Anda di halaman 1dari 1

LCM8A 8L8MAln 8CLA

ada suaLu harlharl mlngguaku dan Leman Leman ku akan menglkuLl lomba
bemaln bola Aku selalu menglkuLl lomba bermaln bola seLlap 1 mlnggu 1 sekall
8ermaln bola adalah hobl ku yang sangaL aku sukalbeglLu pula Leman ku
yang mempunyal hobl yang samaul mana pun ad lomba bermaln bolaaku dan
Leman Leman ku selalu menglkuLlnya
WakLu aku akan berLandlng bermaln bola salah saLu Leman ku yang
bernama falsal berLanya kepada ku
kalau menuruLmu Llm mana yang akan memeangkan perLandlngan lnl Llm klLa
apa Llm lawan ?a" falsal berLanya dengan serlus
Aku [uga enggak Lau" [awab ku
Akhlrnya aku dan Leman Leman ku berLandlng saLu [am kemudlan perLandlngan
lLu pun selesal uan Llm ku yang menangakhlrnya Llm ku mndapaL hadlah