Anda di halaman 1dari 366

BAB II BAGAIMANA MANUSIA MEMPERSEPSI UJARAN 1.

PENGENALAN Apabila kita mendengar orang lain bercakap, rasanya kita dapat dengan mudah memahami perkara yang diperkatakannya. Kita tidak menyedari bahawa ujaran yang dihasilkan dalam bentuk bunyi-bunyi melalui udara itu sebenarnya adalah suatu hal yang kompleks. Hal ini hanya kita rasakan apabila kita mendengar orang bercakap dalam bahasa asing, melainkan bahasa asing itu kita ketahui dengan baik. Pada kebiasaanya kita benar-benar meneliti setiap perkataan yang diucapkan bagi memahaminya. Bahkan yang sering terjadi adalah bahawa belum lagi kita menangkap dan memahami suatu deretan perkataan yang diucapkan, orang itu meneruskan percakapannya dengan perkataan-perkataan lain, sehingga kita ketinggalan. Akibatnya, kita tidak dapat memahami, atau tidak memahami dengan baik, apa yang diperkatakannya. Kita malah mendakwa orang asing itu bercakap terlalu cepat. Masalah yang dihadapi oleh pendengar adalah bahawa dia perlu mengadunkan bunyi-bunyi yang didengarnya itu sehingga bunyi-bunyi itu membentuk perkataan yang bermakna dan sesuai dengan konteks perkataan-perkataan itu digunakan. Untuk penutur asli, atau penutur yang sudah fasih dalam bahasa tersebut, proses seperti ini tidak dirasakan, dan datang begitu saja secara naluri. Akan tetapi, untuk penutur asing proses ini sangat rumit. Pengalaman penulis semasa mengajar bahasa Indonesia di Universiti Hawaii membuktikan hal ini. Pada suatu masa para mahasiswa diminta mendengar rakaman suatu percakapan. Dalam percakapan itu ada ayat yang berbunyi Nanti malam akan ada pesta. Kerana para mahasiswa ini masih berada pada tingkat dasar, maka ada sebahagian daripada mahasiswa itu yang keliru dan menggabungkan bunyi-bunyi itu secara tidak bermakna, sehingga muncullah ayat Nanti malama Kanada pesta. Tentulah mereka merasa bingung sebab ayat seperti ini tidak ada maknanya. Daripada contoh di atas, dan kasus-kasus lain, tampak bahawa proses menangkap sesuatu ujaran itu bukanlah mudah. Kita harus bermula dengan proses bagaimana kita mencerna bunyi-bunyi itu sebelum kita dapat memahaminya sebagai ujaran. Oleh kerana itu, bab ini membahaskan persepsi manusia terhadap bunyi bahasa. 2. PENYELIDIKAN MENGENAI PERSEPSI UJARAN Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penyelidikan mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat diperkatakan masih baru. Willis (1829) dan Helmholtz (1859) sudah mempelajari ciri-ciri fizikal bunyi, penyelidikan mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru bermula menjelang Perang Dunia II (Gleason dan Ratner 1998: 109). Perkembangan penyelidikan dalam bidang ini bermula apabila berlaku kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dengan terciptanya alat telefon. Dari tahun 1936-39 Dudly yang bekerja di syarikat Bell Telephone Laboratory, Amerika, memperbaiki mesin yang dinamakan vocoder. Pada mulanya, kegunaan mesin ini adalah bagi menyampaikan signal melalui kabel telefon jarak jauh. Akan tetapi, kualitinya sebagai alat komunikasi tidak cukup baik.

Pada tahun 1940-an perusahaan telefon ini memperkenalkan spektograf, iaitu alat bagi merakam suara dalam bentuk garis-garis tebal-tipis dan panjang-pendek yang dinamakan spektogram. Penggunaannya masih sangat terbatas pada keperluan tentera dan komersial. Kualiti bunyinya semakin lama semakin baik dan peralatan untuk kajian bunyi juga menjadi semakin canggih. Kini teknologi sudah dapat mengetahui dengan tepat siapa penutur dalam sesuatu rakaman. 3. MASALAH DALAM MEMPERSEPSI UJARAN Dalam bahasa Inggeris, secara purata orang menuturkan 125-180 perkataan setiap minit. Pembaca berita di televisyen dapat mencapai 210 perkataan, dan juru lelong pula mencapai lebih dari itu (Gleason dan Ratner 1998). Jumlah ini mengambil kira hakikat bahawa sebahagian besar perkataan dalam bahasa Inggeris itu mempunyai satu suku kata seperti: book, go, eat, come, dsb. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, perkara ini belum diselidiki. Tetapi, oleh kerana kebanyakan perkataan dalam bahasa Indonesia dan Malaysia mempunyai dua suku kata dua atau lebih, seperti: makan, tidur, membawa, menyelesaikan, maka jumlah perkataan yang diucapkan per minit pastilah lebih kecil daripada bilangan dalam bahasa Inggeris. Jumlah ini mungkin sekitar 80-110 perkataan saja. Jikalau dilihat daripada jumlah bunyi yang diujarkan, didapati bahawa dalam bahasa Inggeris secara purata ada 25-30 segmen bunyi atau fon yang dihasilkan dalam setiap saat (Ratner & Gleason 1998). Oleh sebab sifat bunyi dalam bahasa mana pun sama, maka dapat diduga bahawa orang Indonesia pun menghasilkan jumlah bunyi yang sama setiap saat, yakni, antara 25-30 bunyi. Dengan demikian, setiap kali kita bercakap selama satu minit, kita mengeluarkan antara 1,500 -1,800 bunyi. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan kecepatan seperti itu. Di samping kecepatan, bunyi dalam suatu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh tetapi terlebur dengan bunyi lain. Kita sebagai pendengar diharapkan dapat memisah-misahkan mana yang mengikut yang mana. Ayat Inggeris Ed had edited it bila diujarkan secara biasa akan kedengaran aneh dan lucu, /dhdditidit/, tetapi penutur asli dapat mempersepsinya dengan betul. Suara seorang perempuan, seorang lelaki, dan seorang anak juga berbeza-beza. Getaran pita suara untuk wanita adalah antara 200-300 per saat, sedangkan untuk lelaki hanya sekitar 100. Oleh sebab itu, suara seorang lelaki kedengaran lebih garuk. Frekuensi suara kanak-kanak lebih tinggi daripada suara perempuan oleh sebab getaran pita suaranya boleh mencapai 400 per saat. Perbezaan-perbezaan ini dapat menghasilkan bunyi yang berbeza-beza, meskipun perkataan yang diucapkan itu sama. Perkataan tidur yang diucapkan oleh seorang perempuan, lelaki, dan kanak-kanak tidak akan berbunyi sama. Namun, kita sebagai pendengar dapat mempersepsikannya sebagai perkataan yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Bagi menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana bunyi itu dihasilkan. 4. MEKANISME UJARAN

Sumber bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita mengembang dan mengempis bagi menyedut dan mengeluarkan udara. Udara itu keluar melalui pipa rengkung, mulut dan hidung. Dalam perjalanan melalui mulut atau hidung ini ada kalanya udara itu dihalang oleh salah satu bahagian dalam mulut kita, sebelum dilepaskan. Halangan pada udara inilah yang menghasilkan bunyi. Lihatlah Gambar Rajah 1 di bawah ini.

Gambar Rajah 1: Mekanisme Ujaran Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melalui suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Udara ini kemudian lalu pada lorong yang dinamakan renkung atau faring. Dari faring, ada dua saluran: yang pertama melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua bunyi yang dihasilkan oleh udara melalui rongga hidung disebut bunyi sengau. Sementara itu, bunyi yang udaranya keluar melalui rongga mulut dinamakan bunyi oral. Dalam rongga mulut terdapat dua bahagian: atas dan bawah. Bahagian atas mulut tidak bergerak, dan disebut sebagai daerah sebutan. Bahagian bawah terdiri daripada alat-alat sebutan yang boleh digerak-gerakkan. Daerah ujaran Daerah sebutan terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: 1. Bibir: bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan bagi membentuk bunyi yang dinamakan dua bibir yang ertinya dua bibir bertemu. Bunyi seperti [p], [b], dan [m] adalah bunyi bilabial. 2. Gigi: untuk ujaran yang hanya gigi atas yang mempunyai peranan. Gigi ini dapat dirapatkan kepada bibir bawah bagi membentuk bunyi yang dinamakan bibir gigi. Contoh bunyi seperti ini adalah bunyi [f] dan [v]. Gigi juga dapat dirapatkan kepada hujung lidah bagi membentuk bunyi dental seperti bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Malaysia. 3. Gusi atau alveolar: daerah ini berada betul-betul di belakang pangkal gigi atas. Hujung lidah dirapatkan ke gusi atas bagi membentuk bunyi yang dinamakan bunyi alveolar. Bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Inggeris adalah contoh bunyi alveolar. 4. Lelangit keras: daerah ini terletak pada rongga atas mulut, iaitu di belakang daerah alveolar. Pada daerah ini dapat dirapatkan bahagian depan lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan alveopalatal seperti bunyi [c] dan [j]. 5. Lelangit lembut: daerah ini, terletak pada bahagian belakang rongga mulut atas. Pada

lelangit lembut ini dapat dirapatkan bahagian belakang lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi [k] dan [g]. 6. Uvula: pada ujung rahang atas terdapat anak tekak yang dinamakan uvula. Uvula dapat digerakkan bagi menutup saluran ke hidung atau membukanya. Bila uvula tidak dirapatkan kepada bahagian atas laring maka bunyi udara keluar melalui hidung. Bunyi inilah yang dinamakan bunyi sengau. Sebaliknya, bila uvula dirapatkan kepada dinding laring maka udara disalurkan melalui mulut dan menghasilkan bunyi yang dinamakan bunyi oral. Alat-alat ujaran 7. Lidah: pada rahang bawah, di samping bibir dan gigi, terdapat pula lidah. Lidah adalah bahagian mulut yang anjal; ia dapat dilenturkan dengan mudah. Lidah dibahagi-bahagi kepada beberapa bahagian: (a) ujung lidah, adalah bahagian yang paling depan pada lidah, (b) daun lidah, adalah bahagian yang berada persis di belakang ujung lidah, (c) depan lidah, adalah bahagian yang sedikit ke tengah pada bahagian daun di depan, (d) belakang lidah, adalah bahagian yang ada pada bahagian belakang daun lidah. Bahagian-bahagian ini dapat digerak-gerakkan dengan cara dikedepankan, dikebelakangkan, dikeataskan, dan dikebawahkan bagi membentuk bunyi-bunyi tertentu. 8. Pita suara: pita suara adalah sepasang selaput yang berada di halkum (laring). Selaput ini dapat dirapatkan, dapat direnggangkan, dan dapat dibuka luas. Status selaput suara ini turut menentukan perbezaan antara satu konsonan dengan konsonan lain. 9. Faring: saluran udara menuju ke rongga mulut atau rongga hidung. 10. Rongga hidung: rongga untuk bunyi-bunyi sengau seperti /m/ dan /n/. 11. Rongga mulut: untuk bunyi-bunyi oral seperti /p/, /b/, /a/, dan /i/. a. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. 1. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Pertama adalah titik artikulasi, iaitu tempat artikulator itu berada, sama ada didekatkan, atau dirapatkan. Bila bibir atas dan bibir bawah dirapatkan maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bilabial. Dalam bahasa Melayu, dan banyak bahasa lain, bunyi bilabial terdiri dari bunyi [p], [b], dan [m]. Perbezaan antara kedua bunyi yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada saluran udara yang dilaluinya: [p] dan [b] melalui mulut, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi oral, sedangkan [m] melalui hidung, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi nasal. Lihat Gambarajah 2 berikut.

Bunyi [t] dan [d] bahasa Malaysia dihasilkan dengan merapatkan hujung lidah pada bahagian pangkal gigi atas dengan sedikit menyentuh bahagian depan alveolar. Bunyi seperti ini dinamakan bunyi dental. Sementara itu, bunyi [k] dan [g] dihasilkan dengan merapatkan bahagian belakang lidah ke daerah lelangit lembut. Bunyi ini dipanggil bunyi lelangit lembut atau velar. Faktor kedua dalam menghasilkan bunyi konsonan adalah cara artikulasi, iaitu bagaimana caranya udara dari paru-paru itu kita lepaskan. Apabila udara itu kita tahan dengan ketat dalam rongga mulut lalu kemudian kita lepaskan dengan serentak maka bunyi tadi akan menghasilkan bunyi seperti letupan. Kerana itu, bunyi ini dinamakan bunyi letupan atau plosif. Jikalau sekarang kita perhatikan bunyi [p] dan [b] sekali lagi. maka kita akan merasakan bahawa dalam membuat bunyi ini kedua bibir kita dirapatkan bagi menahan udara yang keluar dari paru-paru. Udara itu kemudian kita lepas secara serentak sehingga seolah-olah menimbulkan letupan udara. Begitu juga dengan bunyi [t] dan [d]. Perbezaannya hanyalah bahawa artikulator yang menahan udara itu bukanlah bibir atas dan bibir bawah tetapi hujung lidah dan gigi atas. Untuk bunyi [k] dan [g] udaranya ditahan oleh bahagian belakang lidah yang dirapatkan kepada daerah lelangit lembut. Udara ini pun kemudian dilepaskan secara serentak. Dengan perkataan lain, [p], [b], [t], [d], [k], dan [g] termasuk dalam satu kategori bunyi yang sama, iaitu letupan. Akan tetapi, apa pula perbezaan antara [p]-[b], [t]-[d], dan [k]-[g]? Masing-masing pasangan bunyi ini memang berbeza dan perbezaan ini disebabkan oleh faktor ketiga, iaitu status pita suara. Seperti dinyatakan sebelumnya, pita suara dapat terbuka luas, separuh terbuka dan tertutup. Apabila kita sedang tidak bercakap, pita suara kita terbuka luas. Pada waktu kita mengucapkan bunyi seperti [p], [t], dan [k], pita suara kita berada dalam status separuh terbuka tetapi tidak bergetar. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara yang tidak bergetar dinamakan bunyi tak bersuara. Akan tetapi, apabila pita suara tertutup dan kemudian ada udara yang mendesaknya supaya terbuka maka terjadilah getaran pada pita suara tersebut. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara bergetar ini dinamakan bunyi bersuara. Bunyi [b], [d], dan [g] termasuk dalam jenis ini. Oleh sebab itu, perbezaan antara [p] dengan [b], [t] dengan [d], dan [k] dengan [g] hanya terletak pada bergetar atau tidaknya pita suara kita. Dalam buku ini, tanda yang diunakan bagi menyatakan bahawa pita suara itu bergetar adalah tanda ~ sedangkan yang untuk tidak bergetar adalah tanda --. Perhatikan perbezaan antara bunyi /b/ dan /p/ dalam Gambarajah 3 berikut.

Gambar Rajah 3: /b/ /p/ Dengan memperhatikan tiga faktor ini (titik artikulasi, cara artikulasi, dan status pita suara) maka seluruh bunyi konsonan dalam bahasa Malaysia dapat digambarkan. Lihat Jadual 1 pada halaman berikut. Bunyi yang tertera pada jadual ini sebenarnya lebih tepat dinamakan fonem kerana bunyibunyi tersebut sudah meru-pakan unit yang sifatnya distingtif, yakni, sifat yang membedakan. Bunyi [p], misalnya, dibezakan dari [b] kerana dalam bahasa kita kedua bunyi ini membezakan antara, misalnya, parang dengan barang, pola dengan bola, dsb. Hal ini berbeza dengan [p] pada perkataan Inggeris pan dan [p] pada perkataan Inggeris nap.

Rajah 1: Konsonan Bahasa Melayu Dalam perkataan Inggeris pan bunyi [p] diucapkan dengan letusan udara yang memiliki daya letusan (aspirated). Bila kita memegang secarik kertas kecil dekat mulut kita waktu mengucapkan perkataan Inggeris ini maka kertas ini akan terdorong ke depan oleh getaran udara yang kita keluarkan. Daya yang menyebabkan getaran ini dinamakan aspirasi. Sebaliknya, bunyi [p] pada perkataan nap tidak akan memunculkan aspirasi - padahal keduaduanya adalah [p]. Dengan perkataan lain, [p] yang dengan aspirasi dan [p] yang tanpa aspirasi bukanlah dua fonem yang terpisah tetapi adalah dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /p/. Dalam tradisi linguistik fonem ditulis di antara dua kurung miring, / /, sedangkan alofon atau bunyi di antara dua kurung siku, [ ]. 2. Pembuatan Bunyi Vokal

Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir. Kerana lidah itu lentur, maka lidah dapat digerakkan untuk dinaikkan atau diturunkan. Naik-turunnya lidah menyebabkan ukuran rongga mulut berubah. Bila lidah berada di posisi tinggi, maka ruang yang akan dilalui oleh udara dari paru-paru menjadi sempit. Bunyi yang dihasilkan juga akan melengking tinggi. Bila lidah diturunkan, rongga mulut menjadi makin lebar; makin ke bawah lidah itu makin lebarlah rongga mulut tadi. Lihatlah Diagram 4 berikut yang menggambarkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Siti, /e/ pada sore, dan /e/ pada bebek.

Diagram 4: Bunyi /i/ /e/ /e/ Kerana kelenturannya, lidah juga dapat dilekuk-lekuk ke de-pan atau ke belakang. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peran dalam membentuk bunyi vokal. Bila digabungkan dengan tinggi-rendahnya lidah maka akan terbentuklah bunyi-bunyi vokal tertentu. Lihat Diagram 5 di halaman berikut yang menggambarkan bunyi /u/ buku, /o/ Karo, dan // rokok. Di samping kedua faktor di atas, vokal juga ditentukan oleh tegang atau tidaknya syaraf kita waktu mengucapkannya. Wak-tu mengucapkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Inggeris beat dapat kita rasakan ketegangan syaraf pada samping leher kita, tetapi hal seperti ini tidak kita rasakan bila perkataan yang kita ucapkan adalah bit. Kriteria ini umumnya dinyatakan dengan istilah tense dan lax yang diterjemahkan menjadi tegang atau kendur.

Gambar Rajah 5: /u/ /o/ // Faktor keempat adalah bentuk bibir. Bunyi-bunyi vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan (rounded) atau dilebarkan (spread). Pada umumnya bunyi vokal depan seperti /i/ tiba dan /e/ kare diucapkan dengan bibir dilebarkan sedangkan bunyi vokal belakang seperti /u/ buku dan /o/ ruko dengan bibir dibulatkan. Kalau keempat faktor ini diterapkan pada bahasa Indonesia, maka akan tergambarlah vokalvokal bahasa kita seperti terlihat pada Jadual 2 berikut.

Jadual 2: Vokal Bahasa Melayu 3. Fonotaktik Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian perkataan. Dengan demikian maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama tetapi fonotaktiknya, yakni, sistem pengaturan fonemnya, berbeza. Bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia, misalnya, memiliki fonem /p/, /s/, /k/, /r/, dan /l/. Akan tetapi, fonotaktik bahasa Inggeris memungkinkan penggabungan /s-

p-r/ dan /s-p-l/ pada awal suku seperti terlihat pada perkataan-perkataan sprite /sprait/ dan split /split/. Kebanyakan orang Indonesia tidak dapat mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini dan seringkali mereka menyisipkan sebuah vokal sehingga ucapannya menjadi /sprit/ dan /split/. Bahasa Inggeris sangat kaya dengan gugus kosonan: ada 45 gugus yang dapat berada di awal, dan 190 gugus di akhir perkataan (Fries 1945). Bahasa Indonesia tidak kaya dengan gugus konsonan, tetapi bahasa Indonesia moderen kini telah menyerap gu-gus asing sehingga memungkinkan adanya tiga konsonan di awal suku, meskipun bentuk-bentuk ini hanya terdapat pada perkataan-perkataan pinjaman. Di akhir suku, kalau pun ada, perkataanperkataan ini sangat jarang ditemukan. Dengan demikian, struktur suku kata dalam bahasa kita adalah (lihat Alwi et al. 1995): V a-mat, i-tu, o-rang KV ba-gi, ti-ba, VK am-bil, ung-kap KVK ak-bar, am-bil, pak-sa, ter-bit KKV pla-za KVKK teks-til, kon-teks KKVK plan KKKV stra-tegi KKKVK struk-tur, kon-struk-si KKVKK kom-pleks KVKKK korps Penggabungan satu struktur suku dengan satu (atau lebih) struktur yang lain membentuk perkataan. Dari contoh di atas, misalnya, kita lihat perkataan-perkataan seperti akbar, putra, dan strategi yang masing-masing adalah gabungan dari VK-KVK, KV-KKV, dan KKKVKV-KV. 4. Struktur Suku Kata Suatu suku kata terdiri dari dua bahagian utama, yakni, onset (pembuka) dan rima (rhyme). Rima terdiri dari nukleus (nucleus) dan koda (coda). Secara diagramatik struktur suku kata adalah seperti berikut. Suku Kata Onset Rima Nukleus Koda Suatu suku dapat memiliki ketiga-tiganya: onset, nukleus, dan koda. Akan tetapi, hal ini tidak harus. Nukleus selalu berupa vokal. Konsonan atau konsonan-konsonan yang berada di muka nukleus dalam satu suku yang sama adalah onset dan yang di belakang nukleus adalah koda. Dalam suatu suku yang wajib ada adalah nukleusnya sedangkan onset atau kodanya bersifat opsional. Beberapa contoh:

Ban : /b/ = onset, /a/ = nukleus, /n/ = koda Tong : /t/ = onset, / / = nukleus, // = koda Tri : /tr/ = onset, /i/ = nukleus As : /a/ = nukleus, /s/ = koda Si : /s/ = onset, /i/ = nukleus O (gitu): /o/ = nukleus Tentu saja bila ada dua suku dalam satu perkataan seperti pergi maka perkataan itu dibagi menjadi dua suku, per- dan -gi, lalu kita terap-kan aturan penyukuan di atas. Dalam bahasa Indonesia, dan bahasa mana pun, bila ada dua konsonan atau lebih yang mendahului nukleus maka konsonan yang lebih dekat dengan nukleus selalu lebih sonoran suatu sifat bunyi yang kadar fonetiknya didominasi oleh ciri-ciri yang berkaitan dengan vois. Berikut adalah Jadual 3 yang menunjuk-kan derajat sonoritas bunyi (Giegerich 1995: 152).

Jadual 3: Urutan Sonoriti Dari Jadual di atas tampak bahawa bunyi plosif adalah yang paling kurang-sonoran sedangkan vokal adalah yang paling sonoran. Sisanya ada di antara kedua kelompok bunyi tersebut. Kerana adanya kodrat yang umum ini maka gugus konsonan pada kebanyakan bahasa terdiri dari gugus seperti sm-, sl-, pr-, spl-, spr-, dan str. Tidak ada gugus yang berupa ms-, ls-, rp-, pls-, rps, sts-, dst. Kita memiliki perkataan-perkataan seperti pria, pribumi, dan Sleman, tetapi tidak *rpia,* rpibumi, dan *Lseman. Satu masalah yang sampai sekarang belum ada jawabannya adalah mengapa /s/ mendahului bunyi seperti /p/ (spy) dan /t/ (step) padahal /s/ lebih sonoran daripada kedua bunyi ini. 5. Fitur Distingtif Sejak tahun 1940-an, linguis mulai melihat ihwal bunyi dari segi oposisi yang sifatnya biner, yakni, sesuatu itu ya atau tidak, yang biasanya ditandai dengan simbol + dan -. Dalam hal fonem /p/ dan /b/, misalnya, satu-satunya fitur yang membezakan kedua fonem ini hanyalah ada tidaknya getaran pada pita suara. Bila ada getaran, fonem itu adalah /b/; bila tidak, /p/. Dengan perkataan lain, /b/ adalah [+vois] sedangkan /p/ adalah [-vois]. Fitur-fitur distingtif yang ada pada konsonan adalah: a. Vokalik dan Konsonantal: semua konsonan adalah [+konsonantal] dan [-vokalik] sedangkan semua vokal adalah [+vokalik] dan [-konsonantal]. b. Anterior: bunyi yang dibuat di bahagian depan mulut adalah [+anterior]. Jadi, bunyi /p/ adalah [+anterior] sedangkan /k/ adalah [-anterior].

c. Koronal (coronal): bunyi yang dibuat di bahagian tengah atas mulut adalah [+koronal]. Jadi, bunyi seperti /p/ adalah [-koronal] tetapi /s/ adalah [+koro-nal]. d. Kontinuan (continuant): bunyi yang dibuat dengan aliran udaranya boleh terus berlanjut. Tentu saja bunyi /d/ adalah [-kontinuan] sedangkan /f/ adalah [+konti-nuan]. e. Straiden (strident): bunyi yang dibuat dengan iringan letusan suara. Dengan definisi ini maka /g/ adalah [-straiden] sedangkan /s/ adalah [+straiden]. f. Sengau: bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar melalui hidung. Kerana itu, /m/ adalah [+ senau] tetapi /t/ adalah [- sengau]. g. Bersuara: bunyi yang disertai getaran pada pita suara. Semua vokal adalah [+ suara] sedangkan /s/ adalah [- suara] dan /z/ adalah [+ suara]. Untuk bunyi vokal fitur-fitur distingtifnya adalah (1) tinggi, (2) vokalik, (3) belakang, (4) bundar, dan (5) tegang. Bunyi vokal /i/, misalnya, adalah [+vokalik], [+tinggi], [-belakang], [+tegang], dan [-bundar]. Sebaliknya, /u/ adalah [+vokalik], [+tinggi], [+belakang], [+tegang], dan [+bundar]. Tinggi merujuk pada posisi tinggi-rendahnya lidah, belakang pada letak bahagian lidah yang relevan -- apakah di bahagian muka atau belakang mulut--, bundar pada bentuk mulut dengan bibirnya, dan tegang pada keadaan urat untuk mengeluarkan bunyi tersebut. Pada vokal tidak perlu ada fitur vois kerana semua vokal adalah secara otomatis semuanya [+vois]. Lihat Jadual 5 dan 6 untuk fitur distingtif konsonan dan vokal bahasa Melayu

Jadual 5: Fitur Distingtif Konsonan Melayu

Jadual 6: Fitur Distingtif Vokal Indonesia Dengan penjelasan di atas suatu perkataan dapat digambarkan dengan memakai fitur-fitur distingtif seperti ini. Perkataan Indonesia ban, misalnya, terdiri dari fitur-fitur berikut: ban [+konsonantal] [+vokalik] [+konsonantal]

[+anterior] [+belakang] [-anterior] [+vois] [-tinggi] [+koronal] [-koronal] [-tegang] [+sengau] [-straiden] [-bundar] [+vois] [-kontinuan] [-straiden] [-nasal] [-kontinuan] Sebaliknya, suatu konsonan yang [+konsonantal], [+anterior], [+vois], [-koronal], [-straiden], [-nasal], dan [-kontinuan] pas-tilah bunyi /b/. 6. Suara Onset Masa Suatu perkataan tentulah terdiri dari satu suku atau lebih. Masing-masing suku terdiri dari beberapa fonem. Perkataan ban seperti di atas, misalnya, terdiri dari tiga fonem /b/, /a/, dan /n/. Transisi dari satu bunyi ke bunyi yang lain tentunya memerlukan waktu. Bagaimana transisi itu dilakukan ditentukan oleh macam masing-masing bunyi. Transisi dari /b/ ke /an/ pada /ban/ tidak sama dengan transisi /p/ ke /an/ seperti pada perkataan pan. Suara Onset Masa, yang sering disingkat sebagai MOM (VOT), ada-lah waktu antara (a) lepasnya udara untuk pengucapan suatu konsonan dengan (b) getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Dalam contoh perkataan Inggeris man, kerana /m/ adalah [+vois], yang berarti bahawa pita suaranya pastilah bergetar, maka celah waktu untuk bunyi ini meluncur ke bunyi //?? adalah nol. Artinya, pada saat bunyi /m/ dilepas, pita suaranya pun bergetar bersamaan dengannya. Akan tetapi, pada perkataan Inggeris tan, getaran pada pita suara terjadi 60 milisekon sesudah bunyi /p/ dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahawa /t/ adalah [-vois]. Dari bunyi [-vois] ke bunyi // yang [+vois] diperlukan waktu 60 milisekon. Dari gambaran ini tampak bahawa VOT untuk bunyi Inggeris /m/ adalah +0 mili-sekon sedangkan untuk /t/ adalah +60 milisekon. Dari eksperimen yang dilakukan orang didapati bahawa untuk bahasa Inggeris suatu bunyi yang VOTnya antara 0-20 milisekon akan terdengar sebagai bunyi [+vois] sedangkan yang 40-60 milisekon adalah [-vois]. Di antara kedua angka itu, yak-ni, 30 milisekon, bunyi itu kadang-kadang terdengar sebagai vois kadang-kadang juga sebagai tak-vois (Clark & Clark 1977: 201). Penutur asli suatu bahasa akan dengan tepat mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa mereka kerana VOT mereka adalah akurat. Sebaliknya, seorang yang berbahasa asing pada umumnya tidak dapat setepat seperti penutur asli sehingga dia tetap kedengaran seperti orang asing, meskipun dia sangat fasih dalam bahasa asing itu. Mengapa orang Indonesia dalam mengucapkan perkataan Inggeris Bob sering disangka oleh penutur Inggeris sebagai perkataan pop adalah mungkin kerana VOT /b/ Indonesia berada di sekitar 25-35 milisekon sesuatu yang perlu dibuk-tikan secara laboratoris. 2. Signifikan Psikolinguistik Dari sudut pandang persepsi ujaran, apa artinya semua gambar-an di atas? Paparan di atas penting untuk persepsi ujaran kerana tanggapan kita untuk bunyi dan perkataan suatu bahasa ditentukan pula oleh bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat, fitur-fitur mana yang terlibat, dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. Telinga orang Indonesia, misalnya, tidak terlatih untuk mende-ngar bunyi [p] yang diikuti oleh aspirasi (yakni, getaran udara yang keras waktu kita mengucapkan bunyi tertentu) seperti pada bahasa Inggeris . Bila kita mengucapkan bunyi

/p/ bahasa Inggeris seperti pada perkataan pan dengan benar, dan di dekat mulut kita ada sudut kertas yang kita siapkan, maka sudut kertas itu pasti akan tersentak dan bergerak. Hal ini tidak terjadi pada bahasa kita kalau kita mengucapkan perkataan yang sama ini. Kerana itu, orang Indonesia pada umumnya tidak dapat pula mendengar adanya aspirasi ini waktu mendengar perkataan-perkataan Inggeris seperti pat, pick, dan pass. Kenyataan bahawa dalam bahasa kita pada umumnya tidak ada perkataan yang berakhir dengan dua konsonan (kecuali pada be-berapa perkataan pinjaman) membuat kita tidak peka terhadap realita ini. Kita umumnya tidak mengucapkan perkataan Inggeris think dengan /k/ sebagai bunyi akhir; bunyi ini sering kita hilangkan sehingga kita mengucapkannya sebagai thing. Dengan singkat dapat dikatakan bahawa persepsi kita terhadap bunyi dan gabungan bunyi yang kita dengar ditentukan oleh tilas (trace) neurofisiologis yang telah tertanam pada otak kita. Kerana dalam neurofisiologi kita terdapat tilas yang menunjukkan bahawa bunyi // dapat dipakai di depan suku, maka pada saat kita mendengar suatu rentetan bunyi di mana ada terdapat bunyi ini kita boleh menerka bahawa bunyi ini mungkin mengawali suatu suku kata. Andaikan rentetan bunyi itu adalah [diasukapi] maka [] boleh kita ikutkan dengan [pi ] sehingga interpretasi kita adalah Dia suka ngopi. Seandainya pendengar adalah penutur bahasa Inggeris yang sedang belajar bahasa Indonesia, dia tidak akan menggabungkan [] dengan opi kerana [] tidak pernah memulai suatu suku. Dengan demikian, tidak mustahil interpretasi dia adalah Dia sukang opi atau Dias ukang opi. Kerana perbezaan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain boleh saja hanya terletak pada satu perbezaan dalam fitur dis-tingtif, seperti misalnya antara /p/ dan /b/, maka pengertian tentang fitur distingtif ini penting pula untuk kita ketahui. Yang membezakan pasangan minimal (minimal pair) seperti tie dan die dalam bahasa Inggeris sebenarnya bukanlah fonem /t/ dan /d/ tetapi fitur distingtif yang ada pada kedua bunyi itu, yakni, bahawa /t/ adalah [vois] sedangkan /d/ adalah [+vois]. Begitu pula pasangan minimal Indonesia /pan/-/ban/, /pola/-/bola/ dsb. 3. Transmisi Bunyi Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada saat suatu bunyi di-keluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam ge-lombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi ini dan dengan melalui saraf-saraf sensori bunyi ini kemudian dikirimkan ke otak kita untuk diproses dan kemudian ditang-kapnya. Lihatlah visualisasi di halaman berikut (mengikuti Garman, 1994: 4). Pemrosesan di otak dibimbing oleh pengetahuan kita tentang bahasa tersebut, termasuk pengetahuan kita tentang bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat dan fitur apa saja yang terlibat.

5. PERSEPSI TERHADAP UJARAN Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilaku-kan oleh manusia kerana ujaran adalah suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu perkataan dengan perkataan lain. Perhatikan tiga ujaran berikut: (a) Bukan angka, (b) Buka nangka, dan (c) Bukan nangka. Mes-kipun ketiga ujaran ini berbeza maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini boleh sama - [bukanaka]. Di samping itu, suatu bunyi juga tidak diucapkan secara persis sama tiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Bunyi [b] pada perkataan buru, misalnya, tidak persis sama dengan bunyi [b] pada perkataan biru. Pada perkataan buru bunyi /b/ dipengaruhi oleh bunyi /u/ yang mengikutinya sehingga sedikit banyak ada unsur pembundaran bibir dalam pembuatan bunyi ini. Sebaliknya, bunyi yang sama ini akan diucapkan dengan bibir yang melebar pada perkataan biru kerana bunyi /i/ adalah bunyi vokal depan dengan bibir melebar. Namun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasanya dengan baik. Tentu saja persepsi seperti ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Pada dasarnya ada tiga tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi (Clark & Clark, 1977): 1. Tahap auditori: Pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Konsep-konsep seperti titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distingtif, dan VOT sangat bermanfaat di sini kerana ihwal seperti inilah yang memisahkan satu bunyi dari bunyi yang lain. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu kita simpan dalam memori auditori kita. 2. Tahap fonetik: Bunyi-bunyi itu kemudian kita identi-fikasi. Dalam proses mental kita, kita lihat, misalnya, apakah bunyi tersebut [+konsonantal], [+vois], [+nasal], dst. Begitu pula lingkungan bunyi itu: apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau oleh konsonan. Kalau oleh vokal, vokal macam apa - vokal depan, vokal belakang, vokal tinggi, vokal rendah, dsb. Seandainya ujaran itu adalah Bukan nangka, maka mental kita menganalisis bunyi /b/ terlebih dahulu dan menentukan bunyi apa yang kita dengar itu dengan memperhatikan hal-hal seperti titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur distingtifnya. Kemudian VOT-nya juga diperhatikan kerana VOT inilah yang akan menentukan kapan getaran pada pita suara itu terjadi. Segmen-segmen bunyi ini kemudian kita simpan di memori fonetik. Perbezaan antara memori auditori dengan memori fonetik adalah bahawa pada memori audi-tori semua variasi alofonik yang ada pada bunyi itu kita simpan sedangkan pada memori fonetik hanya fiturfitur yang sifatnya fonemik saja. Misalnya, bila kita mende-ngar bunyi [b] dari perkataan

buntu maka yang kita simpan pada memori auditori bukan fonem /b/ dan bukan hanya titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur-fitur distingtif-nya saja tetapi juga pengaruh bunyi /u/ yang mengiku-tinya. Dengan demikian maka [b] ini sedikit banyak diikuti oleh bundaran bibir (lip-rounding). Pada memori fonetik, hal-hal seperti ini sudah tidak diperlukan lagi kerana begitu kita tangkap bunyi itu sebagai bunyi /b/ maka detailnya sudah tidak signifikan lagi. Ertinya, apakah /b/ itu diikuti oleh bundaran bibir atau tidak, tetap saja bunyi itu adalah bunyi /b/. Analisis mental yang lain adalah untuk melihat bagaimana bunyi-bunyi itu diurutkan kerana urutan bunyi inilah yang nantinya menentukan perkataan itu perkataan apa. Bunyi /a/, /k/, dan /n/ boleh membentuk perkataan yang berbe-da bila urutannya berbeza. Bila /k/ didengar terlebih dahulu, kemudian /a/ dan /n/ maka akan terdengarlah bunyi /kan/; bila /n/ yang lebih dahulu, maka terdengarlah bunyi /nak/. 3. Tahap fonologis: Pada tahap ini mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah me-ngikuti aturan fonotaktik yang pada bahasa kita. Untuk bahasa Inggeris , bunyi // tidak mungkin memulai suatu suku kata. Kerana itu, penutur Inggeris pasti tidak akan menggabungkannya dengan suatu vokal. Seandainya ada urutan bunyi ini dengan bunyi yang berikutnya, dia pasti akan menempatkan bunyi ini dengan bunyi di mukanya, bukan di belakangnya. Dengan demikian deretan bunyi /b/, //, //, /i/, dan /s/ pasti akan dipersepsi sebagai beng dan is, tidak mungkin be dan ngis. Orang Indonesia yang mendengar deretan bunyi /m/ dan /b/ tidak mustahil akan mempersepsikannya sebagai /mb/ kerana fonotaktik dalam bahasa kita memungkinkan urutan seperti ini seperti pada perkataan mbak dan mbok - meskipun kedua-duanya pinjaman dari bahasa Jawa. Se-baliknya, penutur Inggeris pasti akan memisahkan kedua bunyi ini ke dalam dua suku yang berbeza. Kombinasi bunyi yang tidak dimungkinkan oleh aturan fonotaktik bahasa tersebut pastilah akan ditolak. Kombinasi /kt/, /fp/, atau / pk/ tidak mungkin memulai suatu suku sehingga kalau terdapat deretan bunyi /anaktugal/ tidak mungkin akan dipersepsi sebagai /ana/ dan /ktugal/. Dalam contoh ujaran Bukan nangka di atas, setelah bunyi /b/ dipersepsi maka bunyi /u/ kemudian dianalisis secara mental dengan melalui proses yang sama. Kemudian bunyi /k/, dst. sehingga akhirnya semua bunyi dalam ujaran itu teranalisis. Yang akan membezakan antara bukan nangka, bukan angka, dan buka nangka adalah jeda yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan lainnya. 6. MODEL-MODEL UNTUK PERSEPSI Dalam usaha memahami bagaimana manusia mempersepsi bu-nyi sehingga akhirnya nanti boleh terbentuk komprehensi, para ahli psikolonguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Sampai saat ini ada empat model teoritis yang telah di-ajukan orang. a. Model Teori Motor untuk Persepsi Ujaran Model yang diajukan oleh Liberman et al. ini, yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Motor Theory of Speech Perception, menyatakan bahawa manusia mempersepsi bunyi dengan mema-kai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu (Liberman et al. 1967

dalam Gleason dan Ratner, 1998). Seperti dinyatakan sebelumnya, bagaimana suatu bunyi diucapkan dipe-ngaruhi oleh bunyi-bunyi lain di sekitarnya. Namun demikian, bunyi itu akan tetap adalah fonem yang sama, meskipun wujud fonetiknya berbeza. Persamaan ini disebabkan oleh arti-kulasinya yang sama pada waktu mengucapkan bunyi tersebut. Jadi, meskipun bunyi /b/ pada perkataan /buka/ dan /bisa/ tidak persis sama dalam pengucapannya, kedua bunyi ini tetap saja dibuat dengan titik dan cara artikulasi yang sama. Dengan demikian, seorang penutur akan menganggap kedua bunyi ini sebagai dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /b/. Dengan perkataan lain, meskipun kedua bunyi itu secara fonetik berbeza, kedua bunyi ini akan dipersepsi sebagai satu bunyi yang sama. Penentuan suatu bunyi itu bunyi apa didasarkan pada per-sepsi si pendengar yang seolah-olah membayangkan bagaimana bunyi itu dibuat, seandainya dia sendiri yang mengujarkannya. b. Model Analisis dengan Sintesis Manusia bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada ber-bagai faktor seperti keadaan kesehatan, keadaan sesaat (gembira atau sedih), dan keadaan alat ujaran (sedang merokok atau tidak). Dengan demikian, kalau kita hanya menggantungkan pada fitur akustiknya saja, maka sebuah perkataan boleh saja memiliki banyak bentuk yang berbeza-beza. Kerana itu, diajukanlah suatu model yang dinamakan Model Analisis dengan Sintesis (Analysis-bySynthesis). Dalam model ini dinyatakan bahawa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya (Stevens 1960, dan Stevens dan Halle 1967, dalam Gleason dan Ratner 1998). Waktu dia mendengar suatu deretan bunyi, dia mula-mula mengadakan analisis terhadap bunyi-bunyi itu dari segi fitur distingtif yang ada pada masing-masing bunyi itu. Hasil dari analisis ini dipakai untuk memunculkan atau mensintesiskan suatu ujaran yang kemudian dibandingkan dengan ujaran yang baru dipersepsi. Bila antara ujaran yang dipersepsi dengan ujaran yang disintesiskan itu cocok maka terbentuklah persepsi yang benar. Bila tidak, maka dicarilah lebih lanjut ujaranujaran lain untuk akhir-nya ditemukan ujaran yang cocok. Sebagai contoh, bila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi /pola/ maka mulamula dianalisislah ujaran itu dari segi fitur distingtifnya - dimulai dengan /p/ yang berfitur [+konsonantal], [-kontinuan], [+tak-vois], dsb. Proses ini berlanjut untuk bunyi /o/, dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, disintesiskanlah ujaran itu untuk memunculkan bentukbentuk yang mirip dengan bentuk itu seperti perkataan /mula/, kemudian /pula/, lalu /kola/, /bola/ sampai akhirnya ditemu-kan deretan yang persis sama, yakni, /pola/. Baru pada saat itulah deretan tadi telah dipersepsi dengan benar. c. Model Lojik Fuzzy Menurut model ini (Massaro, 1987, 1989) persepsi ujaran terdiri dari tiga proses: evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototipe, yakni, bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu perkataan, termasuk fitur-fitur distingtifnya. Informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan des-kripsi dari prototipe yang ada pada memori kita. Setelah dicocokkan lalu diambil kesimpulan apakah masukan tadi cocok dengan yang terdapat pada prototipe. Sebagai misal, bila kita mendengar suku yang berbunyi /ba/ maka kita mengaitkannya dengan suku kata ideal untuk suku ini, yakni, semua fitur yang ada pada konsonan /b/ maupun pada

vokal /a/. Evaluasi fitur menilai derajat kesamaan masing-masing fitur dari suku yang kita dengar dengan masing-masing fitur dari prototipe kita. Evaluasi ini lalu diintergrasikan dan kemudian diambil kesimpulan bahawa suku kata /ba/ yang kita dengar itu sama (atau tidak sama) dengan suku kata dari prototaip kita. Model ini dinamakan fuzzy (kabur) kerana bunyi, suku kata, atau perkataan yang kita dengar tidak mungkin persis 100% sama dengan prototipe kita. Orang yang sedang mengunyah sesuatu sambil mengatakan /ba(ra)/ pasti tidak akan menghasilkan /ba/ yang sama yang diucapkan oleh orang yang tidak sedang mengunyah apa-apa. Begitu pula orang yang sedang kena flu pasti akan menambahkan bunyi sengau pada suku ini; akan tetapi, suku kata /ba/ yang dengan bunyi sengau ini akan tetap saja kita anggap sama dengan prototipe kita. d. Model Kohort Model untuk mengenal perkataan ini (Marslen-Wilson dan Welsh, 1978 dan Marslen-Wilson, 1987 dalam Gleason dan Ratner, 1998; lihat juga Dominic W. Massaro 1994) terdiri dari dua tahap. Pertama, tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada perkataan yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan perkataan-perkataan lain yang mirip dengan perkataan tadi. Bila kita mendengar perkataan /prihatin/ maka semua perkataan yang mulai dengan /p/ akan teraktifkan: pahala, pujaan, priyayi, prakata, dsb. Perkataan-perkataan yang termunculkan inilah yang disebut sebagai cohort. Pada tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Waktu kita kemudian mendengar bunyi /r/ maka perkataan pahala dan pujaan akan tersingkirkan kerana bunyi kedua pada kedua-dua perkataan ini bukanlah /r/ seperti pada perkataan targetnya. Perkataan priyayi dan prakata masih menjadi calon kuat kerana kedua perkataan ini memiliki bunyi /r/ setelah /p/. Pada proses berikutnya, hanya priyayi yang masih bertahan kerana perkataan prakata memiliki bunyi /a/, bukan /i/, pada urutan ketiganya. Akan tetapi, pada proses selanjutnya perkataan priyayi juga tersingkirkan kerana pada perkataan targetnya bunyi yang keempat adalah /h/ sedangkan pada priyayi adalah /y/. Dengan demikian maka akhirnya hanya ada satu perkataan yang persis cocok dengan masukan yang diterima oleh pendengar, yakni, perkataan prihatin Secara diagramatik model bagi mempersepsi perkataan prihatin adalah seperti berikut:

e. Model TRACE

Model ini mula-mulanya adalah model untuk persepsi huruf tetapi kemudian dikembangkan untuk mempersepsi bunyi (McClelland dan Rumelhart 1981; Elman dan McClelland 1984; 1986). Model TRACE berdasarkan pada pandangan yang koneksionis dan mengikuti proses top-down. Artinya, konteks leksikal dapat membantu secara langsung pemrosesan secara perseptual dan secara akustik. Begitu pula informasi di tataran perkataan dapat juga mempengaruhi pemrosesan pada tataran di bawahnya. Proses ini terdiri dari tiga tahap: tahap fitur, tahap fonem, dan tahap perkataan. Pada masingmasing tahap ada node-node yang mewakili fitur distingtif, fonem, dan perkataan. Masingmasing node mempunyai tingkat yang dinamakan resting, threshold, dan activation. Bila kita mendengar suatu bunyi, maka bunyi ini akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif tertentu dan mengisytirihatkan fitur-fitur distingtif lain yang tidak relevan. Jadi, seandainya kita mendengar bunyi /ba/, maka bunyi /b/ akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif [+konsonantal], [+anterior], [+vois] dan beberapa fitur yang lain, tetapi fitur-fitur seperti [+vokalik], [+nasal], dan [+koronal] akan diistirahatkan. Dengan perkataan lain, fitur-fitur yang relevan itu tadi muncul pada tingkat threshold. Node-node ini saling berkaitan sehingga munculnya fitur-fitur tertentu pada tingkat threshold boleh pula memunculkan node-node yang lain. Kerana perbezaan antara /b/ dan /p/ hanyalah pada soal vois maka waktu /b/ muncul, /p/ boleh pula ikut muncul untuk dikontraskan, meskipun kemudian disingkirkan. Begitu pula ada jaringan interkoneksi antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Munculnya /k/ dan /o/ untuk perkataan Inggeris coat boleh memunculkan perkataan code, boat, dan road pada tataran perkataan. Melalui proses eliminasi pada masing-masing tahap akhirnya ditemukan perkataan yang memang kita dengar. 7. PERSEPSI UJARAN DALAM KONTEKS Di atas tadi digambarkan bagaimana manusia memproses ujaran yang kita dengar secara satu per satu. Akan tetapi, dalam kenyataannya bunyi itu tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi yang lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain sehingga bunyibunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lafal bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendirisendiri. Bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /i/ (seperti pada perkataan fikir) akan berbeza dengan bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /u/ (seperti pada perkataan pukat). Pada rentetan yang pertama, bunyi /p/ ini akan terpengaruh oleh bunyi /i/ sehingga ucapan untuk /p/ sedikit banyak sudah diwarnai oleh bunyi /i/, yakni, kedua bibir sudah mulai melebar pada saat bunyi /p/ diucapkan. Sebaliknya, bunyi /p/ pada /pu/ diucapkan dengan kedua bibir dibundarkan, bukan dilebarkan seperti pada /pi/. Namun demikian, sebagai pendengar kita tetap saja dapat menentukan bahawa kedua bunyi /p/ yang secara fonetik berbeza adalah satu bunyi yang secara fonemik sama. Kerana itulah maka betapa pun berbezanya lafal suatu bunyi, pendengar akan tetap menganggapnya sama bila perbezaan itu adalah akibat dari adanya bunyi lain yang mempengaruhinya. Dengan perkataan lain, alofon-alofon suatu bunyi akan tetap dianggap sebagai satu fonem yang sama. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi boleh pula dipengaruhi oleh kecepatan

ujaran. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Akan tetapi, sebagai pendengar kita tetap saja dapat memilahmilahnya dan akhirnya menentukannya. Pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis mahupun semantik bahasa kita. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari wujud kalimat di mana bunyi itu terdapat. Bila dalam mengucapkan kalimat Dia sedang sakit kita terbatuk persis pada saat kita akan mengucapkan perkataan sakit, sehingga perkataan ini kedengaran seperti /keakit/, pendengar kita akan dapat menerka bahawa perkataan yang terbatukkan itu adalah sakit dari konteks di mana perkataan itu dipakai atau dari perkiraan makna yang dimaksud oleh pembicara. Dari gambaran ini dapatlah dikatakan bahawa pengaruh konteks dalam persepsi ujaran sangatlah besar. Dari sintaksisnya kita tahu bahawa urutan pronomina, kala progresif, dan adjektiva adalah urutan yang benar. Dari semantiknya terdapat pula kecocokan antara ketigatiga perkataan ini. Daripada konteksnya ketiga-tiga perkataan ini memberikan makna yang layak. Posted by Prof. Emeritus Abdullah Hassan, MA (Mal), Ph.D. (Edin) at 6:18 PM 4 comments

Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psikolinguistik


1. PENGENALAN Orang pada umumnya tidak merasakan bahawa menggunakan bahasa adalah suatu kemahiran yang luar biasa kompleksnya. Penggunaan bahasa terasa lumrah kerana memang dengan tidak diajari oleh siapa pun, seorang bayi akan membesar bersama-sama dengan pertumbuhan bahasanya. Dari umur setahun hingga satu setengah tahun, seorang bayi mula mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang dapat kita kenali sebagai perkataan. Ujaran satu perkataan ini tumbuh menjadi ujaran dua perkataan, dan akhirnya menjadi ayat kompleks apabila menjelang umurnya empat atau lima tahun. Apabila kita dewasa, kita menggunakan bahasa kita seolah-olah dengan tidak berfikir. Apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu, pada masa itu pulalah kita mengeluarkan bunyibunyi yang disebut bahasa. Akan tetapi, jikalau kita renungkan secara mendalam, kita merasakan bahawa penggunaan bahasa adalah realisasi daripada kemampuan yang hanya manusialah yang dapat melakukannya. Bayangkan pada suatu masa anda berjalan-jalan dengan anak atau anak saudara anda yang kecil di zoo dan melihat seekor binatang. Anda berkata: Lihat tu, singanya besar, ya. Pada suatu masa lain, semasa berada di pusat membeli-belah anda berkata: Kita makan kuetiau saja, ya. Daripada dua contoh ini saja kita mesti bertanya, bagaimana kita dapat memilih perkataan yang berbunyi [singa] padahal dalam minda kita pastilah terdapat ribuan perkataan yang kita simpan, sebahagiannya mirip dan sebahagian yang lain tidak mirip dengan perkataan atau

konsep singa. Perkataan yang konsepnya mirip dengan singa adalah, misalnya, harimau, gorila, kucing, dan anjing; begitu juga ada yang bunyinya mirip dengan [singa] adalah, misalnya, singkong, senget, dan singkir. Perkataan yang tidak mirip sangat adalah banyak sungguh, misalnya, pohon, gudeg, sepatu, dan sepeda. Begitu juga dengan perkataan kuetiau: yang kelompoknya sama adalah, misalnya, bakso, gado-gado, dan lontong tahu; yang bunyinya mirip, misalnya, ramai, damai, dan sate. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana sampai kita dapat mengeluarkan perkataan singa atau kuetiau dan bukan perkataan lain? Jikalau kita keliru dalam berbahasa, pilihan perkataan yang dikelirukan itu pastilah tidak jauh daripada perkataan yang kita inginkan, baik dilihat daripada segi bunyi atau pun maknanya. Dalam lawatan ke zoo di atas, semasa merujuk kepada singa tidak mungkin kita akan berkata Lihat, tu, kasutnya besar, ya. Mungkin juga kita akan berkata Lihat, tuh, harimaunya besar, ya. Kekeliruan pemilihan perkataan harimau, dan bukan kasut, untuk singa, pastilah mempunyai alasan. Orang tidak membuat kekeliruan pemilihan perkataan secara sembarangan; pastilah ada aturan yang diikuti oleh manusia mana pun juga mengapa kesalahannya teratur seperti itu. Begitu juga kalau kita tersilap lidah. Perkataan yang tersilap itu pastilah tidak jauh daripada perkataan aslinya. Ketersilapan perkataan antisipasi oleh pelawak Timbul menjadi antisisapi (sapi = lembu) tidak tanpa alasan. Dia tidak akan mungkin membuat kesilapan itu menjadi perkataan lain seperti antirayap atau antidemo, jauh sekali daripada menjadi perkataanperkataan seperti demonstrasi, urbanisasi, dsb. Walaupun dia mungkin tidak mengetahui alasannya, dia mempunyai gerak hati dalam memilih kekeliruan yang tepat. Dia boleh juga betul-betul tersilap lidah dan berkata kelapa padahal yang dimaksudkannya adalah kepala. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa dalam kita berbahasa, kita melakukan aktiviti mental yang kemudian tertuang dalam bentuk bahasa yang kita gunakan. 2. SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik, sebagaimana tertera pada istilah ini, adalah ilmu gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis (Kess, 1992). Pada waktu itu kajian bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang ilmiah. Sementara itu, di benua Amerika kaitan antara bahasa dengan ilmu jiwa juga mula tumbuh. Perkembangan ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif. a. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada

kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. b. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya. Pada manusia ada bahagianbahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan, sedangkan pada binatang bahagianbahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi, manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Mulut manusia, misalnya, memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah, keanjalan lidah, dan tipisnya bibir, membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia, yakni, pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan, atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Dengan pengetahuan yang kita miliki, parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang; dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang, iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara

atau misai pada manusia. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Waktu dilahirkan, manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakultifakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933; Hayes 1947; Gardner 1966; Terrace, 1979), tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Gua, seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog, dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Viki, cimpanzi yang diajar oleh Dr. dan Puan Hayes, akhirnya hanya dapat mengatakan papa, mama, cup, dan up. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan, tetapi masih tidak dapat berbahasa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan, tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Apabila sampai pada hal-hal lisan, di situlah mereka berbeza daripada manusia. c. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unitunit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Frasa orang tua itu, misalnya, membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. d. Tahap Teori Psikolinguistik ada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan

genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. Dengan perkataan lain, psikolinguistik kini menjadi illmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain. 3. DEFINISI PSIKOLINGUISTIK Dengan huraian di atas kita seterusnya bertanya apa sebenarnya yang dinamakan ilmu psikolinguistik itu? Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Sementara itu, Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman, penghasilan, dan pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membna pengetahuan berbahasa. Secara rinci psikolinguistik mempelajari empat topik utama: (a) kefahaman, iaitu prosesproses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan oleh orang dan memahami apa yang dimaksudkan, (b) penghasilan, iaitu prosesproses mental pada diri kita yang membuat kita dapat membuat ujaran seperti yang kita ujarkan, (c) dasar biologi serta neurologi yang membuat manusia dapat berbahasa, dan (d) pemerolehan bahasa, iaitu bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa mereka. Keempat topik utama ini, dan beberapa topik lain yang berkaitan, akan dibincagkan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Namun, supaya dapat memahami pemaparan ini dengan lebih baik, perlu terlebih dahulu kita samakan persepi kita tentang bahasa, iaitu apa sebenarnya bahasa dalam pandangan kaum mentalis. 4. KUDRAT BAHASA Apabila kita melihat ib ayam dengan anak-anaknya, sering kali kita melihat dan mendengar ibu itu mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu dan dalam masa sekejap kanak-kanak yang bersebaran itu berlari-lari menghampiri ibunya. Setelah kita perhatikan ternyata ibu ayam tu mengeluarkan bunyi-bunyi itu bagi memberitahu anak-anaknya bahawa dia menemui makanan untuk mereka. Pada suatu peristiwa lain, dengan cara menari-nari lebah dapat memberitahu teman-teman lebah lain ada sumber manisan, berapa banyak manisan itu, di mana manisan itu berada, dan berapa jauh jaraknya. Tarian yang dilakukan dalam bentuk seperti angka delapan dipamerkan kepada teman-temannya; kecepatan dia menari dan kekerapan kibasan sayapnya menandakan jumlah serta jarak tempat manisan itu dari sarang. Jenis angka delapan yang dibuatnya

menunjukkan ke arah mana manisan itu berada (von Frisch 1981). Ada jenis kera tertentu, yang dapat memberitahu teman-teman kera lain apabila ada bahaya yang mengancam, dengan agak rinci. Apabila bahaya itu datang dari bawah pohon, misalnya, ada harimau yang sedang lalu, mereka memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera itu semuanya lari bersembunyi ke atas pohon. Sebaliknya, bila ancaman bahaya itu datang dari atas, misalnya, ada burung helang yang sedang terbang, maka dengan cara-cara tertentu mereka diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon, dan seterusnya. Daripada tiga contoh ini tampak bahawa ayam, lebah, dan kera dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Begitulah pula manusia. Kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa kita. Pertanyaan yang timbul adalah apakah bahasa yang digunakan oleh binatang itu sama dengan bahasa yang digunakan oleh manusia? Meskipun pada satu pihak ada beberapa persamaan, pada pihak lain ada ciri-ciri khusus yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang. Pertama, bahasa manusia memiliki ketergantungan kepada struktur. Suatu rentetan perkataan dalam ayat tidak membentuk rentetan yang sembarangan, tetapi satu bergantung pada yang lain. Urutan perkataan memang tampak linear tetapi satu perkataan dengan satu perkataan lain membentuk suatu struktur yang berhierarki. Perhatikan contoh berikut: (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. Dalam ayat kita menemui bahawa orang tua itu membentuk satu kesatuan, satu unit yang berlainan, dan mencangkul ladang kering menjadi suatu unit lain pula. Dua daripada tiga unit ini dapat pula dipecah menjadi unit yang lebih kecil sehingga daripada unit orang tua itu kita dapatkan orang tua dan itu; selanjutnya orang tua dipecah menjadi orang dan tua. Daripada unit mencangkul ladang kering kita dapatkan mencangkul dan ladang kering; dari ladang kering menjadi ladang dan kering. Selama unit itu masih belum merupakan unit yang terkecil pemecahan itu masih boleh terus dilakukan. Demikianlah seterusnya sehingga kalimat (1) apabila direpresentasikan dalam diagram pohon akan tampak seperti pada (1a) di mana A = ayat, F = frasa, N = nama, K = kerja, ADJ = adjektif, PEN = penentu, dan KB = kata bantu. Daripada diagram pohon pada halaman berikut kita lihat bahawa ayat (1) terdiri daripada Frasa Nama, Kata bantu, dan Frasa Kerja; Frasa Kerja terdiri daripada Kata Kerja dan Frasa Nama; Frasa Nama terdiri daripada Nama, Adjektif, dan Penentu. (Catatan: Dalam teori terbaru Chomsky, Government and Binding serta The Minimalist Program, Frasa Nama (NP) sudah diganti menjadi Frasa Determiner (DP), tetapi perubahan ini tidak kami ikuti di sini (lihat Bahagian 5 di halaman 18). Frasa orang tua itu (dan) harus merupakan dua unit yang terpisah sehingga tidak mungkinlah kedua unit itu diatur dengan cara lain. Perkataan itu, misalnya, tidak dapat bersatu dengan harus bagi membentuk dua unit orang tua // itu harus; begitu pula mencangkul tidak dapat bersatu dengan ladang tanpa kering ikut juga mencangkul ladang // kering. Kebergantungan seperti ini menunjukkan bahawa unit, yang umumnya dinamakan konstituen, membentuk suatu hierarki dan merupakan realiti psikologis, bukan hanya sekedar penggabungan yang tanpa alasan. Seandainya ayat (1) dibaca sebagai (1a)

Orang tua itu harus mencangkul ladang kering dengan pemisahan yang tidak berdasar kepada konstituen, ayat itu sukar dimengerti. Cubalah bacakan ayat (1b) berikut untuk orang lain dengan berhenti sejenak pada tiap tanda // yang diberikan. Pastilah orang itu mengalami kesukaran memahami ayat yang anda baca ini. (1b) Orang tua // itu harus // mencangkul ladang // kering. Kebergantungan struktur juga dapat dilihat daripada bentuk ayat lain yang berkaitan. Jikalau ayat (1) kita jadikan ayat tanya, maka salah satu bentuknya adalah (1c). (1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering. (1c) Haruskah orang tua itu mencangkul ladang kering? Penutur bukan orang Indonesia dapat mengambil kesimpulan bahawa cara membentuk kalimat tanya dalam bahasa Indonesia adalah dengan menempatkan perkataan harus di bahagian muka kalimat dan menambahkannya dengan kah; dan ini ternyata benar dengan ayat-ayat lain seperti (2-4). (2) Haruskah teman kamu datang sekarang? (3) Haruskah dia melakukan hal itu? (4) Haruskah para penunjuk perasaan luar kota itu menghalang jalan tol? Akan tetapi, dari kalimat (5) kita tidak dapat membentuk kalimat tanya (5a). (5) Para penunjuk perasaan yang harus menunjuk perasaan ternyata tidak datang. (5a) *Haruskah para penunjuk perasaan yang menunjuk perasaan ternyata tidak datang? Alasan mengapa kalimat (5a) tidak dapat kita terima adalah kerana perkataan harus bukanlah bahagian daripada kalimat induk Para penunjuk perasaan ternyata tidak datang. Perkataan ini adalah bahagian daripada anak kalimat yang harus menunjuk perasaan. Dalam bahasa Indonesia, dan sebenarnya dalam bahasa mana pun, suatu elemen dalam anak kalimat tidak

dapat dipindahkan ke suatu tempat pada kalimat induk. Dari contoh-contoh di atas jelas tampak bahawa dalam pembentukan kalimat interogatif yang sederhana seperti ini pun ketergantungan struktur memegang peranan penting. Ciri kedua yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang adalah bahawa bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif. Dari segi pemakai bahasa, dia kreatif kerana dia memiliki kemampuan bagi memahami dan mengujarkan ujaran baru mana pun. Ujaran yang kita dengar bila-bila pun juga tidak pernah ada yang sama dengan ujaran yang kita dengar sebelumnya, meskipun topiknya sama. Namun demikian, kita dapat memahaminya. Begitu pula dalam berujar: kita tidak pernah mengeluarkan dua ujaran yang persis sama, kalau pun kita berbicara tentang hal yang sama. Sifat kreatif ini hanya ada pada manusia. Kalimat berikut mungkin belum pernah anda dengar sebelumnya, tetapi anda pasti memahaminya. (6) Kasihan orang itu, kakinya pendek sebelah tetapi dia harus memikul sekeranjang batu giling untuk sekedar mencari makan di hari yang panas itu. Dari segi bahasanya sendiri, bahasa bersifat kreatif kerana struktur bahasa memungkinkan penggunanya bagi memanipulasinya selama kaidah-kaidah tertentu diikuti. Dalam suatu kalimat yang berakhir dengan nama, misalnya, kita selalu dapat menambah anak kalimat relatif, dan bila anak kalimat relatif ini juga berakhir dengan nama, kita masih dapat meluaskannya sampai memori kita membatasinya. Dari contoh berikut tampak adanya kreativiti bahasa. (7) Para penunjuk perasaan membakar rumah yang dimiliki oleh orang yang mencuri harta yang selama ini disimpan di bank yang akan dibekukan oleh pemerintah yang sedang mencoba mengemaskan ekonomi yang . Bahasa juga kreatif kerana bentuknya tidak dikontrol oleh faktor eksternal. Bila seorang manusia kakinya terpijak oleh orang lain waktu naik bus, reaksi verbal yang akan diberikan tidak dapat diramalkan. Dia boleh berteriak: Aduuuh; dia boleh mengumpat: Mata butakah, tak nampak jalan!, atau dia boleh diam saja. Waktu melihat Ratu Cantik Dunia muncul, orang boleh berucap sambil memalingkan muka: Ada syaitan, syaitan, syaitan. Tetapi ada pula yang mungkin berkata: Wah! cantiknya, dsb. Faktor eksternal seperti pijakan pada kaki dan munculnya Ratu Cantik Dunia tidak dapat menentukan bentuk bahasa yang diujarkan oleh manusia. Reaksi seperti ini berbeda dengan reaksi binatang. Apabila seekor kucing terpijak ekornya, dia pasti akan menjerit miauuu dan bahkan boleh pula dia mencoba menggigit si pemijak. Ciri ketiga adalah bahawa bahasa dapat digunakan bagi mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan untuk sesuatu yang dibayangkan. Struktur bahasa memungkinkan kita untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Bahasa manusia memungkinkan kita berbicara tentang hujan petang semalam atau perkara mengenai Sultan Mansor Shah Mada dari kerajaan Melaka. Struktur bahasa juga memungkinkan kita berbincang tentang apa pun yang kita rancangkan atau akan terjadi pada masa depan. Kita bahkan dapat berbicara tentang angan-angan mahupun impian. Hal-hal seperti ini tidak terdapat pada alat komunikasi binatang. Binatang, seperti lebah, dapat pula menyatakan tempat madu yang baru dilihatnya, tetapi

kemampuan seperti ini sangat terbatas. Seandainya dalam menuju ke sarang madu lebah itu melewati sarang lain, dia akan tetap menuju ke sarang madu yang mula-mula. Ciri keempat adalah bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur dalam (deep structure) dan struktur permukaan (surface structure). Dalam banyak hal kedua struktur ini memang bersatu sehingga tidak tampak adanya perbezaan. Dalam ayat (8) baik struktur dalam mahupun struktur permukaannya adalah sama. (8) Ramai ahli parlimen yang tuang. Namun dalam banyak hal yang lain ada satu struktur permukaan yang sebenarnya memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Dalam contoh bahasa Inggeris berikut: (9) The shooting of the hunter was terrible kita hanya melihat adanya satu struktur permukaan. Akan tetapi, satu ayat ini memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Kerana itu, maknanya pun dua juga, yakni: (9a) The hunter shot someone and the way he did it was very bad. (9b) Someone shot the hunter and this action was very bad. Di sini tampak bahawa dua makna yang terkandung dalam (9) disebabkan oleh adanya dua struktur dalam yang berbeza seperti terlihat dalam (9a-b). Tidak mustahil pula adanya dua struktur permukaan yang sama, tetapi sebenarnya mewakili dua struktur dalam yang berbeza. Dalam ayat Inggeris (10) John is easy to please (11) John is eager to please kita lihat bahawa kedua ayat ini memiliki struktur lahir yang persis sama: subjek diikuti oleh kata kerja is, adjektif easy/eager, infinitif to, dan kata kerja please. Akan tetapi, dari (10) kita boleh membuat (10a) sedangkan dari (11) kita tidak boleh membuat ayat (11a). (10a) It is easy to please John. (11a) *It is eager to please John. Jadi, meskipun (10) dan (11) tampaknya memiliki struktur yang sama, ternyata kesamaan itu hanya ada pada permukaan saja. Parafrasa untuk kedua kalimat ini ternyata berbeza seperti tampak pada (10a) dan (11a). Sebaliknya, boleh terjadi pula adanya dua kalimat yang struktur permukaannya berbeza tetapi struktur dalamnya sama. Perhatikan ayat berikut: (12) Orang itu memukuli saya. (13) Saya dipukuli oleh orang itu. Kedua ayat di atas memiliki makna dasar yang sama; perbezaannya hanyalah bahawa ayat (12) berbentuk ayat aktif sedangkan (13) pasif.

Dari gambaran di atas dapatlah disimpulkan pengertian mengenai struktur dalam lawan struktur permukaan: (a) satu ayat dapat memiliki struktur dalam dan struktur permukaan yang sama, (b) satu ayat dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza, (c) dua ayat yang tampak memiliki struktur permukaan yang sama ternyata dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza, dan (d) dua kalimat yang memiliki dua struktur permukaan yang berbeza ternyata dapat memiliki satu struktur dalam yang sama. Ciri kelima mengenai bahasa adalah bahawa bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Anak Sunda yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Sunda di Bandung akan memperoleh bahasa Sunda. Namun bahasa mana yang diperoleh oleh anak tergantung pada masukan dari masyarakat di mana anak ini tinggal. Seorang anak yang lahir di Kuala Lumpur dan bergaul dengan masyarakat Kuala Lumpur akan memperoleh bahasa Kuala Lumpur, meskipun orang tuanya dari Kedah. Sebaliknya, anak daripada ayah dan ibu Kelantan yang lahir di Neberi Sembilan dan berbaur dengan masyarakat Seremban kemungkinan besarnya akan memperoleh bahasa Negeri Sembilan. Hal seperti ini tidak terjadi pada binatang kerana pemerolehan bahasa binatang bersifat naluri atau instingtif. Seekor burung terkukur akan tetap menyuarakan bunyi burung terkukur kalau pun dia dilahirkan dan dibesarkan di masyarakat burung jalak (gagak) atau burung nuri. Seekor anak kucing akan tetap mengiau, kalau pun dia ditinggalkan oleh induknya dan dibesarkan oleh manusia yang menjaganya. Kucing di Kuala Lumpur dan kucing di London akan mengiau dengan bunyi yang sama meskipun mereka dibesarkan dalam dua lingkungan yang berbeza. Ciri keenam adalah bahawa hubungan antara perkataan dengan benda, perbuatan, atau keadaan yang dirujuknya itu arbitreri. Tidak ada alasan mengapa suatu benda kita namakan nasi dan suatu perbuatan kita namakan lari. Kaitan ini semata-mata merupakan konvensyen (Kebiasaan), persetujuan, di antara para pengguna bahasa itu. Kerana itulah maka orang Inggeris menamakannya rice dan run sedangkan orang Melayu nasi dan lari. Kononnya binatang ada juga yang melakukan hal yang arbitreri. Kalau lagi marah, burung camar (sea gulls) kononnya, malah pergi menjauh dari musuhnya lalu mencabuti rumput, suatu perbuatan yang tampaknya tidak berkaitan dengan keadaan marah. Ciri ketujuh adalah bahawa bahasa memiliki pola dualiti, maksudnya, bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. Bunyi /k/, /s/, dan /a/ secara terpisah tidak mempunyai makna. Akan tetapi, setelah /k/ digabung dengan /a/ dan kemudian /s/ maka terbentuklah perkataan /kas/; tapi bila gabungannya adalah /s/, /a/, dan /k/, maka yang terbentuk adalah perkataan lain, yakni, /sak/. (tukar contoh?) Ciri kedelapan adalah bahawa bahasa itu memiliki semantisiti, maksunya, bahawa begitu suatu nama diberikan maka nama itu akan selalu merujuk kepada konsep benda itu, meskipun benda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama itu. Ambillah perkataan kerusi. Begitu kita menguasai konsep yang diwakili oleh benda itu, maka bila suatu saat kita melihat ada kerusi yang kakinya patah satu, kita tetap akan menamakannya kerusi; begitu juga kalau alas duduknya lompong, dsb.

5. DEFINISI BAHASA Daripada gambaran ciri-ciri di atas, bahasa boleh didefinisikan daripada pelbagai sudut pandang. Namum definisi yang banyak dipakai orang adalah: bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitreri yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lainnya yang akhirnya membentuk suatu konstituen yang sifatnya hierarkis. Dalam bidang fonologi, misalnya, elemen-elemen ini adalah bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa yang berkenaan. Elemen bunyi ini tentunya berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam bahasa Inggeris, misalnya, banyak bunyi yang juga ada dalam bahasa kita, tetapi ada beberapa bunyi yang tidak terdapat pada bahasa kita. Bunyi Inggeris /th/ dan /e/ seperti pada perkataan-perkataan thin dan then, misalnya, tidak ada dalam bahasa Melayu. Sebaliknya, bahasa Inggeris tidak memiliki bunyi /ny/ seperti pada perkataan Melayu 'punya'. Bunyi-bunyi ini membentuk suatu sistem dalam pengertian bahawa perpaduan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain tidak sembarangan tetapi mengikuti aturan tertentu. Dua bahasa boleh memiliki beberapa bunyi yang sama, misalnya, bunyi [m], [b], [s], [k], [t], dan [a], tetapi bahasa A, bahasa Jawa, mengizinkan [m] dan [b] untuk memulai suatu perkataan, seperti pada perkataan 'mbak', tetapi bahasa B, bahasa Inggeris, tidak mengizinkannya. Tidak ada dalam bahasa ini perkataan yang mulai dengan mb seperti, misalnya, *mbear, *mboating, dan *mblasted. Sebaliknya, bahasa Inggeris mengizinkan gugus konsonan /skt/ pada akhir perkataan seperti pada perkataan /skt/ asked dan /mskt/ masked sedangkan bahasa Jawa melarangnya. Secara hierarkis, sekelompok bunyi membentuk suku dan sekelompok suku membentuk perkataan. Dengan demikian terjadilah perkataan-perkataan seperti bambu (Indonesia), playon (Jawa), dan happy (Inggeris). Dalam komponen sintaksis, bahasa memiliki, misalnya, elemen A, B, dan C. Akan tetapi, bahasa X membenarkan urutan ABC, sedangkan bahasa Y membenarkan CBA. Contoh yang konkrit adalah perkataan A = the, itu, B = blue, biru, dan C = book, buku. Pada bahasa X, bahasa Inggeris, urutannya adalah ABC, the blue book, sedangkan pada bahasa Y, bahasa Indonesia, CBA, buku biru itu. Secara hierarkis sekelompok perkataan membentuk frasa dan sekelompok frasa membentuk klausa sehingga terciptalah klausa seperti Buku biru itu sangat mahal atau The blue book is very expensive. Sistem dalam bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-simbol. Dalam contoh di atas, simbol-simbol ini adalah perkataan-perkataan blue, itu, book, dsb. Kerana bahasa adalah lisan, maka simbol-simbol ini juga simbol-simbol lisan. Simbol-simbol ini bersifat arbitrerari, yakni, tidak ada keterkaitan antara simbol-simbol ini dengan benda, keadaan, atau peristiwa yang diwakilinya. Tidak ada alasan mengapa benda yang dipakai untuk duduk dinamakan kerusi, yang dikirimkan lewat pos dinamakan surat, dan yang diminum dinamakan air; begitu pula keadaan yang tidak sihat dinamakan sakit dan perbuatan mengambil milik orang lain dinamakan mencuri. Semua perkataan ini tidak mempunyai alasan mengapa demikian wujudnya. Bunyi binatang, yang dinamakan onomatopea, sering dipakai sebagai argumentasi untuk menyanggah sifat arbitreri ini, tetapi bunyi-bunyi binatang ini pun sebenarnya arbitreri. Ayam jantan dan kucing kita mengeluarkan bunyi yang kita simbolkan sebagai kukuluruk dan ngiau, tetapi apakah kedua binatang itu juga mengeluarkan bunyi yang sama di telinga orang Inggeris? Tentunya tidak, kerana meskipun bunyi kedua binatang itu sama, menurut

telinga Inggeris bunyi ayam adalah cock-a-doodle-do dan bunyi kucing adalah meow. Sistem simbol lisan yang arbitreri ini dipakai oleh masyarakat bahasa tersebut, yakni, masyarakat yang memiliki bahasa itu. Orang dari masyarakat bahasa lain tentunya tidak dapat memakai sistem ini. Pemakai bahasa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka, tetapi dalam berinteraksi itu mereka, secara tidak sadar, dikendala oleh budaya yang mereka pangku. Perilaku bahasa mereka merupakan cerminan dari budaya mereka. Penolakan terhadap kalimat Tutiek mengahwini Ahmad bukan disebabkan oleh kekeliruan tatabahasa tetapi ketidak-layakannya pada budaya masyarakat Indonesia. Dalam tatabudaya kita, seorang wanita boleh kawin dengan seorang pria, tetapi dia tidak dapat mengahwininya. Sebaliknya, kalimat Inggeris How old are you? yang ditujukan kepada seorang wanita terasa normal bagi kita, tetapi dianggap kurang layak oleh penutur Inggeris kerana dalam tatabudaya Inggeris masalah umur, terutama bagi wanita, adalah masalah pribadi yang tidak layak untuk dipertanyakan. 6. KOMPONEN BAHASA Ilmu bahasa memang mengalami bermacam-macam perubahan, baik dari segi landasan falsafah mahupun alirannya. Perdebatan antara kaum behavioris dengan kaum mentalis menghasilkan suatu perubahan besar dalam ilmu bahasa: ilmu bahasa kini didominasi oleh kaum mentalis. Namun ada satu hal yang tetap konstan, yakni, komponen bahasa. Dalam aliran linguistik mana pun bahasa selalu dikatakan memiliki tiga komponen: sintaksis, fonologi, dan semantik. Komponen sintaksis menangani ehwal yang berkaitan dengan perkataan, frasa, dan kalimat. Kajian tentang perkataan, seperti kajian tentang bagaimana perkataan dibentuk dan diturunkan, umumnya ditangani dalam suatu huraian yang dinamakan morfologi. Meskipun morfologi makin mendapatkan tempat sebagai suatu subilmu tersendiri, terutama saat ini dengan telah berkembangnya morfologi generatif (lihat Halle, 1973; Aronoff, 1976; Scalise, 1984; Jensen, 1990; Spencer, 1991; Katamba, 1993), dalam kaitannya dengan komponen bahasa subilmu ini masih dimasukkan sebagai bahagian dari komponen sintaksis. Pada saat teori aliran mentalistik yang dipelopori oleh Chomsky mencapai tahap yang dinamakan teori standard pada tahun 1965, komponen sintaksis merupakan komponen sentral. Dengan mempergunakan aturan struktur frasa (phrase structure rules), komponen sintaksis menjana (generate) struktur batin yang merepresentasikan makna kalimat. Suatu kalimat seperti (14) Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik dibentuk dengan mengikuti aturan struktur frasa berikut: A FN KB FV FV V FN FN N (ADJ) (Pen) V mencari, memilih N pemimpin, jalan, KB harus, dapat, ADJ terbaik, besar, Pen itu, ini

Dari aturan struktur frasa di atas dapat digenerasikan diagram pohon seperti terlihat di bawah ini.

Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik. Dalam teori standard Chomsky, hasil penerapan aturan struktur frasa seperti di atas boleh dikenai aturan transformasi untuk mengubahnya menjadi kalimat lain. Dari kalimat (14) dapat diturunkan kalimat negatif (14b) Pemimpin muda itu tidak harus mencari jalan terbaik dengan menerapkan aturan transformasi negatif. Keluaran dari komponen sintaksis tanpa transformasi dinamakan struktur batin. Setelah transformasi dinamakan struktur lahir. Berbeda dengan komponen sintaksis, komponen fonologi bersifat interpretif. Komponen ini menangani ehwal yang berkaitan dengan bunyi. Bunyi merupakan simbol lisan yang dipakai oleh manusia bagi menyampaikan apa pun yang ingin disampaikan. Pada bahasa ada bunyibunyi yang sifatnya universal, yakni, yang terdapat pada bahasa mana pun juga (Jakobson, 1971). Bunyi vokal [a], [i], dan [u] merupakan sistem vokal minimum yang terdapat pada setiap bahasa. Bahasa boleh saja memiliki lebih dari tiga vokal ini, tetapi tidak ada bahasa di dunia yang memiliki kurang dari tiga vokal ini. Dalam komponen fonologi tidak hanya disenaraikan jumlah dan macam bunyi yang ada pada suatu bahasa tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tadi membentuk suatu sistem dalam bahasa tersebut. Bahasa A, misalnya, memiliki bunyi-bunyi antara lain [s], [k], [t], [l], [p], [m], dan [b] yang juga dimiliki oleh bahasa B. Akan tetapi, aturan (fonotaktik), aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi itu diramu, pada bahasa B memungkinkan bunyi [s], [k], dan [t] berada pada akhir suku, sedangkan pada bahasa A tidak. Dengan demikian maka pada bahasa B kita menemui perkataan-perkataan seperti asked [skt] dan masked [mskt] seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi pada bahasa A bentuk-bentuk seperti ini tidak mungkin. Begitu pula pada bahasa B boleh terdapat [l] dan [p] berurutan, tetapi tidak pada bahasa A. Kita boleh menemukan perkataan-perkataan seperti help dan pulp pada bahasa B tetapi perkataan-perkataan seperti ini tidak mungkin ada dalam bahasa A. Sebaliknya, pada bahasa A, bahasa Indonesia, bunyi sengau // dapat memulai suatu suku seperti pada perkataan ngopi dan ngantuk, tetapi pada bahasa B, bahasa Inggeris, hal ini tidak mungkin. Tidak ada, misalnya, pada bahasa Inggeris perkataan-perkataan seperti ngik atau ngos meskipun ada king dan song. Keluaran yang dihasilkan oleh komponen sintaksis, seperti struktur batin pada (14a), kemudian dikirim ke komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis. Pada

komponen ini masukan dari komponen sintaksis dikaji secara fonologis, yakni, dicermati apakah semua kaedah fonologis bahasa tersebut telah ditaati. Pada contoh (14a) di atas kita lihat adanya perkataan mencari. Perkataan ini terdiri dari prefik men- dan katadasar cari. Komponen fonologi akan melihat apakah campuran meN- dengan cari yang menghasilkan mencari itu sesuai dengan aturan fonotaktik bahasa kita. Bila memang ada perkecualian, seperti halnya kulak dan pen- yang menjadi tengkulak, bukan pengulak, maka aturan perkecualian itu pun sudah ada tertera dalam komponen ini. Bila masukan dari komponen sintaktik ada yang mengandungi bentuk fonologis yang melanggar aturan bahasa tersebut maka perkataan ini akan ditolak atau diperlakukan sebagai perkataan asing. Jadi, seandainya kita temukan perkataan mbak atau ngos padahal bahasanya adalah bahasa Inggeris maka perkataan-perkataan ini pasti akan ditolak oleh komponen fonologi kerana jejeran bunyi [m] dan [b] dan bunyi // pada bahasa Inggeris tidak mungkin memulai suatu perkataan. Atau, perkataan-perkataan ini lalu diperlakukan sebagai perkataan asing, misalnya, dalam kalimat I really dont like mbak Judie. Komponen semantik membahas ehwal makna. Dalam komponen ini perkataan tidak hanya diberi makna seperti yang terdapat pada kebanyakan kamus, tetapi juga diberi rincian makna yang disebut fitur semantik. Perkataan jejaka, misalnya, memiliki fitur semantik: [+N], [+manusia], [+lelaki], [+dewasa], dan [+belum pernah nikah]. Perkataan perawan memiliki [+N], [+manusia], [-pria], [+dewasa], [+belum pernah nikah], dan juga [+masih dara]. Dalam hal-hal tertentu perlu pula dicantumkan fitur semantik yang ada kaitannya dengan unsur sintaksis. Perkataan mengahwini, misalnya, di samping memiliki fitur [+V] dan [+transitif], juga mensyaratkan bahawa pelakunya adalah pria. Jadi, untuk perkataan ini harus pula ditambah [+pelaku pria]. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya ayat seperti Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan. Seperti halnya komponen fonologi, komponen semantik juga bersifat interpretif. Keluaran dari komponen sintaktik, di samping dimasukkan ke komponen fonologi, juga dikirim ke komponen semantik untuk mendapatkan interpretasi semantik. Dalam komponen ini ada seperangkat aturan semantik yang digunakan bagi menentukan apakah masukan dari komponen sintaksis itu memenuhi kaidah semantik yang ada pada bahasa tersebut. Bila penerapan aturan itu menghasilkan ketidakserasian semantik maka kalimat tadi akan bersifat anomulus; artinya, tidak dapat diterima dari segi makna. Ayat Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan seperti dicontohkan di atas akan ditolak oleh komponen semantik kerana salah satu fitur semantik untuk verba mengahwini, yakni, [+pelaku pria], telah dilanggar. Begitu pula kalimat berikut: (15) Kuda hijau kami merokok sedozen limau. Ayat (15) tentu saja boleh dihasilkan oleh komponen sintaksis kerana dari aturan sintaktik bahasa Indonesia kalimat ini tidak melanggar aturan gramatikal apa pun. Namun, begitu dikirim ke komponen semantik, ayat ini akan diteliti. Di sini terlihat bahawa kuda memang memiliki fitur semantik warna, tetapi warna yang ada pada kuda hanyalah hitam, putih, coklat. Tidak ada kuda yang berkulit hijau. Kalau pun ada kuda yang warnanya hijau, ia tidak melakukan perbuatan yang dinamakan merokok. Kuda boleh makan, minum, kencing, dan berak tetapi tidak merokok. Kalau pun ada kuda aneh yang merokok, maka yang dirokok pastilah bukan benda yang bulat seperti jeruk.

Tidak mustahil bahawa kaidah semantik yang diterapkan itu menghasilkan dua makna yang berbeda. Bila hal ini terjadi, kalimat tadi pasti ambigu. Perhatikan kalimat Inggeris berikut: (16) Visiting mothers-in-law can be a nuisance. Setelah kalimat ini diinterpretasikan oleh komponen semantik didapati bahawa ada dua kemungkinan makna: (a) Ibu mertua yang mengunjungi kita boleh mengusutkan, atau (b) Mengunjungi ibu mertua boleh menusutkan. Dengan dua bacaan ini maka ayat (16) pastilah memiliki makna ganda. Setelah suatu ayat melewati komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis dan secara serentak melalui komponen semantik bagi memperoleh interpretasi semantik barulah kita dapat menghasilkan ayat yang kita kehendaki. Ketiga komponen dalam teori standard Chomsky dapat diwujudkan dalam Rajah 1 berikut. Pandangan Chomsky mengenai bahasa mengalami banyak perubahan. Standard teori ini berubah menjadi apa yang dinamakan Revised Standard Theory pada tahun 1970-an, kemudian pada tahun 1980-an disemak semula lagi menjadi teori Government and Binding, yang sering disingkatkan sebagai Teori GB.

Rajah 1: Model Standard Chomsky 1965 Perubahan pada GB mencakup beberapa hal. Pertama, aturan struktur frasa telah disederhanakan. Frasa nomina, misalnya, tidak lagi NP (Art) (Adj) N tetapi XP ? X Comp di mana X adalah sebuah kategori utama, misalnya, N. Dalam suatu NP, N selalu bertindak sebagai induknya; dalam PP, P selalu menjadi induknya. Cara ini membawa ke suatu tipologi bahasa, yakni, bahasa itu boleh induknya duluan (headfirst) atau induknya belakangan (headlast). Bahasa Ingggris dan bahasa Indonesia, misalnya, adalah induknya duluan; sementara itu, bahasa Jepun adalah induknya belakangan. Pengetahuan bahwa suatu bahasa itu induknya duluan atau belakangan sangat penting untuk anak dalam usaha dia memperoleh bahasa. Kedua, pada teori sebelum GB ada terlalu banyak macam transformasi, ada T-pasif, T-

interogatif, T-negatif, dsb. Bermacam-macam transformasi ini juga telah digantikan menjadi aturan pindahkan . Wujud transformasi ini adalah: (a) apa yang akan dipindahkan, (b) elemen itu dipindahkan ke mana, (c) tempat yang ditinggalkan diberi tanda tapak (trace), dan (d) pemindahan itu bercakupan lokal, ertinya tidak boleh melalui batas klausa di mana elemen itu aslinya berada. Seandainya kita diberi kalimat Inggeris The man who hit you is her uncle maka kita tidak dapat menurunkan ayat Who did the man hit you is her uncle? kerana pemindahan who ke depan telah melalui batas klausa anak ayat di mana who itu asalnya berada. Ketiga, peranan leksikon diperluas. Struktur batin kini dipengaruhi pula oleh fitur leksikal. Kata kerja (Verba) terletak, misalnya, adalah suatu V yang memerlukan (a) pelaku, Agt, (b) entiti yang diletakkan, pat(ient), dan juga (c) tempat di mana entitas itu diletakkan, Loc. Verba mencarikan adalah V yang memerlukan Agt, Pat, dan Ben(efactor). Keempat, keterbelajaran (learnability) disederhanakan dari sejumlah besar aturan ke hanya beberapa prinsip yang lebih bertenaga (powerful) dan universal yang dinamakan tatabahasa universal (Universal Grammar, UG). Bagi menangani adanya perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain, UG memiliki seperangkat parameter. Induk di muka atau induk di belakang adalah contoh dari parameter ini. Prinsip dan parameter ini bersifat kudrati, artinya, anak mana pun telah dibekali dengan pengetahuan mengenai hal ini. Dengan demikian, anak hanya mencocokkan saja apakah bahasa yang sedang diperolehnya itu mengikuti parameter ini atau parameter itu. Itu pulalah sebabnya mengapa anak tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh bahasanya sendiri. Teori GB kini diganti dengan teori terbaru yang dinamakan The Minimalist Program (Chomsky 1995). Pada teori termutakhir ini tidak lagi ada perbedaan antara struktur batin vs struktur lahir. Diasumsikan bahawa struktur kalimat yang diturunkan harus akhirnya terkonversikan ke dalam dua macam representasi yang berbeda: (1) Phonetic Form (PF) dan (2) Logical Form (LF). Kerana itu, suatu tatabahasa yang mencapai tahap keadekwatan observasional (observational adequacy) wajib mencakup (a) representasi PF untuk menunjukkan bagaimana ayat itu diucapkan dan (b) representasi LF untuk menunjukkan makna ayat tersebut. Derivasi suatu ayat yang menyangkut seperangkat operasi atau komputasi menghasilkan struktur-struktur sintaksis, bersamaan dengan komputasi PF maupun LF. Komputasi PF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis itu ke dalam representasi PF. Sementara itu, komputasi LF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis ke dalam representasi LF. Bila representasi PF hanya berisikan fitur-fitur yang secara fonetik dapat diinterpretasikan, dan bila representasi LF juga hanya berisikan fitur-fitur yang secara semantik dapat diinterpretasikan, maka dalam UG hal semacam ini dikatakan telah memenuhi principle of full interpretation (PFI). Bila representasi PF dan representasi LF kedua-duanya memenuhi PFI maka dikatakan bahawa derivasi tersebut terpusat (converge). Bila representasi PF dan/atau LF melanggar PFI, maka derivasi tersebut dinyatakan nabrak (crash). Sebelum suatu derivasi sampai ke komputasi PF maupun LF, bentuk leksikal dari leksikon itu terlebih dahulu harus diseleksi, kemudian melalui proses merger konstituen-konstituen tadi lalu digabung untuk membentuk diagram pohon, dengan masing-masing perkataan pada diagram itu memiliki fitur fonetik, semantik, dan gramatikal. Kemudian, gabungan ini

diturunkan (spellout). Radford memberikan gambaran skematik seperti berikut (Radford 1997: 172 : lihat juga a.l. Cowper, 1992; Chomsky 1996).

Bila diwujudkan dalam contoh, teori di atas akan menerima kalimat seperti Ahmad akan mengahwini Tuti tetapi menolak *Tuti akan mengahwini Ahmad. Penolakan ini terjadi kerana adanya fitur semantik pada perkataan mengahwini yang tidak memenuhi persyaratan LF. Kalimat Ahmad akan mengkawini Tuti juga akan ditolak kerana prefiks men- dengan kata dasar kahwin harus menghasilkan mengahwini dan bukan mengkawini. Dengan perkataan lain, *Tuti akan mengahwini Ahmad dan *Ahmad akan mengahwini Tuti kedua-duanya akan nabrak, crash. 7. PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa; ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna, semantik. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Akan tetapi, apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1998). Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga, dan macammacam lakuan ujaran (speech acts). Dalam ayat (17) He bought a pair of horse shoes (18) He bought a pair of alligator shoes kita tahunya bahawa horse shoes adalah kasut untuk kuda sedangkan alligator shoes bukan kasut untuk buaya tetapi kasut daripada kulit buaya adalah kerana kita memiliki pengetahuan dunia, yakni, di dunia di mana kita hidup kuda itu memang ada yang memakai kasut sedangkan buaya tidak. Kita juga tahu bahawa tidak ada kasut yang dibuat daripada kulit kuda. Jikalau kita mendengar orang berkata Aduh, panas benar, ya, di sini! kita boleh memahaminya sebagai permintaan untuk kita membuka jendela atau memasang kipas angin, bukan hanya sekadar memahami apa yang dia katakan. Coba bayangkan percakapan antara dua orang yang sudah saling mengenal seperti berikut: (19) A : Ada rokok, tak?

B: Ada. Akan terasa aneh bagi A bila setelah menjawab Ada B hanya berhenti di situ saja, tidak mengeluarkan kotak rokoknya. Keanehan ini disebabkan oleh kerana ayat A bukanlah semata-mata ayat pertanyaan tetapi sekaligus juga ayat permintaan. Dengan demikian maka A mengharapkan si B supaya memberinya sebatang. Tidak mustahil pula bahawa antara ayat satu dengan ayat berikutnya tidak ada kaitan sintaksisnya. Perhatikan percakapan berikut: (20) C: Aduh, laparlah. (21) D: Tu, di hujung ada gerai. Tampak di sini bahawa ayat C dan D tidak ada kaitan sintaksisnya, tetapi maknanya jelas Jikalau kamu memang lapar dan mahu makan, pergilah ke gerai di tepi hujung itu. Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. Dengan latar belakang semua ini marilah kita kaji ilmu yang dinamakan psikolinguistik. TUGASAN UNTUK SEMUA Sila baca bab ini jawab soalan berikut. Jawapan mesti dimasukkan ke dalam "Comments" sebelum 25 Disember 2008. Letakkan nama anda sebelah atas jawapan anda. 1. Beri definisi ringkas psikolinguistik. (Tidak lebih daripada 100 perkataan) 2. Jelaskan tahan perkembangan ilmu psikolinguistik. (Tidak lebih daripada 400 perkataan) 3. Pragmatik itu apa? (100 perkataan)

Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik


Zuraini binti Ramli Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris 1.0 Pendahuluan Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya, seperti lapar, mengantuk atau sakit. Sungguhpun demikian, tangisan belum

boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa, barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. Menurut Piaget (1926), human cognitive development is achieved through maturational stages, with our thought processes and patterns changing systematically as we age. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis, iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara, iaitu pengulangan, monolog dan monolog tumpuan. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus, sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Contohnya, Kakak nak mandi, man man di. Kakak nak mandi, man man di. Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir, dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri, dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. Dalam jenis tersebut, kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara, seperti bercerita, bertengkar, mengulas, dan bertanya. Dalam situasi ini, kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Justeru, mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain, dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget, 1926). 2.0 Catatan Ringkas Tentang Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Jika dilihat tahap-tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak, beberapa pandangan telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji yang berbeza. Umumnya, peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan

bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. Mangantar Simanjuntak (1987, 188-239) membahagikan peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap, iaitu tahap membabel atau mengagah, tahap holofrasa, tahap ucapan dua kata, tahap permulaan tatabahasa, tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya, tahap kecekapan penuh. Menurut Kess, J. F. (1976: 58) pula, tahap pemerolehan bahasa kanakkanak dilihat mengikut usia. Pemerolehan bahasa melibatkan pemerolehan pelbagai aspek dalam bahasa, antaranya fonologi, sintaksis, semantik dan pragmatik. Kanak-kanak bermula dengan sesuatu yang lebih umum dan kategori yang tidak dikenal pasti, seterusnya persepsi dan klasifikasi mereka berkembang dan berubah mengikut masa. Kanak-kanak mula berinteraksi dengan orang di sekelilingnya semenjak mereka dilahirkan lagi. Walau bagaimanapun, hanya pada usia dua tahun dan ke atas, kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. Tahap in merupakan tahap pemerolehan sintaksis. Dalam tahap tersebut, kanak-kanak dilihat sudah mula mempelajari pragmatik dalam perbualan mereka. Mereka mula memahami konteks dalam perbualan, melalui pelbagai teknik berinteraksi, seperti teknik bercerita, bertengkar dan berbahas, bekerjasama, menyatakan keinginan, mengkritik, memerintah atau meminta, bertanya, mengulas, melarang, dan mengajak. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. Data yang dipaparkan merupakan data yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap kanak-kanak perempuan Melayu bernama Ainin Sofiya (singkatannya Sofiya atau Nin), ketika berusia antara 1 hingga 3 tahun.

2.1 Bercerita Melalui teknik bercerita, Sofiya memberitahu sesuatu kepada pendengarnya yang boleh menarik minat pendengar tersebut. Kebiasaannya, dia bercerita tentang pengalamannya, sama ada yang pernah berlaku pada dirinya ataupun yang berbentuk imaginasi. Ketika bercerita berkaitan pengalamannya, Sofiya selalunya bercerita tentang dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya, khususnya keluarga terdekat atau rakan-rakan di taska. Contohnya: 1) Danish ada rambut botak. Rambut ayah dia pun botak jugak. 2) Kakak rajin, kakak dah sidai tuala kakak dengan tuala adik. Perkataan pun dan rajin bukan sahaja bertujuan memberi penegasan, tetapi juga untuk menarik perhatian pendengar. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, penceritaan juga dibuat berdasarkan khayalan atau imaginasi kanak-kanak. Selalunya, Sofiya berimaginasi tentang perkara-perkara tertentu yang pernah dilihatnya pada orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa atau berdasarkan gambar atau cerita yang pernah dilihat atau ditonton. Kadangkala imaginasi terhasil akibat keinginannya terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh: 3) Nanti kakak nak jadi pengantin macam Mak Busu, cantik. 4) Nanti kakak nak bilik kakak macam ni, ada bantal Barney (sambil menunjuk gambar dalam majalah). 2.2 Bertengkar dan Berbahas

Dalam teknik bertengkar dan berbahas, Sofiya cenderung untuk mempertahankan pendapat atau kepercayaannya, sama ada dengan rakan-rakan atau orang lain yang lebih dewasa. Kadangkala, dalam situasi pertengkaran dan perbahasan itu, dia merujuk pandangan orang lain untuk mendapatkan pengesahan. 5) Opah: Pandai cucu Opah, nanti dapat nombor satu. Sofiya: Bukan cucu Opah, kakak cucu atok, kan bu? 6) Opah: Kakak pakai baju Opah ya? Sofiya: Mana ada. Ini baju kakak. Opah besar. 2.3 Bekerjasama Melalui teknik bekerjasama, Sofiya mengajak kanak-kanak lain untuk melakukan sesuatu, seperti bermain, melukis, dan membaca buku. Sebagai contoh: 7) Sofiya: Syafiq, jom kita main boling. Syafiq: Sofiya duduk kat situ, Syafiq susun bola. Selain itu, Sofiya juga adakalanya menunjukkan keinginan bekerjasama dengan orang dewasa, seperti ketika memasak lauk dan membeli belah. Contoh perbualan di bawah diambil ketika Sofiya melihat ibunya menumbuk bawang di dapur. 8) Sofiya: Biar kakak masukkan bawang putih. 2.4 Menyatakan Keinginan Keinginan merupakan naluri yang telah ada dalam diri manusia semenjak mereka dilahirkan. Berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyatakan keinginan tersebut. Justeru, pernyataan keinginan merupakan bentuk bahasa yang paling awal dikuasai oleh kanak-kanak. Dalam kes Sofiya, dia boleh menyebut perkataan mama dan ayah pada peringkat yang lebih awal. Dia juga boleh menyebut perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perbuatan asas dalam kehidupan. Kebanyakan perkataan tersebut berbentuk kata kerja seperti makan, minum, dan mandi, yang dikeluarkan dalam bentuk satu suku kata. Selalunya, dia mengharapkan tindak balas daripada orang yang mendengar, sama ada tindak balas dalam bentuk bahasa ataupun perbuatan. Contohnya: 9) Nak nen/tek (susu). 10) Nak andi (mandi). 2.5 Mengkritik Menjadi kebiasaan kepada Sofiya untuk mengkritik atau menegur perbuatan atau kelakuan orang lain yang dirasakannya tidak betul. Cara ini membolehkannya menimbulkan gerak

balas sama ada secara positif atau negatif kepada orang lain. Misalnya: 11) Sofiya: Ayah nyanyi salah, bukan macam tu! Dalam contoh (11), kritikan ditujukan terus kepada orang yang menjadi sasarannya. Ada juga situasi yang kritikan dinyatakan secara tidak langsung, iaitu diujarkan kepada orang lain. Contohnya: 12) Sofiya: Ibu, ayah nyanyi macam tu bu. Lagu kakak lain.

