulan dan Penggabungan  Data SSDM (Rendah) Fasa 1 2011 Pengurusan Kemanusiaan Bim. 2010 Page 57 of 99 . 4 December.

DENGKIL  Kewangan Mesyuarat  Pengurusan PPD Sepang  Bil 6/2011 PENEMPATAN GURU GSTT  SM/SJKC/SJKT Pemantauan Penempatan pelajar  Tingkatan 6 Bawah 2011 EMANTAUAN AKAUN SEKOLAH DAN  ASET ZON PUTRA PERDANA. 6B Pemantauan Penempatan Pelajar  Ting.  Besar SEKITAR  Semua Guru  Dan Staff  SK TMN  SEROJA 06‐Jun‐11 Pentadbiran &  Perkhidmatan Saturday. 6B Perhimpunan Bulanan Bil 6/2011 Pengurusan Sekolah Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI AFINDI BIN MOHD  SALLEH ISMAIL BIN HUSIN Pengetua/Guru  SEKOLAH  Besar SEKITAR  Pengurusan  Atasan GURU‐GURU  BARU GSTT PPD SEPANG 01‐Jun‐11 Pengurusan Kualiti 01‐Jun‐11 Pengurusan Sekolah KGSK/GSTT/GG PPD.  SEPANG 01‐Jun‐11 Pengurusan Sekolah  Menengah Pengetua/Guru  SMK  Besar BANDAR  Pengetua/Guru  SEK.  Besar SEKITAR  KELAS  TINGKATAN 6 KELAS  TINGKATAN 6 Semua  Pegawai dan  SMK  CYBERJAYA SMK  SUNGAI  PPD SEPANG 02‐Jun‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  ISMAIL BIN HUSIN 02‐Jun‐11  Menengah 03‐Jun‐11 Pengurusan Sekolah  Menengah ISMAIL BIN HUSIN 03‐Jun‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD  ZAINUDDIN BIN  ZAIHIDA BT  ZAINAL 06‐Jun‐11 PEMANTAUAN AKAUN SEKOLAH DAN  Perkhidmatan &  ASET SEKOLAH Kewangan Hari Pelanggan Mesra Buku Rekod  Perkhidmatan/Operasi Semakan BRP  Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun Pengetua/Guru  SEK. 2010 Page 58 of 99 .DENGKIL  Pemantauan Penempatan Pelajar  Ting. 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 29‐May‐11 KURSUS PENGURUSAN ASET DAN  STOR BAGI PEGAWAI PPD Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  Pegawai PPD IPOH June 2011 01‐Jun‐11 PEMANTAUAN AKAUN SEKOLAH DAN  Perkhidmatan &  ASET ZON PUTRA PERDANA.

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 06‐Jun‐11 PEMANTAUAN AKAUN SEKOLAH DAN  Perkhidmatan &  Kewangan ASET SEKOLAH Hari Pelanggan Mesra Buku Rekod  Perkhidmatan/Operasi Semakan BRP  MESYUARAT ADUAN DAN MAKLUM  BALAS SEMINAR GOOD GOVERNANCE IPS Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  ZAIHIDA BT  ZAINAL AB GHANI BIN  HASHIM NORMA BT EDROS Pengetua/Guru  SEK.  Besar SEKITAR  Penyelia  Asrama SU  PEPERIKSAAN  Guru Data SMK. Putra  SMM/Sismakan Perdana 13‐Jun‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum 14‐Jun‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM OON BIN IBRAHIM Saturday. Swasta DEWAN SUK 08‐Jun‐11 PEMANTAUAN AKAUN SEKOLAH DAN  Perkhidmatan &  ASET SEKOLAH Kewangan Mesyuarat Pengurusan Asrama 2 Pengurusan Kemanusiaan Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  FAIZAM BIN ABD  WAHAB MACHITAH BT  ZAKARIA KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  MOHD HALIM BIN  SAHRI NORMA BT EDROS Pengetua/Guru  SEK.  Besar SEKITAR  Semua Guru  Dan Staff  Pegawai PPD SK TMN  SEROJA PPD SEPANG 07‐Jun‐11 Pentadbiran &  Perkhidmatan Perhubungan 07‐Jun‐11 08‐Jun‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum Peg/Penyelia  Pend. Seri  Sepang BILIK  MESYUARAT  SEKOLAH 08‐Jun‐11 PPDa 09‐Jun‐11 TAKLIMAT PENGGUNAAN APLIKASI  KEMASUKAN SKOR PBS Pengauditan Data EMIS Sekolah Pengurusan Akademik PBS 09‐Jun‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat Kokurikulum 10‐Jun‐11 Mesyuarat Markah Penilaian  Kokurikulum Rendah PEMANTAUAN BERPADU PUSAT  TUISYEN Mesyuarat Pengurusan Data  SMM/Sismakan Pengurusan Kemanusiaan Guru Penolong  PKG SALAK Kanan  PUSAT TUISYEN PUSAT  TUISYEN Guru Data  SK. 4 December. 2010 Page 59 of 99 .

 PSK R Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pembantu  Tadbir Ketua Panitia SK TMN  SEROJA Sekolah 15‐Jun‐11 15‐Jun‐11 PEMANTAUAN BERPADU PUSAT  TUISYEN 15‐Jun‐11 MESYUARAT JAWATANKUASA  PELAKSANA KARNIVAL PENDIDIKAN  Pengurusan Kemanusiaan GURU DAN  FIZIKAL Guru  Prasekolah PUSAT  TUISYEN BILIK  MESYUARAT  15‐Jun‐11 Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Peperiksaan AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD BIN MUDA 16‐Jun‐11 Pendaftaran MUET akhir tahun ditutup Pengurusan Akademik SU Peperiksaan PPD 16‐Jun‐11 Mesy. 4 December. Geografi Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU DAN  FIZIKAL Ketua Panitia PUSAT  TUISYEN Sekolah 14‐Jun‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Pentadbiran &  Perkhidmatan  Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum SITI AISHAH BT  AZIZ ZAIHIDA BT  ZAINAL SITI AISHAH BT  AZIZ NORMA BT EDROS 14‐Jun‐11 TAKLIMAT/OPERASI SISTEM  MAKLUMAT STAFF BIL.2/2011 Mesy. 2010 Page 60 of 99 . Ekonomi Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Kaunselor  Pentadbir/Latihan HEM SITI AISHAH BT  AZIZ NOR HASNAN BIN  SARABANI OON BIN IBRAHIM Ketua Panitia Sekolah 16‐Jun‐11 Seminar Pengurusan Audit Nilai Pengurusan Kemanusiaan Guru Penolong  SMK SERI  Kanan  PUTERI  Guru Kesihatan SMK. Pantai  Sepang  Pegawai PPD KALUMPAN G RESORT  17‐Jun‐11 Mesyuarat Pengurusan Kesihatan 2 Pengurusan Kemanusiaan 17‐Jun‐11 TEAM BUILDING Pengurusan Sekolah Latihan Profesional ARFAH BINTI  HALIM Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 14‐Jun‐11 PEMANTAUAN BERPADU PUSAT  TUISYEN Mesy.

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 17‐Jun‐11 Mesyuarat Pengurusan B&K kali ke 2 Pengurusan Kemanusiaan Bim. Pendidikan Moral R Pengurusan Akademik Ketua Panitia Sekolah 22‐Jun‐11 Karnival Akademik Program  Pemulihan Daerah Sepang 2010 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Sekolah Murid SK KOTA  WARISAN 22‐Jun‐11 Pengurusan Kemanusiaan GURU.  Cyberjaya Sekolah 21‐Jun‐11 Mesy. Pendidikan Seni Visual M Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan  Sains  Kemasyarakatan PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Kokurikulum SITI AISHAH BT  AZIZ SITI AISHAH BT  AZIZ NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL NORMA BT EDROS 22‐Jun‐11 Mesy.MURID. Kaunseling &  Kerjaya Murid Latihan Profesional ALWI BIN CHE  SULAIMAN ARFAH BINTI  HALIM MOHD HALIM BIN  SAHRI ARFAH BINTI  HALIM ZAIHIDA BT  ZAINAL OON BIN IBRAHIM Guru B&K SMK  BANDAR  KALUMPAN G RESORT  SMK  SUNGAI  PPD SEPANG 19‐Jun‐11 TEAM BUILDING Pengurusan Sekolah Pegawai PPD 20‐Jun‐11 Pertandingan Pencak Silat Daerah  Sepang MESYUARAT PEMANTAPAN  PEMANTAUAN SEKOLAH BIL 2/2011 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum Murid 20‐Jun‐11 Pengurusan Sekolah Latihan Profesional Pegawai PPD 21‐Jun‐11 Kursus Buku Rekod Perkhidmatan Bagi  Perkhidmatan &  Sekolah Rendah dan Menengah  Kewangan Mesyuarat JK Pelaksana Kuiz Kesihatan Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan HEM Pembantu  Tadbir JK Kuiz  Kesihatan Ketua Panitia PKG SALAK 21‐Jun‐11 SK. 2010 Page 61 of 99 .FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Guru  penyelaras j‐ PKG SALAK 22‐Jun‐11 Mesyuarat eLaporan/Pengumpulan  Data Program j‐QAF Pengurusan Akademik j‐QAF FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  Saturday. 4 December.

 Kaunseling &  Kerjaya Murid HEM ALWI BIN CHE  SULAIMAN OON BIN IBRAHIM 23‐Jun‐11 Mesyuarat JK Karnival SPBT Pengurusan Kemanusiaan 23‐Jun‐11 Bengkel Peningkatan Prestasi  Pengurusan Akademik Akademik ( Pengayaan dan Pemulihan 23‐Jun‐11 MESYUARAT GURU PRASEKOLAH BIL  03/2011 Karnival Sains Dan Teknologi Sekolah‐ sekolah Daerah Sepang Pengurusan Sekolah Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI Guru Bahasa 23‐Jun‐11 Prasekolah dan  Permata Kokurikulum AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD HALIM BIN  SAHRI ROSLI BIN SADALI Guru  Prasekolah Murid BILIK  MESYUARAT  SM TEKNIK  SEPANG PKG SALAK 23‐Jun‐11 Pengurusan Kemanusiaan 24‐Jun‐11 Bengkel Peningkatan Prestasi  Pengurusan Akademik Akademik ( Pengayaan dan Pemulihan Program Hrmis 'IN HOUSE TRAINING' Perkhidmatan &  Kewangan Bahasa Melayu Men Guru Bahasa 27‐Jun‐11 Pentadbiran &  Perkhidmatan Sc & MATH ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD  ZAINUDDIN BIN  Bakal  Pesara/Staff  Ketua Panitia Bilik  Mesyuarat  Sekolah  Pengerusi  27‐Jun‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Pengurusan Akademik Matematik Sekolah Rendah Bil 2/2011 KURSUS JURUAUDIT DALAM SEKOLAH  Perkhidmatan &  DAERAH SEPANG Kewangan 27‐Jun‐11 Kewangan & Akaun JURUAUDIT  LUMUT DALAM AKAUN  Saturday. Pendidikan Moral M Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum SITI AISHAH BT  AZIZ NORMA BT EDROS Ketua Panitia Sekolah 23‐Jun‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan GURU. Sungai  Rawang PKG SALAK 23‐Jun‐11 Seminar PROSTAR Daerah Sepang Pengurusan Kemanusiaan Bim.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 23‐Jun‐11 Mesy. 4 December.MURID.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Murid/Guru  SMK  Penasihat/Guru DENGKIL KS SPBT SK. 2010 Page 62 of 99 .

