Anda di halaman 1dari 3

Dunaújvárosi Főiskola

Matematikai Intézet
Dunaújváros

MA-032 Matematika.
Tantárgyi program

Szak: kohómérnök asszisztens, villamos mérnökasszisztens, műszaki informatikai


mérnökasszisztens, média technológus asszisztens, logisztikai műszaki menedzserasszisztens.
Tagozat: nappali
Tanulási fázis: I. szemeszter
Tantárgy: matematika

1. Célok

- lineáris egyenletrendszerek megoldásainak és alkalmazásainak megismerése,


- matematika ismeretek megszerzése a szakirodalom tanulmányozásához.

2. Szükséges előismeretek

A középiskolai matematika tananyag.

3. Az előadások és a gyakorlatok anyaga


- mátrixok,
- lineáris egyenletrendszerek,
- lineáris terek,
- euklideszi terek,
- térelemek.

Hét Előadás Gyakorlat


1. hét Mátrixok Mátrixok
1
2. hét Determináns, adjungált, inverz Determináns, adjungált, inverz
3. hét Lineáris függetlenség Lineáris függetlenség

4. hét Lineáris egyenletrendszerek Gauss elimináció


1. zárthelyi dolgozat
5. hét Gauss elimináció Cramer-szabály

6. hét Cramer-szabály Gauss elimináció és


Cramer-szabály
összehasonlítása
7. hét Lineáris terek Lineáris terek
2. zárthelyi dolgozat
8. hét Bázis, dimenzió, altér, Bázis, dimenzió, altér,
koordináták koordináták
9. hét Euklideszi terek Euklideszi terek

10. hét Hossz, szög Hossz, szög

11. hét Vektoriális szorzat Vektoriális szorzat


3. zárthelyi dolgozat
12. hét Vegyesszorzat Vegyesszorzat

13. hét Sík Sík

14. hét Egyenes Egyenes


4. zárthelyi dolgozat
15. hét Illeszkedési feladatok Illeszkedési feladatok

4. Tanítási módszerek, oktatási és tanulási tevékenység

A tanóráknak az alábbi típusai szerepelnek:


- előadás
- gyakorlatok
- konzultációs órák

2
5. Oktatási és tanulási eszközök

Kötelező irodalom:
Joós A.: Matematika (kiadás alatt)
Joós A.: Matematika munkafüzet (kiadás alatt)
Ajánlott irodalom:
Dr Kirchner I.: Bevezetés s lineáris algebrába
Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatal 2003
Dr. Hartai J. – Dr. Horváth F: - Dr. Takács M.: Matematika I
Tankönyvkiadó J 14-1426

6. Számonkérés, értékelés

A szorgalmi időszakban, az előre kijelölt időpontokban megírt 4 db 25-25 pontos zárthelyi


dolgozatok összesített eredményei alapján az érdemjegy megállapítása az alábbiak szerint
történik:

0 - 50 % 1 (elégtelen)
51 - 60 % 2 (elégséges)
61 - 70 % 3 (közepes)
71 - 80 % 4 (jó)
81 - 100 % 5 (jeles).

A szorgalmi időszakban írandó négy darab 25-25 pontos zárthelyik pótlásának és javításának
feltételei a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően. Levelezős hallgatók a
heti időbeosztást értelemszerűen az önálló tanulásuk segítésére használhatják.
Egyéb kérdésekben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak az irányadók.

Dunaújváros, 2006. szeptember 8.

Joós Antal
főiskolai adjunktus