2.6 Memerintah atau Meminta Jika dilihat bahasa yang digunakan dalam interaksi kanak-kanak, teknik memerintah dan meminta merupakan teknik yang paling kerap digunakan, terutama antara umur dua hingga lima tahun. Memerintah atau meminta boleh dianggap sebagai kesinambungan daripada teknik menyatakan keinginan, kerana ia merupakan peringkat perkembangan yang agak tinggi dan bersesuaian dengan tahap umur kanak-kanak. Ketika berusia kurang daripada 3 tahun, ayat yang diujarkan merupakan ayat perintah kerana Sofiya masih belum menguasai kata-kata silaan dan permintaan. Contohnya: 13) Sofiya: Ayah, pasang kipas! 14) Sofiya: Ibu, buat Milo kakak! Penggunaan kata silaan dan permintaan boleh menghaluskan suasana permintaan tersebut Pada usia 3 tahun, Sofiya sudah mampu menggunakan perkataan tolong, dan ayat yang diujarkan juga lebih panjang. Ini menunjukkan bahawa dia sudah menguasai dan memahami aspek pragmatik dengan lebih baik. Contohnya: 15) Sofiya: Ibu, tolong kakak warnakan ni. 16) Sofiya: Ibu, kakak penat, tolong dukung kakak. Adakalanya, ayat perintah atau permintaan dihasilkan dalam bentuk ayat penyata. Sebagai contoh: 17) Sofiya: Ibu, kakak nak pakai lipstick. Jika ayat tersebut disanggah, kanak-kanak akan mengulangi pernyataan tersebut dengan lebih bersungguh-sungguh. Jelas bahawa keinginan mereka juga kadangkala dizahirkan dengan cara tersirat. Contohnya: 18) Sofiya : Ibu, kakak nak pakai lipstick. Ibu : Malam-malam orang tak pakai lipstick. Sofiya : Kakak nak pakai lipstick jugak!

2.7 Bertanya Bertanya merupakan teknik yang seringkali digunakan oleh Sofiya untuk memenuhi naluri ingin tahunya tentang pelbagai perkara di sekelilingnya. Dalam bahasa, ada dua jenis ayat tanya, iaitu ayat tanya terbuka dan ayat tanya tertutup (Nik Safiah Karim et al., 1996 :427). Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang jawapannya tidak terhad kepada perkataan ya atau tidak, sebaliknya bergantung pada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut. Manakala, ayat tanya tertutup pula ialah ayat tanya yang memerlukan jawapan ya atau tidak/bukan. Selain daripada bertujuan untuk mendapatkan jawapan, kadangkala pertanyaan orang dewasa dilahirkan untuk mendapatkan pengesahan, menyuruh atau mengejek. Namun begitu, bagi Sofiya, teknik bertanya merupakan teknik yang digunakan untuk membolehkan dia benarbenar mengetahui sesuatu perkara itu. Setiap pertanyaannya perlu dijawab dengan jelas, sama ada menggunakan ya, tidak atau jawapan dalam bentuk yang lain. Oleh itu, pertanyaan Sofiya boleh berbentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. Walau bagaimanapun, bentuk pertanyaan yang lebih awal digunakan ialah pertanyaan terbuka, tentang nama, tempat dan arah. Contohnya seperti: 19) Sofiya: Apa ni bu? 20) Sofiya: Itu apa? Pertanyaan di atas timbul apabila Sofiya mula mengenal alam sekelilingnya dan mempunyai dorongan untuk mengetahui nama benda-benda. Ini menunjukkan bahawa dia sudah mula mempunyai pengetahuan kognitif. Dari segi penguasaan kata ganti nama tanya, didapati bahawa kata tanya apa dikuasai lebih awal daripada siapa. Hal ini menunjukkan bahawa pada peringkat awal, Sofiya melihat semua yang terdapat di sekelilingnya sebagai benda, dan belum ada perbezaan antara kategori manusia dan bukan manusia. Kata tanya siapa mula digunakan apabila dia tahu membezakan antara manusia dan bukan manusia. Contohnya, jika mendapat baju atau mainan yang baru, dia akan bertanya siapakah yang membelikan barang tersebut untuknya. Sebagai contoh: 21) Sofiya: Siapa belikan baju ni? 22) Sofiya: Siapa beli buku ni bu? Dalam contoh di atas, selalunya pertanyaan itu diungkapkan untuk dia mengetahui siapakah yang membelikannya barang tersebut. Secara tidak langsung, hal ini juga menunjukkan bahawa dia sudah pandai menghargai pemberian orang lain kepadanya. Kata tanya mana dikuasai lebih kemudian, iaitu pada usia lebih kurang dua tahun. Contohnya: 23) Sofiya: Mana kasut kakak? 24)) Sofiya: Mana beg kakak?

25) Sofiya: Bu, kita nak pergi mana? 26) Sofiya: Ibu beli dekat mana? Contoh-contoh di atas memperlihatkan perkataan mana merujuk kepada makna arah dan makna tempat, dan hal ini sama dengan bahasa orang dewasa. Dalam contoh ayat (26), selalunya pertanyaan itu diungkapkan selepas contoh ayat-ayat (21). Contoh ayat (26) ini juga mengukuhkan lagi kenyataan bahawa Sofiya sudah pandai menghargai pemberian orang lain. Apabila mencapai usia tiga tahun, Sofiya sudah mula menggunakan pertanyaan sebab musabab, dengan menggunakan kata tanya kenapa. 27) Sofiya: Kenapa ayah tinggal kakak? 28) Sofiya: Kenapa baby Harith menangis? (Harith ialah anak jiran sebelah) Pertanyaan tertutup mula digunakan pada usia lebih kurang tiga tahun juga. Kebanyakan persoalan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan diri sendiri atau keluarga terdekat. Contohnya: 29) Sofiya: Cantik tak rambut kakak? 30) Sofiya: Kita nak pergi jalan ke ayah? 31) Sofiya: Perut Mak Busu ada baby ke bu? 2.8 Menjawab Teknik menjawab merupakan teknik yang berkaitan dengan teknik bertanya yang dihuraikan sebelum ini. Dalam konteks ini, pertanyaan daripada orang lain menjadi penggerak utama dalam membentuk perhubungan dua hala. Sofiya akan menjawab berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan. Untuk pertanyaan terbuka, tumpuan akan diberikan kepada fokus soalan. Jarang dilihat Sofiya ketika berusia dalam lingkungan dua tahun, menjawab dengan menggunakan ayat yang penuh, melainkan menjawab dengan satu perkataan sahaja. Contohnya: 32) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Dah. 33) Ayah: Kakak makan apa? Sofiya: Biskut. Apabila mencapai usia tiga tahun, Sofiya sudah mula memberikan jawapan yang lebih panjang, serta dapat juga dilihat penggunaan kata nama arah dan kata bilangan dalam jawapannya. Kadangkala jawapan untuk satu-satu pertanyaan diberi dalam bentuk beberapa ayat. Jawapan yang diberikan juga adakalanya terbentuk dalam ayat yang sempurna. Misalnya:

34) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Kakak dah mandi, ayah mandikan kakak. 35) Ibu: Mana mainan adik? Sofiya: Kakak dah simpan dalam bakul mainan. 36) Ibu: Kakak beli apa? Sofiya: Kakak beli banyak, gula, coklat, air kotak. Bagi soalan berbentuk pertanyaan tertutup pula, pada peringkat umur 1 hingga 2 tahun, jawapan diberikan sama ada dengan anggukan atau gelengan kepala, atau dengan mengulang sebahagian pertanyaan. Contohnya: 37) Ayah: Ainin nak Ribena? Sofiya: Nak Ribena. Apabila berusia 3 tahun, kebanyakan jawapan untuk pertanyaan tertutup adalah dalam bentuk nak dan tak nak sahaja. Contohnya: 38) Ibu: Sofiya nak makan nasi? Sofiya: Nak. 39) Ibu: Kakak nak Milo? Sofiya: Tak nak. Jawapan untuk bentuk ayat tanya tertutup, iaitu ya dan tidak biasanya lahir apabila Sofiya menyahut panggilan seseorang. Contohnya: 40) Ibu: Kakak! Sofiya: Ya bu! Seawal usia dua tahun, Sofiya dilihat telah mula menggunakan jawapan negatif tidak. Katakata yang digunakan ialah kata nafi tidak (tak) dan bukan. Keupayaan menggunakan kata nafi ini merupakan lanjutan daripada keengganan terhadap sesuatu yang sebelum ini dinyatakan dalam bentuk tangisan atau gerak-geri, sewaktu masih bayi. Apabila sudah boleh berbahasa, keupayaan tersebut dipindahkan dalam bentuk bahasa. 2.9 Mengulas Tatkala Sofiya sudah pandai berbahasa, dia mula menunjukkan keupayaan untuk membuat ulasan tentang sesuatu perkara. Kebanyakan perkataan yang digunakan terdiri daripada kata adjektif dan adverba, menunjukkan bahawa dia sudah berupaya mengekspresikan perasaannya terhadap sesuatu perkara yang dialaminya. Contoh-contoh ayat di bawah diujarkan oleh Sofiya ketika dia berusia antara 2 hingga 3 tahun. 41) Sofiya: Cantiknya baju ibu.

42) Sofiya: Ibu bawa kereta lajulah. Terdapat juga ulasan yang dibuat berbentuk perbandingan, sama ada perbandingan setara ataupun berlawanan. Misalnya: 43) Sofiya: Kakak ada warna, adik tak ada. 44) Sofiya: Sufi sayang adik Kimi dia, kakak pun sayang adik kakak. 2.10 Melarang Jika diperhatikan, larangan dalam bahasa terbahagi kepada dua, iaitu larangan halus dan larangan kasar. Larangan kasar menggunakan perkataan jangan, manakala larangan halus menggunakan perkataan usah dan tak usah. Dalam bahasa kanak-kanak, bentuk larangan yang digunakan ialah jangan. Pada usia 1 hingga 2 tahun, bentuk yang digunakan oleh Sofiya ialah angan. Bentuk penuh jangan hanya mula boleh dilafazkan pada sekitar usia 3 tahun. Contohnya: 45) Sofiya: Anganlah, Nin punya! 46) Sofiya: Adik, jangan kacau ibu solat dik. 2.11 Mengajak Teknik terakhir yang akan dibincangkan ialah teknik mengajak. Teknik ini dilihat sebagai satu cara Sofiya membina hubungan yang mesra dan rapat dengan seseorang. Pada tahap sebelum berbahasa lagi, Sofiya sudah mempamerkan teknik mengajak dengan cara tersenyum, menganggukkan kepala atau memberikan mainannya kepada seseorang. Menjelang usia 2 hingga 3 tahun, dia sudah mula menggunakan perkataan yang bertujuan untuk mengajak seperti meh (mari) dan jom (mari). Contohnya dalam ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh Sofiya di bawah: 46) Sofiya: Meh kakak sikat rambut adik! 47) Sofiya: Ibu jomla naik atas.

3.0 Kesimpulan Berdasarkan huraian dan contoh-contoh yang diberikan, dapat diperhatikan bahawa Sofiya mempelajari pragmatik melalui interaksinya dengan orang-orang di sekeliling. Sewaktu menggunakan teknik bercerita, dia belajar bagaimana untuk berkongsi pengalamannya ataupun menyatakan keinginannya terhadap sesuatu perkara. Dalam teknik-teknik yang lain seperti bertengkar dan berbahas, bekerjasama, menyatakan keinginan, mengkritik, memerintah atau meminta, bertanya, mengulas, melarang, dan mengajak, didapati bahawa Sofiya menguasai kemahiran berkomunikasi untuk pelbagai tujuan dan keperluan. Jelas dapat

dilihat bahawa dalam usia antara 1 hingga 3 tahun, dia memahami konteks dalam perbualan. Di samping itu, dia turut memahami bilakah masa yang sesuai untuk dia menjadi pembicara atau pendengar dalam satu-satu perbualan atau komunikasi. Dapatan ini bersesuaian dengan pandangan Clark (2003), iaitu; Learning a language requires proficient use for all sorts of everyday purposes from greetings to gossip, from simple requests at the table to telling of a joke, from giving instructions to telling a story. To do any of these things requires knowing how to use ones language. One has to know the appropriate ways to address others, depending on age, sex, relationship, and status. One also has to know how to get the others attention, how to take turns, and how to talk about the topic in question in that language. These are all skills on constant display in conversations, and it seems reasonable to suppose that children acquire these skills from conversation. Dari segi penggunaan kata ganti nama diri pula, ganti nama diri pertama muncul lebih awal daripada bentuk ganti nama yang lain. Kanak-kanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri, atau gelaran dan pangkat dalam keluarga, seperti kakak atau abang. Perkataan saya hanya muncul jika kanak-kanak itu pergi ke taska atau tadika, dan dalam kes Sofiya, dia menggunakan ganti nama saya di taska, tetapi di rumah, ganti nama kakak tetap digunakan. Hal ini biasa berlaku dalam masyarakat Melayu kerana ibu bapa sering memanggil anak mereka dengan nama anak tersebut atau gelaran dalam keluarga. Oleh sebab kanak-kanak mudah meniru atau mengulang apa yang didengarnya, ganti nama tersebut terus digunakan untuk merujuk dirinya sendiri. Selain itu, ganti nama kita juga telah mula digunakan seawal umur 3 tahun, sebagaimana dalam contoh (25) dan (30). Ini bermakna, kanak-kanak sudah memahami konsep adanya orang lain dalam hidupnya, dan bukan hanya berkenaan dirinya sahaja. Perkataan kita bersifat inklusif, iaitu merangkumi orang yang bercakap dan yang diajak bercakap. Oleh itu, dalam mendidik anak-anak dalam kalangan keluarga Melayu, semangat kekitaan itu penting, sesuai dengan kebudayaan Melayu yang memberi tumpuan kepada hidup berkerabat dan bermasyarakat. Biasanya, bentuk ganti nama kedua muncul lebih lambat dalam perbendaharaan kata kanakkanak Melayu. Perkataan awak, kamu atau engkau hanya digunakan apabila kanak-kanak tersebut memasuki alam persekolahan. Bagi ganti nama diri ketiga pula, perkataan dia mula digunakan sewaktu berumur 3 tahun seperti dalam contoh (44). Kata ganti nama ketiga yang lain seperti mereka pula, biasanya dikuasai lebih lewat. Daripada pelbagai teknik berinteraksi dalam kalangan kanak-kanak Melayu yang dihuraikan, dapatlah disimpulkan bahawa kanak-kanak dapat menghayati dengan sendirinya pelbagai aspek bahasa, sama ada dari segi sistem, struktur ataupun tatabahasa sosialnya. Aspek pragmatik jelas dapat dilihat apabila kanak-kanak memahami konteks perbualan. Dengan kata lain, mereka tahu dan faham bila ketika yang sesuai untuk mereka bercakap atau membalas percakapan orang lain. Semuanya ini berlaku tanpa latih tubi yang formal sebagaimana yang digunakan dalam pengajaran bahasa di sekolah. Ini membuktikan bahawa pemerolehan bahasa pertama berlaku melalui proses-proses penyerapan. Sungguhpun demikian, peniruan merupakan satu proses yang seringkali digunakan oleh kanak-kanak untuk memperolehi bahasa. Oleh itu, contoh penggunaan bahasa yang baik dan bersopan dalam kalangan ibu bapa perlulah ditunjukkan, agar dapat melahirkan generasi yang berpekerti mulia.

Bibliografi Asmah Haji Omar. 1993. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Clark, Eve V. 2003. First Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. Kess, J. F. 1976. Psycholinguistics Introductory Perspective. New York: Academic Press. Mangantar Simanjuntak. 1987. Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et al. 1996. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Piaget, J. 1926. The Language and Thought of The Child. New York: Harcourt, Brace.

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU


Bagi memahmi proses penguasaan dan pembelajaran bahasa manusia dan bagi membantu kita mengajarkan bahasa Melayu.

Thursday, March 5, 2009

Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan di Perpustakaan


Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) 3. Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. (40 markah) Tugasan 1 dan 2 hendaklah diemelkan kepada saya pada 11 Mac 2009. Tugasan 3 hendaklah disempurnakan dan diemelkan kepada saya pada akhir Mac 2009. Posted by Prof. Emeritus Abdullah Hassan, MA (Mal), Ph.D. (Edin) at 6:04 AM 30 comments:

normahismail said...

Normah bt. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS), Jalan Lahat , 30200 Ipoh. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BUKU - PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss, dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut, telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya, iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B, maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Kemudian, dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini, otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Kemudian, gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa, bukan bertutur dan bukan pula ucapan. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. 2. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. 3. Bahasa adalah pasif, sedangkan bertutur adalah aktif. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri.

Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Jadi, bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: signe (sign), tanda atau lambang, kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi, gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris tree maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, tree dinamai tanda kerana membawa konsep pohon. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses

penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968). 2. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah lakutingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk Jack and Jill. Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Jill melihat epal ( S ) 2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... ) 5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )

r: pengeluaran bunyi ) ......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagianbahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah

satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r..s + S R Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. Ada tiga jenis bentuk: a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: Amat jalan ; Amat ; jalan. b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: pe- ; -an. c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : matahari ; kakitangan. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya.

3. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 1960)

Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). 2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. 4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. 5. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : She liked me. Erti tatabahasa liked adalah peranan atau hubungannya dengan she dan me dan juga hubungannya dengan like dan dengan likes pada tingkatan paradigmatik.

Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. 2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.

4. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau

dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.

Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) :

1. John is easy to please. 2. John is eager to please. Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (It is easy to please John), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (John wants to please). Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu; 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 24 bulan. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat, frasa, perkataan dan ungkapan. Dalam kerja kursus, rakaman yang dibuat hanya recording dan transkripsi tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu, kemudian baru buat analisis. Buat rakaman setiap minggu, rekod dan catat apa yang disebut, paling kurang setengah jam. Rekodkan walaupun di luar jadual, apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain, contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. Proses-proses yang berlaku dalam minda. Apa yang dilihat (empirikal) boleh dilihat dan didengar. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir

tanpa tahu berbahasa, lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika, kemudian boleh berjalan, berpaut dan memanggil ibunya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat, bayi menangis sebagai satu keperluan biologi, sama seperti gigi untuk mengunyah. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak, contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. Dalam belajar bahasa ada bunyi, ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Bagaimana proses-proses ini berlaku, semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Proses kedua, bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat, bagaimana dia bercakap, memimpin dan sebagainya. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa, menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu, kita boleh mencampuri proses itu. Contohnya, kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu, sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan, 6 bulan, setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata, diikuti dengan perkataan. Proses mengikut bunyi, contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut miaw. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. Selepas 2 tahun, barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu, seperti bantal, susu, mama, diikuti dengan kata kerja seperti makan, minum, jatuh dan sebagainya. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti opah dating semalam, semalam ialah kata keterangan. Anak orang Inggeris, biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. Proses kognitif sangat sukar difahami, seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem

pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Sementara itu, Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman, penghasilan, dan pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa. Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh, John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. b. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan, sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi, manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Mulut

manusia, misalnya, memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah, keanjalan lidah, dan tipisnya bibir, membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia, yakni, pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan, atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Dengan pengetahuan yang kita miliki, parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang; dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang, iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Waktu dilahirkan, manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933; Hayes 1947; Gardner 1966; Terrace, 1979), tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Gua, seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog, dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Viki, cimpanzi yang diajar oleh Dr. dan Puan Hayes, akhirnya hanya dapat mengatakan papa, mama, cup, dan up. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan, tetapi masih tidak dapat berbahasa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan, tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa.

Makhluk lain dapat melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Apabila sampai pada hal-hal lisan, di situlah mereka berbeza daripada manusia. c. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Frasa orang tua itu, misalnya, membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. d. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. Teori Empirikal apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar, boleh diuji. Kemudian, buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. Kaedah yang berkesan:

Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: Perkembangan kognitif Jangka minat (attention) pendek Memahami dan mengingat arahan Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru Teknik merakam dan design eksperimen direka. Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan Ada mikrofon radio Sample besar bertahun-tahun Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam Data boleh dipercayai, dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan Bukan satu cara sahaja Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) Suasana lazim kanak-kanak Di rumah akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan Data berkualiti : representative dan naturalistik Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan. 1. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. jalankan tugasan dan kumpul data 4. buat analisis statistik behaviour subjek 5. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak tetapi, pengitlakan daripada kajian ini sukar

apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa lain subjek, suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan sangat perlahan. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan. Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. meniru b. kudrat (innate) c. input 1. meniru ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. Proses meniru memang berlaku, tetapi ada juga teori lain innate. 2. innate otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). 3. input khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. Perkataan Pertama umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan 3 bidang besar : penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan, ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 8 minggu) bunyi-bunyi asas biologi Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja Ia mungkin mangatakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas, makan, buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah

didokumentasikan dengan baik Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 20 minggu) Gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan Tangisan juga dihasilkan, nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu Beritma dan pendek-pendek Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi Bunyi ga, gu menyerupai suku kata 4 bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih panjang 1 saat, seperti vokal dan konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan Ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 50 minggu) membebel Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba, aa gaa, daa da dan lain-lain Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa

Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada yang membebel hingga 18 bulan Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 18 bulan) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan Mainan dan ulangan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata, kata awal dengan makna jelas Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan

Usia Kritikal (Critical Age) tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa, lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Proses ini aktif setiap hari. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar, sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu, frasa baharu, cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia, mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan, menyerap dan mengajuk bunyi. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia, tercetus LAD. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia, adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. Selepas itu, jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa, dia tidak akan tahu berbahasa. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. Selepas tempoh ini, kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. Implikasinya kepada kita, tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa, ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna, semantik. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah

memasuki wilayah yang lain. Akan tetapi, apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1998). Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut, contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu; kakinya empat, berbulu coklat, telinganya dua, matanya dua, ekornya satu, dan lain-lain. Semua benda dalam dunia ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk, saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam.
March 10, 2009 9:47 PM

normahismail said...

Normah bt. Ismail (M20081000089) SK Methodist (ACS), Jalan Lahat , 30200 Ipoh. 014 2546199 Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan tugasan berikut: Sila buat rujukan perpustakaan dan sempurnakan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BUKU - PENGANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN : MANGANTAR SIMAJUNTAK BAB 3 : BEBERAPA TEORI LINGUISTIK 4 teori yang akan dibincangkan: 1. TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss, dianggap sebagai pengasas linguistik deskriptif. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut, telinga dan

bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya, iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B, maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Kemudian, dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini, otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Kemudian, gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa, bukan bertutur dan bukan pula ucapan. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. 2. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. 3. Bahasa adalah pasif, sedangkan bertutur adalah aktif. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Jadi, bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: signe (sign), tanda atau lambang, kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi, gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda b. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda

Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris tree maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, tree dinamai tanda kerana membawa konsep pohon. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968). 2. TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama

dengan tingkah lakutingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk Jack and Jill. Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Jill melihat epal ( S ) 2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... ) 5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )

r: pengeluaran bunyi ) ......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagianbahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r..s + S R Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu. Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem.

Ada tiga jenis bentuk: a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: Amat jalan ; Amat ; jalan. b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: pe- ; -an. c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : matahari ; kakitangan. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya.

3. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 1960) Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik. Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori

semantik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). 2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. 4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. 5. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : She liked me. Erti tatabahasa liked adalah peranan atau hubungannya dengan she dan me dan juga hubungannya dengan like dan dengan likes pada tingkatan paradigmatik. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi: 1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam

bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. 2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu.

4. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku.

Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental).

Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative). Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) : 1. John is easy to please. 2. John is eager to please. Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (It is easy to please John), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (John wants to please). Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa

generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu; 1) Komponen sintaksis 2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Buat kajian mengenai kanak-kanak yang berumur antara 12 24 bulan. Tahap membina bahasa dari segi membina ayat, frasa, perkataan dan ungkapan. Dalam kerja kursus, rakaman yang dibuat hanya recording dan transkripsi tuliskan apa yang disebut oleh kanak-kanak itu, kemudian baru buat analisis. Buat rakaman setiap minggu, rekod dan catat apa yang disebut, paling kurang setengah jam. Rekodkan walaupun di luar jadual, apa-apa sahaja yang disebut oleh budak itu (casual) secara tidak sengaja. Rekodkan juga apa-apa sahaja yang dilihat pada anak orang lain, contohnya budak menonton televisyen dan dia meniru atau mengikut nyanyian dalam televisyen tersebut. Setiap apa yang direkod perlu dibuat catatan. Proses-proses yang berlaku dalam minda. Apa yang dilihat (empirikal) boleh dilihat dan didengar. Yang tidak empirikal-sesuatu yang tidak logik. Belajar dan kaji apa yang dilihat dan didengar sahaja. Kajian oleh beberapa orang ahli psikolinguistik melibatkan bagaimana manusia lahir tanpa tahu berbahasa, lama-kelamaan dia belajar berbahasa. Melibatkan perbezaan antara manusia dengan haiwan. Manusia lahir dengan dibantu dalam perkembangannya. Haiwan lahir dan kemudian hanya dijaga untuk seketika, kemudian boleh berjalan, berpaut dan memanggil ibunya. Anak manusia perlu belajar banyak perkara untuk menjadi dewasa. Oleh itu dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat pesat, bayi menangis sebagai satu keperluan biologi, sama seperti gigi untuk mengunyah. Organ-organ manusia boleh melakukan proses-proses yang banyak, contohnya lidah untuk merasa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Bercakap bukan satu perkara asas tetapi makan ialah perkara asas. Dalam belajar bahasa ada bunyi, ayat dan tatabahasa yang dipelajari dalam bidang tatabahasa. Bagaimana proses-proses ini berlaku, semua perlakuan (behaviour) ini disusun untuk melihat perkembangan yang berlaku dalam minda. Proses kedua, bagaimana manusia memainkan peranannya sebagai ahli dalam sebuah masyarakat,

bagaimana dia bercakap, memimpin dan sebagainya. Psikolinguistik adalah satu bidang yang mengkaji bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak tahu berbahasa, menggunakan sistem bunyi untuk berbahasa. Kita tidak ada sebarang usaha untuk mencampuri perkembangan yang berlaku tetapi apabila kita tahu proses ini berlaku begitu, kita boleh mencampuri proses itu. Contohnya, kanakkanak boleh belajar dengan mudah dan kita tidak boleh biarkan sahaja proses itu, sebaliknya kita perlu membantu supaya kanak-kanak itu boleh berbahasa dengan baik. Hal ini jarang dibincangkan kerana orang ramai tidak mengetahuinya. Proses dan tahap-tahap proses itu berlaku seperti 3 bulan, 6 bulan, setahun dan sebagainya dan apa yang kanak-kanak itu boleh lakukan dalam peringkat umur tersebut. Anak-anak kenal suara yang mesra dan suara yang asing baginya. Dia juga akan melihat ke arah suara orang yang bercakap itu. Anak-anak yang pekak tidak akan bersuara kerana tiada model yang didengarnya. Anak-anak akan mula mengeluarkan bunyi yang ringkas dan diikuti dengan bunyi yang lebih panjang. Umur 8-10 bulan baru keluar bunyi yang ada sukukata, diikuti dengan perkataan. Proses mengikut bunyi, contohnya kita sebut kucing tetapi anak-anak sebut miaw. Kemudian baru kanak-kanak tahu gunakan frasa atau ayat dua perkataan untuk membentuk ayat-ayat yang disebut ayat telegraf. Selepas 2 tahun, barulah kanakkanak boleh menggunakan 3 perkataan atau lebih. Biasanya kanak-kanak akan menyebut perkataan kata nama terlebih dahulu, seperti bantal, susu, mama, diikuti dengan kata kerja seperti makan, minum, jatuh dan sebagainya. Seterusnya diikuti dengan kata keterangan seperti opah dating semalam, semalam ialah kata keterangan. Anak orang Inggeris, biasanya 3-4 tahun sudah petah bercakap kerana mereka didedahkan dengan perkataan-perkataan semasa masih di usia tersebut. Kosa kata dan perbendaharaan kata mereka lebih luas. Proses kognitif sangat sukar difahami, seperti proses memperkenalkan dalam budaya kita bagaimana cara untuk membaca. Tidak mudah untuk kanak-kanak mengaitkan bunyi dengan huruf atau lambang-lambang dan benda atau objek yang dilihat. Menulis ialah proses memperkenalkan lambang-lambang yang konvensional dengan bunyi yang didengar. Bagaimana kita melihat kanak-kanak dapat menguasai sistem pragmatik dalam bahasa kita iaitu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat (peraturan berbahasa). Psikolinguistik Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu kajian tentang bahasa dan minda. Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Sementara itu, Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman, penghasilan, dan pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.

Tahap Formatif Pada pertengahan abad ke dua puluh, John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik. b. Tahap Linguistik Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama. Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan, sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi, manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Mulut manusia, misalnya, memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah, keanjalan lidah, dan tipisnya bibir, membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif. Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia, yakni, pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Ini

dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan, atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Dengan pengetahuan yang kita miliki, parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang; dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang, iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Waktu dilahirkan, manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa. Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933; Hayes 1947; Gardner 1966; Terrace, 1979), tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Gua, seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog, dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Viki, cimpanzi yang diajar oleh Dr. dan Puan Hayes, akhirnya hanya dapat mengatakan papa, mama, cup, dan up. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan, tetapi masih tidak dapat berbahasa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan, tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka. Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Apabila sampai pada hal-hal lisan, di situlah mereka berbeza daripada manusia. c. Tahap Kognitif Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.

Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Frasa orang tua itu, misalnya, membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia. Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. d. Tahap Teori Psikolinguistik Pada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa. Teori Empirikal apabila kenyataan/kesimpulan yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar, boleh diuji. Kemudian, buat analisis dan daripada analisis dibuat kesimpulan. Kaedah yang berkesan: Berjaya : penyelidik membina kaedah berkesan mendapatkan data daripada kanakkanak. Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: Perkembangan kognitif Jangka minat (attention) pendek Memahami dan mengingat arahan Tidak dapat dilakukan bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun Kaedah baru Teknik merakam dan design eksperimen direka. Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan Ada mikrofon radio Sample besar bertahun-tahun

Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial Kanak-kanak belum bercakap pun dapat dikaji Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam Data boleh dipercayai, dari lahir hingga baligh Paradigma penyelidikan Bukan satu cara sahaja Linguistik dan psikologi Sampel alamiah (naturalistik) Suasana lazim kanak-kanak Di rumah akustik tidak baik alat boleh mengganggu kanak-kanak Pusat penyelidikan : kanak-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan Data berkualiti : representative dan naturalistik Kesulitan : mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak Mungkin tidak banyak peristiwa tentang ciri-ciri bagi membuat kesimpulan bagaimana kanak-kanak belajar Perlu suplemen dari kaedah lain Eksperimen Psikologi eksperimental banyak digunakan. 1. bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa 2. reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek 3. jalankan tugasan dan kumpul data 4. buat analisis statistik behaviour subjek 5. hasilnya memberi bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan memperbaiki eksperimen akan datang) Hasil penyelidikan dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak tetapi, pengitlakan daripada kajian ini sukar apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa lain subjek, suasana eksperimen dan prosedur statistik memberi interpretasi berlainan sangat perlahan. Memakan masa yang lama untuk penyelidik memastikan semua angkubah dikaji dan hasilnya sahih Kekerapan berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen ? kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan. Teori Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak 3 teori : a. meniru

b. kudrat (innate) c. input 1. meniru ahli psikologi mengatakan kanak-kanak belajar berbahasa kerana mereka meniru. Ada kanak-kanak yang berbahasa kesat kerana mendengar orang yang berada di persekitarannya berbahasa sebegitu. Proses meniru memang berlaku, tetapi ada juga teori lain innate. 2. innate otak kanak-kanak itu ada kemampuan untuk berkembang dan mempelajari bahasa. Sudah tersedia jentera (LAD) untuk membantu atau beroperasi dalam otak kanak-kanak itu. Ini ada kaitan dengan jentera belajar bahasa (LAD). 3. input khusus kepada apa yang ibunya ajarkan supaya kanak-kanak itu belajar. Contoh: emak menyuruh anak itu ucap terima kasih apabila menerima sesuatu. Ibu yang beri input kepada anak itu untuk mengatakan sesuatu perkataan. Perkataan Pertama umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan 3 bidang besar : penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan Penghasilan bunyi Dari saat bayi lahir hingga 12 bulan, ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. Ada beberapa tahap perkembangan: Tahap 1 (0 8 minggu) bunyi-bunyi asas biologi Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja Ia mungkin mangatakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas, makan, buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa

Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap 11 (8 20 minggu) Gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan Tangisan juga dihasilkan, nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu Beritma dan pendek-pendek Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi Bunyi ga, gu menyerupai suku kata 4 bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap 111 (20 30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih panjang 1 saat, seperti vokal dan konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan Ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan ibunya Tahap 1V (25 50 minggu) membebel Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba, aa gaa, daa da dan lain-lain Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada yang membebel hingga 18 bulan Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi Tahap V (9 18 bulan) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan Mainan dan ulangan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata, kata awal dengan makna jelas

Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan

Usia Kritikal (Critical Age) tahap yang sangat penting Semasa kanak-kanak belajar bahasa, lazimnya umur 2 tahun sudah boleh bercakap dan membuat ayat. Proses ini aktif setiap hari. Ada satu tahap umur yang dia tidak lagi belajar, sistem nahu atau tatabahasanya sudah lengkap. Selepas itu dia tidak belajar lagi sistem nahu dan ayat-ayat baharu, frasa baharu, cuma yang terus berkembang ialah bilangan perkataan yang dikuasainya. Kanak-kanak belajar bahasa ada tempoh boleh belajar dengan berlakunya beberapa perkara (setting) LAD (Language Acquisition Device). Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia, mendengar manusia berkata-kata (konteks bahasa itu digunakan) jentera itu dihidupkan, menyerap dan mengajuk bunyi. Kita boleh mempersoalkan kebenaran teori itu? Kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak yang hidup dalam lingkungannya bahasa manusia, tercetus LAD. Jika tidak hidup dalam lingkungan manusia, adakah LAD itu tercetus? Contoh: pekak tidak dapat menyebut dan tidak dapat berbahasa kerana tidak ada bahasa untuk ditiru kerana dia tidak mendengar. Begitu juga bagi kanakkanak yang ibu atau bapanya pekak atau bisu. Kanak-kanak belajar bahasa antara 2 hingga 6 atau 7 tahun. Selepas itu, jika tidak didedahkan dengan bunyi-bunyi bahasa, dia tidak akan tahu berbahasa. Tempoh ini disebut tempoh usia kritikal. Selepas tempoh ini, kanak-kanak hilang upaya kuasai bahasa. Implikasinya kepada kita, tempoh itulah kita mengajar kanak-kanak itu membina atau membentuk bahasa. Kanak-kanak yang dihantar ke tadika pandai bercerita atau bercakap kerana tempoh itu perkembangannya pesat. Kanak-kanak yang cepat bersekolah akan cepat dapat menguasai konsep-konsep atau perkataan yang ada makna. Pragmatik Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa, ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna, semantik. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Akan tetapi, apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1998). Penguasaan Makna (Semantik) Bagaimana kanak-kanak belajar makna? Bagaimana dia tiba-tiba tahu makna? Apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang menyebabkan dia kenal apa yang dilihat dan memberi label (perkataan). Bagaimana dia memahami setiap perkataan dalam dunia ini? Bagaimana kanak-kanak dapat memahami sesuatu benda dan menyebut benda tersebut, contohnya seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat itu adalah kucing. Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah kucing. Anak itu lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu; kakinya empat, berbulu coklat, telinganya dua, matanya dua, ekornya satu, dan lain-lain. Semua benda dalam dunia

ini prototaip (bentuk yang paling asas) seperti bentuk, saiz dan warna yang membolehkan kanak-kanak mengenali dan membaca alam.
March 10, 2009 9:50 PM

Abdul Rahim bin Barmawi said...

1. ULASAN BUKU PSIKOLINGUISTIK (Soenjono Dardjowidjojo) Bab 11 : Memori, Fikiran dan Bahasa. Disediakan oleh: Abdul Rahim bin Barmawi (M20072000596) Mamori atau ingatan sangat perlu dalam mengingat perkara yang lalu, menyimpan maklumat baru, dan mengingat apa yang akan dilakukan esok. Komunikasi tidak akan berlaku sekiranya manusia gagal mengingat apa yang baru dikata atau di dengar. Manusia juga akan hilang kenormalannya jika hilang keupayaan mengingat. Kajian Memori Terdapat pelbagai pendapat oleh sarjana tentang memori. Secara umumnya kajian memori dapat disimpulkan seperti berikut; Memori boleh dibahagikan kepada memori singkat dan memori lama. Pengulangan ayat atau peristiwa boleh membuat memori lebih lama. Memori jangka pendek hanya berlangsung beberapa saat atau minit sahaja. Sebaliknya memori jangka panjang boleh diingat hingga seumur hidup. Memori tidak disimpan pada satu bahagian otak tetapi banyak bahagian otak yang terlibat. Sarjana bedah saraf Wilder Penfield mendapati bahagian cuping temporikal adalah tempat memori disimpan dalam otak. Terdapat juga pendapat yang menyatakan, penyimpanan memori dalam otak tidak pada tempat yang sama. Mereka mendapati memori disimpan di hemisfera kiri manakala untuk pengimbasan memori dilakukan oleh hemisfera kanan. Jenis-jenis Memori Terdapat tiga jenis memori iaitu; i) memori pengalaman iaitu dari pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkah laku. ii) memori konseptual membangunkan sesuatu konsep berdasarkan fakta yang masuk. iii) memori perkataan mengaitkan konsep dengan bentuk bunyi. Terdapat juga pendapat yang membahagikan memori kepada dua iaitu nondeklaratif dan deklaratif. Memori nondeklaratif wujud daripada pengalaman kemudian wujud dalam bentuk perubahan tingkahlaku. Contohnya ingatan anjing dalam eksperimen Pavlov. Memori deklaratif pula adalah untuk mengingati peristiwa, fakta, dan segala bentu pengetahuan yang diperoleh. Sikap positif dan kerap mengulang apa yang

dipelajari akan menguatkan ingatan. Jika sesuatu peristiwa atau fakta itu releven dalam hidup seseorang, maka ingatannya terhadap memori tersebut akan kekal lebih lama. Contohnya peristiwa berkhatan dan cinta pertama pada remaja mungkin akan diingati selamanya. Faktor signifikan sesuatu peristiwa juga mempengaruhi memori. Peristiwsa 31 Ogos 1957 biasanya kekal diingati oleh kebanyakan rakyat Malaysia kerana ia adalah tarikh kemerdekaan Malaysia. Faktor latihan terpaksa seperti seorang pelakon terpaksa menghafal skrip lakonannya, seorang penyanyi menghafal seni kata lagunya menyebakan mereka dapat menghafal dan mengingat dengan lebih cepat atas faktor terpaksa demi persembahan yang akan dilakukan. Begitu juga dengan barang yang disusun secara teratur akan mudah dicari atau diingati berbanding barang yang diletak secara berselerak. Contohnya buku yang disusun di perpustakaan mudah diingati lokasinya jika disusun secara teratur menggunakan sistem tertentu. Pembentukan dan Pengunaan Memori. Memori dibentuk dan digunakn melalui tiga tahap iaitu input, penyimpanan dan output. Pada tahap input, memori menerima masukan baik lisan mahupun tulisan. Daripada sekian banyak perkataan yang didengar, yang disimpan didalam memori adalah isi atau maknanya sahaja. Bermula dengan proses menyimpan maklumat pada memori pendek Apabila dirasakan perlu disimpan dalam jangka masa lama, maka maklumat itu dikirim ke memori panjang. Kadang-kala hafalan verbatim juga disimpan disini. Contohnya ada orang Melayu yang dapat menghafal dan menyanyikan lagu Hindi dengan baik, tetapi tidak memahami langsung apa yang dinyayikan. Pada tahap output, ada dua cara yang digunakan iaitu rekognisi dan pengimbauan. Rekognisi adalah proses memanggil memori dengan meminta seseorang supaya dapat merekognisi sesuatu yang sudah diberikan kepadanya sebelumnya. Contohnya subjek diminta menjawab apakah benda yang ditunjukkan kepadanya itu sudah dia lihat sebelumnya. Dalam imbauan itu, dia diminta menyebutkannama benda yang sudah dia lihat atau dengar sebelumnya. Kadangkala orang juga memanfaatkan pengetahuan tentang dunia. Pengetahuan kita tentang buaya misalnya tidak akan kita mungkin mengimbau ungkapan aligator shoes yang bermakna kasut untuk buaya. Fikiran dan Bahasa. Bahasa dan fikiran tidak dapat dipisahkan. Kita menggunakan fikiran semasa kita berbahasa. Hubungan antara percakapan dalaman (inner speech) dengan percakapan luaran (external speech) mestilah memanfatkan bunyi kerana ujaran hanya dapat terwujud dengan adanya bunyi fonetik.Bezanya adalah semasa percakapan luaran, pada fikiran telah terbentuk dalam perkataan manakala percakapan dalaman, perkataanperkataannya lenyap pada masa fikiran itu terbentuk. Semasa kanak-kanak pemikiran diujarkan dalam bentuk kata-kata. Setelah dewasa berfikir tidak lagi dilakukan dengan perkataan yang diujarkan. Cara berfikir sesebuah komuniti adalah dipengaruhi oleh struktur bahasa yang mereka gunakan. Bahasa juga boleh mengklasifikasikan pengalaman. Contohnya, orang Inggeris di Eropah akan mengatakan raja negara mereka died atau passed away sedangkan orang Melayu di Asia Tenggara akan mengungkapkan pengalaman dengan

perkataan wafat atau meninggal dunia. Ujaran dan Fikiran adalah satu yang kompleks. Perbuatan atau keadaan terbahagi kepada dua iaitu kelompok neutral (unmarked) dan kelompok tidak neutral (marked). Dua contoh ayat dibawah dapat menunjukkan perbezaan dua istilah yang disebutkan; i) How tall is your boyfriend? ii) How short is your boyfriend? Perkatan tall dalam ayat adalah kata sifat seorang teman lelaki yang neutral. Adalah menjadi kebiasaan seseorang lelaki itu tinggi. Akan tetapi perkataan short dalam ayat pula adalah kata sifat yang tidak neutral. Adalah suatu kekurangan sekiranya seorang lelaki itu pendek. Fikiran yang kompleks adalah berkaitan dengan konsep neutral dan tidak neutral ini. Konsep neutral (unmarkedness) umumnya adalah merujuk kepada perkara yang positif pada morfologi. Dalam bahasa Inggeris perkataan neutral seperti happy dan kind boleh menjadi negatif (tidak neutral) hanya dengan menambahkan bentuk un:unhappy, unkind. Kesimpulan. Terdapat pelbagai kajian dan pendapat tentang memori, fikiran dan bahasa. Namun begitu dapat dibuat kesimpulan bahawa memori, fikiran dan bahasa adalah saling berkait antara satu sama lain dalam membantu manusia berkomunikasi dengan lebih berkesan. Tanpa memori manusia tidak mungkin dapat berfikir dan berkomunikasi melalui bahasa. Begitu juga sebaliknya.
March 11, 2009 3:15 PM

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak

menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu

Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ; Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .

Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara - tajuk - siapa pengarang - masa tahun pengarang - isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik - Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. - Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya - Psikologi melibatnya iaitu menunjuknya adanya portindihan - psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. - Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu - kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan - kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah sample lazim kanak-kanak selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada - Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui - tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan - Memahami kumpulan kanak-kanak - Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan - Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal - Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan - Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam - Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown - Seorang ahli psikologi Amerika (1925) - Dilakukan pada tahun 1960 - Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well - 1953 - 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel - Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting - Yang popular sample setegah jam - Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. - Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan - Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,

Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan - Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Tahun pertama (perkataan) - Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. - Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya

Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran

Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi - Memperoleh apa yang kita di senaraikan - Mesti demograpi lontal - Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak - Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki 2.k.n +adjektif : nasi lemak 3. k. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak,elak, oo : emak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal. Frasa k.n + penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan - senarai perkataan yang penuh

- senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah - Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah.

Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 11, 2009 3:36 PM

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut

teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam

kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ; Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan

mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara - tajuk - siapa pengarang - masa tahun pengarang - isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar.

Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik - Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. - Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya - Psikologi melibatnya iaitu menunjuknya adanya portindihan - psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. - Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu - kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan - kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah sample lazim kanak-kanak selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada - Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui - tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan - Memahami kumpulan kanak-kanak - Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan

- Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal - Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan - Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam - Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown - Seorang ahli psikologi Amerika (1925) - Dilakukan pada tahun 1960 - Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well - 1953 - 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel - Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting - Yang popular sample setegah jam - Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. - Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan - Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f, Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan - Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya.

Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap. Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Tahun pertama (perkataan) - Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. - Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai

Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi - Memperoleh apa yang kita di senaraikan - Mesti demograpi lontal - Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak - Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza

bunyi dengan makna . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki 2.k.n +adjektif : nasi lemak 3. k. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak,elak, oo : emak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal. Frasa k.n + penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan - senarai perkataan yang penuh - senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Perkataan yang ada imbuhan

Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah - Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 11, 2009 3:39 PM

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah)

BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ; Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi

dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat

Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara - tajuk - siapa pengarang - masa tahun pengarang - isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik - Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. - Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya - Psikologi melibatnya iaitu menunjuknya adanya portindihan - psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. - Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu - kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan

- kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah sample lazim kanak-kanak selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada - Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui - tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan - Memahami kumpulan kanak-kanak - Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan - Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal - Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan - Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam - Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown - Seorang ahli psikologi Amerika (1925) - Dilakukan pada tahun 1960 - Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well - 1953 - 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel - Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting - Yang popular sample setegah jam - Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. - Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan - Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f, Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan - Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Tahun pertama (perkataan) - Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. - Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan

Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang

Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi - Memperoleh apa yang kita di senaraikan - Mesti demograpi lontal - Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak - Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki 2.k.n +adjektif : nasi lemak 3. k. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak,elak, oo : emak.

Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal. Frasa k.n + penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan - senarai perkataan yang penuh - senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka

dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah - Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 11, 2009 4:05 PM

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si

pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ; Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga

akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2

tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara - tajuk - siapa pengarang - masa tahun pengarang - isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik - Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. - Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya - Psikologi melibatnya iaitu menunjuknya adanya portindihan - psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. - Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu - kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan - kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah sample lazim kanak-kanak

selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada - Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui - tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan - Memahami kumpulan kanak-kanak - Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan - Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal - Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan - Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam - Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown - Seorang ahli psikologi Amerika (1925) - Dilakukan pada tahun 1960 - Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well - 1953 - 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel - Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting - Yang popular sample setegah jam - Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. - Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan - Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f, Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan - Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Tahun pertama (perkataan) - Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. - Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa

Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan

perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi - Memperoleh apa yang kita di senaraikan - Mesti demograpi lontal - Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak - Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki 2.k.n +adjektif : nasi lemak 3. k. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak,elak, oo : emak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal. Frasa k.n + penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan - senarai perkataan yang penuh - senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll.

Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah - Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 11, 2009 4:06 PM

fadilah saleah said...

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:

1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses

mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat.

Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula.

Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA

pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik.

Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ;

Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri.

Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya.

Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau

identitinya.

Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya.

Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari.

KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi

peluang akan gagal.

2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah)

Kuliah 19/12/2008

1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara - tajuk

- siapa pengarang - masa tahun pengarang - isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham.

Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik - Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. - Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya - Psikologi melibatnya iaitu menunjuknya adanya portindihan - psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. - Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu - kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan - kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan

Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah sample lazim kanak-kanak selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada - Data tidak selalu berkualiti yang representative

Kesulitan tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui - tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan

- Memahami kumpulan kanak-kanak - Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan - Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal - Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan - Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam - Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown - Seorang ahli psikologi Amerika (1925) - Dilakukan pada tahun 1960 - Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well - 1953 - 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel - Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting - Yang popular sample setegah jam - Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. - Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan - Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi

Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f, Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan.

Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan - Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh:

Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu.

Tahun pertama (perkataan) - Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. - Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama.

Penghalan bunyi Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi

Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan

Inter pretasi maksud Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat

Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang

Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa

Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan

Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas

Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek

Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi - Memperoleh apa yang kita di senaraikan - Mesti demograpi lontal - Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak - Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing

Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja)

Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki 2.k.n +adjektif : nasi lemak 3. k. Bantu + k.k : nak auat

Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak,elak, oo : emak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal. Frasa k.n + penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan - senarai perkataan yang penuh - senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang.

Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya

Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun

meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah - Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 11, 2009 4:14 PM

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak

menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu

Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ; Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca .

Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara - tajuk - siapa pengarang - masa tahun pengarang - isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik - Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. - Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya - Psikologi melibatnya iaitu menunjuknya adanya portindihan - psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. - Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu - kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan - kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun.

Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah sample lazim kanak-kanak selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada - Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui - tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan - Memahami kumpulan kanak-kanak - Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan - Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal - Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan - Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam - Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown - Seorang ahli psikologi Amerika (1925) - Dilakukan pada tahun 1960 - Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well - 1953 - 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel - Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting - Yang popular sample setegah jam - Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. - Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan - Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f,

Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan - Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Tahun pertama (perkataan) - Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. - Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan

keperluan hidupnya Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza

Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi - Memperoleh apa yang kita di senaraikan - Mesti demograpi lontal - Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak - Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki 2.k.n +adjektif : nasi lemak 3. k. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak,elak, oo : emak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal. Frasa k.n + penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan

- senarai perkataan yang penuh - senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah

- Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 11, 2009 4:17 PM

fadilah saleah said...

Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 Jawapan Soalan 1. 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, iaitu tidak perlu diajar. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini, pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan, iaitu dari bahasa ibunya. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi

dwibahasa. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar, pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu, berfikir, bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua, kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai, bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal, tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971, Mohd. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik, manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. b. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya, iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. c. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. d. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Kadang- kadang ketiadaan guru, buku teks, masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar, baik dari dalam mahupun dari luar kelas. e. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal, dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan

masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik, tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa, akan mencapai kejayaan yang baik juga. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik, tetapi kurang berpeluang, harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif, kalau tidak dia akan gagal. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia, sama seperti lakuan lain. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson, Guthrie dan Skinner. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu, Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Baginya, tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan, pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu,

bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting, memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi, hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan, bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia, iaitu bahasa. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Ini bermakna, kalau tidak ada pendedahan, maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E.H. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Kehilangan salah satu dari pancaindera, tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2,000 sampai 3,000 perkataan lain. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. Pertuturan kanak- kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan

Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. Selain dari itu, fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. Semasa berumur tiga bulan, kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal, kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. 2. Semasa berumur empat bulan, kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang- barang permainan. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam, matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. 3. Pada masa berumur lima bulan, kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. 4. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. 5. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Pengulangan bunyi- bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. 6. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. 7. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan, Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. 8. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh.

Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun, iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. Setelah mencapai peringkat itu maka, bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Memang betul bahawa kanak-kanak, bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya, atau peluasan dari segi pemakaian, atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Sebenarnya, dari segi nahunya, bahasa itu sudah cukup lengkap, tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. Soalan 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran, kosa kata, unsur tatabahasa, dan wacana. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama, pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie, dll) serta bahasa dan pemikiran. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik, Behaviorisme, LAD, Hipotesis Usia Kritikal, dan Afeksia. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Pengajaran 1. Kursus disampaikan melalui:a. kuliah, b. bengkel,c. amali,d. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. 2. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah, dan amali akan dijalankan dalam bengkel, atau sebagai kerja rumah. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) - Buatkan nota buku bacaan - Buatkan nota kuliah - Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil, dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Peperiksaan akhir: 40

Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa, menunjukan ada yang portindihan, Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Dapat mengentaui kompleksnya , bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa, penyusun kanak-kanak bisu, kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. Kanak-kanak adalah makhluk social, persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. Yang boleh diuji dan diulang. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a. Perkembangkan kognitif yang berbeza b. Pendik c. Kurang memahami dan menggikat arahan d. Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan a. Teknik merukam dan eksperimen b. Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c. Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. d. Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e. Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f. Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui, kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. Hasil pneyelidikan, memahami kemampuan kanak-kanak, membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan, tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal, lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. Kekerupaan, sebaiknya seminggu sekali selama jam, sejak kanak-kanak itu dilahirkan.

Roger Brown, seorang ahli psikologi Amerika (19250, dilakukan pada tahun 1960-an, mengambil sample 3 orang kanak-kanak, membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells, mula pada 1935, dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel, sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting, yang popular sample jam, mengganakan 100 ujuran, mewakili keadaan sebenar kanakkanak. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Locig ada 3 peringkat a. Menunjung tempat, b. Menujung masa, dan c. Menujung akibat. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. 1. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Diantara bunyinya [b], [p],[m],[n],[t],[d],[k],[g],[c],[j],[ny],[s],[z],[y],[l],[v]. 2.Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir. iaitu[a],[i],[o],[u],[e]. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi

PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa; ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia, hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga, dan macam-macam lakuan ujaran, contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1.Jenis Jabual Bilagan Perkataan

2. Jenis Jadual Konsonan

3. Jenis Jadual Frasa Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu, terbahagi kepada tiga teori. a.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua, Mereka

belajar mengujarkan perkataan seperti mama, baba, maksu, dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya. b.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa. c.Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set acuan yang boleh digunakannya untuk membanding, seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain. Perkataan Pertama - Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. - Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa, bunyi mula bercakap. - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan, ada banyak perkembangan dan beberapa tahap. a. Tahap I (0-8 minggu) - Pada tahap ini beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja; - Ia mungkin menyatakan lapar, sakit, atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif, mungkin menghasilkan bunyi yang sama; - Aktiviti juga bernafas, seperti makan, buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya; - Bunyi makan, mencepak, menelan, batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan keperluan biologi juga; - Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa, namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.

b. Tahap II (8-20 minggu) - Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan; - Tangisan juga dihasilkan, nadanya mula berbagai-bagai; - Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu; - Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi, bi, air, cu,cid an sebagainya; - Mula mengagah dan gerak, mula mewujudkan kontur intonasi; - Bunyi ga,gu menyerupai suku kata; - Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir; - Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa; - Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut

bunyi bahasa. c. Tahap III (20-30 minggu) - Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap; - Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat, seperti vokal: ari, dan konsonan; - Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal; - Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan,ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut; - Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya. d. Tahap IV (25-50 minggu) - Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja, tetapi lebih kerap di gunakan; - Bunyi seperti bababa dan beritam lain selalunya di ulang-ulang; - Selepas itu ia menghasilkan k.d.u dalam suku kata seperti- aa, ba, aagaa, dada dan pelbagainya; - Betul tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi bewasa; - Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah; - Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan.

e. Tahap V (9-18 bulan) - Kanak-kanak sudah bunyi berirama, berbeza-beza; - Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian; - Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, pangilan,kemahuan, dan kemesraan; - Bermula main dan ulangan- nyaian bermilodi, sudah ada suku kata, kata awal, ini tanda awal bahasa; - Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama, kata kerja, kata adjektif (mungkin tak jelas). - Boleh mengikut arah mudah; - Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit; - Tunjuk kepad angguta badan yang mudah; - Faham kata kerja yang mudah; - Menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi. Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut

Jadual 1. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak

Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami - Memperkembangkan frasa - Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan, contohnya : atut, ayi, su, yam, kan, dan dll. Tahap 2 Ayat dua perkataan, contohnya : nak ipoh, uwat, cucu, akan, ubat, dan dll. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. 1. Kata Nama + adjektif 2. Kata Kerja + objektif 3. Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa, frasa, dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam, maksud, abah, dan dll.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun, dan tidak forma. Contoh A : Abah balik kerumah. (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. C : Kucing jahat. Dalam Frasa terdiri daripada : 1. Kata Nama + Penerang 2. Lori sampah 3. Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1. Tempat 2. Masa

3. Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya, peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap, iaitu tahap membabel atau mengagah, tahap holofrasa, tahap ucapan dua kata, tahap permulaan tatabahasa, tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya, tahap kecakapan penuh. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri, atau gelaran dan pangkat dalam keluarga, seperti kakak atau abang. Anak-ank Melayu, biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. Walau bagaimanapun, hanya pada usia dua tahun dan ke atas, kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat, ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa, tetapi ayat baru belum di belajari. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri, dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara, seperti bercerita, bertengkar, mengulas, dan bertanya. Dalam situasi ini, kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Justeru, mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain, dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu.

Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik Bagaimana makna dikenali sebagai semantik. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran, perasaan, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang, semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. Contohnya :

Kurusi, adanya kurusi boleh dipusing, dan tidak boleh dipusing. Ayah : manusia, lelaki,dewasa,bapa kepada anak. Saya : ganti nama, manusia, .orang yang berkata. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah), burung yang paling sesuai sebagai prototaip. Akan tetapi, walaupun. robin burung yang paling lazim, mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar. Wallahu a lam
March 11, 2009 4:25 PM

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang

kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah

masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ; Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik

tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan

walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara - tajuk - siapa pengarang - masa tahun pengarang - isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik - Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. - Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya - Psikologi melibatnya iaitu menunjuknya adanya portindihan - psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. - Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu - kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan - kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh.

Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah sample lazim kanak-kanak selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada - Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui - tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan - Memahami kumpulan kanak-kanak - Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan - Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal - Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan - Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam - Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown - Seorang ahli psikologi Amerika (1925) - Dilakukan pada tahun 1960 - Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well - 1953 - 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel - Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting - Yang popular sample setegah jam - Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. - Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan - Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f, Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus

menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan - Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Tahun pertama (perkataan) - Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. - Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain

Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit

Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi - Memperoleh apa yang kita di senaraikan - Mesti demograpi lontal - Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak - Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki 2.k.n +adjektif : nasi lemak 3. k. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak,elak, oo : emak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal. Frasa k.n + penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan - senarai perkataan yang penuh - senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat

Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah - Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 11, 2009 4:31 PM

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu

hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud

bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ; Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan

peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara - tajuk - siapa pengarang - masa tahun pengarang - isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik

- Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. - Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya - Psikologi melibatnya iaitu menunjuknya adanya portindihan - psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. - Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu - kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan - kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah sample lazim kanak-kanak selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada - Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui - tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan - Memahami kumpulan kanak-kanak - Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan - Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal - Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan - Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam - Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown - Seorang ahli psikologi Amerika (1925)

- Dilakukan pada tahun 1960 - Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well - 1953 - 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel - Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting - Yang popular sample setegah jam - Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. - Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan - Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f, Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan - Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya.

Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Tahun pertama (perkataan) - Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. - Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut

bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi - Memperoleh apa yang kita di senaraikan - Mesti demograpi lontal - Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak - Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis

Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki 2.k.n +adjektif : nasi lemak 3. k. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak,elak, oo : emak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal. Frasa k.n + penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan - senarai perkataan yang penuh - senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap

( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah - Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 11, 2009 4:44 PM

fadilah saleah said...

Fadilah Saleah M20082000312 Nomber telefon bimbit : 0176289757 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Jawapan Soalan 1.1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BELAJAR BAHASA KEDUA Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, iaitu tidak perlu diajar. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Kita mesti

mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu Pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara. PROSES MENJADI DWIBAHASA Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini, pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan. Linguistik dan sosiologi merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan, iaitu dari bahasa ibunya. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu. Keperluan Latihan Perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar, pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu, berfikir, bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua, kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Oleh itu akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu pula. Hal ini memang ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau ramai, bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Jelas sekali dorongan

mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal, tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Pada tahun 1971, Mohd. Khalid melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Umumnya terdapat bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik, manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Motif juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum. b. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Walau seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. Keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya, iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. c. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap ini dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta

tidak mengancam kedudukan atau identitinya. d. Peluang Peluang merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. Peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Kadang- kadang ketiadaan guru, buku teks, masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar, baik dari dalam mahupun dari luar kelas. e. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal, dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik, tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa, akan mencapai kejayaan yang baik juga. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik, tetapi kurang berpeluang, harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi

peluang akan gagal. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif, kalau tidak dia akan gagal. PEMEROLEHAN BAHASA Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia, sama seperti lakuan lain. Sepertimana ahli psikologi yang masyhur ialah Watson, Guthrie dan Skinner. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Dalam kritiknya itu, Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Baginya, tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan, pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu, bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting, memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi, hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan telah menumpukan perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan lakuan, bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia, iaitu bahasa. Bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Ini bermakna, kalau tidak ada pendedahan, maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E.H. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Dia

menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Kehilangan salah satu dari pancaindera, tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2,000 sampai 3,000 perkataan lain. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniruniru percakapan ibu bapa. Pertuturan kanak- kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan sendiri. Merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi orang bercakap. Selain dari itu, fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanakkanak melalui lapan peringkat: 1. Semasa berumur tiga bulan, kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Kanak-kanak kurang menangis dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vocal, kadangkadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. 2. Semasa berumur empat bulan, kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan mula menggemari barang- barang permainan. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam, matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. 3. Pada masa berumur lima bulan, kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Dia mula menyebut bunyi konsonan dan vocal. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa.

4. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata. 5. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Pengulangan bunyi- bunyi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan. 6. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadangkadang berdiri tegak. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. 7. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan, Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. 8. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Kefahamannya bertambah baik dan mula menggabungkan dua perkataan. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh. Kekenyalan Berakhir Pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun, iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. Di antara perkara yang penting ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. Setelah mencapai peringkat itu maka, bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Memang betul bahawa kanak-kanak, bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya, atau peluasan dari segi pemakaian, atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Sebenarnya, dari segi nahunya, bahasa itu sudah cukup lengkap, tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. Soalan 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 1 19 Disember 2008 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Topiktopik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran, kosa kata, unsur tatabahasa, dan wacana. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama, pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie, dll) serta bahasa dan pemikiran. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik, Behaviorisme, LAD, Hipotesis Usia Kritikal, dan Afeksia. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa

asing juga dikaji. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Pengajaran 1. Kursus disampaikan melalui:a. kuliah, b. bengkel,c. amali,d. bahan bacaan dipaparkan dalam blog e. tugasan dan arahan perbincangan juga dipaparkan dalam blog. 2. Semua tugsan hendaklah dimasukkan ke dalam blog 3. Prinsip dan teknik penilaian dan pengujian akan diberi dalam kuliah, dan amali akan dijalankan dalam bengkel, atau sebagai kerja rumah. Penilaian prestasi pelajar Esei dan persembahan: 60% (2 esei) -Buatkan nota buku bacaan -Buatkan nota kuliah -Kumpulkan bahan mengenai penguasaan kanak-kanak yang diperhati. Hendaklah Catatan perkataan yang dilakukan oleh kanak-kanak menurut tarikh diambil, dan bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak. Buatkan jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Peperiksaan akhir: 40 Kuliah 2 02 January 2009 Psikologi melibatkan bahasa, menunjukan ada yang portindihan, Psikologi bahasa juga mengguasai bagaimana kita memahami proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Dapat mengentaui kompleksnya , bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari proses yang begitu kompieks. Adakah bahasa itu wujud dalam dirinya sejak lahir. Firaun mengkaji bagaimana kanak-kank memproses bahaa, penyusun kanak-kanak bisu, kanak-kanak tidak dapat menyebut perkatana. Kanak-kanak adalah makhluk social, persekitaran mempengaruhi pengentahuan bahasanya. Kajian sebenarnya mula pada 1950-an adanya alat-alat teknologi seperti pita perukan. Pada waktu ini bermulanya perkembangan teori empirical berdasarkan pada yang dilihat dan didengar. Yang boleh diuji dan diulang. Seterusnya baru boleh di buat analisis dan generalisasi Kaedah yang berkesan Teknik yang dilakukan tidak semasa dengan orang dewasa kerana : a.Perkembangkan kognitif yang berbeza b.Pendik c.Kurang memahami dan menggikat arahan d.Sukar dilakukan terhadap kanak-kanak dibawah tiga tahun Kaedah baru yang digunakan

a.Teknik merukam dan eksperimen b.Kanak-kanak dirakam tanpa gungguan c.Tahap pemikiran direndahkan seperti kanak-kanak sesuai dengan tahun intelektual dan pengalaman social. d.Kanak-kanak yang belum boleh bercakap e.Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f.Boleh dipercapaian apabila kanak-kanak itu kecil hingga balig Kesulitan dia dapat mengetahui apa yang difahami dan diketahui, kanak-kanak tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengentahui bahasa. Hasil pneyelidikan, memahami kemampuan kanak-kanak, membuat generasi dan pola-pola yang dihasilkan, tidak dilakukan dalam susunan yang terkawal, lain subjek susuna eksperimen dan proses stutistik memberi interpretasi yang berlaian. Kekerupaan, sebaiknya seminggu sekali selama jam, sejak kanak-kanak itu dilahirkan. Roger Brown, seorang ahli psikologi Amerika (19250, dilakukan pada tahun 1960-an, mengambil sample 3 orang kanak-kanak, membuat kajian 2 jam sebulan Gordon Wells, mula pada 1935, dan 1970-an seramai 128 orang kanak-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel, sample yang besar tidak menjamin berlakunya cirri penting, yang popular sample jam, mengganakan 100 ujuran, mewakili keadaan sebenar kanakkanak. Kuliah 3 09 January 2009 Bagai manakah kanak-kanak yang bunyi? Apakah kanak-kanak yang ia faham? Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Locig ada 3 peringkat a.Menunjung tempat, b.Menujung masa, dan c.Menujung akibat. Bagaimana Bunyi Dihasilkan Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya. 1. Penghasilan Bunyi Konsonan Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi.

Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Diantara bunyinya [b], [p],[m],[n],[t],[d],[k],[g],[c],[j],[ny],[s],[z],[y],[l],[v]. 2.Pembuatan Bunyi Vokal Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir. iaitu[a],[i],[o],[u],[e]. Contoh Jadual Pemerolehan Bunyi

PRAGMATIK Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa; ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia, hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga, dan macam-macam lakuan ujaran, contohnya Akan A : suku kata buka Kan : suku kata tutup Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar. Language Acquisition Devicl(LAD) Proses yang berlaku apabila apa yang di bunyi dan apabila didengar maka kudrat dapat di faham. Kuliah 4 16 January 2009 Contoh Jadual Perkembangkan Bahasa kanak-kanak 1.Jenis Jabual Bilagan Perkataan

2. Jenis Jadual Konsonan

3. Jenis Frasa Contoh nak susu nak yam nak naci nak puh Teori memahami proses mempelajari Bahasa Melayu, terbahagi kepada tiga teori. a.Teori meniru Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru bahasa ibu bapa atau orang-orang tua, Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama, baba, maksu, dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya. b.Teori kudrat (innat) Apa bila otak kanak-kanak itu sudah tersedia untuk belajar bahasa. c.Teori input Iaitu seolah-olah dia (kanak-kanak yang mempelajari bahasa) dilengkapkan (secara batin) dengan satu set acuan yang boleh digunakannya untuk membanding, seperti meniru tuturan yang didengarnya secara kebetulan tuturan ibu bapa dan orang-oang lain. Perkataan Pertama - Umumnya perkataan pertama diajukan pada tahun pertama. - Iaitu bukti ketara perkembangan bahasa, bunyi mula bercakap. - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghasilan Bunyi Daripadasaat bunyi lahir hingga 12 bulan, ada banyak perkembangan dan beberapa tahap. a.Tahap I (0-8 minggu) - Pada tahap ini beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja; - Ia mungkin menyatakan lapar, sakit, atau tidak selasa menyebabkan terhasil bunyi refleksif, mungkin menghasilkan bunyi yang sama; - Aktiviti juga bernafas, seperti makan, buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya; - Bunyi makan, mencepak, menelan, batuk dan sedawa adalah berkaitan dengan

keperluan biologi juga; - Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi bahasa, namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. b.Tahap II (8-20 minggu) - Tahap II antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibirakan; - Tangisan juga dihasilkan, nadanya mula berbagai-bagai; - Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu; - Berirama dan pendak-pendak misalnya: mi, bi, air, cu,cid an sebagainya; - Mula mengagah dan gerak, mula mewujudkan kontur intonasi; - Bunyi ga,gu menyerupai suku kata; - Ketika berumur 4 bulan bunyi bahagian-agah belakang rongga mulut mula lahir; - Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa; - Lidah lebih banyak bergerak keatas dan kedepan menyerupai aktiviti menyibut bunyi bahasa. c.Tahap III (20-30 minggu) - Pada ini penghasilan bunyi lebih mantap; - Bunyi-bunyian lebeh panjang 1 saat, seperti vokal: ari, dan konsonan; - Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vocal; - Ada banyak bunyi berlainan yang dahasilkan,ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabunkan bunyi-bunyi tersebut; - Bunyi itu seolah-oleh berlatih pada masa ini-lebih menggembirakan pada ibunya. d.Tahap IV (25-50 minggu) - Tahap ini menggunakan beberapa bunyi sahaja, tetapi lebih kerap di gunakan; - Bunyi seperti bababa dan beritam lain selalunya di ulang-ulang; - Selepas itu ia menghasilkan k.d.u dalam suku kata seperti- aa, ba, aagaa, dada dan pelbagainya; - Betul tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi bewasa; - Pada mulanya penkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah; - Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap-ada membebel hingga 18 bulan. e.Tahap V (9-18 bulan) - Kanak-kanak sudah bunyi berirama, berbeza-beza; - Ibu mula ada mengesah tujuan di sebalik ujian; - Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, pangilan,kemahuan, dan kemesraan; - Bermula main dan ulangan- nyaian bermilodi, sudah ada suku kata, kata awal, ini tanda awal bahasa; - Boleh cakap 2-3 perkataan kata nama, kata kerja, kata adjektif (mungkin tak jelas). - Boleh mengikut arah mudah; - Boleh memberikan tumpuan untuk lebih kurang 2 minit; - Tunjuk kepad angguta badan yang mudah; - Faham kata kerja yang mudah;

- Menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama da awal suku kata dan perkataan pendek. Kuliah 5 23 January 2009 Bagaimana kanak-kanak memperolehi bunyi. Contoh Nak ipoh Agu Ijak nyak Ikat abut Jadual 1. Perkembangan Bunyi Kanak-kanak

Kuliah 6 30 January 2009 Proses selepas kanak-kanak memahami -Memperkembangkan frasa -Memperkembangkan ayat Ungkapan Tahap 1 Ayat satu perkataan, contohnya : atut, ayi, su, yam, kan, dan dll. Tahap 2 Ayat dua perkataan, contohnya : nak ipoh, uwat, cucu, akan, ubat, dan dll. Prodikat Dalam prodikat yang banyak itu ada pola seperti. 1.Kata Nama + adjektif 2.Kata Kerja + objektif 3.Kata Bantu + Kata kerja Kuliah 8 13 FEBRUARY 2009 Bunyi kanak-kanak di keluarkan Kanak-kanak mempelajari tatabahasa, frasa, dan ayat yang terdiri dari satu perkataan atau ayat yang pindik seperti mamam, maksud, abah, dan dll.Kanak-kanak juga mengguasai bunyi forma iaitu tersusun, dan tidak forma. Contoh

A : Abah balik kerumah. (subjek + perdikat + keterangan) B : Kucing makan. C : Kucing jahat. Dalam Frasa terdiri daripada : 1.Kata Nama + Penerang 2.Lori sampah 3.Lori simen Sendi logik terdiri daripada : 1.Tempat 2.Masa 3.Sebab akibat Kuliah 9 20 FEBRUARY 2009 Prakmatik Umumnya, peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. Peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap, iaitu tahap membabel atau mengagah, tahap holofrasa, tahap ucapan dua kata, tahap permulaan tatabahasa, tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya, tahap kecakapan penuh. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. Kanakkanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri, atau gelaran dan pangkat dalam keluarga, seperti kakak atau abang. Anak-ank Melayu, biasanya dia suka menyebut nama dia sendiri. Walau bagaimanapun, hanya pada usia dua tahun dan ke atas, kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat, ada yang satu tahun mereka tidak belajar lagi disegi sesuatu perkataan baru atau frasa, tetapi ayat baru belum di belajari. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri, dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara, seperti bercerita, bertengkar, mengulas, dan bertanya. Dalam situasi ini, kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Justeru, mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain, dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza. Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Kata bahawa dalam mental atau mindal kanak-kank ada satu alat dalam kepala kanak-kanak itu. Kuliah 10 27 FEBRUARY 2009 Semantik

Bagaimana makna dikenali sebagai semantik. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran, perasaan, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang, semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. Contohnya : Kurusi, adanya kurusi boleh dipusing, dan tidak boleh dipusing. Ayah : manusia, lelaki,dewasa,bapa kepada anak. Saya : ganti nama, manusia, .orang yang berkata. Prototype Teori prototaip mengatakan bahawa sesuatu entri dalam kamus mental bertumpu di sekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip. makna kata burunga Syarikat menganggap robin (jenis burung yang berdada merah), burung yang paling sesuai sebagai prototaip. Akan tetapi, walaupun. robin burung yang paling lazim, mungkin ada burung yang dipandang lebih lazim. Yang paling lazim dari burung-burung mungkin itulah yang dianggap sebagai prototaip yang lebih daripada jenis burung. Satu cara untuk menerangkan konsep prototaip adalah dengan menggunakan konsep esyarat diantara tulisan dan gambar. Wallahu a lam
March 11, 2009 4:53 PM

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua

kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya

bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ; Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya.

Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir.

Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara - tajuk - siapa pengarang - masa tahun pengarang - isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik - Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. - Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya - Psikologi melibatnya iaitu menunjuknya adanya portindihan - psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. - Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu - kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan - kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kaedah baru yang digunakan

a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah sample lazim kanak-kanak selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada - Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui - tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan - Memahami kumpulan kanak-kanak - Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan - Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal - Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan - Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam - Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown - Seorang ahli psikologi Amerika (1925) - Dilakukan pada tahun 1960 - Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well - 1953 - 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel - Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting - Yang popular sample setegah jam - Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. - Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan - Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f, Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama.

Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan - Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Tahun pertama (perkataan) - Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. - Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan

keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan

mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi - Memperoleh apa yang kita di senaraikan - Mesti demograpi lontal - Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak - Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki 2.k.n +adjektif : nasi lemak 3. k. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak,elak, oo : emak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal. Frasa k.n + penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan - senarai perkataan yang penuh - senarai perkataan yang dia sebut

Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah - Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi

berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 11, 2009 5:09 PM

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan.

Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan

terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ; Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan

masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara - tajuk - siapa pengarang - masa tahun pengarang - isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu

menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik - Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. - Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya - Psikologi melibatnya iaitu menunjuknya adanya portindihan - psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. - Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu - kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan - kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah sample lazim kanak-kanak selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada - Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui - tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan - Memahami kumpulan kanak-kanak - Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan - Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal

- Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan - Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam - Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown - Seorang ahli psikologi Amerika (1925) - Dilakukan pada tahun 1960 - Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well - 1953 - 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel - Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting - Yang popular sample setegah jam - Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. - Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan - Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah. Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f, Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan - Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan

yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Tahun pertama (perkataan) - Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. - Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan Ada beberapa tahap Tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu

Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi - Memperoleh apa yang kita di senaraikan - Mesti demograpi lontal - Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak - Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna .

Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki 2.k.n +adjektif : nasi lemak 3. k. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak,elak, oo : emak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal. Frasa k.n + penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan - senarai perkataan yang penuh - senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah.

Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah - Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 11, 2009 5:24 PM

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohseng No Matrik : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA

pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu

Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ; Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila

orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. 2. Semak dan kemaskan nota kuliah masing-masing. (10 markah) Kuliah 19/12/2008 1. Ayat bina ayat Peringkat awal

Lulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut Masa mencatat selama setegah jam.Jikalau ada perkataan yang terdengar pun boleh dacatat 2. Teori-teori Dalam membaca mesti ada tanda di tenpat yang kit abaca,serta nuat maksud tentang apa yang di baca . Apa bila kita membaca buku mestilah baca dari awal hingga akhir. Cirri yang membiza diantara manusia dengan binatang. Seperti manusia apadila melahir anak itu tidak bolah berdiri dengan sendiri.Berbiza dengan anak binatang yang dapat berdiri dengan sendiri selepas ibunya melahirnya.dan anak-anak manusia terpaksa banyak mempelajari untik menjadi diwasa. Bagai mana kita mengetahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apa bila kanak ber umur 2 tahun apa yang dibuat iaitu dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti mak,tok,ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindik,lepas itu bunyi perkataan yang pangjang lepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut 2 perkataan walau sebut sikit pun faham.Dan dia akan menambah perkataan dengan melihat di sekiling (di proses). Kalau emaknya memasak dia pun nak memasak juga Dalam melihat perkataan prosesnya sentiasa tidak berhenti semenjak lahir hingga 2 tahun. Kalau kanak tidak pernah mendedah dengar cakapan manusia maka tidak ada model preaktakel. Dalam membaca buku mesti mengentahui 5 perkara - tajuk - siapa pengarang - masa tahun pengarang - isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah proses membunyi A dengan rupa mana untuk mengunal dan juga bagai mana kita hendak menghubung huruf,baca,gambar. Contoh:hendak mengeluarkan A serta menunjuk gambar tetapi budak-budak itu menjawab apa yang nampak dalam gambar. Pramatik Cari apa yang boleh membuat dan tidak bolah membuat iaitu mengajar peraturan. Apabila ada teori kitapun boleh membaca apa yang berlaku dan guja bolah faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik - Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan menggambarkan diri kita sebagai orang Melayu. - Penyelidikan bahasa kanak-kanak telah bermula 200 tahun yang lalu. Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iaitu Apakah perkataan yang dituturkannya - Psikologi melibatnya iaitu menunjuknya adanya portindihan - psikologi bahasa yang bagaimana kita memahami Proses kanak-kanak mempelajari iaiatu Dapat mengen Tahui kompleksnya sesuatu. Iaitu Bagaimana kanakKanak dapati mempelajari proses yang mengetahui. - Firaun - Pengasuh kanak-kanak bisu - kanak-kanak-tidak dapat menyebut perkataan - kanak-kanak adalah makluk social yang perkitaran pengaruhi pengetahuan

Kaedah yang berkesan Tiknik yang dilakukan tidak iaitu sama dengan orang dewasa kerana a) Perkembangan kognitif yang berbeza b) Jangka minat pendek c) Memahami dan mengigat arahan d) Sukar dilaunnya terhadap kanak-kanak diwasa 3 tahun. Kaedah baru yang digunakan a) Teknik merakam dan desain eksperimen direka b) Kanak-kanak dirakam tanpa gangguan c) Thap pemikiran direndahnya seperti kanak-kanak sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman social d) Kanak-kanak yang belum bercakap lagi dengn dikaji e) Daya kanak-kanak dapat memahami dunianya boleh dirakam f) Data boleh dipercayai apabila kanak-kanak itu kecil hingga baliqh. Peradigma penyelidikan Terdapat dua pola yang sentiasa digunanya iaitu -sampel alamiah sample lazim kanak-kanak selalu tidak di lakukan di tempat kanak-kanak sentiasa berada - Data tidak selalu berkualiti yang representative Kesulitan tidak dapat mengentahui apa yang difahami oleh kanak-kanak hanya data yang diketahui - tidak mengetahui keupayaan penting kanak-kanak mengetahui bahasa. Hasil penyelidikan - Memahami kumpulan kanak-kanak - Membuat generalisasi dan pola-pola dihasilkan - Tidak dilakukan dalam suasana yang terkawal - Lain subjek,suasana eksperimen,dan prosedur statistin yang memberi interpretasi yang berlainan. Kekerapan - Sebaik-baiknya seminggu sekali tengah jam - Sejak kanak-kanak itu dilahirkan Roger Brown - Seorang ahli psikologi Amerika (1925) - Dilakukan pada tahun 1960 - Mengambil sample 3 orang kanak dengan membuat kajian 2 jam sebulan Gorden Well - 1953 - 1970 seramai 123 orang kana-kanak 3 jam setiap 2 bulan Saiz Sampel - Sample yanh besar tidak menjamin berlaku dengan cirri penting - Yang popular sample setegah jam - Menggunanya 100 ujaran pada satu masa. - Mewakili keadaan sebenar kanak-kanak Kesimpulan - Mengumpul data secara naturalistic. Kanak-kanak mempelajari bahasa dan bahasa tidak sentiasa berkembang dengan melalui proses-proses yang berlaku secara ilmiah.

Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojik 3 menujuk kepada masa,tempat,dan akibat 2. bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasilan yang berdasarkan tiruan Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgusebut perkataan yang tidak faham makna. Bunyi p,m,t,d,k,c,j,g,ny,n,b,s,h,l,f, Mesti kita Tanya ibunya ada dak timbul bunyi ini dalam bulan yang pertama. Buat jadual pemerolehan bunyi yang dikuasai oleh kanak-kanak hasil semenjak 1 bulan hingga 19 bulan atau setiap minggu. Bunyi mana yang melambang bunyi ini Contoh : sebelem itu sebut tu-tu dan berapa hari pula bunyi su-su Pengguguran contoh: ju (Baju) hurup yang gugur adalah ba, andi (mandi) hurup yang di gugur m . Bunyi hurup vocal dan konsonan Vokal : Bunyi vocal tiada halangan pada alat artikulasi Arus udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan : Apabila terjadinya harus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi.Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa berkembangan - Bagai mana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang kita cakap dan apa yang kita Tanya kanak itu,sekiranya kanak itu faham mesti kita buat tentangnya. Lojik tempat : Tanya kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya.dan berapa perkataan yang dapat setiap minggu serta buat grap contoh: Buat yang membunyi konsonal dan vokal Teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. Meniru :kana-kanak meniru mengikut apa yang di buat oleh emaknya. Input : perkataan ynag emak mengajar supaya kanak itu ikutnya contoh:emak mengajar perkataan terimakasih apa bila ada orang memberi barang maka dia pun ikut emaknya. Kudrat : perkara yang semula jadi hanya tinggu masa untuk nak keluarnya. Kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. Tahun pertama (perkataan) - Uumurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. - Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap - Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. Penghalan bunyi Daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan Ada beberapa tahap

Tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama,bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja La munkin menyatakan lapar,sakit,atau tidak selesa mennyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas,makan,buangair dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencakap, menelan,batuk,sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan Inter pretasi maksud Sukar di tentukan fungsi berlainan kepada tangusan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendik setegah saat dan deretannya setegah saat Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa Bayi mengunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa

Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagai mana kanak-kanak memperoleh bunyi - Memperoleh apa yang kita di senaraikan - Mesti demograpi lontal - Jadual memperoleh bunyi lazimnya kita tidak boleh agak-agak - Tanya ibunya bila kanak itu mula sebut hurup ,berapa bulan ,dan kalimah itu mesti catat dengan warna merah. Bagaimana kanak belajar makna ,perkatan dan bagai mana kanak itu dapat berbeza bunyi dengan makna . Bagai mana pola kanak-kanak itu mengtahai makna contoh: kucing ,bagai mana kanak itu nak tahu perkataan itu makna kucing Kuliah 6 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat taligrap : aitu ayat yang mempunyai perkataan yang pendek(yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih darapada satu perkataan. Ayat frasa ini yang budak cakap itu kebanyakkan jadi pridekat. Contoh : 1. k.k + objek : tema kasih, ijak aki 2.k.n +adjektif : nasi lemak 3. k. Bantu + k.k : nak auat Kuliah 8 tarikh 13/2/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai ,buat grap dengan menguna huru biasa. Contoh: a : alak,elak, oo : emak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat.dan apa bila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun

Formal:ada guru/klas/conteks, disekolah mula mengajar formal. Frasa k.n + penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan - senarai perkataan yang penuh - senarai perkataan yang dia sebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyk 3,000 perkataan . Sebab satu hari kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I . Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran

-Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah - Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 11, 2009 6:57 PM

hasuenah wohseng said...

NAMA : Hasuenah Wohsing NO MATRIK : M20082000313 Tugasan : 3 Kuliah pada 7 Mac diganti dengan tugasan berikut: 1. Siapkan bacaan bab yang ditugaskan kepada setiap pelajar. Buat nota ringkas 1000 perkataan tentang apa yang dibaca. (10 markah) BAB BELAJAR BAHASA KEDUA pemerolehan bahasa ibu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahkan bahasa yang kedua terpaksa dipelajari dan berkembang melalui latihan dan pengukuhan ,dan mesti mempunyai dorongan sikap yang sihat untuk belajar dengan berkesan.Tegasnya perbizaan bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam memperoleh dan mempelajari .Bahasa pertama dikuasai tidak berformal.Bahasa kedua terpaksa melalui rancangan dan kaedah tertentu. Dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu tidak menjadi masalah yang besar.Tetapi pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia masih belum menghasilkan kejayaan dan juga tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik.Masalahnya terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Bahkan ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya,ditugasan mengajar bahasa Melayu. PROSES MENJADI DWIBAHASA Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari Dalam linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Ini satu masalah persepaduan yang kompleks yang mana pelajar itu mencuba meresapkan cari-ciri kebudayaan yang di tempat tuturkan. Dalam hal ini lakuan kebudaan bahasa ibundanya dan linguistic sudah ada padanya,sentiasa mempegaruhi proses membelajaran bahasa kedua. Si

pelajar itu mesti terpaksa menguasai lakuan baharu dan memilih dalam mempergunakan yang baharu atau lama megikut keperluan konteks.Gangguan bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari bahasa lain. Contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris oleh seorang Melayu di pegaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu dalam menyebut bunyi t sudah tentu seorang Melayu tidak akan menyebut dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.Seperti perkataan hat sebagai (hat) sahaja dan tidak (hath)sebagai yang diucap oleh orang Inggeris. MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu. Keperluan latihan Latihan adalah perkara yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan latihan itu hanya satu bahagian daripada seluruh proses menjadi dwi bahasa. Latihan demikian mengcankupi latihan mendengar terhadap pengunaan bahasa berfikir,bercakap sama dengan mengunakan pengajaran yang tersusun rapi atau dibentuk secara rambang.Tidaklah termasuk bahawa bahasa yang penting dipelajari tanpa latihan.Ini tidak termasuk bahawa latihan sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsureunsur lain yang terlibat. Dorongan untuk mempelajari bahasa kedua Pokoknya berjuta-juta manusia mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk kedalam sesebuah masyarakat baharu tentu dianggap asing.Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu. Penerimaan kedalam masyarakat baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Peringkat pencapaian yang perlu Keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri.dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan lulusan untuk melanjutkan pelajaran supaya memdapat pekerjaan dan penetapan dalam jawatan menjadi factor mendorong kaun lain mempelajari bahasa Melayu begitu juga bahasa Inggeris. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bahasa kedua amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah masyarakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu.

PEMELIHARAAN BAHASA KEDUA pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti.

FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa.Itu ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua ; Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Keupayaan Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendiri mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa . Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Dalam sikap psikologi seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Peluang Peluang merupakan satu factor penting dalam membelajari bahasa Inggeris.akan tetapi sekolah luar Bandar tidak mempunyai peluang dan suasana tidak menyokong pembelajarannya.ada sebab pebelanjaan mahal dan ketiadaan guru. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu perlulah adanya peluang untuk pelajarnya. Lingkungan

Lingkungan yang pelajar tinggal bentuk masyarakat atau individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. 5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal.

2. Semak dan kemas nota kuliah masing-masing. (10 markas) Kuliah 19/12/2008 Ayat bina ayat Peringkat awal Tulis apa yang dengar dari suara kanak-kanak 2 tahun kebawah.Setiap minggu buat 2 rangkaman apa sahaja yang kanak-kanak bercakap atau apa yang kanak itu sebut mesa mencakap selama setengah jam. Jikalau ada perkataan yang terdengarpun boleg di catatkan. Teori-teori Dalam membaca mesti ada di tempat yang kita baca serta mebuat mksud apa yang dibaca. Apa bila kita membaca buku mesti baca dari awal hingga akhrir. Ccici yang membiza diantara manusia dengan binatanga aitu manusia apabila melahirkan anak tidak boleh berdiri dengan sendiri akan tetapi anak binatang boleh berdiri dengan diri seniri selepas dilahir olh ibunya.dan anak manusia terpaksa banyak mempelajaran untuk menjadi dewasa. Bagai mana kita mengentahui proses kanak-kanak setiap minggu,iaitu apabila kanak

berumur 2 tahun dapat mengenal suara apa yang di cakap seperti nak, mak,tok.ninik dan sebagainya.itu adalah perkataan yang pindek lepas itu bunyi perkataan yang pangjang selepas umurnya 2 tahun barulah boleh sebut boleh sebut 2 perkataan itupun faham. Dan dia akan memilih perkapaan di kelilingnya seperti kalau emaknya memasak diapun nak memasak. Dalam membaca buku mesti megentahui 5 perkara - Tajuk - Siapa pengarang - Masa,tahun pengarang - Isi dalam buku itu Apa bila mengajar bahasa di sekolah >prosesnya untuk membunyi hurup A dengan rupa mana untuk mengenal dan bagai mana kita nak menghubung huruf,baca dan gambar. Pramatik Ciri apa yang boleh membuat dan tidak boleh membuat aitu mengajar peraturan. Apa bila ada teori kita pun boleh membaca apa yang berlaku dan boleh faham. Kuliah 2/1/2009 Psikolinguistik -Himpunan memori yang terdapat dalam peniruan mengambarkan diri kita sebagai orang Melayu - Penyelidikan bahasa kanak-kanak bermula 200 perkataan yang lalu.Bahasa bermula dengan diri ibu bapa 1 keluarga. - Melihat proses kanak-kanak memperoleh iatu apakah perkataan yang dituturkan. - Psikologi melibatnya aitu Kuliah 3 tarikh 9/1/2009 1.Bagaimana kanak-kanak menghasilkan bunyi Lojek itu menujuk kepa masa, tempat dan akibat. 2. Bagaimana kanak-kanak yang di kabungkan penghasil yang berdasarkan tiruan. Proses yang kita ucapkan tidak mesti kita faham, dan jangan cikgu sebut perkataan yang susah di faham. Dalam membuat bunyi kanak-kanak semenjak umur sebulan itu boleh tanya emak dia kata budak itu dapat menyebut huruf apa seperti p,m,n,h,j,g,s,t, dan hurup itu dibuat dengan berwarna mirah. Hurup penguguran yang kanak mengugurkan contoh: ju (baju) hurup yang gugur ba ,andi (mandi) hyrup yang gugur m. Bunyi hurup konsonan dan vokal Vokal : bunyi vokal tiada halangan pada alat aktikulasi.Aras udara keluar terus menerus tanpa sekatan. Konsonan :Apa bila terjadinya hurus udara dihalang atau di sekat pada sebahagian alat artikulasi.Asar udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. Kuliah 4 tarikh 16/1/2009 Bunyi perkataan ayat Jenis bunyi -Apa perkembangan -Bagaimana berlaku Memilih kanak-kanak untuk memberi ujian. Masalah kanak-kanak tidak faham apa yang diperkatakan dan apa yang ditanya

kepada kanak-kanak itu, sekiranya dia faham mesti kita buat tentangnya. Logik tempat : tanya kanak-kanak itu supaya dia cakap apabila ditanya dan berapa perkataan yang diperoleh setiap minggu serta buat graf contoh : Buat yang membunyi konsonal dan vokal teori proses kanak-kanak mempelajari bahasa. meniru : kanak-kanak meniru mengikut apa yang dilakukan oleh ibunya. input : perkataan yang diajar oleh ibunya supaya kanak-kanak itu mengikutnya. contoh : emak mengajar perkataan terima kasih apabila ada orang memberi barang maka dia pun mengikut perbuatan tersebut. kudrat : perkara yang semula jadi hanya tunggu masa untuk dikeluarkan. kognisi : proses mental untuk mentafsir dan mempelajari sesuatu. tahun pertama (perkataan) -Umurnya perkataan pertama diuji pada tahun pertama. -Itulah bukti kitaran perkembangan bahasa bayi mula bercakap. tetapi, pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama. penghalang bunyi daripada saat bayi lahir hingga 12 bulan ada banyak perkembangan ada beberapa tahap, iaitu : tahap I (0-8 minggu) Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah menunjukkan kaedah dan aktiviti biologi sahaja. Ia mungkin menyatakan lapar, sakit, atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksi. Aktiviti bernafas, makan, buang air, dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya. Bunyi makan, bercakap, menelan, batuk, sendawa, adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi. Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan. interpretasi maksud Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai rima lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek setengah saat dan deretannya setengah saat tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun, ada beberapa ciri yang sama dengan bunyi bahasa Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi bahasa Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang Tahap II (8 hingga 20) gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi meneluarkan bunyi mengagah apabila di birakan

Tangisan juga dihasilkan nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan seyuman ibu Berirama dan pindek-pindek mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontor intonasi Bunyi ga,gu menyerupai suku kata 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas da ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa Tahap III (20-30 minggu) Bermainan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih pangjang 1 saat , seperti vocal,konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti k d v Ada banyak bunyi bermainan yang di hasilkan Ada bunyi lelagit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. Tahap IV (membebel ) Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti,ba ba bad an deritam lain..selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan k d v dalam suku kata seperti aa,ba,aa,da da dll tidak ada makna ,tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan.Ia berhenti sebelum bunyi bercakap.Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada lebih hingga 18 bulan Tahap V (9-18 bulan ) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas mula ada makna, soalan,panggilan , kemahuan dan kemesraan mainan dan ulagan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata kata awal dengan kena jelas Ini tanda awal bahasa Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Boleh cakap 2-3 perkataan nama ,kata kerja, kata adjeltif (mungkin tak jelas) Boleh meginlut arah mudah Boleh memberika tumpuan untuk lebih kurang 2 minit Tunjuk kepada angkota badan yang mudah Faham kata kerja yang mudah menyebut bunyi vocal dan konsonan n,m,p,h terutama di awal suku kata dan perkataan pendek. Kuliah 5 tarikh 23/1/2009 Bagaimana kanak-kanak memperoleh bunyi -Memperoleh apa yang disenaraikan -Mesti demografi lontar -Jadual untuk memperoleh bunyi lazimnya tidak boleh ragu-ragu -Tanya ibunya bila kanak-kanak itu mula menyebut huruf, berapa bulan, dan kalimah itu mesti dicatat dengan warna merah.

Bagaimana kanak-kanak belajar makna, perkataan dan bagaimana kanak-kanak itu dapat membezakan bunyi dengan makna. Bagaimana pola kanak-kanak itu mengetahui makna. Contoh : kucing. Bagaimana kanak-kanak itu ingin mengetahui perkataan itu bermakna kucing. Kuliah 6 tarikh 30/1/2009 Perkembangan ayat / frasa -Sintaksis Ayat kaligraf : ayat yang mempunyai perkataan yang pendek (yang penting sahaja) Satu perkataan tetapi berulang-ulang lebih daripada satu perkataan. Ayat frasa ini kebanyakannya dituturkan oleh kanak-kanak menjadi predikat. Contoh : 1. K.K + Objek : tema kasih, Irak aki 2. K.N + Adjektif : nasi lemak 3. K.Bantu + K.K : nak uat Kuliah 8 tarikh 13/1/2009 Apa aspek Apa bunyi-bunyi yang dikuasai, buat graf dengan menggunakan huruf biasa. Contoh : a : alak, elak, oo : emak. Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa bentuk frasa ayat dan apabila ada penerangan ketika umurnya 2 tahun. Formal : ada guru/kelas/konteks, di sekolah mula mengajar formal. Frasa K.N + Penerang Analisis - bunyi apa yang ada - bunyi apa - berapa perkataan - senarai perkataan yang penuh - senarai perkataan yang disebut Dalam masa satu hari ada perkataan sebanyak 3,000 perkataan. Hal ini kerana satu hari kanak-kanak menyebut kalimah mak beratus kali dalam sehari dan sebagainya. Kata naf : perkataan yang menyatakan naf seperti :apa bila ibu tanya siapa yang buat maka kanak itu menjawab kucing yang buat. Ancam : ugut :pandai megusek orang supaya takot. Popretion :pandai pengaroh orang. Lojek ada 3 lojekmasa,lojektemat dan lojek akibat apa yang dia buat Lojek masa adalah sangat payah dalam kalangan budak yang hendak sebut/menujuk. Lojek tempat: kanak dapat meyembut tempat seperti nak duduk di atas kerusi,meja dll. Lojek akibat: kanak dapat menyata bahawa kucing itu buat apabila da tanya oleh emaknya Kuliah 9 tarikh 20/2/2009 Makna - Anak Melayu suka membuang hurup di hadapan berbeza dengan anak Inggeris - Anak Melayu suke menyebut nama dirinya sendiri dan anak orang Inggeris ganti nama diri ketika kecil apabila besar ganti mananya I .

Perkataan yang ada imbuhan Perkataan yang ada inbuhan itu hanya ada di sekolah. Bahasa yang berkembang canggil adalah bahasa yang berkembang oleh kanak-kanak itu usia lanjuk ,usia kritikal.Dalam usia 2 tahun boleh bercakap frasa ayat. Usia 5,6,7 sudah tahu tentang nahu, tatabahasa lepasitu dia tidak belajar lagi ayat ayat baru ,frasa. Dan gikalau banyak membaca buku maka banyak mengentahui perkataan yang baru. Apa bila kanak-kanak dibesar dalam lingkogan manusia dia pun boleh bercakap ( mentalnya akan dihidup). - bunyi /sebutan/bercakap apabila dia boleh menganjuk - sekira kanak kanak bekak (tuli, bisu) maka tidak dengar suara dan tidak dapat menyebut dari perkataan oleh sebab dia tidak mendengar. Kuliah 10 tarikh 27/2/2009 Dalam membaca untuk maklumat aitu bila baca buku mestilah bercoreng-coreng takkan buku itu bersih,kemudian ulang alik baca semula apa yang kita coreng itu. Bagai mana kanak-kanak faham makna ,dan isi apa yang ada di kepala kanak-kanak tentang apa yang ialihat maka bercakap. Contoh : kerusi bagai mana kanak mengatakan kerusi apabila dia melihat alaupun meja. -prototype : ialah bentuk yang paling asas ,tetapi warna bukan cirri-ciri prototype.seperti gelas walaupun rupanya berlainan, tetapi kalau ada takal maka dinama cawan.dan kanak-kanak itu bagai mana boleh berbeza burung berbagai jenis. kemahiran -Kemahiran yang sangat berlaku aitu proses ideu apabila kita lihat gambar seperti mesti tahu walaupun tidak paidai membaca tetapi tahu apa yang maksud itu adalah ideu. Di antara maksud dengan menulis dan melukis bagi orang yang tidak paidai membaca maka dapat tahu tentang lambing itu. - Hurup dengan lambing tidak sama dan apa bila hurup tidak ada harakat maka baca sangat susah - Antara perkataan dengan lambing tidak susah tetapi hurup yang menjidi masalah. Hurup jawi : satu hurup tidak melambangkan bunyi sebab satu hurup boleh jadi berlain-lain makna . Edugram gambar. Tulisan: bukan edugram itu ada lambing hurup bunyi-bunyi tidak dapat di lihat.dan hurup itu lambing untuk di bunyi.
March 12, 2009 11:31 AM

zuraliza said...

a) Peniruan- dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama, baba, maksu, dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi.