 4 December. PSK M Pengurusan Akademik Prasekolah dan  Permata  Sains  Kemasyarakatan j‐QAF AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED SITI AISHAH BT  AZIZ FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD  ZAINUDDIN BIN  ROSLI BIN SADALI Guru  Prasekolah Ketua Panitia INSTITUT  PERGURUAN Sekolah 28‐Jun‐11 28‐Jun‐11 kbs Pengurusan Akademik Pelajar MASJID KLIA 28‐Jun‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Matematik Sekolah Menengah Bil  Pengurusan Akademik Sc & MATH Ketua Panitia Sekolah  Pengerusi  28‐Jun‐11 KURSUS JURUAUDIT DALAM SEKOLAH  Perkhidmatan &  DAERAH SEPANG Kewangan KURSUS JURUAUDIT DALAM SEKOLAH  Perkhidmatan &  DAERAH SEPANG Kewangan Bengkel Peningkatan Prestasi  Pengurusan Akademik Akademik (Pengayaan dan Pemulihan)  Mesyuarat Penyelarasan Panitia Sains  Pengurusan Akademik Sekolah Rendah Bil 2/2011 Mesyuarat Penyelarasan Panitia Sains   Pengurusan Akademik Sekolah Menengah Bil 2/2011 Mesy.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 27‐Jun‐11 27‐Jun‐11 KURSUS PENINGKATAN PENGUASAAN  Pengurusan Sekolah BAHASA INGGERIS BAGI GURU  Mesy. 2010 Page 63 of 99 . PSK R Pengurusan Akademik Kewangan & Akaun JURUAUDIT  LUMUT DALAM AKAUN  JUAUDIT  LUMUT DALAM AKAUN  Guru Bahasa SK KOTA  WARISAN Sekolah  Pengerusi  Sekolah  Pengerusi  Sekolah 29‐Jun‐11 Kewangan & Akaun 29‐Jun‐11 Bahasa Melayu Men 29‐Jun‐11 Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD ALIAS BIN  AWANG SITI AISHAH BT  AZIZ AHMAD BIN  ABD  KARIM Ketua Panitia 29‐Jun‐11 Sc & MATH Ketua Panitia 29‐Jun‐11  Sains  Kemasyarakatan Pembangunan &  Perolehan Ketua Panitia 29‐Jun‐11 MESYUARAT PEMBANGUNAN  (PERMOHONAN SEKOLAH) Pengurusan Sekolah Pengetua/Guru  PPD Besar Saturday.

 2010 Page 64 of 99 .FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Guru  Prasekolah Ketua Panitia BILIK  MESYUARAT  Sekolah  Pengerusi  30‐Jun‐11 30‐Jun‐11 MESYUARAT JAWATANKUASA  PELAKSANA KARNIVAL PENDIDIKAN  Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Matematik Tambahan Sekolah  PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Sc & MATH AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD ALIAS BIN  AWANG NORMA BT EDROS 30‐Jun‐11 Pengurusan Akademik 30‐Jun‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU.  Jenderam SMK  PANTAI  04‐Jul‐11 05‐Jul‐11 Pengurusan Akademik Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG OON BIN IBRAHIM 05‐Jul‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru Data  SMM Murid 05‐Jul‐11 Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL Saturday.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA July 2011 01‐Jul‐11 Mesyuarat Verifikasi Emis Data  Kutipan Jun Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat Sc & MATH KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  MOHD ALIAS BIN  AWANG ZAIHIDA BT  ZAINAL OON BIN IBRAHIM Guru Data SMK  SUNGAI  Sekolah  Pengerusi  04‐Jul‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia Kimia  Pengurusan Akademik Sekolah Menengah Bil 2/2011 Operasi Semakan Kenaikan  Pangkat/TIME BASED Semakan dan Penggabungan Data  SMM ® Mesyuarat Penyelarasan Panitia Fizik  Sekolah Menengah Bil 2/2011 Semakan dan Penggabungan Data  SMM (M) Perkhemahan Perdana Program  Pendidikan Khas Integrasi Daerah  Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Ketua Panitia 04‐Jul‐11 Pentadbiran &  Perkhidmatan HEM PT Sekolah Dan  SK TMN  PT PPD Sepang SEROJA Guru Data  SK. 4 December.MURID.  SMM/Sismakan Jenderam Ketua Panitia Sekolah  Pengerusi  SMK.MURID.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 29‐Jun‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU.

MURID.  Jenderam PPD 06‐Jul‐11 06‐Jul‐11 MESYUARAT PEMBANTU  PENGURUSAN MURID BIL 03/2011 Penggabungan Data SMM &  Pelaporan (M & R) SEMAKAN BERSEPADU AKAUN  SEKOLAH Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata HEM AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED OON BIN IBRAHIM 06‐Jul‐11 Pengurusan Kemanusiaan 06‐Jul‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD BIN MUDA 06‐Jul‐11 Ujian Lisan Calon Persendirian Bahasa  Pengurusan Akademik Melayu Audit Dalaman MS ISO JPN/PPD Pengurusan Sekolah Peperiksaan 06‐Jul‐11 Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD ALIAS BIN  AWANG NORMA BT EDROS 06‐Jul‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Biologi Sekolah Menengah Bil 2/2011 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Akademik Sc & MATH Sekolah  Pengerusi  07‐Jul‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 05‐Jul‐11 Operasi Semakan Kenaikan Pangkat Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan Bim.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Saturday. Kaunseling &  Kerjaya Murid Kewangan & Akaun ZAIHIDA BT  ZAINAL ALWI BIN CHE  SULAIMAN MOHD  ZAINUDDIN BIN  NORMA BT EDROS PT Sekolah Dan  SK TMN  PT PPD Sepang SEROJA Murid SMK Dato'  Abu Bakar  PPD SEPANG 05‐Jul‐11 Program Kembali Ke Landasan (PKKL)  Pengurusan Kemanusiaan Daerah Sepang SEMAKAN BERSEPADU AKAUN  SEKOLAH PEMANTAUAN BERKALA IPS Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan 05‐Jul‐11 Pembantu  Tadbir 06‐Jul‐11 Kokurikulum GURU. 2010 Page 65 of 99 . 4 December.MURID.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Guru  Prasekolah Guru Data  SMM Pembantu  Tadbir Calon  Persendirian Pegawai dan  Kakitangan Ketua Panitia PPD SEPANG BILIK  MESYUARAT  SK.

 J/KUASA PENGURUSAN e  PEROLEHAN BIL.  Cyberjaya AJK e  PEROLEHAN  PPD 07‐Jul‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  AHMAD BIN  ABD  KARIM MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD BIN MUDA 07‐Jul‐11 MESYUARAT BERSAMA KONTRAKTOR  Pengurusan Sekolah PEMBERSIHAN SEMAKAN BERSEPADU AKAUN  SEKOLAH Perkhidmatan &  Kewangan Pembangunan &  Perolehan Kewangan & Akaun Pengetua/Guru  PPD Besar Pembantu  Tadbir Calon  Persendirian Murid BAGAN  LALANG SMK PUTRA  PERDANA SMK PUTRA  PERDANA 07‐Jul‐11 08‐Jul‐11 Ujian Lisan Calon Persendirian Bahasa  Pengurusan Akademik Melayu Perkhemahan Pandu Puteri Pengurusan Kemanusiaan Peperiksaan 11‐Jul‐11 Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED MOHD  ZAINUDDIN BIN  11‐Jul‐11 SEMAKAN BERSEPADU AKAUN  SEKOLAH Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun Pembantu  Tadbir Saturday. 4 December. 2 TAHUN 2011 HEM Guru Kesihatan SK. 2010 Page 66 of 99 .  Daerah MESY.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 07‐Jul‐11 MESY. J/KUASA PENGURUSAN ASET  ALIH KERAJAAN DAN STOR BIL. 2  Perkhidmatan &  Kewangan Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD BIN MUDA AHLI JKPAK  PPD SEPANG Calon  Persendirian Pegawai dan  Kakitangan Pegawai PPD PPD 07‐Jul‐11 Ujian Lisan Calon Persendirian Bahasa  Pengurusan Akademik Melayu Audit Dalaman MS ISO JPN/PPD Pengurusan Sekolah Peperiksaan 07‐Jul‐11 Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SALIZARIZAN BT  MOHAMAD SAIR OON BIN IBRAHIM PPD SEPANG 07‐Jul‐11 Mesyuarat JPKA Bil 2/2011 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Kewangan & Akaun Bilik  Mesyuarat  07‐Jul‐11 Majlis Kemuncak Kuiz Kesihatan P.

