Anda di halaman 1dari 4

AKTIVITI PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SEMESTER JANUARI 2012

Tuesday, October 25, 2011


Posted By : MOHD RAZIF BIN RAMLI
Attachment :Pelajar-pelajar diminta memberi perhatian dan mengambil tindakan mengenai perkara-perkara yang dinyatakan di bawah untuk
memastikan kelancaran proses pendaftaran dan pengajian pada Semester Januari 2012.
1. PENDAFTARAN KURSUS
AKTIVITI TARIKH PEMAKLUMAN
Pendaftaran Atas
TaIian Pertama
(1st Online
Registration
1 Okt
2011 -
22 Nov
2011
Pendaftaran Atas Talian Pertama (1st Online Registration dibuka.
Para pelajar DIGALAKKAN mendaftar dalam tempoh ini untuk tujuan tempahan awal modul.
PELAJAR YANG MENEMPAH AWAL AKAN DIBERI KEUTAMAAN UNTUK MENGAMBIL
MODUL dan akan menerima modul pada tarikh 1st collection".
Tarikh 1st collection" adalah tarikh Hari Pendaftaran dan Ambil Modul.
Pelajar WAJIB memilih kursus/subjek secara online. Pendaftaran secara manual tidak
diterima.
Untuk mengatasi masalah kesesakan talian, tempoh pendaftaran akan dibuka mengikut
tarikh dan zon yang telah ditetapkan seperti berikut :
No. Negeri Tarikh dan Masa
(MULA
Tarikh dan
Masa (TAMAT
1. PerIis, Kedah, PuIau
Pinang, Perak, Johor,
MeIaka, Negeri SembiIan
dan Pahang

1 Okt 2011
(12.00 am
Nov 2011
(11. pm
2. Sabah & Sarawak 6 Nov 2011
(12.00 am

11 Nov 2011
(11. pm
3. SeIangor, KuaIa Lumpur,
KeIantan dan Terengganu

12 Nov 2011
(12.00 am
17 Nov 2011
(11. pm
4. Semua Negeri 18 Nov 2011
(12.00 am

22 Nov 2011
(11. pm

Untuk mambuat Pendaftaran kursus Online, sila klik pada tab E-Services -> UKR OnIine ->
Pendaftaran Kursus OnIine dan kemudian ikut ARAHAN seperti yang tercatat di borang
tersebut.
Setelah Borang dilengkapkan, pelajar perlu mencetak slip pendaftaran UKR03 yang terkini
bagi tujuan pembayaran yuran dan pengambilan modul.
Nota : MakIuman bagi PeIajar Program Tajaan KPM:
Kursus pelajar akan didaftar secara automatik (pendaftaran auto. Namun begitu, pelajar
DIKEHENDAKI membuat pemilihan jadual kelas tutorial serta membuat pembayaran
pendaftaran sebanyak RM120.
Mengulang kursus (REPEAT: Pendaftaran 'REPEAT' juga akan dilakukan secara auto bagi
kursus-kursus dan pelajar-pelajar yang berkaitan. Yuran mengulang perlu ditanggung sendiri
oleh pelajar.
Kesemua yuran pendaftaran di atas, perlu dijelaskan selewat-lewatnya pada hari
Pendaftaran yang telah ditetapkan**.
Menangguh pengajian: Pelajar perlu mendapatkan surat kelulusan daripada pihak KPM dan
mengisi Borang UKR10 untuk menangguh pengajian. TANPA SURAT KELULUSAN, kursus
yang telah didaftarkan secara 'auto' dianggap sah setelah yuran pendaftaran dijelaskan.
Penawaran dan
Penambahan
Kursus (//
1 Okt
2011 -
22 Nov
2011
Penawaran kursus kepada pelajar-pelajar dilakukan berdasarkan kategori pencapaian PNGK
pelajar-pelajar seperti berikut:
Pencapaian PNGK KeIayakan Pendaftaran Kursus
1. PNGK setakat Semester Mei 2011
adalah >= 2.00 (antara 2.00 hingga
4.00Mana-mana tiga (3 kursus/subjek yang
ditentukan oleh pihak Fakulti.
2. PNGK setakat Semester Januari
2011 adalah >= 3.00 (antara 3.00
hingga 4.00
Tambahan subjek ke 4, senarai kursus
pilihan adalah :
Pengajian MaIaysia
(MPW1133/MPW2133
Pengajian IsIam
(MPW1143/MPW2143 atau MoraI
Studies (MPW1153/MPW2153
Bahasa kebangsaan A
(MPW1113/MPW2133

Ketiga-tiga kursus di atas ditawarkan secara
online sepenuhnya.
3. PNGK setakat Semester Januari
2011 adalah kurang daripada 2.00
(1.99 dan ke bawah
Mana-mana dua (2 kursus/subjek yang
ditentukan oleh pihak Fakulti.
Pelajar boleh mengulang peperiksaan untuk
memperbaiki PNGK.
Sila semak jadual Peperiksaan Semester
Januari 2012; DAN pastikan gred penilaian
berterusan bagi kursus/subjek yang ingin
diulang peperiksaan masih lagi sah.
(kesahihan gred penilaian berterusan adalah
dalam tempoh satu (1 tahun.
Untuk mambuat Penambahan Kursus, sila klik pada tab E-Services -> UKR OnIine ->
Add/Drop Courses (UKR06 dan kemudian ikut ARAHAN seperti yang tercatat di borang
tersebut.
Pengguguran
Kursus (rop
1 Okt
2011 -
11 Dis
2011
Kepada pelajar yang telah mengesahkan pendaftaran Atas Talian Pertama (1st Online dan
ingin membuat pengguguran kursus, pelajar boleh berbuat demikian dalam tempoh ini.
Untuk mambuat Pengguguran Kursus, sila klik pada tab E-Services -> UKR OnIine ->
Add/Drop Courses (UKR06 dan kemudian ikut ARAHAN seperti yang tercatat di borang
tersebut.