Sebaliknya, walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan, prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak, minum, makan, susu, dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai, membeli buah, dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini, mereka membentuk ujaran baru. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Menurut Moskowitz (1978:95), yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan, frasa dan juga sebilangan ayat. Sekiranya hal ini tidak berlaku, tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan, minum. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti bilakah kita boleh pergi? tidak boleh dinafikan. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara, iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru olehnya.
March 13, 2009 2:31 PM

zuraliza said...

1) Zuraliza binti Zakaria, SMK TUNKU ISMAIL, O8000 SUNGAI PETANI, KEDAH 0124341415 2) Perkembangan penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak (a) Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. Kononnya raja Mesir pada abad 7 sebelum masihi, Psammetichus I, pernah menyuruh

pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Sebagai raja Mesir dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir, tetapi akhirnya dia kecewa. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner, 1998: 349). Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Ingram (1989) membahagi perkembangan kajian tentang tentang pemerolehan bahasa menjadi tiga tahap iaitu period buku harian, period sampel besar, dan period kajian longitudinal. Period buku harian adalah dari tahun 1876 hingga tahun 1926. Pada masa ini, kajian pemerolehan bahasa kanak-kanak dilakukan dengan teliti mencatat apa pun yang diujarkan oleh kanak-kanak dalam suatu buku harian. Data dalam buku harian ini kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasil-hasilnya. Tulisan H. Taine pada tahun 1876 yang dalam bahasa Inggerisnya berjudul On the Acquisition of Language by Children adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa kanak-kanak. Period sampel besar adalah dari tahun 1926 hingga tahun 1957. Period ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu psikologi behaviorisme yang menekankan peranan persekitaran dalam pemerolehan pengetahuan, termasuk pengetahuan bahasa. Dengan pandangan yang behavioristik ini maka metod kuantitatif dianggap sebagai metod yang betul. Bagi mendapatkan hasil yang sahih dan tepat diperlukan sampel yang besar. Ada penyelidik yang menggunakan sehingga seramai 480 kanak-kanak bagi mengetahui keterampilan-keterampilan tertentu pada anak (Templin, 1957). Diharapkan dengan sampel yang besar ini generalisasi, hipotesis, atau hokum yang ditemui akan lebih sahih. Period kajian longitudinal, menurut Ingram, bermula dengan munculnya buku Chomsky Syntactic Stuctures (1957) yang merupakan titik awal pertumbuhan aliran mentalisme atau nativisme dalam ilmu linguistic. Aliran yang berlawanan dengan behaviorisme ini menekankan adanya bekal kudrati yang dibawa pada masa kanakkanak dilahirkan. Bekal kudrati adalah inilah yang membuat kanak-kanak di mana pun menggunakan strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya. Ciri utama period ini adalah kajian longitudinal memerlukan jangka masa yang panjangkerana telah diteliti adalah perkembangan sesuatu yang sedang dikaji dari satu hingga ke masa yang lain. Masa yang hanya selama satu hingga empat bulan lazimnya belum dapat memberikan gambaran sesuatu itu berkembang dalam bahasa. Jumlah subjek biasanya juga lebih sedikit bahkan satu orang pun cukup seperti yang dilakukan oleh Weir (1962), Dromi (1987), Tomasello 91992), dan Dardjowidjojo (2000). (b) Jenis-jenis penyelidikan yang dijalankan: persampelan naturalistik, eksperimen, dan masalah yang dihadapi. Kaedah penyelidikan yang digunakan juga dapat berupa pemerhatian. Dengan kemajuan teknologi, data diperoleh dengan merakam ujaran mahupun tingkah laku kanak-kanak semasa berujar, baik secara visual mahupun auditori. Data itu kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan

kesimpulan-kesimpulannya. Cara inilah yang dilakukan oleh penyelidik seperti Brown 91973) bagi menyelidik bagaimana sistem gramatikal bagi anak-anaknya. Kaedah lain yang digunakan adalah eksperimen. Kaedah ini digunakan jikalau penyelidik ingin jawapan terhadap suatu masalah. Dalam hal ini, penyelidik memilih topik yang akan dikaji (apakah ujaran ibu pada anak berbeza daripada ujaran ayah pada anak), lalu dibuat eksperimen bagi mendapatkan jawapannya. Dalam jenis observasional dan natural atau semulajadi, penyelidik tidak mengadakan interferensi aa pun. Anak dibsudah iarkan berbahasa secara natural di tempat yang tidak khusus disediakan. Penyelidikan yang dilakukan ke atas Nurisya Khyra, kanakkanak berusia setahun sepuluh bulan yang merupakan anak sulung daripada dua adik beradik adalah kajian longitudinal yang secara observasional dan natural. Khyra kadang-kadang dirakam keletahnya waktu makan, sedang tidur, mandi, sewaktu berbelanja di pasaraya, dan di mana-mana sahaja. Dalam jenis observasional yang terkawal, tempat penyelidikan seperti kamar main dalam makmal sudah disediakan terlebih dahulu oleh penyelidik. Begitu juga, barangbarang mainan yang disediakan disesuaikan dengan tujuan penyelidikan. Data daripada kaedah ini dapat digunakan, misalnya untuk menyelidiki apakah bahasa yang digunakan oleh ibu bapa terhadap anak itusama dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapanya. Jenis eksperimental adalah berbeza daripada jenis observasional kerana ia mengadakan interferensi bagi mengetahui apakah suatu keadaan tertentu melihatkan hasil yang diramalkan. Dalam jenis ini ada dua kelompok iaitu, kelompok eksperimental dan kelompok terkawal. kelompok eksperimental adalah kelompok yang dikaji. Oleh itu, kelompok ini mendapat perlakuan yang khusus. Kelompok terkawal adalah kelompok biasa yang digunakan sebagai pembanding. Seandainya kita ingin mengetahui apakah latihan dapat membezakan kanak-kanak dalam menguasai fungsi perkataan yang dalam ayat kecil relatif, maka dibahagikan kanakkanak itu kepada kelompok aksperimen dan kelompok terkawal.

(c) Jelasan fenomena penghasilan, pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanakkanak. Manusia, baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. Sebagai orang dewasa, kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita faham. Begitu juga kanak-kanak, di mana pun juga kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Sebahagian daripada penyelidik adalah lima kali ganda baiknya dibandingkan dengan penghasilannya (Benedict, 1979 dalam Fletcher dan Garman, 1981:6) Sementara itu, Fenson et al, mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan sepuluh perkataan, pemahamannya adalah

seratus sepuluh perkataan; oleh sebab itu, sebelas kali ganda daripada penghasilannya. Ketidakseimbangan antara pemahaman dengan penghasilan ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si kanak-kanak. Dia sudah boleh memahami perintah bagi membuang bungkusan makanan ke tong sampah apabila disuruh. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan, iaitu dengan meniru item bahasa berkaitan dengan situasi seorang ayah membaling bola berkehendakkan kanak-kanak mengenali bahawa seorang pelaku bertindak terhadap sesuatu objek. Greenfield Smith mendakwa bahawa kalau seorang kanak-kanak mengucapkan ball dalam situasi seperti ini, ujaran satu kata bukan sahaja nama suatu benda, tetapi menunjukkan objek perbuatan dalam satu situasi keseluruhan. Begitu juga, dalam mengucapkan daddy, kanak-kanak tersebut bukan sahaja menamakan bapa, tetapi menamakan objek yang membaling bola.

(d) Buat jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Konsonan + vokal 24 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 23 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 22 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 21 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 20 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 19 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 18 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 17 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 16 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u 15 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u

14 b c d g j k l m n p t sy a e i o u 13 b c d g j k l m n p t sy a e i o 12 b c d g j k l m n p t a e i o 11 b c d g j k m n p t a i o 10 b c d g j k m n p t a 9bcdgjkmnpta 8bcdgjkmta 7bgjkma 6a 5 4 3 2 1 bulan b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u

(e) Senaraikan perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan nyatakan golongannya. PERKATAAN MAKSUD FRASA/RANGKAI KATA Ucu maksu kata nama Eta baba kereta baba kata nama Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif Atik cantik kata adjektif Ayi berlari kata kerja Atut takut kata adjektif Nyak pa? hendak apa? Kata tanya Atan ubat makan ubat kata kerja+objek Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek

(f) Senaraikan frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan PERKATAAN MAKSUD FRASA 1@2 PERKATAAN Ucu maksu kata nama 1 perkataan

Eta baba kereta baba kata nama 2 perkataan Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif 2 perkataan Atik cantik kata adjektif 1 perkataan Ayi berlari kata kerja 1 perkataan Atut takut kata adjektif 1 perkataan Nyak pa? hendak apa? Kata Tanya 2 perkataan Atan ubat makan ubat kata kerja+objek 2 perkataan Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek 2 perkataan 3. Huraikan teori penguasaan bahasa kanak-kanak. (a) Peniruan - dengan contoh Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama, baba, maksu, dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi. Sebaliknya, walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan, prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak, minum, makan, susu, dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai, membeli buah, dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini, mereka membentuk ujaran baru. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari. Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Menurut Moskowitz (1978:95), yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu: 1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan, frasa dan juga sebilangan ayat. Sekiranya hal ini tidak berlaku, tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya. 2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan, minum. 3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti bilakah kita boleh pergi? tidak boleh dinafikan. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara, iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru

olehnya. Proses peniruan memainkan peranan yang sangat penting dalam memperoleh keypayaan mengujarkan tuturan. Apabila ibu bapa cuba untuk membetulkan tuturan anak-anak mereka, hasilnya sangat mengecewakan kerana membetulkan tuturan kanak-kanak bertujuan untuk meningkatkan kemajuan mereka ternyata tidak berjaya, kerana ibu bapa tidak menghiraukan tentang kesempurnaan dan kegramatisan ayat yang dituturkan oleh anak-anak mereka. b) Inat (kuderat) (b) Kognisi (intelektual) A. Istilah Cognitive berasal dari kata cognition ertinya adalah pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya cognition (kognisi) adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan ( Neisser, 1976). Dalam pekembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi popular sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang mencakupi semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, pertimbangan, membayangkan, n, berfikir dan keyakinan.

(d) Input Penteorian Chomsky pada tahun 1960 an, tentang pengetahuan bahsa batin telah melambatkan kajian yang dilakukan terhadap input iaitu input bahasa dan input persekitaran yang bersabit dengan pemerolehan bahasa. Seolah-olah terdapat aura mistik dalam menguasai bidang kajian pemerolehan bahasa ini. Bahasa kononnya tidak dipelajari tetapi dengan aura yang diperolehi, pandangan tipikal pada masa itu adalah pandangan ahli falsafah bahasa terkenal iaitu Fodor. Pada satu perjumpaan di Universiti Hawaii sekitar tahun 1965, beliau telah menyarankan bahawa kanak-kanak mempelajari bahasa hanya apabila didedahkan dengan ayat sahaja, tanpa memerlukan sangat persekitaran yang meransang sesuatu yang relevan seperti benda, peristiwa dan keadaan. Tuturan ibu bapa dan orang di sekeliling tidak dianggap sebagai tuturan luar biasa kerana tidak dipendekkan, disederhanakan atau ditekankan sumber rujukannya. Hal ini supaya dapat membantu kanak-kanak dalam mempelajari bahasa. Tetapi penyelidikan yang dilakukan telah menunjukkan bahawa input bahasa dan persekitaran yang diterima oleh kanak-kanak adalah input yang memang direncanakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa dan pada kanak-kanak yang kurang bernasib baik Cuma didedahkan kepada bahasa seperti yang ditonton melalui televisyen atau mendengar melalui perbualan orang dewasa. Jika hal ini berlaku, mereka tidak akan berjaya menguasai pengetahuan bahasanya. Kebiasaanya, ibu bapa kan bercakap dengan anak-anak mereka tentang perkara yang berlaku di sekitar mereka. Tuturan yang biasa digunakan oleh ibu bapa adalah tuturan yang sederhana dan tidak gramatis. Bercakap tentang kesederhanaan, penyelidikan telah menunjukkan apabila bercakap dengan kanak-kanak, orang dewasa menggunakan ayat-ayat pendek dan sederhana.

Hal ini kerana kanak-kanak lebih mudah dalam memahami setiap ujaran yang dikeluarkan oleh ibu bapa mereka. Contohnya apabila ibu bapa ingin meminta anakanak mereka untuk membantu mendapatkan atau mengambil sesuatu barang, ibu bapa akan menggunakan bahasa yang mudah, ringkas tetapi jelas dengan permintaan mereka itu. Contoh ayat seperti, Amin tolong ambilkan ibu segelas air di dapur. Ayat ini jelas menerangkan permintaan si ibu terhadap anaknya. Tiada ayat tergantung., Mudah bagi kanak-kanak dalam melaksanakan arahan ibu mereka.

4. Dengan melihat kanak-kanak yang anda perhatikan, dam melalui temubual dengan ibunya, lakarkan kelima-lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang anda perhatikan. Beri contoh yang relevan. a) Tahap 1 (0-8 minngu) b) Tahap 11 (8-20 minggu) c) Tahap 111 (20-30 minggu) d) Tahap 1V (25-50 minggu) e) Tahap V (9-18 bulan)

9-18bulan baba cu do gan ju mama nenen tatak syusyu nyam awan Omei uyang ibi omei uyang 25-50 baba cu do gan mama syusyu atak Eya ibi omei ibi omei 20-30 bah mam nan atik enen ulang 8-20 miggu bah ma aaa 0-8 ba m aaa minggu b c d g j m n t sy ny ng a e i o u i o u
March 13, 2009 2:33 PM

zuraliza said...

zuraliza binti zakaria 012-4341415 SMK TUNKU ISMAIL, KEDAH BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Atas sebab itulah maka, golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru, golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama, tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Oleh itu, usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa, kementerian, para guru, dan masyarakat. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Pengajaran, situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Jika meningkat, mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan.

2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Sebagai mana kita sedia maklum, kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran, makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Namun demikian, dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama, mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Sekiranya terdapat masalah pun, mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu, maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Bagi pelajar bukan Melayu ini, mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini, keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa formal, dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg, Ter. Azhar, 1990:197). Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis., kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur, serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai

kemahiran bahasa tersebut. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Contoh yang dapat dilihat adalah, guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Oleh yang demikian, sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini, pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa.
March 13, 2009 2:35 PM

zuraliza said...

ZURALIZA BINTI ZAKARIA 012-4341415 BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Atas sebab itulah maka, golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti

ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru, golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama, tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Oleh itu, usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa, kementerian, para guru, dan masyarakat. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Pengajaran, situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Jika meningkat, mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Sebagai mana kita sedia maklum, kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran, makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Namun demikian, dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalah-

masalah yang telah di kenal pasti. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama, mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Sekiranya terdapat masalah pun, mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu, maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Bagi pelajar bukan Melayu ini, mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini, keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa formal, dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg, Ter. Azhar, 1990:197). Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis., kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur, serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Contoh yang dapat dilihat adalah, guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Oleh yang demikian, sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang

dilaksanakan di sekolah ini, pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa.
March 13, 2009 2:36 PM

zuraliza said...

Nama: Zuraliza Binti Zakaria Matrik: M2008100095 Nama sekolah: SMK Tunku Ismail No Tel: 012-4341415 Tugasan buku BAB 14: APLIKASI PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PENDIDIKAN PEMULIHAN 1) Huraikan takrif dan tujuan pendidikan pemulihan Takrif Pendidikan Pemulihan Pendidikan pemulihan terdiri daripada kanak-kanak atau pelajar dalam kemahirankemahiran tertentu mereka tidak dapat miliki dalam persekitaran pendidikan umum. Ini membawa maksud golongan pelajar pendidikan pemulihan ini memerlukan tumpuan khusus para guru untuk membolehkan mereka menguasai kemahirankemahiran tertentu agar mereka dapat mengikuti program pendidikan umum sebagaimana rakan-rakan mereka yang lain. Kebolehan-kebolehan tertentu perlu dibentuk seperti kemahiran dalam seni pertukangan yang tidak memerlukan mereka mengeluarkan dan menggunakan akal fikiran yang banyak berbanding tahap kemahiran dalam sesuatu bidang seni itu sahaja. Atas sebab itulah maka, golongan terencat akal dan pelajar yang memiliki tahap kecedasan yang amat rendah tidak boleh digolongkan dalam golongan pendidikan pemulihan ini kerana golongan seperti ini memerlukan bentuk pendidikan yang berlainan pula. Takrif Pendidikan Pemulihan Tujuan pendidikan pemulihan ini diadakan bertujuan membantu para perlajar yang memperoleh pencapaian rendah agar dapat membaiki tahap pencapaian mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan sama seperti pelajar normal yang lain. Seseorang pelajar yang lemah tidak semestinya memiliki tahap IQ dan kecerdasan yang rendah kerana tanpa disedari oleh guru, golongan ini juga boleh terdiri daripada para pelajar yang tinggi dan sederhana tahap kecerdasannya. Hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang terlibat dalam usaha memotivasikan pelajar dari golongan ini sendiri. Usaha-usaha dalam memotivasikan pelajar ini sendiri perlu kukuh kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pengajaran dan ppembelajaran (P&P) secara kelas. Hal ini lebih membuatkan golongan seperti ini cepat bosan dan

tidak mempunyai semangat untuk terus belajar. Sekiranya proses pengajaran dan ppembelajaran (P&P) untuk golongan ini masih di takuk yang lama, tidak mustahil wujudnya golongan pelajar daripada golongan pemulihan yang akan terus gagal dan jauh ketinggalan berbandng pelajar normal yang lain. Oleh itu, usaha untuk meningkatkan semula prestasi pembelajaran golongan pendidikan pemulihan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasulk ibu bapa, kementerian, para guru, dan masyarakat. Guru boleh menempatkan golongan ini di dalam kelas yang sama. Jumlah pelajar ini akan menjadi lebih kecil dan mudah untuk para guru memantau aktiviti-aktiviti yang gemar dilakukan oleh mereka. Pengajaran, situasi serta suasana yang khusus diberikan kepada mereka bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Tahap pengajaran dan pembelajaran (P&P) ini akan dinilai berdasarkan prestasi pelajarn mereka. Jika meningkat, mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas normal. Guru-guru pendidikan pemulihan ini telah pun diberikan latihan yang khusus untuk membimbing golongan pelajar seperti ini. Proses perbincangan dengan ibu bapa juga boleh dilakukan dalam usaha mendekatkan lagi jalinan hubungan antara pihak sekolah dengan mereka. Ibu bapa dan pelajar dari golongan ini akan merasa bahawa diri mereka masih dihargai dan diperlukan dalam melahirkan belia negara yang berwawasan. 2) Bincangkan mengapa program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum. Program pendidikan pemulihan harus ada dalam sesuatu program pendidikan umum kerana pendidikan pemulihan merupakan program terpenting dalam usaha memulihkan semula semangat golongan pelajar seperti ini. Antara program pendidikan umum yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan bahasa Melayu. Pendidikan pemulihan bahasa merupakan antara aspek yang terpenting dalam program pemulihan. Hal ini kerana pengetahuan atau kemahiran bahasa merupakan dasar kepada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Proses pendidikan sukar untuk dilaksanakan sekiranya pelajar tersebut tidak mempunyai proses kemahiran bahasa yang baik. Sebagai mana kita sedia maklum, kemahiran bahasa ada empat iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis. Sekiranya pelajar pendidikan ppemulihan ingin berjaya dalam sesuatu proses pembelajaran, makamereka perlu untuk menguasai keempat-empat proses kemahiran bahasa tersebut. Namun demikian, dalam menguasai kemahiran bahasa ini masih terdapat masalahmasalah yang telah di kenal pasti. Antara masalah yang dihadapi adalah kepada pelajar yang berstatus penutur bahasa pertama dan pelajar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua. Bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama atau utama, mereka tidak mempunyai masalah yang banyak kerana sekurang-kurangnya mereka tahu untuk bertutur dan mendengar melalui bahsa tersebut. Sekiranya terdapat masalah pun, mungkin dalam penulisan iaitu dalam menyampaikan maklumat secara bertulis atau proses memahami teks bertulis itu sendiri. Sementara bagi pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, mereka lebih jelas menghadapi masalah dalam menguasai keempat-empat kemahiran bahasa yang telah disebut tadi. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia adalah kepada pelajar Melayu. Disebabkan bahasa utama yang dituturkan oleh mereka adalah bahasa Melayu, maka penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang sukar kepada mereka. Sementara bagi contoh pengguna bahasa kedua pula adalah melibatkan pelajar-pelajar dari golongan bukan Melayu. Bagi pelajar bukan Melayu

ini, mereka akan menghadapi masalah dalam penggunaan kedua-dua bahasa tersebut iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi bagi proses pendidiikan pemulihan ini, keutamaan lebih diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa formal, dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. 3) Huraikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan semasa seseorang guru pemulihan melaksanakan program pendidikan pemulihan. Prinsip-prinsip dalam pendidikan pemulihan bahasa yang saya temui dalam pendidikan pemulihan ini ada tiga. Prinsip yang pertama adalah seseorang individu akan bermula dengan menguasai kemahiran pemahaman diikuti kemahiran penghasilan (Steinberg, Ter. Azhar, 1990:197). Hal ini membawa maksud kebolehan kita dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh individu lain kepada kita. Selepas mampu menguasai kemahiran memahami baharulah kita belajar cara-cara untuk mendalami kemahiran penyampaian pula. Berdasarkan kepada keempat-empat bahasa yang diutarakan tadi iaitu kemahiran mendengar, bertutur, memahami, dan menulis., kita harus mendahulukan pemulihan pengajaran mendengar daripada bertuttur, serta kemahiran memahami mendahului kemahiran menulis. Antara contoh yang boleh dilakukan oleh guru terhadap pelajar pemulihan ini adalah mengenal pasti sejauh mana pelajar tersebut menguasai kemahiran bahasa tersebut. Prinsip kedua yang seharusnya difahami oleh guru pendidikan pemulihan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) harus berasaskan bahan-bahan pengajaran yang bermakna. Tujuan membaca ini adalah untuk mendapatkan makna dan maksud yang terkandung dalam sesuatu bahan tersebut. Prinsip ketiga pula adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan yang bersifat fungsional. Hal ini bermaksud aktiviti yang dirancang oleh guru itu dapat diterapkan oleh pelajar melalui aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Contoh yang dapat dilihat adalah, guru mengajar pelajar membaca arahan-arahan yang dikeluarkan sama ada melaui lambang simbol iaitu gambar atau lambing bunyi. Selepas itu barulah mereka dapat membuat kerja berdasarkan pengajaran guru tersebut. PENUTUP Pendidikan pemulihan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan program pendidikan bahasa. Oleh yang demikian, sekiranya pelajar pendidikan pemulihan tidak belajar dengan lebih gigih melalui kelas pendidikan pemulihan yang dilaksanakan di sekolah ini, pelajar ini akan terus gagal dan tidak ada lagi peluang kedua yang boleh diberikan kepada mereka khususnya dalam kemahiran berbahasa. Sebagai mana yang diketahui, bukanlah suatu tugasan yang mudah bagi seseorang guru itu untuk mengajar dan seterusnya mencerap apa yang diajar olehnya kepada pelajar-pelajar pendidikan pemulihan tersebut. Guru-guru pendidikan pemulihan ini perlu lebih kreatif semasa mengajar pelajar seperti ini khususnya dalam kemahiran berbahasa. Mereka perlu lebih diberi latihan dan kursus berkaitan dengan pendidikan pemulihan ini kerana scenario pendidikan zaman sekarang tidak mudah berbanding sebelum ini.
March 13, 2009 4:03 PM

shariah binti zulkifly said...

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. MICHAEL & ALL ANGELS,KAMPUNG TAWAS,30010 IPOH,PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Contohnya : mak buat neneng. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. Kaedah Baru : Teknik merakam. Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Ada mikrofon radio. Sampel besar, memakan masa bertahun-tahun. Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. Apakah proses atau tahap proses ? Mula kenal suara di sekeliling Mula kenal dan memandang kearah suara. Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa, ma, pa atau menyebut kucing sebagai meow. 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Proses peniruan akan terus berlaku. Usia dua tahun sudah mula bercakap. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa, persekitaran. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama, bantal, susu. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh, main, makan,minum. 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Contohnya : acu datang, semalam. Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. Usia 6 atau 7 tahun , kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar.

Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Akan berlaku proses peniruan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama,diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Apabila ada teori, kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Seterusnya, kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. LOGIK TEMPAT Logik tempat pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. Kesukaran dalam kajian ini : a. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. PERKATAAN PERTAMA Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. Tiga bidang besar : penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. PENGHASILAN BUNYI Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam

menghasilkan bunyi. Ada beberapa tahap perkembangan. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. Mungkin mnyetakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. Aktiviti bernafas, makan,buang air dan gerak badan berkaitan dengan keperluan hidupnya. Bunyi makanan, mencepah, menelan, batuk,sendawa kait dengan keperluan biologi. Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. INTERPRETASI MAKSUD. Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. Bunyinya beritma. Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. TAHAP DUA ( 8 20 minggu ) Gelak dan mengagah. Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. Tangisan juga dihasilkan,nadanya mula berbagai-bagai. Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi. Bunyi ga,gu menyerupai suku kata. Empat bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. Penghasilan bunyi lebih mantap. Bunyi lebih panjang satu saat, seperti vokal dan kosonan. Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut.

Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain,...selalunya di ulang-ulang. Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. Suku kata seperti aa..ba.., aagaaa,dada dan sebagainya. Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa. Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada membebel hingga 18 bulan. Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. Bunyi sudah berima , berbeza. Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan. Mainan dan ulangan nyanyian bermelodi. Sudah ada suku kata, kata awal, dengan kena jelas. Ini tanda awal awal bahasa. Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Contoh : mak berapa kali dalam satu hari. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti, kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). Contoh : apalagi yang dia ada : 1. Permainannya patung power ranger, bantal busuk, telefon, piano. 2. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan, minum,duduk Permintaan untuk bekerjasama, menafikan sesuatu 3. Menyatakan keinginan . Contoh : adik nak susu 4. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. Adik suka pergi berkelah. Adik pun suka makan sayur. 5. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan.

Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat, masa,sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. Masa : petang, malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ), Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Di bawah umur dua tahun, perkara ini jarang-jarang berlaku. Selepas itu, dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia, mereka mendengar kata-kata manusia, dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Semasa mendengar bahasa, alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Dia akan menyerap bahasa itu. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak, keadaan akan menjadi sukar. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Tempoh usia kritikal - kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah, kanak-kanak dapat belajar bahasa. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Bukti : kes-kes deraan. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai.

Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. Contoh : di Ipoh.

PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak apa yang dilihat, ada label. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. - Apa yang membolehkan mereka kata kata itu kerusi. 2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton semua itu adalah kereta. 3. Lihat puyuh, bangau, merpati kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. a. Bangau putih b. Gagak hitam c. Serindit hijau. Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna. Prosesdalam minda kita ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita perlambangan. Ada proses yang kompleks bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK

Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Hemisfera kiri Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik. Hemisfera kanan Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda. Dalam psikolinguistik yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Batasan Otak. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.

AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. 1. Pure word deafness kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. 2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ? 4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. 5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas. 6. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja. CIRI-CIRI : Kemahiran membaca rendah Susunan terbalik Menyongsang perkataan Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. Pemahaman lisan rendah. Suka membaca senyap. Tulisan buruk. PUNCA DILEKSIA Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. Korpus kolosum yang lemah. Bertindak lambat dan kurang cepat. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).

Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA visual Auditori Visual auditori Genetik

Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.

2. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah

dilakukan seperti : i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005). - Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Maalip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) - Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ). - Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. iv. Liew Siew Lin (2003) - Penggunaan kata sendi nama. v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) - Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. vi. Arpan Shahbudin - Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) - Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyil danr , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat. - Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi h pada akhir kata, penggantian fonem p, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) - Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981) - Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. x. Liew Sie Lin (2003) - Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. xi. Azman Wan Chik (1989) - Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar. xii. Zamri Mahamod(2000) - Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan

dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. JENIS-JENIS KESALAHAN. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. A. KESALAHAN MORFOLOGI. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Contoh : i. Contohnya : Ali di padang main bola. ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata tetapi(annal). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Contohnya : i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Sepatutnya : i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf r dengan huruf l. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Lori Loli ii. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Contohnya: i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Penggantian /a/ kepada /o/

sangat menjadi songat c. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu : a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Proses penambahan fonem juga berlaku. a. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. b. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Proses penghilangan juga berlaku a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan

c. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Penghilangan konsonan/k. Tak mahu menjadi tame e. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Menurut Asmah Omar (1977), kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan h di awal kata. Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004), pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. Contohnya : i. Saya makan nasi - ayat bahasa Melayu Saya nasi makan - ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991), pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987), pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. D. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu- Tamil, Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Melayu-Tamil a. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh )

ii. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. BACAAN BAB 5. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Namun demikian, untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga, mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Menurut Mansoer Pateda (1990), terdapat dua istilah dwibahasa, iaitu : a. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah, tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. b. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. Selepas memperoleh pendidikan, ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987).Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi, tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan, memajukan kerjaya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. B2 boleh diperoleh melalui dua cara, iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. i. Tekanan psikososio bilik darjah. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan, disiplin dan tatacara bilik darjah. ii. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. iii. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. iv. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. v. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987), sesetengah mempelajari B2 atau menjadi

dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. ii. Tuntutan peluang pekerjaan. iii. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. iv. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. v. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. vi. Kepentingan pendidikan, perhubungan antara individu. vii. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. viii. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. ix. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa, pelajar bukan Melayu , mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek, mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Menurut Victoria et al. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. Contohnya : Open the air condition (B2) buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Contohnya : Saya makan nasi (BM) Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Contohnya : a. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : barujadi balu pelajar Cina. b. Penggunaan frasa lembu punya susu-pelajar India. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu,dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan,tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis, morfologi dan leksikal. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan dan Perak. Contohnya : 1. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]- penggunaan dialek utara. [air]- sebutan dalam bahasa Melayu standard.

2. Jalang-jalang cari makang dialek Terengganu. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Contohnya,kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. Contohnya : 1. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. a. Last week,I pergi shopping. b. See you minggu depan. 2. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. a. Mek makang ikang.
March 13, 2009 4:10 PM

shariah binti zulkifly said...

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. MICHAEL & ALL ANGELS,KAMPUNG TAWAS,30010 IPOH,PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat.

Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Contohnya : mak buat neneng. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. Kaedah Baru : Teknik merakam. Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Ada mikrofon radio. Sampel besar, memakan masa bertahun-tahun. Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. Apakah proses atau tahap proses ? Mula kenal suara di sekeliling Mula kenal dan memandang kearah suara. Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa, ma, pa atau menyebut kucing sebagai meow. 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Proses peniruan akan terus berlaku. Usia dua tahun sudah mula bercakap. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa, persekitaran. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama, bantal, susu. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh, main, makan,minum. 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Contohnya : acu datang, semalam. Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. Usia 6 atau 7 tahun , kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Akan berlaku proses peniruan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama,diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Apabila ada teori, kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Seterusnya, kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. LOGIK TEMPAT Logik tempat pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Contoh : Di

manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. Kesukaran dalam kajian ini : a. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak. meniru Teori kudrat Input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. PERKATAAN PERTAMA Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. Tiga bidang besar : penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. PENGHASILAN BUNYI Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. Ada beberapa tahap perkembangan. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. Mungkin mnyetakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. Aktiviti bernafas, makan,buang air dan gerak badan berkaitan dengan keperluan hidupnya. Bunyi makanan, mencepah, menelan, batuk,sendawa kait dengan keperluan biologi. Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal

[a]. INTERPRETASI MAKSUD. Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA. Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. Bunyinya beritma. Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. TAHAP DUA ( 8 20 minggu ) Gelak dan mengagah. Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. Tangisan juga dihasilkan,nadanya mula berbagai-bagai. Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi. Bunyi ga,gu menyerupai suku kata. Empat bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. Penghasilan bunyi lebih mantap. Bunyi lebih panjang satu saat, seperti vokal dan kosonan. Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain,...selalunya di ulang-ulang. Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. Suku kata seperti aa..ba.., aagaaa,dada dan sebagainya. Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa. Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada membebel hingga 18 bulan. Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi.

TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. Bunyi sudah berima , berbeza. Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan. Mainan dan ulangan nyanyian bermelodi. Sudah ada suku kata, kata awal, dengan kena jelas. Ini tanda awal awal bahasa. Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ? Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Contoh : mak berapa kali dalam satu hari. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti, kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). Contoh : apalagi yang dia ada : 1. Permainannya patung power ranger, bantal busuk, telefon, piano. 2. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan, minum,duduk Permintaan untuk bekerjasama, menafikan sesuatu 3. Menyatakan keinginan . Contoh : adik nak susu 4. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. Adik suka pergi berkelah. Adik pun suka makan sayur. 5. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat, masa,sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. Masa : petang, malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ), Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Di bawah umur dua tahun, perkara ini jarang-jarang berlaku. Selepas itu, dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru.

LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia, mereka mendengar kata-kata manusia, dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Semasa mendengar bahasa, alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Dia akan menyerap bahasa itu. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak, keadaan akan menjadi sukar. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Tempoh usia kritikal - kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah, kanak-kanak dapat belajar bahasa. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Bukti : kes-kes deraan. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai.

Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. Contoh : di Ipoh. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak apa yang dilihat, ada label. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. - Apa yang membolehkan mereka kata kata itu kerusi. 2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton semua itu adalah kereta. 3. Lihat puyuh, bangau, merpati kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. a. Bangau putih b. Gagak hitam c. Serindit hijau. Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna. Prosesdalam minda kita ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam

minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita perlambangan. Ada proses yang kompleks bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK

Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa.

Hemisfera kiri Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik. Hemisfera kanan Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda. Dalam psikolinguistik yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Batasan Otak. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.

AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. 1. Pure word deafness kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat

mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. 2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ? 4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. 5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas. 6. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja. CIRI-CIRI : Kemahiran membaca rendah Susunan terbalik Menyongsang perkataan Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. Pemahaman lisan rendah. Suka membaca senyap. Tulisan buruk. PUNCA DILEKSIA Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. Korpus kolosum yang lemah. Bertindak lambat dan kurang cepat. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA visual Auditori Visual auditori Genetik

Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.

2. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005). - Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Maalip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) - Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ). - Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan-

konsonan tertentu bahasa Melayu. iv. Liew Siew Lin (2003) - Penggunaan kata sendi nama. v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) - Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. vi. Arpan Shahbudin - Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) - Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyil danr , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat. - Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi h pada akhir kata, penggantian fonem p, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) - Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981) - Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. x. Liew Sie Lin (2003) - Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. xi. Azman Wan Chik (1989) - Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar. xii. Zamri Mahamod(2000) - Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. JENIS-JENIS KESALAHAN. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. A. KESALAHAN MORFOLOGI. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Contoh : i. Contohnya : Ali di padang main bola. ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang.

Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata tetapi(annal). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Contohnya : i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Sepatutnya : i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf r dengan huruf l. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Lori Loli ii. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil. Contohnya: i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu : a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar

b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Proses penambahan fonem juga berlaku. a. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. b. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Proses penghilangan juga berlaku a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Penghilangan konsonan/k. Tak mahu menjadi tame e. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Menurut Asmah Omar (1977), kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan h di awal kata.

Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004), pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. Contohnya : i. Saya makan nasi - ayat bahasa Melayu Saya nasi makan - ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991), pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987), pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu. D. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu- Tamil, Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Melayu-Tamil a. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. BACAAN BAB 5. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Namun demikian, untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga, mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa

ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Menurut Mansoer Pateda (1990), terdapat dua istilah dwibahasa, iaitu : a. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah, tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. b. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. Selepas memperoleh pendidikan, ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987).Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi, tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan, memajukan kerjaya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. B2 boleh diperoleh melalui dua cara, iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. i. Tekanan psikososio bilik darjah. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan, disiplin dan tatacara bilik darjah. ii. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. iii. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. iv. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah. v. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987), sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. ii. Tuntutan peluang pekerjaan. iii. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. iv. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. v. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. vi. Kepentingan pendidikan, perhubungan antara individu. vii. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. viii. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. ix. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR

Berdasarkan konsep dwibahasa, pelajar bukan Melayu , mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek, mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Menurut Victoria et al. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. Contohnya : Open the air condition (B2) buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Contohnya : Saya makan nasi (BM) Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Contohnya : a. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : barujadi balu pelajar Cina. b. Penggunaan frasa lembu punya susu-pelajar India. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu,dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan,tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis, morfologi dan leksikal. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan dan Perak. Contohnya : 1. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]- penggunaan dialek utara. [air]- sebutan dalam bahasa Melayu standard. 2. Jalang-jalang cari makang dialek Terengganu. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Contohnya,kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Menurut Mohd

Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. Contohnya : 1. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. a. Last week,I pergi shopping. b. See you minggu depan. 2. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. a. Mek makang ikang.
March 13, 2009 4:10 PM

azrina said...

AZRINA BINTI ARIFFIN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK IPOH PERSIARAN BRASH 31400 IPOH PERAK M20081000093 0125983429 SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ( Pengantar Psikolinguistik Moden ) Mangantar Simanjuntak

Tokoh-tokoh pelopor psikologi Dewey (1894) seorang ahli psikologi telah mengkaji bahasa dan perkembangan dengan cara mentafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsipprinsip psikologi. Ini bermakna penggolongan psikologi daripada kata-kata yang diucapkan oleh kanak-kanak dilakukan berdasarkan erti kata-kata itu bagi orang dewasa dengan bentuk-bentuk tatabahasa orang dewasa. Oleh itu dengan cara ini kita dapat menentukan kekerapan kata-kata kerja bantu, kata depan,kata nama dan kata sifat. Secara tidak langsung, kita akan dapat menentukan kecenderungan akal (mental) kanak-kanak yang dihubungkan . Wundt (1908,1912) seorang ahli psikologi Jerman menggangap bahawa bahasa sebagai alat untuk melahirkan fikiran. Selain itu, bahasa pada mulanya lahir dalam bentuk gerak-geri yang dipakai untuk melahirkan perasaan-perasaan yang sangat kuat secara tidak sedar kemudian berlaku pertukaran di antara alemen-elemen perasaan dengan elemen-elemen akal atau mentaliti. Semua elemen-elemen ini diatur oleh kesedaran menjadi alat pertukaran fikiran dan akhirnya menjadi bahasa. Wundt

menjelaskan terdapat hubungan hubungan yang rumit di antara sistem-sistem luaran dan dalaman yang sebahagian besarnya bergantung kepada bahasa dan interaksi antara ,manusia melalui struktur bahasa. Pillsbury dan Meader (1928), mengembangkan neuropsikolinguistik dewasa. Menurut beliau bahasa adalah satu alat untuk menyampaikan fikiran , idea-idea dan perasaan. Selain itu, manusia akan berfikir dahulu untuk melahirkan kata-kata penterjemahan bagi memahami bagaimana wujudnya kata-kata daripada seseorang, bagaimana katakata dapat dihubungkan dengan idea-idea yang lain bukan verbal. Bagaimana katakata melambangkan imej-imej (bayangan otak), bagaimana semua kata-kata ini dapat memberi makna kepada manusia yang mendengar atau pembaca menterjemahkan

Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Fonologi. Mazhab behavioris menganggap perkembangan penguasaan system fonologi ialah hasil langsung daripada perkembangan system kognitif dan kemajuan interaksi psikososio antara kanak-kanak dengan persekitaran di mana mereka wujud. Ahli ahli behavioris seperti Burner (1976) dan Bates (1976) telah menjalankan kajian untuk memperlihatkan kepentingan interaksi-interaksi sosial yang awal antara kanak-kanak dan ibu bapa serta orang-orang dewasa yang lain. Sememangnya golongan behavioris mempunyai bukti yang kukuh untuk beranggapan begini. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, dalam mengusai fonem-fonem konsonon. Kanak-kanak menguasai bunti-bunyi konsonon yang daerah sebutannya terletak di bahagian hadapan mulut dan boleh dilihat terlebih dahulu. Dengan kata lain, kanak-kanak mengusai konsonono-konsonon yang mudah ditiru terlebih dahulu daripada bunyibunyi konsonon yang lebih sukar ditiru. Secara muktamad ahli-ahli behavioris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyibunyi dan sistem fonologi yang berkaitan dengannya ialah hasil daripada proses rangsangan dan gerak balas. Orang-orang dewasa dikatakan memberikan rangsanganrangsangan bahasa secukupnya dan dalam bentuk yang mudah ditiru. kanak-kanak pula memberikan gerak balas kepada rangsangan-rangsangan ini dan menerusi cubajaya akhirnya mereka dapat membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan betul dan sistem-sistem fonologi dipelajari sedikit demi sedikit akhirnya dikuasai sepenuhnya. Huraian Behavioris tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. Ahli Behavioris beranggapan penguasaan sintaksis kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran. Terhasil daripada interaksi antara kanak-kanak dengan para penjaga mereka. Para penjaga pula dikatakan amat bersungguh-sunggh dalam membantu kanak-kanak menguasai kebolehan bertutur , amat dedikasi dan sentiasa menyesuaikan bentuk-bentuk pertuturan mereka dengan tahap pencapaian sintaksis yang telah dikuasai oleh kanak-kanak. Idea-idea behavioris ini tersimpul dalam model

yang dikenal sebagai model motherese (Snow & Ferguson, 1977). Menurut model ini bahasa yang dipertuturkan oleh para penjaga dicirikan dengan cirri-ciri tertentu. Pada peringkat awal penguasaan sintaksis, tuturan, tuturan yang diucapkan oleh para penjaga kepada kanak-kanak dikatakan bersifat telegfik. Selepas peringkat ini dilepasi oleh kanak-kanak baharulah para penjaga memasukkan kata tugas atau morfem-morfem terikat dalam pertuturan mereka. Berdasarkan model motherese ini para penjaga dikatakan sentiasa menyedari dan mengikuti perkembangan bahasa kanak-kanak yang berada di bawah jagaan mereka dan mereka sentiasa memberi rangsangan yang paling sesuai agar penguasaan bahasa berjalan lancer. Pemerolehan sintaksis dipersepsikan sebagai bersifat mekanikal dan dikuasai menerusi proses peniruan berdasarkan prinsip-prinsip rangsangan dan gerak balas. Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (BEHAVIORIS) Watson (1913,1914,1919,1930) ahli psikologi behaviorisme bangsa Amerika, telah menempatkan tabiat bahasa pada darjah yang sama dengan tabiat (badan ) manusia yang merangkumi system otot saraf fi kepala, leher dan bahagian dada manusia. Watson menghubungkan tabiat bahasa yang implisit iaitu fikiran dengan ucapan yang eksplisit aiatu bertutur. Tetapi akhirnya Watson menyelaraskan tabiat bahasa dengan kerangka gerak balas yang dilazimkan menurut teori Pavlov (1928). Biihler (1934) seorang ahli psikologi Jerman mengatakan bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi iaitu ekspresi (melahirkan), evokasi (menerbitkan) dan reprentasi. Weiss seorang ahli psikologi Amerika mengakui adanya aspek mental bahasa itu tetapi kerana kewujudannya dalam bentuk kekuatan yang tidak mempunyai bentuk fizik (non-physical forces), maka kewujudan ini sukar dikaji. Oleh itu, Weiss menganggap bahasa itu sebagai satu bentuk perilaku apabila seseorang menyesuaikan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, bahasa sebagai satu bentuk perilaku bahasa yang memilki keadaan-keadaan biologi, fisiologi dan sosial sebagai satu alat untuk melahirkan perasaan iaitu aspek mentalnya bahasa melalui mentaliti. Kantor (1926), mengatakan bahasa merupakan bidang bersama yang dapat dikaji bersama-sama oleh ahli-ahli psikologi kerana bahasa merupakan aktiviti (kegiatan) dalam bidang psikologi.yang menerangkan fakta-fakta filologi dengan perantaraan sebab-sebab mentality dan proses-proses mentaliti (akal). Selain itu beliau tidak menganggap bahasa adalah satu alat menyampaikan idea-idea, keinginan-keinginan dan perasaan dan bahasa bukanlah alat fizikal untuk memproses mentaliti (akal) Carroll (1944) mengintegrasikankan fakta-fakta yang ditemukan oleh linguistik murni bahasa sebagai keadaan isyarat itu haruslah sedemikian rupa sehingga organisme dengan lain memberikan gerak balas kepada isyarat itu sebagai satu isyarat. Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Fonologi. Bagi golongan mentalis, penguasaan bunyi-bunyi bahasa tidak dianggap berlaku menerusi proses peniruan semata, tetapi melibatkan organisasi-organisasi minda.

Menurut mentalis, pemerolehan fenom-fonem bahasa tidak dapat ditafsirkan sebagai hasil daripada hubungan psiko-sosio kanak-kanak dengan persekitaran sahaja. Mereka menekankan kepentingan factor-faktor dalaman (endogenenous) seperti alat pemerolehan bahasa semula jadi seperti yang telah disarankan oleh Noam Chomsky (1881:88). Jika organisasi minda tidak berperanan, tentu sekali kanak-kanak tidak kembali kepada bentuk-bentuk yang salah selepas mengusai bentuk-bentuk yang betul. Selain itu, golongan mentalis menganggap yang kanak-kanak telah membina sistem fonologi sesuatu bahasa. Rumus-rumus ini dikatakan tidak dibentuk menerusi proses peniruan atau aktiviti latih-tubi tetapi melibatkan peranan alat pemerolehan bahasa yang sememangnya sedia wujud dalam minda sejak kanak-kanak lahir ke dunia Huraian Mentalis tentang Penguasaan Sistem Sintaksis. Bagi golongan mentalis, kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasi secara mekanikal atau terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas. Tetapi dikatakan sudah wujud dalam minda manusia sejak mereka lahir ke dunia.Rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam pemerolehan bahasa dan alat ini sudah ada dalam minda manusia sejak lahir ke dunia. Kanak-kanak dikatakan telah dilengkapi dengan nahu universal yang juga dikenali alat pemerolehan bahasa (Hornstein & Lightfoot, 1981) dan rumusd-rumus ini disesuaikan dalam nahu universal dengan nahu bahasa pertamanya. Penyesuaian ini pentng kerana nahu universal ini diungkap atau disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang boleh menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh para pengguna sesuatu bahasa tertentu. Golongan ini juga membuktikan bahawa kanak-kanak membetulkan kesal;ahan mereka bukan kerana ditegur oleh orang dewasa tetapi mereka telah dapat menentukan rumus-rumus yang benar untuk membolehkan mereka menghasilkan bentuk-bentuk pertuturan yang gramatis. Dalam erti kata lain, segala kesalahan yang dibetulkan oleh kanak-kanak bukan sebab ditegur oleh orang dewasa tetapi oleh rumus-rumus dalaman yang telah dapat dikenal pasti oleh kanak-kanak (Foss & Hajkes, 1978:280). Tokoh-tokoh Pelopor Linguistik (MENTALIS) Wilhelm von Humboldt, Mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran manusia (psikologi). Caranya ialah dengan melakukan kajian perbandingan di antra tatabahasa-tatabahasa bahasa-bahasa yang berlainan dan tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa-bahasa ini. dipengaruhi oleh aliran rasionalisme dan menganggap bahasa bukan sebagai satu bahan yang sudah siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan . bahasa itu merupakan satu kegiatan yang mempunyai prinsip-prinsip sendiri dan semua bahasa manusia merupakan variasi daripada satu tema tertentu. Ferdinand de Saussure (1964) menerangkan ada 3 unsur perilaku berbahasa iaitu parole (bertutur), langue (bahasa) langage ucapan. Bahagian langue inilah objek kajian linguistik manakala parole adalah objek kajian psikologi. Ini bermakna jika kita hendak mengkaji bahasa yang lengkap kedua-dua displin ini harus digabungkan.

E. Sapir (1921:1949) Mencuba mengkaji hubungan bahasa (linguistic) dengan pemikiran atau psikologi dan telah mengambil kesimpulan bahawa bahasa terutamanya struktur bahasa itulah yang menentukan struktur pemikiran manusia. Jespersen (1922) Bahasa merupakan satu fungsi manusia sebagai simbol-simbol di dalam otak manusia yang melambangkan fikiran atau membangkitkan fikiran itu,berdasarkan fikiran sendiri.
March 20, 2009 2:00 PM

AZIAWATI AZIZ said...

NAMA : AZIAWATI BT ABD AZIZ M20081000094 Teori Pembelajaran Dalam Psikologi (Keluarga Teori Hubungan Rangsangan- Gerak Balas- Teori-teori AS.S-R) 1.0 PENGENALAN Definisi Teori Pembelajaran Pembelajaran (pelaziman) ialah satu proses supaya pengalaman atau latihan yang dialami oleh seseorang atau seekor haiwan menghasilkan perubahan tingkah laku yang relative tetap. Pelaziman ialah pemerolehan satu pola tingkah laku yang baru selepas seseorang atau seekor haiwan dilazimkan atau mengalami proses pelaziman (iaitu latihan untuk memberi gerak balas terhadap rangsangan). Keluarga teori-teori As.S-R ini dimulai oleh eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Ivan P. Pavlov. 2.0 TEORI_TEORI PEMBELAJARAN 2.1 Teori Pelaziman Klasik/Classical Conditioning-Ivan Pavlov(1848-1936) Teori ini ditemui secara kebetulan oleh Pavlov (semasa ia membuat kajian mengenai proses pencernaan haiwan) . Pavlov melihat seekor anjing yang mulai makan makanan,air liurnya akan keluar dahulu. Pavlov perhatikan setiap kali anjing itu melihat makanan ,air liurnya selalu keluar. Oleh sebab itu Pavlov ingin melatih anjing itu mengeluarkan air liurnya ,sekalipun makanan sebenarnya tiada. Eksperimen dijalankan iaitu Pavlov bunyikan loceng , namun tidak diikuti makanan, ini tidak menyebabkan air liur anjing itu keluar. Kemudian loceng dibunyikan dengan diikuti pemberian makanan. Hal ini dilakukan berulang-ulang. Hasilnya menunjukkan bahawa pembunyian loceng diikuti oleh makanan akan membuatkan anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. Pavlov menyimpulkan bahawa anjing itu telah dilazimkan untuk bertindak terhadap rangsangan yang baru(loceng) yang sebelumnya tidak menyebabkan anjing itu mengeluarkan air liurnya.