  Dengkil PKG SALAK 12‐Jul‐11 Mesyuarat Jawatankuasa SPBT 3 Pengurusan Kemanusiaan 12‐Jul‐11 Mesyuarat Penyelarasan  Panitia  Pengurusan Akademik Daerah Bahasa Melayu (Men) Kali Ke 3 Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI Ketua Panitia Saturday. 2010 Page 67 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 11‐Jul‐11 Mesyuarat Penyelarasan KSSR  Matematik Bil 2/2011 MESYUARAT  PANITIA  BM  SMK  3/2010 Mesyuarat Pengurusan RMT 2 Pengurusan Akademik Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG FATIMAH BT  MOHAMMAD  OON BIN IBRAHIM Penyelaras  Matematik  Ketua Panitia PKG SALAK 12‐Jul‐11 Pengurusan Akademik Bahasa SMK   DENGKIL SK.  Kampung  SK  CYBERJAYA PKG SALAK 12‐Jul‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru RMT 12‐Jul‐11 12‐Jul‐11 KARNIVAL PENDIDIKAN PRASEKOLAH  Pengurusan Sekolah DAERAH SEPANG Mesyuarat Penyelarasan KSSR Sains Bil  Pengurusan Akademik 2/2011 UJIAN LISAN SPM Pengurusan Akademik Prasekolah dan  Permata Sc & MATH AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD BIN MUDA Guru  Prasekolah Penyelaras  Sains KSSR  Pelajar 12‐Jul‐11 12‐Jul‐11 Peperiksaan 12‐Jul‐11 Pemantauan Program Pendidikan  Khas/pemulihan SEMAKAN BERSEPADU AKAUN  SEKOLAH PAKEJ PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Kewangan & Akaun NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL MOHD  ZAINUDDIN BIN  AHMAD BIN  ABD  KARIM OON BIN IBRAHIM Guru  Pemulihan Pembantu  Tadbir AJK  PEMBANGUNA KS SPBT Sekolah 12‐Jul‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah SK DENGKIL 12‐Jul‐11 Pembangunan &  Perolehan HEM CAMERON  HIGHLANDS SMK. 4 December.

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 13‐Jul‐11 Mesyuarat Panitia PI SK Pengurusan Akademik j‐QAF FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  FATIMAH BT  MOHAMMAD  MOHD  ZAINUDDIN BIN  SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI NORMA BT EDROS Ketua Panitia PKG SALAK 13‐Jul‐11 MESYUARAT  PANITIA  BI  SMK  3/12010 SEMAKAN BERSEPADU AKAUN  SEKOLAH Mesyuarat Pengurusan PPD  Sepang  Bil 7/2011 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Akademik Bahasa Ketua Panitia SM TEKNIK  SEPANG SK DENGKIL 13‐Jul‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Kewangan & Akaun Pembantu  Tadbir Pengurusan  Atasan 13‐Jul‐11 Pengurusan Kualiti PPD SEPANG 13‐Jul‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Guru  Cemerlang Ketua Panitia PPD 13‐Jul‐11 Mesyuarat Penyelarasan Guru  Pengurusan Akademik Cemerlang Sekolah Rendah Bil 2/2011 MESYUARAT  PANITIA  BC  SMK   3/2010 UJIAN LISAN Pengurusan Akademik Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG FATIMAH BT  MOHAMMAD  MOHD BIN MUDA 13‐Jul‐11 Bahasa SMK   DENGKIL 13‐Jul‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan Pelajar 13‐Jul‐11 Pertandingan Memasak Sekolah  Menengah Daerah Sepang UJIAN LISAN SPM Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum AZIZ BIN HAJI  MOHAMED MOHD BIN MUDA Murid SMK  PANTAI  13‐Jul‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan Pelajar 14‐Jul‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS MURID.GURU.MURID. 2010 Page 68 of 99 .FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Saturday. 4 December.

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 14‐Jul‐11 MESYUARAT  PANITIA  BT  SMK  3/2010 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD ALIAS BIN  AWANG ROSLI BIN SADALI Ketua Panitia SMK   SUNGAI   SK TAMAN  PANTAI  PPD 14‐Jul‐11 SEMAKAN BERSEPADU AKAUN  SEKOLAH Mesyuarat Penyelarasan Guru  Cemerlang Sekolah Menengah Bil  Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Daerah Bahasa Cina Kali Ke 3 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Kewangan & Akaun Pembantu  Tadbir Guru  Cemerlang Ketua Panitia 14‐Jul‐11 Sc & MATH 14‐Jul‐11 Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men SMK  DENGKIL SK TAMAN  PANTAI  PKG SALAK 14‐Jul‐11 MESYUARAT  PANITIA  BM  SK 3 /2010 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  OON BIN IBRAHIM Ketua Panitia 14‐Jul‐11 Mesyuarat Panitia PI SM Pengurusan Akademik j‐QAF Ketua Panitia 14‐Jul‐11 Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal  Murid (HEM) MESYUARAT  PANITIA BI SK 3/2010 Pengurusan Kemanusiaan HEM GPK HEM SMK. 4 December. 2010 Page 69 of 99 . Sungai  Pelek SK  TAMAN  PUTRA  PPD SEPANG 14‐Jul‐11 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  FATIMAH BT  MOHAMMAD  ZAIHIDA BT  ZAINAL Ketua Panitia 14‐Jul‐11 Mesyuarat Jawatankuasa  Pengurusan Sekolah Pembangunan ICT Daerah Sepang Kali  MESYUARAT  PANITIA  BM SJK Pengurusan Akademik Pengurusan  Maklumat Bahasa Guru ICT 15‐Jul‐11 Ketua Panitia SJKT  TAMAN  Bili  Mesyuarat  15‐Jul‐11 Mesyuarat Perkhidmatan dan  Pentadbiran Sekolah Daerah Sepang Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan Pembantu  Tadbir  Saturday.

 2010 Page 70 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 15‐Jul‐11 SEMAKAN BERSEPADU AKAUN  SEKOLAH UJIAN LISAN STAM Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD BIN MUDA Pembantu  Tadbir Pelajar SK TAMAN  PANTAI  15‐Jul‐11 Peperiksaan 15‐Jul‐11 MesyuaratPenyelarasan  Panitia  Daerah Bahasa Tamil Kali Ke 3 MESYUARAT  PANITIA  BI  SJK Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI Ketua Panitia SMK  SUNGAI  SJKC TCHE  MIN BILIK  MESYUARAT  16‐Jul‐11 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD BIN MUDA Ketua Panitia 18‐Jul‐11 18‐Jul‐11 MESYUARAT JAWATANKUASA  PELAKSANA PROGRAM BIJAK  UJIAN LISAN STAM Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Peperiksaan Guru  Prasekolah Pelajar 19‐Jul‐11 Pengurusan Akademik 19‐Jul‐11 Mesyuarat Penyelarasan  Pra U  Daerah kali 2 Mesyuarat Pengurusan Elaun Murid  Pendidikan Khas Daerah Sepang MESY. PANITIA  T.I  SM  3/2011 Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI PK PRA U PPD Sepang 19‐Jul‐11 Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Pendidikan Islam NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL JAMIAH BT YASIN Guru Data PPKI PPD Sepang 19‐Jul‐11 Pengurusan Akademik Ketua Panitia SMK  BANDAR  PKG SALAK 19‐Jul‐11 SEMINAR PENGURUSAN IPS KE 2 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS PENGERUSI  SWASTA Ketua Panitia 20‐Jul‐11 MESY. 4 December. PANITIA  BA  3/2011 Pengurusan Akademik Pendidikan Islam JAMIAH BT YASIN SAM  BANDAR  Saturday.

 PANITIA  SI & QS  3/2011 Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI Ketua Panitia 21‐Jul‐11 Pengurusan Akademik Pendidikan Islam JAMIAH BT YASIN Ketua Panitia SAM  SG.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA 27‐Jul‐11 Kokurikulum Saturday. Kaunseling &  Kerjaya Murid Peperiksaan ALWI BIN CHE  SULAIMAN MOHD BIN MUDA GuruB&K Pejabat  Pelajaran  22‐Jul‐11 UJIAN LISAN STAM Pengurusan Akademik Pelajar 25‐Jul‐11 MESYUARAT  PANITIA  BC  SJKC 3/2010 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD  ZAINUDDIN BIN  NORMA BT EDROS Ketua Panitia SJKC   DENGKIL BAGAN  LALANG 25‐Jul‐11 Kursus Perkhidmatan Dan Tatatertib Perkhidmatan &  Kewangan Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan Kewangan & Akaun Pembantu  Tadbir 26‐Jul‐11 MAJLIS ANUGERAH PERKHIDMATAN  CEMERLANG (APC) 2010 PEMANTAUAN BERKALA IPS PENERIMA APC  SEKOLAH  DAERAH  SERI PUTERI GURU.MURID. Sungai  Rawang Sekolah 21‐Jul‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Bahasa melayu (Ren)kali ke‐3 MESY. 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 20‐Jul‐11 UJIAN LISAN STAM Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar 21‐Jul‐11 Mesyuarat JK Karnival SPBT Pengurusan Kemanusiaan HEM OON BIN IBRAHIM KS SPBT SK.  MERAB   21‐Jul‐11 UJIAN LISAN STAM Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar 22‐Jul‐11 Bengkel Pengurusan Data e‐Kaunseling Pengurusan Kemanusiaan Bim. 2010 Page 71 of 99 .

 PMR PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU  REKOD PERKHIDMATAN SEKOLAH PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Akademik Peperiksaan Pegawai PPD JPN  SELANGOR 28‐Jul‐11 Pengurusan  Maklumat PBS KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  MACHITAH BT  ZAKARIA ZAIHIDA BT  ZAINAL NORMA BT EDROS Pegawai dan  PPD SEPANG Kakitangan PPD Ketua  pentaksir  BILIK  MESYUARAT  28‐Jul‐11 28‐Jul‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan Kokurikulum PT BRP Sekolah SMK  Teknik/Sekol GURU.Dengkil 29‐Jul‐11 PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU  REKOD PERKHIDMATAN SEKOLAH Perkhidmatan &  Kewangan August 2011 01‐Aug‐11 karniwal jawi Pengurusan Akademik j‐QAF FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  Pelajar MASJID KLIA Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 27‐Jul‐11 PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU  REKOD PERKHIDMATAN SEKOLAH Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan Bahasa ZAIHIDA BT  ZAINAL FATIMAH BT  MOHAMMAD  MOHD BIN MUDA PT BRP Sekolah SMK  BANDAR  Ketua Panitia SJKT  BBST 27‐Jul‐11 MESYUARAT  PANITIA  BT  SJKT  3/2010 Pengurusan Akademik 27‐Jul‐11 TAKLIMAT PENYELIA KAWASAN UPSR  Pengurusan Akademik 2010 PERINGKAT NEGERI Kursus Penggunaan Aplikasi ICT untuk  Pengurusan Sekolah Pegawai Dan Kakitangan PPD MESYUARAT PENYELARASAN  PENSKORAN PBS UPSR.MURID. 2010 Page 72 of 99 . 4 December.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Pegawai dan  Kakitangan PPD SEPANG 28‐Jul‐11 28‐Jul‐11 Mesyuarat Kajian Semula  Perancangan Strategik PPD Sepang   PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MD DOM BIN  SAMIAN ZAIHIDA BT  ZAINAL 28‐Jul‐11 Pengurusan Sekolah Pembangunan &  Bekalan Pentadbiran &  Perkhidmatan Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar PT BRP Sekolah SMK.

