Akta Pewarisan (Peruntukan Keluarga) 1971 Akta Hakcipta 1969 Akta Syarikat Kewangan 1969 Akta Kesalahan Pilihan

Raya 1954 Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 Akta Telekomunikasi 1950 Akta Pilihan Raya 1958 Akta (Peruntukan Khas) Saman dan Waran 1971 Akta Hasutan 1948 Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Akta Mesin Cetak 1948 Akta Pencegah Rasuah 1961 Akta Cukai Pendapatan 1967 Akta Jaminan Pinjaman 1972 Akta Undang-Undang Sivil 1956 Akta Timbang dan Sukat 1972 Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta Insurans 1963 Akta Mahkamah Juvana 1947 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Akta Mahkamah Rendah 1948 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta Kawalan Harga 1946

Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 Akta Imigresen 1959/63 Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 Akta Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 1979 Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 1947 Akta Badan Pencegah Rasuah 1982 Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1951 Akta Pencegahan Jenayah 1959 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta Penculikan 1961 Akta Lagu Kebangsaan 1968 Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 Akta Pembangunan Sumber Manusia 1992 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 Akta Pendidikan 1996 Akta Tandatangan Digital 1997 Akta Jenayah Komputer 1997 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta Perlindungan Pengguna 1999 Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 Akta Latihan Khidmat Negara 2003 .

9.270803.2$09.9.:.7 9.

!07:  9.90.8/.3.3.42:3.0.0..3..8.8.3.3:9.8.8/. :.3 9. 9././.$:7:.3:8.3/2.3:920/. 9. 9.9 :. 9. 9. 9.3:920/.8.3!03:3..3.42:3.%.3$:2-07.:0-..!03..03. 9. 9.!073/:3..8../. 9.!03..!02-. 9.0.3.3:3..3 9.3 9.39.:25:.3 9.3!:89.3.7:7.9.425:907 9..303.3$25.!03....7.3..3.3:/.8.$:7:. .3.9. 9.3:8.3.8:. 9.%.3#:2.3/.8...8. . 9.3..3 7.3.3!03.!073/:3.3!007.3.   .. 9.#.0.38..!03//.:.