Pendaftaran Atas
TaIian Kedua

(n/ Online
Registration

Pendaftaran Lewat
2 Dis
2011 -
8 Jan
2012
Kepada pelajar yang TIDAK membuat pendaftaran pada Pendaftaran Atas Talian Pertama
(1st Online, pelajar boleh membuat pendaftaran dalam tempoh ini.
Bagaimanapun, pelajar yang mendaftar pada tempoh ini akan dianggap MENDAFTAR
LEWAT dan akan menerima modul mengikut tarikh n/ Collection".
Tarikh n/ Collection" adalah selepas Tutorial 2 (T2.
Pelajar yang mendaftar dalam tempoh ini juga akan dikenakan PENALTI PENDAFTARAN
LEWAT sebanyak RM100.00
Untuk mambuat Pendaftaran kursus Online, sila klik pada tab E-Services -> UKR OnIine ->
Pendaftaran Kursus OnIine dan kemudian ikut ARAHAN seperti yang tercatat di borang
tersebut.
Setelah Borang dilengkapkan, pelajar perlu mencetak slip pendaftaran UKR03 yang terkini
bagi tujuan pembayaran yuran dan pengambilan modul.
2. PENYEMPURNAAN PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN YURAN
POLISI KEWANGAN
Sila Klik pada POLISI KEWANGANan /iatifan pa/a Otober 11) untuk makluman dan rujukan pelajar.
Pelajar perlu meneliti dan mematuhi POLISI KEWANGAN ini bagi mengelakkan sebarang gangguan kepada aktiviti
pendaftaran dan pembelajaran semester Januari 2012

JADUAL PEMBAYARAN YURAN
Tarikh
Pendaftaran
Atas TaIian
Pendaftaran
Atas TaIian
Bayaran sehingga
Tarikh Akhir
(8 Jan 2012
Yuran
Pendaftaran
Lewat
Tarikh AmbiI ModuI
Pendaftaran
Atas TaIian
Pertama
1
st
Online
Registration)
1 Okt 2011 -
22 Nov 2011
Daftar Bayar -
PENGAMBILAN PERTAMA
irst Collection)
Hari pendaftaran :
7 Januari 2012
(Tarikh sebenar: rujuk Pusat
PembeIajaran masing-masing
Daftar Tidak Bayar RM100
Pendaftaran
Atas TaIian
Kedua

n/
Online
Registration)
Pendaftaran
Lewat
2 Dis 2011 -
8 Jan 2012
Daftar Bayar RM100
PENGAMBILAN KEDUA
$econ/ Collection)
SeIepas TutoriaI 2 (T2
Daftar Tidak Bayar RM100Pelajar diminta untuk membuat bayaran mengikut tarikh akhir bayaran yang ditetapkan.
Caj Yuran Pendaftaran Lewat akan dimasukkan ke dalam akaun pelajar.
Sekiranya pelajar tidak menyempurnakan pendaftaran dan bayaran selepas tarikh 12 Januari 2012,

semua subjek akan digugurkan dan pelajar terbabit tidak akan dibenarkan sama sekali untuk mendaftar bagi semester
Januari 2012.

.TARIKH-TARIKH PENTING SEMESTER JANUARI 2012
NO. AKTIVITI TARIKH MULA TARIKH TAMAT
1. 1st Online Registration 31 Okt 2011 22 Nov 2011
2. 2nd Online Registration 23 Dis 2011 8 Jan 2012
3. Tambah Kursus (UKR 06 31 Okt 2011 22 Nov 2011
4. Tarikh Akhir Gugur Kursus (UKR 06 - 11 Dis 2011
5. Pemohonan Online Learning (UKR 16 31 Okt 2011 29 Jan 2012
6. Tarikh akhir Tarik Diri Kursus (UKR 07 - 1 Apr 2012
7. Tarikh Akhir sempurna pendaftaran - 8 Jan 2012
8. Hari Pendaftaran** 7 Jan 2012**
9. Tutorial 1** kut Tarikh kalendar
10. Tutorial 2** Akademik PP Terengganu
11. Tutorial 3**

12. Tutorial 4**

13. Tutorial 5 (Pelajar SMP Sahaja**

14. Peperiksaan Pertengahan (MDTERM 2 Mac 2012 3 Mac 2012
15. Peperiksaan Akhir 7 Apr 2012 26 Apr 2012
Pelajar perlu rujuk dengan Pusat Pembelajaran masing-masing untuk mendapatkan tarikh yang Sebenar.
UNIT KEMASUKAN DAN REKOD (2 OKT 2011