 Ekonomi Pengurusan Akademik Ketua Panitia Sekolah 03‐Aug‐11 Mesyuarat Pengurusan Data Bulan  Julai 2011 Kemasukan Markah Kerja Kursus  UPSR. Sungai  Rawang PPD SEPANG 03‐Aug‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti 03‐Aug‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU.SPM Mesyuarat Penggabungan Data  KWAMP ( M ) Mesyuarat Pengurusan PPD Sepang   Bil 8/2011 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Sekolah Guru Data dan  SMK  PK 1 PANTAI  SU Peperiksaan PPD 03‐Aug‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA 03‐Aug‐11 Pengurusan Kemanusiaan PPDa FAIZAM BIN ABD  WAHAB SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI NORMA BT EDROS Guru  Penyelaras  Pengurusan  Atasan SMK.  Cyberjaya SMK  CYBERJAYA Sekolah 02‐Aug‐11 Mesyuarat  Data OPMEN Kutipan Julai Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat  Sains  Kemasyarakatan  Sains  Kemasyarakatan  Menengah 02‐Aug‐11 Mesy. 2010 Page 73 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 02‐Aug‐11 Mesyuarat Penggabungan Data  KWAMP ( R ) Pengurusan Kemanusiaan PPDa FAIZAM BIN ABD  WAHAB KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  SITI AISHAH BT  AZIZ SITI AISHAH BT  AZIZ ISMAIL BIN HUSIN Guru  Penyelaras  Guru Data SK.MURID.PMR. Sejarah Pengurusan Akademik Ketua Panitia 03‐Aug‐11 Mesy. Geografi Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan SITI AISHAH BT  AZIZ Ketua Panitia Saturday.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Guru BILIK  MESYUARAT  Sekolah 04‐Aug‐11 Taklimat Penyelia Kawasan PMR Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA 04‐Aug‐11 Mesy. 4 December.

 4 December.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Pegawai dan  Kakitangan Pegawai dan  Kakitangan Pembantu  Tadbir Guru  Matematik PPD SEPANG 05‐Aug‐11 Perhimpunan Bulanan Bil 8/2011 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD BIN MUDA 05‐Aug‐11 Perhimpunan Bulanan Bil 7/2011 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti PPD SEPANG 08‐Aug‐11 Mesyuarat Perkhidmatan dan  Pentadbiran Bil.4/2011 Kursus Penyebaran KSSR Matematik  Tahun 2 Operasi Buka Kotak Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Sc & MATH SK TMN  SEROJA PKG SALAK 08‐Aug‐11 08‐Aug‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan Penyelia/Ketua  Bilik Kebal Pengawas Ketua Panitia Sekolah 09‐Aug‐11 Mesy.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 04‐Aug‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU. 2010 Page 74 of 99 .MURID.MURID.PJPK M Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Peperiksaan SITI AISHAH BT  AZIZ MOHD BIN MUDA 09‐Aug‐11 Taklimat Ketua Pengawas UPSR Pengurusan Akademik PPD 09‐Aug‐11 MESYUARAT PENYELARASAN  PENSKORAN PENTAKSIRAN SPM Pengurusan Akademik PBS MACHITAH BT  ZAKARIA MOHD ALIAS BIN  AWANG NORMA BT EDROS Ketua  pentaksir  Guru Sains BILIK  MESYUARAT  SK KOTA  WARISAN 09‐Aug‐11 Kursus Penyebaran KSSR Sains Tahun 2 Pengurusan Akademik Sc & MATH 10‐Aug‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Saturday.

 2010 Page 75 of 99 .MURID. Pendidikan Seni Visual M Pengurusan Akademik Ketua Panitia Sekolah 11‐Aug‐11 Mesyuarat Penyelarasan Juruteknik  Komputer Sekolah Daerah Sepang Pengurusan Sekolah Juruteknik  Komputer Guru Sains PPD SEPANG 11‐Aug‐11 Kursus Penyebaran KSSR Sains Tahun 1 Pengurusan Akademik SK KOTA  WARISAN 11‐Aug‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU. 4 December. Seri  Puteri Guru Data PPD SEPANG 11‐Aug‐11 Pengauditan Data EMIS Sekolah Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat  Sains  Kemasyarakatan Pengurusan  Maklumat Sc & MATH KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  SITI AISHAH BT  AZIZ KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  MOHD ALIAS BIN  AWANG NORMA BT EDROS 11‐Aug‐11 Mesy.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar PPD 11‐Aug‐11 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pembangunan &  Bekalan Peperiksaan MD DOM BIN  SAMIAN MOHD BIN MUDA 12‐Aug‐11 Tamat Kemasukan Markah Kerja  Kursus SPM PEPERIKSAAN TEORI ABRSM Pengurusan Akademik 13‐Aug‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 10‐Aug‐11 Taklimat Ketua Pengawas UPSR /  Pengurusan Akademik Tarikh tutup pindah pusat MUET akhir  Kursus Penyebaran KSSR Matematik  Tahun 1 Mesyuarat Pengurusan SPBT Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Guru Pemimpin PPD 10‐Aug‐11 Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG OON BIN IBRAHIM Guru  Matematik PKG SALAK 11‐Aug‐11 Pengurusan Kemanusiaan HEM Guru & KS SPBT SMK.

MURID.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 13‐Aug‐11 MESYURAT KETUA  BIDANG BAHASA  2/2010 BENGKEL  BAHASA Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  FATIMAH BT  MOHAMMAD  ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD ALIAS BIN  AWANG ZUHAIMI BIN MD  NASIR SITI AISHAH BT  AZIZ ZAIHIDA BT  ZAINAL NORMA BT EDROS Ketua Bidang SMK   DENGKIL PKG SALAK 14‐Aug‐11 Pengurusan Akademik Bahasa Guru Bahasa 15‐Aug‐11 Operasi Semakan Naik Pangkat/TIME  BASED Kursus Penyebaran KSSM Tingkatan 1 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Sc & MATH PT Sekolah dan  SK TMN  PT PPD Sepang SEROJA Guru  PPD Matematik dan  Guru  PPD Matematik dan  Agensi‐agensi  Kerajaan yang  Ketua Panitia PPD Sepang 15‐Aug‐11 16‐Aug‐11 Kursus Penyebaran KSSM Tingkatan 4 Pengurusan Akademik Sc & MATH 16‐Aug‐11 Mesyuarat Permufakatan Pejabat  Pelajaran Daerah Sepang Bilangan  Mesy. 4 December. 2010 Page 76 of 99 .FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Guru & KS SPBT SK. Sungai  Rawang Guru ICT SMK  SUNGAI  17‐Aug‐11 18‐Aug‐11 Majlis Kemuncak Karnival SPBT Pengurusan Kemanusiaan HEM OON BIN IBRAHIM 18‐Aug‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan  Makmal Komputer Sekolah Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  Saturday. Pendidikan Moral M Pengurusan Kemanusiaan HEM 16‐Aug‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Pentadbiran &  Perkhidmatan Kokurikulum Sekolah 16‐Aug‐11 Operasi Semakan Naik Pangkat/TIME  BASED PEMANTAUAN BERKALA IPS Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan PT Sekolah Dan  SK TMN  PT PPD Sepang SEROJA GURU.

FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Pegawai dan  Kakitangan Ketua Panitia PPD SEPANG 18‐Aug‐11 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan  Pengurusan Sekolah MS ISO 9001:2008 Mesy. 2010 Page 77 of 99 .MURID.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 18‐Aug‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU. PSK M Pengurusan Akademik Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SITI AISHAH BT  AZIZ SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI AZIZ BIN HAJI  MOHAMED MOHD ALIAS BIN  AWANG HAJI SAILAN BIN  MISRAN ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD ALIAS BIN  AWANG KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI 18‐Aug‐11  Sains  Kemasyarakatan Pengurusan Kualiti Sekolah 19‐Aug‐11 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan  Pengurusan Sekolah MS ISO 9001:2008 Program Ihya' Ramadhan Daerah  sepang Pengurusan Kemanusiaan Pegawai dan  Kakitangan Murid PPD SEPANG 20‐Aug‐11 Kokurikulum MASJID KLIA 22‐Aug‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Pengurusan Akademik Matematik Sekolah Rendah Bil 3/2011 Taklimat Pemantau OBK PMR Pengurusan Akademik Sc & MATH Ketua Panitia Sekolah  Pengerusi  PPD 23‐Aug‐11 Teknik & Vokasional 23‐Aug‐11 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan Sc & MATH Staff Sokongan  Sekolah  Dan Guru Bermasalah Ketua Panitia Sekolah  Pengerusi  IPOH 23‐Aug‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia Sains  Pengurusan Akademik Sekolah Rendah Bil 3/2011 Kursus Pemantapan Data Emis Pengurusan Sekolah 24‐Aug‐11 Pengurusan  Maklumat Pengurusan Kualiti Guru Data 24‐Aug‐11 Audit  MS ISO 9001 : 2008 SIRIM Pengurusan Sekolah Pegawai dan  Kakitangan PPD SEPANG Saturday. 4 December.

 4 December. 2010 Page 78 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 24‐Aug‐11 Mesyuarat Penyelarasan Olimpik  Muda/KATMO Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA ZAIHIDA BT  ZAINAL SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD BIN MUDA PK  PPD KOKURIKULUM Staff Sokongan  Sekolah  Dan Guru Bermasalah Pegawai dan  Kakitangan Pegawai PPD PPD SEPANG 24‐Aug‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Pentadbiran &  Perkhidmatan Pengurusan Kualiti 25‐Aug‐11 Audit  MS ISO 9001 : 2008 SIRIM 25‐Aug‐11 QUPI UPSR Pengurusan Akademik Peperiksaan 25‐Aug‐11 Program Lawatan Kerjaya Pengurusan Kemanusiaan Bim. Kaunseling &  Kerjaya Murid Pembangunan &  Bekalan Pengurusan  Maklumat Pentadbiran &  Perkhidmatan Peperiksaan ALWI BIN CHE  SULAIMAN MD DOM BIN  SAMIAN KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD BIN MUDA PRS/Guru B&K 25‐Aug‐11 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Guru Data PPD SEPANG 25‐Aug‐11 Mesyuarat Verifikasi Emis Data  Kutipan Ogos Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Pengurusan Sekolah 25‐Aug‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Staff Sokongan  Sekolah  Dan Guru Bermasalah Pelajar SEKOLAH 26‐Aug‐11 Lawatan di Pusat Peperiksaan UPSR 26‐Aug‐11 Audit  MS ISO 9001 : 2008 SIRIM Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI Pegawai dan  Kakitangan Pegawai dan  Kakitangan PPD SEPANG 27‐Aug‐11 Mesyuarat Kajian Semula  Perancangan Strategik PPD Sepang   Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti PPD SEPANG Saturday.