Sebelum Pelaziman STD1(rangsangan yang tidak dilazimkan) ---------------RTD(gerak balas tidak dilazimkan) (Makanan) ( Air liur) STD2 ---------------------------Tidak ada reaksi (loceng) Sedang Dalam Pelaziman STD2 diikuti STD1 -----------------------------------RTD (loceng) (makanan) (air liur) Selepas Pelaziman (STD2 menjadi SD ) SD (rangsangan dilazimkan)------------------------- RD(rangsangan dilazimkan) (loceng) (air liur) Maka terjadinya pelaziman. Ahli teori ini percaya bahawa ada perbezaan-perbezaan yang dibawa sejak lahir dalam kemampuan belajar. RD(rangsangan dilazimkan) dapat diperkuatkan dengan ulangan-ulangan di bawah pengukuhan. Bagi Pavlov RD adalah unit dasar pembelajaran yang paling baik. 2.2 Teori Penghubungan /Connectionism/S-R Theory - Edward L. Thorndike (1874-1949) Dalam 1 eksperimen trial and error(cuba-jaya), Thorndike meletakan seekor kucing dalam sangkar besar. Sangkar itu dibuka dari dalam dengan menggunakan sebuah engsel. Dalam usaha untuk keluar ,kucing itu mencakar ke sana sini dan secara kebetulan kakinya menekan engsel dan pintu terbuka dan kucing itu dapat keluar. Hal ini diulang dan kucing itu berperangai seperti itu juga. Setelah beberapa kali pengulangan aktiviti dilakukan, jumlah waktu yang diperlukan oleh kucing itu untuk membuka pintu sangkar semakin berkurangan dan akhirnya kucing itu dapat membuka pintu dengan segera tanpa mencakar ke sana sini. Di sini Thorndike menyimpulkan bahawa terdapat 2 hukum pembelajaran utama iaitu:(i) The law of exercise-hukuman pembentukan pembiasaan/tabiat yang dibahagikan kepada 2 bahagian kecil iaitu:a. Law of use-Jika dalam situasi rangsangan(P) sering diikuti oleh tingkah laku(L), maka hubungan P dengan L jadi semakin kuat melalui exercise/latihan ulangan. Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(P) ,dengan kucing terlepas dari sangkar(L), semakin diperkuat kerana sering dilakukan. Cth 2 : dalam pengajaran bahasa, mengikut teori ini, perlulah membuat latihan ulangan bahagian-bahagian pelajaran ikut urutan yang benar dan teratur agar kemahiran mekanis dapat diperoleh.

b. Law of effect/Reinforcement-iaitu, jika sesuatu perilaku memberi hasil yang memuaskan, maka hubungan situasi dengan perilaku itu akan diperkuatkan(perilaku itu cenderung diulang) Cth 1: Hubungan antara kucing dalam sangkar(situasi S) dengan kucing menekan engsel (L) semakin diperkuat, dan L akan cenderung diulangi. Hubungan S-L harus diulang berkali-kali secara teratur agar perilaku L menjadi lebih lancar. Thorndike menyimpulkan bahawa :-dalam pengajaran bahasa, pelajar perlulah membuat latihan ulangan bahagianbahagian pelajaran dengan urutan yang benar secara teratur agar kemahiran yang mekanis dapat diperoleh. -apabila 1 organisme bersedia untuk bertindak/buat sesuatu, maka menyelesaikan sesuatu perbuatan itu akan menimbulkan kepuasan hati. -apabila urutan rangsangan-gerak balas diikuti satu keadaan yang memuaskan hati, hubungan S-R akan diperkukuhkan. -hubungan S-R dapat diperkukuhkan melalui latihan. 2.3 Teori Behaviorisme-John B. Watson: Bapa Behaviorisme(1878-1858) Teori ini lanjutan daripada teori pelaziman klasik Pavlov. Menjalankan eksperimen ke atas tikus putih dengan bayi(kecil). Memberikan fokus kepada rangsangan -gerak balas, dan menyatakan apa yang berlaku dalam otak(kesedaran) tidak berkaitan untuk dikaji. Watson menyatakan perilaku manusia sangat sederhana dan mudah dikaji, kerana semua perilaku ,termasuk gerak balas diterbitkan oleh rangsangan. Jadi apabila gerak balas diketahui, maka rangsangan pun dapat diramalkan, dan sebaliknya. Oleh itu Watson menyatakan bahawa perilaku organisme dapat diramal dan dikawal. Eksperimen Watson ke atas bayi berumur 11 bulan (Albert) dilakukan. Pada mulanya, Albert merupakan bayi yang gembira dan tidak punyai rasa takut pada binatang seperti tikus putih. Albert suka bermain dengannya. Kemudian Watson mulakan proses pelaziman dengan cara memukul sebatang besi (dengan menggunakan palu) setiap kali Albert cuba mendekati /memegang tikus putih itu. Akibatnya , lama kelamaan Albert merasa takut tidak sahaja kepada tikus, malah pada benda berbulu putih seperti arnab, topeng santa. Hal ini membuktikan, pelaziman mengubah perilaku seseorang dengan cara yang radikal. Watson memperkenalkan 2 prinsip iaitu :a. Prinsip Kebarusan -apabila sesuatu rangsangan kebarusan menerbitkan sesuatu gerak balas, maka kemungkinan rangsangan itu untuk menerbitkan gerak balas yang sama apabila diberi makanan lagi lebih besar daripada apabila rangsangan itu diberikan makanan setelah lama berselang. b. Prinsip keseringan -apabila sesuatu rangsangan itu dibuat lebih sering menerbitkan satu gerak balas tertentu, maka kemungkinan untuk rangsangan itu menerbitkan gerak balas yang sama di hari yang akan datang jauh lebih besar. 2.4 Teori Kesegeraan atau Kedekatan/Contiguity Theory- E. R

Guthrie(1942,1952,1959) Guthrie berpendapat kesegeraan hubungan antara satu gabungan rangsangan-gerak balas akan memperbesarkan kemungkinan berulangnya pola pasangan S-R. Kesegeraan merupakan kunci pembelajaran dalam teori ini, dan bukannya pengukuhan. Guithrie berpendapat pembelajaran tidak berlangsung secara perlahanlahan/beransur-ansur, tetapi bekerja secara percubaan tunggal. Oleh itu latihan dan ulangan penting untuk melazimkan rangsangan baru untuk menerbitkan gerak balas yang dikehendaki. Bila gerak balas ini terjadi berulang-ulang, maka organisme akan jadi kurang cenderung untuk memberikan gerak balas yang lain. Cth 1 :dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa asing, setiap bahagian kecil daripada ayat yang betul harus diusahakan agar berhubungan dengan rangsangannya, sehinggalah satu ayat yang betul akan berkembang melalui latihan. Kesimpulannya rangsangan yang diberikan, haruslah menerbitkan gerak balas yang betul, dengan ini setiap kali rangsangan ini muncul, maka gerak balas yang betul akan terbit. Kesalahan-kesalahan haruslah disingkirkan (dibuat melalui kajian). 2.5 Teori Pelaziman Operan/Instrumental/Operant Conditioning-B.F. Skinner(1938,1953,1957,1974) Tokoh terkenal dan dipanggil sebagai bapa pengajaran dengan mesin/alat-alat /jentera pengajaran automis/programmed instructions. Berdasarkan teori pelaziman operan yang jelas. Eksperimen kotak Skinner : tempat makan dibuat daripada tin dan di luarnya ada 1 alat untuk jatuhkan biji makanan ke dalam tin. Setiap kali makanan jatuh bunyi tin seperti ping wujud. Seekor tikus dimasukkan dan diberi makanan yang setiap kalinya dijatuhkan ke tin. Biji makanan akan jatuh ke tin jika sebatang besi yang disisipkan itu dipijak tikus tersebut. Kebetulan, tikus itu lapar dan terpijak besi tersebut dan biji makanan jatuh ke tin. Setelah beberapa kali, tikus itu mempelajari bahawa apabila ia menekan besi tersebut , maka makanan akan jatuh ke tin. Biji makanan itu dinamai pengukuh(reinforce), dan peristiwa penekanan besi sebagai peristiwa pengukuh ,munculnya makanan dinamai rangsangan pengukuhan(stimulus)dan perilaku tikus dinamai perilaku yang dilazimkan. Tingkah laku inilah yang dinamai pelaziman operan/instrumental ,iaitu hal tingkah laku begini menyebabkan munculnya biji makanan. Pengukuhan inilah menyebabkan tikus itu lebih cenderung untuk menekan besi tersebut. Dalam eksperimen ini, hadiah dijadikan sebagai hadiah sebagai pengukuhan dalam bentuk biji makanan. Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu akan lebih cenderung untuk menekan batang besi tersebut. Reinforcement (pengukuhan), ini memungkinkan berulangnya sesuatu perilaku. Skinner percaya proses pembelajaran yang utama sama pada binatang dan manusia. Begitu juga dalam pengajaran bahasa, guru dianggap sebagai arkitek utama dalam pembentukan tingkah laku murid(sehingga boleh bertutur). Tujuan pengajaran bahasa dilakukan oleh murid secara berulang-ulang. Kemudian tujuan ini dibahagikan kepada sejumlah tugas-tugas kecil yang diperkukuhkan satu demi satu agar operans(serangkai perbuatan) diperkukuhkan sehingga menambah kemungkinan berulangnya perbuatanperbuatan itu di kemudian hari. Pengukuhan merupakan satu konsep yang sangat penting dalam teori pembelajaran

Skinner. Skinner menyatakan bahawa perilaku berbahasa selalu dibentuk dan dipertahankan oleh peristiwa-peristiwa pengukuhan. Skinner juga mengatakan bahawa perilaku berbahasa kanak-kanak, iaitu pemerolehan bahasa ibundanya, muncul secara beransur-ansur mengikut peristiwa-peristiwa pengukuhan. Hal ini jelas melalui katakatanya iaitu dalam mengajar kanak-kanak bercakapkita lebih dahulu mengucapkan satu model iaitu kita mengatakan sesuatu dan mengatur Peristiwa-peristiwa supaya gerak balas atau tindak balas yang mempunyai milik-milik yang sama akan diperkukuhkan(1974:97) 2.6 Teori Pengurangan Dorongan atau Ketegangan / Drive Reduction Theory- Clark Hull (1943,1952) Teori ini mengemukakan 3 peringkat pembelajaran iaitu:1. Mengandungi pembolehubah yang berdiri sendiri (bebas) -termasuk pengalaman lama,hadiah-hadiah 2. Mengandungi pembolehubah penegah -motivasi yang berbentuk insentif seperti hadiah-hadiah(kecenderungan organisme untuk memberikan gerak balas apabila rangsangan muncul) 3. Mengandungi pembolehubah yang tidak berdiri sendiri (tidak bebas) Respon/banyak gerak balas/ketahanan terhadap kemusnahan. Dalam pengajaran bahasa Hull menekankan dorongan utama dan dorongan yang diperolehi untuk menerbitkan gerak balas. Menurut Hull, keperluan khas organisme terhadap sesuatu akan membangkitkan dorongan utama atau keadaan tegang pada masa-masa tertentu. Pengukuhan tidak diperlukan lagi. Dorongan utama ini sering dihubungkan dengan kekhuatiran. Kekhuatiran ini memiliki kekuatan sebagai dorongan kedua yang mempengaruhi pembelajaran. Oleh kerana seseorang itu ingin mencapai satu tujuan, maka pengharapan untuk mencapai tujuan ini akan mendorongnya untuk beraksi 2.7 Teori Mediasi atau Penegah/ Mediation Theory- Charles Osgood (1952,1953,1962) Osgood mengakui bahawa terdapatnya faktor mediasi atau penegah yang berlaku antara rangsangan dan gerak balas. Mengemukakan formula S-rm-Sm-R (rm=mediating response;Sm=mediating stimulus), rm dan Sm merupakan gerak balas penegah/mediasi dan satu lagi rangsangan diri penegah/mediasi di dalam otak organisme. Hal ini bermaksud organisme tidak hanya diserang oleh 1 rangsangan utama(S) pada waktu/masa tertentu sahaja, malah diserang juga oleh beberapa rangsangan tambahan yang terdapat dalam persekitaran yang berhubung dengan rangsangan utama tadi secara serentak. Semua rangsangan ini (rangsangan S + rangsangan tambahan) telah dilazimkan kepada sekumpulan gerak balas (gerak balas utama R + gerak balas tambahan)yang diterbitkan oleh organisme itu. Sekalipun rangsangan utama S tidak hadir ,maka rangsangan tambahan boleh juga menerbitkan sebahagian gerak balas tambahan pada organisme.

Bila diterjemah ke bahasa Melayu rumusnya ialah : S-rp-sp-R*(rangsangan- gerak balas penengah-rangsangan penegah-gerak balas) . Apabila gerak balas penegah/mediasi(rp) dalam otak diterbitkan oleh S, maka secara automatis rp akan membangkitkan rangsangan penegah/mediasi(sp)dalam diri organisme yang serta merta akan menerbitkan R. Sekalipun S tidak hadir ,maka dengan adanya sp, organism boleh juga mempunyai kekuatan sendiri untuk menerbitkan R tanpa kehadiran S. Namun kekuatan sendiri(sp) perlu terlebih dahulu diterbitkan oleh S. kerana jika tidak sp tidak akan wujud. 2.8 Teori Dua Faktor Disempurnakan/Revised Two-Factor Teory-D. Hobart Mowrer (1960) Mowrer menganggap ada 2 jenis pengukuhan iaitu:(i) pengukuhan bertambah(incremental reinforcement)/hukuman kedua atau tambahan -iaitu perasaan kecewa/takut telah dibangkitkan/ditambah. -Mowrer menyatakan emosi(perasaan), saja yang boleh dilazimkan dan bukannya tingkah laku. Jadi setiap gerak balas yang dilazimkan itu merupakan 1 gerak balas emosi, yang bertindak sebagai satu dorongan atau merangsang seseorang untuk bertindak. Oleh itu, dengan menambah perasaan takut(yang merupakan hukuman tambahan), maka pengukuhan semakin ditingkatkan. Hal ini akan menyebabkan individu tersebut beraksi/bertindak bersungguh-sungguh untuk menggelakkan hukuman tambahan ini. (ii) pengukuhan berkurang (decremental reinforcement)/hadiah -berkurangnya pengukuhan ,maka ketegangan yang disebabkan perasaan takut telah berkurangan dan membangkitkan harapan/kelegaan. Dalam situasi hadiah atau ganjaran yang ditimbulkan oleh pengukuhan berkurangan,perasaan lega telah dialami oleh individu sebagai sign(tanda) bahawa satu peristiwa yang tidak diingini telah dielakkan; atau satu pengharapan dibangkitkan yang menandakan bahawa satu peristiwa yang menggembirakan akan muncul. Mowrer menegaskan bahawa pelaziman emosi pengharapan dan emosi ketakutan merupakan kunci proses pembelajaran. Emosi-emosi inilah yang bertindak sebagai rangsangan penegah /mediasi yang mampu merangsang individu untuk bergerak atau memberikan tindak balas. Mowrer menyatakan dalam pemerolehan bahasa peranan emosi adalah mustahak. Menurut Mowrer bayi mendengar kata-kata pertama ibunya yang juga telah memberikan perasaan kasih sayang. Maka bayi ini akan berusaha bersungguhsungguh meniru kata ibunya untuk merasakan kehadiran ibu yang dicintainya kerana telah memperoleh kasih daripadanya. Jadi emosi cinta pada ibunya telah bertindak sebagai pengukuhan tambahan kerana telah berhubung dengan rangsangan kasih sayang.Kemudian peniruan kata-kata ini telah berfungsi sebagai pengukuh utama. Hal ini menjadikan pengucapan ini sebagai sebahagian daripada tabiatnya. 3.0 PENUTUP Tuntasnya, telah banyak teori-teori pembelajaran yang diperkenalkan oleh ahli-ahli psikologi dalam usaha mereka untuk membantu agar konsep pembelajaran menjadi lebih mudah difahami orang. Jikalau konsep pembelajaran ini sudah difahami, maka

kaedah-kaedah pengajaran bahasa akan dapat disempurnakan dengan lebih baik lagi. Nota kuliah Kuliah 1 - Menerangkan skop kerja kursus dan peperiksaan. - Menerangkan proses yang berlaku dalam minda kanak-kanak. - Beberapa pendapat ahli psikolinguistik menyatakan bahawa manusia lahir tanpa tahu berbahasa. Namun akhirnya ia akan belajar berbahasa.Kanak-kanak belajar bahasa dengan cepat. Membincangkan proses neurologi yang mempengaruhi perkembangan pemerolehan bahasa kanak-kanak. - Menerangkan bahawa psikolinguistik iaitu proses mengkaji bagaimana kanak-kanak tahu berbahasa dan bagaimana bahasanya berkembang.Proses pemerolehan bahasa dikatakan berlaku secara semulajadi dan juga melalui peniruan. - -kanak-kanak memulakan bahasanya dengan suku kata, kemudian kepada perkataan. Ada perkataan yang huruf depannya dihilangkan atau digantikan dengan huruf yang lain. Proses ini dipanggil pengguguran huruf. - Kritikal age merupakan masa iaitu kanak-kanak sudah mula melengkapkan perkataannya dan pola-pola ayat. Ada bukti yang menunjukkan bahawa sekiranya kanak-kanak itu tidak terdedah dengan bahasa manusia atau mendengar manusia bercakap, maka tiada model untuk dia menerima proses bercakap dan akan membawa implikasi yang tidak baik untuk kanak-kanak tersebut. Kuliah ke-2 - Mengenai ungkapan,ayat,frasa dan bunyi. - Mengenai language code. - Penerangan mengenai kanak-kanak yang menyebut tapi tidak memahami erti atau maksudnya. Di sini bahasa yang dipelajari oleh kanak-kanak tersebut adalah melalui proses peniruan iaitu mendengar dan menyebut kembali apa yang diperkatakan oleh orang dewasa kepadanya. - Penerangan berkaitan bunyi yang dilambangkan. - Berlaku pengguguran perkataan sama ada depan atau tengah oleh kanak-kanak. - Penerangan mengenai kod-kod bahasa atau berbahasa. - Contohnya : ju (melambangkan baju). Pengguguran depan berlaku, namun kanakkanak tersebut sudah mula membentuk suku kata. Kuliah ke-3 - Penerangan mengenai teori pembelajaran - Pemberian tugasan berkaitan pembinaan jadual huruf yang disebut oleh sampel yang dikaji. a. Memasukkan demografi b. Huruf-huruf membuat analisis c. Membina jadual pemerolehan bunyi Kuliah ke-4 - Pemerolehan bunyi: menyenaraikan bunyi-bunyi yang disebut oleh kanak-kanak - Membuat analisis bunyi (huruf-huruf yang telah digunakan) - Membina jadual bunyi berdasarkan data yang diperolehi. - Memasukkan demografi ibu bapa kanak-kanak yang dikaji. - Melihat proses bunyi yang telah mantap dan kurang mantap

Kuliah ke-5 - Membentangkan hasil yang dikumpul setiap minggu. - Memgeluarkan huruf-huruf yang telah digunakan oleh kanak-kanak yang dikaji. - Belajar bagaimana kanak-kanak membezakan makna. - Melihat perkembangan bunyi bahasa iaitu sudah ada imbuhan atau tidak. Kemudian melihat kanak-kanak tersebut membentuk frasa/ayat baru. - Menulis frasa-frasa yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut. Kuliah ke-6 -proses kanak-kanak memahami dan mengembangkan frasa. Contohnya : n/a/k i/p/u/n= hendak telefon -tahap satu : satu perkataan contohnya takut. Tahap dua: pembinaan ayat contohnya akan ubat=makan ubat -isu bagaimana kanak-kanak belajar makna perkataan dan mereka dapat membezakan makna yang berkaitan. -selain itu pemerhatian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kanak-kanak tersebut belajar bunyi dan maknanya. Kuliah ke-7 - Kanak-kanak 2 tahun menguasai bunyi (sebutan) - Bagaimana kanak-kanak membina rumus tatabahasa (dari segi frasa,ayat iaitu ayat pendek dan ayat panjang) - Bagaimana kanak-kanak membuat klasifikasi mengenai makna yang disebutnya. - Pemahaman mengenai proses perkembangan bahasa kanak-kanak( dari sudut dunia kanak-kanak tersebut) - Selain itu mengklasifikasikan bentuk kata seperti kata kerja, kata adjektif dan kata nama yang disebut oleh kanak-kanak. Kuliah ke-8 - Mempelajari bagaimana kanak-kanak membuat rumus-rumus tatabahasa atau membentuk ayat-ayat daripada ayat kecil. - Melihat bahawa kanak-kanak menyebut satu perkataan , contohnya cucu ( bermaksud saya hendak minum susu) - Selain itu melihat bagaimana kanak-kanak belajar dan mengenali makna. - Beberapa analisis dilakukan berkaitan bunyi bagi bahasa kanak-kanak bawah 2 tahun. Kuliah ke-9 -kanak-kanak dikatakan pelat sebutannya kerana a. banyak suku kata. Pelat kanak-kanak ini akan hilang apabila mereka dewasa -selain itu mengenai pragmatik yang dikatakan memanipulasikan bahasa. -penerangan berkaitan nahu ,iaitu anak-kanak dari segi kemajuannya dalam membentuk kata-kata. -konsep usia kritikal/tahap yang penting -pernyataan mengenai dalam minda/otak kanak-kanak ada jentera penguasaan bahasa. -bagaimana kanak-kanak belajar berbahasa;-bila kanak-kanak tersebut didedahkan dengan bahasa manusia, maka jentera bahasa tersebut akan hidup.Persoalan berkaitan kanak-kanak dilahirkan oleh keluarga yang pekak. -Hal berkaitan kanak-kanak belajar 2-7 tahun mereka masih belajar. -maklumat berkaitan kanak-kanak yang pergi sekolah pada usia yang muda.

-penerangan berkaitan konsep yang paling sukar iaitu bilangan. Contohnya kita akan mengetahui angka tersebut adalah satu. Bilangan ini diajarkan oleh ibu bapa atau guru dan ini akan diikut oleh kanak-kanak. -Perkara yang paling lambat kanak-kanak hendak berkembang iailah:a. berkaitan masa b. berkaitan logik c. berkaitan tempat d. berkaitan sebab- akibat Kuliah ke-10 - Perbincangan berkaitan tugasan. - Memasukkan teori/proses/peristiwa yang digunakan sebagai contoh. - Selain itu mengenal pasti penyebutan dan pembinaan ayat/ kata oleh kanak-kanak yang dikaji. - Menyiasat bagaimana atau bila kanak-kanak membina makna dan melihat proses pragmatik. - Perbincangan berkaitan semantik, iaitu bagaiamana kanak-kanak belajar makna dan tahu makna dan apa yang disebutnya. Selain itu isu berkaitan apa yang ada dalam minda kanak-kanak yang membolehkan apa yang dilihatnya dan memberikan label pada perkataan yang digunakannya. - Selain itu untuk melihat bagaimana kanak-kanak tersebut tahu bahawa setiap benda dalam dunia ini ada labelnya. - Mempelajari konsep prototaip(ciri-ciri yang ada pada sesuatu benda yang menyebabkan kanak-kanak memahami apa yang disebutnya itu) - Memahami proses lambang ideogram dan huruf
March 22, 2009 10:36 AM

zuraliza said...

Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415 Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. - Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi.Diari ibu bapa. Mulai tahun 1950, lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini. - Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar

melalui pita rakaman tersebut, bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. - Pengitlakan (proses generalisasi), deskripsi secara lengkap dan tepat. - Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. Bidang bahasa. - Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa. - Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud, NOAM Chomsky, Carol Chomsky, Skinner, Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: - Apakah pola, perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak - Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) - Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? - Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman, kamera digital, handycam. Dan sebagainya. - Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. - Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah seterusnya Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesanBERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak. - Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan

= Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.

Kaedah baru - Teknik merakam dan desain eksperimen direka - Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan - Ada mikrofon radio - Sampel besar bertahun-tahun - Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial - Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian. - Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara - Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. - Data boleh dipercayai, bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh. Sampel alamiah - Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. - Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. - Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan. - Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic. - Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya. - Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak. - Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar - Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.

Psikologi eksperimental banyak digunakan - Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu aspek bahasa. - Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek - Jalankan tugasan dan kumpul data - Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. - Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang. Hasil Penyelidikan - Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak - Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar - Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa - Lain subjek, suasana, eksperimen, dan prosedur statistic member interprestasi berlainan.

- Sangat perlahan. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih. Kekerapan - Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? - Kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) - Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960- an).

Saiz Sampel - Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai, maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Apa yang patut dilakukan - Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam - Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa - Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri.. - Bersifat naturalistik atau representatif. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar; Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran kalian Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London, mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Oleh itu, bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin.

- Tetapi untuk berbahasa, kita mesti tengok tempat dan keadaan. Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? - apakah proses peniruan tersebut? - Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. - Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya - Kita bercakap tanpa memahami ertinya Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry - Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi - Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu - Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen. Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil- apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) - Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan - Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu Logik Tempat - meletakkan gula-gula di atas meja - Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? - Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran. Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak - sebanyak mana bahan yang dikumpul, mencukupi untuk dibuat eksperimen - Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan, kanak-kanak itu dapat melakukannya. masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: - apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya - Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang - Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama - umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama - itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap - tetapi pada hakikatnya, banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan - 3 bidang besar: penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Penghasilan bunyi

- daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. - Ada beberapa tahap perkembangan - tahap 1 (0- 8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi - pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. - Ia mungkin menyatakan lapar, sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri). - bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi - Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. - Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a). Kuliah pada 13/02/2009 - Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. - Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. - sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan. - bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek - bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan - kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut. Tidak seperti bunyi bahasa - tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa - namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa - Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi - bunyinya beritma - pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara - ini sama seperti asas bunyi

Kuliah padaa 20/02.2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) - antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan - tangisan juga dihasilkan. Nadanya mula berbagai-bagai - mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu - berirama dan pendek - mula mengagah dan gelak. Mula menunjukkan kontor intonasi - bunyi gasgur menyerupai suku kata - 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir - pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa - lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa.

Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) - penghasilan bunyi lebih mantap - bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan. - nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal - ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan - ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut - bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel - membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. Tetapi lebih kerap digunakan - bunyi seperti bababa dan deretan lainselalunya diulang - selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa bb, aagaa, dada dan lain-lain - bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa - pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah - kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. Dia akan membebel sehingga 18 bulan - bunyi bebel ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama - bunyi sudah berirama, berbeza-beza - ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran - bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan - mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi - sudah ada suku kata, kata awal, dengan makna jelas - ini tanda awal bahasa - kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009 Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah

Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Berusia 13 bulan. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Antara perkataan tersebut adalah cu bagi susu, matan untuk makan, ba gi untuk baba pergi, ma untuk mama, syedap untuk sedap, nanak untuk tidak hendak. Minggu 2. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi cu, matan (makan), yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan tatak untuk kakak, adik (adik), tok (atok), atok juga mewakili atok. Tetapi bagi orang utara, tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Mereka memanggil atok untuk gelaran bagi nenek lelaki, manakala, wan bagi nenek perempuan. Selain itu, Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis, dia akan mengatakannya anis yang membawa maksud makanan itu manis. Begitu juga dengan masam dan masin. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Jadi di sini, apa yang dapat saya perhatikan, dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Sebagai contoh: masam jadi acam. Konsonan m di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh), m (meh), n (neh), d (deh), t (teh), c (ceh), Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai), bunyi m (meh) adalah mama, n (neh) adalah nanak, t (teh) adalah takmau, dan c (ceh) adalah cu untuk susu.
March 22, 2009 8:54 PM

zuraliza said...

Zuraliza Binti Zakaria SMK Tunku Ismail Sungai Petani Kedah 012-4341415

Nota Kuliah (10 markah) Psikoliguistik adalah suatu proses psikologi dan bahasa. 2 Januari 2009 Menyelidiki bahasa kanak-kanak. - Sejarah aktifnya bermula pada tahun 200 masihi.Diari ibu bapa. Mulai tahun 1950, lebih kajian secara menyeluruh dan sistematik dilakukan terhadap penelidikan bahasa kanak-kanak ini. - Pita rakaman: Pertuturan bahasa kanak-kanak yang dirakam dengan menggunakan pita rakaman dapat dianalisis dan dirakam secara berulang-ulang dan dapat mendengar proses bunyi tersebut yang mungkin pada pertama kalinya kita mendengar melalui pita rakaman tersebut, bunyi itu agak kabur dan kurang jelas. - Pengitlakan (proses generalisasi), deskripsi secara lengkap dan tepat. - Multidisiplinari: Linguistik dan eksperimens. Contohnya seperti: Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak dan daripada dapatan tersebut apakah proses yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Bagaimana kanak-kanak mempelajari sesuautu bahasa. Itulah yang dikaitkan dengan bidang psikolinguistik atau bidangan bahasa. Bidang bahasa. - Bagaimana kita memahami kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa. - Bahasa disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Bagaimana kanak-kanak itu dapat mempelajari sesuatu bahasa yang sangat kompleks dengan tidak berusaha bersungguh-sungguh tetapi hanya tahu menyebut sesuatu perkataan tanpa memahami maknanya. Ahli-ahli psikologi yang terkenal antaranya Sigmund Freud, NOAM Chomsky, Carol Chomsky, Skinner, Watson yang telah memberikan teori-teori berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Freud meletakkan satu kelompok kanak-kanak kepada bentuk yang tidak boleh bercakap. Kajian yang lebih sistematik berlaku dalam 50 tahun lalu. Antara dapatan dalam kajian itu adalah: - Apakah pola, perkataan yang dikeluarkan oleh kanak-kanak - Bilakah seseorang kanak-kanak itu boleh bercakap (bergantung kepada individu) - Adakah bahasa yang dikeluarkan oelh seseorang kanak-kanak itu dapat dikembangkan lagi? - Rakam dengan menggunakan alat teknologi seperti pita rakaman, kamera digital, handycam. Dan sebagainya. - Pada masa ini berkembangnya teori empirical iaitu apabila kenyataan atau dasar yang kita buat itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. - Proses bunyi yang keluar daripada mulut kanak-kanak adalah seterusnya Kuliah pada 09/01/2009 -Kaedah yang berkesan-

BERJAYA -Penyelidik membina kaedah berkesan untuk mendapatkan data daripada kanakkanak. - Lain daripada masalah dengan orang dewasa. Teknik untuk orang dewasa tidak dapat digunakan kerana: = berlakunya perkembangan kognitif (pemikiran) = Jangka minat (attention) kanak-kanak terhadap sesuatu tidak panjang. Hal ini kerana mereka cepat merasa jemu dan bosan terhadap sesuatu terutamanya -apabila ianya melibatkan proses pembelajaran. Kecuali jika proses pembelajaran itu menggunakan kaedah menggunakan peta minda atau visual yang mempunyai suara dan gambar( ideogram). = Kanak-kanak cepat memahami dan mengingat arahan = Tetapi ianya tidak dapat dilakukan kepada kanak-kanak di bawah 3 tahun.

Kaedah baru - Teknik merakam dan desain eksperimen direka - Kanak-kanak diperhati dan dirakam tanpa gangguan - Ada mikrofon radio - Sampel besar bertahun-tahun - Teknik eksperimen sesuai dengan intelektual dan pengalaman sosial - Kanak-kanak belum dapat bercakap pun masih boleh diambil untuk dijadikan responden kajian. - Teknik akustik dapat mengkaji penghasilan suara - Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. - Data boleh dipercayai, bermula dari peringkat awal kelahiran sehinggalah baligh. Sampel alamiah - Naturalistik sampling: suasana lazim kanak-kanak. - Dirumah: Akustik tidak baik dan alat boleh mengganggu kanak-kanak. - Pusat penyelidikan: Kanaka-kanak bebas bermain sambil bercakap dengan ibu bapa dan kawan-kawan. - Data berkualiti : representative (contoh buat peta. Dan kita ambil cirri-ciri yang penting sahaja) dan naturalistic. - Kesulitan: Mengandungi maklumat penghasilan sebutan tetapi tidak banyak mengenai bagaimana kanak-kanak memahami dunianya. - Mungkin tidak mengandungi keupayaan penting bahasa kanak-kanak. - Mungkin tidak banyak peristiwa tentang cirri-ciri bagi membuat kesimpulan bagai mana kanak-kanak belajar - Perlu tambahan daripada kaedah yang lain.

Psikologi eksperimental banyak digunakan - Bina hipotesis mengenai upaya kanak-kanak menggunakan atau memahami satu

aspek bahasa. - Reka tugasan sesuai bagi dijalankan oleh kumpulan subjek - Jalankan tugasan dan kumpul data - Buat analisis statistic behavior (tingkah laku) subjek. - Hasilnya beri bukti menyokong atau menolak hipotesis (atau memberi cadangan) memperbaiki eksperimen akan datang. Hasil Penyelidikan - Dapatan mengenai penghasilan dan pemahaman oleh kumpulan kanak-kanak - Tetapi pengitlakan daripada kajian ini sukar - Apa yang dihasilkan dalam suasana terkawal, tidak dapat dikatakan ada dalam suasana interaksi kehidupan biasa - Lain subjek, suasana, eksperimen, dan prosedur statistic member interprestasi berlainan. - Sangat perlahan. Memakan masa lama untuk penyelidik memastikan semua angkuhan dikaji dan hasilnya sahih. Kekerapan - Berapa kerapkah kita mengumpulkan bahan dalam eksperimen? - Kerap, selang beberapa hari sekali semasa kanak-kanak melalui tahap perkembangan pesat, mulai lahir hingga 3 bulan. Roger Brown (ahli Psikolinguistik) - Sebuah penyelidikan penting oleh ahli psikologi Amerika Roger Brown (1925dalam tahun 1960- an).

Saiz Sampel - Apabila biilangan kanak-kanak itu ramai, maka penyelidikan tertumpu kepada penyelidikan unsur bahasa tertentu sahaja. Sampel besar tidak semestinya menjamin keberhasilannya. Apa yang patut dilakukan - Sampel yang popular dilakukan adalah setengah jam - Mereka menggunakan ujaran yang dipastikan. Contohnya 100 ujaran pada satu-satu masa - Yang penting adalah responden ujaran daripada kanak-kanak itu sendiri.. - Bersifat naturalistik atau representatif. Kuliah pada 16/01/2009 Etika= nilai kod= peraturan Etika pakaian (x) kod pakaian Language kod peraturan berbahasa Elaborate kod= peraturan-peraturan dan bahasa yang sangat canggih Logic of place = logik tempat Contoh ayat: Beli tasbih di Mekah (betul) = peraturan berbahasa

Beli tasbih dekat Mekah (salah) = peraturan berbahasa Contoh lain: Selalu diucapkan oleh pelajar; Jasa kalian (ibu bapa) tidak dapat dibalas (x) Konteks ayat di atas salah kerana kalian member makna ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh menggunakan gelaran kalian Basil Berstein 1950-an daripada Univercity of London, mengkaji pelajar-pelajar yang datang dari London dan kebanyakannya dari Jamaica dan dari keluarga atau golongan bawahan. Oleh itu, bahasa yang dituturkan oleh mereka seharian adalah dari kelas rendah. -Penceramah yang menngunakan bahasa yang tinggi adalah seperti Tan Sri Rais Yatim dan Ustaz Badrul Amin. - Tetapi untuk berbahasa, kita mesti tengok tempat dan keadaan. Penghasilan yang berasakan kepada tiruan? - apakah proses peniruan tersebut? - Tidak mungkin sebagai orang dewasa kita akan bercakap atau berucap perkara yang tidak pernah dibaca atau dilakukan. - Proses berucap boleh berlaku tanpa memahaminya - Kita bercakap tanpa memahami ertinya Kuliah pada 23/01/09 Naturalistik inquiry - Bagaimana bahasa kanak-kanak itu berkembang secara semulajadi - Apa perkembangan yang berlaku terhadap bahasa kanak-kanak itu - Apa perkembangan bahasa kanak-kanak itu secara semulajadi Lakukan eksperimen. Bagaimana eksperimen dihasilkan? Dari kecil- apa yang mula dikatakan? Kuliah pada 30/01/2009 Antara masalah kanak-kanak (terhadap penyelidikan kanak-kaank) - Tidak tahu sama ada kanak-kanak faham atau tidak apa yang diarahkan - Kognitif = sains = mengkaji apa yang kita tahu terhadap apa yang kita tahu Logik Tempat - meletakkan gula-gula di atas meja - Soalan: bertanya kanak-kanak di mana gula-gula itu berada? - Jawapan: Gula-gula itu berada di atas meja Ini adalah proses yang dinamakan sebagai perkembangan kognitif/ intelektual/pemilkiran. Antara masalah dalam eksperimen terhadap kanak-kanak - sebanyak mana bahan yang dikumpul, mencukupi untuk dibuat eksperimen - Jika dilakukan setiap hari terhadap kanak-kanak tidak semua apa yang kita inginkan, kanak-kanak itu dapat melakukannya. masalah kedua eksperimen tehadap kanak-kanak ialah: - apakah kanak-kanak itu pandai menghasilkan bunyi atau sekadar meniru daripada orang yang terdekat dengannya

- Contoh: ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu daripada orang - Ucapn tersebut mungkin dilakukan setelah ibu bapa kanak-kanak itu menyuruh kanak-kanak tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya menyalam orang yang member hadiah tersebut. Kuliah 06/02/2009 Perkataan Pertama - umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama - itulah bukti ketara perkembangan bahasa, bayi mula bercakap - tetapi pada hakikatnya, banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan - 3 bidang besar: penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. Penghasilan bunyi - daripada saat bayi lahir hingga 12 bula ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. - Ada beberapa tahap perkembangan - tahap 1 (0- 8 minggu): bunyi-bunyi asas biologi - pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. - Ia mungkin menyatakan lapar, sakit dan sebagainya terhadap bunyi refleksi (menghasilakn bunyi secara naluri). - bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkitan dengan keperluan biologi - Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara di selang seli dengan sepi sudah didokumentasikan denga baik. - Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan rendah. Kualitii bunyi menyerupai bunyi vokal (a). Kuliah pada 13/02/2009 - Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. - Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama. - sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai riitma yang berlainan. - bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek - bunyi makan lebih pendek dan rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan - kita tidak dapat mengjangkakan apakah makna yang dietrima di sebalik tangisan bayi tersebut. Tidak seperti bunyi bahasa - tidak ada cirri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa - namun ada beberapa cirri sama dengan bunyi bahasa - Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi - bunyinya beritma - pita suara digunakan bagi menghasilakn pola-pola nada suara - ini sama seperti asas bunyi

Kuliah padaa 20/02.2009 Tahap 2 (8-20 minggu (gelak dan mengagah) - antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila diribakan - tangisan juga dihasilkan. Nadanya mula berbagai-bagai - mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu - berirama dan pendek - mula mengagah dan gelak. Mula menunjukkan kontor intonasi - bunyi gasgur menyerupai suku kata - 4 bulan bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir - pada masa ini mengagah-agah menyerupai bunyi bahasa - lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviiti menyebut bunyi bahasa. Kuliah pada 27/02/2009 Tahap 3 (20 30 minggu (bermain dengan bunyi bahasa) - penghasilan bunyi lebih mantap - bunyi lebih panjang 1 saat seperti huruf vokal dan konsonan. - nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal - ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan - ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut - bunyi seolah-olah berlatih pada masa ini. Lebih mengembirakan pada ibu bapaanya. Kuliah pada 06/03/2009 Tahap 4 (25-50 minggu) membebel - membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja. Tetapi lebih kerap digunakan - bunyi seperti bababa dan deretan lainselalunya diulang - selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa bb, aagaa, dada dan lain-lain - bebel tidak ada makna tetapi menyerupai bunyi dewasa - pada mulanya pengkaji percaya membebel dan bahas tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah - kanak-kanak terus membebel setelah bercakap. Dia akan membebel sehingga 18 bulan - bunyi bebel ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi Tahap 5 (9-18 bulan) ujaran berirama - bunyi sudah berirama, berbeza-beza - ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran - bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan - mainan dan ulangan seperti nyanyian bermelodi - sudah ada suku kata, kata awal, dengan makna jelas - ini tanda awal bahasa - kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Kuliah pada 13/03/2009

Bacaan melalui buku dan perbentangan Tajuk saya :pendidikan pemulihan sekolah

Minggu 1 Pengujian terhadap seorang budak sebagai responden untuk dibuat kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang ada pada dia. Proses rakaman memakan masa selama setengah jam setiap minggu. Responden yang dikaji bernama Nurisya Khyra binti Zamzuri. Berusia 13 bulan. Kedua ibu bapanya merupakan pendidik di salah sebuah sekolah di negeri Kedah. Perkataan yang dirakam pada minggu pertama melalui percakapan dan perbuatan budak tersebut. Antara perkataan tersebut adalah cu bagi susu, matan untuk makan, ba gi untuk baba pergi, ma untuk mama, syedap untuk sedap, nanak untuk tidak hendak. Minggu 2. Perkataan yang disebut antaranya susu masih menjadi cu, matan (makan), yang lainnya masih sama tetapi ada penambahan dari segi jumlah perkataan. Sudah mula memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan tatak untuk kakak, adik (adik), tok (atok), atok juga mewakili atok. Tetapi bagi orang utara, tok mewakili nenek perempuan manakala wan mewakili nenek lelaki. Hal ini berbeza dengan orang yang tinggal di sebelah selatan. Mereka memanggil atok untuk gelaran bagi nenek lelaki, manakala, wan bagi nenek perempuan. Selain itu, Nurisya juga sudah mula pandai merasa makanan. Sekiranya makanan yang diberikan kepadanya itu manis, dia akan mengatakannya anis yang membawa maksud makanan itu manis. Begitu juga dengan masam dan masin. Dia akan menyatakan makanan itu acam jika masam dan acin jika masin. Jadi di sini, apa yang dapat saya perhatikan, dia sudah mula bercakap menggunakan perkataan tertentu tetapi dengan cara menggugurkan imbuhan di hadapannya. Sebagai contoh: masam jadi acam. Konsonan m di sini telah gugur apabila dia mula menyebut perkataan masam tersebut. Minggu 3 Perkataan yang sudah mula disebut oleh responden yang dikaji adalah sudah mula terdengar bunyi-bunyi seperti p (peh), m (meh), n (neh), d (deh), t (teh), c (ceh),

Antara perkataan yang disebut oleh Nurisya yang menghasilkan bunyi p (peh) adalah pai (sampai), bunyi m (meh) adalah mama, n (neh) adalah nanak, t (teh) adalah takmau, dan c (ceh) adalah cu untuk susu. Minggu keempat.
March 22, 2009 8:55 PM

normahismail said...

Normah Bt. Ismail ( M20081000089) SK Methodist (ACS) Jalan Lahat 30200 Ipoh. 014 2546199 Soalan 3. Buat esei mengenai penguasaan bahasa kanak-kanak berdasarkan data yang dipungut selama dua bulan. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. (40 markah). Jawapan: Kandungan: a. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. b. Teori-teori linguistik Teori Ferdinand de Saussure Teori Leonard Bloomfield Teori John Rupert Firth Teori Noam Chomsky Teori Watson Teori Guthrie Teori Skinner c. Fenomena penghasilan, pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. d. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan Daya kefahaman lebih asas dari bertutur Dari yang umum menuju yang khusus Peringkat penguasaan bahasa Demografi subjek e. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya Kata nama Kata kerja

Kata adjektif Kata tanya Kata arah Kata bilangan f. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan. g. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak inat (kuderat) peniruan kognisi (intelektual) input h. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang diperhatikan tahap I (0-8 minggu) tahap II ( 8-20 minggu) tahap III (20-30 minggu) tahap IV (25-50 minggu) tahap V ( 9-18 bulan) i. Pragmatik. Rujukan

a. Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak. Istilah pemerolehan digunakan untuk padanan istilah Inggeris acquisition, iaitu proses penguasaan bahasa yang berlaku pada kanak-kanak secara natural pada masa dia belajar bahasa ibunya. Istilah ini dibezakan daripada pembelajaran yang merupakan padanan kepada istilah Inggeris learning. Dalam pengertian ini, proses itu dilakukan dalam bimbingan yang formal, iaitu belajar dalam kelas dan diajar oleh seorang guru. Dengan demikian, maka proses daripada kanak-kanak yang belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan, sedangkan proses orang, umumnya dewasa, yang belajar dalam kelas adalah pembelajaran (lihat juga Krashen, 1972). Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. Kononnya, raja Mesir pada abad 7 Sebelum Masihi, Psammetichus 1, pernah menyuruh pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Sebagai raja Mesir, dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir, tetapi akhirnya dia kecewa. Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner, 1998: 349). Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. b. Teori-teori Psikolinguistik TEORI FERDINAND DE SAUSSURE (1858-1913) De Saussure seorang linguis berbangsa Swiss, dianggap sebagai pengasas linguistik

deskriptif. De Saussure menerangkan perilaku bertutur (speech act) sebagai satu rantai perhubungan antara dua orang dan lebih penutur A dan pendengar B. Perilaku ucapan ini terdiri daripada bahagian luar (fizikal) yang dibatasi oleh mulut, telinga dan bahagian dalam iaitu bahagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak yang juga dinamakan pusat penghubung. Jika A bertutur maka B mendengar dan jika B bertutur maka A mendengar. Dalam otak penutur A terdapat fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik sebagai pewujudnya, iaitu dipakai untuk menerbitkan konsep-konsep tersebut. Baik konsep-konsep mahupun bayanganbayangan bunyi berada dalam otak iaitu dalam pusat penghubung. Jika penutur A ingin mengemukakan satu konsep kepada pendengar B, maka konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya yang serupa iaitu bayangan-bayangan bunyi yang masih berada dalam otak dan merupakan fenomena psikologi. Kemudian, dengan terbukanya pintu bayangan bunyi ini, otakpun mengirim satu impuls atau desakan hati (impulse) yang sama dengan bayangan bunyi tadi kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi dan ini merupakan proses fisiologi. Kemudian, gelombang bunyi bergerak dari mulut A ke telinga B dan ini merupakan proses fizikal. Dari telinga B gelombang bunyi bergerak terus ke otak B dalam bentuk impuls atau desakan hati dan terjadilah pula proses psikologi yang menghubungkan bayangan bunyi ini dengan konsep yang sama. De Saussure membezakan bertutur atau bercakap sebagai bahasa dan gabungan daripada keduanya dinamai ucapan dan mempelajari hubungan-hubungan antara ketiga-tiganya dalam perilaku ucapan. Menurut De Saussure linguistik murni mengkaji bahasa, bukan bertutur dan bukan pula ucapan. Alasan-alasan De Saussure untuk memilih bahasa sebagai bahan kajian adalah seperti berikut : 1. Bahasa bersifat sosial sedangkan bertutur bersifat individu. Kedua-dua sifat ini saling bertentangan. 2. Bahasa itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak sedangkan bertutur bergantung pada kemahuan penutur dan bersifat intelektual. 3. Bahasa adalah pasif, sedangkan bertutur adalah aktif. Definisi bahasa mengikut De Saussure ialah bahasa merupakan satu sistem tandatanda atau lambang-lambang yang arbitrari dan dipakai untuk menyatakan idea-idea dan mempunyai aturan-aturan atau pengaturan sendiri. Tanda linguistik mempersatukan satu konsep dengan satu bayangan bunyi. Maksud bayangan bunyi ialah cetakan psikologis dari bunyi itu atau pengaruhnya pada pancaindera kita. Jadi, bayangan bunyi dan konsep adalah abstrak. Bahagian yang paling penting dari teori linguistik De Saussure adalah pengertian istilah yang diberikannya: signe (sign), tanda atau lambang, kerana bahasa merupakan satu sistem daripada tanda-tanda ini. Tanda linguistik adalah satu entiti psikologi, gabungan daripada unsur konsep dan unsur bayangan bunyi. De Saussure juga menggunakan istilah-itilah seperti : a. signe : sign : lambang : gabungan daripada konsep dan bayangan bunyi : tanda

b. signifie : signified : concept : konsep : erti : ditanda c. signifiant : signifier : bayangan bunyi : image acoustique : penanda Contohnya, jika kita ingin mengetahui erti daripada perkataan Inggeris tree maka setelah bendanya ditunjukkan kepada kita, dan penanda (/p-o-h-o-n/) akan serentak wujud dalam bentuk tanda dalam otak kita. Jadi, tree dinamai tanda kerana membawa konsep pohon. Ada beberapa ciri asas daripada tanda ini dan merupakan prinsip-prinsip penting dalam teori linguistik Saussure. Pertamanya, tanda itu mempunyai ciri-ciri sewenangwenang atau arbitrari. Pemilihan bunyi penanda untuk menamai satu idea tertentu yang ditanda juga arbitrari. Walaupun mempunyai ciri-ciri arbitrari, tanda itu tidak dapat diubah mengikut sesuka hati kita atau oleh satu masyarakat linguistik : tanda tidak dapat diubah (immutable), tetapi sistem bahasa dapat diubah (mutable). Satu tanda tidak perlu diwujudkan di dalam substansi bunyi atau substansi fikiran. Kedua-dua substansi ini tidak ada hubungannya dengan linguistik. Ciri yang kedua daripada tanda ialah penanda daripada tanda itu merupakan satu bentangan (span) yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini bererti bahawa bahasa dapat dianggap hanya sebagai satu deretan atau urutan (sequence). Ciri yang ketiga daripada tanda ialah tanda mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung dan ini perlu dalam pembentukan sesuatu bahasa. Dengan kata lain, tandatanda linguistik mempunyai bilangan yang tidak terbatas. Menurut De Saussure, metode-metode yang sesuai dalam analisi linguistik ialah pembahagian atau segmentasi dan penggolongan atau klasifikasi. Dengan memakai kedua metode ini linguis menentukan pola-pola untuk menggolongkan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu boleh sintagmatik, iaitu pola-pola yang tersusun berturut-turut dalam arus ucapan, atau boleh paradigmatik, iaitu hubungan-hubungan antara unitunit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ucapan. Pembentukan ayat-ayat, menurut De Saussure, tidaklah semata-mata persoalan bahasa (langue), tetapi lebih banyak urusan bertutur (parole) kerana itu pembentukan ayatayat di luar bidang linguistik murni. Pembentukan ayat-ayat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk kata dan pola-pola bunyi (cf. Chomsky 1968).

