Anda di halaman 1dari 3

Dunaújvárosi Főiskola

Matematikai Intézet
Dunaújváros

GAZDASÁGI MATEMATIKA
DFFAN-MA-031
Tantárgyi program

Szak: Pénzügyi, -számviteli, -banki szakügyintéző, idegenforgalmi


szakmenedzser
Tagozat: nappali
Tanulási fázis: I szemeszter

1.Célok:

- azoknak a matematika alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak


elsajátításához nélkülözhetetlenek,
- matematika ismeretek szerzése a szakirodalom tanulmányozásához.

2. Szükséges előismeretek: -
A középiskolai matematika anyagon túl semmiféle ismeretre vagy jártasságra
nincs szükség a tananyag elsajátításához.

3. Az előadások és a gyakorlatok anyaga:


Halmazok
Számsorozatok
Egyváltozós valós függvények
Differenciálszámítás és alkalmazásai
Integrálszámítás
Kombinatorika
Eseményalgebra
Valószínűségszámítás

4. A tananyag beosztása

A tanóráknak az alábbi tipusai szerepelnek:


- előadás
- gyakorlatok

Hét Előadás Gyakorlat


1. Halmazok. Számsorozatok. Példák számsorozatokra
2. Egyváltozós valós függvények Példák egyváltozós valós
függvényekre

3. A differenciálhányados, Példák a differenciálási szabályokra


differenciálási szabályok
4. Elemi függvények deriválása Példák a differenciálási szabályokra
5. Differenciálszámítás alkalmazásai 1.dolgozat (sorozatok, függvények,
differenciálszámítás)
Differenciálszámítás alkalmazásai
6. A határozatlan integrál, integrálási Alapintegrálok és lineáris
módszerek , f,
helyettesítésük . Az ∫ f ⋅ f α és ∫ f
típusu integrálok, parciális integrálás
7. Integrálási módszerek Parciális integrálás, integrálás
helyettesítéssel
8. A határozott integrál 2. dolgozat (határozatlan integrál)
Newton-Leibniz tétel Newton-Leibniz tétel, improprius
Improprius integrálok integrálok
9. Kombinatorika Kombinatorikai feladatok
10. Eseményalgebra Eseményalgebra feladatok
11. A valószínűségszámítás elemei 3. dolgozat (kombinatorika,
A valószínűség klasszikus eseményalgebra)
kiszámítása, geometriai A valószínűség klasszikus
valószínűség kiszámítása
12. Feltételes valószínűség, teljes Példák feltételes valószínűségre,
valószínűség tétele, Bayes tétel teljes valószínűség tételére, Bayes
tételre
13. A valószínűségi változó, eloszlás és Példák a valószínűségi változó,
sűrűség függvény eloszlás- és sűrűség függvényére

14. Diszkrét valószínűségeloszlások 4. dolgozat (valószínűségszámítás)


Példák diszkrét
valószínűségeloszlásra
15. Folytonos valószínűségeloszlások Példák folytonos
valószínűségeloszlásra
Félévi értékelés
5. Oktatási és tanulási eszközök

Ajánlott irodalom:
Kis Istvánné: Gazdasági Matematika a felsőfokú szakképzésben résztvevő
hallgatók számára, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, 2006.
Kis Istvánné: Útmutató a Gazdasági Matematika tárgyhoz, Dunaújvárosi
Főiskola Kiadói Hivatala, 2006.
Horváth Péter: Egyváltozós valós függvények, Példatár, Dunaújvárosi
Főiskola Kiadói Hivatala, 2000.
Dr. Horváth Ferenc: Differenciálszámítás, Példatár, Dunaújvárosi Főiskola
Kiadói Hivatala, 2001.
Dr. Horváth Ferenc: Infegrálszámítás, Példatár, Dunaújvárosi Főiskola
Kiadói Hivatala, 2000.
Solt György: Valószínűségszámítás, Példatár, Műszaki Könyvkiadó, 1995

6. Számonkérés

A modulra folyamatos számonkérést ír elő a tanterv. Ennek megszerzése az alábbi


módon történik: A szorgalmi időszakban megírt négy zárthelyi dolgozatból
együttesen elért legalább 51%-os teljesítmény. A dolgozatok elméleti kérdésekből és
feladatokból állnak. Hiányzás, pótlás és javítás a TVSZ szerint. Egyéb kérdésekben
is a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak az irányadók.

7. Értékelés

0-50 pont elégtelen


51-60 pont elégséges
61-70 pont közepes
71-80 pont jó
81-100 pont jeles

Dunaújváros, 2006. szeptember 7.


Kis Istvánné
főiskolai docens