FIZIKAL September 2011 01‐Sep‐11 KURSUS  KETUA PANITIA  BAHASA  MALAYSIA Perhimpunan Bulanan Bil 9/2011 Pengurusan Akademik Bahasa FATIMAH BT  MOHAMMAD  SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SITI AISHAH BT  AZIZ SITI AISHAH BT  AZIZ NORMA BT EDROS Ketua Panitia GENTING  HIGHLANDS PPD SEPANG 02‐Sep‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti Pegawai dan  Kakitangan Petugas Kualiti 02‐Sep‐11 Mesyuarat Pasukan Petugas  Kualiti/Dokumentasi PPDS bil 3/2011 Mesy. Seni Visual R Pengurusan Akademik Ketua Panitia Sekolah 07‐Sep‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan GURU.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Pengurusan  Atasan Ketua Panitia PPD SEPANG 07‐Sep‐11 Mesyuarat Pengurusan PPD Sepang   Bil 9/2011 Mesy. Pendidikan Muzik R & M Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SITI AISHAH BT  AZIZ NORMA BT EDROS 08‐Sep‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum Sekolah 08‐Sep‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan GURU. PJPK R Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti PPD SEPANG 06‐Sep‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan  Sains  Kemasyarakatan Kokurikulum Ketua Panitia Sekolah 07‐Sep‐11 Mesy.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 29‐Aug‐11 PEMANTAUAN BERSEPADU PUSAT  TUISYEN PEMANTAUAN BERSEPADU PUSAT  TUISYEN Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Saturday. 4 December. 2010 Page 79 of 99 .FIZIKAL PUSAT  TUISYEN PUSAT  TUISYEN 30‐Aug‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU.MURID.MURID.

 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 12‐Sep‐11 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan Sukan ZAIHIDA BT  ZAINAL AHMAD MUFID  BIN YUSRA OON BIN IBRAHIM Staff Sokongan  Sekolah  dan Guru Bermasalah PT/Pengadil/Jur Sepang ulatih Guru  Hotel Grand  Kesihatan/Keba Kampar Guru  Prasekolah BILIK  MESYUARAT  12‐Sep‐11 Kejohanan Olimpik Muda MSSD 12‐Sep‐11 Kursus Pengurusan Unit Kesihatan /  Kebajikan 13‐Sep‐11 MESYUARAT JAWATANKUASA  PELAKSANA PROGRAM BIJAK  Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Pengurusan Kemanusiaan HEM 13‐Sep‐11 Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Pentadbiran &  Perkhidmatan HEM AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED ZAIHIDA BT  ZAINAL OON BIN IBRAHIM 13‐Sep‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan PT Sekolah Dan  Sekolah  PT PPD Sepang Bermasalah Guru Kesihatan  Hotel Grand  / Kebajikan Kampar Ketua Panitia Sekolah 13‐Sep‐11 Kursus Pengurusan Kesihatan /  Kebajikan Mesy.  Pendidikan Moral R 13‐Sep‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan  Sains  Kemasyarakatan HEM SITI AISHAH BT  AZIZ SITI AISHAH BT  AZIZ OON BIN IBRAHIM 14‐Sep‐11 Mesy.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Staff Sokongan  Sekolah  Dan PT PPD  Bermasalah 14‐Sep‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS 14‐Sep‐11 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan ZAIHIDA BT  ZAINAL Saturday. Kajian Tempatan Pengurusan Akademik Ketua Panitia Sekolah 14‐Sep‐11 Kursus Pengurusan Kesihatan /  Kebajikan PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Guru Kesihatan  Hotel Grand  / Kebajikan Kampar GURU. 2010 Page 80 of 99 .MURID.

MURID. PSK R Pengurusan Kemanusiaan HEM OON BIN IBRAHIM 15‐Sep‐11 Pengurusan Akademik  Sains  Kemasyarakatan HEM SITI AISHAH BT  AZIZ OON BIN IBRAHIM 19‐Sep‐11 Mesyuarat Jawatankuasa SPBT 4 Pengurusan Kemanusiaan KS SPBT SMK.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Guru Kesihatan  Hotel Grand  / Kebajikan Kampar Ketua Panitia Sekolah 15‐Sep‐11 Kursus Pengurusan Kesihatan /  Kebajikan Mesy.3/2011  Ujian Lisan Bahasa Arab STPM Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Pentadbiran &  Perkhidmatan Peperiksaan Guru Data PPKI PPD Sepang 20‐Sep‐11 Pembantu  Tadbir SMK  BANDAR  SAM  BANDAR  20‐Sep‐11 21‐Sep‐11 Pengurusan Akademik Bengkel pemantapan Kemahiran Menjalankan Kajian Tindakan Sekolah  Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI Guru  Bahasa/Ketua  PKG SALAK Saturday. 2010 Page 81 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 15‐Sep‐11 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pembangunan &  Perolehan Pengurusan  Maklumat Kokurikulum AHMAD BIN  ABD  KARIM KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  NORMA BT EDROS Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Guru Data PPD SEPANG 15‐Sep‐11 Pengauditan Data EMIS Sekolah Pengurusan Sekolah 15‐Sep‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan GURU. Seri  Sepang PPD SEPANG 20‐Sep‐11 MESYUARAT PEMANTAPAN  PEMANTAUAN SEKOLAH BIL 3/2011 Pengurusan Sekolah Latihan Profesional ARFAH BINTI  HALIM NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD BIN MUDA Pegawai PPD 20‐Sep‐11 Mesyuarat Pengurusan Data Program  Pengurusan Sekolah Pendidikan Khas Daerah Sepang TAKLIMAT/OPERASI SISTEM  MAKLUMAT STAFF BIL. 4 December.

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 21‐Sep‐11 Seminar Integriti Perkhidmatan Awam  Pengurusan Kemanusiaan 2 Peperiksaan UPSR / Ujian Lisan Bahasa  Pengurusan Akademik Arab STPM Bengkel Buletin PPD Sepang  bil 2/2011 Pengurusan Sekolah Kaunselor  Pentadbir/Latihan Peperiksaan NOR HASNAN BIN  SARABANI MOHD BIN MUDA Guru  Agama/Guru  Murid MASJID  HISAMUDDI Sekolah 21‐Sep‐11 21‐Sep‐11 Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI NORMA BT EDROS Ketua Unit/  Pegawai PPD SEPANG 21‐Sep‐11 PEMANTAUAN  BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU. 4 December. 2010 Page 82 of 99 .MURID.MURID.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Murid SEKOLAH 22‐Sep‐11 Peperiksaan UPSR / Ujian Lisan Bahasa  Pengurusan Akademik Arab STPM Bengkel Buletin PPD Sepang  bil 2/2011 Pengurusan Sekolah Peperiksaan MOHD BIN MUDA 22‐Sep‐11 Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD BIN MUDA Ketua Unit/  Pegawai Murid PPD SEPANG 23‐Sep‐11 Peperiksaan UPSR Pengurusan Akademik Peperiksaan Sekolah 24‐Sep‐11 Q1 PMR Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pegawai PPD BILIK KEBAL Saturday.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Guru Pemimpin PKG SALAK 22‐Sep‐11 PENINGKATAN PMR/SPM Pengurusan Akademik j‐QAF FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED NORMA BT EDROS 22‐Sep‐11 22‐Sep‐11 MESYUARAT GURU PRASEKOLAH BIL  04/2011 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Kokurikulum Guru  Prasekolah BILIK  MESYUARAT  22‐Sep‐11 Pengurusan Kemanusiaan GURU.

MURID.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Murid/Guru  B&K SAM  BANDAR  29‐Sep‐11 Seminar Kerjaya Murid Pengurusan Kemanusiaan Bim.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 26‐Sep‐11 Kejohanan Katmo MSSD Pengurusan Kemanusiaan Sukan AHMAD MUFID  BIN YUSRA MOHD BIN MUDA PT/Pengadil/Jur Sepang ulatih Pegawai PPD BILIK KEBAL 26‐Sep‐11 OBK PMR Pengurusan Akademik Peperiksaan 26‐Sep‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Matematik Sekolah Menengah Bil  Ujian Lisan Bahasa Arab STPM Pengurusan Akademik Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD BIN MUDA Ketua Panitia Sekolah  Pengerusi  Sekolah 27‐Sep‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan Pelajar 27‐Sep‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia Sains   Pengurusan Akademik Sekolah Menengah Bil 3/2011  Ujian Lisan Bahasa Arab STPM Pengurusan Akademik Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD BIN MUDA Ketua Panitia Sekolah  Pengerusi  Sekolah 28‐Sep‐11 Peperiksaan Pelajar 28‐Sep‐11 28‐Sep‐11 PROGRAM BIJAK PRASEKOLAH  PERINGKAT DAERAH SEPANG PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Kokurikulum AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED NORMA BT EDROS Murid  Prasekolah SJKC  DENGKIL 29‐Sep‐11 Pengurusan Kemanusiaan GURU. 2010 Page 83 of 99 . Kaunseling &  Kerjaya Murid Pembangunan &  Perolehan Pengurusan Kualiti ALWI BIN CHE  SULAIMAN AHMAD BIN  ABD  KARIM SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI 29‐Sep‐11 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Pegawai dan  Kakitangan PPD SEPANG 30‐Sep‐11 Mesyuarat Penyelarasan Audit  Penilaian Semula MS ISO SIRIM Pengurusan Sekolah October 2011 Saturday. 4 December.