TEORI LEONARD BLOOMFIELD (1887-1949) Bloomfield ialah ahli bahasa yang telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kaedahkaedah penyelidikan bahasa yang diberi nama American Structuralism. Bloomfield menunjangi teori psikologi behaviorisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli-ahli

psikologi seperti John B. Watson dan A.P. Weiss dalam kaedah menghuraikan bahasa. Bloomfield beranggapan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah lakutingkah laku lain. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada wujudnya rangsangan, maka bahasa pun dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian, apa yang harus dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan dilahirkan daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar dan begitulah sebaliknya. Teori linguistik Bloomfield akan lebih jelas jika kita mempelajari anekdotnya yang terkenal yang bertajuk Jack and Jill. Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill ternampak epal yang telah masak di atas pohon. Jill berkata kepada Jack bahawa dia lapar dan inginkan epal itu. Jack memanjat pohon epal, memetik epal dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis peristiwa ini dapat digambarkan seperti berikut: 1. Jill melihat epal ( S ) 2. Otak Jill bekerja mulai dari melihat epal hingga mulai berkata kepada Jack 3. Perilaku atau kegiatan Jill waktu bercakap ( r ) 4. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu bercakap ( ..... ) 5. Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill ( S ) 6. Otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi-bunyi sampai mulai bertindak 7. Jack bertindak memetik epal dan memberikannya kepada Jill ( R )

r: pengeluaran bunyi ) ......... : bunyi ) perilaku ucapan atau lambang ucapan s: pengamatan bunyi ) Situasi S dan R : erti daripada perilaku ucapan Bahasa, bagi Bloomfield merupakan sekumpulan ujaran-ujaran (ucapan-ucapan) yang mungkin muncul dalam satu masyarakat ucapan (speech community). Ungkapanungkapan inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bahagianbahagiannya. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu beberapa ujaran (ucapan) adalah sama dalam bentuk dan erti. Satu perilaku ucapan adalah satu ujaran. Oleh itu, perilaku ucapan adalah satu yang kompleks yang terdiri daripada lambang-lambang ucapan dan ini merupakan fitur-fituir bunyi dan fitur-fitur rangsangan gerak balas atau: Laku ucapan : r..s + S R Bagi Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri daripada potongan-potongan perangai (tabiat) yang disusun secara memanjang (linear pieces of behavior) melalui waktu.

Bloomfield memberi definisi bahasa sebagai sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal (fitur-fitur bunyi) yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah kesatuan-kesatuan isyarat yang dinamai fonem-fonem. Ada tiga jenis bentuk: a. Bentuk bebas (free form) : bentuk yang dapat diucapkan sendirian, misalnya: Amat jalan ; Amat ; jalan. b. Bentuk terikat (bound form) : bentuk linguistik yang tidak pernah diucapkan sendirian, misalnya: pe- ; -an. c. Bentuk kompleks (complex form) : bentuk yang mempunyai persamaan fonetik dan semantik sebahagian dengan bentuk lain, misalnya : matahari ; kakitangan. Fonem adalah satu fitur vokal unit atau satuan bunyi yang distingtif dan terkecil dalam leksikon atau sesuatu bahasa. Erti linguistik daripada satu bentuk adalah situasi apabila bentuk itu diucapkan dan gerak balas diberikan pada bentuk itu. Morfem adalah kesatuan atau unit terkecil yang mempunyai erti daripada bentuk leksikon. Frasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri daripada dua atau lebih bentukbentuk bebas. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan ditambah dengan beberapa bentuk yang tidak bebas. Satu ujaran sama dengan satu bentuk bebas; semua bentuk bebas adalah ujaran-ujaran. Ayat adalah ujaran yang tidak merupakan bahagian daripada ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Teori Bloomfield ini juga disebut Teori Taksonomi kerana memotong-motong bahasa untuk mengkaji bahagian-bahagiannya. TEORI JOHN RUPERT FIRTH (1890 1960) Menurut Firth, dalam pengertian linguistik yang paling penting dipelajari adalah konteks. Menurut teori linguistik ini ada konteks fonologi, konteks morfologi, konteks leksikon dan ada konteks situasi (keadaan). Bahasa adalah susunan daripada kontekskonteks ini dan tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit pada tiap-tiap tingkatan bahasa itu. Susunan daripada konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang penuh erti iaitu tiap-tiap unsur pada tiap-tiap tingkatan mempunyai erti yang dapat dibezakan dan dianalisis. Struktur bahasa itu mempunyai 5 tingkatan menurut teori ini iaitu tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan morfologi, tingkatan sintaksis dan tingkatan semantik.

Unsur-unsur tingkatan fonetik adalah fonem-fonem, unsur-unsur leksikon adalah kata-kata, unsur-unsur morfologi adalah morfem-morfem, unsur-unsur sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis dan unsur-unsur semantik adalah kategori-kategori semantik. Firth memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, tingkatan-tingkatan lain kurang diperhatikannya. Erti merupakan hubungan antara satu unsur pada sesuatu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi, erti tiap ayat terdiri daripada 5 dimensi: 1. Hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya (hubungan fonem-fonem satu sama lain dalam kata). 2. Hubungan kata-kata satu sama lain dalam ayat. 3. Hubungan morfem dalam satu kata dengan morfem yang sama dalam kata lain dan hubungannya dengan kata itu. 4. Jenis ayat dan bagaimana ayat tertentu itu digolongkan. 5. Hubungan ayat dengan konteks situasi. Ada dua jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth iaitu teori konteks situasi untuk menentukan erti dan analisis prosodik dalam fonologi. Teori konteks situasi inilah yang menjadi asas teori linguistik Firth dan beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa daripada konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Firth menekankan bahawa makna merupakan jantung daripada pengkajian bahasa sebagai kegiatan yang penuh pengertian dan semua analisis linguistik dan pernyataanpernyataan mengenainya merupakan analisis dan pernyataan erti. Dalam hubungan ini Firth memperkenalkan dua kolokasi untuk menerangkan erti; erti tatabahasa dan erti fonologi. Erti tatabahasa adalah peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur tatabahasa dalam konteks tatabahasa daripada apa yang mendahului dan apa yang mengikuti unsur-unsur itu dalam kata atau konstruk (gagasan) dan daripada unsur-unsur tatabahasa yang bersamaan dalam paradigma-paradigma. Jadi, erti menurut kolokasi adalah abstraksi sintagmatik. Misalnya, satu konstruk (gagasan) dalam bahasa Inggeris : She liked me. Erti tatabahasa liked adalah peranan atau hubungannya dengan she dan me dan juga hubungannya dengan like dan dengan likes pada tingkatan paradigmatik. Fonologi diertikan sebagai peranan atau antarhubungan daripada unsur-unsur fonologi dalam konteks fonologi daripada struktur-struktur suku kata-suku kata dan unsurunsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperanan dalam konteks yang serupa. Menurut Firth, dengan analisis prosodik ciptaannya beliau dapat menganalisis bahasa dan membuat pernyataan-pernyataan yang sistematis daripada analisis ini yang didasarkan pada pemeriksaan yang teliti daripada bahan-bahan bahasa dan memakai istilah-istilah dan kategori-kategori yang sesuai. Analisis prosodik dalam fonologi ini menganggap bahawa ada 2 jenis entiti fonologi:

1. Unit-unit fonematik yang terdiri daripada konsonan-konsonan segmental dan unsurunsur vokal yang merupakan entiti-entiti yang boleh saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi dalam suku kata yang berlainan. 2. Prosodi-prosodi yang terdiri daripada fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari satu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik, mahupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi, seperti suku kata atau kata. Prosodi-prosodi ini merupakan entiti-entiti yang menjadi ciri-ciri khas suku kata-suku kata secara keseluruhan dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan prosodi dalam teori linguistik Firth adalah struktur kata bersama ciri-ciri hakiki (khas) lagu kata itu sebagai sifat-sifat abstrak tersendiri dalam keseluruhan fonologi bahasa itu. TEORI NOAM CHOMSKY (1927 SEKARANG) Apabila lahirnya teori linguistik Chomsky, iaitu teori Transformasi Generatif, pada tahun 1957, maka terjadilah satu revolusi dalam linguistik, terutama dalam psikolinguistik. Chomsky mengusulkan bahawa tatabahasa suatu bahasa seperti satu teori ilmiah yang didasarkan pada sejumlah pengamatan-pengamatan tertentu dari satu korpus ungkapan-ungkapan yang diterbitkan oleh penutur peribumi bahasa itu dan dirakam oleh linguis berkenaan. Apabila kita dapat menguasai sesuatu bahasa, maka dengan mudah kita dapat menerbitkan ayat-ayat baru dan tidak terbatas jumlahnya. Teori linguistik Chomsky menerangkan sepasang penutur-pendengar yang ideal dalam sebuah masyarakat ucapan yang betul-betul merata dan sama. Kedua-dua penutur dan pendengar ini harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Terjadinya perilaku ucapan atau perlakuan linguistik memerlukan antarlaku atau interaksi daripada beragam-ragam faktor, dan kecekapan linguistik penutur-pendengar sebagai penyokong penuturan tadi hanyalah satu faktor sahaja. Persoalan yang penting bagi seorang linguis dan juga bagi seorang kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa ibundanya ialah mengkaji data-data penuturan berupa ayat-ayat kemudian menentukan sistem rumus-rumus yang telah diperoleh atau dikuasai oleh penutur-pendengar tadi dan dipakai dalam penuturan atau percakapan yang sebenarnya. Jadi, menurut Chomsky, teori linguistik bersifat mental, kerana teori ini mencuba menemukan satu realiti mental yang menyokong atau membolehkan perilaku bahasa yang sebenarnya berlaku. Perkembangan-perkembangan dalam teori-teori linguistik dan juga psikologi yang sangat penting diingat terutama dalam pengajaran bahasa adalah seperti berikut : 1) Aspek kreatif penggunaan bahasa. 2) Keabstrakan lambang-lambang linguistik. 3) Kesejagatan struktur linguistik dasar. 4) Peranan organisasi intelek nurani atau dalaman dalam proses kognitif (mental). Yang dimaksudkan dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas daripada rangsangan dan bersifat mencipta (innovative).

Seorang penutur peribumi atau penutur ibunda sesuatu bahasa telah menuranikan satu tatabahasa generatif secara tidak sedar dan tanpa disedarinya dia telah menguasai segala milik tatabahasa ini. Keabstrakan lambang-lambang linguistik ialah rumus-rumus yang menentukan bentuk-bentuk ayat dan penafsiran ertinya adalah rumit dan sangat abstrak. Maksud kesejagatan linguistik dasar ialah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tatabahasa generatif ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman dan latihan, kerana itu haruslah merupakan bahagian dari organisasi intelek yang merupakan prasyarat untuk pemerolehan bahasa. Peranan organisasi intelek nurani dalam proses kognitif umumnya dan dalam pemerolehan bahasa khususnya merupakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat penting, terutama dalam psikolinguistik. Prinsip-prinsip dasar organisasi linguistik iaitu jagat-jagat linguistik yang kemudian dinamai Chomsky sebagai tatabahasa sejagat. Dalam teori linguistiknya, Chomsky juga membezakan antara struktur dalaman, iaitu struktur yang berada jauh di dalam fikiran dan tidak kelihatan dengan struktur permukaan, iaitu struktur yang kelihatan pada permukaan dan dapat diamati dan dibahagi-bahagikan. Struktur dalaman dihubungkan dengan struktur permukaan oleh transformasi tatabahasa. Jadi, tatabahasa satu bahasa harus mengandungi satu sistem rumus-rumus yang menggambarkan hubungan transformasi antara keduanya dan melakukan hal ini terhadap pasangan-pasangan struktur dalaman dan luaran yang tidak terbatas jumlahnya : inilah tatabahasa transformasi-generatif. Contoh yang diberikan oleh Chomsky untuk menerangkan hakikat daripada struktur permukaan dan dalaman ini yang sekarang terkenal dan banyak dikutip adalah ayatayat berikut (Chomsky 1964, cetakan ke-24 1969 :34) : 1. John is easy to please. 2. John is eager to please. Kedua-dua ayat di atas sama struktur permukaannya, iaitu John ialah subjek keduadua ayat itu. Tetapi penutur peribumi bahasa Inggeris akan segera mengetahui dengan perasaan dalamannya atau menurut struktur dalaman sebagai pengetahuan nurani yang dimiliki oleh penutur itu, bahawa dalam ayat pertama, John adalah objek yang logis (It is easy to please John), sedangkan dalam ayat yang kedua, John ialah subjek (John wants to please). Pada tahun 1965, Chomsky telah memperjelaskan lagi bahagian-bahagian tatabahasa generatif dengan memasukkan komponen semantik yang sebelum itu erti atau pengertian satu ayat telah tercakup dalam struktur sintaksis ayat itu. Jadi, tatabahasa generatif terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu; 1) Komponen sintaksis

2) Komponen semantik 3) Komponen fonologi Komponen sintaksis terdiri daripada dasar atau asas dan transformasi. Subkomponen dasar terdiri daripada kategori-kategori dan leksikon yang masing-masing mempunyai rumus-rumus iaitu rumus-rumus kategori dan rumus-rumus leksikon. Kedua-dua jenis ini menghasilkan struktur dalaman. Struktur dalaman ini bersama-sama dengan atau oleh rumus-rumus transformasi menghasilkan komponen fonologi dan dengan rumusrumus fonologi komponen ini menghasilkan struktur permukaan dalam bentuk bunyi. Pada waktu yang sama struktur dalaman juga menghasilkan komponen semantik yang dengan rumus-rumus projeksi komponen semantik ini menghasilkan erti. Teori Behaviorisme Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Mereka yang mengkaji mengenai teori behaviorisme ini ialah sarjana psikologi yang beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan sesuatu lakuan. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Eksperimen ini tidaklah dapat disebut satu persatu tetapi cukuplah bagi kita sekadar membincangkan teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Walau bagaimanapun, teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia, sama seperti lakuan lain. Jadi bagaimana lakuan lain itu dipelajari, maka begitulah juga lakuan bahasa dipelajari. Kajian mereka hanya ditumpukan kepada lakuan binatang. Kesimpulan dari kajian ini dianggap akan dapat diterima sebagai sah untuk sebarang lakuan manusia. Watson Dalam kurun ke-19, aliran kajian psikologi di Amerika mulai bergerak berpisah dari pemikiran tradisi sarjana- sarjana psikologi di Eropah. J.B. Watson, profesor psikologi di John Hopkins University telah membuat kajian dan menulis artikelnya: Psychology as the Behaviorist View (1913). Dia hanya mengkaji lakuan dan telah membezakan antara lakuan sedar dan yang tidak sedar. Dengan mengetepikan sesuatu yang subjektif maka dia telah dapat melakukan kajian terhadap lakuan sedar. Inilah sumbangannya yang terbesar, iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran, yakni ia mengetepikan apa yang berdasarkan agakan tanpa bukti yang dapat dilihat nyata. Inilah yang dipegang oleh ahli psikologi sebagai lakuan itu. Dengan itu semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada lakuan atau gerak-gerak yang dapat diperhatikan secara objektif. Mereka ini selalu mengkaji lakuan binatang dan mereka suka menjalankan analisa mengikut rangsangan dan tindakbalas, dan dengan memberi penegasan terhadap pembelajaran sebagai bidang tumpuan pengkajian mereka itu. Guthrie Di samping sarjana ini kita dapati pula E.R. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di University of Washington. Dalam bukunya The Psychology of Learning (1935), dia memberi perhatian terhadap pendapat berikut, bahawa pembelajaran itu berlaku

dengan adanya rangsangan yang diikuti dengan tindakbalas. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan olehnya ialah kalau sesuatu lakuan itu terjadi dalam satu keadaan tertentu, maka semasa kita berada dalam keadaan itu pada masa yang lain, tentulah kita akan membuat lakuan yang sama. Apabila terjadi rangsangan dan tindakbalas secara berulangan maka terhasillah pembelajaran. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran. Katakanlah seorang itu disuruh mengisi teka silang kata. Dia akan mengisi kata-kata dalam teka silang itu dan akan menyelesaikan masalah itu kalau ianya mudah. Tetapi kalau teka silang itu sukar dan dia tidak dapat membuatnya, maka dia akan meninggalkannya setelah bosan. Pada satu masa lain, dia diberi teka silang kata yang sukar juga tidak dapat dibuatnya dan oleh itu terus ditinggalkannya. Dalam hal ini dapatkah kita mengatakan dia sudah mempelajari sesuatu? Pada hal dia tidak menyelesaikan teka silang kata itu dan ternyata dia tidak mempelajari sesuatu apa pun. Menurut teori behaviorisme, kalau dia memberi tindakbalas yang sama, maka berlakulah pembelajaran. Dalam hal ini ternyata tidak terjadi proses pembelajaran yang dikatakan tersebut. Skinner Dalam teori pembelajaran melalui teori lakuan ini, nama ahli psikologi yang masyhur sekali ialah B.F. Skinner. Skinner merupakan seorang sarjana teori behaviorisme dan mengajar di Harvard University. Skinner telah mengkaji dan memperbaiki teori behaviorisme itu. Mengikutnya pembelajaran itu berlaku kalau ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. Dalam hal ini, beliau membuat eksperimen dengan menggunakan binatang, salah satu darinya ialah dengan menggunakan merpati. Merpati itu dikurung dalam kotak. Di dinding kotak itu ada swis. Apabila swis itu dipatuk terbukalah satu lubang untuk memberi makanan. Ini telah ditafsirkan oleh seorang sarjana psikologi sebagai keadaan yang dapat dipadankan dengan pembelajaran lakuan di kalangan binatang, termasuk manusia. Apabila merpati itu lapar dan mematuk swis itu, maka timbullah rangsangan dan diberi balasan dengan makanan. Ini tidak jauh berbeza dari yang disebut oleh Watson dan Guthrie, tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. Pengukuhan berlaku apabila lakuan itu diberi balasan dengan hadiah. Keinginan mendapat balasan hadiah ini menimbulkan keinginan supaya berbuat demikian untuk mendapatkan hadiah yang sama. Oleh sebab itu lakuan itu akan diulang. Pengulangan yang kerap dilakukan akan mengukuhkan proses pembelajaran. Dengan itu terjadilah pembelajaran. Berdasarkan pengkajiannya, Skinner telah dapat membezakan dua jenis pembelajaran yang berlainan kerana ada dua jenis lakuan tindakbalas. Pertama ialah lakuan automatis yang tetap. Contoh lakuan automatis yang paling mudah ialah lutut akan terangkat apabila diketuk oleh doktor. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada tindakbalas (kaki terangkat). Lakuan seperti ini dianggap sebagai tindakbalas automatis dan berlaku secara tidak sedar dan ianya tetap. Kedua ialah lakuan operan. Bagi beliau kebanyakan lakuan yang kita lakukan ialah sejenis operan. Lakuan automatis ini akan hanya berlaku sekiranya ada rangsangan tetapi lakuan operan akan berlaku dalam sesuatu lingkungan atau keadaan. Dengan kata lain, rangsangannya tidak semestinya menerbitkan tindakbalas tertentu yang tetap, seperti berjalan, bercakap dan lain-lain. Misalnya, lakuan menyuap makanan bukan sahaja kerana rangsangan itu melibatkan makanan, tetapi juga kerana rasa lapar, lingkungan sosial dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. Proses ini

perlulah diambil kira. Belajar melalui lakuan operan itu ialah yang dikatakan pembelajaran menurut syarat. Syarat itu timbul dari lingkungan yang menjadi rangsangan yang mendorong lakuan tersebut. Ini jelas berbeza dari lakuan sebagai tindakbalas otot secara automatis. Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan menggunakan unsur rangsangan, tindakbalas dan segala syarat dan pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. Dengan adanya pendapat ahli psikologi ini, maka ianya dapat menjelaskan kekaburan dari segi teori dalam sistem pembelajaran bahasa dalam abad ke-20 ini. Jadi teori behaviorisme ini melengkapkan apa yang diperlukan oleh para pendidik. Dengan itu lahirlah pendapat yang mengatakan bahasa itu adalah suatu lakuan dan boleh dipelajari melalui syarat-syarat tertentu, samalah dengan binatang mempelajari lakuan tertentu (G.A. Kelly, 1969). Sejak Skinner, ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku. Ada di antara mereka yang mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa dan apa implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. c. Fenomena penghasilan, pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak. Manusia, baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. Sebagai orang dewasa, kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataanperkataan yang dapat kita fahami. Begitu juga kanak-kanak, kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Sebahagian daripada penyelidik mengatakan bahawa kemampuan kanak-kanak dalam pemahaman adalah lima kali ganda lebih baik jika dibandingkan dengan pnghasilannya (Benedict, 1979 dalam Fletcher dan Garman, 1981:6). Sementara itu, Fenson et al., (dalam Barret, 1995:363) mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan 10 perkataan, pemahamannya adalah 110 perkatan; iaitu 11 kali ganda daripada penghasilannya. Pemahaman Usaha bagi memahami dan mentafsir input-input bahasa, sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan melibatkan beberapa langkah yang rencam dan kadangkala merumitkan. Data bahasa yang diterima, terutamanya oleh kanak-kanak bukan sahaja terdiri daripada ayat-ayat mudah benar dan gramatis, tetapi juga terdiri daripada ayat-ayat yang rencam, ayat-ayat yang tidak sempurna strukturnya dan ada dalam bentuk kiasan dan sebagainya. Tujuan kita membaca sesuatu teks atau mendengar pertuturan seseorang adalah bagi mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan oleh penulis atau penutur. Usaha mendapatkan maklumat yang cuba disampaikan itu melibatkan saru urutan gerak laku memproses maklumat yang kompleks. Walau bagaimanapun, dalam hidup kita setiap hari, proses pemahaman sering kali ditanggapi sebagai mudah. Ada yang merasakan proses ini berlaku secara automatik. Walau bagaimanapun, pandangan umum ini tidaklah benar. Proses pemahaman tidaklah semudah dan seringkas yang disangkakan.

Inilah yang dimaksudkan oleh Ortegay (1959 :1) apabila dia membuat rumusan bahawa : Hanya dengan usaha yang bersungguh-sungguh barulah kita mampu memahami beberapa bahagian penting mengenai perkara yang cuba disampaikan, atau yang perlu difahami mengenai sesebuah teks. Lazimnya, ini melibatkan bahagian-bahagian yang tidak terjangkau oleh daya pemahaman kita. Proses pemahaman adalah proses mental. Bagi memahami sesuatu wacana lisan, pendengar perlu membuat persepsi dan memproses bunyi-bunyi yang dituturkan oleh penutur, kemudian menggunakan hasil pemprosesan itu bagi mentafsir perkara yang cuba disampaikan oleh penutur. Pemprosesan maklumat bahasa melibatkan beberapa tahap. Ia bermula daripada penanggapan maklumat deria hinggalah kepada pemahaman ayat-ayat berdasarkan keperihalan keadaan. Langkah-langkah atau tahap-tahap dalam proses pemahaman dapat diringkaskan seperti berikut: Menanggap Mengecam dan Membina Memperoleh Maklumat Mendapatkan Struktur Makna Deria Makna Perkataan Ayat Rajah 1 : Tahap-tahap dalam Proses Pemahaman Tahap Pertama : Menanggapi Maklumat Deria dan Pengecaman Kata Apabila seseorang pendengar menerima sesuatu rangsangan bunyi, dia akan memproses rangsangan atau input bahasa tersebut sehingga terbentuknya perkataan yang bermakna. Hal yang hampir sama berlaku apabila seseorang membaca sesebuah teks. Input penglihatan dalam bentuk huruf akan disatukan untuk membentuk perkataan yang bermakna. Input Penglihatan Menyatukan Input Penglihatan dalam Bentuk Huruf atau Fonem kepada beberapa Suku Kata Membandingkan Perkataan yang telah Dibentuk dengan Perkataan yang ada dalam Ingatan Input Penglihatan telah Dipastikan sebagai Perkataan Mendapatkan Makna Perkataan Rajah 2 : Proses Pengecaman Kata

Dalam memproses huruf ataupun rangsangan bunyi, pembaca perlu mengulangi proses ini, jika apa yang dibentuk bukan perkataan yang bermakna. Sebagai contoh, jika apa yang dibentuk ialah perkataan yang tidak bermakna seperti keluasannya, system pemprosesan meklumat perlu mengulangi proses pengecaman kata sehingga terbentuk perkataan yang bermakna, iaitu keluasannya. Selepas perkataan-perkataan dicam dan maknanya diperoleh daripada ingatan jangka panjang, perkataan-perkataan ini akan dicantumkan untuk membentuk frasa atau ayat yang memberi makna yang tertantu. Tahap kedua : Pembentukan Frasa dan Ayat Sesebuah ayat hanya dapat difahami apabila perkataan-perkataan yang membentuk ayat tersebut digabungkan untuk membentuk frasa, dan seterusnya membentuk ayat yang bermakna. Perkataan-perkataan harus disusun secara logic dan gramatis untuk memudahkan proses pemahaman. Manusia bercakap dan menulis adalah untuk mengemukakan sesuatu pandangan atau proposisi. Pandangan itu biasanya dikemukakan dengan cara menghuraikan atau menerangkan tentang sesuatu benda, sama ada benda yang bersifat abstrak atau konkrit. Dengan kata lain, kita mengemukakan pandangan dengan mengaitkan dua entity, iaitu benda dan cerita tentang benda tersebut. Tentang peranan benda dan cerita dalam pembentukan ayat, Zaba (1958 : 215) secara jelas menerangkan: Benda dan cerita adalah tunjang atau teras bagi sebarang ayat. Jika ada keduanya jadilah ayat, dan jika tiada tidaklah jadi. Sesuatu kumpulan perkataan jika tidak mengandungi salah satu daripada dua anggota yang wajib ini, tiadalah ia memberi pemahaman yang cukup kerana tidak sempurna maksudnya. Seseorang pembaca atau pendengar akan hanya dapat memahami maksud yang cuba disampaikan oleh sesebuah ayat, jika dia dapat memahami subjek dan predikat ayat tersebut. Tentang hal ini, Garnham (1985 : 5) berkata, Perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat tidak disusun secara sewenang-wenang, perkataan-perkataan ini membentuk kelompok yang bermakna, frasa atau klausa. Pembentukan kelompok ini adalah penting dalam pemahaman ayat. Tahap Ketiga : Melihat Makna Ayat dalam Wacana Pemprosesan makna yang hanya merujuk kepada makna perkataan-perkataan dan perhubungan sintaksis yang dibentuk oleh perkataan-perkataan dalam sesebuah ayat, kadangkala boleh memberikan makna yang kurang tepat. Biasanya, kita bercakap atau menulis secara berperenggen, iaitu ayat-ayat digabungkan secara tersusun (Zaba, 1958 : 215). Susunan beberapa buah ayat biasanya membincangkan satu tema yang sama. Untuk memahami ayat-ayat dalam perenggan tersebut kita perlu merujuk kepada tema yang dibicarakan. Penganalisisan sesebuah ayat di luar daripada konteks atau keperihalan keadaannya boleh menghasilkan bentuk pentafsiran makna yang salah. Atas alasan inilah Garnham (1958 : 6) menegaskan, Sebenarnya adalah salah untuk berhenti setakat makna ayat. Unit-unit yang lebih besar daripada ayat, iaitu wacana atau teks,

mempunyai makna yang melampaui makna ayat-ayat jika sekiranya dilihat secara terpisah. Sebagai contoh, dalam sesuatu ceramah agama, seseorang penceramah mungkin mengatakan, Wahai saudara sekalian, ikuti sahajalah apa yang nafsu kamu ingini, tetapi kita akan diadili di akhirat nanti. Tentu sahaja ucapan ini tidak bermaksud menyuruh kita menurut hawa dan nafsu, tetapi ingin mengingatkan kita supaya jangan terpedaya oleh nafsu yang jahat. Makna sebenar ucapan di atas tidak mungkin kita peroleh dengan menganalisis ayat ini dengan tidak merujuk kepada keperihalan keadaan kewujudannya. Makna hanya dapat difahami dengan betul jika dilihat dalam tema atau keperihalan keadaan di manaa ia dituturkan. Huraian di atas memperlihatkan kepada kita bahawa pemahaman melibatkan satu urutan pemprosesan. Proses pemahaman melibatkan penganalisisan makna perkataanperkataan dan corak hubungan struktur antara perkataan-perkataan yang membina sesuatu ayat. Di samping itu, penganalisisan makna juga melibatkan penentuan makna ayat berdasarkan tema atau keperihalan keadaan di mana ia wujud. Manusia dapat memahami ujaran kerana mereka dapat mengenali perkataan-perkataan yang mereka dengar secara intuisi yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa dan budaya mereka. Mereka dapat pula mengimbau kembali perkataan-perkataan yang mereka perlukan waktu bercakap kerana perkataan-perkatan ini terurus secara sistematis dalam benak manusia berdasarkan berbagai-bagai kriteria.

Peniruan Kalau kita bertanya orang kebanyakan bagaimana kanak-kanak belajar bertutur, dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. Jawapan biasa ialah seperti, mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. Dia mendengar sesuatu, mengulanginya, dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. Hanya melalui amalan seperti ini telah difikirkan bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. Untuk seketika, bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa; kemudian barulah pertuturan itu bebas. Dalam membincangkan ayat dua-kata, kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa, kerana adanya kombinasi ganjil. Selanjutnya, contohcontoh Bellugi, beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh, dan lain-lain, membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. David McNeill (1960, hlm. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya, kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh.

IBU : Tidak, sebut, saya murid pandai. KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. IBU : Tidak, dengar baik-baik ; sebut saya murid pandai. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. Sudah pasti, seperti yang dinyatakan di atas, walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya, kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata, iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan, sudahpun memahami ujaran seperti itu. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung, disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan, tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. Eric Lanneberg (1962) melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan, tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. Jelas, pada tingkat dalaman tertentu, pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur, tidak pernah meniru pertuturan, juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. Jadi, mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom, Hood & Lightbown, 1974 ; Ervin-Tripp, 1964 ; Slobin, 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan, dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. Lebih daripada itu, dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. Mengikut istilah Piaget, peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Dengan demikian, peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa, tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. d. Jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E.H. Lenneberg (1967) mengenai pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. Ini menyokong bahawa kebolehan untuk berbahasa itu berkembang telah sedia ada terjadual secara biologis. Pembentukan pertuturan dan perkembangan bahasa membuktikan adanya sesuatu yang sudah terjadual dari segi biologi. Nampaknya, apabila sudah sampai masanya maka seseorang anak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia

dapat menajamkan pancainderanya. Dengan itu dia mula mengerti dan memilih bunyi yang penting dan mengetepikan segala yang lain, seperti yang diperhatikan oleh Lenneberg. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Misalnya anak yang lahir dari ibu bapa yang pekak dan bisu tentu sekali tidak mempunyai lingkungan bahasa, tetapi mereka juga akan mula belajar bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanak-kanak lain dan perkembangannya dapat dijangka seolah-olah telah terjadual. Jadi apakah maksud bahasa itu suatu fenomena biologi? Ini membawa dua implikasi yang pertama ialah bahawa kanakkanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Kanak- kanak mempunyai keupayaan merumus dengan sendiri dan kita tidak akan dapat mengajarnya, walaupun sekiranya kita mahu berbuat begitu. Implikasi yang kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Manusia melahirkan bayi dengan keadaan yang tidak berupaya, yakni ia terpaksa dijaga dan disusui. Tetapi anak binatang boleh terus makan sendiri dan berlari setelah beberapa saat sahaja ia dilahirkan. Otak manusia memakan masa yang panjang untuk membesar, dan hal ini dapat memberi keupayaan untuk bahasa tumbuh dan berkembang. Mungkin itulah sebabnya bahasa boleh berkembang. Sebaliknya anak binatang hanya membesar dari segi jasad sahaja dan tidak dari kebolehan lain. Dia sudah lengkap sejak lahir. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Dia mengatakan kebolehan memahami bukan hanya wujud sebelum kebolehan bertutur tetapi sebenarnya ia lebih dasar dan mudah. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Kehilangan salah satu dari pancaindera, tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Kanak-kanak mula memberi nama kepada barang-barang pada sesuatu peringkat yang tertentu dalam perkembangan bahasa. Ianya merupakan kemuncak proses-proses yang dilalui dengan perlahan semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanakkanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2,000 sampai 3,000 perkataan lain. Sebenarnya, ianya belumlah lagi tahu menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Proses menamakan barang-barang itu merupakan satu dari aktiviti luar biasa yang menunjukkan adanya perkembangan bahasa. Tetapi proses ini amat kurang difahami

pada masa ini. Apa yang kita tahu hanyalah ia terjadi pada peringkat umur yang sama di kalangan kanak-kanak. Faktor yang bertanggungjawab terhadap perkembangan ini dan perjalanan sistem saraf yang menjadi dasar kejadian itu, tidaklah diketahui dan mungkin akan memakan masa yang panjang sebelum ianya diketahui dengan jelas. Walau bagaimanapun dapat kita perhatikan bahawa ada arah tertentu dalam hal ini, iaitu kanak-kanak sentiasa menamakan barang-barang dari yang umum kepada yang tertentu dan khusus. Misalnya kanak-kanak mungkin mula-mula memanggil segala makanan dengan `mamam' dan kemudiannya menjadi lebih khusus dan membezakannya kepada `susu', `nasi', `lauk', `kuih' dan sebagainya. Mereka mempelajari benda-benda sebagai satu golongan dahulu dan kemudian baharu ia mengetahui anggota-anggota atau bahagian golongan itu.

Peringkat Penguasaan Bahasa Masalah memahami perkembangan penguasaan bahasa melibatkan perkara-perkara yang lebih abstrak dan rumit. Pada hakikatnya, inilah yang kita maksudkan dengan bahasa sebagai suatu fenomena perkembangan biologi. Hal ini menolak peranan lingkungan sahaja dalam perkembangan bahasa. Kita dapat melihat bahawa kanakkanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Pertuturan kanak-kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan mereka sendiri. Rangkaikata-rangkaikata seperti, `abah gi', `dah bis' dan lain-lain merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Apa yang selalu diperhatikan berlaku ialah sebaliknya, iaitu ibu bapa yang selalunya meniruniru kanak-kanak itu. Kita bukanlah guru mereka dan kita tidak pernah bersikap hendak mengajar nahu dan pola bahasa kepada anak-anak kita. Demografi subjek: Kanak-kanak yang menjadi subjek ialah kanak-kanak perempuan bernama Nur Hanim bt. Mohd. Fadhil. Kanak-kanak ini berumur 22 bulan. Ibu kanak-kanak ini, Norhayati bt. Abdul Aziz, 39 tahun ialah seorang guru di Sek. Keb. Methodist (ACS) Ipoh, yang berkelulusan Diploma Pendidikan. Bapa kanak-kanak ini, Mohd. Fadhil b. Mohd. Yusoff, 40 tahun ialah seorang Pembantu Teknik di Syarikat Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. Encik Mohd. Fadhil berkelulusan Diploma dalam bidang Ukur Bahan. Hanim ialah anak keempat daripada lima orang adik-beradik. Hanim ada dua orang kakak, seorang abang dan seorang adik lelaki. Kedua-dua orang kakaknya sering bercakap dan rajin melayaninya dan mereka selalu bermain bersama-sama. Tiada kecacatan pada kanak-kanak ini.

umur 22 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 21 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 20 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o 19 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 18 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o 17 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 16 n a k c u w t i b h d e p y m g j o 15 n a k c u w t i b d e p y m g j o 14 n a k c u w t i b d e p y m g o 13 n a k c u w t i b d e p y m g o 12 n a k cuwtibdepymgo 11 n a c u w t i b d e p y m g o 10 n a c u w t i b d e p y m g o 9nacutibdepymgo 8nacutib depymgo 7nacutbdepymgo 6nacub d epmg 5nabepmg 4nabem 3naem 2am 1 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o bunyi-bunyi bahasa

e. Senarai perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan golongannya. 1. kata nama I. inge - telinga II. cucu - susu III. ucin - kucing IV. ipun - telefon V. acik - nasi VI. ayam - ayam

VII. ikan - ikan VIII. uyan - buaian IX. acu - mak su X. agu - lagu XI. ikat - sikat XII. abut - rambut XIII. aki - kaki XIV. idung - hidung XV. acut - kasut XVI. oya - bola XVII. 2. kata kerja I. uwat - buat II. guin - goreng III. acak - masak IV. ido - tidur V. akap - cakap VI. ikat - ikat VII. igit - gigit VIII. acuk - masuk IX. num - minum 3. kata adjektif I. akit - sakit II. dah - sudah III. abih - habis IV. tak de - tidak ada V. dap - sedap VI. anih - manis VII. yemak - lemak VIII. ama - lama IX. unye - punya

4. kata tanya ne - mana 5. kata arah epan - depan 6. kata bilangan atu - satu ima - lima

f. Senarai frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan. Frasa: nak cucu - hendak susu uwat cucu - buat susu nak ipun - hendak telefon acik yemak - nasi lemak ikat abut - sikat rambut igit aki - gigit kaki tak de - tidak ada kat epan - dekat depan bah gi - abah pergi ijak aki - pijak kaki ain oya - main bola buku abah - buku abah abah ayang - abah (sedang) sembahyang

Ayat: nak ipun abah - hendak telefon abah ipun ada agu - telefon ada lagu ijak aki abah - pijak kaki abah ima acih abah - terima kasih, abah abah acang utang - abah pasang butang nak akap abah - nak cakap, abah abah akai congkok - abah pakai songkok ite apa ni ? - cerita apa, ni ? g. Teori penguasaan bahasa kanak-kanak. a) Inat (kuderat) Proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama sememangnya memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. Sistem-sistem bahasa, iaitu fonologi, sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas walaupun tiada pengajaran formal pada umumnya. Hampir semua kanak-kanak akan menguasai sistem-sistem ini walaupun kecerdasan seseorang kanak-kanak itu hanya mungkin memampukannya memperoleh skor yang bernilai 60 dalam ujian IQ (Wanner & Gleitman, 1982 : 436). Sungguhpun rangsangan bahasa yang diterima oleh kanak-kanak tidak teratur dan terhad, mereka berupaya menguasai sistem-sistem linguistik bahasa pertama mereka sebelum menjangkau usia lima tahun. Walaupun fenomena ini kelihatan menakjubkan, ia telah berlaku dan terus berlaku dalam semua budaya pada semua masa.

Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas untuk memperoleh bahasa semasa mereka lahir ke dunia. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak bermula dari kosong tetapi apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasi prinsip-prinsip dan rumus-rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah ada dalam minda mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. Idea-idea yang sebegini tersimpul dalam hipotesis yang dikenal sebagai Hipotesis Nurani. Hipotesis ini dipelopori oleh seorang ahli bahasa dari Amerika Syarikat, Noam Chomsky. Menurut pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani, proses penguasaan bahasa pertama ialah proses yang mudah. Ia ialah proses penyesuaian dan bukannya proses pembelajaran, iaitu ia merupakan proses menyesuaikan pengetahuan nahu yang bersifat umum yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa semula jadi (innate language acquisition device) dengan nahu yang terkhusus bagi bahasa ibunda atau bahasa pertama seseorang kanak-kanak. Pandangan sebegini telah ditegaskan oleh Chomsky (1988: 61). Menurutnya: Nahu bagi sesuatu bahasa ialah satu penghuraian tentang bentuk pengetahuan bahasa selepas ia dikemukakan dengan data bahasa yang bersumberkan pengalaman; nahu universal ialah penghuraian tentang titik mula bagi bentuk pengetahuan bahasa sebelum terdedah kepada apa-apa bentuk pengalaman bahasa. Pengalaman kebahasaan yang dilalui oleh kanak-kanakakan membolehkan pengetahuan bahasa semula jadi membuat penyesuaian sehingga terbentuk pengetahuan bahasa pertama yang utuh dalam akal budi seseorang kanak-kanak. Hipotesis Nurani mengandaikan bahawa kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam akal budi mereka sejak mereka lahir ke dunia. Semasa menghuraikan pandangan Chomsky tentang peranan alat pemerolehan bahasa semula jadi ini dalam proses penguasaan pengetahuan nahu bahasa pertama, Ritters (1978:13) mengatakan: Chomsky telah menerangkan cara alat ini bekerja dalam buku Aspects of the Theory of Syntax (1965). Alat pemerolehan bahasa ini mengandungi satu set data linguistik asas. Alat ini kemudiannya akan mencari melalui pelbagai kemungkinan hipotesis N1 [nahu 1], N2, N3 .., dan akan memilih bentuk-bentuk nahu yang paling sesuai dengan data linguistik asas. Jelas dibayangkan dalam petikan di atas bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama bukanlah bermula dari titik kosong, tetapi bertolak daripada pengetahuan semula jadi yang terkandung dalam alat pemerolehan bahasa. Apa yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama, tetapi lebih merupakan proses menyesuaikan atau mengadaptasi pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam akal budi kanak-kanak dengan system-sistem bahasa pertama mereka. Pengetahuan bahasa yang wujud secara semula jadi dalam akal budi ini jugalah yang akan membantu kanak-kanak dalam usaha mereka membentuk pelbagai konsep tentang tentang pelbagai perkara. Dengan kata lain, alat pemerolehan bahasa ini

jugalah yang membantu kanak-kanak memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. Dalam menghuraikan peranan yang dimainkan oleh alat pemerolehan bahasa ini dalam pemerolehan pengetahuan bahasa pertama, Lyons (1987: 245) berkata: Pada pandangan Chomsky, bahasa berfungsi sebagai alat pemeri pemikiran; bahawa manusia secara nurani (secara genetic) telah dianugerahkan dengan kemampuan untuk menbentuk konsep-konsep tertentu dan bukannya yang lain. Para sarjana yang mempelopori dan juga yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani bertegas bahawa dalam proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama, kanak-kanak tidak memerlukan buktibukti negatif. Bukti-bukti negatif bermaksud teguran atau pembetulan oleh orang yang lebih dewasa terhadap kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh kanakkanak semasa mereka menggunakan bahasa. Sarjana yang menyokong pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam Hipotesis Nurani menganggap bahawa proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama adalah semata-mata berasaskan bukti positif. Bukti positif bermaksud penguasaan bahasa pertama hanyalah berasaskan data bahasa yang diperolehi oleh kanak-kanak daripada mereka yang telah menguasai bahasa itu dengan baik. Dengan kata lain, menurut Hipotesis Nurani, dalam proses pengetahuan bahasa pertama, kanak-kanak tidak perlu diajar atau dibimbing. Apa yang mereka perlukan hanyalah data bahasa bagi membolehkan nahu universal yang tersedia dalam akal budi disesuaikan dengan nahu bahasa pertama. Tentang pandangan ini, Roeper & William (1987: ix) menerangkan: Pada masa ini, terdapat satu pandangan yang boleh mencetuskan penyelidikan. Pandangan ini adalah tentang andaian tanpa-bukti-negatif, iaitu pandangan yang mengandaikan data yang diterima oleh alat pemerolehan bahasa hanyalah terdiri ayat-ayat positif daripada bahasa sasaran. Nahu universal atau alat pemerolehan bahasa semula jadi membolehkan kanak-kanak menguasai peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa pertama mereka, walaupun data bahasa yang mereka terima adalah terhad, tidak tersusun dan sering kali tidak mengikut rumus-rumus yang betul. Oleh kerana proses penguasaan pengetahuan bahasa pertama dibantu oleh alat pemerolehan bahasa semula jadi, faktor kecerdasan juga tidaklah dianggap memainkan peranan yang utama asalkan tahap kecerdasan kanak-kanak itu tidak terlalu rendah (Bever 1982: 436). Secara umum, kita dapati hampir semua kanakkanak tanpa mengira tahap kecerdasan mereka, apabila mencapai umur lima tahun telah dapat menggunakan bahasa pertama mereka dengan fasih. Pelbagai kenyataan dan petikan yang telah dikemukakan memperlihatkan kepada kita bahawa menurut pandangan Hipotesis Nurani, pengetahuan bahasa pertama tidak perlu dipelajari untuk dikuasai. Pengetahuan ini dikuasai dalam situasi semula jadi dengan mudah kerana pengetahuan bahasa yang bersifat universal telah sedia ada dalam akal budi kanak-kanak sejak mereka lahir ke dunia. Apa yang perlu kanakkanak lakukan hanyalah menyesuaikan pengetahuan bahasa yang bersifat universal ini dengan pengetahuan bahasa pertama (bahasa ibunda). Ahli-ahli bahasa yang menyokong hipotesis ini telah mengemukakan pelbagai hujah

dan bukti untuk mempertahankan kesahihan saranan-saranan mereka. Antara sumber bukti tersebut adalah: 1. Bukti daripaada kajian-kajian yang berhubung dengan Teori Penetapan Parameter. 2. Bukti daripada kajian-kajian dalam bidang bahasa isyarat. 3. Hujah dan perbahasan di sekitar isu kepapaan rangsangan. 4. Bukti daripada kajian-kajian yang berhubung dengan mental leksikon. b) Peniruan Kalau kita bertanya orang kebanyakan bagaimana kanak-kanak belajar bertutur, dia mungkin tidak menganggapnya sebagai soalan yang serius. Jawapan biasa ialah seperti, mereka hanya meniru apa yang mereka dengar. Andaian tradisional adalah bahawa kanak-kanak memperoleh bentuk linguistik baru daripada pertuturan ibu bapanya melalui peniruan apa yang mereka ucapkan. Dia mendengar sesuatu, mengulanginya, dan dengan demikian mengawal bentuk baru itu. Hanya melalui amalan seperti ini telah difikirkan bahawa pertuturan kanak-kanak boleh berubah. Untuk seketika, bentuk baru itu bergantung pada model ibu bapa; kemudian barulah pertuturan itu bebas. Dalam membincangkan ayat dua-kata, kita mendapati bahawa kita tidak dapat menjelaskan semua ujaran kanak-kanak berdasarkan peniruan yang dikarangkan daripada pertuturan dewasa, kerana adanya kombinasi ganjil. Selanjutnya, contohcontoh Bellugi, beserta contoh-contoh Slobin dan Welsh, dan lain-lain, membayangkan bahawa kanak-kanak tidak dapat meniru struktur yang belum dapat dihasilkannya sendiri. David McNeill (1960, hlm. 69) mengutip satu petikan daripada transkrip Roger Brown yang menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa mencuba secara aktif untuk mengajar satu bentuk linguistik kepada anaknya, kanak-kanak itu berterusan meniru mengikut rumus-rumus tatabahasanya sendiri. Contoh: KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. IBU : Tidak, sebut, saya murid pandai. KANAK-KANAK : Saya murid bodoh. [ lapan kali pengulangan dialog ini diikuti ]. IBU : Tidak, dengar baik-baik ; sebut saya murid pandai. KANAK-KANAK : Oh! Saya murid bodoh. Sudah pasti, seperti yang dinyatakan di atas, walaupun kanak-kanak boleh meniru dengan jayanya semua ujaran yang didengarnya, kita tidak akan memahami bagaimana dia dapat menghasilkan ujaran baru yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. Hujah-hujah yang lebih kuat yang menentang keperluan peniruan bagi memperoleh bahasa juga timbul daripada contoh-contoh pengetahuan bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peniruan pertuturan. Dalam kajian Huttenlocher mendapati bahawa kanak-kanak pada permulaan peringkat suku kata, iaitu lama sebelum peniruan sebarang ujaran banyak perkataan, sudahpun memahami ujaran seperti itu. Tetapi bukti yang lebih menarik timbul daripada kes kanak-kanak yang tidak dapat bertutur langsung, disebabkan gangguan tertentu dari segi kebolehan pengucapan, tetapi yang boleh mendengar seperti biasa. Eric Lanneberg (1962)

melaporkan kes kanak-kanak lelaki yang tidak dapat mengeluarkan pertuturan, tetapi dia belajar memahami kerumitan ujaran bahasa Inggeris. Jelas, pada tingkat dalaman tertentu, pengetahuan bahasa yang sama mesti mendasari kedua-dua pengeluaran dan pentafsiran pertuturan. Pasti sudah jelas bahawa kanak-kanak yang tidak dapat bertutur, tidak pernah meniru pertuturan, juga tidak pernah diperteguh untuk bercakap tetapi kekurangan ini tidak mengganggu pemerolehan kebolehan berbahasanya. Jadi, mengapakah kanak-kanak meniru pertuturan ? Meniru merupakan satu cara melatih diri dalam proses pembelajaran. Berbagai-bagai kajian peniruan (Bloom, Hood & Lightbown, 1974 ; Ervin-Tripp, 1964 ; Slobin, 1968) mengesyorkan bahawa kanak-kanak tidak meniru bentuk-bentuk yang sudah lama dikuasainya secara spontan, dia juga tidak meniru bentuk-bentuk yang jauh melebihi ruang lingkupnya. Lebih daripada itu, dia meniru bentuk-bentuk yang terdapat dalam proses pemerolehannya. Mengikut istilah Piaget, peniruan adalah petunjuk luaran percubaan kanak-kanak untuk menempatkan skema bahasanya pada bahan-bahan baru. Dengan demikian, peniruan memang memainkan peranan dalam pemerolehan bahasa, tetapi peranannya bukanlah untuk menyisipkan struktur-struktur baru ke dalam sistem rumus kanak-kanak. c) Kognisi (intelektual) Perkataan kognitif (kognisi) ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, iaitu cognitive. Dalam bahasa Melayu, perkataan yang membawa maksud yang sama ialah akal, pemikiran atau ingatan. Menurut ahli-ahli kognitif, perubahan dalam tingkah laku sesuatu organisme (manusia atau binatang) adalah sejajar dengan perubahan yang berlaku dalam kognitif organisme yang terlibat. Ini bermaksud, tingkah laku akan berubah apabila kognitif telah berubah. Kualiti atau bentuk tingkah laku yang dihasilkan oleh sesuatu organisme adalah bergantung kepada sejauh manakah kognitifnya telah berubah. Perubahan bentuk lakuan bergantung kepada berapa banyak maklumat-maklumat baru telah diterima oleh organisme yang terlibat. Tentang fenomena ini, Tolman (dalam Gleitman, 1986:26) berkata, Bagi ahli-ahli teori kognitif, gerak balas tertentu yang telah dikuasai oleh seseekor haiwan dalam sesuatu proses ujian pembelajaran hanyalah merupakan satu indeks atau petunjuk bahawa aspek-aspek kognitif yang tertentu telah dikuasai. Pandangan oleh Tolman ini membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif, proses pembelajaran bermaksud berubah atau bertambahnya maklumat yang tersimpan di dalam akal atau pemikiran. Apabila kita mangatakan bahawa kita telah mempelajari nahu sesuatu bahasa, ia bermaksud pengetahuan nahu bahasa tersebut sudah tersimpan dalam pemikiran atau kognitif kita. Ahli-ahli kognitif tidak sahaja menghuraikan keadaan-keadaan kognitif yang wujud pada ketika-ketika tertentu. Tetapi mereka juga menghuraikan segala proses yang terlibat sehinggalah terwujudnya sesuatu bentuk kognitif yang tertentu pada ketikaketika tertentu. Dengan kata lain, ahli-ahli kognitif turut mengambil kira prosesproses persepsi yang terlibat dan juga pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dalam akal budi organisme dalam merubah atau mewujudkan sesuatu bentuk kognitif

atau pemikiran pada ketika-ketika tertentu. Ini bermaksud, proses pembelajaran biasanya berbentuk evolusi, dan bukannya bersifat serta-merta. Sebagai contoh, dalam mempelajari nahu sesuatu bahasa, kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. Dalam menghuraikan sesuatu proses pembelajaran, ahli-ahli kognitif akan menghuraikan keseluruhan proses mental yang terlibat. Ketika memberikan pengertian tentang teori kognitif, Mangantar Simajuntak (1986: 84) mengatakan bahawa: Teori Kognitif ialah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. Dengan kata lain, teori kognitif cuba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran. Pandangan yang dikemukakan oleh Mangantar Simajuntak membayangkan kepada kita bahawa bagi ahli-ahli kognitif, pengalaman sedia ada merupakan aspek yang penting dalam proses pembentukan sesuatu persepsi. Kewujudan bentuk-bentuk kognitif pada ketika-ketika tertentu adalah terhasil daripada proses penambahan maklumat atau pengalaman kepada apa yang sememangnya sedia ada. Ini bererti, perubahan kognitif adalah bersifat beransur-ansur atau secara evolusi. Pengalaman atau pengetahuan bertambah secara bertahap-tahap. Ia juga bermakna, pengetahuan yang ada dalam ingatan seseorang dikuasai sebahagian demi sebahagian. Kita tidak mampu mempelajari apa yang terkandung dalam Tatabahasa Dewan dalam masa sehari atau seminggu, tetapi boleh menguasainya dalam jangka masa yang lama. Dalam menilai sesuatu perlakuan, ahli-ahli kognitif tidak sahaja melihat lakuan yang terzahir, sebaliknya mereka juga menilai apakah bentuk atau system kognitif yang ada pada ketika tertentu sehingga menyebabkan terzahir sesuatu tindakan. Ahli-ahli kognitif mementingkan perubahan kognitif.Ketika menghuraikan cara ahliahli kognitif menanggapi sesuatu fenomena, khususnya dalam penghasilan output bahasa, Aitchison (1987: 33) mengatakan bahawa bagi ahli-ahli kognitif, Mereka telah mengubah penumpuan mereka daripada huraian secara mendalam tentang bentuk-bentuk pertuturan sebenar, dan mula menanyakan soalan-soalan tentang bentuk sistem kognitif yang telah menghasilkan output tersebut. Dengan kata lain, ahli-ahli kognitif tidak sahaja mengambil kira faktor-faktor luaran tetapi juga faktor-faktor dalaman, iaitu akal budi dalam menilai dan menghurai tingkah laku sesuatu organime, termasuklah tingkah laku dalam berbahasa. Seseorang itu dikatakan telah mempelajari bahasa Melayu dengan baik, apabila pengetahuannya tentang bahasa Melayu sudah tersimpan dalam pemikirannya. Seterusnya, pengetahuan yang telah tersimpan dalam pemikirannya akan membantunya untuk menghasilkan output bahasa yang gramatis dan wajar. Berlainan dengan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman, ahliahli teori kognitif mementingkan aspek atau faktor kesedaran dalam menghuraikan sesuatu perubahan tingkah laku. Penambahan maklumat dalam kognitif, besar kemungkinan akan mengubah rasa, keinginan atau hasrat seseorang. Manusia atau haiwan ditanggapi sebagai makhluk yang utuh atau sepadu, iaitu tingkah lakunya tidak dapat dipisahkan daripada rasa, hasrat atau tujuannya. Lakuan manusia biasanya sejajar dengan pengetahuan dan perasaannya.