  Besar SEKITAR  Pengetua/Guru  SEK.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA 05‐Oct‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum Saturday.Ting 1 dan  Peralihan Mesyuarat Perkhidmatan Dan  Pentadbiran Bil.MURID.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 03‐Oct‐11 Taklimat Ketua Pengawas PMR /   Pengurusan Akademik Semakan Tuntutan Elaun Pengawasan  PEMANTAUAN AKAUN DAN ASET  SEKOLAH ZON 1 PEMANTAUAN AKAUN DAN ASET  SEKOLAH ZON 1 Kursus Pengurusan SPBT Perkhidmatan &  Kewangan Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Peperiksaan MOHD BIN MUDA Guru Pemimpin SEKOLAH 03‐Oct‐11 Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD  ZAINUDDIN BIN  OON BIN IBRAHIM Pengetua/Guru  SEK.  Besar SEKITAR  Guru & KS SPBT Pangkor  Bayview  PK2 PPD SEPANG 04‐Oct‐11 Kewangan & Akaun 04‐Oct‐11 HEM 04‐Oct‐11 Pendaftaran Thn 1. 4 December.5/2010 Kursus Pengurusan SPBT Pengurusan Sekolah  Menengah ISMAIL BIN HUSIN 05‐Oct‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan HEM ZAIHIDA BT  ZAINAL OON BIN IBRAHIM Pembantu  Tadbir SK TMN  SEROJA 05‐Oct‐11 Guru & KS SPBT Pangkor  Bayview  Guru Besar BILIK  MESYUARAT  PPD Sepang 05‐Oct‐11 05‐Oct‐11 MESYUARAT PENGURUSAN  PRASEKOLAH Mesyuarat Pengurusan Penyelaras  Program Pendidikan Khas Integrasi Kejohanan Olimpik Muda MSS  Selangor PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Sukan AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL AHMAD MUFID  BIN YUSRA NORMA BT EDROS 05‐Oct‐11 Pengurusan Sekolah Penyelaras 05‐Oct‐11 Pengurusan Kemanusiaan Pengurus/PT/Ju KUALA  rulatih SELANGOR GURU. 2010 Page 84 of 99 .

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 05‐Oct‐11 PEMANTAUAN AKAUN DAN ASET  SEKOLAH ZON 2 Peperiksaan PMR Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD BIN MUDA Pengetua/Guru  SEK.  Besar SEKITAR  Pelajar Sekolah 05‐Oct‐11 Peperiksaan 05‐Oct‐11 Mesyuarat Pengurusan PPD Sepang   Bil 10/2011 PEMANTAUAN AKAUN DAN ASET  SEKOLAH ZON 2 MESY.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Saturday.  Besar SEKITAR  AHLI JKPAK  PPD SEPANG Ketua Panitia PPD 06‐Oct‐11 Kewangan & Akaun 06‐Oct‐11 Bahasa Melayu Men PPD SEPANG 06‐Oct‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  MD DOM BIN  SAMIAN OON BIN IBRAHIM AJK e  PEROLEHAN  PPD 06‐Oct‐11 Pembangunan &  Bekalan HEM Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Guru & KS SPBT Pangkor  Bayview  Pegawai PPD Bilik  Mesyuarat  06‐Oct‐11 Kursus Pengurusan SPBT Pengurusan Kemanusiaan 06‐Oct‐11 Mesyuarat JPKA Bil 3/2011 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Kewangan & Akaun SALIZARIZAN BT  MOHAMAD SAIR NORMA BT EDROS 06‐Oct‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Kokurikulum GURU.MURID. 3 TAHUN 2011 Penggubalan Rancangan Pengajaran  Tahunan Bahasa Melayu MESY. 2010 Page 85 of 99 . J/KUASA PENGURUSAN ASET  ALIH DAN STOR BIL. 3  TAHUN 2011 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD  ZAINUDDIN BIN  ROSLI BIN SADALI Pengurusan  Atasan PPD SEPANG 06‐Oct‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Kewangan & Akaun Pengetua/Guru  SEK. 4 December. J/KUASA e PEROLEHAN BIL.

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 06‐Oct‐11 Peperiksaan PMR Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Sekolah 06‐Oct‐11 Mesyuarat Pengumpulan Data markah  Pengurusan Kemanusiaan 10% Murid Sekolah Menengah Daerah  Perhimpunan Bulanan Bil 10/2011 Pengurusan Sekolah Kokurikulum MOHD HALIM BIN  SAHRI SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD BIN MUDA Guru Penolong  PKG SALAK Kanan  Pegawai dan  Kakitangan Pelajar PPD SEPANG 07‐Oct‐11 Pengurusan Kualiti 07‐Oct‐11 Peperiksaan PMR Pengurusan Akademik Peperiksaan Sekolah 07‐Oct‐11 Kursus Pengurusan SPBT Pengurusan Kemanusiaan HEM OON BIN IBRAHIM Guru & KS SPBT Pangkor  Bayview  Staff Sokongan KUALA  LUMPUR 10‐Oct‐11 Kursus Etiket Dan Protokol Perkhidmatan &  Kewangan Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan Kewangan & Akaun ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD  ZAINUDDIN BIN  ROSLI BIN SADALI 10‐Oct‐11 PEMANTAUAN AKAUN DAN ASET  SEKOLAH ZON 3 Pengetua/Guru  SEKOLAH  Besar SEKITAR  Ketua Panitia SMK  DENGKIL KUALA  LUMPUR 10‐Oct‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Pengurusan Akademik Daerah Bahasa Melayu (Men) Kali Ke 4 Kursus Etiket Dan Protokol Perkhidmatan &  Kewangan Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Bahasa Melayu Men 11‐Oct‐11 Pentadbiran &  Perkhidmatan Kewangan & Akaun ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD  ZAINUDDIN BIN  ISMAIL BIN HUSIN Staff Sokongan 11‐Oct‐11 PEMANTAUAN AKAUN DAN ASET  SEKOLAH ZON 3 Mesyuarat ABM 2012 Pengetua/Guru  SEK. 2010 Page 86 of 99 . 4 December.  Besar SEKITAR  PK1 PPD SEPANG 11‐Oct‐11  Menengah Saturday.

MURID.  GURU.MURID. 2010 Page 87 of 99 .Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 11‐Oct‐11 11‐Oct‐11 MESYUARAT JAWATANKUASA  PELAKSANA MAJLIS KONVOKESYEN  Operasi Q4 PMR / MUET Speaking Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Teknik & Vokasional AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED HAJI SAILAN BIN  MISRAN AHMAD BIN  ABD  KARIM ZAIHIDA BT  ZAINAL ROSLI BIN SADALI Guru  Prasekolah BILIK  MESYUARAT  12‐Oct‐11 Pengurusan Akademik Guru Pemimpin Bilik Kebal 12‐Oct‐11 MESYUARAT AJK PEMBANGUNAN KALI  Pengurusan Sekolah KETIGA Kursus Etiket Dan Protokol Perkhidmatan &  Kewangan Pembangunan &  Perolehan Pentadbiran &  Perkhidmatan Bahasa Melayu Men AJK  PEMBANGUNA Staff Sokongan PPD 12‐Oct‐11 KUALA  LUMPUR PPD SEPANG 12‐Oct‐11 Mesyuarat Panitia Daerah Bahasa Cina  Pengurusan Akademik Kali Ke 4 PEMANTAUAN AKAUN DAN ASET  SEKOLAH ZON 4 PEMANTAUAN BERKALA IPS Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Ketua Panitia 12‐Oct‐11 Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  NORMA BT EDROS Pengetua/Guru  SEK.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Guru ICT PKG SALAK 12‐Oct‐11 Kokurikulum 13‐Oct‐11 Taklimat Penyelenggaraan Peralatan  ICT  sekolah Operasi QUPI SPM (Q1) / MUET  Speaking Pengauditan Data EMIS Sekolah Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat Peperiksaan KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  MOHD BIN MUDA 13‐Oct‐11 Pengurusan Akademik Pegawai PPD Bilik Kebal 13‐Oct‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat Kokurikulum KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  NORMA BT EDROS Guru Data PPD SEPANG 13‐Oct‐11 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Kemanusiaan GURU.FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Saturday. 4 December.  Besar SEKITAR SG.

 PANITIA  T. 2010 Page 88 of 99 .I  SM  4/2011 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Guru Pemimpin Bilik Kebal 18‐Oct‐11 Bahasa Melayu Men ROSLI BIN SADALI Ketua Panitia SMK  SUNGAI  SMK  BANDAR  PKG SALAK 18‐Oct‐11 Pengurusan Akademik Pendidikan Islam JAMIAH BT YASIN Ketua Panitia 18‐Oct‐11 SEMINAR PENGURUSAN Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS PENGERUSI  TADIKA Ketua Panitia 18‐Oct‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia Kimia  Pengurusan Akademik Sekolah Menengah Bil 3/2011 Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG Sekolah  Pengerusi  Saturday.  Besar SEKITAR  Guru B&K Pejabat  Pelajaran  14‐Oct‐11 Bim. 4 December. Kaunseling &  Kerjaya Murid Peperiksaan 14‐Oct‐11 Operasi Buka Kotak (OBK) SPM /  MUET Speaking Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Matematik Tambahan Sekolah  Semakan Tuntutan Elaun PMR Pengurusan Akademik Guru Pemimpin Bilik Kebal 17‐Oct‐11 Pengurusan Akademik Sc & MATH MOHD ALIAS BIN  AWANG MOHD BIN MUDA Ketua Panitia Sekolah  Pengerusi  BAGAN  LALANG SEKOLAH 17‐Oct‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan Penyelia PMR 17‐Oct‐11 Pemantauan pengurusan sekolah Pengurusan Sekolah  Menengah ISMAIL BIN HUSIN Guru Sukan 18‐Oct‐11 Semakan Tuntutan Elaun PMR / STAM  Pengurusan Akademik bertulis Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Daerah Bahasa Tamil Kali Ke 4 MESY.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 13‐Oct‐11 PEMANTAUAN AKAUN DAN ASET  SEKOLAH ZON 4 Mesyuarat Pengurusan B&K Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  ALWI BIN CHE  SULAIMAN MOHD BIN MUDA Pengetua/Guru  SEK.

FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Saturday. 2012 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Biologi Sekolah Menengah Bil 3/2011 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Akademik PBS MACHITAH BT  ZAKARIA MOHD ALIAS BIN  AWANG NORMA BT EDROS Guru tahun 2 20‐Oct‐11 Pengurusan Akademik Sc & MATH Ketua Panitia Sekolah  Pengerusi  20‐Oct‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum GURU. 2010 Page 89 of 99 .FI TADIKA  ZIKAL SWASTA Ketua Panitia SAM  BANDAR  PKG SALAK 20‐Oct‐11 MESY.  Sekolah  Pengerusi  SAM  BANDAR  19‐Oct‐11 Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Sc & MATH 19‐Oct‐11 Pengurusan Akademik 19‐Oct‐11 Pengurusan Sekolah KGSK/GSTT/GG CALON GSTT 19‐Oct‐11 Kejohanan Katmo MSS Selangor Pengurusan Kemanusiaan Sukan Pengurus/PT/Ju SABAK  rulatih BERNAM PK PRA U PPD SEPANG 19‐Oct‐11 Mesyuarat Penyelarasan Panitia  Daerah Pra U  Kali Ke 3 PEMANTAUAN BERKALA IPS Pengurusan Akademik Bahasa Melayu Men 19‐Oct‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU. PANITIA  BA  SM  4/2011 Pengurusan Akademik Pendidikan Islam JAMIAH BT YASIN 20‐Oct‐11 PROGRAM PENATARAN PBS UNTUK  GURU TAHUN 2. 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 19‐Oct‐11 Taklimat Ketua Pengawas SPM  /    STAM bertulis 21‐Oct‐11 KURSUS TEAM BUILDING DAN  PENINGKATAN DIRI GURU  Mesyuarat Penyelarasan Panitia Fizik  Sekolah Menengah Bil 3/2011 TEMUDUGA GSTT Pengurusan Akademik Teknik & Vokasional HAJI SAILAN BIN  MISRAN AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD ALIAS BIN  AWANG AFINDI BIN MOHD  SALLEH AHMAD MUFID  BIN YUSRA ROSLI BIN SADALI Penyelia/Ketua  PPD Pengawas Guru  Prasekolah Ketua Panitia DUSUN ECO  RESORT.MURID.MURID.

 2010 Page 90 of 99 .   MERAB   Pejabat  Pelajaran  MASJID KLIA 25‐Oct‐11 MESY. Kaunseling &  Kerjaya Murid j‐QAF ALWI BIN CHE  SULAIMAN FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  ZAIHIDA BT  ZAINAL Guru B&K 26‐Oct‐11 KLAQ Pengurusan Akademik Pelajar 26‐Oct‐11 mesyuarat Panitia PI SK Pengurusan Akademik j‐QAF Ketua Panitia PKG SALAK 26‐Oct‐11 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan Staff Sokongan  Sekolah  Dan Guru Bermasalah Saturday. PANITIA  SI & QS  SM 4/2011 25‐Oct‐11 Bengkel Pengurusan Data e‐Kaunseling Pengurusan Kemanusiaan Bim.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 21‐Oct‐11 Mesyuarat Penyelarasan Takwim  dan ABM Tahun 2012 QUP1 SPM Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD BIN MUDA Ketua  Unit/Pegawai Pegawai  PPD/Penyelia  PPD SEPANG 24‐Oct‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan Bilik Kebal 24‐Oct‐11 Pemantauan Perkhidmatan Sekolah Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Bahasa ZAIHIDA BT  ZAINAL FATIMAH BT  MOHAMMAD  NORAZLAN BIN  AHMAD KANAL ZAIHIDA BT  ZAINAL JAMIAH BT YASIN Staff Sokongan  Sekolah  dan Guru Bermasalah Ketua Panitia GENTING  HIGHLANDS 25‐Oct‐11 KURSUS  GURU BAHASA INGGERIS SMK SEPANG Lawatan Sambil Belajar Program  Pendidikan Khas Integrasi Daerah  Pemantauan Perkhidmatan Sekolah 25‐Oct‐11 Pengurusan Sekolah PENDIDIKAN KHAS  DAN SWASTA Pentadbiran &  Perkhidmatan Pendidikan Islam Murid 25‐Oct‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Staff Sokongan  Sekolah  Dan Guru Bermasalah Ketua Panitia SAM  SG. 4 December.

 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 27‐Oct‐11 STAM bertulis Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Sekolah 27‐Oct‐11 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah Pembangunan &  Bekalan  Menengah MD DOM BIN  SAMIAN ISMAIL BIN HUSIN Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Guru Data dan  PORT  PK 1 DICKSON Pelajar Sekolah 27‐Oct‐11 Mesyuarat Pengurusan Data  Menengah bulan Oktober 2011 STAM bertulis Pengurusan Sekolah 28‐Oct‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA 31‐Oct‐11 TARIKH TUTUP PERMOHONAN GSTT Pengurusan Sekolah KGSK/GSTT/GG AFINDI BIN MOHD  SALLEH PERMOHONAN  PPD GSTT November 2011 01‐Nov‐11 Mesyuarat Verifikasi Emis Data  Kutipan Oktober Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat Kewangan & Akaun KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  MOHD  ZAINUDDIN BIN  AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD BIN MUDA Guru Data PPD SEPANG 01‐Nov‐11 BENGKEL SEMAKAN AKAUN DAN PRA  Perkhidmatan &  PATSKOM SEKOLAH 2010 Kewangan 01‐Nov‐11 MESYUARAT JAWATANKUASA  PELAKSANA MAJLIS KONVOKESYEN  Taklimat di Pusat Peperiksaan SPM Pengurusan Sekolah Pembantu  Tadbir Guru  Prasekolah PD 01‐Nov‐11 Prasekolah dan  Permata Peperiksaan BILIK  MESYUARAT  Sekolah 01‐Nov‐11 Pengurusan Akademik 02‐Nov‐11 Lawatan ke Pusat Peperiksaan SPM Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Sekolah 02‐Nov‐11 Mesyuarat Pengurusan PPD Sepang   Bil 11/2011 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI Pengurusan  Atasan PPD SEPANG Saturday. 2010 Page 91 of 99 .

Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 02‐Nov‐11 MESYUARAT PENYELARASAN KUTIPAN  Pengurusan Sekolah YURAN Mesyuarat  SBP Ting 1 dan Ting 4 Pengurusan Sekolah Perhubungan AB GHANI BIN  HASHIM ISMAIL BIN HUSIN Pengetua/Guru  PPD SEPANG Besar PK1 PPD SEPANG 02‐Nov‐11  Menengah 02‐Nov‐11 Mesyuarat  Data OPMEN Kutipan  Oktober Mesyuarat Panitia PI SM Pengurusan Sekolah Pengurusan  Maklumat j‐QAF KHAIRUL NIZAM  BIN AHMAD  FATHONY BIN  HUSSIN@ABD  MOHD  ZAINUDDIN BIN  MOHD BIN MUDA Guru Data SMK  PANTAI  PKG SALAK 02‐Nov‐11 Pengurusan Akademik Ketua Bidang 02‐Nov‐11 BENGKEL SEMAKAN AKAUN DAN PRA  Perkhidmatan &  PATSKOM SEKOLAH 2010 Kewangan Peperiksaan MUET Akhir Tahun Pengurusan Akademik Kewangan & Akaun Pembantu  Tadbir PD 03‐Nov‐11 Peperiksaan Sekolah 03‐Nov‐11 Pengumpulan dan Penggabungan  Data SSDM Rendah Fasa 2 2011 Pengurusan Kemanusiaan HEM ZUHAIMI BIN MD  NASIR MOHD  ZAINUDDIN BIN  SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD BIN MUDA Guru Data  SSDM Sekolah Pembantu  Tadbir Pegawai dan  Kakitangan PPD Sepang 03‐Nov‐11 BENGKEL SEMAKAN AKAUN DAN PRA  Perkhidmatan &  PATSKOM SEKOLAH 2010 Kewangan Perhimpunan Bulanan Bil 11/2011 Pengurusan Sekolah Kewangan & Akaun PD 04‐Nov‐11 Pengurusan Kualiti PPD SEPANG 04‐Nov‐11 Peperiksaan Bertulis SPM bermula * Pengurusan Akademik Peperiksaan Sekolah 04‐Nov‐11 Pengumpulan dan Penggabungan  Data SSDM Menengah Fasa 2 2011 Pengurusan Kemanusiaan HEM ZUHAIMI BIN MD  NASIR Guru Data  SSDM Sekolah PPD Sepang Saturday. 2010 Page 92 of 99 . 4 December.

 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 05‐Nov‐11 Peperiksaan Bertulis STPM bermula * Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Ting. 2010 Page 93 of 99 . Kaunseling &  Kerjaya Murid Latihan Profesional 09‐Nov‐11 Pengurusan Kemanusiaan 09‐Nov‐11 MESYUARAT PENGUMPULAN DATA  LAPORAN LATIHAN DALAM  Mesyuarat Penyediaan Takwim dan  ABM Tahun 2012 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Pengurusan Sekolah SETIAUSAHA  LADAP 09‐Nov‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti KETUA  PPD SEPANG UNIT/PEGAWAI Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar KETUA  PPD SEPANG UNIT/PEGAWAI PT Permainan SABAK  BERNAM PORT  DICKSON 10‐Nov‐11 Pengurusan Sekolah Pembangunan &  Bekalan Pengurusan Kualiti 10‐Nov‐11 Mesyuarat Penyediaan Takwim dan  ABM Tahun 2012 Mesyuarat Pengurusan Sukan Pengurusan Sekolah 11‐Nov‐11 Pengurusan Kemanusiaan Sukan 11‐Nov‐11 Mesyuarat Pengurusan Sukan Pengurusan Kemanusiaan Sukan Setiausaha  Sukan Sekolah Saturday.  Enam AJK Sekolah 07‐Nov‐11 MESY.J/K KERJA TADIKA SWASTA Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS PPD SEPANG 08‐Nov‐11 SEMAKAN PATSKOM BAGI AKAUN  2010 ZON 2 08‐Nov‐11 MESYUARAT PELAPORAN DAN  PERANCANGAN PROGRAM  Kursus Profesionalisme Guru B&K Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Kewangan & Akaun MOHD  ZAINUDDIN BIN  AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED ALWI BIN CHE  SULAIMAN ARFAH BINTI  HALIM SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MD DOM BIN  SAMIAN SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI ROHAYA BT  JAAFAR ROHAYA BT  JAAFAR Pembantu  Tadbir Jurulatih  Utama  Guru B&K SK TAMAN  PANTAI  BILIK  MESYUARAT  CAMERON  HIGHLANDS PPD SEPANG 08‐Nov‐11 Prasekolah dan  Permata Bim.