Dalam menghuraikan proses perkembangan bahasa kanak-kanak, ahli-ahli teori kognitif menganggap bahawa perkembangan yang berlaku dalam pemerolehan pengetahuan bahasa oleh kanak-kanak ialah hasil langsung daripada perkembangan mental mereka. Dengan kata lain, tahap perkembangan dalam penggunaan bahasa adalah sejajar dengan tahap perkembangan mental. Pandangan ini agak bertentangan dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori pelaziman yang menganggap bahawa kejayaan dalam penguasaan bahasa ialah hasil langsung daripada proses latihan yang berteraskan prinsip-prinsip ganjaran dan dendaan. Snow & Ferguson (1977) yang merupakan ahli-ahli behaviorisyang berpegang kepada konsep pelaziman telah menghuraikan dalam buku mereka tentang bagaimana kanakkanak di peringkat awal kehidupan (antara umur 18 bulan dan 5 tahun) menguasai bahasa pertama mereka melalui proses mengajuk percakapan orang dewasa. Proses ini dikatakan berlaku secara latih tubi. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli behavioris atau ahli-ahli teori pelaziman ini telah disanggah oleh ahliahli kognitif kerana ia telah mengkesampingkan atau meremehkan peranan akal budi dalam pemerolehan pengetahuan bahasa. Antara ahli-ahli kognitif yang banyak mengemukakan pandangan tentang kesejajaran antara perkembangan mental dan perkembangan bahasa ialah Jean Piaget. Piaget telah membahagikan proses perkembangan mental kanak-kanak kepada empat tahap, iaitu tahap motor deria (0-2 tahun), tahap pemikiran praoperasi (2-7 tahun), tahap operasi konkrit (7-12 tahun) dan tahap operasi formal (12-16 tahun) (Inhelder & Piaget, 1958). Detiap tahap mempunyai ciri-ciri dan keupayaan yang tertentu dan agak berbeza dengan ciri-ciri dan keupayaan tahap yang lain. Tahap praoperasi mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap motor deria, manakala tahap operasi konkrit mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada tahap praoperasi, dan begitulah seterusnya. Piaget mengandaikan bahawa perkembangan kognitif adalah bersifat evolusi, iaitu secara beransur-ansur. Piaget telah mensejajarkan perkembangan bahasa dengan perkembangan mental. Ketika menghuraikan pandangan Piaget, Abdul Aziz (1995) berkata, Teori Piaget mengaitkan perkembangan bahasa kanak-kanak dengan perkembangan mental yang dilalui oleh mereka. Dengan kata lain, menurut Piaget, perkembangan bahasa kanakkanak adalah hasil daripada perkembangan mental mereka. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh Piaget membayangkan kepada kita bahawa seseorang kanak-kanak perlu terlebih dahulu mempunyai kesediaan mental pada tahap-tahap yang tertentu bagi membolehkannya memahami peraturan-peraturan bahasa yang tertentu. Dengan kata lain, perkembangan bahasa bergantung kepada perkembangan mental. Kanak-kanak hanya boleh mempelajari sesuatu aspek kebahasaan apabila mentalnya telah mencapai tahap kesediaan yang diperlukan. Di samping itu, Piaget menganggap bahawa perkembangan dalam proses penguasaan pengetahuan bahasa tidak terpisah dalam proses perkembangan penguasaan kemahiran-kemahiran yang lain. Ketika menghuraikan pandangan Piaget, Brown (1980: 26) mengatakan, Apa yang dipelajari oleh kanak-kanak tentang bahasa adalah ditentukan oleh apa yang telah sedia diketahui oleh kanak-kanak itu tentang dunianya. Bagi Piaget, proses perkembangan penguasaan pengetahuan bahasa ialah sebahagian daripada proses perkembangan mental.

Bagi ahli-ahli teori kognitif, penilaian terhadap sesuatu peristiwa harus dibuat dengan melihat secara keseluruhan atau secara gestalt, tanpa dipecahkan kepada bahagianbahagian yang kecil. Penilaian yang dibuat secara automistik dianggap tidak dapat menghasilkan penilaian yang tepat. Menurut Mangantar Simajuntak (1986 :84): Teori Gestalt mengajarkan bahawa pembelajaran bergantung kepada insight (pemahaman atau pengertian dalaman), iaitu pengamatan atau persepsi daripada hubungan-hubungan antara benda-benda atau konsep-konsep atau kejadian-kejadian atau apa sahaja yang berkenaan. Ahli-ahli kognitif tidak mengiktiraf penilaian yang dibuat hanya dengan melihat bahagian-bahagian yang kecil bagi sesuatu peristiwa. Bagi ahli-ahli Gestalt, bahagianbahagian kecil bagi sesuatu fenomena tidak harus dipandang secara berasingan. Sebaliknya, hubungan antara bahagian-bahagian kecil harus dinilai dan difahami dalam satu keseluruhan yang sepadu. Proses pembelajaran ialah proses yang bersepadu, iaitu perasaan, pemikiran dan emosi akan terlibat secara menyeluruh. Pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli kognitif jelas membayangkan kepada kita bahawa pengajaran bahasa yang berteraskan teori-teori kognitif ialah pengajaran yang mementingkan aspek pemahaman atau perubahan mental. Proses pengajaran hanya akan dianggap berjaya apabila berlaku perubahan mental dalam diri para pelajar, iaitu bertambahnya maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang para pelajar.

d) Input Walaupun kanak-kanak tidak mempelajari bahasa melalui peniruan dan peneguhan, terdapat kepercayaan yang berterusan dalam kalangan ahli-ahli psikologi bahawa sifat pertuturan ibu bapa iaitu input bagi kanak-kanak mesti memainkan peranan yang penting dalam mengawal proses pemerolehan bahasa. Chomsky telah dipersoalkan oleh beberapa orang penulis kerana merujuk kepada kualiti yang menurun dan keluaran terhad yang sempit tentang data yang ada (1965, hlm. 58). Penyelidikpenyelidik ini telah menunjukkan bahawa kebanyakan pertuturan ibu bapa kepada kanak-kanak kecil terdiri daripada ayat-ayat yang mempunyai tatabahasa yang pendek dan mudah (lihat makalah dalam Snow dan Ferguson, 1977). Walaupun input bagi kanak-kanak adalah amat teratur dari segi bentuk dan disesuaikan mengikut lingkungan memproses dan keupayaan kognitifnya, dia masih lagi menghadapi masalah penemuan struktur implicit dan prinsip pemetaan maksud komunikasi bagi ujaran dalam bahasa khusus yang terdedah kepadanya. Kanak-kanak mesti menggunakan input ibu bapa untuk menemui keteraturan DALAMAN, YANG TIDAK DITUTURKAN dalam bahasanya. (Perkara ini telah dibahaskan dengan berkesan oleh Newport, Gleitman dan Gleitman, 1977, yang telah menunjukkan bahawa cara kanak-kanak mengambil perhatian tentang pertuturan ibu bapa dibentuk oleh apa yang sudah diketahuinya tentang bahasa itu). Input yang dibentuk dengan sempurna seperti juga jadual peneguhan yang dibentuk dengan sempurna, tidak menjelaskan kebolehan kanak-kanak untuk menggayakan tatabahasa berdasarkan input tersebut. Lagipun, pemerhatian pertuturan ibu bapa dengan lebih teliti memperlihatkan bahawa

masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah lebih kompleks lagi daripada apa yang kita gambarkan setakat ini. Kanak-kanak tidak membesar dalam dunia bahasa yang di dalamnya situasi-situasi khusus dipetakan secara unik terhadap jenis-jenis ujaran khusus. Masalah pemetaan bukan hanya merupakan satu cara penentu yang membolehkan satu bahasa khusus mengungkapkan fahaman-fahaman seperti abah, nak telefon kerana maksud komunikasi dipetakan pada pelbagai bentuk ujaran. Misalnya, dalam satu sesi rakaman interaksi dengan kanak-kanak berumur dua tahun, seorang ibu cuba menyuruh anak perempuannya supaya duduk diam dan menikmati hidangannya. Perubahan pertama dilakukan apabila ibu tersebut mengucapkan: Duduk dan minum baik-baik. Kalau ayat ini hanya diulang berkali-kali, kita akan menghadapi masalah pemetaan seperti yang dihuraikan di atas. Ini bererti, kanakkanak mesti menemui apakah aspek-aspek situasi menerima ucapan bertatabahasa wajib dalam bahasa Melayu. Kanak-kanak perempuan ini mesti menemui kesamaan semantik bagi duduk dengan sopan, minum dengan cermat, jadilah orang yang santun. Dia perlu mengetahui bahawa arahan boleh diucapkan secara langsung atau dengan cara soalan tidak langsung atau dengan cara huraian akibat negatif kegagalan untuk menurut. Sepatutnya jelas bahwa masalah pemetaan, seperti yang kita pertimbangkan dalam berbagai silang linguistik memperlihatkan hanya sebahagian daripada masalah itu. Kanak-kanak perempuan berumur dua tahun ini mesti menentukan bahawa keseluruhan lingkungan ujaran yang berbagai-bagai pada asasnya mengucapkan maksud komunikasi yang sama. Untuk menentukan, apa yang ditemuinya tentang rumus-rumus tatabahasa dan wacana mesti didasarkan kepada apa-apa yang telah didengarnya. Tetapi, input ibu bapa tidak menyelesaikan masalah binaan teori bagi kanak-kanak. Input ini hanya memberikan data bagi tugas itu. Bagaimana kanakkanak menggunakan data berdasarkan pada kepercayaan linguistik dan kognitif pada tingkat perkembangan khusus. Mengikut Krashen (1985:2), semasa sedang menguasai struktur linguistic yang baru, kanak-kanak melalui fasa penguasaan bahasa yang semula jadi dengan cara beransuransur. Hipotesisi input mengemukakan usul bahawa manusia memperoleh bahasa dengan menerima input yang dapat difahaminya. Manusia dikatakan menerima input yang bermula dari i, yakni tahap penguasaan semasa yang ia miliki, ke i + I, dan berganjak ke tahap selanjutnya di sepanjang fasa-fasa penguasaan bahasa yang semula jadi itu dengan memahami input asas yang mengandungi i + I. Krashen menyifatkan konsep ini sebagai yang terpenting dalam pemerolehan bahasa kedua kerana terdapat percubaan untuk menjawab pertanyaan tentang cara manusia memperoleh bahasa (Krashen:168). Hipotesis Input mempunyai dua kesimpulan. Pertama, pertuturan adalah hasil pemerolehan bahasa, bukannya penyebab pemerolehan bahasa. Ujaran tidak dapat diajarkan dengan secara langsung, tetapi terbit dengan sendiri, hasil pembinaan kecekapan bahasa melalui pemahaman tentang input. Kedua, jika input yang difahami itu mencukupi, tatabahasa akan dibekalkan dengan spontan. Ini bermakna, guru bahasa tidak perlu mengajarkan struktur bahasa yang selanjutnya kerana struktur tersebut akan dibekalkan secara spontan jika pelajar cukup memahami sesuatu input bahasa. Dengan sendirinya, tatabahasa bahasa sasaran akan diperolehi (Krashen, 1985:2).

h. Lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang perhatikan. Pemerolehan bahasa pertama terdiri daripada peringkat bebelan (vokalisasi), pertuturan satu perkataan (holofrasa), pertuturan dua dan tiga perkataan (telegrafik) dan perkembangan ayat yang kompleks. Kanak-kanak Normal Menusia mempunyai minda dan dalam minda terdapat bahasa. Pada waktu dilahirkan ke dunia, bayi tidak boleh bercakap dengan serta-merta dan langsung tidak memahami percakapan. Tetapi, setelah berusia 4 tahun, kanak-kanak sudah mempelajari asas kosa kata, sintaksis (peraturan struktur bahasa dan tatabahasa) dan sebutan bahasa pertamanya. Hal ini berlaku kepada semua kanak-kanak di dunia tanpa mengira bahasa apa yang digunakannya.

a. Tahap 1 (0 8 minggu) bunyi-bunyi asas biologi Bayi belum pandai bercakap tetapi berupaya mengeluarkan berbagai-bagai bunyi melalui mulutnya. Bayi menangis, menguku seperti bunyi burung, merobok seperti bunyi air keluar dari botol yang bermulut kecil, menghembus, meludah dan banyak lagi bunyi yang sukar dijelaskan. Walaupun bukan bunyi-bunyi bahasa, melalui bunyi-bunyi ini bayi berlatih mengawal alat artikulasinya. Bayi juga berlatih menyelaraskan pernafasannya dengan menghasilkan bunyi-bunyi. Bunyi yang sama (menangis, menguku dan sebagainya) dihasilkan oleh semua bayi di dunia. Bayi yang pekak juga menghasilkan bunyi yang sama. Tetapi, bayi yang pekak tidak meneruskan perkembangan bahasanya ke peringkat membebel, iaitu tahap perkembangan yang seterusnya yang lebih mirip kepada bahasa manusia. Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja Ia mungkin mangatakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif Aktiviti bernafas, makan, buang air dan gerak badan adalah berkaitan dengan keperluan hidupnya Bunyi makan, mencepak, menelan, batuk, sendawa adalah juga berkaitan dengan keperluan biologi Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan udara berselang-seli dengan sepi sudah didokumentasikan dengan baik Juga berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a] Interpretasi Maksud Sukar ditentukan fungsi berlainan pada tangisan bayi

Lapar dan sakit mungkin menghasilkan bunyi yang sama Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek (1/2 saat) dan deretannya pendek Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat (1/4 saat) dan mengandungi bunyi seperti konsonan Tidak seperti bunyi bahasa Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi ini seperti bunyi bahasa Namun ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa Bayi menggunakan mekanisme aliran udara bagi menghasilkan bunyi Bunyinya beritma Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang b. Tahap 11 (8 20 minggu) Gelak dan mengagah Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan Tangisan juga dihasilkan, nadanya mula berbagai-bagai Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu Beritma dan pendek-pendek Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi Bunyi ga, gu menyerupai suku kata 4 bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa

c. Tahap 111 (20 30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa Penghasilan bunyi lebih mantap Bunyi lebih panjang 1 saat, seperti vokal dan konsonan Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan Ada bunyi lelangit lembut, ada bunyi bibir dan ada gabungan bunyi-bunyi tersebut Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan ibunya

d. Tahap 1V (25 50 minggu) membebel Bebelan melibatkan penggunaan bunyi bahasa, khususnya suku kata vokal dan konsonan-vokal, seperti /a/, /u/, /ma/, /gi/, /pa/. Pengulangan bunyi memberi bayi kualiti bunyi yang serupa dengan bahasa. Contohnya: mama, papa, gigi, terutama bunyi-bunyi yang melibatkan pola intonasi bahasanya. Sewaktu bebelan berterusan, bunyi yang dihasilkan oleh bayi semakin menghampiri bunyi bahasa yang ada dalam lingkungan persekitarannya. Mengikut kajian Steinberg (1933), kanak-kanak Jepun yang berumur 6 bulan mulai mengeluarkan bunyi yang mirip bahasa Jepun. Demikian

juga halnya dengan bayi bangsa Cina dan Inggeris. Sewaktu berumur 10 atau 11 bulan, bayi sering membebel dengan ayat pura-pura yang bukan kata (pseudo nonword sentence) dengan pola intonasi ayat penyata, pertanyaan dan seruan. Dengan itu, tidak menghairankanlah bayi terlebih dahulu memperoleh pola intonasi bahasanya sebelum dapat menghasilkan sesuatu kata. Keadaan ini boleh disamakan dengan orang dewasa yang mempelajari bahasa baru. Sewaktu mula mendengar bahasa baru untuk kali pertama, yang cenderung didengar ialah pola rentak, nada, dan tekanan bahasa. Pelajar tersebut masih tidak tahu cara untuk memancang aliran sesuatu ayat menjadi perkataan. Begitu juga halnya dengan kanak-kanak. Kita membiasakan diri dengan melodi bahasa sebelum kita dapat mempelajari kata-kata. Melodi atau pola intonasilah yang dipelajari dahulu oleh bayi sebelum bayi dapat mengecamkan dan seterusnya membuat peniruan bahasa. Membebel menggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi lebih kerap digunakan Bunyi seperti bababa dan deretan lain selalunya diulang-ulang Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam suku kata seperti aa ba, aa gaa, daa da dan lain-lain Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada yang membebel hingga 18 bulan Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi e. Tahap V (9 18 bulan) ujaran berirama Bunyi sudah berirama, berbeza-beza Ibu mula dapat mengesan tujuan di sebalik ujaran Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan Mainan dan ulangan nyanyian bermelodi Sudah ada suku kata, kata awal dengan makna jelas Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan Untuk menentukan waktu sebenarnya sesuatu kata itu diperoleh kanak-kanak bukanlah satu perkara yang mudah, tidak cukup dengan memperhatikan sebutan bunyi-bunyi yang selaras dengan sesuatu kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Yang ingin diperhatikan ialah penggunaan bunyi-bunyi yang bermakna. Jika kanakkanak berkata kucing atau menyebutkan bunyi yang hampir-hampir atau mirip dengan bunyi kucing (contohnya ucin), sewaktu kanak-kanak melihat atau menyentuh haiwan itu (bukannya haiwan atau objek lain), barulah kita boleh mengatakan bahawa kanak-kanak itu tahu makna sebenarnya perkataan kucing. Orang yang ada hubungan terdekat dengan kanak-kanak itu sahajalah yang boleh mengecamkan bunyi-bunyi bermakna yang dituturkan oleh kanak-kanak kerana sebutannya agak ganjil, tidak sama dengan sebutan bunyi yang lazim didengar. i. Pragmatik

Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya seperti lapar, mengantuk atau sakit. Sungguhpun demikian, tangisan belum boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa, barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. Menurut Piaget (1926), human cognitive development is achieved through maturational stages, with our thought processes and patterns changing systematically as we age. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis, iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara, iaitu pengulangan, monolog dan monolog tumpuan. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus, sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Contohnya, akan acik yemak akan acik yemak Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolaholah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya. Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. Dalam jenis tersebut, kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara, seperti bercerita, bertengkar, mengulas dan bertanya. Dalam situasi ini, kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Justeru, mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain, dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget, 1926).

Rujukan 1. Dardjowidjojo, Soenjono. 2007. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. 2. Mangantar Simanjuntak. 1986. Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Nor Aina Dani. 2006. Psikolinguistik. Kuala Lumpur: Sasbadi Publishing Sdn. Bhd. 4. Zulkifley Hamid. 2006. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
March 24, 2009 6:05 PM

shariah binti zulkifly said...

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU. NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. MICHAEL & ALL ANGELS,KAMPUNG TAWAS,30010 IPOH,PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 1. NOTA KULIAH : PSIKOLINGUISTIK : Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya. Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia. Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat. Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa. Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Contohnya : mak buat neneng. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik. Kaedah Baru : Teknik merakam. Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan. Ada mikrofon radio.

Sampel besar, memakan masa bertahun-tahun. Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial. Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji. Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara. Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam. Apakah proses atau tahap proses ? Mula kenal suara di sekeliling Mula kenal dan memandang kearah suara. Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu. 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa, ma, pa atau menyebut kucing sebagai meow. 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf. Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Proses peniruan akan terus berlaku. Usia dua tahun sudah mula bercakap. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa, persekitaran. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama, bantal, susu. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh, main, makan,minum. 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Contohnya : acu datang, semalam. Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku. Usia 6 atau 7 tahun , kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar. Apakah kaitan dengan guru ? Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang. Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Akan berlaku proses peniruan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama,diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar. Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Apabila ada teori, kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Seterusnya, kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku. LOGIK TEMPAT Logik tempat pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja. Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat. Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya. Kesukaran dalam kajian ini : a. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ? b. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ? Perkembangan bahasa kanak-kanak.

Teori terbahagi kepada tiga iaitu meniru,kudrat dan input MENIRU : Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru. Contoh : Ibu menyuruh anaknya memanggil KUDRAT Innate LAD INPUT Perkataan yang diajar oleh emaknya. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain. Contoh : cakap terima kasih kepada opah . Kanak-kanak ituakan mengucapkan terima kasih seperti yang diminta oleh ibunya. PERKATAAN PERTAMA Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama. Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap. Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan. Tiga bidang besar : penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan. PENGHASILAN BUNYI Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi. Ada beberapa tahap perkembangan. TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi. Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja. Mungkin mnyetakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif. Aktiviti bernafas, makan,buang air dan gerak badan berkaitan dengan keperluan hidupnya. Bunyi makanan, mencepah, menelan, batuk,sendawa kait dengan keperluan biologi. Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik. Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a]. INTERPRETASI MAKSUD. Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi. Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama. Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain. Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek. Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan. TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA.

Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa. Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa. Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi. Bunyinya beritma. Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara. Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang. TAHAP DUA ( 8 20 minggu ) Gelak dan mengagah. Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan. Tangisan juga dihasilkan,nadanya mula berbagai-bagai. Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu. Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi. Bunyi ga,gu menyerupai suku kata. Empat bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir. Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa. Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa. TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa. Penghasilan bunyi lebih mantap. Bunyi lebih panjang satu saat, seperti vokal dan kosonan. Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal. Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan. Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut. Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya. TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel. Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan. Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain,...selalunya di ulang-ulang. Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam. Suku kata seperti aa..ba.., aagaaa,dada dan sebagainya. Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa. Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah. Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap ada membebel hingga 18 bulan. Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak. Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi. TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima. Bunyi sudah berima , berbeza. Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran. Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan. Mainan dan ulangan nyanyian bermelodi. Sudah ada suku kata, kata awal, dengan kena jelas. Ini tanda awal awal bahasa. Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan. AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf ) BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ?

Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Contoh : mak berapa kali dalam satu hari. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti, kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan. Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ). Contoh : apalagi yang dia ada : 1. Permainannya patung power ranger, bantal busuk, telefon, piano. 2. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya. Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan, minum,duduk Permintaan untuk bekerjasama, menafikan sesuatu 3. Menyatakan keinginan . Contoh : adik nak susu 4. Menunjukkan kerjasama : Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut. Adik suka pergi berkelah. Adik pun suka makan sayur. 5. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya. Contoh : Adik sayang ibu Abang jahat Kucing baik 6. Adakah kanak-kanak ini mengancam ? Contoh : Miow makan ikan. Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain ) 7. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat, masa,sebab akibat ( siapayang buat ) Tempat : duduk bersila di atas lantai. Masa : petang, malam Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ), Siapa makan( abang makan ) PSIKOLINGUITIK Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Di bawah umur dua tahun, perkara ini jarang-jarang berlaku. Selepas itu, dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru. LAD ( Language Acquisition Device ) Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia, mereka mendengar kata-kata manusia, dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Semasa mendengar bahasa, alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Dia akan menyerap bahasa itu. Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak, keadaan akan menjadi sukar. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Tempoh usia kritikal - kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah, kanak-kanak dapat belajar bahasa. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Beri perhatian : Tempoh usia kritikal.

Bukti : kes-kes deraan. Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai.

Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak. Contoh : di Ipoh. PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA ) Apa yang ada dalam minda kanak-kanak apa yang dilihat, ada label. Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua 1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi. - Apa yang membolehkan mereka kata kata itu kerusi. 2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton semua itu adalah kereta. 3. Lihat puyuh, bangau, merpati kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung. a. Bangau putih b. Gagak hitam c. Serindit hijau. Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna. Prosesdalam minda kita ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda. Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam. protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin. Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita perlambangan. Ada proses yang kompleks bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan ) BAHASA DAN OTAK

Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama. Mary Dox 1836 Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa. Hemisfera kiri Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik. Hemisfera kanan Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda. Dalam psikolinguistik yang dipentingkan : lateralisasi bahasa. Daerah yang terlibat dengan bahasa. Daerah bahasa di hemisfera kiri. Broca wernicke gurus sudert Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri. Batasan Otak. Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.

AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN. 1. Pure word deafness kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu. 2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah. 3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ? 4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan. 5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas. 6. Dileksia : ward federation and neorologi Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja.

CIRI-CIRI : Kemahiran membaca rendah Susunan terbalik Menyongsang perkataan Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol. Pemahaman lisan rendah. Suka membaca senyap. Tulisan buruk. PUNCA DILEKSIA Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri. Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf. Korpus kolosum yang lemah. Bertindak lambat dan kurang cepat. Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar. DAERAH BAHASA DAN 1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan). Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran. DILEKSIA BERKAITAN BAHASA

Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa. 2. BACAAN BAB 4 : PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris. FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA. Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaumkaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar

tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti : i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005). - Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Maalip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 ) - Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar. iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ). - Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonankonsonan tertentu bahasa Melayu. iv. Liew Siew Lin (2003) - Penggunaan kata sendi nama. v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006) - Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan. vi. Arpan Shahbudin - Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama. vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003) - Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyil danr , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat. - Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi h pada akhir kata, penggantian fonem p, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung. viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989) - Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka. ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981) - Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. x. Liew Sie Lin (2003) - Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu. xi. Azman Wan Chik (1989)

- Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar. xii. Zamri Mahamod(2000) - Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual. PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR. JENIS-JENIS KESALAHAN. Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu. A. KESALAHAN MORFOLOGI. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Contoh : i. Contohnya : Ali di padang main bola. ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang. Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu. Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata tetapi(annal). Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987). Contohnya : i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan. Sepatutnya : i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan. B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf r dengan huruf l. Contohnya : Bahasa Melayu Bahasa Cina i. Lori Loli ii. Kereta Keleta Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil.

Contohnya: i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu : a. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita b. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat c. Penggantian /e/ kepada /i/ rehat menjadi rihat d. Penggantian /u/ kepada /o/ Untuk menjadi untok e. Penggantian /i/ kepada /e/ Pilihan menjadi pilehan ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu : a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ Bandar menjadi pandar b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ Pecah menjadi bicah c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ Faedah menjadi paedah d. Penggantian /g/ kepada /k/ Bagus menjadi bakus e. Penggantian /k/ kepada /h/ Awak menjadi awah f. Penggantian /w/ kepada /v/ Kawan menjadi kavan g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ Tanpa menjadi tampa iii. Proses penambahan fonem juga berlaku. a. Penambahan vokal depan rendah /a/ Harga menjadi haraga. b. Penambahan konsonan /h/ Meja menjadi mejah c. Penambahan konsonan /w/ Semua menjadi semuwa iv. Proses penghilangan juga berlaku

a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ Terima menjadi trima b. Penghilangan vokal /a/ Soalan menjadi solan c. Penghilangan konsonan /h/ Sekolah menjadi skola d. Penghilangan konsonan/k. Tak mahu menjadi tame e. Penghilangan konsonan /g/ Menggunakan menjadi mengunakan f. Penghilangan konsonan/r/ Besar menjadi besa Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Menurut Asmah Omar (1977), kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan h di awal kata. Contohnya : Dialek Bahasa Melayu Diasut dihasut Diidangkan dihidangkan Mengilang menghilang C. SINTAKSIS Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004), pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan. Contohnya : i. Saya makan nasi - ayat bahasa Melayu Saya nasi makan - ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil. Dalam kajian Wong Khek Seng (1991), pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ). Bahasa Melayu Bahasa Cina Makanlah dulu Dulu makanlah Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah Menurut Abdullah Hassan (1987), pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu.

D. PERCAMPURAN KOD Fenomena percampuran kod bahasa Melayu- Tamil, Melayu-Cina dan MelayuInggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti : i. Melayu-Tamil a. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh ) ii. Melayu-Cina Bukan saya mah! iii. Melayu-Inggeris Saya belum dapat result lagi. BACAAN BAB 5. DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR. Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Namun demikian, untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga, mereka tetap menggunakan bahasa ibunda. DEFINISI DWIBAHASA Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2). Menurut Mansoer Pateda (1990), terdapat dua istilah dwibahasa, iaitu : a. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah, tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard. b. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. Selepas memperoleh pendidikan, ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. PEMEROLEHAN BAHASA Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987).Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi, tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan, memajukan kerjaya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. B2 boleh diperoleh melalui dua cara, iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi. i. Tekanan psikososio bilik darjah. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan, disiplin dan tatacara bilik darjah. ii. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya. iii. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2. iv. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan

pembelajaran di luar bilik darjah. v. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA Menurut Abdullah Hassan (1987), sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu : i. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri. ii. Tuntutan peluang pekerjaan. iii. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut. iv. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain. v. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif. vi. Kepentingan pendidikan, perhubungan antara individu. vii. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi. viii. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan. ix. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2. KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR Berdasarkan konsep dwibahasa, pelajar bukan Melayu , mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek, mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2. GANGGUAN BAHASA IBUNDA Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Menurut Victoria et al. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2. Contohnya : Open the air condition (B2) buka penghawa dingin (B1) Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989). Contohnya : Saya makan nasi (BM) Saya nasi makan (BT) Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu. Contoh : Abang kamu tinggal di mana ? (BM) Abang kamu mana tinggal ? (BC) Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Contohnya : a. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : barujadi balu pelajar Cina. b. Penggunaan frasa lembu punya susu-pelajar India. GANGGUAN DIALEK Dialek mempunyai bentuk tertentu,dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan,tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis, morfologi dan leksikal. Antara

negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan dan Perak. Contohnya : 1. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis : [aya?]- penggunaan dialek utara. [air]- sebutan dalam bahasa Melayu standard. 2. Jalang-jalang cari makang dialek Terengganu. GANGGUAN PERSEKITARAN Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Contohnya,kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1. GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching) Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain. GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing) Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa. Contohnya : 1. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. a. Last week,I pergi shopping. b. See you minggu depan. 2. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard. a. Mek makang ikang. TUGASAN 3 BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU NAMA : SHARIAH BINTIZULKIFLY SEKOLAH : SJK(C) ST. MICHAEL & ALL ANGELS,KAMPUNG TAWAS,30010 IPOH,PERAK TELEFON : 017 5269094 NOMBOR MATRIK : M20082000005 TUGASAN 3 : Buat esei mengenai penguasaan kanak-kanak berdasarkan data yang telah dipungut. Buat huraian dan tafsiran menurut teori psikolinguistik yang dipelajari. Menurut Mengantar Simanjuntak ( 1987:157),pemerolehan atau Language Acquisition Device (LAD) ialah proses yang berlaku di dalam otak seorang kanakkanak ( bayi) sewaktu memperoleh bahasa ibunya atau bahasa pertama. Dalam hal ini

dapat dijelaskan bahawa pemerolehan bahasa ialah bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa ibunya iaitu bahasa yang pertama kali didedahkan kepadanya sejak dia dilahirkan ke dunia. Pemerolehan bahasa juga bermaksdud bagaimana kanakkanak dapat menguasai bahasa pertama tanpa melalui proses pembelajaran yang formal dan intensif. Jamali Ismail (1980 : 12) pula menyatakan bahawa proses pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak itu berlaku sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan otak, iaitu sebagai hasil perkembangan fizikal kanak-kanak itu sendiri secara keseluruhannya. Kesimpulannya, pemerolehan bahasa terdiri daripada proses-proses yang berlaku pada waktu kanak-kanak itu menuranikan tatabahasa ibundanya dan sewaktu dia menguasai perlakuan atau penerapan tatabahasa ini dalam pemahaman dan penerbitan ayat-ayat ( Mengantar Simanjuntak, 1987 : 158). Kajian ini melihat pemerolehan bahasa seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 1 tahun 8 bulan. Pada peringkat ini,kanak-kanak ini sedang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan penerbitan perkataan-perkataan ayat-ayat dalam bahasa pertama untuk mengungkap perasaan, keinginan, dan berkomunikasi. Dalam kajian ini pengkaji menjadikan Teori Mentalis sebagai konsep. Teori Mentalisme ini beranggapan bahawa kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu mempunyai keupayaan semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa itu. Jika tidak ada pendedahan,penguasaan bahasa kanak-kanak itu tidak akan berlaku kerana LAD tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak lelaki di India telah dipelihara oleh binatang semasa dia tinggal di dalam hutan, dia tidak dapat bercakap semasa dijumpai oleh sami-sami India. ( Abdullah Hassan, 1983 : 260 ) Teori Mentalis menghubungkan realiti mental dengan lakuan bahasa yang sebenarnya. Pengetahuan bukan merupakan satu latihan pancaindera tetapi adalah daripada fikiran manusia. Rasionalnya ialah idea yang semula jadi ( innate ideas ) menjadi asas kebenaran dalam pengetahuan kita. Teori ini menganggap bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf setelah menerima rangsangan daripada pancaindera. Kreativiti wujud dalam otak dan pemikiran penutur bahasa itu adalah keperluan dalam diri manusia yang ada sejak lahir, bukannya hanya alat luar untuk berkomunikasi. Golongan kognif ini berpendapat, kebolehan menuturkan ayat dikatakan tidak dikuasai secara mekanikal ataupun terhasil daripada aktiviti rangsangan gerak balas (R-G), system sintaksis bahasa dan rumus-rumus yang mengawal pembentukan ayat dikatakan telah wujud dalam alat pemerolehan bahasa, iaitu di dalam minda manusia sejak mereka lahir kerana mereka telah dilengkapi dengan alat pemerolehan bahasa ( Hornstein dan Lightfood, 1981). Tugas kanak-kanak bukanlah mendapatkan rumusrumus bahasa ibundanya, tetapi menyesuaikan rumus-rumus yang terkandung dalamnahu universal bahasa pertamanya. Fungsi rangsangan bahasa bukanlah sebagai bahan untuk membolehkan nahu universal membuat penyesuaian. Penyesuaian ini penting untuk membolehkan nahu ini diungkapkan atau disesuaikan dalam bentukbentuk yang dapat menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh pengguna sesuatu bahasa itu. Dalam kajian selama 11 minggu ini, didapati kanak-kanak ini masih belum dapat menguasai morfologi secara sempurna seperti orang dewasa. Kanak-kanak ini masih terbawa-bawa dengan pengalaman pada tahap holofrasa. Ini dibuktikan dengan

melihat cara penyebutan sesetengah kosa kata yang disebutnya adalah tidak sempurna. Bunyi bahasa yang dikuasai oleh sampel sebelum kajian dibuat. 1. Bunyiyang dikuasai sebelum kajian dibuat. Bunyi yang didapati ialah : m/y/b/p/a/o/u/k/g/i 2. Bunyi-bunyi yang dikuasai semasa kajian dibuat. Bunyi konsonan : p/b/t/d/k/g/s/c/j/m/n/i/w/y/h/ Bunyi vokal : a/e/i/o/u Daripada analisis yang dibuat,pengkaji mendapati berlaku pengguguran huruf pertama dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini iaitu : HURUF : e = emak( mak ) a = ayah( yah ),abang ( bang ) b = balik ( alik ) o = opah ( pah ) m = mandi (andi ), makan (akan ), milo ( ilo ) n = naik ( aik ) h = habis ( abis ) t = takut (akut ) j = jauh (auh ),jatuh (atuh ) p = pintu ( intu ) k = kencing ( encing ), kasut (acut ) r = ramarama ( amaama ) s = salam ( alam ) Dalam ujaran yang diucapkan oleh sampel ini , pengkaji mendapati ada pengguguran satu suku kata yang berlaku iaitu : SATU SUKU KATA : ba = baju ( ju ) be = berak ( yak ) sa = sayang ( yang ) se = sejuk ( juk ) mi =minum (num ) te = tepi ( pi ) tu = tutup ( tup ) meny = menyapu ( apu ) ro = roti ( ti ) pen = pensel ( ce ) pi=picit ( cit ) hi = hidung ( dong ) li = licin ( cin ) hen = hendak ( nak ) ker = kerja ( je ) cok = coklat ( lat ) Selain itu , didapati juga ada pertukaran huruf asal dengan huruf lain semasa ujaran

diucapkan oleh sampel kajian iaitu : r = y = berak ( yak ) s =c = susu ( cucu ), kasut ( acut ), pensel ( ce ) , nasi ( acik ) k = t = ikut ( itut ) o = u = hidung ( dong ) ,duduk ( dok ) n = d = hendak ( nak ) y = kr = aiskrim ( yim ) y = i = buaian ( yan ) Dalam kajian ini juga pengkaji mendapati ada perubahan seluruh kata yang dilakukan oleh sampel iaitu : nanak = tidak hendak aung = along uwo = seluar uwat = buat uwih = kuih Daripada perkataan di atas, pengkaji mendapati huruf ( w ) menggantikan huruf ( at ) dan ( ih ) untuk perkataan buat dan kuih. Huruf ( k ) digugurkan sepenuhnya. Selain itu, ada penggantian huruf ( k ) menjadi huruf ( t ), ada perkataan yang mengekalkan huruf ( t ) iaitu perkataan akut . (JADUAL BUNYI) Namun begitu, pengkaji dapat melihat sampel kajian sudah dapat menguasai beberapa golongan kata seperti kata nama, katakerja, dan kata adjektif yang telah dikuasainya di peringkat telegrafik. FRASA SATU PERKATAAN TELEGRAFIK A. KATA NAMA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN mak emak kata nama a m,k yah ayah kata nama a y,h bang abang kata nama a b,n,g pah opah kata nama a p,h ju baju kata nama u j cucu susu kata nama u,u c,c uwo seluar kata nama u,o w acut kasut kata nama a,u c,t acik nasi kata nama a,I c,k uwih kuih kata nama u,I w ilo milo kata nama i,o l ibi televisyen kata nama i,i b intu pintu kata nama i,u n,t lat coklat kata nama a l,t dong hidung kata nama o d,n,g yah ayah kata nama a y,h

ti roti kata nama i t olah sekolah kata nama o,a l,h ce pensel kata nama e c ayim aiskrim kata nama a,i y,m B. KATA KERJA KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN akan makan kata kerja a,a k,n andi mandi kata kerja a,i n,d yak berak kata kerja a y,k encing kencing kata kerja e,i c,n,g itut ikut kata kerja i,u t,t num minum katakerja u n,m cit picit kata kerja i c,t je kerja kata kerja e j alik balik katakerja a,i l,k C. KATA ADJEKTIF KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yang sayang kata adjektif a y,n,g juk sejuk kata adjektif u j,k anah panas kata adjektif a,a n,h atik cantik kata adjektif a,i t,k akut takut kata adjektif a,u k,t cin licin kata adjektif i c,n cuk busuk kata adjektif u c,k D.KATA PANGGILAN KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN aung aung kata panggilan u n,g ateh mak teh kata panggilan a,e t,h E.KATA BANTU KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN abis habis kata bantu a,i b,s nak hendak kata bantu a n,k F. KATA ARAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN auh jauh kata arah a,u h pi tepi kata arah i p H. KATA PERINTAH KATA MAKSUD JENIS KATA VOKAL KONSONAN yah jap ayah sekejap ayat perintah a,a y,h,j,p pi bang ketepi abang ayat perintah i,a p,b,n,g FRASA DUA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat cik mak nasi lemak kata nama bang uwat abang buat kata nama,

bang olah abang sekolah kata nama na bit na cubit kata nama, kata kerja yah yang ayah sembahyang kata nama, kata kerja nak anjat nak panjat kata bantu, kata kerja yum aung cium along kata kerja, katanama luk mak peluk mak kata kerja, kata nama nak jer hendak power ranger kata bantu,kata nama nak cuk hendak busuk kata bantu, kata adjektif yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat seruan nak cuk hendak bantal busuk ayat penyata nak cucu hendak susu ayat penyata

FRASA TIGA PERKATAAN TELEGRAFIK Frasa dan ayat makna golongan ayat nak itut mak hendak ikut emak ayat penyata nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat penyata nak aik oto hendak naik motosikal ayat penyata nak itut yah hendak ikut ayah ayat penyata na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Melihat kepada perkembangan sintaksis pula, pengkaji mendapati walaupun sampel boleh mengujarkan dua atau tiga patah perkataan,tetapi sampel dapat membentuk ayat-ayat yang boleh difahami oleh pendengar. Sampel kajian dapat membentuk ayatayat penyata. Contoh-contoh ayat penyata boleh dilihat dalam jadual di bawah. a. Frasa dua perkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat nak jer hendak power ranger ayat penyata nak cuk hendak busuk ayat penyata mak andi emak mandi ayat penyata lat atuh cokelat jatuh ayat penyata akit mak sakit mak ayat penyata b. Frasa tigaperkataan telegrafik Frasa dan ayat makna golongan ayat na ambik ence na ambil pensel ayat penyata yet anjat okok monyet panjat pokok ayat penyata Selain itu, dalam kajian ini juga di dapati sampel menunjukkan keinginannya. Keinginan adalah naluri yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. Dalam jadual ayat ada menunjukkan perbuatan-perbuatan asas seperti meminta susu,meminta nasi lemak dan sebagainya. Kata-kata yang menunjukkan keinginan sampel terhadap

sesuatu dapat dilihat adanya ayat permintaan yang diucapkan oleh sampel kajian pada peringkat ini iaitu : Frasa dan ayat makna golongan ayat nak cuk hendak bantal busuk ayat permintaan nak cucu hendak susu ayat permintaan nak bum yah hendak tidur dengan ayah ayat permintaan nak aik oto hendak naik motosikal ayat permintaan nak itut yah hendak ikut ayah ayat permintaan nak itut mak hendak ikut emak ayat permintaan nak anjat nak panjat ayat permintaan Daripada contoh ujaran yang ditunjukkan, jelas pada peringkat ini tujuan berkomunikasi yang ditunjukkan oleh sampel adalah untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya, dan tutur kata yang ditunjukkan sudah mempunyai kesejajaran sebagaimana pertuturan oran dewasa. Selain itu, pengkaji juga mendapati ada pembinaan ayat perintah pada peringkat ini. Walaupun kata-kata yang dituturkan oleh sampel tidak lengkap tapi pendengar memahami ujaran yang dimaksudkan. Berikut adalah contoh ayat perintah yang diujarkan. Frasa dan ayat makna golongan ayat yah jap ayah sekejap ayat perintah pi bang ketepi abang ayat perintah KESIMPULAN Dapatan daripada analisis data menunjukkan bahawa peringkat pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan interaksi. Proses yang pertama melengkapkan kanakkanak dengan kebolehan mentafsirkan makna. Proses yang kedua pula menyediakan konteks bagi kanak-kanak menguasai cara menggambarkan makna kognitif ke dalam bentuk bahasa yang paling tepat. Di sini kita dapat melihat penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu berkembang mengikut jadual biologinya dan kanak-kanak berkeupayaan membuat rumusan dan peraturan bahasa secara bersendirian tanpa diajar seperti mana yang disebut dalam Teori Mentalis.

BIBLIOGRAFI. Abdullah Hassan, 1989,Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia,Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan Isaac Slobin, Penterjemah Ton Ibrahim, 1992, Ilmu Psikolinguistik Edisi Kedua,Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Soenjono Dardjowidjojo, Editor Siri,Abdullah Hassan, 2007, Psikolinguistik Memahami Asas Pemerolehan Bahasa, Siri Pengajaran dan Pemebelajaran Bahasa Melayu, Kuala Lumpur :PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Zamri Mahamod, 2007,Psikolinguistik Dalam Pengajaran Dan Pemerolehan Bahasa Pertama dan Kedua, Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Bhd.
March 26, 2009 12:12 AM

Post a Comment
Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom)

Blog Archive

2007 (2) o July (2) Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psik... Kuliah 2 (2 Januari 2009): Mempersepsi Ujaran 2009 (9) o January (5) Bab 111 BAGAIMANA MANUSIA MEMAHAMI UJARAN BAB IV PELAKSANAAN TINDAK UJARAN 1. PENGENALA... Tugasan untuk semua Tugasan mengenai pemerolehan bunyi bahasa kanak-ka... Lengkapkan nama anda o February (3) Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik... PEMEROLEHAN BAHASA BELAJAR BAHASA KEDUA o March (1) Kuliah pada 6 Mac 2009 digantikan dengan Tugasan d...

Tenaga Pengajar

Prof. Emeritus Abdullah Hassan

Siswazah

Abdul Rahim Barmawi

Zuraliza

Zamharis

Shariah Bt Zulkifly, SJK St Michael & All Angels, Kg. Tawas, 300010 Ipoh. 0175269094

Ros Haslinda Bt. M Mohyi, SMK Ayer Tawar, 32400 Ayer Tawar, 012-6199185

Normidza Bt M Kamel, SM Sains K Selangor, Bandar Malawati, 14500 K Selangor 019-3307172

Normah Ismail

Mustafa Al-Bakri

Johari

Hasuenah

Fadilah

Azrina

Aziawati

BMP 6103 Racangan Instruksional


Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran, kosa kata, unsur tatabahasa, dan wacana. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama, pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie, dll) serta bahasa dan pemikiran. Pelajar juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik, Behaviorisme, LAD, Hipotesis Usia Kritikal, dan Afeksia. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Rujukan: Dardjowidjojo, Soenjono. 2007. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. . Nor Aina Dani, Psikolibguistik, Kuaa Lumpur: Sasbadi, 2006 Zulkifley Hamid. 2006. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan

Pembelajaran Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Mangantar Simanjuntak. 1986. Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Slobin, Dan Isaac. 1079. Psycholinguistics. Glenville, Ill.: Scott, foresman and Company. Steinberg Danny. D. 1982. Psycholinguistics: Language, Mind, World. A Longman Paperback.