  Enam Sekolah 14‐Nov‐11 15‐Nov‐11 Peperiksaan STPM Bertulis Pengurusan Akademik 15‐Nov‐11 PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU  REKOD PERKHIDMATAN SEKOLAH Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan Pengurusan Kualiti ZAIHIDA BT  ZAINAL SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD BIN MUDA SMK. 2010 Page 94 of 99 .  Enam PT BRP  SEKOLAH Murid  Prasekolah Pelajar Ting. 4 December.DENGKI L/SEKOLAH  PPD SEPANG 15‐Nov‐11 Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan  Pengurusan Sekolah Perancangan Strategik 2011 dan Pelan  Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan  Pengurusan Sekolah Perancangan Strategik 2011 dan Pelan  Peperiksaan STPM Bertulis Pengurusan Akademik 16‐Nov‐11 Pengurusan Kualiti PPD SEPANG 16‐Nov‐11 Peperiksaan Sekolah 16‐Nov‐11 PEMANTAUAN PENGURUSAN  BUKU  REKOD PERKHIDMATAN SEKOLAH 17‐Nov‐11 Perkhidmatan &  Kewangan Pentadbiran &  Perkhidmatan Prasekolah dan  Permata Peperiksaan ZAIHIDA BT  ZAINAL AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD BIN MUDA SM TEKNIK  SEPANG SK  CYBERJAYA Sekolah 17‐Nov‐11 KONVOKESYEN PRASEKOLAH DAERAH  Pengurusan Sekolah SEPANG Peperiksaan STPM Bertulis Pengurusan Akademik 17‐Nov‐11 Saturday.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 12‐Nov‐11 MUET Writing / Listening / Reading Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Ting.  Enam PT BRP  SEKOLAH Ketua Unit /  Pegawai Ketua  Unit/Pegawai Pelajar Ting.  Enam Sekolah 14‐Nov‐11 PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU  REKOD PERKHIDMATAN SEKOLAH PEMANTAUAN PEMBANGUNAN Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Pentadbiran &  Perkhidmatan Pembangunan &  Bekalan Peperiksaan ZAIHIDA BT  ZAINAL MD DOM BIN  SAMIAN MOHD BIN MUDA PT BRP Sekolah SMK  BANDAR  Pengetua/Guru  SEKOLAH Besar Pelajar Ting.

FIZIKAL 23‐Nov‐11 HARI MESRA PELANGGAN BUKU  REKOD PERKHIDMATAN/OPERASI  PEMANTAUAN BERSEPADU PUSAT  TUISYEN PEMANTAUAN BERSEPADU PUSAT  TUISYEN Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan Kokurikulum ZAIHIDA BT  ZAINAL NORMA BT EDROS SK TMN  SEROJA PUSAT  TUISYEN PUSAT  TUISYEN 23‐Nov‐11 23‐Nov‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS GURU.  Enam Guru  Prasekolah Pelajar Ting. 4 December.  Enam Pelajar Ting. 2010 Page 95 of 99 .  Enam Semua Guru  Dan Staff  GURU.  Enam SEMUA GURU  DAN STAFF  GURU.FIZIKAL Saturday.FIZIKAL Sekolah 18‐Nov‐11 20‐Nov‐11 MESYUARAT PENYELARASAN  PRASEKOLAH DAN LAWATAN  Peperiksaan STPM Bertulis Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Peperiksaan AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED MOHD BIN MUDA CAMERON  HIGHLANDS Sekolah 19‐Nov‐11 Pengurusan Akademik 20‐Nov‐11 Peperiksaan STPM Bertulis Pengurusan Akademik Teknik & Vokasional HAJI SAILAN BIN  MISRAN MOHD BIN MUDA Sekolah 21‐Nov‐11 Peperiksaan STPM Bertulis Pengurusan Akademik Peperiksaan Sekolah 22‐Nov‐11 HARI MESRA PELANGGAN BUKU  REKOD PERKHIDMATAN/OPERASI  PEMANTAUAN PUSAT TUISYEN Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Kemanusiaan Pentadbiran &  Perkhidmatan Kokurikulum ZAIHIDA BT  ZAINAL NORMA BT EDROS SK TMN  SEROJA PUSAT  TUISYEN Sekolah 22‐Nov‐11 22‐Nov‐11 Peperiksaan STPM Bertulis Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Ting.  Enam Pelajar Ting.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 18‐Nov‐11 Peperiksaan STPM Bertulis Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Ting.

  Enam Pelajar Ting.  Enam Pelajar Ting. 4 December.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 23‐Nov‐11 Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis Mesyuarat Pengurusan Sekolah  Menengah Kali Ke‐ 4/2011 PEMANTAUAN BERSEPADU PUSAT  TUISYEN Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis/ACCA Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Ting.  Enam 25‐Nov‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Sekolah 28‐Nov‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Sekolah 29‐Nov‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Sekolah 30‐Nov‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Sekolah December 2011 01‐Dec‐11 Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis/ACCA Mesyuarat Tingkatan 6 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Ting.  Enam Pelajar Ting.  Enam Sekolah 24‐Nov‐11 Pengurusan Sekolah  Menengah ISMAIL BIN HUSIN Pengetua/Guru  PPD SEPANG Besar GURU.  Enam PK1/Guru Ting  6 Petugas Kualiti Sekolah 01‐Dec‐11 Pengurusan Sekolah  Menengah ISMAIL BIN HUSIN PPD SEPANG 02‐Dec‐11 Mesyuarat Pasukan Petugas  Kualiti/Dokumentasi PPDS bil 4/2010 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI PPD SEPANG Saturday.FIZIKAL PUSAT  TUISYEN Sekolah 24‐Nov‐11 Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS 24‐Nov‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Ting. 2010 Page 96 of 99 .  Enam Pelajar Ting.

FIZIKAL Sekolah 03‐Dec‐11 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD BIN MUDA PPD SEPANG 05‐Dec‐11 Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis/ACCA Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis/ACCA 09‐Dec‐11 KURSUS TEAM BUILDING DAN  PENINGKATAN DIRI PEMBANTU  PEMANTAUAN PUSAT TUISYEN Pengurusan Akademik Peperiksaan Sekolah 06‐Dec‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Sekolah 06‐Dec‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Sekolah 07‐Dec‐11 Pengurusan Sekolah Prasekolah dan  Permata Kokurikulum AHMAD RAHIMI  BIN MOHAMED NORMA BT EDROS DUSUN ECO  RESORT.  Enam Pegawai dan  Kakitangan Pelajar Ting.  PUSAT  TUISYEN PPD SEPANG 07‐Dec‐11 Pengurusan Kemanusiaan 07‐Dec‐11 Mesyuarat Pengurusan PPD Sepang   Bil 12/2011 Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis/ACCA Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis/ACCA Peperiksaan SPM Bertulis/ACCA Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI MOHD BIN MUDA Pengurusan  Atasan Pelajar Ting. 4 December.  Enam Pelajar Ting.  Enam Pelajar Ting. 2010 Page 97 of 99 .  Lima 07‐Dec‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan Sekolah 08‐Dec‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Sekolah 09‐Dec‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Sekolah Saturday.  Enam Pembantu  Pengurusan  GURU.  Enam Pelajar Ting.  Enam Pelajar Ting.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 02‐Dec‐11 Peperiksaan STPM Bertulis  / SPM  Berrtulis/ACCA Perhimpunan Bulanan Bil 12/2011 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Ting.

  Lima Pelajar Ting. 2010 Page 98 of 99 .  Lima GURU.FIZIKAL 13‐Dec‐11 PEMANTAUAN PUSAT TUISYEN Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS PUSAT  TUISYEN BILIK  MESYUARAT  Sekolah 14‐Dec‐11 MESYUARAT PERKHIDMATAN DAN  PENTADBIRAN BIL. 1 dan Peralihan 2012 Peperiksaan SPM Bertulis/ACCA Pengurusan Sekolah  Menengah ISMAIL BIN HUSIN SMK SERI  SEPANG Sekolah 15‐Dec‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Ting.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 12‐Dec‐11 Peperiksaan SPM Bertulis/ACCA Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Ting.  Lima Ketua  Unit/Pegawai 19‐Dec‐11 Peperiksaan SPM Bertulis Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Sekolah 20‐Dec‐11 Bengkel Buletin PPDS bil 3/2011 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI PPD SEPANG Saturday.FIZIKAL Sekolah 12‐Dec‐11 PEMANTAUAN PUSAT TUISYEN Pengurusan Kemanusiaan Kokurikulum NORMA BT EDROS PUSAT  TUISYEN Bilik  Gerakan  Sekolah 13‐Dec‐11 MESYUARAT PENGURUSAN KGSK Bil.  Lima GURU.  Lima Pegawai PPD 14‐Dec‐11 15‐Dec‐11 Mesy. 4 December.  3/2011 Peperiksaan SPM Bertulis/ACCA Pengurusan Sekolah KGSK/GSTT/GG AFINDI BIN MOHD  SALLEH MOHD BIN MUDA Pegawai PPD 13‐Dec‐11 Pengurusan Akademik Peperiksaan Pelajar Ting. Panel Penempatan Semula  Pelajar Ting.5/2010 Peperiksaan SPM Bertulis/ACCA Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Akademik Pentadbiran &  Perkhidmatan Peperiksaan ZAIHIDA BT  ZAINAL MOHD BIN MUDA Pembantu  Tadbir Pelajar Ting.

 2010 Page 99 of 99 .  Lima Ketua  Unit/Pegawai Pembantu  Tadbir Pegawai PPD Sekolah 21‐Dec‐11 Bengkel Buletin PPDS bil 3/2011 Pengurusan Sekolah Pengurusan Kualiti SHAIFUL BAHRI  BIN GHAZALI ZAIHIDA BT  ZAINAL ARFAH BINTI  HALIM PPD SEPANG 21‐Dec‐11 TAKLIMAT/OPERASI SISTEM  MAKLUMAT STAFF BIL.Bulan/Tahun Tarikh Mula Tarikh Tamat NamaProgram Sektor Unit NamaPegawai Sasaran Tempat 20‐Dec‐11 Peperiksaan SPM Bertulis Pengurusan Akademik Peperiksaan MOHD BIN MUDA Pelajar Ting.4/2011 BAGI  MESYUARAT PEMANTAPAN  PEMANTAUAN SEKOLAH BIL 4/2011 Perkhidmatan &  Kewangan Pengurusan Sekolah Pentadbiran &  Perkhidmatan Latihan Profesional PKG SALAK 28‐Dec‐11 PPD SEPANG Saturday. 4 December.